%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Denklem ve Eşitsizlik Problemleri Soruları

paretleri ve 5 ile 8 sayı.
015 14#14
5 50:5#M+8 *
10/19
-5
8
olur?
D) 4
-8(3pm
buc)
)
Fr.
cun tekrar
den elde
ayı elde
incaya
m sayı
E) 5
1.
Bir tür çarpma işlemi olan "ÇIN ÇARPMASI" aşağıdaki
adımlar takip edilerek yapılmaktadır.
Omeğin: 15 ile 23 sayısının çarpımının sonucunu bulmak
için aşağıdaki işlemler yapılır.
2
2
5
1
3
5
Buna göre,
1
1,
B
0
JA
2
0
3
0
1.
0
5
6
3₁
8
5
1
1
2
2
Şekil - 1
Şekil - II
Sayılar şekil l'deki gibi karenin dışına yazılır. -
Yatay ve düşeyde bulunan rakamlar çarpılarak alttan
üste doğru kareleri bölen bölmelere yazılır. (Şekil II)
85
5
1
Sonra bölmeler yukarıdan aşağı eğik
de upla-
nip, bu grupta yer alan bölmelerdeki sayılar toplamı
Şekil IIl'deki gibi siyah çizgilerle gösterildiği şekilde
toplanarak şeklin sağ ve alt kısmına yazılır.
0
0
En sonunda sayı soldan sağa ve yukarı doğru yazılır.
(0345)
0
Elde varsa solda bulunan sayıya eklenerek sonuç
elde edilir.
2
3.
17
0
5.5
0
3
Şekil - III
h
3
4
C) 1025 D) 945
3.
yukarıda verilen AB CD çarpımının sonucu aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) 1145
B) 1075
Doktrin Yayınları
Aşağıdaki karelere yerleşti
maktadır.
E) 875
%, y ve z gerçel sayla
x+y+z
2
toplamının alabile
A) 17
16,
B) 18
17
sil
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
paretleri ve 5 ile 8 sayı. 015 14#14 5 50:5#M+8 * 10/19 -5 8 olur? D) 4 -8(3pm buc) ) Fr. cun tekrar den elde ayı elde incaya m sayı E) 5 1. Bir tür çarpma işlemi olan "ÇIN ÇARPMASI" aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılmaktadır. Omeğin: 15 ile 23 sayısının çarpımının sonucunu bulmak için aşağıdaki işlemler yapılır. 2 2 5 1 3 5 Buna göre, 1 1, B 0 JA 2 0 3 0 1. 0 5 6 3₁ 8 5 1 1 2 2 Şekil - 1 Şekil - II Sayılar şekil l'deki gibi karenin dışına yazılır. - Yatay ve düşeyde bulunan rakamlar çarpılarak alttan üste doğru kareleri bölen bölmelere yazılır. (Şekil II) 85 5 1 Sonra bölmeler yukarıdan aşağı eğik de upla- nip, bu grupta yer alan bölmelerdeki sayılar toplamı Şekil IIl'deki gibi siyah çizgilerle gösterildiği şekilde toplanarak şeklin sağ ve alt kısmına yazılır. 0 0 En sonunda sayı soldan sağa ve yukarı doğru yazılır. (0345) 0 Elde varsa solda bulunan sayıya eklenerek sonuç elde edilir. 2 3. 17 0 5.5 0 3 Şekil - III h 3 4 C) 1025 D) 945 3. yukarıda verilen AB CD çarpımının sonucu aşağıda- kilerden hangisidir? A) 1145 B) 1075 Doktrin Yayınları Aşağıdaki karelere yerleşti maktadır. E) 875 %, y ve z gerçel sayla x+y+z 2 toplamının alabile A) 17 16, B) 18 17 sil
4.
3
Bütün kenarları birbirine eşit ve bir kenarı 120 metre olan
altıgen şeklindeki bir koşu parkurunun A köşesinde bulu-
nan Akif ve B köşesinde bulunan Berk, parkur etrafında
koşu yapacaklardır. Akif ve Berk sabit hızlarla aynı anda
aşağıdaki şekilde gösterilen yönlerde koşmaya başlıyor-
lar. Akif E noktasına ulaştığı ilk anda Berk de F noktasına
ilk kez ulaşıyor.
A
F.
D) 100
120 m
.E
D
B
C
Buna göre, Akif ve Berk'in ikinci kez karşılaştıkları
noktanın C noktasına uzaklığı kaç metredir?
B) 40
A) 20
E) 160
C) 80
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
4. 3 Bütün kenarları birbirine eşit ve bir kenarı 120 metre olan altıgen şeklindeki bir koşu parkurunun A köşesinde bulu- nan Akif ve B köşesinde bulunan Berk, parkur etrafında koşu yapacaklardır. Akif ve Berk sabit hızlarla aynı anda aşağıdaki şekilde gösterilen yönlerde koşmaya başlıyor- lar. Akif E noktasına ulaştığı ilk anda Berk de F noktasına ilk kez ulaşıyor. A F. D) 100 120 m .E D B C Buna göre, Akif ve Berk'in ikinci kez karşılaştıkları noktanın C noktasına uzaklığı kaç metredir? B) 40 A) 20 E) 160 C) 80
2.
29
28,
30
B) 28
1
2
1 den 30 a kadar sayılar bir çember üzerine saat
yönünde art arda gelecek şekilde aşağıdaki gibi diziliyor.
Bu çember üzerinde seçilen ardışık n tane sayının sıralı
toplamına n li toplam adı verilir.
3
Örneğin; 12 sayısı, 3 + 4 + 5 = 12 şeklinde elde edile-
bildiğinden bir sıralı 3 lü toplamıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir sıralı 4 lü
toplamıdır?
A) 27
C) 32
D) 40
E) 54
sayı
A) 7
4.
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
2. 29 28, 30 B) 28 1 2 1 den 30 a kadar sayılar bir çember üzerine saat yönünde art arda gelecek şekilde aşağıdaki gibi diziliyor. Bu çember üzerinde seçilen ardışık n tane sayının sıralı toplamına n li toplam adı verilir. 3 Örneğin; 12 sayısı, 3 + 4 + 5 = 12 şeklinde elde edile- bildiğinden bir sıralı 3 lü toplamıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir sıralı 4 lü toplamıdır? A) 27 C) 32 D) 40 E) 54 sayı A) 7 4.
10. Bir hattat, kaligrafi çizdiği tabakları aynı uzunlukta-
ki raflara başta, aralarında ve sonda boşluk kalma-
yacak şekilde aşağıdaki gibi diziyor.
20 cm
DOO
Küçük tabakların çapı 20 cm ve tanesi 40 TL'ye
büyük tabakların çapı 25 cm ve tanesi 50 TL'ye
satılmaktadır.
25 cm
Rafların her birindeki tabakların toplam satış fi-
yatı birbirine eşit ve 750 TL'den fazla olduğuna
göre rafin uzunluğu en az kaç santimetredir?
A) 300
C) 500
D) 600
400
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
10. Bir hattat, kaligrafi çizdiği tabakları aynı uzunlukta- ki raflara başta, aralarında ve sonda boşluk kalma- yacak şekilde aşağıdaki gibi diziyor. 20 cm DOO Küçük tabakların çapı 20 cm ve tanesi 40 TL'ye büyük tabakların çapı 25 cm ve tanesi 50 TL'ye satılmaktadır. 25 cm Rafların her birindeki tabakların toplam satış fi- yatı birbirine eşit ve 750 TL'den fazla olduğuna göre rafin uzunluğu en az kaç santimetredir? A) 300 C) 500 D) 600 400
Co
11. Markaları farklı dört fotokopi makinesinden her birinin alanı 1 dm2 olan kâğıdı basması için kullandığı
kartuş miktarının TL cinsinden tutarı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo: Fotokopi Makinelerinin 1 dm2 lik Alanda Kullandıkları Kartuş Tutarları
Fotokopi Makinesi
A
B
C
A) 1800
Kullandıkları Kartuş Tutarı (TL)
12
(13
B) 2232
15
18
24
A ve B marka fotokopi makineleri 73 dm² den küçük olan baskı alanını birlikte baskı yaparak TL cinsinden
eşit tutarlarda kartuş tüketmişlerdir. C ve D marka fotokopi makineleri 78 dm2 den küçük olan baskı
alanını birlikte baskı yaparak TL cinsinden eşit tutarlarda kartuş tüketmişlerdir.
Buna göre bu fotokopi makinelerinin tükettikleri kartuş miktarının toplam tutarı en fazla kaç
TL'dir?
MATEMATIK
C) 2544
420/15 IN
dm
D) 3684
cuc
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
Co 11. Markaları farklı dört fotokopi makinesinden her birinin alanı 1 dm2 olan kâğıdı basması için kullandığı kartuş miktarının TL cinsinden tutarı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo: Fotokopi Makinelerinin 1 dm2 lik Alanda Kullandıkları Kartuş Tutarları Fotokopi Makinesi A B C A) 1800 Kullandıkları Kartuş Tutarı (TL) 12 (13 B) 2232 15 18 24 A ve B marka fotokopi makineleri 73 dm² den küçük olan baskı alanını birlikte baskı yaparak TL cinsinden eşit tutarlarda kartuş tüketmişlerdir. C ve D marka fotokopi makineleri 78 dm2 den küçük olan baskı alanını birlikte baskı yaparak TL cinsinden eşit tutarlarda kartuş tüketmişlerdir. Buna göre bu fotokopi makinelerinin tükettikleri kartuş miktarının toplam tutarı en fazla kaç TL'dir? MATEMATIK C) 2544 420/15 IN dm D) 3684 cuc
2.
1
2abc 3def
4ghi 5jkl 6mno
7prs 8tuv 9wxyz
0+ #
Tuşlu telefonlarda bir harf yazmak için harfin bulunduğu sayıya harf o tuşta kaçıncı sI-
rada ise o kadar basılır. Örneğin görseldeki tuşlu telefonda "SEDA" yazmak için basılan
tuşlar ile 7.773.332 sayısı oluşur.
2792
Buna göre bu tuşlu telefonda ASYA yazmak için basılan tuşlar ile oluşan sayının birler bölüğün-
deki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 25
B) 23
(C) 20
13
D) 11
orjin
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
2. 1 2abc 3def 4ghi 5jkl 6mno 7prs 8tuv 9wxyz 0+ # Tuşlu telefonlarda bir harf yazmak için harfin bulunduğu sayıya harf o tuşta kaçıncı sI- rada ise o kadar basılır. Örneğin görseldeki tuşlu telefonda "SEDA" yazmak için basılan tuşlar ile 7.773.332 sayısı oluşur. 2792 Buna göre bu tuşlu telefonda ASYA yazmak için basılan tuşlar ile oluşan sayının birler bölüğün- deki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? A) 25 B) 23 (C) 20 13 D) 11 orjin
Baykal ailesinin bireyleri hakkında aşağıdaki bilgiler ve-
rilmiştir:
.
1979 doğumlu Güven Bey ve 1981 doğumlu İnci Ha-
nim 2004 yılında dünya evine girmiştir.
. Bu çiftin evlendikten 3 yıl sonra Efe ve 6 yıl sonra Fur-
kan isimli çocukları olmuştur.
Buna göre, hangi yılda Güven ile İnci'nin yaşları top-
lamı, Efe ile Furkan'ın yaşları toplamının dört katı
olur?
A) 2015
D) 2018
B) 2016
E) 2019
C) 2017
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
Baykal ailesinin bireyleri hakkında aşağıdaki bilgiler ve- rilmiştir: . 1979 doğumlu Güven Bey ve 1981 doğumlu İnci Ha- nim 2004 yılında dünya evine girmiştir. . Bu çiftin evlendikten 3 yıl sonra Efe ve 6 yıl sonra Fur- kan isimli çocukları olmuştur. Buna göre, hangi yılda Güven ile İnci'nin yaşları top- lamı, Efe ile Furkan'ın yaşları toplamının dört katı olur? A) 2015 D) 2018 B) 2016 E) 2019 C) 2017
8. SINIF
14. Kenar uzunlukları 12 mm ve 30 mm olan dikdört-
gen şeklindeki taşlar yan yana ve alt alta arala-
rında hiç boşluk kalmayacak, kırılmayacak ve üst
üste gelmeyecek şekilde dizilerek kare şeklinde
bir mozaik süsleme yapılıyor.
Bu mozaik süslemenin bir kenar uzunluğu
10 cm'den uzun olduğuna göre, süsleme için
en az kaç taş kullanılmıştır?
A) 30
MATE
B) 40
C) 50
D) 60
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
8. SINIF 14. Kenar uzunlukları 12 mm ve 30 mm olan dikdört- gen şeklindeki taşlar yan yana ve alt alta arala- rında hiç boşluk kalmayacak, kırılmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde dizilerek kare şeklinde bir mozaik süsleme yapılıyor. Bu mozaik süslemenin bir kenar uzunluğu 10 cm'den uzun olduğuna göre, süsleme için en az kaç taş kullanılmıştır? A) 30 MATE B) 40 C) 50 D) 60
3.
a, b ve c pozitif gerçek sayılar olmak üzere,
b < 6a
a < 2c³
5c2 <45
olduğuna göre, b nin alabileceği en büyük tam
sayı değeri kaçtır?
A) 172 B) 196 C) 225 D) 276 E) 323
(04, 05 kök bilgileri içermektedir.)
aloc.cet
mo
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
3. a, b ve c pozitif gerçek sayılar olmak üzere, b < 6a a < 2c³ 5c2 <45 olduğuna göre, b nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) 172 B) 196 C) 225 D) 276 E) 323 (04, 05 kök bilgileri içermektedir.) aloc.cet mo
GEOMETRİK ORTALAMA PROBLEMLERİ TEST 2
7. Bir torbada, her biri 3 kg olan 9 adet kırmızı ve her biri 6
kg olan 12 adet beyaz top bulunmaktadır. Bu torbadan
bir miktar kırmızı ile bir miktar beyaz top alınıp boş olan
ikinci torbaya atılıyor.
e
1
3
Bu işlem sonunda; ilk torbadaki topların ağırlıklarının
ortalaması 5 kg, ikinci torbadaki topların ağırlıklarının
ortalaması ise 4 kg olmuştur.
Buna göre, ikinci torbaya atılan kırmızı topların
sayısı kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
GEOMETRİK ORTALAMA PROBLEMLERİ TEST 2 7. Bir torbada, her biri 3 kg olan 9 adet kırmızı ve her biri 6 kg olan 12 adet beyaz top bulunmaktadır. Bu torbadan bir miktar kırmızı ile bir miktar beyaz top alınıp boş olan ikinci torbaya atılıyor. e 1 3 Bu işlem sonunda; ilk torbadaki topların ağırlıklarının ortalaması 5 kg, ikinci torbadaki topların ağırlıklarının ortalaması ise 4 kg olmuştur. Buna göre, ikinci torbaya atılan kırmızı topların sayısı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
Sayı Kümeleri ve İşlem Yeteneği
6. Aşağıdaki sayı doğrusunda her bir tam sayı, bir nokta
ile gösterilmiştir. Karelerin içinde bulunan A ve B sayı-
ları bağlı bulundukları okların gösterdiği tam sayıların
çarpımına eşittir. a
A
- 4 -3 -2 -1
0
B
1
Buna göre, A - B değeri kaçtır?
A)-2
B)-1
C)
2₁ 3
D) 1
E) 2
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
Sayı Kümeleri ve İşlem Yeteneği 6. Aşağıdaki sayı doğrusunda her bir tam sayı, bir nokta ile gösterilmiştir. Karelerin içinde bulunan A ve B sayı- ları bağlı bulundukları okların gösterdiği tam sayıların çarpımına eşittir. a A - 4 -3 -2 -1 0 B 1 Buna göre, A - B değeri kaçtır? A)-2 B)-1 C) 2₁ 3 D) 1 E) 2
Örnek Soru 4
x² + y² + 3x - 2y - 13 = 0
x²+2y² + 4x + 4y - 2 = 0
denklem sisteminin bir kökü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) (3, 2)
Çözüm
D) (-2, 3)
B) (3,-2)
E) (2, -3)
C) (2, -1)
Örnek Sor
a, b, c EF
denklemin
Buna gör
denklem
A) x² - 33
B) x²-5
C) x² + 3
D) x2-3
E) x² +
Çözüm
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
Örnek Soru 4 x² + y² + 3x - 2y - 13 = 0 x²+2y² + 4x + 4y - 2 = 0 denklem sisteminin bir kökü aşağıdakilerden hangisidir? A) (3, 2) Çözüm D) (-2, 3) B) (3,-2) E) (2, -3) C) (2, -1) Örnek Sor a, b, c EF denklemin Buna gör denklem A) x² - 33 B) x²-5 C) x² + 3 D) x2-3 E) x² + Çözüm
10.A ve B şehirlerinden ortalama hızları 120 km/sa ve 60 km/sa
olan iki araç birbirlerine doğru aynı anda harekete başla-
dıktan bir süre sonra hızı 60 km/sa olan araç x dakikalık bir
mola vermiş ve harekete başladıkları andan 4 saat sonra ilk
kez karşılaşmışlardır. Bu iki araç hareketlerine devam ede-
rek A ve B kentlerine varıp hiç durmadan geri döndüklerinde
ilk karşılaşmalarından 22 saat sonra ikinci defa karşılaş-
mışlardır.
3
Buna göre, x kaçtır?
A) 30
B) 40
C) 50
16.04 + 120x + 320 =
D) 60
E) 70
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
10.A ve B şehirlerinden ortalama hızları 120 km/sa ve 60 km/sa olan iki araç birbirlerine doğru aynı anda harekete başla- dıktan bir süre sonra hızı 60 km/sa olan araç x dakikalık bir mola vermiş ve harekete başladıkları andan 4 saat sonra ilk kez karşılaşmışlardır. Bu iki araç hareketlerine devam ede- rek A ve B kentlerine varıp hiç durmadan geri döndüklerinde ilk karşılaşmalarından 22 saat sonra ikinci defa karşılaş- mışlardır. 3 Buna göre, x kaçtır? A) 30 B) 40 C) 50 16.04 + 120x + 320 = D) 60 E) 70
12. Aynı sınıfta bulunan, Ahmet, Burak, Can ve Deniz'in okul
numaraları ardışık tam sayılardır. Bu dört öğrencinin okul
numaraları toplamı 86 dır.
Buna göre, okul numarası en büyük olan Deniz'in
okul numarası kaçtır?
A) 21 B) 22
C) 23
D) 24
E) 25
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
12. Aynı sınıfta bulunan, Ahmet, Burak, Can ve Deniz'in okul numaraları ardışık tam sayılardır. Bu dört öğrencinin okul numaraları toplamı 86 dır. Buna göre, okul numarası en büyük olan Deniz'in okul numarası kaçtır? A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25
ve
+
G8.
Kaan ile Okan'ın kalemlerinin sayısı ile ilgili
4 15
32
aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
Kalemlerin toplam sayısı 50'dir.
→ Kalemlerin sayıları aralarında asaldır.
Kaan'ın kalemlerinin sayısı Okan'ın kalem-
lerinin sayısının 4 katından fazladır.
Buna göre, iki arkadaşın kalem sayıları ara-
sındaki fark en az kaç olabilir?
B) 23
C) 30
kaon -> 4x + 2
A) 6
MATEMATIK
3
D) 32
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
ve + G8. Kaan ile Okan'ın kalemlerinin sayısı ile ilgili 4 15 32 aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Kalemlerin toplam sayısı 50'dir. → Kalemlerin sayıları aralarında asaldır. Kaan'ın kalemlerinin sayısı Okan'ın kalem- lerinin sayısının 4 katından fazladır. Buna göre, iki arkadaşın kalem sayıları ara- sındaki fark en az kaç olabilir? B) 23 C) 30 kaon -> 4x + 2 A) 6 MATEMATIK 3 D) 32
A
20
(12
17. Eğitimle ilgili verilecek olan bir seminere 40
Türkçe öğretmeni, 36 Matematik öğretmeni ve
24 İngilizce öğretmeni davet edilmiştir. Öğret-
menler konaklamaları için bir otele yerleştirile-
cektir. Ancak otelde sınırlı sayıda oda olduğun-
dan otelde kalma kuralları aşağıdaki gibi
düzenlenmiştir.
I
En az sayıda oda kullanılmalıdır.
Verilen kurallara uygun olarak toplam kaç
oda gerekir?
A) 18
40
Farklı branştan olan öğretmenler aynı
odada kalamazlar.
Her odada eşit sayıda öğretmen olmalıdır.
20
B) 22
3.6
18
C) 25
24 2
D) 28
8 +5
2014
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Problemleri
A 20 (12 17. Eğitimle ilgili verilecek olan bir seminere 40 Türkçe öğretmeni, 36 Matematik öğretmeni ve 24 İngilizce öğretmeni davet edilmiştir. Öğret- menler konaklamaları için bir otele yerleştirile- cektir. Ancak otelde sınırlı sayıda oda olduğun- dan otelde kalma kuralları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. I En az sayıda oda kullanılmalıdır. Verilen kurallara uygun olarak toplam kaç oda gerekir? A) 18 40 Farklı branştan olan öğretmenler aynı odada kalamazlar. Her odada eşit sayıda öğretmen olmalıdır. 20 B) 22 3.6 18 C) 25 24 2 D) 28 8 +5 2014