Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Logaritmanın Özellikleri Soruları

IO
log (√x²-2+x)=5
olduğuna göre, log (x-√x²-2)) ifadesinin eşiti aşağı-
dakilerden hangisine eşittir?
A) log 2-5
B) log 3-5
D) 5+ log2
2X
E) 5+ log 3
√x²=2+x=10³
5
C) log 4-5
√x²-2 = 105 - xx
2X-105
logo
3x
1+ log₂ +legs 1+ lego
2X
legio
+x
leglos
ley
Güzel sorule:
logo
5
12
2X
log₂x +1095
5
st
lo
E
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
IO log (√x²-2+x)=5 olduğuna göre, log (x-√x²-2)) ifadesinin eşiti aşağı- dakilerden hangisine eşittir? A) log 2-5 B) log 3-5 D) 5+ log2 2X E) 5+ log 3 √x²=2+x=10³ 5 C) log 4-5 √x²-2 = 105 - xx 2X-105 logo 3x 1+ log₂ +legs 1+ lego 2X legio +x leglos ley Güzel sorule: logo 5 12 2X log₂x +1095 5 st lo E
7.
alb
loga
ab-a
loga ab
loga
Yukarıda verilen dikdörtgenlerin yükseklikleri sağdan sola
doğru birer santimetre artmaktadır. En soldaki kırmızı dik-
dörtgenin yüksekliği, en sağdaki mavi dikdörtgenin yüksek-
liğinin dog,24 katıdır.
Buna göre, yeşil dikdörtgenin yüksekliği kaç santimet-
redir?
alb
loga
log/ab
logab +
Alog23 B) log26 C) log10 D)log,12 E)log 20
C) 100-10
J
8
23b
6
log₂ 2
loga
24
1092
EMATIK
10.
11.
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
7. alb loga ab-a loga ab loga Yukarıda verilen dikdörtgenlerin yükseklikleri sağdan sola doğru birer santimetre artmaktadır. En soldaki kırmızı dik- dörtgenin yüksekliği, en sağdaki mavi dikdörtgenin yüksek- liğinin dog,24 katıdır. Buna göre, yeşil dikdörtgenin yüksekliği kaç santimet- redir? alb loga log/ab logab + Alog23 B) log26 C) log10 D)log,12 E)log 20 C) 100-10 J 8 23b 6 log₂ 2 loga 24 1092 EMATIK 10. 11.
A
Ax
log ex
2
B
E
In 128
C
279
logedf
2
loge ³ +log 4
ABC üçgen,
[DE] // [BC]
IADI = log₂e³ cm,
IBDI = 2 cm,
IECI = In128 cm dir.
Yukarıda verilenlere göre, IAFI = x kaç cm dir?
:
es (~128 + x = x,
X
In 128+x
12%2
8
tan
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
A Ax log ex 2 B E In 128 C 279 logedf 2 loge ³ +log 4 ABC üçgen, [DE] // [BC] IADI = log₂e³ cm, IBDI = 2 cm, IECI = In128 cm dir. Yukarıda verilenlere göre, IAFI = x kaç cm dir? : es (~128 + x = x, X In 128+x 12%2 8 tan
11. Çinar tasarladığı akıllı telefon uygulaması için aşa-
ğıdaki algoritmayı yazıyor.
x≤ 27
Her x pozitif tam sayısı için,
Sayı
log3x tam sayı ise
log3x ondalıklı sayı ise
Ekran
91
log3x
(log3x) in tam kısmı
ekrana çıkan sayıların toplamı kaçtır?
A) 27
B) 43
C) 45 D) 50
E) 52
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
11. Çinar tasarladığı akıllı telefon uygulaması için aşa- ğıdaki algoritmayı yazıyor. x≤ 27 Her x pozitif tam sayısı için, Sayı log3x tam sayı ise log3x ondalıklı sayı ise Ekran 91 log3x (log3x) in tam kısmı ekrana çıkan sayıların toplamı kaçtır? A) 27 B) 43 C) 45 D) 50 E) 52
S
A
A
20. a bir gerçel sayı olmak üzere, ağırlıkları üzerinde yazılı
olan iki nesne terazinin kefelerine konulduktan sonra terazi
şekildeki gibi dengede kalıyor.
log (a + 5)
6 niniece
log₂(a + 3)
B) (1, 3)
Buna göre, a'nın değer aralığı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) (-3,00)
D) (-4,-1)
S-(8
C) (2, ∞0) (0) 1.
E) (-3,-1)
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
S A A 20. a bir gerçel sayı olmak üzere, ağırlıkları üzerinde yazılı olan iki nesne terazinin kefelerine konulduktan sonra terazi şekildeki gibi dengede kalıyor. log (a + 5) 6 niniece log₂(a + 3) B) (1, 3) Buna göre, a'nın değer aralığı aşağıdakilerden hangi- sidir? A) (-3,00) D) (-4,-1) S-(8 C) (2, ∞0) (0) 1. E) (-3,-1)
İYONUNUN GRAFİĞİ
d
üğe
4. Aşağıda f(x) = log₂ (bx+c) fonksiyonunun grafiği veril-
miştir.
X = 2
A) O
3
B) 2
les (26+c)
7
Buna göre, log 25+ log(-2c)b toplaminin değeri kaç-
264120
tır?
les ink
sb
f(x) = log₂ (bx + c)
-X
C) 3
22X8
D) 5
+262-c
E) 7
lag 25 + lab
56
46
1.
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
İYONUNUN GRAFİĞİ d üğe 4. Aşağıda f(x) = log₂ (bx+c) fonksiyonunun grafiği veril- miştir. X = 2 A) O 3 B) 2 les (26+c) 7 Buna göre, log 25+ log(-2c)b toplaminin değeri kaç- 264120 tır? les ink sb f(x) = log₂ (bx + c) -X C) 3 22X8 D) 5 +262-c E) 7 lag 25 + lab 56 46 1.
pogs lies nabrüyü
9. Pozitif gerçel sayılar kümesinde
1,2
f(x)=√(log₁x)² + (log₂
fonksiyonu tanımlanıyor.
42
(s. leg is
nix snög smupublo
Asb
faibleipnish neo
Buna göre, f(a) = √5 eşitliğini sağlayan a gerçel
sayılarının çarpımı kaçtır?
A) B) C) 1
Log
4
2105-4
195
x2 2
ory
D)
E) 4
enog snuğublo
molletionea figo
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
pogs lies nabrüyü 9. Pozitif gerçel sayılar kümesinde 1,2 f(x)=√(log₁x)² + (log₂ fonksiyonu tanımlanıyor. 42 (s. leg is nix snög smupublo Asb faibleipnish neo Buna göre, f(a) = √5 eşitliğini sağlayan a gerçel sayılarının çarpımı kaçtır? A) B) C) 1 Log 4 2105-4 195 x2 2 ory D) E) 4 enog snuğublo molletionea figo
les
*1
-Bion 8 ev A lotoxot
A)
3
8. log287 = x olduğuna göre,
log2816 ifadesinin x türünden eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
|×
D)
2x
3-x
B)
1 = 4
x+3
2
It'oq x
124+1091
E) 2-2x
C) 1²X
61
X
HIN >
VE
R
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
les *1 -Bion 8 ev A lotoxot A) 3 8. log287 = x olduğuna göre, log2816 ifadesinin x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? |× D) 2x 3-x B) 1 = 4 x+3 2 It'oq x 124+1091 E) 2-2x C) 1²X 61 X HIN > VE R
FONKSİYONUNUN ÖZELLİKLERİ
tır?
=) 6
9,
log₂3 = a
ve log1227 = b
olduğuna göre, a nın b türünden eşiti aşağıdakiler
den hangisidir?
A)
la
3+b
2b
12
3
leg3
N
11
D)
3b
2-b
b+2
B) 3+ 200
3-b
ad
Co
1992
d
Wishes (2
1992³² =
(eg 2
E)
2b
3-b
29
AMBIE
3b
C)
3-b
3b
VBM
2+9ible? oblileş
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
FONKSİYONUNUN ÖZELLİKLERİ tır? =) 6 9, log₂3 = a ve log1227 = b olduğuna göre, a nın b türünden eşiti aşağıdakiler den hangisidir? A) la 3+b 2b 12 3 leg3 N 11 D) 3b 2-b b+2 B) 3+ 200 3-b ad Co 1992 d Wishes (2 1992³² = (eg 2 E) 2b 3-b 29 AMBIE 3b C) 3-b 3b VBM 2+9ible? oblileş
aşa
2.
In (²)
2
Inx +2lny = In
e
hangisidir?
olduğuna göre, x ile y arasındaki bağıntı-aşağıdakilerden
A) x² = y
D) x² = y³
B) x = y³
369
C) x³ = y
E) x = y
In (x.y²) = Inv²2²-
- Iny
TATA
I
K 6.
16 109
log 164 Ine* = 3
denkleminin çözüm kümesi
A) (-1.4)
B4
DIR
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
aşa 2. In (²) 2 Inx +2lny = In e hangisidir? olduğuna göre, x ile y arasındaki bağıntı-aşağıdakilerden A) x² = y D) x² = y³ B) x = y³ 369 C) x³ = y E) x = y In (x.y²) = Inv²2²- - Iny TATA I K 6. 16 109 log 164 Ine* = 3 denkleminin çözüm kümesi A) (-1.4) B4 DIR
T
ilerden hangis
E cos
ost
3.
(3)
-
In1 + In2 + In3+......+ In7 = logex
mez?
olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisine tam bölüne-
A) 21
B) 30
C) 42
D) 120
E) 192
_S=
7.
1
3
logg +logs
toplamının sonucu kaçtır?
A)-4 B)-3
***/**
8. log3 2 = a
olduğuna göre, log
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
T ilerden hangis E cos ost 3. (3) - In1 + In2 + In3+......+ In7 = logex mez? olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisine tam bölüne- A) 21 B) 30 C) 42 D) 120 E) 192 _S= 7. 1 3 logg +logs toplamının sonucu kaçtır? A)-4 B)-3 ***/** 8. log3 2 = a olduğuna göre, log
sinden eşiti
3 god
os
1
1
K
N
C
1
L
16.
15.
1/1/21 ( 1 + 2 x )
log√3 sin x - log√3 cos x = -1
denklemini sağlayan x açısı aşağıdakilerden
A) 12
log
sinx
B)
COSY
10
70
6
Sinx
2x + y = log 18
COSX
L
X 10
49
C)
1 + 2x
2
INA
4
D)
= -1
3
hangisidir
E)
10 sinx = cost
3.
In 1
olduğun
mez?
A) 21
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
sinden eşiti 3 god os 1 1 K N C 1 L 16. 15. 1/1/21 ( 1 + 2 x ) log√3 sin x - log√3 cos x = -1 denklemini sağlayan x açısı aşağıdakilerden A) 12 log sinx B) COSY 10 70 6 Sinx 2x + y = log 18 COSX L X 10 49 C) 1 + 2x 2 INA 4 D) = -1 3 hangisidir E) 10 sinx = cost 3. In 1 olduğun mez? A) 21
ANGRY
APARK
Map
FAST
AND
in
Malay
10.
9.
Logaritma
log617!= a ve logo 7 = b
olduğuna göre, b nin a cinsinden eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) a + 1
log 6!
D) 3a - 1
7.6!
B) a - 1
7
1096!
Je
C) a - 720
E) a + 720
+ 1
1 13.
2log6 3+ la
ifadesinin eşit
B
2 (1093
2.
A) /
6
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
ANGRY APARK Map FAST AND in Malay 10. 9. Logaritma log617!= a ve logo 7 = b olduğuna göre, b nin a cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) a + 1 log 6! D) 3a - 1 7.6! B) a - 1 7 1096! Je C) a - 720 E) a + 720 + 1 1 13. 2log6 3+ la ifadesinin eşit B 2 (1093 2. A) / 6
20. Genel terimi
a = log(n+7)(n+8)
olan (a) dizisinin 1. teriminden itibaren k tane terimin çarpı-
mi bir tam sayıdır.
Buna göre k'nın alabileceği en küçük değer için bu çar-
pımın değeri kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
20. Genel terimi a = log(n+7)(n+8) olan (a) dizisinin 1. teriminden itibaren k tane terimin çarpı- mi bir tam sayıdır. Buna göre k'nın alabileceği en küçük değer için bu çar- pımın değeri kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
22. a, b ve c gerçel sayıları için
a+b= log₂5
b+c=log 24
a+c= log₂126
B
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, a, b ve c sayılarının doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) b<a<c
B) b<c<a
D) c<a<b
C)c<b<a
E) a<b<c
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
22. a, b ve c gerçel sayıları için a+b= log₂5 b+c=log 24 a+c= log₂126 B eşitlikleri veriliyor. Buna göre, a, b ve c sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) b<a<c B) b<c<a D) c<a<b C)c<b<a E) a<b<c
MATEMATİK TESTİ
bir gerçel sayı olmak üzere,
X = e²cost
y = e3sint
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, her t gerçel sayısı için sağlanan x ile
y arasındaki bağıntı aşağıdakilerin hangisinde
verilmiştir?
A) In²x + In²y = 4
B) In²x + In²y = 9
C) 9ln²x + 2ln²y = 27
In²x + 4ln²y = 28
E) 9in²x + 4ln2y = 36
30.
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
MATEMATİK TESTİ bir gerçel sayı olmak üzere, X = e²cost y = e3sint eşitlikleri veriliyor. Buna göre, her t gerçel sayısı için sağlanan x ile y arasındaki bağıntı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) In²x + In²y = 4 B) In²x + In²y = 9 C) 9ln²x + 2ln²y = 27 In²x + 4ln²y = 28 E) 9in²x + 4ln2y = 36 30.