Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Alt Kümeler ve Eşit Küme Soruları

SIRA
ADA
SINA
1. T.C.
üzer
2. Soru
layın
yanlı
kâğı
5. Bu si
Adayı
Soru
cevap
8.
A ve B kümeleri, E evrensel kümesinin alt
Aşağıdaki tabloda bu kümelere yapılan işlemler sonucunda
elde edilen bazı kümelerin alt küme sayıları verilmiştir.
Kümeler
A'N B
AUB
A'U B'
A&B olduğuna göre,
A
01
D) 511
www.seviye.com.tr
Alt Küme Sayıları
8
256
1024
127
3
B
3
8
10
E) 1023
IX
boyalı bölgesiyle gösterilen kümenin öz alt küme sayısı
en çok kaçtır?
A) 63
2
E
N
C) 255
10
24
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
SIRA ADA SINA 1. T.C. üzer 2. Soru layın yanlı kâğı 5. Bu si Adayı Soru cevap 8. A ve B kümeleri, E evrensel kümesinin alt Aşağıdaki tabloda bu kümelere yapılan işlemler sonucunda elde edilen bazı kümelerin alt küme sayıları verilmiştir. Kümeler A'N B AUB A'U B' A&B olduğuna göre, A 01 D) 511 www.seviye.com.tr Alt Küme Sayıları 8 256 1024 127 3 B 3 8 10 E) 1023 IX boyalı bölgesiyle gösterilen kümenin öz alt küme sayısı en çok kaçtır? A) 63 2 E N C) 255 10 24
ek ra
EX-35
ifade
Yalnız H
B)
«<
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
kümesinin 3 elemanlı alt kümeleri ya-
zılacaktır.
B) 5
3. Buna göre bu kümenin alt kümelerinin
kaç tanesinde 1 ve 2 bulunur?
A) 4
C) 10
D) 15
E) 21
»
4. BU
ta
A)
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
ek ra EX-35 ifade Yalnız H B) «< {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} kümesinin 3 elemanlı alt kümeleri ya- zılacaktır. B) 5 3. Buna göre bu kümenin alt kümelerinin kaç tanesinde 1 ve 2 bulunur? A) 4 C) 10 D) 15 E) 21 » 4. BU ta A)
{7,3,4} sibl
bin alt kine Jozlanez my
BECERİ TEMELLİ SORU 7
BÖLÜM 28
A={-7, -6,/-5, -4, -3, 0, 3, 4, 5, 6, 7)
kümesinin alt kümeleri içerisinden elemanları toplamı sıfır
olanlar seçiliyor.
Buna göre, seçilen küme sayısı kaçtır?
A) 72
B) 63
C) 60
D) 48
7,7 6-6
E) 32
51-5, 4₁-43-30
2-1
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
{7,3,4} sibl bin alt kine Jozlanez my BECERİ TEMELLİ SORU 7 BÖLÜM 28 A={-7, -6,/-5, -4, -3, 0, 3, 4, 5, 6, 7) kümesinin alt kümeleri içerisinden elemanları toplamı sıfır olanlar seçiliyor. Buna göre, seçilen küme sayısı kaçtır? A) 72 B) 63 C) 60 D) 48 7,7 6-6 E) 32 51-5, 4₁-43-30 2-1
A
7. Bir kümenin eleman sayısının bir eksiği o kümenin
elemanı ise bu kümeye "eksilmiş küme" denir.
Örneğin; {0}, {1,5}, {2, 3, 4}
kümeleri birer kesilmiş kümedir.
A = {0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
39
kümesi veriliyor.
Buna göre, A kümesinin “eksilmiş küme” olan kaç tane
alt kümesi vardır?
A) 256 B) 144 C) 128 D) 107 E) 64
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
A 7. Bir kümenin eleman sayısının bir eksiği o kümenin elemanı ise bu kümeye "eksilmiş küme" denir. Örneğin; {0}, {1,5}, {2, 3, 4} kümeleri birer kesilmiş kümedir. A = {0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 39 kümesi veriliyor. Buna göre, A kümesinin “eksilmiş küme” olan kaç tane alt kümesi vardır? A) 256 B) 144 C) 128 D) 107 E) 64
ak an-
meler
zünüz.)
>>>
tane alt
2 E) 56
-35
?k=6
>>>
{1,2,3,4,5,6,7}
kümesinin 3 elemanlı alt kümeleri ya-
zılacaktır.
» >>>
F
»
2. Buna göre kaç tane alt kümede tek ra
kamlar bulunur?
A) 3
B) 4
»
C) 15
D 21 36
11.
I. a-b-
adeleri
lalnız
D
>>>
3
3.
Buna g
kaç tar
A) 4
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
ak an- meler zünüz.) >>> tane alt 2 E) 56 -35 ?k=6 >>> {1,2,3,4,5,6,7} kümesinin 3 elemanlı alt kümeleri ya- zılacaktır. » >>> F » 2. Buna göre kaç tane alt kümede tek ra kamlar bulunur? A) 3 B) 4 » C) 15 D 21 36 11. I. a-b- adeleri lalnız D >>> 3 3. Buna g kaç tar A) 4
elemanlı
durumları
manı da
bilir.
nde ba-
buluna- w
ACIL MATEMATIK
lunma-
eleman sayları
GAR
gefa & MOT
Yani A kümesinin verilen şarta uygun tüm alt kümelerinin sayı-
sını bulduk.
amas
Şimdi soruyu şöyle değiştirelim.
A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
B = {3, 4, 5}
kümeleri veriliyor.
A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde B kü-
mesine ait en az iki eleman bulunur? 2 blo idst that S
3
(8)-(8)-(9)
8-A-3 8.0-01
r-s
nara
Çözüm;
Öncelikle bu 4 elemanlı alt kümemizde 3, 4 ve 5 elemanlarının
hepsi olsun.
A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
Buna gö
K
Bu çözü
O da ay
iki kare
Se
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
elemanlı durumları manı da bilir. nde ba- buluna- w ACIL MATEMATIK lunma- eleman sayları GAR gefa & MOT Yani A kümesinin verilen şarta uygun tüm alt kümelerinin sayı- sını bulduk. amas Şimdi soruyu şöyle değiştirelim. A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} B = {3, 4, 5} kümeleri veriliyor. A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde B kü- mesine ait en az iki eleman bulunur? 2 blo idst that S 3 (8)-(8)-(9) 8-A-3 8.0-01 r-s nara Çözüm; Öncelikle bu 4 elemanlı alt kümemizde 3, 4 ve 5 elemanlarının hepsi olsun. A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} Buna gö K Bu çözü O da ay iki kare Se
11
olant
KENKO
KK-4130
2:420
MD
19.
T=
kümeleri veriliyor.
T*A
T=B
ACTCB
Deneme-1
A- (a, b) ve B= (a, b, c, d, e, f)
olduğuna göre,
S
TORRE
PRES
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
1.
14 farklı T kümesi yazılabilir.
II. İçinde c elemanı bulunan 6 farklı T kümesi
yazılabilir.
III. İçinde c ve d elemanları bulunan 3 farklı T kümesi
yazılabilir.
ore euboy 1916.
E) I, II ve III
kaç
MADARA
C) I ve III
(a,b) CTC (0,b,c,d,e, f)
esse
TYT
20.
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
11 olant KENKO KK-4130 2:420 MD 19. T= kümeleri veriliyor. T*A T=B ACTCB Deneme-1 A- (a, b) ve B= (a, b, c, d, e, f) olduğuna göre, S TORRE PRES yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III 1. 14 farklı T kümesi yazılabilir. II. İçinde c elemanı bulunan 6 farklı T kümesi yazılabilir. III. İçinde c ve d elemanları bulunan 3 farklı T kümesi yazılabilir. ore euboy 1916. E) I, II ve III kaç MADARA C) I ve III (a,b) CTC (0,b,c,d,e, f) esse TYT 20.
Matematik
25. Tanım: Bir kümenin eleman sayısı asalsa ve bu asal sayı
kümenin bir elemanı ise o kümeye "asal küme" adı verilir.
Örneğin {a, b, c, d, 5} kümesinin eleman sayısı 5 olup 5 bu
kümenin bir elemanı olduğundan bu küme asal kümedir.
K = {2, 3, 5, 7, 9}
kümesinin alt kümelerinden kaçı asal kümedir?
A) 11
B) 10
D) 6
C) 8
E) 4
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
Matematik 25. Tanım: Bir kümenin eleman sayısı asalsa ve bu asal sayı kümenin bir elemanı ise o kümeye "asal küme" adı verilir. Örneğin {a, b, c, d, 5} kümesinin eleman sayısı 5 olup 5 bu kümenin bir elemanı olduğundan bu küme asal kümedir. K = {2, 3, 5, 7, 9} kümesinin alt kümelerinden kaçı asal kümedir? A) 11 B) 10 D) 6 C) 8 E) 4
MATIK SERİSİ
>> Kümeler
7. Boş kümeden farklı A, B ve C kümeleri için
K=(AnB)u(AnC) eşitliği veriliyor.
B≤C olduğuna göre,
I. KEA
II. KCB
III. K≤ (AUB) C
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
(A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)I ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
MATIK SERİSİ >> Kümeler 7. Boş kümeden farklı A, B ve C kümeleri için K=(AnB)u(AnC) eşitliği veriliyor. B≤C olduğuna göre, I. KEA II. KCB III. K≤ (AUB) C ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? (A) Yalnız I B) Yalnız II D)I ve II E) I ve III C) Yalnız III
.
Bu testte toplam 40 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işar
1. Aşağıda boş kümeden ve birbirinden farklı A, B, C, D ve E kü-
meleri verilmiştir.
A
A) 12
E
B
TESTI
D
Bu beş kümenin eleman sayıları toplamı 16 olduğuna
göre, D kümesinin eleman sayısı en çok kaç olabilir?
C) 10D) 9
B) 11
E) 8
3.
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
. Bu testte toplam 40 soru vardır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işar 1. Aşağıda boş kümeden ve birbirinden farklı A, B, C, D ve E kü- meleri verilmiştir. A A) 12 E B TESTI D Bu beş kümenin eleman sayıları toplamı 16 olduğuna göre, D kümesinin eleman sayısı en çok kaç olabilir? C) 10D) 9 B) 11 E) 8 3.
Bu testte toplam 40 soru vardır.
.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işar
1. Aşağıda boş kümeden ve birbirinden farklı A, B, C, D ve E kü-
meleri verilmiştir.
A
A) 12
B
E
Bu beş kümenin eleman sayıları toplamı 16 olduğuna
göre, D kümesinin eleman sayısı en çok kaç olabilir?
C) 10
D) 9
D
B) 11
E) 8
3.
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
Bu testte toplam 40 soru vardır. . Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işar 1. Aşağıda boş kümeden ve birbirinden farklı A, B, C, D ve E kü- meleri verilmiştir. A A) 12 B E Bu beş kümenin eleman sayıları toplamı 16 olduğuna göre, D kümesinin eleman sayısı en çok kaç olabilir? C) 10 D) 9 D B) 11 E) 8 3.
D nok
tedir.
a kar-
100
Yanit 1
28.
le 5
50 o
S
A 8
-1.0
2
10.00-6.0
A
Yukarıda verilen A kümesini kapsayan 6 elemanlı alt kü-
melerinin sayısı 8 olan B kümesi oluşturuluyor.
.
●
5
●
.y
Z
k
A
XANX
B) 9 C) 10
Buna göre, mavi ile boyanmış bölgenin eleman sayı-
si kaçtır?
y
B
D) 11
E) 12
DENEME
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
D nok tedir. a kar- 100 Yanit 1 28. le 5 50 o S A 8 -1.0 2 10.00-6.0 A Yukarıda verilen A kümesini kapsayan 6 elemanlı alt kü- melerinin sayısı 8 olan B kümesi oluşturuluyor. . ● 5 ● .y Z k A XANX B) 9 C) 10 Buna göre, mavi ile boyanmış bölgenin eleman sayı- si kaçtır? y B D) 11 E) 12 DENEME
TYT
ayı
SI-
sal
1
DENEME SINAVI
11. "A kümesi n elemanlı bir küme iken n - 1 sayışı da
A kümesinin bir elemanı oluyorsa A kümesine Ufak
Küme denir."
Örneğin; B = {1, 2, 3, 4, 6) kümesi s(B) = 5 tir.
5-1=4 € B olduğundan B kümesi bir Ufak Kümedir.
Buna göre, (3, 4, 5, 6, 7, 8) kümesinin dört elemanlı
alt kümelerinden kaç tanesi Ufak Kümedir?
C) 8
A) 6
B) 7
5
D) 9
E) 10
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
TYT ayı SI- sal 1 DENEME SINAVI 11. "A kümesi n elemanlı bir küme iken n - 1 sayışı da A kümesinin bir elemanı oluyorsa A kümesine Ufak Küme denir." Örneğin; B = {1, 2, 3, 4, 6) kümesi s(B) = 5 tir. 5-1=4 € B olduğundan B kümesi bir Ufak Kümedir. Buna göre, (3, 4, 5, 6, 7, 8) kümesinin dört elemanlı alt kümelerinden kaç tanesi Ufak Kümedir? C) 8 A) 6 B) 7 5 D) 9 E) 10
6.
K = {1, x, 2, 3, {y}, {1, {x}}}aid nov mat
kümesi veriliyor.
Buna göre,
QMEKV
{y} <K
• {1,{X}} = KX
•
DAYT M
KV 10
{(1,2) CK V
A) 1
B) 2
0=m+xm + X
pid nebanal
so Minimelinab
{{2}, 2} ≤K X
{2, {y}, 3} = K V
ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?
Tuiged vojnoe ren
38(8
D) 4
E) 5
9.
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
6. K = {1, x, 2, 3, {y}, {1, {x}}}aid nov mat kümesi veriliyor. Buna göre, QMEKV {y} <K • {1,{X}} = KX • DAYT M KV 10 {(1,2) CK V A) 1 B) 2 0=m+xm + X pid nebanal so Minimelinab {{2}, 2} ≤K X {2, {y}, 3} = K V ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? Tuiged vojnoe ren 38(8 D) 4 E) 5 9.
er-
dir.
10. Bir kümenin eleman sayısı 3 artırıldığında, alt küme
sayısı 56 artmaktadır.
Buna göre, bu kümenin en az 2 elemanlı kaç ta-
ne alt kümesi vardır?
A) 8
S(A)
2
B) 2
= X
25(A)+3
S (A)
8.2
C) 6
D) 4
= x +56
= 25(A)
+56
7.25(A) = 568 S(A) = 3
11. A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
E) 10
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
er- dir. 10. Bir kümenin eleman sayısı 3 artırıldığında, alt küme sayısı 56 artmaktadır. Buna göre, bu kümenin en az 2 elemanlı kaç ta- ne alt kümesi vardır? A) 8 S(A) 2 B) 2 = X 25(A)+3 S (A) 8.2 C) 6 D) 4 = x +56 = 25(A) +56 7.25(A) = 568 S(A) = 3 11. A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} E) 10
by
11. A ve B kümeleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
A kümesinin elemanları 4'ten büyük olmayan doğal
sayılardır.
(A) < 4
• B kümesinin elemanları |x-41 > 2 eşitsizliğini
sağlamayan tam sayılardır.
Buna göre,
• KCB
• S(A\K) = 2
-2X-4)2
Blumex 27 x76
27X76
B = {314₁53
olacak biçimde kaç farklı K kümesi oluşturulabilir?
(B) A
A) 2
C) 8
D) 16
E) 18
B
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
by 11. A ve B kümeleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. A kümesinin elemanları 4'ten büyük olmayan doğal sayılardır. (A) < 4 • B kümesinin elemanları |x-41 > 2 eşitsizliğini sağlamayan tam sayılardır. Buna göre, • KCB • S(A\K) = 2 -2X-4)2 Blumex 27 x76 27X76 B = {314₁53 olacak biçimde kaç farklı K kümesi oluşturulabilir? (B) A A) 2 C) 8 D) 16 E) 18 B