Denklem Çözme Soruları

10. Bir mağazada 1 ceketin fiyatı 4 kravatın
fiyatına eşittir. Bu mağazadan 1 ceket ve
1 kravat alan birisi 175 lira ödemiştir.
Buna göre, bu mağazada ceketin fiyatı
kravattan kaç lira fazladır?
A) 95
C) 105
B) 98
D) 115-
(A
Lise Matematik
Denklem Çözme
10. Bir mağazada 1 ceketin fiyatı 4 kravatın fiyatına eşittir. Bu mağazadan 1 ceket ve 1 kravat alan birisi 175 lira ödemiştir. Buna göre, bu mağazada ceketin fiyatı kravattan kaç lira fazladır? A) 95 C) 105 B) 98 D) 115- (A
3.
Aşağıda aynı renk kâğıtların aynı alana sahip olduğu kare ve dikdörtgen şeklindeki kâğıtlar verilmiştir.
5 cm
Mavi
14 cm
Mavi
San
Sari
B) 4√3
4 cm
Kırmızı
12 cm
Kırmızı
Mavi ve kırmızı renkli dikdörtgen kağıtların kenar uzunlukları yukarıda gösterilmiştir. Kare şeklindeki kâğıtlardan
mavi olanı en altta, kırmızı olanı en üstte olacak şekilde aşağıdaki gibi üst üste yerleştiriliyor.
Buna göre kare şeklindeki sarı kâğıdın santimetre cinsinden bir kenarının uzunluğu aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?
A) 3√/5
C) 3√/6
D) 6√/2
Lise Matematik
Denklem Çözme
3. Aşağıda aynı renk kâğıtların aynı alana sahip olduğu kare ve dikdörtgen şeklindeki kâğıtlar verilmiştir. 5 cm Mavi 14 cm Mavi San Sari B) 4√3 4 cm Kırmızı 12 cm Kırmızı Mavi ve kırmızı renkli dikdörtgen kağıtların kenar uzunlukları yukarıda gösterilmiştir. Kare şeklindeki kâğıtlardan mavi olanı en altta, kırmızı olanı en üstte olacak şekilde aşağıdaki gibi üst üste yerleştiriliyor. Buna göre kare şeklindeki sarı kâğıdın santimetre cinsinden bir kenarının uzunluğu aşağıdakilerden han- gisi olabilir? A) 3√/5 C) 3√/6 D) 6√/2
17.
(x + 3)
Dikey
(3x + 1)
yatay
Dikdörtgen şeklindeki özdeş çerçeveler bir rafa aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirileceklerdir.
Çerçevelerin kısa kenarları (x + 3) cm, uzun kenarları (3x + 1) cm'dir.
Çerçeveler dikey olarak yerleştirilirse 8 çerçeve, yatay olarak yerleştirilirse 4 çerçeve rafta hiç boşluk kalmayacak şe
sığmaktadır.
Buna göre, çerçevenin kısa kenarının uzunluğu kaç santimetredir?
A) 16
B) 15
C) 8
D) 5
Lise Matematik
Denklem Çözme
17. (x + 3) Dikey (3x + 1) yatay Dikdörtgen şeklindeki özdeş çerçeveler bir rafa aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirileceklerdir. Çerçevelerin kısa kenarları (x + 3) cm, uzun kenarları (3x + 1) cm'dir. Çerçeveler dikey olarak yerleştirilirse 8 çerçeve, yatay olarak yerleştirilirse 4 çerçeve rafta hiç boşluk kalmayacak şe sığmaktadır. Buna göre, çerçevenin kısa kenarının uzunluğu kaç santimetredir? A) 16 B) 15 C) 8 D) 5
Bu testte Mat
• Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için
32
30,15
3,20
3,2 kg
Bir bozuk tartı ürünleri 250 grama kadar eksik veya 350 grama kadar fazla tartabilmektedir. Yukarıda bu tartıya ko-
nulmuş bir kavunun kütlesi gösterilmiştir.
olabilir?
Buna göre bu kavunun kilogram cinsinden gerçek kütlesinin çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisi
30115
A)
3-10¹+1-10¹+5.102
C) 2-10¹ +1 10¹ +5-10-2
B) 3-10° +4
+4.10¹ +5.10 ²
D) 2 10° +4 10¹ +5-10-2
Lise Matematik
Denklem Çözme
Bu testte Mat • Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için 32 30,15 3,20 3,2 kg Bir bozuk tartı ürünleri 250 grama kadar eksik veya 350 grama kadar fazla tartabilmektedir. Yukarıda bu tartıya ko- nulmuş bir kavunun kütlesi gösterilmiştir. olabilir? Buna göre bu kavunun kilogram cinsinden gerçek kütlesinin çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisi 30115 A) 3-10¹+1-10¹+5.102 C) 2-10¹ +1 10¹ +5-10-2 B) 3-10° +4 +4.10¹ +5.10 ² D) 2 10° +4 10¹ +5-10-2
2.
A) 168
B) 45
Grafik 1'de bir mağazada satılan gömleklerin markalarına göre dağılımı, Grafik 2'de ise renklerine göre
dağılımı verilmiştir.
8. SINIF MATEMATIK
Grafik1: Gömleklerin Markalanna
Göre Dağılımı
K Markası
135°
225
L Markası
B) 168
123
Grafik2: Gömleklerin Renklerine
Göre Dağılımı
D)
24
Buna göre bu mağazada satılan K ve L marka toplam gömlek sayısı aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) 120
C) 180
Beyaz
350
144
216
D) 216
ankarayayincilik.com.tr
Lise Matematik
Denklem Çözme
2. A) 168 B) 45 Grafik 1'de bir mağazada satılan gömleklerin markalarına göre dağılımı, Grafik 2'de ise renklerine göre dağılımı verilmiştir. 8. SINIF MATEMATIK Grafik1: Gömleklerin Markalanna Göre Dağılımı K Markası 135° 225 L Markası B) 168 123 Grafik2: Gömleklerin Renklerine Göre Dağılımı D) 24 Buna göre bu mağazada satılan K ve L marka toplam gömlek sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 120 C) 180 Beyaz 350 144 216 D) 216 ankarayayincilik.com.tr
3. Aşağıda çevre uzunluğu (32x - 16) br olan mavi
renkli eş karelerden (2x + 1) adet dizilmiştir.
8x-4
2x+1
(8x-4) (2x+1)
16-12-18-84-4
Buna göre aynı mesafeye çevre uzunluğu
(8x + 4) br olan pembe karelerden kaç adet dizil-
miştir?
DVC FIT
A) 8x-4 B) 2x-1 C) 2x + 1
D) 4x + 2
16x²-4
Lise Matematik
Denklem Çözme
3. Aşağıda çevre uzunluğu (32x - 16) br olan mavi renkli eş karelerden (2x + 1) adet dizilmiştir. 8x-4 2x+1 (8x-4) (2x+1) 16-12-18-84-4 Buna göre aynı mesafeye çevre uzunluğu (8x + 4) br olan pembe karelerden kaç adet dizil- miştir? DVC FIT A) 8x-4 B) 2x-1 C) 2x + 1 D) 4x + 2 16x²-4
14. Aşağıda eşit uzunlukta iki merdiven gösterilmiştir.
31
m
11
m
11
1
mmmm
d
6/15
E
1. merdiven
Inlay 2. merdiven
Bu merdivenlerin her ikisinde de basamaklar arasındaki yükseklikler ve merdivenlerin başındaki ve
sonundaki boşluklar kendi içlerinde eşittir.
1. merdivende 10 basamak olduğuna göre, II. merdivende kaç basamak vardır?
A) 16
D) 13
C) 14
B) 15
Diner sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Denklem Çözme
14. Aşağıda eşit uzunlukta iki merdiven gösterilmiştir. 31 m 11 m 11 1 mmmm d 6/15 E 1. merdiven Inlay 2. merdiven Bu merdivenlerin her ikisinde de basamaklar arasındaki yükseklikler ve merdivenlerin başındaki ve sonundaki boşluklar kendi içlerinde eşittir. 1. merdivende 10 basamak olduğuna göre, II. merdivende kaç basamak vardır? A) 16 D) 13 C) 14 B) 15 Diner sayfaya geçiniz.
Bir sınıfta düzenlenen fidan dikme etkinliğinde öğrenciler
1, 2, 3 ya da 4 fidan dikmiştir.
3 fidan dikenlerin sayısı, 4 fidan dikenlerin sayısına eşittir.
Dikilen toplam fidan sayısı etkinliğe katılan öğrenci sayı-
sının 40 fazlasıdır.
2 fidan ve 3 fidan diken toplam öğrenci sayısı 16'dır.
Buna göre, en az iki fidan diken öğrenci sayısı kaçtır?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 22
E) 24
Lise Matematik
Denklem Çözme
Bir sınıfta düzenlenen fidan dikme etkinliğinde öğrenciler 1, 2, 3 ya da 4 fidan dikmiştir. 3 fidan dikenlerin sayısı, 4 fidan dikenlerin sayısına eşittir. Dikilen toplam fidan sayısı etkinliğe katılan öğrenci sayı- sının 40 fazlasıdır. 2 fidan ve 3 fidan diken toplam öğrenci sayısı 16'dır. Buna göre, en az iki fidan diken öğrenci sayısı kaçtır? A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24
A) 152
23 807 SAYS
(131¹) Revo
284
72 inc
14. Arda, Burcu, Can ve Deniz, içinde 1'den 12'ye kadar sayılarla numaralandırılmış 12 topun bulunduğu bir
torbadan aynı anda birer top çekerek bir oyun oynuyorlar.
082 (0
Resp
Bir oyuncunun çektiği topun numarası, dört oyuncunun çektiği topların numaraları toplamının bir pozitif tam
sayı çarpanı ise o oyuncu ya da oyuncular oyunu kazanıyor.
Onutquio
Bu oyunda Arda 12, Can 8 ve Deniz 4 numaralı topu çekmiştir.
rebe Oyunu hiç biri kazanamadığına göre, Burcu'nun çekebileceği farklı topların numaraları toplamı kaçtır?
Esameio falgned
A) 12
B) 21
C) 30
by 999
ASE (O
8
AST (8
D) 42
3E (A
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Matematik
Denklem Çözme
A) 152 23 807 SAYS (131¹) Revo 284 72 inc 14. Arda, Burcu, Can ve Deniz, içinde 1'den 12'ye kadar sayılarla numaralandırılmış 12 topun bulunduğu bir torbadan aynı anda birer top çekerek bir oyun oynuyorlar. 082 (0 Resp Bir oyuncunun çektiği topun numarası, dört oyuncunun çektiği topların numaraları toplamının bir pozitif tam sayı çarpanı ise o oyuncu ya da oyuncular oyunu kazanıyor. Onutquio Bu oyunda Arda 12, Can 8 ve Deniz 4 numaralı topu çekmiştir. rebe Oyunu hiç biri kazanamadığına göre, Burcu'nun çekebileceği farklı topların numaraları toplamı kaçtır? Esameio falgned A) 12 B) 21 C) 30 by 999 ASE (O 8 AST (8 D) 42 3E (A Diğer sayfaya geçiniz
10. 300 m², 500 m² ve 750 m²'lik bölümlere ayrılan top-
lam 13950 m²'lik bir arsa, sayıları bölüm sayısına
eşit olan ortaklar arasında kura yöntemiyle paylaş-
tırılacaktır. Paylaşım için her bir bölüme özdeş kart-
lar üzerine yazılı bir harf atanmış ve kartlar boş bir
torbaya konmuştur.
Kurada torbadan çekilecek ilk kartın üzerinde
yazılı harfin 300 m², 500 m² ve 750 m²'lik bö-
lümlere ait olma olasılıkları eşit olduğuna göre
bu arsanın kaç ortağı vardır?
A) 20
B) 27
C) 36
D) 45
6
Lise Matematik
Denklem Çözme
10. 300 m², 500 m² ve 750 m²'lik bölümlere ayrılan top- lam 13950 m²'lik bir arsa, sayıları bölüm sayısına eşit olan ortaklar arasında kura yöntemiyle paylaş- tırılacaktır. Paylaşım için her bir bölüme özdeş kart- lar üzerine yazılı bir harf atanmış ve kartlar boş bir torbaya konmuştur. Kurada torbadan çekilecek ilk kartın üzerinde yazılı harfin 300 m², 500 m² ve 750 m²'lik bö- lümlere ait olma olasılıkları eşit olduğuna göre bu arsanın kaç ortağı vardır? A) 20 B) 27 C) 36 D) 45 6
8. a) (x+y-6)² + (x-y-2)² = 0
eşitliğini sağlayan x ve y değerleri için x.y çarpımı kaçtır? Bulunuz. (Cvp: 8)
154
(X+)²) (740)
97
b) Miray
Alpay
Zeren
117
314
: 2x-3y+13=0
: x-2y+8=0
:ax-3y+7=0x
4Y 1 44
2/134-46
141
Py = -5
But
Lise Matematik
Denklem Çözme
8. a) (x+y-6)² + (x-y-2)² = 0 eşitliğini sağlayan x ve y değerleri için x.y çarpımı kaçtır? Bulunuz. (Cvp: 8) 154 (X+)²) (740) 97 b) Miray Alpay Zeren 117 314 : 2x-3y+13=0 : x-2y+8=0 :ax-3y+7=0x 4Y 1 44 2/134-46 141 Py = -5 But
ir.
E) 1
2
140+2120
5. x²+ (2a - 3)x - 4 + a = 0
A>O
denklemin kökleri x₁ ve x₂'dir.
X₁ < 1 < x₂
olduğuna göre, a'nın alabileceği en büyük
tam sayı değeri kaçtır?
A) 3
B) 2
C) 1 D) 0
MERT HOGA
2
E) -1
-16
gö
A)
9.
Lise Matematik
Denklem Çözme
ir. E) 1 2 140+2120 5. x²+ (2a - 3)x - 4 + a = 0 A>O denklemin kökleri x₁ ve x₂'dir. X₁ < 1 < x₂ olduğuna göre, a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) 3 B) 2 C) 1 D) 0 MERT HOGA 2 E) -1 -16 gö A) 9.
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 96
2m +5
m-7
B) 97
ve
m-7
2m+5
B)-8
C) 98
Hecegi en büyük değer
3a + 4b = 36 eşitliği veriliyor.
D) 99
ifadeleri birer tam sayı belirttiğine göre m'nin alabileceği de
ğerler çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)-6
C) - 10
D) - 12
E) 100
E) - 14
Lise Matematik
Denklem Çözme
aşağıdakilerden hangisidir? A) 96 2m +5 m-7 B) 97 ve m-7 2m+5 B)-8 C) 98 Hecegi en büyük değer 3a + 4b = 36 eşitliği veriliyor. D) 99 ifadeleri birer tam sayı belirttiğine göre m'nin alabileceği de ğerler çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? A)-6 C) - 10 D) - 12 E) 100 E) - 14
Bir ailenin üç kız çocuğunun yaşları ile boyları arasında
doğrusal bir bağıntı vardır. Çocukların yaşları 4, 10 ve 12
boyları sırasıyla 70 cm, k cm ve 110 cm olduğuna göre,
k kaçtır?
A) 80
B) 90
C) 100
D) 110
E) 120
Lise Matematik
Denklem Çözme
Bir ailenin üç kız çocuğunun yaşları ile boyları arasında doğrusal bir bağıntı vardır. Çocukların yaşları 4, 10 ve 12 boyları sırasıyla 70 cm, k cm ve 110 cm olduğuna göre, k kaçtır? A) 80 B) 90 C) 100 D) 110 E) 120
nmektedir.
ttir.
21
a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere,
11. (a + 7) sayısı bir tam sayının karesidir.
2. (b-a-3) sayısı bir tam sayının küpüdür.
bilgileri veriliyor.
Buna göre, a + b toplamının alabileceği en küçük değer
kaçtır?
A) 7
B) 9
23
C) 11 D) 13
1141
E) 15
Lise Matematik
Denklem Çözme
nmektedir. ttir. 21 a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere, 11. (a + 7) sayısı bir tam sayının karesidir. 2. (b-a-3) sayısı bir tam sayının küpüdür. bilgileri veriliyor. Buna göre, a + b toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 7 B) 9 23 C) 11 D) 13 1141 E) 15
eri kaçtır?
D) 216
a ve b birer tam sayı olmak üzere,
#
a
= 2a-4b
işlemleri tanımlanıyor.
= 18
= 3a-2b
= 19
olduğuna göre, a + 2b değeri kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
(a+2)x+
6x+(b-
denklemin
göre, a.b
A) 4
E) 4
a, b
9a
5a
old
A)
TOPRA
Lise Matematik
Denklem Çözme
eri kaçtır? D) 216 a ve b birer tam sayı olmak üzere, # a = 2a-4b işlemleri tanımlanıyor. = 18 = 3a-2b = 19 olduğuna göre, a + 2b değeri kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 (a+2)x+ 6x+(b- denklemin göre, a.b A) 4 E) 4 a, b 9a 5a old A) TOPRA