Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kümelerde İşlemler Soruları

6. Bir sosyal medya sitesinden çok takipçili A, B ve C he-
saplarının takipçi sayılarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler veri-
liyor.
●
●
A hesabını takip eden herkes B hesabını da takip
ediyor.
A hesabını takip eden hiç kimse C hesabını takip
etmiyor.
Hem B, hem C hesabını takip eden kimse yoktur.
Sadece B hesabını takip eden 1,5 milyon kişi var-
dır.
A veya C hesaplarını takip eden 3 milyon kişi var-
dır.
Buna göre, B veya C hesaplarını takip eden kişi sa-
yısı kaç milyondur?
A) 3,5
B) 4
C) 4,5 D) 5
E) 5,5
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
6. Bir sosyal medya sitesinden çok takipçili A, B ve C he- saplarının takipçi sayılarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler veri- liyor. ● ● A hesabını takip eden herkes B hesabını da takip ediyor. A hesabını takip eden hiç kimse C hesabını takip etmiyor. Hem B, hem C hesabını takip eden kimse yoktur. Sadece B hesabını takip eden 1,5 milyon kişi var- dır. A veya C hesaplarını takip eden 3 milyon kişi var- dır. Buna göre, B veya C hesaplarını takip eden kişi sa- yısı kaç milyondur? A) 3,5 B) 4 C) 4,5 D) 5 E) 5,5
Testokul
5. Bir firma ayakkabı, bot ve çanta üretmektedir. Bu firma-
dan çanta alan herkes bot; bot alan herkes ayakkabı
almıştır.
Firmanın ürettiği ürünler arasından sadece ayakkabı
alanların sayısı, sadece bot ve ayakkabı alanların 2
katıdır. Çanta alanların sayısı çanta almayanların sayı-
sına eşittir.
Buna göre, firmanın toplam müşteri sayısı aşağıda-
kilerden hangisi olabilir?
A) 118 B) 126
C) 135
D) 148
E) 154
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
Testokul 5. Bir firma ayakkabı, bot ve çanta üretmektedir. Bu firma- dan çanta alan herkes bot; bot alan herkes ayakkabı almıştır. Firmanın ürettiği ürünler arasından sadece ayakkabı alanların sayısı, sadece bot ve ayakkabı alanların 2 katıdır. Çanta alanların sayısı çanta almayanların sayı- sına eşittir. Buna göre, firmanın toplam müşteri sayısı aşağıda- kilerden hangisi olabilir? A) 118 B) 126 C) 135 D) 148 E) 154
Paylaşım Yayınları
29. Aşağıdaki tabloda K, L ve M kanallarında pazar günü yayın-
lanan programların isimleri verilmiştir.
K
Böyle Bitmesin
Diriliş Ertuğrul
Yerli Belgesel
Ana Haber
Hava Durumu
Yabancı Sinema
Sanat
L
Tövbeler Olsun
Ana Haber
Nostalji Kuşağı
Yerli Belgesel
Yerli Sinema
Sanat
Hava Durumu
M
Hava Durumu
A) {Yabancı Sinema, Sanat}
B) {Yerli Belgesel, Sanat}
C) (Yerli Belgesel, Yerli Sinema}
D) {Nostalji Kuşağı, Sanat}
E) {Ana Haber, Tövbeler Olsun}
Ana Haber
Yerli Sinema
K, L ve M kanallarının pazar gününe ait yayın akışlarındaki
program isimlerinin kümesi sırasıyla K, L ve M olmak üzere
aşağıdaki Venn şeması ile gösterilmektedir.
Şekildeki boyalı küme X olmak üzere, X\ M kümesi aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
Paylaşım Yayınları 29. Aşağıdaki tabloda K, L ve M kanallarında pazar günü yayın- lanan programların isimleri verilmiştir. K Böyle Bitmesin Diriliş Ertuğrul Yerli Belgesel Ana Haber Hava Durumu Yabancı Sinema Sanat L Tövbeler Olsun Ana Haber Nostalji Kuşağı Yerli Belgesel Yerli Sinema Sanat Hava Durumu M Hava Durumu A) {Yabancı Sinema, Sanat} B) {Yerli Belgesel, Sanat} C) (Yerli Belgesel, Yerli Sinema} D) {Nostalji Kuşağı, Sanat} E) {Ana Haber, Tövbeler Olsun} Ana Haber Yerli Sinema K, L ve M kanallarının pazar gününe ait yayın akışlarındaki program isimlerinin kümesi sırasıyla K, L ve M olmak üzere aşağıdaki Venn şeması ile gösterilmektedir. Şekildeki boyalı küme X olmak üzere, X\ M kümesi aşa- ğıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
16. Z, tam sayılar kümesi olmak üzere,
A = {5n|1 ≤ n ≤ 30, n =Z}
EZ
B = {2m + 1|1 ≤ m ≤ 75, m € EZ}
kümeleri veriliyor.
Buna göre, A\B fark kümesinin eleman sayısı
kaçtır?
A) 5
B) 8
C) 10
D) 15 E) 18
20.
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
16. Z, tam sayılar kümesi olmak üzere, A = {5n|1 ≤ n ≤ 30, n =Z} EZ B = {2m + 1|1 ≤ m ≤ 75, m € EZ} kümeleri veriliyor. Buna göre, A\B fark kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 5 B) 8 C) 10 D) 15 E) 18 20.
24. A, B ve C boş kümeden farklı kümelerdir.
AnB = (a, b, c, d}
AnC = {a, e, g}
olarak veriliyor.
Buna göre,
X a, b, c, d, e, g
B+ a, b, c, d, f
cy, eg, b
BnC = {a}
A kümesinin eleman sayısı en az 6 dır.
III. B/A = C/A ise B/C = {b, c, d} dir.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Ive
C) Yalniz III
(E) II ve III
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
24. A, B ve C boş kümeden farklı kümelerdir. AnB = (a, b, c, d} AnC = {a, e, g} olarak veriliyor. Buna göre, X a, b, c, d, e, g B+ a, b, c, d, f cy, eg, b BnC = {a} A kümesinin eleman sayısı en az 6 dır. III. B/A = C/A ise B/C = {b, c, d} dir. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Ive C) Yalniz III (E) II ve III
3. Bir kuruyemişçi bir gün içinde leblebi ve fındık almak
de isteyen müşteri sayılarıyla ilgili aşağıdaki bilgileri ver-
shimiştir.
• Leblebi alan müşteri sayısı 15,
Fındık alan müşteri sayısı 12,
İkisini de almayan müşteri sayısı 20'dir.
Bu kuruyemişçiye bir günde 42 müşteri geldiğine
göre, leblebi ve fındıktan en çok birini alan müşteri
FOND
sayısı kaçtır?
A) 37
●
●
B) 38
C) 39
D) 40
E) 41
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
3. Bir kuruyemişçi bir gün içinde leblebi ve fındık almak de isteyen müşteri sayılarıyla ilgili aşağıdaki bilgileri ver- shimiştir. • Leblebi alan müşteri sayısı 15, Fındık alan müşteri sayısı 12, İkisini de almayan müşteri sayısı 20'dir. Bu kuruyemişçiye bir günde 42 müşteri geldiğine göre, leblebi ve fındıktan en çok birini alan müşteri FOND sayısı kaçtır? A) 37 ● ● B) 38 C) 39 D) 40 E) 41
4.
23
29
31
A = {0, 1,2,3,4,5,6,7) ve B = {0, 2, 4, 6, 8}
28-1=255
kümeleri veriliyor.
NCA ve A# N olmak üzere,
AB=BON
B) 8
5 2 4
eşitliğini sağlayan kaç farklı N kümesi yazılabilir?
A) 7
C) 15
D) 16
0 2
6
E) 17
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
4. 23 29 31 A = {0, 1,2,3,4,5,6,7) ve B = {0, 2, 4, 6, 8} 28-1=255 kümeleri veriliyor. NCA ve A# N olmak üzere, AB=BON B) 8 5 2 4 eşitliğini sağlayan kaç farklı N kümesi yazılabilir? A) 7 C) 15 D) 16 0 2 6 E) 17
15.
A, B ve C takımlarından yalnız birini tutanlar ve
takım tutmayanların bulunduğu 33 kişilik bir
kafilede takım tutmayanların sayısı, takım tutanların
sayısının yarısıdır.
Takım tutanların yarısı C takımını tuttuğuna
göre, C takımını tutmayan kaç kişi vardır?
A) 10
B) 11
C) 18
D) 22
E) 24
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
15. A, B ve C takımlarından yalnız birini tutanlar ve takım tutmayanların bulunduğu 33 kişilik bir kafilede takım tutmayanların sayısı, takım tutanların sayısının yarısıdır. Takım tutanların yarısı C takımını tuttuğuna göre, C takımını tutmayan kaç kişi vardır? A) 10 B) 11 C) 18 D) 22 E) 24
Jou
18. Bir sınıftaki 36 öğrenciden A, B, C ve D derslerinden
yalnızca birini seçmeleri istenmiştir. Öğrencilerin seçimi
ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir.
●
●
●
9 kişi, A veya B dersini seçmiştir.
15 kişi, B veya C dersini seçmiştir.
D dersini seçenlerin sayısı, B dersini seçenlerin
sayısının 3 katıdır.
Buna göre, A dersini kaç kişi seçmiştir?
B) 4
C) 5
D) 6
A) 3
215
B
ula
E) 7
34
20.
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
Jou 18. Bir sınıftaki 36 öğrenciden A, B, C ve D derslerinden yalnızca birini seçmeleri istenmiştir. Öğrencilerin seçimi ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. ● ● ● 9 kişi, A veya B dersini seçmiştir. 15 kişi, B veya C dersini seçmiştir. D dersini seçenlerin sayısı, B dersini seçenlerin sayısının 3 katıdır. Buna göre, A dersini kaç kişi seçmiştir? B) 4 C) 5 D) 6 A) 3 215 B ula E) 7 34 20.
20. Elemanları pozitif tam sayılardan oluşan bir kümenin alt
küme sayısı yine bu kümenin bir elemanı oluyorsa bu şe-
kildeki kümelere seyrek küme denir.
Örneğin,
{4,6} kümenin alt küme sayısı 4'tür.
4 = {4,6} olduğundan {4,6} kümesine seyrek küme de-
nir.
1, 2, 4, 8 rakamlarıyla oluşturulabilecek kümelerin alt
kümelerinden kaç tanesi seyrek kümedir?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
06
E) 10
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
20. Elemanları pozitif tam sayılardan oluşan bir kümenin alt küme sayısı yine bu kümenin bir elemanı oluyorsa bu şe- kildeki kümelere seyrek küme denir. Örneğin, {4,6} kümenin alt küme sayısı 4'tür. 4 = {4,6} olduğundan {4,6} kümesine seyrek küme de- nir. 1, 2, 4, 8 rakamlarıyla oluşturulabilecek kümelerin alt kümelerinden kaç tanesi seyrek kümedir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 06 E) 10
2
yısı, Z okulunun diktiği
kaç fazladır?
A) 540 B) 620
Jou Lie
●
C) 640
9k
gelmiştir.
D) 660
y
128
E) 720
2
444105
25t+199=3707
25k=3600
<=144
600
9k-uk-100=rk-ion
27. Yayın Denizi Pro Okulları 1. sınıfına 120 öğrenci
kayıt yapmıştır.
Okulun ilk günü;
Soruba
100 öğrenci anne veya babasından en az biri ile,
60 öğrenci yanında annesi olmadan,
50 öğrenci yanında babası olmadan
Buna göre, okulun açılışına anne ve babasıyla
birlikte gelen kaç öğrenci olmuştur?
A) 20
B) 25
C) 30
D) 35
E) 40
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
2 yısı, Z okulunun diktiği kaç fazladır? A) 540 B) 620 Jou Lie ● C) 640 9k gelmiştir. D) 660 y 128 E) 720 2 444105 25t+199=3707 25k=3600 <=144 600 9k-uk-100=rk-ion 27. Yayın Denizi Pro Okulları 1. sınıfına 120 öğrenci kayıt yapmıştır. Okulun ilk günü; Soruba 100 öğrenci anne veya babasından en az biri ile, 60 öğrenci yanında annesi olmadan, 50 öğrenci yanında babası olmadan Buna göre, okulun açılışına anne ve babasıyla birlikte gelen kaç öğrenci olmuştur? A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 Diğer sayfaya geçiniz.
12. 43 kişilik bir sınıfta, İngilizce veya matematik derslerin-
ra den geçen toplam öğrenci sayısı bu iki dersten geçen
Aid öğrenci sayısının 8 katıdır. Sadece İngilizce dersinden
geçen öğrenci sayısı 7 kişidir. Bu sınıfta her iki dersten
kalan öğrenci olduğu da bilinmektedir.
Buna göre, matematik dersinden geçen toplam öğ-
renci sayısı en çok kaç olur?
9A) 35 1 B) 33
C) 31
13
D) 28
E) 25
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
12. 43 kişilik bir sınıfta, İngilizce veya matematik derslerin- ra den geçen toplam öğrenci sayısı bu iki dersten geçen Aid öğrenci sayısının 8 katıdır. Sadece İngilizce dersinden geçen öğrenci sayısı 7 kişidir. Bu sınıfta her iki dersten kalan öğrenci olduğu da bilinmektedir. Buna göre, matematik dersinden geçen toplam öğ- renci sayısı en çok kaç olur? 9A) 35 1 B) 33 C) 31 13 D) 28 E) 25
P
E
22.
A) 16
Telefon Kişiler Favoriler
CEM
056213
2 Kişi Bulundu
056213
KAAN
10:30 AM
056213
↑
123
100%
1 2 3 4 5 6 7
8 9 0
QWERTYU I 0 P
--6-2
ASDFGHJKL
Z XCVBNM
B) 19
8
Boşluk
Ali arkadaşı Cem'in 11 haneli telefon numarasını girmek
için "056213" tuşlarına bastığında Cem ve Kaan'ın telefon
numaraları ekranda şekildeki gibi görünmektedir.
Kaan'ın numarası 7 farklı rakamdan, Cem'in numarası
9 farklı rakamdan oluşmaktadır. Cem ile Kaan'ın telefon
numaralarında bulunan rakamlarm 6 tanesi ortaktır.
Buna göre, Cem'in telefon numarasının ekranda
görünmeyen rakamlarının toplamı kaçtır?
D) 21
Geri
C) 20
E) 24
23
B
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
P E 22. A) 16 Telefon Kişiler Favoriler CEM 056213 2 Kişi Bulundu 056213 KAAN 10:30 AM 056213 ↑ 123 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 QWERTYU I 0 P --6-2 ASDFGHJKL Z XCVBNM B) 19 8 Boşluk Ali arkadaşı Cem'in 11 haneli telefon numarasını girmek için "056213" tuşlarına bastığında Cem ve Kaan'ın telefon numaraları ekranda şekildeki gibi görünmektedir. Kaan'ın numarası 7 farklı rakamdan, Cem'in numarası 9 farklı rakamdan oluşmaktadır. Cem ile Kaan'ın telefon numaralarında bulunan rakamlarm 6 tanesi ortaktır. Buna göre, Cem'in telefon numarasının ekranda görünmeyen rakamlarının toplamı kaçtır? D) 21 Geri C) 20 E) 24 23 B
diği
1
28
1
10. Karmaşık sayılarda
-2 -2 21
22
4-41
işleminin sonucu kaçtır?
B)-1
CH
as
Ai
-2
4(1)
-2 (1-1)
-1
D) i
-2-2-(1/1)
Q(1).i
-t
E) 21
11. Dört basamaklı ABCD ve ABFE sayılarının rakamlarının
kümesi sırasıyla
{1, 2, 3) ve (1, 3, 4) dir.
Buna göre, iki basamaklı CD ve FE doğal sayılarının
toplamının en büyük değeri kaçtır?
A) 26
B) 46
C) 66
D) 75
E) 85
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
diği 1 28 1 10. Karmaşık sayılarda -2 -2 21 22 4-41 işleminin sonucu kaçtır? B)-1 CH as Ai -2 4(1) -2 (1-1) -1 D) i -2-2-(1/1) Q(1).i -t E) 21 11. Dört basamaklı ABCD ve ABFE sayılarının rakamlarının kümesi sırasıyla {1, 2, 3) ve (1, 3, 4) dir. Buna göre, iki basamaklı CD ve FE doğal sayılarının toplamının en büyük değeri kaçtır? A) 26 B) 46 C) 66 D) 75 E) 85 Diğer sayfaya geçiniz.
2. Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir?
LAK=IX IX,
1 den küçük doğal sayılar}
LBL=(x 1 x, karesi 16 olan negatif tam sayılar}
ACM = {x 1 x, 0 ile 1 arasındaki rasyonel sayılar}
D) N = {x 1 x, 24-ile 28 arasındaki asal sayılar}
ET={xx, 1 in tam sayı bölenleri}
ve
MONDIAL
be
2
baen
Bu
A)
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
2. Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir? LAK=IX IX, 1 den küçük doğal sayılar} LBL=(x 1 x, karesi 16 olan negatif tam sayılar} ACM = {x 1 x, 0 ile 1 arasındaki rasyonel sayılar} D) N = {x 1 x, 24-ile 28 arasındaki asal sayılar} ET={xx, 1 in tam sayı bölenleri} ve MONDIAL be 2 baen Bu A)
9.
A, B ve C birer küme olmak üzere,
(Ac B veya Ac C) ise B C önermesi veriliyor.
Aşağıdakilerin hangisinde verilenler, bu önermenin
doğru olduğunu gösteren bir örnektir?
A
A) {-1, 0, 1}
B) {0, 1}
C) {1, 2}
D) {0, 1}
E) {-1, 0}
MATEMA
B
{1, 2, 3}
{0, 1, 3}
{1, 2, 3}
{0, 1, 2}
{-1, 0, 1}
C
{-1, 0, 1, 2}
{1, 3}
{3, 4, 5}
: {1, 2, 3, 4}
{-1, 0, 1, 2}
11.
ifadesini
A) 0
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
9. A, B ve C birer küme olmak üzere, (Ac B veya Ac C) ise B C önermesi veriliyor. Aşağıdakilerin hangisinde verilenler, bu önermenin doğru olduğunu gösteren bir örnektir? A A) {-1, 0, 1} B) {0, 1} C) {1, 2} D) {0, 1} E) {-1, 0} MATEMA B {1, 2, 3} {0, 1, 3} {1, 2, 3} {0, 1, 2} {-1, 0, 1} C {-1, 0, 1, 2} {1, 3} {3, 4, 5} : {1, 2, 3, 4} {-1, 0, 1, 2} 11. ifadesini A) 0