Üslü Denklemler Soruları

20.
X
xx
1
2
A
t
[x",n tek ise
x", n çift ise
+ X
+ X
3
5
+ X + X
+ X
işleminin sonucu
A) x-¹
B) x4
7
6 8
+ X
3
(x + x³ + x³+x²
5
X-²
aşağıdakilerden hangisidir?
C) x8
7)
1
X²
x²
(X²²) (6)
+24
+
to
to
x8
(4) (X³)
+ x + x +
7.4
E) x¹
Lise Matematik
Üslü Denklemler
20. X xx 1 2 A t [x",n tek ise x", n çift ise + X + X 3 5 + X + X + X işleminin sonucu A) x-¹ B) x4 7 6 8 + X 3 (x + x³ + x³+x² 5 X-² aşağıdakilerden hangisidir? C) x8 7) 1 X² x² (X²²) (6) +24 + to to x8 (4) (X³) + x + x + 7.4 E) x¹
a oluş-
Isidir?
Sorusu
na çık-
12 saa
E) 214
Sorusu
E) 210.511
34-*≤1558-X
eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?
B) 9
A) 8
A) 80
n kenarlı bir çokgen, içine yazılan bir x sayısını x.10 sayısına
eşliyor. Örneğin;
2 = 2.104
5xy üç basamaklı bir sayı olmak üzere,
eşitliğindeki A sayısı kaçtır?
37=71
30
A) 16
C) 10
B) 50
B) 18
5xy
C) 8
X
21
olduğuna göre, 7* +37 toplamı kaçtır?
D) 12
C) 20
D) 7
E) 15
ÖSYM Sorusu
D) 22
E) 6
E) 30
Lise Matematik
Üslü Denklemler
a oluş- Isidir? Sorusu na çık- 12 saa E) 214 Sorusu E) 210.511 34-*≤1558-X eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? B) 9 A) 8 A) 80 n kenarlı bir çokgen, içine yazılan bir x sayısını x.10 sayısına eşliyor. Örneğin; 2 = 2.104 5xy üç basamaklı bir sayı olmak üzere, eşitliğindeki A sayısı kaçtır? 37=71 30 A) 16 C) 10 B) 50 B) 18 5xy C) 8 X 21 olduğuna göre, 7* +37 toplamı kaçtır? D) 12 C) 20 D) 7 E) 15 ÖSYM Sorusu D) 22 E) 6 E) 30
51/56
7940
sidir?
053975
9"-2.hoca
2.3"+1 = 72-(1-
olduğuna göre 39794007053979400
3n
05397940056
A) 1
37
B) 2
seas!
05397
aşağıdakilerden hangi-
D) 4
Ismail hoca
Ismail hoca
C) 3
05397940056 053979400
-1
E) 5
Wie bend
2979
Lise Matematik
Üslü Denklemler
51/56 7940 sidir? 053975 9"-2.hoca 2.3"+1 = 72-(1- olduğuna göre 39794007053979400 3n 05397940056 A) 1 37 B) 2 seas! 05397 aşağıdakilerden hangi- D) 4 Ismail hoca Ismail hoca C) 3 05397940056 053979400 -1 E) 5 Wie bend 2979
37
21
3
8+21+70+29
Co
30⁰ 305 3
3
21
31
31
3⁰
31
1
3² 31
33 33 31
31
3¹ 34 36 34
70
+ 29
128
2 dobb ua
3128
3¹.
35: 319
Yukarıda verilen örüntüye göre, 4. mavi satırdaki karelerin
içerisinde bulunan sayıların çarpımı kaçtır?
210 25 3
310
+3
A) 364
B) 3128
C) 3256
D) 3512
Arigat
1
E) 31024
5.
Lise Matematik
Üslü Denklemler
37 21 3 8+21+70+29 Co 30⁰ 305 3 3 21 31 31 3⁰ 31 1 3² 31 33 33 31 31 3¹ 34 36 34 70 + 29 128 2 dobb ua 3128 3¹. 35: 319 Yukarıda verilen örüntüye göre, 4. mavi satırdaki karelerin içerisinde bulunan sayıların çarpımı kaçtır? 210 25 3 310 +3 A) 364 B) 3128 C) 3256 D) 3512 Arigat 1 E) 31024 5.
=2
= 2
kaçtır?
3
F
8466). (3-3)
A
31-3
G
I
Y
14.
15.
33
2
1
1
1-7a-b
1-7b-a
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
B) 3
C) 5
+
1
1-x
L
1-X
a = 8³1
b = 1624
+
8y-3₂²23
=
1-X
+1
1-1
36
+ X
P
1-x-4
33
D) 7 E) 9
X-1
x
1-x
Genel Tekrar
Lise Matematik
Üslü Denklemler
=2 = 2 kaçtır? 3 F 8466). (3-3) A 31-3 G I Y 14. 15. 33 2 1 1 1-7a-b 1-7b-a işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 3 C) 5 + 1 1-x L 1-X a = 8³1 b = 1624 + 8y-3₂²23 = 1-X +1 1-1 36 + X P 1-x-4 33 D) 7 E) 9 X-1 x 1-x Genel Tekrar
17. n, -2'den büyük bir tam sayı olmak üzere, bir kuru ye-
mişçinin stoklarında bulunan badem, fıstık ve kajunun
miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Kuru yemiş
Badem
Fıstık
Kaju
Miktar (birim)
12.37+5
5.37+6
Kuru yemişçinin stoklarında bulunan kaju miktarı, badem
ve fıstığın toplam ağırlıklarının 27 katıdır.
Buna göre, u
I. 3⁹ birim
II. 310 birim
III. 3¹3 birim
ifadelerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
u
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Matematik
Üslü Denklemler
17. n, -2'den büyük bir tam sayı olmak üzere, bir kuru ye- mişçinin stoklarında bulunan badem, fıstık ve kajunun miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kuru yemiş Badem Fıstık Kaju Miktar (birim) 12.37+5 5.37+6 Kuru yemişçinin stoklarında bulunan kaju miktarı, badem ve fıstığın toplam ağırlıklarının 27 katıdır. Buna göre, u I. 3⁹ birim II. 310 birim III. 3¹3 birim ifadelerinden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III u C) I ve II E) I, II ve III
3. 3.5.17.257
34+35
3-9-5
2.2 =
3+29+25
+ 1 = 4 eşitliği veriliyor.
iliyor
Buna göre n kaçtır?
A) 32
16
C) 12
D) 8
34
2
+2
34+35
2
4^-1 = 3.5. 17-257 13
16
35
25
2 +22
15
21
24
E) 4
30-32=
6.
21
X-- =
4
√X
Buna göre
A) 48
6 E
Lise Matematik
Üslü Denklemler
3. 3.5.17.257 34+35 3-9-5 2.2 = 3+29+25 + 1 = 4 eşitliği veriliyor. iliyor Buna göre n kaçtır? A) 32 16 C) 12 D) 8 34 2 +2 34+35 2 4^-1 = 3.5. 17-257 13 16 35 25 2 +22 15 21 24 E) 4 30-32= 6. 21 X-- = 4 √X Buna göre A) 48 6 E
7
29
27-3
6.
7-1<7 <2
a sayısının 3 katı b,
b sayısının 4 katı c,
c sayısının 5 katı d,
d sayısının 7 kati e ve e € Z+ ise
e en küçük değerini aldığında
A) 7105
B) 7100
C) 5105
dc
1
db
kaçtır?
D) 5100
TASARI EĞITIM YAYINLARI:
E) 3105
8.
Lise Matematik
Üslü Denklemler
7 29 27-3 6. 7-1<7 <2 a sayısının 3 katı b, b sayısının 4 katı c, c sayısının 5 katı d, d sayısının 7 kati e ve e € Z+ ise e en küçük değerini aldığında A) 7105 B) 7100 C) 5105 dc 1 db kaçtır? D) 5100 TASARI EĞITIM YAYINLARI: E) 3105 8.
SYR
10%
07_570 @MD7_SYR BMD7_5
SYR
BMD7 SYR
2x+y+2* +2 +1
MD7 SYR B2427_SYR MD7_SYR BM07
MD7
A)-2
5
SYR 07 SYR EMD
olduğuna göre, x kaçtır?
EM 2+1
BMD7
2 @MD7_SYR 2MD7
GMD7 SYR A
D) 1
B)- 7 5YR BMD7 SYR AMC
C) 0
MD7 S
EMDE) 2
YR
SYA
Lise Matematik
Üslü Denklemler
SYR 10% 07_570 @MD7_SYR BMD7_5 SYR BMD7 SYR 2x+y+2* +2 +1 MD7 SYR B2427_SYR MD7_SYR BM07 MD7 A)-2 5 SYR 07 SYR EMD olduğuna göre, x kaçtır? EM 2+1 BMD7 2 @MD7_SYR 2MD7 GMD7 SYR A D) 1 B)- 7 5YR BMD7 SYR AMC C) 0 MD7 S EMDE) 2 YR SYA
1.
1. 2x>0
II. 2-x>0
III. |x-3|>0
IV. |x²+1|>0
V. (x-1)²>0
Yukarıda verilen eşitsizliklerden hangisi veya han-
gilerinin çözüm kümesi tüm reel sayılardır?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve IV
C) III ve IV
E) Hepsi
5.
Lise Matematik
Üslü Denklemler
1. 1. 2x>0 II. 2-x>0 III. |x-3|>0 IV. |x²+1|>0 V. (x-1)²>0 Yukarıda verilen eşitsizliklerden hangisi veya han- gilerinin çözüm kümesi tüm reel sayılardır? A) I ve II B) II ve III D) I, II ve IV C) III ve IV E) Hepsi 5.
1
n kenarlı bir düzgün çokgenin içine bir a doğal sayısı
8.
n(n-3)
yazılıyor. Çokgenin köşegen sayısı b =
olmak
2
üzere, bu şeklin değeri
n.ab
biçiminde gösteriliyor.
Buna göre,
I.
=
II.
=
III.
Örneğin;
25x+2x=271
3³x = 36x → x=3²
şeklinin değeri 3.40=3 olarak bulunur.
4 = 26
6 =5.65
4 =3.219
A) Yalnız I
ifadelerinden hangileri doğrudur?
D) II ve III
# Suome
→ 4.
= (81
B) I ve II
ad
WEEE
E) I, II ve III
bry yayınları
C) I ve III
10.
91
Lise Matematik
Üslü Denklemler
1 n kenarlı bir düzgün çokgenin içine bir a doğal sayısı 8. n(n-3) yazılıyor. Çokgenin köşegen sayısı b = olmak 2 üzere, bu şeklin değeri n.ab biçiminde gösteriliyor. Buna göre, I. = II. = III. Örneğin; 25x+2x=271 3³x = 36x → x=3² şeklinin değeri 3.40=3 olarak bulunur. 4 = 26 6 =5.65 4 =3.219 A) Yalnız I ifadelerinden hangileri doğrudur? D) II ve III # Suome → 4. = (81 B) I ve II ad WEEE E) I, II ve III bry yayınları C) I ve III 10. 91
2.
Bir bilgisayar mühendisi aşağıdaki gibi tanımla-
nan bir kod yazıyor.
a-1
ab= ba+1
Bu kodun tanımlı olduğu bir bilgisayar programında
x 7 = 14 eşitliği sağlanmaktadır.
Buna göre, 2x ifadesinin eşiti kaçtır?
1
B) 98 C) 7
D) 49
A) 41
7
E) 98
AYINLARI K Kara Kutu YAYIN INFORM
Lise Matematik
Üslü Denklemler
2. Bir bilgisayar mühendisi aşağıdaki gibi tanımla- nan bir kod yazıyor. a-1 ab= ba+1 Bu kodun tanımlı olduğu bir bilgisayar programında x 7 = 14 eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre, 2x ifadesinin eşiti kaçtır? 1 B) 98 C) 7 D) 49 A) 41 7 E) 98 AYINLARI K Kara Kutu YAYIN INFORM
12
2,7
L12
11. x ve y
tir. Sorula acel savılar olmak üzere
erin
dan kullanıl
A)
ayı,
ıyla
arın
resi
yazılı izni olmaksızın
7|6
27xy = 3
sağlanıyor.
Buna göre, x + y toplamı kaçtır?
2X
30% = 3³ x = 3¹
B) //
5
2x21 x=2
c) //
D) ²/2/2
3₁ (2) 4 = 1
37= 1 2 + 1 = 21
B) //
Lise Matematik
Üslü Denklemler
12 2,7 L12 11. x ve y tir. Sorula acel savılar olmak üzere erin dan kullanıl A) ayı, ıyla arın resi yazılı izni olmaksızın 7|6 27xy = 3 sağlanıyor. Buna göre, x + y toplamı kaçtır? 2X 30% = 3³ x = 3¹ B) // 5 2x21 x=2 c) // D) ²/2/2 3₁ (2) 4 = 1 37= 1 2 + 1 = 21 B) //
ilerden
{0}
2)
19.
20.
A)-2
23
44
A) 4
B) 2
X²+1> -3x - 5
>
E
(x + x + 1)
B) 3
C) 4
23-3x+5
Milano
44
X
eşitsizliğini sağlayan kaç tane x negatif tam say
vardır?
6
C) 2
-4 1
2
f
ī
+3X -4>0
+4=
D) 1
E) 0
ginda
A) (-3,-2)
nobis
4.
D) (0, 2)
B
(x²-x). (x²-x+
x²-x-2
eşitsizliğini sağ
toplamı kaçtır?
A) 6
B) 4
Lise Matematik
Üslü Denklemler
ilerden {0} 2) 19. 20. A)-2 23 44 A) 4 B) 2 X²+1> -3x - 5 > E (x + x + 1) B) 3 C) 4 23-3x+5 Milano 44 X eşitsizliğini sağlayan kaç tane x negatif tam say vardır? 6 C) 2 -4 1 2 f ī +3X -4>0 +4= D) 1 E) 0 ginda A) (-3,-2) nobis 4. D) (0, 2) B (x²-x). (x²-x+ x²-x-2 eşitsizliğini sağ toplamı kaçtır? A) 6 B) 4
11. a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere,
a
b
Örneğin;
5
6
4-1.4-2
1,
9
7
A 15
Buna göre,
=
X
3
4.4. D
+
X
1, a ile b aralarında asal ise
2, a ile b aralarında asal değil ise
2
= 3
eşitliğini sağlayan 35'ten küçük kaç farklı x pozitif
tam sayısı vardır?
16
C) 17
D) 18
SUPARA
E 21
13.
Lise Matematik
Üslü Denklemler
11. a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere, a b Örneğin; 5 6 4-1.4-2 1, 9 7 A 15 Buna göre, = X 3 4.4. D + X 1, a ile b aralarında asal ise 2, a ile b aralarında asal değil ise 2 = 3 eşitliğini sağlayan 35'ten küçük kaç farklı x pozitif tam sayısı vardır? 16 C) 17 D) 18 SUPARA E 21 13.
(₂)
2. 428+1+43b+1+40+27
+42d-3 = 48+8
eşitliğini sağlayan a, b, c ve d değerlerinin toplamı
kaçtır?
A) 16
B) 13
C) 10 D) 7
E) 4
ABCD dikdörtgenin
duğuna göre, bu di
çevreleri toplam
A) 4096 B) 408
rme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Lise Matematik
Üslü Denklemler
(₂) 2. 428+1+43b+1+40+27 +42d-3 = 48+8 eşitliğini sağlayan a, b, c ve d değerlerinin toplamı kaçtır? A) 16 B) 13 C) 10 D) 7 E) 4 ABCD dikdörtgenin duğuna göre, bu di çevreleri toplam A) 4096 B) 408 rme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü