Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Üslü Denklemler Soruları

13. Leylekler her yıl kış ayları yaklaşırken sıcak bölgelere
göç etmektedir.
· 800 000 adet leylek sıcak bölgelere göçerken her 300
km'de bir sürüde kalan leyleklerini çeşitli sebepler-
den ölmektedir.
Buna göre sürü 1500 km ilerlediğinde sürüde kaç
adet leylek kalmış olur?
A) 215 B) 216
C) 217
D) 218
E) 219
6
Lise Matematik
Üslü Denklemler
13. Leylekler her yıl kış ayları yaklaşırken sıcak bölgelere göç etmektedir. · 800 000 adet leylek sıcak bölgelere göçerken her 300 km'de bir sürüde kalan leyleklerini çeşitli sebepler- den ölmektedir. Buna göre sürü 1500 km ilerlediğinde sürüde kaç adet leylek kalmış olur? A) 215 B) 216 C) 217 D) 218 E) 219 6
TYT/Temel Matematik
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için
1.
Bir üçgenin köşelerindeki çemberlere birer gerçel sayı
yazılıyor. Yazılan sayılardan ikisiyle bir üslü ifade oluş-
turuluyor. Oluşan üslü ifadenin sonucu diğer çemberde
yer alıyorsa bu ifadelere "üçlü sayılar" deniliyor.
Örneğin:
9
32 = 9 (Üçlü Sayılar)
Buna göre,
TEMEL MATEMAT
2
5
-1
= 5 (Üçlü Sayılar)
ifadesi "üçlü sayılar" oluşturuyorsa aşağıdakilerden
hangisi A'nın alabileceği bir değer değildir?
A) 2/1/2
B) 2
D) √2
E) 16
3.
BENİM HOCAM
Lise Matematik
Üslü Denklemler
TYT/Temel Matematik 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için 1. Bir üçgenin köşelerindeki çemberlere birer gerçel sayı yazılıyor. Yazılan sayılardan ikisiyle bir üslü ifade oluş- turuluyor. Oluşan üslü ifadenin sonucu diğer çemberde yer alıyorsa bu ifadelere "üçlü sayılar" deniliyor. Örneğin: 9 32 = 9 (Üçlü Sayılar) Buna göre, TEMEL MATEMAT 2 5 -1 = 5 (Üçlü Sayılar) ifadesi "üçlü sayılar" oluşturuyorsa aşağıdakilerden hangisi A'nın alabileceği bir değer değildir? A) 2/1/2 B) 2 D) √2 E) 16 3. BENİM HOCAM
ları top- 32.
nca her
10'
y
.2
2
3
97
-x+2
22x-4 -16 3 = 0 olduğuna göre x kaçtır?
Cihan öğretmen tahtaya yukarıdaki soruyu yazmıştır.
Öğrencisi Elif bu soruya doğru cevap verdiğine
göre, Elif'in cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 332
B) 1,5
C) 2
D) 3
E) 100
3
Lise Matematik
Üslü Denklemler
ları top- 32. nca her 10' y .2 2 3 97 -x+2 22x-4 -16 3 = 0 olduğuna göre x kaçtır? Cihan öğretmen tahtaya yukarıdaki soruyu yazmıştır. Öğrencisi Elif bu soruya doğru cevap verdiğine göre, Elif'in cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A) 332 B) 1,5 C) 2 D) 3 E) 100 3
6.
(x³ - bx² + 5) - (ax²-x+2)
çarpımının sonucu olan polinomda x lü terimin kat-
sayısı 5 olduğuna göre, a b çarpımı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A)-6
B) -5
C) -4
D) -2
E)-1
(a-b) (a² + ab) 3²).
(Q²³-6²) (a ²³ +5³)
Lise Matematik
Üslü Denklemler
6. (x³ - bx² + 5) - (ax²-x+2) çarpımının sonucu olan polinomda x lü terimin kat- sayısı 5 olduğuna göre, a b çarpımı aşağıdakiler- den hangisidir? A)-6 B) -5 C) -4 D) -2 E)-1 (a-b) (a² + ab) 3²). (Q²³-6²) (a ²³ +5³)
×
3.
Şekil 1
Başlangıç Noktası
A) 128
X X
Şekil 2
Şekil 1'de verilen 45 cm uzunluğundaki ip Şekil 2'deki gibi uç uca gelecek şekilde katlanıyor. Daha sonra Şeki
3'deki gibi eşit aralıklarla yedi kez makasla kesiliyor.
Şekil 3
İpin başlangıç noktasından ilk kesim noktasına kadar olan mesafe de diğer kesim mesafelerine eşit olduğuna
göre, oluşan parçalardan en uzun parçayla en kısa parçanın farkı kaç santimetredir?
B) 64
C) 32
D) 16
Lise Matematik
Üslü Denklemler
× 3. Şekil 1 Başlangıç Noktası A) 128 X X Şekil 2 Şekil 1'de verilen 45 cm uzunluğundaki ip Şekil 2'deki gibi uç uca gelecek şekilde katlanıyor. Daha sonra Şeki 3'deki gibi eşit aralıklarla yedi kez makasla kesiliyor. Şekil 3 İpin başlangıç noktasından ilk kesim noktasına kadar olan mesafe de diğer kesim mesafelerine eşit olduğuna göre, oluşan parçalardan en uzun parçayla en kısa parçanın farkı kaç santimetredir? B) 64 C) 32 D) 16
12. a, b ve x pozitif tam sayılar olmak üzere,..
b
a
+
b
+
36
"x sayısının (a + b) tane çarpımı"
olarak tanımlanıyor.
Buna göre,
3
-
"1
x tane a b'nin çarpımı"
●
3
2
eşitliğini sağlayan x kaçtır?
A) 5
B) 8
C) 10
D) 12 E) 18
Lise Matematik
Üslü Denklemler
12. a, b ve x pozitif tam sayılar olmak üzere,.. b a + b + 36 "x sayısının (a + b) tane çarpımı" olarak tanımlanıyor. Buna göre, 3 - "1 x tane a b'nin çarpımı" ● 3 2 eşitliğini sağlayan x kaçtır? A) 5 B) 8 C) 10 D) 12 E) 18
11. n kenarlı bir çokgenin içine yazian x reel sayısı ile oluşturu-
lan sembol n.xn-1 biçimindedir.
Örneğin,
074
2
Buna göre,
X
x²
= 3.2³-1
= 12 dir.
A) 64
X
31 naloge
B) 32
Salape
= 2 oluyorsa
sembolünün değeri kaçtır?
C) 16
D) 8
E) 4
Lise Matematik
Üslü Denklemler
11. n kenarlı bir çokgenin içine yazian x reel sayısı ile oluşturu- lan sembol n.xn-1 biçimindedir. Örneğin, 074 2 Buna göre, X x² = 3.2³-1 = 12 dir. A) 64 X 31 naloge B) 32 Salape = 2 oluyorsa sembolünün değeri kaçtır? C) 16 D) 8 E) 4
2, 2.48, 2.....
49
4. 20
2=22
12
24
6.
Bir okula kayıt yaptıran öğrencilere 16'dan başlanılarak
16, 32, 48, 64, ... biçiminde 16'nın tam katı olan numaralar
sırayla verildiğinde okula en son kayıt yaptıran öğrencinin
numarası 85 sayısına eşit oluyor.
Buna göre, bu okula kaç öğrenci kayıt yaptırmıştır?
A) 2
B) 210
C) 2¹
D) 2¹2
IS
2
1/22
80 (8
15
22
4
2
52
edu
2 (2²1)
4
E) 2¹3
8. A ge
şekil
As
old
bir
A)
Lise Matematik
Üslü Denklemler
2, 2.48, 2..... 49 4. 20 2=22 12 24 6. Bir okula kayıt yaptıran öğrencilere 16'dan başlanılarak 16, 32, 48, 64, ... biçiminde 16'nın tam katı olan numaralar sırayla verildiğinde okula en son kayıt yaptıran öğrencinin numarası 85 sayısına eşit oluyor. Buna göre, bu okula kaç öğrenci kayıt yaptırmıştır? A) 2 B) 210 C) 2¹ D) 2¹2 IS 2 1/22 80 (8 15 22 4 2 52 edu 2 (2²1) 4 E) 2¹3 8. A ge şekil As old bir A)
6. Bir belediye işçisi su tankeri ile yol kenarındaki çiçek-
leri sulayacaktır.
• Su tankerindeki 29 litre su kullanılmıştır.
•
Su tankerinde 2¹4 litre su kalmıştır.
• Her dakika 25 litre su çiçek sulamada kullanılmış-
tir.
Buna göre, kaç dakika sonra toplam kullanılan
su miktarı, su tankerinde bulunan su miktarının
3 katı olur?
A) 372
B) 380 C) 384
D) 400
E) 412
15
ICAT YAYINLARI
Lise Matematik
Üslü Denklemler
6. Bir belediye işçisi su tankeri ile yol kenarındaki çiçek- leri sulayacaktır. • Su tankerindeki 29 litre su kullanılmıştır. • Su tankerinde 2¹4 litre su kalmıştır. • Her dakika 25 litre su çiçek sulamada kullanılmış- tir. Buna göre, kaç dakika sonra toplam kullanılan su miktarı, su tankerinde bulunan su miktarının 3 katı olur? A) 372 B) 380 C) 384 D) 400 E) 412 15 ICAT YAYINLARI
11.
= 3x4
3x
Yukarıdaki şekilde koyu renk kareler içine kendisiyle
ortak kenarı olan açık renkteki karelerin içine yazılan
sayıların toplamı yazılıyor.
2x-1
Açık renk kareler içinde yazan sayılar aşağıda verilen
şekildeki gibidir.
XH
2x
2x-1
X=2
D) 7.
X+2
2
22
Buna göre koyu renkteki karelerin içindeki sayıların
toplamı 512 ise x değeri kaçtır?
A) 4
C) 6
B) 5
222222²
2² (2²+²+2 +2²)
12. Bir ülkede yapılan araştırmaya göre bir aile haftalık
440 m³ su israf etmektedir Ro
"100
2x+1
13 2² =2
E) 8
2x+1
Lise Matematik
Üslü Denklemler
11. = 3x4 3x Yukarıdaki şekilde koyu renk kareler içine kendisiyle ortak kenarı olan açık renkteki karelerin içine yazılan sayıların toplamı yazılıyor. 2x-1 Açık renk kareler içinde yazan sayılar aşağıda verilen şekildeki gibidir. XH 2x 2x-1 X=2 D) 7. X+2 2 22 Buna göre koyu renkteki karelerin içindeki sayıların toplamı 512 ise x değeri kaçtır? A) 4 C) 6 B) 5 222222² 2² (2²+²+2 +2²) 12. Bir ülkede yapılan araştırmaya göre bir aile haftalık 440 m³ su israf etmektedir Ro "100 2x+1 13 2² =2 E) 8 2x+1
7ª
B)
Y
1
2
7a-1
X
7a+1
Tabloda verilen X, Y ve Z sayıları 7a-1, 72, 7a+1 sayılarının
farklı ikili çarpımlarıdır.
Z
X, Y ve Z sayılarının çarpımı 343 olduğuna göre, a
değeri kaçtır?
A)-2
c) 1/12
C)
D) 2
E) 3
Lise Matematik
Üslü Denklemler
7ª B) Y 1 2 7a-1 X 7a+1 Tabloda verilen X, Y ve Z sayıları 7a-1, 72, 7a+1 sayılarının farklı ikili çarpımlarıdır. Z X, Y ve Z sayılarının çarpımı 343 olduğuna göre, a değeri kaçtır? A)-2 c) 1/12 C) D) 2 E) 3
7. Defne içinde belli bir miktar misket bulunan ku-
tuya her gün bir önceki günki misket adedi kadar
misket atmaktadır. Bu kutu 64. günün sonunda
dolduğuna göre aynı kutunun 1'i kaçıncı günün
sonunda dolmuştur? (Misketler özdeştir.)
A) 8
B) 16
C) 32
D) 61 E) 63
Lise Matematik
Üslü Denklemler
7. Defne içinde belli bir miktar misket bulunan ku- tuya her gün bir önceki günki misket adedi kadar misket atmaktadır. Bu kutu 64. günün sonunda dolduğuna göre aynı kutunun 1'i kaçıncı günün sonunda dolmuştur? (Misketler özdeştir.) A) 8 B) 16 C) 32 D) 61 E) 63
eti 15 olduğ
maklı olur.
YANIT:D
EST-78
E) 29
7. 3x+1=6 olmak üzere,
92x + 1
ifadesinin değeri kaçtır?
B) 64
A) 36
8. 5x+2=50 olmak üzere,
25x+1 -125X
işleminin sonucu kaçtır?
A) 24
B) 32
9.
C) 72
20 = X
3a = y
C) 50
D) 144
D) 82
E) 256
E) 92
11.
1 ifadesinin x ve y cinsinden eşiti
12.
UĞUR
Lise Matematik
Üslü Denklemler
eti 15 olduğ maklı olur. YANIT:D EST-78 E) 29 7. 3x+1=6 olmak üzere, 92x + 1 ifadesinin değeri kaçtır? B) 64 A) 36 8. 5x+2=50 olmak üzere, 25x+1 -125X işleminin sonucu kaçtır? A) 24 B) 32 9. C) 72 20 = X 3a = y C) 50 D) 144 D) 82 E) 256 E) 92 11. 1 ifadesinin x ve y cinsinden eşiti 12. UĞUR
11. Ömer, 121'den 129'a kadar olan 9 sayıyı yan yana ya-
zarak elde ettiği 27 basamaklı sayının rakamlarının
çarpımını 2ª.b! buluyor.
Buna göre, a + b toplamı kaçtır?
A) 9
B) 12
C) 15
D) 17
E) 18
126 126 127 128 129
Lise Matematik
Üslü Denklemler
11. Ömer, 121'den 129'a kadar olan 9 sayıyı yan yana ya- zarak elde ettiği 27 basamaklı sayının rakamlarının çarpımını 2ª.b! buluyor. Buna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 9 B) 12 C) 15 D) 17 E) 18 126 126 127 128 129
X
7.
8.
74.
(15)²
işleminin sonucu kaç basamaklıdır?
A) 16
B) 17
C) 18
18
4.3
a³ = 3n
3
a² = 9k
A)
5².32
a
C
89 5
olduğuna göre,
B)
7
2²-32²2
24
1
2
n
k
D) 20
C) 2
E) 22
4.3/15)
57 3²
nın değeri kaçtır?
2.5¹.5
(2*
ğuna
A)-2
-25
100
D) 4 E) 8
ALES SORU BANK
Lise Matematik
Üslü Denklemler
X 7. 8. 74. (15)² işleminin sonucu kaç basamaklıdır? A) 16 B) 17 C) 18 18 4.3 a³ = 3n 3 a² = 9k A) 5².32 a C 89 5 olduğuna göre, B) 7 2²-32²2 24 1 2 n k D) 20 C) 2 E) 22 4.3/15) 57 3² nın değeri kaçtır? 2.5¹.5 (2* ğuna A)-2 -25 100 D) 4 E) 8 ALES SORU BANK
Soru 1
a<0<b olduğuna göre,
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) -a B) a-2b C) b D) 2b-a E) a+2b
Soru 2
(-a)³. (-a).(-a)
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) -a¹³ B) -a7 C) -a³ D) a' E) a¹3
Lise Matematik
Üslü Denklemler
Soru 1 a<0<b olduğuna göre, ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) -a B) a-2b C) b D) 2b-a E) a+2b Soru 2 (-a)³. (-a).(-a) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) -a¹³ B) -a7 C) -a³ D) a' E) a¹3