Alt Kümeler ve Eşit Küme Soruları

SIRA
ADA
SINA
1. T.C.
üzer
2. Soru
layın
yanlı
kâğı
5. Bu si
Adayı
Soru
cevap
8.
A ve B kümeleri, E evrensel kümesinin alt
Aşağıdaki tabloda bu kümelere yapılan işlemler sonucunda
elde edilen bazı kümelerin alt küme sayıları verilmiştir.
Kümeler
A'N B
AUB
A'U B'
A&B olduğuna göre,
A
01
D) 511
www.seviye.com.tr
Alt Küme Sayıları
8
256
1024
127
3
B
3
8
10
E) 1023
IX
boyalı bölgesiyle gösterilen kümenin öz alt küme sayısı
en çok kaçtır?
A) 63
2
E
N
C) 255
10
24
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
SIRA ADA SINA 1. T.C. üzer 2. Soru layın yanlı kâğı 5. Bu si Adayı Soru cevap 8. A ve B kümeleri, E evrensel kümesinin alt Aşağıdaki tabloda bu kümelere yapılan işlemler sonucunda elde edilen bazı kümelerin alt küme sayıları verilmiştir. Kümeler A'N B AUB A'U B' A&B olduğuna göre, A 01 D) 511 www.seviye.com.tr Alt Küme Sayıları 8 256 1024 127 3 B 3 8 10 E) 1023 IX boyalı bölgesiyle gösterilen kümenin öz alt küme sayısı en çok kaçtır? A) 63 2 E N C) 255 10 24
ek ra
EX-35
ifade
Yalnız H
B)
«<
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
kümesinin 3 elemanlı alt kümeleri ya-
zılacaktır.
B) 5
3. Buna göre bu kümenin alt kümelerinin
kaç tanesinde 1 ve 2 bulunur?
A) 4
C) 10
D) 15
E) 21
»
4. BU
ta
A)
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
ek ra EX-35 ifade Yalnız H B) «< {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} kümesinin 3 elemanlı alt kümeleri ya- zılacaktır. B) 5 3. Buna göre bu kümenin alt kümelerinin kaç tanesinde 1 ve 2 bulunur? A) 4 C) 10 D) 15 E) 21 » 4. BU ta A)
{7,3,4} sibl
bin alt kine Jozlanez my
BECERİ TEMELLİ SORU 7
BÖLÜM 28
A={-7, -6,/-5, -4, -3, 0, 3, 4, 5, 6, 7)
kümesinin alt kümeleri içerisinden elemanları toplamı sıfır
olanlar seçiliyor.
Buna göre, seçilen küme sayısı kaçtır?
A) 72
B) 63
C) 60
D) 48
7,7 6-6
E) 32
51-5, 4₁-43-30
2-1
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
{7,3,4} sibl bin alt kine Jozlanez my BECERİ TEMELLİ SORU 7 BÖLÜM 28 A={-7, -6,/-5, -4, -3, 0, 3, 4, 5, 6, 7) kümesinin alt kümeleri içerisinden elemanları toplamı sıfır olanlar seçiliyor. Buna göre, seçilen küme sayısı kaçtır? A) 72 B) 63 C) 60 D) 48 7,7 6-6 E) 32 51-5, 4₁-43-30 2-1
A
7. Bir kümenin eleman sayısının bir eksiği o kümenin
elemanı ise bu kümeye "eksilmiş küme" denir.
Örneğin; {0}, {1,5}, {2, 3, 4}
kümeleri birer kesilmiş kümedir.
A = {0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
39
kümesi veriliyor.
Buna göre, A kümesinin “eksilmiş küme” olan kaç tane
alt kümesi vardır?
A) 256 B) 144 C) 128 D) 107 E) 64
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
A 7. Bir kümenin eleman sayısının bir eksiği o kümenin elemanı ise bu kümeye "eksilmiş küme" denir. Örneğin; {0}, {1,5}, {2, 3, 4} kümeleri birer kesilmiş kümedir. A = {0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 39 kümesi veriliyor. Buna göre, A kümesinin “eksilmiş küme” olan kaç tane alt kümesi vardır? A) 256 B) 144 C) 128 D) 107 E) 64
ak an-
meler
zünüz.)
>>>
tane alt
2 E) 56
-35
?k=6
>>>
{1,2,3,4,5,6,7}
kümesinin 3 elemanlı alt kümeleri ya-
zılacaktır.
» >>>
F
»
2. Buna göre kaç tane alt kümede tek ra
kamlar bulunur?
A) 3
B) 4
»
C) 15
D 21 36
11.
I. a-b-
adeleri
lalnız
D
>>>
3
3.
Buna g
kaç tar
A) 4
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
ak an- meler zünüz.) >>> tane alt 2 E) 56 -35 ?k=6 >>> {1,2,3,4,5,6,7} kümesinin 3 elemanlı alt kümeleri ya- zılacaktır. » >>> F » 2. Buna göre kaç tane alt kümede tek ra kamlar bulunur? A) 3 B) 4 » C) 15 D 21 36 11. I. a-b- adeleri lalnız D >>> 3 3. Buna g kaç tar A) 4
elemanlı
durumları
manı da
bilir.
nde ba-
buluna- w
ACIL MATEMATIK
lunma-
eleman sayları
GAR
gefa & MOT
Yani A kümesinin verilen şarta uygun tüm alt kümelerinin sayı-
sını bulduk.
amas
Şimdi soruyu şöyle değiştirelim.
A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
B = {3, 4, 5}
kümeleri veriliyor.
A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde B kü-
mesine ait en az iki eleman bulunur? 2 blo idst that S
3
(8)-(8)-(9)
8-A-3 8.0-01
r-s
nara
Çözüm;
Öncelikle bu 4 elemanlı alt kümemizde 3, 4 ve 5 elemanlarının
hepsi olsun.
A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
Buna gö
K
Bu çözü
O da ay
iki kare
Se
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
elemanlı durumları manı da bilir. nde ba- buluna- w ACIL MATEMATIK lunma- eleman sayları GAR gefa & MOT Yani A kümesinin verilen şarta uygun tüm alt kümelerinin sayı- sını bulduk. amas Şimdi soruyu şöyle değiştirelim. A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} B = {3, 4, 5} kümeleri veriliyor. A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde B kü- mesine ait en az iki eleman bulunur? 2 blo idst that S 3 (8)-(8)-(9) 8-A-3 8.0-01 r-s nara Çözüm; Öncelikle bu 4 elemanlı alt kümemizde 3, 4 ve 5 elemanlarının hepsi olsun. A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} Buna gö K Bu çözü O da ay iki kare Se
11
olant
KENKO
KK-4130
2:420
MD
19.
T=
kümeleri veriliyor.
T*A
T=B
ACTCB
Deneme-1
A- (a, b) ve B= (a, b, c, d, e, f)
olduğuna göre,
S
TORRE
PRES
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
1.
14 farklı T kümesi yazılabilir.
II. İçinde c elemanı bulunan 6 farklı T kümesi
yazılabilir.
III. İçinde c ve d elemanları bulunan 3 farklı T kümesi
yazılabilir.
ore euboy 1916.
E) I, II ve III
kaç
MADARA
C) I ve III
(a,b) CTC (0,b,c,d,e, f)
esse
TYT
20.
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
11 olant KENKO KK-4130 2:420 MD 19. T= kümeleri veriliyor. T*A T=B ACTCB Deneme-1 A- (a, b) ve B= (a, b, c, d, e, f) olduğuna göre, S TORRE PRES yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III 1. 14 farklı T kümesi yazılabilir. II. İçinde c elemanı bulunan 6 farklı T kümesi yazılabilir. III. İçinde c ve d elemanları bulunan 3 farklı T kümesi yazılabilir. ore euboy 1916. E) I, II ve III kaç MADARA C) I ve III (a,b) CTC (0,b,c,d,e, f) esse TYT 20.
Matematik
25. Tanım: Bir kümenin eleman sayısı asalsa ve bu asal sayı
kümenin bir elemanı ise o kümeye "asal küme" adı verilir.
Örneğin {a, b, c, d, 5} kümesinin eleman sayısı 5 olup 5 bu
kümenin bir elemanı olduğundan bu küme asal kümedir.
K = {2, 3, 5, 7, 9}
kümesinin alt kümelerinden kaçı asal kümedir?
A) 11
B) 10
D) 6
C) 8
E) 4
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
Matematik 25. Tanım: Bir kümenin eleman sayısı asalsa ve bu asal sayı kümenin bir elemanı ise o kümeye "asal küme" adı verilir. Örneğin {a, b, c, d, 5} kümesinin eleman sayısı 5 olup 5 bu kümenin bir elemanı olduğundan bu küme asal kümedir. K = {2, 3, 5, 7, 9} kümesinin alt kümelerinden kaçı asal kümedir? A) 11 B) 10 D) 6 C) 8 E) 4
MATIK SERİSİ
>> Kümeler
7. Boş kümeden farklı A, B ve C kümeleri için
K=(AnB)u(AnC) eşitliği veriliyor.
B≤C olduğuna göre,
I. KEA
II. KCB
III. K≤ (AUB) C
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
(A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)I ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
MATIK SERİSİ >> Kümeler 7. Boş kümeden farklı A, B ve C kümeleri için K=(AnB)u(AnC) eşitliği veriliyor. B≤C olduğuna göre, I. KEA II. KCB III. K≤ (AUB) C ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? (A) Yalnız I B) Yalnız II D)I ve II E) I ve III C) Yalnız III
.
Bu testte toplam 40 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işar
1. Aşağıda boş kümeden ve birbirinden farklı A, B, C, D ve E kü-
meleri verilmiştir.
A
A) 12
E
B
TESTI
D
Bu beş kümenin eleman sayıları toplamı 16 olduğuna
göre, D kümesinin eleman sayısı en çok kaç olabilir?
C) 10D) 9
B) 11
E) 8
3.
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
. Bu testte toplam 40 soru vardır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işar 1. Aşağıda boş kümeden ve birbirinden farklı A, B, C, D ve E kü- meleri verilmiştir. A A) 12 E B TESTI D Bu beş kümenin eleman sayıları toplamı 16 olduğuna göre, D kümesinin eleman sayısı en çok kaç olabilir? C) 10D) 9 B) 11 E) 8 3.
Bu testte toplam 40 soru vardır.
.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işar
1. Aşağıda boş kümeden ve birbirinden farklı A, B, C, D ve E kü-
meleri verilmiştir.
A
A) 12
B
E
Bu beş kümenin eleman sayıları toplamı 16 olduğuna
göre, D kümesinin eleman sayısı en çok kaç olabilir?
C) 10
D) 9
D
B) 11
E) 8
3.
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
Bu testte toplam 40 soru vardır. . Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işar 1. Aşağıda boş kümeden ve birbirinden farklı A, B, C, D ve E kü- meleri verilmiştir. A A) 12 B E Bu beş kümenin eleman sayıları toplamı 16 olduğuna göre, D kümesinin eleman sayısı en çok kaç olabilir? C) 10 D) 9 D B) 11 E) 8 3.
D nok
tedir.
a kar-
100
Yanit 1
28.
le 5
50 o
S
A 8
-1.0
2
10.00-6.0
A
Yukarıda verilen A kümesini kapsayan 6 elemanlı alt kü-
melerinin sayısı 8 olan B kümesi oluşturuluyor.
.
●
5
●
.y
Z
k
A
XANX
B) 9 C) 10
Buna göre, mavi ile boyanmış bölgenin eleman sayı-
si kaçtır?
y
B
D) 11
E) 12
DENEME
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
D nok tedir. a kar- 100 Yanit 1 28. le 5 50 o S A 8 -1.0 2 10.00-6.0 A Yukarıda verilen A kümesini kapsayan 6 elemanlı alt kü- melerinin sayısı 8 olan B kümesi oluşturuluyor. . ● 5 ● .y Z k A XANX B) 9 C) 10 Buna göre, mavi ile boyanmış bölgenin eleman sayı- si kaçtır? y B D) 11 E) 12 DENEME
TYT
ayı
SI-
sal
1
DENEME SINAVI
11. "A kümesi n elemanlı bir küme iken n - 1 sayışı da
A kümesinin bir elemanı oluyorsa A kümesine Ufak
Küme denir."
Örneğin; B = {1, 2, 3, 4, 6) kümesi s(B) = 5 tir.
5-1=4 € B olduğundan B kümesi bir Ufak Kümedir.
Buna göre, (3, 4, 5, 6, 7, 8) kümesinin dört elemanlı
alt kümelerinden kaç tanesi Ufak Kümedir?
C) 8
A) 6
B) 7
5
D) 9
E) 10
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
TYT ayı SI- sal 1 DENEME SINAVI 11. "A kümesi n elemanlı bir küme iken n - 1 sayışı da A kümesinin bir elemanı oluyorsa A kümesine Ufak Küme denir." Örneğin; B = {1, 2, 3, 4, 6) kümesi s(B) = 5 tir. 5-1=4 € B olduğundan B kümesi bir Ufak Kümedir. Buna göre, (3, 4, 5, 6, 7, 8) kümesinin dört elemanlı alt kümelerinden kaç tanesi Ufak Kümedir? C) 8 A) 6 B) 7 5 D) 9 E) 10
6.
K = {1, x, 2, 3, {y}, {1, {x}}}aid nov mat
kümesi veriliyor.
Buna göre,
QMEKV
{y} <K
• {1,{X}} = KX
•
DAYT M
KV 10
{(1,2) CK V
A) 1
B) 2
0=m+xm + X
pid nebanal
so Minimelinab
{{2}, 2} ≤K X
{2, {y}, 3} = K V
ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?
Tuiged vojnoe ren
38(8
D) 4
E) 5
9.
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
6. K = {1, x, 2, 3, {y}, {1, {x}}}aid nov mat kümesi veriliyor. Buna göre, QMEKV {y} <K • {1,{X}} = KX • DAYT M KV 10 {(1,2) CK V A) 1 B) 2 0=m+xm + X pid nebanal so Minimelinab {{2}, 2} ≤K X {2, {y}, 3} = K V ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? Tuiged vojnoe ren 38(8 D) 4 E) 5 9.
er-
dir.
10. Bir kümenin eleman sayısı 3 artırıldığında, alt küme
sayısı 56 artmaktadır.
Buna göre, bu kümenin en az 2 elemanlı kaç ta-
ne alt kümesi vardır?
A) 8
S(A)
2
B) 2
= X
25(A)+3
S (A)
8.2
C) 6
D) 4
= x +56
= 25(A)
+56
7.25(A) = 568 S(A) = 3
11. A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
E) 10
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
er- dir. 10. Bir kümenin eleman sayısı 3 artırıldığında, alt küme sayısı 56 artmaktadır. Buna göre, bu kümenin en az 2 elemanlı kaç ta- ne alt kümesi vardır? A) 8 S(A) 2 B) 2 = X 25(A)+3 S (A) 8.2 C) 6 D) 4 = x +56 = 25(A) +56 7.25(A) = 568 S(A) = 3 11. A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} E) 10
by
11. A ve B kümeleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
A kümesinin elemanları 4'ten büyük olmayan doğal
sayılardır.
(A) < 4
• B kümesinin elemanları |x-41 > 2 eşitsizliğini
sağlamayan tam sayılardır.
Buna göre,
• KCB
• S(A\K) = 2
-2X-4)2
Blumex 27 x76
27X76
B = {314₁53
olacak biçimde kaç farklı K kümesi oluşturulabilir?
(B) A
A) 2
C) 8
D) 16
E) 18
B
Lise Matematik
Alt Kümeler ve Eşit Küme
by 11. A ve B kümeleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. A kümesinin elemanları 4'ten büyük olmayan doğal sayılardır. (A) < 4 • B kümesinin elemanları |x-41 > 2 eşitsizliğini sağlamayan tam sayılardır. Buna göre, • KCB • S(A\K) = 2 -2X-4)2 Blumex 27 x76 27X76 B = {314₁53 olacak biçimde kaç farklı K kümesi oluşturulabilir? (B) A A) 2 C) 8 D) 16 E) 18 B