Denklem ve Eşitsizlik Problemleri Soruları

paretleri ve 5 ile 8 sayı.
015 14#14
5 50:5#M+8 *
10/19
-5
8
olur?
D) 4
-8(3pm
buc)
)
Fr.
cun tekrar
den elde
ayı elde
incaya
m sayı
E) 5
1.
Bir tür çarpma işlemi olan "ÇIN ÇARPMASI" aşağıdaki
adımlar takip edilerek yapılmaktadır.
Omeğin: 15 ile 23 sayısının çarpımının sonucunu bulmak
için aşağıdaki işlemler yapılır.
2
2
5
1
3
5
Buna göre,
1
1,
B
0
JA
2
0
3
0
1.
0
5
6
3₁
8
5
1
1
2
2
Şekil - 1
Şekil - II
Sayılar şekil l'deki gibi karenin dışına yazılır. -
Yatay ve düşeyde bulunan rakamlar çarpılarak alttan
üste doğru kareleri bölen bölmelere yazılır. (Şekil II)
85
5
1
Sonra bölmeler yukarıdan aşağı eğik
de upla-
nip, bu grupta yer alan bölmelerdeki sayılar toplamı
Şekil IIl'deki gibi siyah çizgilerle gösterildiği şekilde
toplanarak şeklin sağ ve alt kısmına yazılır.
0
0
En sonunda sayı soldan sağa ve yukarı doğru yazılır.
(0345)
0
Elde varsa solda bulunan sayıya eklenerek sonuç
elde edilir.
2
3.
17
0
5.5
0
3
Şekil - III
h
3
4
C) 1025 D) 945
3.
yukarıda verilen AB CD çarpımının sonucu aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) 1145
B) 1075
Doktrin Yayınları
Aşağıdaki karelere yerleşti
maktadır.
E) 875
%, y ve z gerçel sayla
x+y+z
2
toplamının alabile
A) 17
16,
B) 18
17
sil
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
paretleri ve 5 ile 8 sayı. 015 14#14 5 50:5#M+8 * 10/19 -5 8 olur? D) 4 -8(3pm buc) ) Fr. cun tekrar den elde ayı elde incaya m sayı E) 5 1. Bir tür çarpma işlemi olan "ÇIN ÇARPMASI" aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılmaktadır. Omeğin: 15 ile 23 sayısının çarpımının sonucunu bulmak için aşağıdaki işlemler yapılır. 2 2 5 1 3 5 Buna göre, 1 1, B 0 JA 2 0 3 0 1. 0 5 6 3₁ 8 5 1 1 2 2 Şekil - 1 Şekil - II Sayılar şekil l'deki gibi karenin dışına yazılır. - Yatay ve düşeyde bulunan rakamlar çarpılarak alttan üste doğru kareleri bölen bölmelere yazılır. (Şekil II) 85 5 1 Sonra bölmeler yukarıdan aşağı eğik de upla- nip, bu grupta yer alan bölmelerdeki sayılar toplamı Şekil IIl'deki gibi siyah çizgilerle gösterildiği şekilde toplanarak şeklin sağ ve alt kısmına yazılır. 0 0 En sonunda sayı soldan sağa ve yukarı doğru yazılır. (0345) 0 Elde varsa solda bulunan sayıya eklenerek sonuç elde edilir. 2 3. 17 0 5.5 0 3 Şekil - III h 3 4 C) 1025 D) 945 3. yukarıda verilen AB CD çarpımının sonucu aşağıda- kilerden hangisidir? A) 1145 B) 1075 Doktrin Yayınları Aşağıdaki karelere yerleşti maktadır. E) 875 %, y ve z gerçel sayla x+y+z 2 toplamının alabile A) 17 16, B) 18 17 sil
4.
3
Bütün kenarları birbirine eşit ve bir kenarı 120 metre olan
altıgen şeklindeki bir koşu parkurunun A köşesinde bulu-
nan Akif ve B köşesinde bulunan Berk, parkur etrafında
koşu yapacaklardır. Akif ve Berk sabit hızlarla aynı anda
aşağıdaki şekilde gösterilen yönlerde koşmaya başlıyor-
lar. Akif E noktasına ulaştığı ilk anda Berk de F noktasına
ilk kez ulaşıyor.
A
F.
D) 100
120 m
.E
D
B
C
Buna göre, Akif ve Berk'in ikinci kez karşılaştıkları
noktanın C noktasına uzaklığı kaç metredir?
B) 40
A) 20
E) 160
C) 80
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
4. 3 Bütün kenarları birbirine eşit ve bir kenarı 120 metre olan altıgen şeklindeki bir koşu parkurunun A köşesinde bulu- nan Akif ve B köşesinde bulunan Berk, parkur etrafında koşu yapacaklardır. Akif ve Berk sabit hızlarla aynı anda aşağıdaki şekilde gösterilen yönlerde koşmaya başlıyor- lar. Akif E noktasına ulaştığı ilk anda Berk de F noktasına ilk kez ulaşıyor. A F. D) 100 120 m .E D B C Buna göre, Akif ve Berk'in ikinci kez karşılaştıkları noktanın C noktasına uzaklığı kaç metredir? B) 40 A) 20 E) 160 C) 80
9, Sayı doğrusunda,
Ix - 41 ≥ 3 eşitsizliğinin çözüm
aralığı kırmızıya, 1 ≤ 12x - 71 ≤9 eşitsizliğinin çözüm
aralığı sarıya boyanıyor.
Hem kırmızı hem de sarıya boyanan bölgeler
turuncu renkte olacağına göre, aşağıdaki aralık-
lardan hangisi turuncuya boyanmıştır?
× C) [2, 3]
A) [-2, -1]
> D) [3, 4]
B)[-1, 1]
G
X E) [5, 6]
3
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
9, Sayı doğrusunda, Ix - 41 ≥ 3 eşitsizliğinin çözüm aralığı kırmızıya, 1 ≤ 12x - 71 ≤9 eşitsizliğinin çözüm aralığı sarıya boyanıyor. Hem kırmızı hem de sarıya boyanan bölgeler turuncu renkte olacağına göre, aşağıdaki aralık- lardan hangisi turuncuya boyanmıştır? × C) [2, 3] A) [-2, -1] > D) [3, 4] B)[-1, 1] G X E) [5, 6] 3
19)
16 cm
I
A) 1/1/
6
20 cm
||
1
B) A
12 cm
Şekilde aynı ham maddeden yapılmış farkı boydaki
üç mumun uzunlukları verilmiştir.
III
Buna göre, mumlar aynı anda yakılıp III. mumun
tamamen eridiği anda I. ve II. mumların boyları-
nın oranı kaçtır?
(C)=1/12/2
lisdig
D) 1
E)
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
19) 16 cm I A) 1/1/ 6 20 cm || 1 B) A 12 cm Şekilde aynı ham maddeden yapılmış farkı boydaki üç mumun uzunlukları verilmiştir. III Buna göre, mumlar aynı anda yakılıp III. mumun tamamen eridiği anda I. ve II. mumların boyları- nın oranı kaçtır? (C)=1/12/2 lisdig D) 1 E)
8.
IABI= 110 cm
IDEI = 90 cm
60
A 110
B
C
DE
Şekilde ön ve arka tekerleklerinin çevreleri sırasıyla 60 cm
ve 40 cm olan bisikletin tekerlekleri A ve B noktalarında
zemine değmektedir. Bisiklet belli bir mesafe yol gittikten
sonra tekerleklerin zemine değdiği A ve B noktaları C ve
D'ye geldiği anda şekildeki görünüm elde edilmiştir.
Buna göre, A ve E noktaları arasındaki mesafe;
1. 25 m,
II.
38 m,
III. 50 m
ifadelerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
8. IABI= 110 cm IDEI = 90 cm 60 A 110 B C DE Şekilde ön ve arka tekerleklerinin çevreleri sırasıyla 60 cm ve 40 cm olan bisikletin tekerlekleri A ve B noktalarında zemine değmektedir. Bisiklet belli bir mesafe yol gittikten sonra tekerleklerin zemine değdiği A ve B noktaları C ve D'ye geldiği anda şekildeki görünüm elde edilmiştir. Buna göre, A ve E noktaları arasındaki mesafe; 1. 25 m, II. 38 m, III. 50 m ifadelerinden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
A
TYT/Temel Matematik
25. Aynı renkte olanlan özdeş üç çeşit renkli defterden birer
tanesinin kalınlığı santimetre cinsinden aşağıda verildiği
gibidir.
12,5 cm
$1,6 cm
Bu defterlerden bir kışmı, yüksekliği 25 cm olan bir
kitaplık rafına aşağıdaki gibi yerleştiriliyor.
C) 7,5
11,9 cm
Buna göre en üstteki kitap ile üst raf arasındaki
mesafe kaç cm'dir?
A) 7,7
B) 7,6
D) 7,3
E) 7,2
A
26.
Palme Yayınevi
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
A TYT/Temel Matematik 25. Aynı renkte olanlan özdeş üç çeşit renkli defterden birer tanesinin kalınlığı santimetre cinsinden aşağıda verildiği gibidir. 12,5 cm $1,6 cm Bu defterlerden bir kışmı, yüksekliği 25 cm olan bir kitaplık rafına aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. C) 7,5 11,9 cm Buna göre en üstteki kitap ile üst raf arasındaki mesafe kaç cm'dir? A) 7,7 B) 7,6 D) 7,3 E) 7,2 A 26. Palme Yayınevi
6.
Uluslararası bir uçuş için 300 yolcu kapasiteli bir yolcu
uçağı sefer yapacaktır. Uçuşun maliyetini çıkarabilmesi
için en az 240 yolcu olması gerekmektedir. Bilet maliyeti
yolcu başına 330 TL'dir. Ancak havayolu şirketi 240'dan
fazla satılan her bilet için herkesin bilet fiyatında 1 TL
indirim yapmaktadır.
Buna göre, havayolu şirketi en fazla geliri toplam kaç
bilet sattığında elde eder?
A) 280
B) 285
C) 290
www.usulu
D) 295 E) 300
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
6. Uluslararası bir uçuş için 300 yolcu kapasiteli bir yolcu uçağı sefer yapacaktır. Uçuşun maliyetini çıkarabilmesi için en az 240 yolcu olması gerekmektedir. Bilet maliyeti yolcu başına 330 TL'dir. Ancak havayolu şirketi 240'dan fazla satılan her bilet için herkesin bilet fiyatında 1 TL indirim yapmaktadır. Buna göre, havayolu şirketi en fazla geliri toplam kaç bilet sattığında elde eder? A) 280 B) 285 C) 290 www.usulu D) 295 E) 300
A
daki
Palme Yayınevi
A
PLM/002/22
24. Aşağıda verilen sayı piramidi, her karenin içine o karenin
altındaki iki karede yazan sayıların çarpımı yazılarak
doldurulacaktır.
-1
3
-5 2
Y
C)-15
1. satır
2. satır
3. satır
→ 4. satır
5. satır
<-> 6. satır
Buna göre boyalı hücrelere yazılması gereken
sayıların toplamı kaçtır?
A) O
B)-2
D) 45
E) 150
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
A daki Palme Yayınevi A PLM/002/22 24. Aşağıda verilen sayı piramidi, her karenin içine o karenin altındaki iki karede yazan sayıların çarpımı yazılarak doldurulacaktır. -1 3 -5 2 Y C)-15 1. satır 2. satır 3. satır → 4. satır 5. satır <-> 6. satır Buna göre boyalı hücrelere yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır? A) O B)-2 D) 45 E) 150
6.
Saat 10.00'da kursu başlayan Abdullah, kursa yürüyerek gitmek
istiyor. Kursun başlamasına 60 dk kala evden çıkarak, yürüme
hızını 60 dk'da varacak şekilde ayarlıyor.
Yolun beşte birini gittiğinde, matematik kursu için kullanacağı
testleri evde unuttuğunu fark ediyor. Hemen hızını sabit bir şe-
kilde artıran Abdullah; geri dönüp, defteri alıp, tekrar kursa yü-
rüyor ve tam saatinde yetişiyor.
Abdullah, tüm hareketi boyunca kurs ve ev arasında aynı
yolu kullandığına göre, testleri evden saat kaçta almış olur?
A) 09.05 B) 09.10 C) 09.20 D) 09.32
E) 09.36
08
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
6. Saat 10.00'da kursu başlayan Abdullah, kursa yürüyerek gitmek istiyor. Kursun başlamasına 60 dk kala evden çıkarak, yürüme hızını 60 dk'da varacak şekilde ayarlıyor. Yolun beşte birini gittiğinde, matematik kursu için kullanacağı testleri evde unuttuğunu fark ediyor. Hemen hızını sabit bir şe- kilde artıran Abdullah; geri dönüp, defteri alıp, tekrar kursa yü- rüyor ve tam saatinde yetişiyor. Abdullah, tüm hareketi boyunca kurs ve ev arasında aynı yolu kullandığına göre, testleri evden saat kaçta almış olur? A) 09.05 B) 09.10 C) 09.20 D) 09.32 E) 09.36 08
2.
29
28,
30
B) 28
1
2
1 den 30 a kadar sayılar bir çember üzerine saat
yönünde art arda gelecek şekilde aşağıdaki gibi diziliyor.
Bu çember üzerinde seçilen ardışık n tane sayının sıralı
toplamına n li toplam adı verilir.
3
Örneğin; 12 sayısı, 3 + 4 + 5 = 12 şeklinde elde edile-
bildiğinden bir sıralı 3 lü toplamıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir sıralı 4 lü
toplamıdır?
A) 27
C) 32
D) 40
E) 54
sayı
A) 7
4.
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
2. 29 28, 30 B) 28 1 2 1 den 30 a kadar sayılar bir çember üzerine saat yönünde art arda gelecek şekilde aşağıdaki gibi diziliyor. Bu çember üzerinde seçilen ardışık n tane sayının sıralı toplamına n li toplam adı verilir. 3 Örneğin; 12 sayısı, 3 + 4 + 5 = 12 şeklinde elde edile- bildiğinden bir sıralı 3 lü toplamıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir sıralı 4 lü toplamıdır? A) 27 C) 32 D) 40 E) 54 sayı A) 7 4.
ve DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ TEST 3
7. Bir börekçide kıymalı, ıspanaklı ve peynirli olmak üzere
üç çeşit börek vardır ve bu böreklerin bir kilogramında
sırasıyla %30, %20 ve %10 oranlarında karbonhidrat
bulunmaktadır.
8.
Bir porsiyon karışık börek isteyen bir müşteriye bir
müşteri kıymalı 90 gr, ispanaklı 60 gr. ve peynirli börekten
150 gr getirilmiş ve müşteri getirilen tüm böreği yemiştir.
Buna göre, müşteri yediği börek miktarına göre
yüzde kaç oranında karbonhidrat almış olur?
A) 22
B) 21
C) 20
D) 19
1
5
6
8
9
E) 18
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
ve DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ TEST 3 7. Bir börekçide kıymalı, ıspanaklı ve peynirli olmak üzere üç çeşit börek vardır ve bu böreklerin bir kilogramında sırasıyla %30, %20 ve %10 oranlarında karbonhidrat bulunmaktadır. 8. Bir porsiyon karışık börek isteyen bir müşteriye bir müşteri kıymalı 90 gr, ispanaklı 60 gr. ve peynirli börekten 150 gr getirilmiş ve müşteri getirilen tüm böreği yemiştir. Buna göre, müşteri yediği börek miktarına göre yüzde kaç oranında karbonhidrat almış olur? A) 22 B) 21 C) 20 D) 19 1 5 6 8 9 E) 18
PROBLEM SORU BANKASI
7. Bir fabrikada üretim sistemi ile ilgili olarak şunlar bilin-
mektedir.
.
Sadece A makinesi çalıştırılırsa günde 60 adet ürün
elde edilmektedir.
Sadece B ve C makineleri çalıştırılırsa günde 72
adet ürün elde edilmektedir.
Buna göre, A makinesinin kapasitesi iki katına
çıkartılıp B ve C makinelerinin kapasiteleri yanıya
düşürüldükten sonra bu üç makine birlikte
çalıştırılırsa, fabrikada bir günde kaç adet ürün elde
edilebilir?
A) 145
B) 148
C) 150
D) 152
E) 156
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
PROBLEM SORU BANKASI 7. Bir fabrikada üretim sistemi ile ilgili olarak şunlar bilin- mektedir. . Sadece A makinesi çalıştırılırsa günde 60 adet ürün elde edilmektedir. Sadece B ve C makineleri çalıştırılırsa günde 72 adet ürün elde edilmektedir. Buna göre, A makinesinin kapasitesi iki katına çıkartılıp B ve C makinelerinin kapasiteleri yanıya düşürüldükten sonra bu üç makine birlikte çalıştırılırsa, fabrikada bir günde kaç adet ürün elde edilebilir? A) 145 B) 148 C) 150 D) 152 E) 156
10. Bir hattat, kaligrafi çizdiği tabakları aynı uzunlukta-
ki raflara başta, aralarında ve sonda boşluk kalma-
yacak şekilde aşağıdaki gibi diziyor.
20 cm
DOO
Küçük tabakların çapı 20 cm ve tanesi 40 TL'ye
büyük tabakların çapı 25 cm ve tanesi 50 TL'ye
satılmaktadır.
25 cm
Rafların her birindeki tabakların toplam satış fi-
yatı birbirine eşit ve 750 TL'den fazla olduğuna
göre rafin uzunluğu en az kaç santimetredir?
A) 300
C) 500
D) 600
400
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
10. Bir hattat, kaligrafi çizdiği tabakları aynı uzunlukta- ki raflara başta, aralarında ve sonda boşluk kalma- yacak şekilde aşağıdaki gibi diziyor. 20 cm DOO Küçük tabakların çapı 20 cm ve tanesi 40 TL'ye büyük tabakların çapı 25 cm ve tanesi 50 TL'ye satılmaktadır. 25 cm Rafların her birindeki tabakların toplam satış fi- yatı birbirine eşit ve 750 TL'den fazla olduğuna göre rafin uzunluğu en az kaç santimetredir? A) 300 C) 500 D) 600 400
Co
11. Markaları farklı dört fotokopi makinesinden her birinin alanı 1 dm2 olan kâğıdı basması için kullandığı
kartuş miktarının TL cinsinden tutarı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo: Fotokopi Makinelerinin 1 dm2 lik Alanda Kullandıkları Kartuş Tutarları
Fotokopi Makinesi
A
B
C
A) 1800
Kullandıkları Kartuş Tutarı (TL)
12
(13
B) 2232
15
18
24
A ve B marka fotokopi makineleri 73 dm² den küçük olan baskı alanını birlikte baskı yaparak TL cinsinden
eşit tutarlarda kartuş tüketmişlerdir. C ve D marka fotokopi makineleri 78 dm2 den küçük olan baskı
alanını birlikte baskı yaparak TL cinsinden eşit tutarlarda kartuş tüketmişlerdir.
Buna göre bu fotokopi makinelerinin tükettikleri kartuş miktarının toplam tutarı en fazla kaç
TL'dir?
MATEMATIK
C) 2544
420/15 IN
dm
D) 3684
cuc
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
Co 11. Markaları farklı dört fotokopi makinesinden her birinin alanı 1 dm2 olan kâğıdı basması için kullandığı kartuş miktarının TL cinsinden tutarı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo: Fotokopi Makinelerinin 1 dm2 lik Alanda Kullandıkları Kartuş Tutarları Fotokopi Makinesi A B C A) 1800 Kullandıkları Kartuş Tutarı (TL) 12 (13 B) 2232 15 18 24 A ve B marka fotokopi makineleri 73 dm² den küçük olan baskı alanını birlikte baskı yaparak TL cinsinden eşit tutarlarda kartuş tüketmişlerdir. C ve D marka fotokopi makineleri 78 dm2 den küçük olan baskı alanını birlikte baskı yaparak TL cinsinden eşit tutarlarda kartuş tüketmişlerdir. Buna göre bu fotokopi makinelerinin tükettikleri kartuş miktarının toplam tutarı en fazla kaç TL'dir? MATEMATIK C) 2544 420/15 IN dm D) 3684 cuc
6²-321² 2
y=4º-80 220-80
22-34
5 222-81+1
olduğuna göre, y'nin x cinsinden değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
12. x = 2^ _ 9
A) x² + 4x-1
C) x² - 8x + 1
X²+1=Y
pelunds
E) x² + 18x + 1
B) x²-x+1
D) x²-x-4
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
6²-321² 2 y=4º-80 220-80 22-34 5 222-81+1 olduğuna göre, y'nin x cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? 12. x = 2^ _ 9 A) x² + 4x-1 C) x² - 8x + 1 X²+1=Y pelunds E) x² + 18x + 1 B) x²-x+1 D) x²-x-4
2.
1
2abc 3def
4ghi 5jkl 6mno
7prs 8tuv 9wxyz
0+ #
Tuşlu telefonlarda bir harf yazmak için harfin bulunduğu sayıya harf o tuşta kaçıncı sI-
rada ise o kadar basılır. Örneğin görseldeki tuşlu telefonda "SEDA" yazmak için basılan
tuşlar ile 7.773.332 sayısı oluşur.
2792
Buna göre bu tuşlu telefonda ASYA yazmak için basılan tuşlar ile oluşan sayının birler bölüğün-
deki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 25
B) 23
(C) 20
13
D) 11
orjin
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
2. 1 2abc 3def 4ghi 5jkl 6mno 7prs 8tuv 9wxyz 0+ # Tuşlu telefonlarda bir harf yazmak için harfin bulunduğu sayıya harf o tuşta kaçıncı sI- rada ise o kadar basılır. Örneğin görseldeki tuşlu telefonda "SEDA" yazmak için basılan tuşlar ile 7.773.332 sayısı oluşur. 2792 Buna göre bu tuşlu telefonda ASYA yazmak için basılan tuşlar ile oluşan sayının birler bölüğün- deki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? A) 25 B) 23 (C) 20 13 D) 11 orjin