Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Limitte Belirsizlik Soruları

9)
Limit işleminde önce yerine koyma işlemi yapılır ve
sonuç bulunur, eğer sonuç sıfır bölü sıfır belirsizliği
çıkarsa sadeleştirme yapılır ve sonra tekrar yerine koyma
yapılarak sonuç bulunur.
Buna göre aşağıdaki işlemi yapınız. Enia
lim
x-2
26 inamals bisbağlens De>x>0 niniesmud
2x² - 4x
x-2
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
9) Limit işleminde önce yerine koyma işlemi yapılır ve sonuç bulunur, eğer sonuç sıfır bölü sıfır belirsizliği çıkarsa sadeleştirme yapılır ve sonra tekrar yerine koyma yapılarak sonuç bulunur. Buna göre aşağıdaki işlemi yapınız. Enia lim x-2 26 inamals bisbağlens De>x>0 niniesmud 2x² - 4x x-2
30.
170=
Xxx = 155
9
x² + y² = 8 (X+Y) (x²xy + y²) =
x²-y²=4 (x-y) (x+y) = 4
olduğuna göre,
(x-1)² + (y + 1)² x²=2X+1 +y² +2y+
xy + 2
ifadesinin değeri kaçtır?
B) 03/12
A) 4
C) 2
E) 1/2
x2-2X+1 +²=+29+
2 2
x ² + y² -2(x-y) +2
(x+y)2-2xy
D) 1
xy +2
x² + 2xy +y²-2xy
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
30. 170= Xxx = 155 9 x² + y² = 8 (X+Y) (x²xy + y²) = x²-y²=4 (x-y) (x+y) = 4 olduğuna göre, (x-1)² + (y + 1)² x²=2X+1 +y² +2y+ xy + 2 ifadesinin değeri kaçtır? B) 03/12 A) 4 C) 2 E) 1/2 x2-2X+1 +²=+29+ 2 2 x ² + y² -2(x-y) +2 (x+y)2-2xy D) 1 xy +2 x² + 2xy +y²-2xy Diğer sayfaya geçiniz.
Metropol
etropol Metropol
pol Metropoetropol Metropol M
Metropol Metropol Metropol Me
Metropol Mypol Metrypol Metropol Mef
Metropol
Metropootropol
D) 4
Metropol Metropol Metropol Me
Metropol Metropol Metr
Metropol Meop
Metropol M
W jodoje
Metropol Mex
Metropol Metropol Metro
etropol Me
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
Metropol etropol Metropol pol Metropoetropol Metropol M Metropol Metropol Metropol Me Metropol Mypol Metrypol Metropol Mef Metropol Metropootropol D) 4 Metropol Metropol Metropol Me Metropol Metropol Metr Metropol Meop Metropol M W jodoje Metropol Mex Metropol Metropol Metro etropol Me
17.
f(x) =
fonksiyonunun x = 1 apsisli noktasında limiti
olduğuna göre, a kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
(2x+a, x<1
5x-1, x21
18. Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için,
lim f(x) = 2
X-1*
lim f(x) = 1
X-2
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre,
lim
X-3
f(4-x) + f(x-1)
f(2x-4)
ifadesinin değeri kaçtır?
A) -1
B) 0
C) 1
f(x)=
=
D) 6
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre,
x²-2x+1, x² - 10x+25
X-1
+
2x-10
D) 2
19. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde
tanımlı bir f fonksiyonu,
lim f(x) + lim f(x)
X-1
X-5
ifadesinin değeri kaçtır?
A) -4
B)-2 C) 0
E) 8
D) 2
SIA
E) 3
SIA
E) 4
20.
21.
X-2
lim
*-2 √3x-√x+4
ifadesinin değeri kaçtır?
A)
√6
D) 2√6
x² m
lim
X-4 4-X
B)
B) 4
ifadesinin reel bir limit değeri olduğuna göre,
m kaçtır?
A) 2
D) 16 E) 64
E) 4/6
Her x, ER için,
C) 8
22. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
0
c) √6
g(x) = f(x) + lim f(x)
eşitliği tanımlanıyor.
Buna göre, (gof)(1) değeri kaçtır?
A) -1
- y = f(x)
X
B) 0 C) 1 D)2 [)0
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
17. f(x) = fonksiyonunun x = 1 apsisli noktasında limiti olduğuna göre, a kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 (2x+a, x<1 5x-1, x21 18. Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için, lim f(x) = 2 X-1* lim f(x) = 1 X-2 eşitlikleri veriliyor. Buna göre, lim X-3 f(4-x) + f(x-1) f(2x-4) ifadesinin değeri kaçtır? A) -1 B) 0 C) 1 f(x)= = D) 6 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, x²-2x+1, x² - 10x+25 X-1 + 2x-10 D) 2 19. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu, lim f(x) + lim f(x) X-1 X-5 ifadesinin değeri kaçtır? A) -4 B)-2 C) 0 E) 8 D) 2 SIA E) 3 SIA E) 4 20. 21. X-2 lim *-2 √3x-√x+4 ifadesinin değeri kaçtır? A) √6 D) 2√6 x² m lim X-4 4-X B) B) 4 ifadesinin reel bir limit değeri olduğuna göre, m kaçtır? A) 2 D) 16 E) 64 E) 4/6 Her x, ER için, C) 8 22. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 0 c) √6 g(x) = f(x) + lim f(x) eşitliği tanımlanıyor. Buna göre, (gof)(1) değeri kaçtır? A) -1 - y = f(x) X B) 0 C) 1 D)2 [)0
lim
X→ 2 X-2
x² + ax a vös sar
ER
at glata yös sat
x² +3
x→a X-1
galat you
426
A) 7
galata yes sat galatös sat galata Lxtu
B
-
7
3
E) 0
galata you sat galatay
galata
galata yös o, galata yös arata yös
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
lim X→ 2 X-2 x² + ax a vös sar ER at glata yös sat x² +3 x→a X-1 galat you 426 A) 7 galata yes sat galatös sat galata Lxtu B - 7 3 E) 0 galata you sat galatay galata galata yös o, galata yös arata yös
3.
818
A)
x.tan
13
2
limitinin sonucu kaçtır?
9)
2
2
13
1.00 (9)
(tan
7
C)=1/22
13
6
6 L
13
+) (x²+x++)
7.
A) 1/32
COS
31X
f(x) = 2x² + 3x
fonksiyonu veriliyor
Buna göre, lim
X43
A) 8
B) 7
16x3
2x
firm
(2b-3)
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
3. 818 A) x.tan 13 2 limitinin sonucu kaçtır? 9) 2 2 13 1.00 (9) (tan 7 C)=1/22 13 6 6 L 13 +) (x²+x++) 7. A) 1/32 COS 31X f(x) = 2x² + 3x fonksiyonu veriliyor Buna göre, lim X43 A) 8 B) 7 16x3 2x firm (2b-3)
18.
19.
20.
21.
22.
23.
f(x):
lim
olmak üzere, lim f(x) değeri bir gerçek sayı ol-
X-2
duğuna göre, a + 2b toplamı kaçtır?
[x² + a
, *<2
2x²-bx+1. x22
|x²-2x-31
x-3
x²-9
lim
x-3 x²-2x-3
√x+6-3
lim
x-3 X-3
değeri nedir?
f(x) ==
değeri kaçtır?
değeri kaçtır?
3x-m = n ve ner
lim
*-3 X-3
olduğuna göre, n kaçtır?
(2ax-1, x>1
6 ,x=1
b-x . x<1
fonksiyonu x = 1 noktasında sürekli olduğuna
göre, kaçtır?
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
18. 19. 20. 21. 22. 23. f(x): lim olmak üzere, lim f(x) değeri bir gerçek sayı ol- X-2 duğuna göre, a + 2b toplamı kaçtır? [x² + a , *<2 2x²-bx+1. x22 |x²-2x-31 x-3 x²-9 lim x-3 x²-2x-3 √x+6-3 lim x-3 X-3 değeri nedir? f(x) == değeri kaçtır? değeri kaçtır? 3x-m = n ve ner lim *-3 X-3 olduğuna göre, n kaçtır? (2ax-1, x>1 6 ,x=1 b-x . x<1 fonksiyonu x = 1 noktasında sürekli olduğuna göre, kaçtır?
ETROPOL YAYINLARI METROPOL PUBLICATIONS
45,
DENEME SINAVI/TRIAL EXAM
1.11+2-21+3-31+...+ n(nl)(n+1)-1
formülü bilinmektedir/There is a formula as
Buna göre / Accordingly,
1-11+2 21+3-31++ (n-3)-(n-3)1
sayısının sondan 9 basamagi 9 ipe n nin alabileceği
değerler toplamı kaçtır?
If the last 9 digits of the given number is 9, what is the
sum of the values assignable to n?
A) 210
B) 220
D) 255
E) 260
(n-2)! -1 = 9
(n-2)!=
9
C) 225
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
ETROPOL YAYINLARI METROPOL PUBLICATIONS 45, DENEME SINAVI/TRIAL EXAM 1.11+2-21+3-31+...+ n(nl)(n+1)-1 formülü bilinmektedir/There is a formula as Buna göre / Accordingly, 1-11+2 21+3-31++ (n-3)-(n-3)1 sayısının sondan 9 basamagi 9 ipe n nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? If the last 9 digits of the given number is 9, what is the sum of the values assignable to n? A) 210 B) 220 D) 255 E) 260 (n-2)! -1 = 9 (n-2)!= 9 C) 225
eis
Yayınları
29. Bir kentte bir yılın ilk beş ayında tüketilen kırmızı et mik-
tarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Toplam tüketilen (ton)
mo
96x
2x+4
7.2x
5.2x
3.2x
2x+1
Ocak
H
Şubat
B) 3.219
Mart
Nisan
Ay
Xebnexu
Mayıs
Bu kentte ocak, mart ve mayıs aylarında tüketilen kırmızı
et miktarı ortalama aylık 5.86 tondur.
C) 221
e Buna göre, şubat ayında tüketilen et miktarı nisan
ayında tüketilen et miktarından kaç ton fazladır?
A) 219
D) 3.220
E) 7.219
31.
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
eis Yayınları 29. Bir kentte bir yılın ilk beş ayında tüketilen kırmızı et mik- tarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Toplam tüketilen (ton) mo 96x 2x+4 7.2x 5.2x 3.2x 2x+1 Ocak H Şubat B) 3.219 Mart Nisan Ay Xebnexu Mayıs Bu kentte ocak, mart ve mayıs aylarında tüketilen kırmızı et miktarı ortalama aylık 5.86 tondur. C) 221 e Buna göre, şubat ayında tüketilen et miktarı nisan ayında tüketilen et miktarından kaç ton fazladır? A) 219 D) 3.220 E) 7.219 31.
3.
A) 1/2
B)
334
A) -7
37
lim
X110
-4x+
B) - 3
al 1x-5
ifadesinin değeri kaçtır?
C) 1
√√x²-√4x²+1
lim
√9x²-2x+1
(B)?
6x)- sinx + cOSX
*-3x+2*+5**
c) - 1/3
C)
773
ifadesinin değeri kaçtır?
D) 2/
C) 3
7|3
D) 1/12
E) 4
D) 4
feis
E) 7
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
3. A) 1/2 B) 334 A) -7 37 lim X110 -4x+ B) - 3 al 1x-5 ifadesinin değeri kaçtır? C) 1 √√x²-√4x²+1 lim √9x²-2x+1 (B)? 6x)- sinx + cOSX *-3x+2*+5** c) - 1/3 C) 773 ifadesinin değeri kaçtır? D) 2/ C) 3 7|3 D) 1/12 E) 4 D) 4 feis E) 7
MATEMATİK TESTİ
için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
Kierm
A) 40
1819-19
HDYS
Şekilde çember üzerindeki dairelere art arda gelen üç
daire üzerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olacak
şekilde pozitif doğal sayılar yazılıyor.
nays
B
frutp
Mavi renkli dairelere yazılan sayıların toplamı 14
Yeşil renkli dairelere yazılan sayıların toplamı 10
olduğuna göre, çember üzerindeki tüm dairelere
yazılan sayıların toplamı kaçtır?
B) 38
C) 36
solif
smlo
ub
D) 34
E) 32
sho hups (8
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
MATEMATİK TESTİ için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Kierm A) 40 1819-19 HDYS Şekilde çember üzerindeki dairelere art arda gelen üç daire üzerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olacak şekilde pozitif doğal sayılar yazılıyor. nays B frutp Mavi renkli dairelere yazılan sayıların toplamı 14 Yeşil renkli dairelere yazılan sayıların toplamı 10 olduğuna göre, çember üzerindeki tüm dairelere yazılan sayıların toplamı kaçtır? B) 38 C) 36 solif smlo ub D) 34 E) 32 sho hups (8
Limit ve Süreklilik
going
soup
1. P(x) baş katsayısı 2 olan 2. dereceden bir polinom-
dur.
limit
lim
x → (-1)
jreklilik was o
down to a wid
A) 16
P(x) + 10
3
x³ + 1
uits Renes
olduğuna göre, P(x - 2) polinomunun (x - 3)'e
bölümünden kalan kaçtır?
C) 20
= 3
B) 18
1-1.9100
D) 24
E) 26
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
Limit ve Süreklilik going soup 1. P(x) baş katsayısı 2 olan 2. dereceden bir polinom- dur. limit lim x → (-1) jreklilik was o down to a wid A) 16 P(x) + 10 3 x³ + 1 uits Renes olduğuna göre, P(x - 2) polinomunun (x - 3)'e bölümünden kalan kaçtır? C) 20 = 3 B) 18 1-1.9100 D) 24 E) 26
METROPOL YAYINLARI METRO
15. nER,
lim
X-2
A) 4
2x-√3x+m
x²-4
B) 6
100
ol Metropol &
Metropol Metropol M
Metro Metropol Metropol Me
=n⇒m=?
pl Metropol Metropol Metropol Met
Tetropol Metropol Metropoetropol Metropol
Mopol Metropol Metropol
E) 12
odoneyt jodo
opel Metropolopol Metropol
tropol
Topol Metropol Metropol Metropo
al Monopol Me
3.
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
METROPOL YAYINLARI METRO 15. nER, lim X-2 A) 4 2x-√3x+m x²-4 B) 6 100 ol Metropol & Metropol Metropol M Metro Metropol Metropol Me =n⇒m=? pl Metropol Metropol Metropol Met Tetropol Metropol Metropoetropol Metropol Mopol Metropol Metropol E) 12 odoneyt jodo opel Metropolopol Metropol tropol Topol Metropol Metropol Metropo al Monopol Me 3.
13. lim
galata yös sat
yös sat
8x³ - 2tan³x
x0 2x³ + tan³x
galatayös sat
A) 1
galata/yös sat_galatassat gata yös sat
LIFT
galatös sat galata yös sar
3
D) 4
ten
*Falar voz at galata yös a
3.
os at galata yös sat, gala
2
2 (40³.
3
228
s sa gala
Limi
vös sat
gala
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
13. lim galata yös sat yös sat 8x³ - 2tan³x x0 2x³ + tan³x galatayös sat A) 1 galata/yös sat_galatassat gata yös sat LIFT galatös sat galata yös sar 3 D) 4 ten *Falar voz at galata yös a 3. os at galata yös sat, gala 2 2 (40³. 3 228 s sa gala Limi vös sat gala
TEMATİK TESTİ
SUPARA
3. Aşağıdaki şekil 21 eş kareden oluşmuştur.
Buna göre, bu eş karelerden kaç tanesi boyanırsa,
boyalı bölgenin alanının boyasız bölgenin alanına
oranı 0,4 olur?
A) 4
B) 5
B Kitapçığı
C) 6
O
D) 7
E) 8
Ses tuşlarını basılı tuttunuz. TalkBack
kapatıldı.rını basılı tuttunuz. TalkBack açıldı.
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
TEMATİK TESTİ SUPARA 3. Aşağıdaki şekil 21 eş kareden oluşmuştur. Buna göre, bu eş karelerden kaç tanesi boyanırsa, boyalı bölgenin alanının boyasız bölgenin alanına oranı 0,4 olur? A) 4 B) 5 B Kitapçığı C) 6 O D) 7 E) 8 Ses tuşlarını basılı tuttunuz. TalkBack kapatıldı.rını basılı tuttunuz. TalkBack açıldı.
5. Dördüncü dereceden başkatsayısı 2 olan ve x eksenini iki farklı noktada kesen y = f(x) fonksiyonunun grafiğinin bazı
parçaları aşağıda verilmiştir.
lim f(x)
x-3x-3
A) 120
y = f(x)
-1
80 olduğuna göre f(4) kaçtır?
B) 130
C) 140
D) 160
O
-6
y = f(x)
E) 170
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
5. Dördüncü dereceden başkatsayısı 2 olan ve x eksenini iki farklı noktada kesen y = f(x) fonksiyonunun grafiğinin bazı parçaları aşağıda verilmiştir. lim f(x) x-3x-3 A) 120 y = f(x) -1 80 olduğuna göre f(4) kaçtır? B) 130 C) 140 D) 160 O -6 y = f(x) E) 170