Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Maks. - Min. Problemleri Soruları

2. Bir yüzücü, akıntı hızının saatte 25 km olduğu bir nehirde
akıntıya karşı sabit bir hızla bir süre yüzerek belirli bir miktar
ilerlemiştir.
Yüzücünün yüzdüğü süre t, yüzme hızı V, enerji
sabiti k olmak üzere harcadığı enerji E
E = k·t-V³
bağıntısı ile hesaplanır.
2
3V²tk
P
me
you
4. Bir mar
yan yan
caktır.
Vakıntı = 25 km/sa
Buna göre, yüzücünün yüzdüğü süre boyunca en az
enerjiyi harcaması için hızı saatte kaç km olmalıdır?
A) 35,5
B) 36
C) 36,5
D) 37
E) 37,5
1
1
1
1
Dikdört
kullanıl
Buna
çerçev
A) 575
Lise Matematik
Maks. - Min. Problemleri
2. Bir yüzücü, akıntı hızının saatte 25 km olduğu bir nehirde akıntıya karşı sabit bir hızla bir süre yüzerek belirli bir miktar ilerlemiştir. Yüzücünün yüzdüğü süre t, yüzme hızı V, enerji sabiti k olmak üzere harcadığı enerji E E = k·t-V³ bağıntısı ile hesaplanır. 2 3V²tk P me you 4. Bir mar yan yan caktır. Vakıntı = 25 km/sa Buna göre, yüzücünün yüzdüğü süre boyunca en az enerjiyi harcaması için hızı saatte kaç km olmalıdır? A) 35,5 B) 36 C) 36,5 D) 37 E) 37,5 1 1 1 1 Dikdört kullanıl Buna çerçev A) 575
3x+y-5=0
doğrusu üzerinde bulunan bir noktanın koordinatları
çarpımı en çok kaç olur?
(A)
25
B)
-3x+ 5 = y
13
6
A) 3√2
kitabın backonti"
9. Dik koordinat düzleminde y = 1 - x² parabolü ile
D)
D) 5
15
4
B) 2√5
2x + 1 doğrusu A ve B noktalarında kesişmektedir.
Buna göre, AB kaç birimdir?
-30+5=9
stug
E) 4√2
E)
17
4
X-x ² = 2x+1
a=s
a 4
C) 2√6
x²+2x =
Ankarayıncılık
11.
Lise Matematik
Maks. - Min. Problemleri
3x+y-5=0 doğrusu üzerinde bulunan bir noktanın koordinatları çarpımı en çok kaç olur? (A) 25 B) -3x+ 5 = y 13 6 A) 3√2 kitabın backonti" 9. Dik koordinat düzleminde y = 1 - x² parabolü ile D) D) 5 15 4 B) 2√5 2x + 1 doğrusu A ve B noktalarında kesişmektedir. Buna göre, AB kaç birimdir? -30+5=9 stug E) 4√2 E) 17 4 X-x ² = 2x+1 a=s a 4 C) 2√6 x²+2x = Ankarayıncılık 11.
N
2.
A) 6
B) 4
C) 0
D)-
E) - 6
f(x) = x² - 10x + m parabolünün tepe nokta-
sının orjine olan uzaklığı 13 br olduğuna gö-
re, f(x) in alabileceği en küçük değer en az
kaçtır?
A)-6 B)-8 C) -10 D)-12 E)-13
1. a.b.c> 0
A) 1
IV.
7. f(x) = -2
ekseni:
ceği en
kaçtır?
A)-4
Lise Matematik
Maks. - Min. Problemleri
N 2. A) 6 B) 4 C) 0 D)- E) - 6 f(x) = x² - 10x + m parabolünün tepe nokta- sının orjine olan uzaklığı 13 br olduğuna gö- re, f(x) in alabileceği en küçük değer en az kaçtır? A)-6 B)-8 C) -10 D)-12 E)-13 1. a.b.c> 0 A) 1 IV. 7. f(x) = -2 ekseni: ceği en kaçtır? A)-4
12. Ayşe kapaklarının toplam alan 540 cm2 olan defterini
renkli kağıtla kaplayacaktır. Kullanacağı renkil kağıdın
defterin üst ve alt kenarlarından üçer cm, yan kenarların-
dan beşer cm fazla olmasını istiyor.
5 cm
A) 96
3 cm
B) 100
3 cm
Buna göre, kullanacağı renkli kağıdın alanın en az
olması durumunda çevresi kaç cm olur?
5 cm
C) 1:6
D) 128
E) 132
Lise Matematik
Maks. - Min. Problemleri
12. Ayşe kapaklarının toplam alan 540 cm2 olan defterini renkli kağıtla kaplayacaktır. Kullanacağı renkil kağıdın defterin üst ve alt kenarlarından üçer cm, yan kenarların- dan beşer cm fazla olmasını istiyor. 5 cm A) 96 3 cm B) 100 3 cm Buna göre, kullanacağı renkli kağıdın alanın en az olması durumunda çevresi kaç cm olur? 5 cm C) 1:6 D) 128 E) 132
81915
A) 3
log:x-log, 4-log₂5 = log7
denklemini sağlayan uygun şartlardaki x değerlerinin
çarpımı kaçtır?
B) 7
E) log-5
ACIL MATEMATIK
C) 9
1
losx?
1- losx , lose?
8.
103/²5 = log2 7
lasa
der
D) log-35
losx-2108xx. 108x5= 1033
loss x - légx?s=los ₂7
27
A
Lise Matematik
Maks. - Min. Problemleri
81915 A) 3 log:x-log, 4-log₂5 = log7 denklemini sağlayan uygun şartlardaki x değerlerinin çarpımı kaçtır? B) 7 E) log-5 ACIL MATEMATIK C) 9 1 losx? 1- losx , lose? 8. 103/²5 = log2 7 lasa der D) log-35 losx-2108xx. 108x5= 1033 loss x - légx?s=los ₂7 27 A
ORTA SEVIYE
5. Alanı 48 cm² olan dikdörtgen şeklindeki
bir levhanın tamamı kullanılarak tabanı
kare olacak şekilde en büyük hacimli üstü
açık bir kare dik prizma yapılıyor.
Buna göre, bu prizmanın yüksekliği
kaç cm plur?
A) 2
D) 6
B) 3
48
E) 8
C) 4
Lise Matematik
Maks. - Min. Problemleri
ORTA SEVIYE 5. Alanı 48 cm² olan dikdörtgen şeklindeki bir levhanın tamamı kullanılarak tabanı kare olacak şekilde en büyük hacimli üstü açık bir kare dik prizma yapılıyor. Buna göre, bu prizmanın yüksekliği kaç cm plur? A) 2 D) 6 B) 3 48 E) 8 C) 4
8. x TL'ye alınan bir ürün, y TL'ye satılmaktadır.
y=x²-19x + 300 bağıntısı ile satış işlemi yapılmaktadır.
Bu ürünün satışından en az kaç TL kar elde edilir?
A) 100 B) 150
C) 200 D) 250
E) 300
YAYINE
DIVNICING
ORIJIN
11.
Lise Matematik
Maks. - Min. Problemleri
8. x TL'ye alınan bir ürün, y TL'ye satılmaktadır. y=x²-19x + 300 bağıntısı ile satış işlemi yapılmaktadır. Bu ürünün satışından en az kaç TL kar elde edilir? A) 100 B) 150 C) 200 D) 250 E) 300 YAYINE DIVNICING ORIJIN 11.
23.
12,5
1,5
Şekil - 1
Şekil - 2
Yukarıda Şekil - 1'de verilen ve alanı 200 br olan dikdörtgen
biçimindeki çerçevenin içine Şekil - 2'deki gibi bir poster yer-
leştirilmek isteniyor.
Buna göre, yerleştirilecek olan posterin alanı en fazla
kaç br² olur?
A) 144
B) 128
C) 112
D) 108
E) 100
Lise Matematik
Maks. - Min. Problemleri
23. 12,5 1,5 Şekil - 1 Şekil - 2 Yukarıda Şekil - 1'de verilen ve alanı 200 br olan dikdörtgen biçimindeki çerçevenin içine Şekil - 2'deki gibi bir poster yer- leştirilmek isteniyor. Buna göre, yerleştirilecek olan posterin alanı en fazla kaç br² olur? A) 144 B) 128 C) 112 D) 108 E) 100
3x(x + 2) = 0
3+=0
+=0
0
x+2=0
T=-2
JETS
-2³ +3.-2²
-8+12=4
3.
f(x) = 2x³ + 3x² - 12x + 1
fonksiyonunun [0, 2] aralığındaki en büyük değeri
a ve en küçük değeri b olduğuna göre, 3a + 2b top-
lamı kaçtır?
A) 3
B) 9
C) 12
D) 19
E) 23
AYT/ MATEMATİK
6
28
Lise Matematik
Maks. - Min. Problemleri
3x(x + 2) = 0 3+=0 +=0 0 x+2=0 T=-2 JETS -2³ +3.-2² -8+12=4 3. f(x) = 2x³ + 3x² - 12x + 1 fonksiyonunun [0, 2] aralığındaki en büyük değeri a ve en küçük değeri b olduğuna göre, 3a + 2b top- lamı kaçtır? A) 3 B) 9 C) 12 D) 19 E) 23 AYT/ MATEMATİK 6 28
7. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunun türe-
vi olan f' fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.
f¹
3
N
0.18
Buna göre,
f(-2), f(0) ve f(3)
değerlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisin-
de doğru verilmiştir?
A) f(-2) <f(0) <f(3)
B) f(-2)<f(3) <f(0)
f(3) <f(0) <f(-2)
D) f(3) <f(-2)<f(0)
E) f(0) <f(-2) <f(3)
8 (A
Lise Matematik
Maks. - Min. Problemleri
7. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunun türe- vi olan f' fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. f¹ 3 N 0.18 Buna göre, f(-2), f(0) ve f(3) değerlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisin- de doğru verilmiştir? A) f(-2) <f(0) <f(3) B) f(-2)<f(3) <f(0) f(3) <f(0) <f(-2) D) f(3) <f(-2)<f(0) E) f(0) <f(-2) <f(3) 8 (A
16
T
24. Yarıçapı r birim, yüksekliği birim olan dik daire-
sel silindir biçimindeki kütüğün işlenme maliyeti hacim
üzerinden birimküp başına 0,5 lira, satış fiyatı yanal
yüzey alanı üzerinden birimkare başına 4 liradır.
Buna göre, kütüğün satışından elde edilen kârın
en fazla olması için r kaç olmalıdır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 16
Lise Matematik
Maks. - Min. Problemleri
16 T 24. Yarıçapı r birim, yüksekliği birim olan dik daire- sel silindir biçimindeki kütüğün işlenme maliyeti hacim üzerinden birimküp başına 0,5 lira, satış fiyatı yanal yüzey alanı üzerinden birimkare başına 4 liradır. Buna göre, kütüğün satışından elde edilen kârın en fazla olması için r kaç olmalıdır? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 16
astroidin
rent
aniye-
n/sn²
25
b+c=100
Jequified wo
21. 1 kilometre genişliğindeki bir nehrin kıyısında bulunan
bir elektrik santralinden 8 km aşağıda ve nehrin karşı
kıyısında bulunan bir enerji nakil istasyonuna kablo hattı
döşenecektir.
Elektrik
santrali
8 km
1 km
Enerji nakil
istasyonu
Kablo hattının maliyeti kilometre başına toprak altından
8.000 TL, su altından 10.000 TL tutmaktadır.
Buna göre, elektrik santralinden enerji nakil hattına
döşenecek kablonun maliyeti en az kaç bin TL olur?
B) 70
C) 70,5
D) 71
E) 71,5
Diğer sayfaya geçiniz.
-40+bA) 69,5
53
70
85017
8+²2=100
C=1125
Lise Matematik
Maks. - Min. Problemleri
astroidin rent aniye- n/sn² 25 b+c=100 Jequified wo 21. 1 kilometre genişliğindeki bir nehrin kıyısında bulunan bir elektrik santralinden 8 km aşağıda ve nehrin karşı kıyısında bulunan bir enerji nakil istasyonuna kablo hattı döşenecektir. Elektrik santrali 8 km 1 km Enerji nakil istasyonu Kablo hattının maliyeti kilometre başına toprak altından 8.000 TL, su altından 10.000 TL tutmaktadır. Buna göre, elektrik santralinden enerji nakil hattına döşenecek kablonun maliyeti en az kaç bin TL olur? B) 70 C) 70,5 D) 71 E) 71,5 Diğer sayfaya geçiniz. -40+bA) 69,5 53 70 85017 8+²2=100 C=1125
i
€7.
A
C
Özel bir şehiriçi motor kurye şirketi bir paketi t saatte
teslim ettiğinde müşteriden alacağı bedeli
f(t) = 2t² - 20t + 80
44-20
abmolepolen)
1904
kendi elemanına ödeyeceği bedeli
g(t) = 1² - 15t + 50
26-15*
fonksiyonları göstermektedir.mumialem leney ninienge
Buna göre, bir paketi müşteriye kaç saatte teslim
ederse bu firmanın kârı en düşük olur?
01ög snus
7
A) 4
B) //
C) 3
D) -2/22
2
N|Gr
E) 5
Lise Matematik
Maks. - Min. Problemleri
i €7. A C Özel bir şehiriçi motor kurye şirketi bir paketi t saatte teslim ettiğinde müşteriden alacağı bedeli f(t) = 2t² - 20t + 80 44-20 abmolepolen) 1904 kendi elemanına ödeyeceği bedeli g(t) = 1² - 15t + 50 26-15* fonksiyonları göstermektedir.mumialem leney ninienge Buna göre, bir paketi müşteriye kaç saatte teslim ederse bu firmanın kârı en düşük olur? 01ög snus 7 A) 4 B) // C) 3 D) -2/22 2 N|Gr E) 5
-3
.a²+29-2)
-a²-9-5)
5
eri verilmiştir.
B noktası ise
nun alabile-
E) 1
+3). (20²+
BA
6.
B) 3
4 m/dk,A
2 m/dk
B
C
Bir hareketli A noktasından 4 m/dk hızla B ye doğru,
başka bir hareketli 2 m/dk hızla C den A ya doğru
hareket etmektedir.
ABC eşkenar üçgeninin çevresi 63 m olduğuna
göre, iki hareketli arasındaki mesafe(C den hareket
eden A ya varmadan) harekete başladıktan kaç daki-
ka sonra en az olur?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 9
A) 2√2
3
C) 3√2
X
Tou+x2 = 3
D) 4
E) 4√2
3.
y=(x+2)²_
Şekildeki eğri, x=
kalan bölgeye y
dikdörtgeninin a
A) 32
B) 24
Lise Matematik
Maks. - Min. Problemleri
-3 .a²+29-2) -a²-9-5) 5 eri verilmiştir. B noktası ise nun alabile- E) 1 +3). (20²+ BA 6. B) 3 4 m/dk,A 2 m/dk B C Bir hareketli A noktasından 4 m/dk hızla B ye doğru, başka bir hareketli 2 m/dk hızla C den A ya doğru hareket etmektedir. ABC eşkenar üçgeninin çevresi 63 m olduğuna göre, iki hareketli arasındaki mesafe(C den hareket eden A ya varmadan) harekete başladıktan kaç daki- ka sonra en az olur? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 9 A) 2√2 3 C) 3√2 X Tou+x2 = 3 D) 4 E) 4√2 3. y=(x+2)²_ Şekildeki eğri, x= kalan bölgeye y dikdörtgeninin a A) 32 B) 24
ematik
27. Aşağıda üst yüzeyi dikdörtgen biçiminde olan bir
masa ve masanın üzerine serilmiş genişliği masanın
genişliğine eşit olan yeşil renkli bir masa örtüsü gös-
terilmiştir.
10
110
Masa örtüsü şekilde görüldüğü gibi masanın üzerine
serildiğinde masanın her iki tarafından örtünün 10
cm lik kısımları aşağı doğru sarkmıştır.
Masanın üst yüzeyinin çevresi 100 cm olduğuna
göre, masa örtüsünün alanı en çok kaç cm² dir?
A) 900
B) 961
C) 1089
D) 1156
E) 1225
29. Aşağ
rilmi
y =
A₁
A
A
O
endemik
Lise Matematik
Maks. - Min. Problemleri
ematik 27. Aşağıda üst yüzeyi dikdörtgen biçiminde olan bir masa ve masanın üzerine serilmiş genişliği masanın genişliğine eşit olan yeşil renkli bir masa örtüsü gös- terilmiştir. 10 110 Masa örtüsü şekilde görüldüğü gibi masanın üzerine serildiğinde masanın her iki tarafından örtünün 10 cm lik kısımları aşağı doğru sarkmıştır. Masanın üst yüzeyinin çevresi 100 cm olduğuna göre, masa örtüsünün alanı en çok kaç cm² dir? A) 900 B) 961 C) 1089 D) 1156 E) 1225 29. Aşağ rilmi y = A₁ A A O endemik
23.
x < 480 olmak üzere bir kafe her gün aynı fiyattan x bar-
dak kahve satmaktadır.
Bir bardak kahvenin kafeye maliyeti (1+
100) liradır.
Kafede bir bardak kahve (13-) liraya satılmakta-
40
dır.
Buna göre, kafe bu kahvelerden kaç bardak sattığın-
da kârı en fazla olur?
A) 180
B) 200 C) 210 D) 220 E) 240
Lise Matematik
Maks. - Min. Problemleri
23. x < 480 olmak üzere bir kafe her gün aynı fiyattan x bar- dak kahve satmaktadır. Bir bardak kahvenin kafeye maliyeti (1+ 100) liradır. Kafede bir bardak kahve (13-) liraya satılmakta- 40 dır. Buna göre, kafe bu kahvelerden kaç bardak sattığın- da kârı en fazla olur? A) 180 B) 200 C) 210 D) 220 E) 240