Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi Soruları

A) 8
trik olduğu
E) - 2
Okçme Deperiendimeve
SO
Au
MEB 2018-2019
12. Aşağıdaki tabloda bir marketin aylık geliri ile bu markette
çalişan Allnin aynı ayda aldığı maaş arasında dogrusal
ilişki verilmiştir.
Marketin Kazanci (lira) Ali'nin Maast (lira)
20 000
2000
30 000
2500
40 000
3000
50 000
3500
Buna göre Ali'nin aylik maaşını marketin gelirine bağ.
hesaplamak için kullanılan fonksiyon aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?
A) f(x)= 20 +1000 B)f(x) = 10x
C) f(x)= 12
D) f(x) = 10 + 1000
E) f(x)=+4000
12
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
A) 8 trik olduğu E) - 2 Okçme Deperiendimeve SO Au MEB 2018-2019 12. Aşağıdaki tabloda bir marketin aylık geliri ile bu markette çalişan Allnin aynı ayda aldığı maaş arasında dogrusal ilişki verilmiştir. Marketin Kazanci (lira) Ali'nin Maast (lira) 20 000 2000 30 000 2500 40 000 3000 50 000 3500 Buna göre Ali'nin aylik maaşını marketin gelirine bağ. hesaplamak için kullanılan fonksiyon aşağıdakiler- den hangisi olabilir? A) f(x)= 20 +1000 B)f(x) = 10x C) f(x)= 12 D) f(x) = 10 + 1000 E) f(x)=+4000 12
3. Aşağıda y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri
çizilmiştir.
y = f(x) AY
Cevap 6
yaptım ama
0
-4
2
2
f(x) denklemi
nasıl buluyercuk?
y = g(x)
ist pal
Buna göre, (fog)(5) ifadesinin değeri kaçtır?
A) 10
B) 9
C) 8
D) 7
6.
E) 6
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
3. Aşağıda y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri çizilmiştir. y = f(x) AY Cevap 6 yaptım ama 0 -4 2 2 f(x) denklemi nasıl buluyercuk? y = g(x) ist pal Buna göre, (fog)(5) ifadesinin değeri kaçtır? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 6. E) 6
terilmiştir.
→
2. f: A {4, 6, 8, 10)
f(x) = 2x - 4
şeklinde tanımlı bire bir ve örten f fonksiyonu veriliyor.
A) 16
Buna göre, A kümesinin elemanları toplamı kaçtır?
B) 18
C) 20
D) 22
E) 24
103
triste
684
812
1072216
den hangisi daima
B) Yal
A) Yalnız I
D) I ve III
5. ER-R
4-x
f(x) = 2
3x-1
fonksiyonu ile
1. (-8,6) aral
Il f(a)=10 e
III. Örtendir
ifadelerinden
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
terilmiştir. → 2. f: A {4, 6, 8, 10) f(x) = 2x - 4 şeklinde tanımlı bire bir ve örten f fonksiyonu veriliyor. A) 16 Buna göre, A kümesinin elemanları toplamı kaçtır? B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 103 triste 684 812 1072216 den hangisi daima B) Yal A) Yalnız I D) I ve III 5. ER-R 4-x f(x) = 2 3x-1 fonksiyonu ile 1. (-8,6) aral Il f(a)=10 e III. Örtendir ifadelerinden
9. x, y pozitif tam sayıları için
EBOB(x, y) EKOK(x, y) = 18
koşulunu sağlayan (x, y) ikililerini ifade eden grafik aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?
A) AY
0
O
·00g
A
Fonksiyonlar
X
B) Y
D) AY
E) AY
K
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
9. x, y pozitif tam sayıları için EBOB(x, y) EKOK(x, y) = 18 koşulunu sağlayan (x, y) ikililerini ifade eden grafik aşa- ğıdakilerden hangisi olabilir? A) AY 0 O ·00g A Fonksiyonlar X B) Y D) AY E) AY K
ÖRNEK-32
Aşağıda [-3, ∞) aralığında tanımlı y = f(x) fonksiyonunun gra-
fiği verilmiştir.
-3
y
O
-2
1
-1
2
3111
4
5
Buna göre, y = f(x) fonksiyonunun,
a. Maksimum değerini bulunuz.
b. Minimum değerini bulunuz.
y = f(x)
Aşa
fiği
E
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
ÖRNEK-32 Aşağıda [-3, ∞) aralığında tanımlı y = f(x) fonksiyonunun gra- fiği verilmiştir. -3 y O -2 1 -1 2 3111 4 5 Buna göre, y = f(x) fonksiyonunun, a. Maksimum değerini bulunuz. b. Minimum değerini bulunuz. y = f(x) Aşa fiği E
ÖRNEK-13
Dik koordinat sisteminde (-4, 0] aralığında tanımlı f ile g fonk-
siyonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir.
L
-3 -2 -1 0
********
*
****
pra
***
f
és
1.
Buna göre, a € (-1,0) iken,
b = (fog)(a)
c = (fog)(b)
d = (gof)(c)
olduğuna göre, b+c+d toplamının en büyük tam sayı de-
ğerini bulunuz.
Ders İşleme Föyü | Matematik
3
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
ÖRNEK-13 Dik koordinat sisteminde (-4, 0] aralığında tanımlı f ile g fonk- siyonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir. L -3 -2 -1 0 ******** * **** pra *** f és 1. Buna göre, a € (-1,0) iken, b = (fog)(a) c = (fog)(b) d = (gof)(c) olduğuna göre, b+c+d toplamının en büyük tam sayı de- ğerini bulunuz. Ders İşleme Föyü | Matematik 3
28. Çağan x= -1 ve x = 1 doğruları; y = 4 - x² ve y = x³ eğri-
leri ile kapalı bir bölge oluşturuyor.
Çağan'ın oluşturduğu kapalı bölgede, x eksenine dik
olarak çizilen doğru parçalarından en uzun olanının
boyu kaç birimdir?
A)
9
4
B)
8
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
28. Çağan x= -1 ve x = 1 doğruları; y = 4 - x² ve y = x³ eğri- leri ile kapalı bir bölge oluşturuyor. Çağan'ın oluşturduğu kapalı bölgede, x eksenine dik olarak çizilen doğru parçalarından en uzun olanının boyu kaç birimdir? A) 9 4 B) 8 C) 3 D) 4 E) 5
13.
Aşağıda verilen f ve g fonksiyonları gerçel sayılar küme-
sinde tanımlı doğrusal fonksiyonlardır.
(fog)(x) = 6x +9
(gof)(x) = 6x-2
eşitlikleri veriliyor.
f(1) = 0 olduğuna göre, g(3) değeri kaçtır?
A) 10
B) 11 C) 12 D) 13
E) 14
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
13. Aşağıda verilen f ve g fonksiyonları gerçel sayılar küme- sinde tanımlı doğrusal fonksiyonlardır. (fog)(x) = 6x +9 (gof)(x) = 6x-2 eşitlikleri veriliyor. f(1) = 0 olduğuna göre, g(3) değeri kaçtır? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14
-3
14. - {0} → R
F (13) =
A) - 3
31
f(x) =
= 4x - 2f(1)
olduğuna göre, f(2) kaçtır?
f(u)
B)-4C)-D) -
5
6
5
3
= pr
4(3)
F
15. Gerçek sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları
v²-4x+3
7
E) - 6
foor 8-24(4)
(1)
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
-3 14. - {0} → R F (13) = A) - 3 31 f(x) = = 4x - 2f(1) olduğuna göre, f(2) kaçtır? f(u) B)-4C)-D) - 5 6 5 3 = pr 4(3) F 15. Gerçek sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları v²-4x+3 7 E) - 6 foor 8-24(4) (1)
Mac
siyon Kavram
GEOME
ENIL CHA
alarla
tri
köşetaşı 1.19
Gerçek sayılar kümesinde tanımlı doğrusal f(x) fonksiyonu için
f(-x)+2 f(x + 1) = 3x + 3
olduğuna göre, f(2) değerini bulunuz.
açıklamalı çözüm
Doğrusal Fonksiyon
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Mac siyon Kavram GEOME ENIL CHA alarla tri köşetaşı 1.19 Gerçek sayılar kümesinde tanımlı doğrusal f(x) fonksiyonu için f(-x)+2 f(x + 1) = 3x + 3 olduğuna göre, f(2) değerini bulunuz. açıklamalı çözüm Doğrusal Fonksiyon
5. f: R-{a}→R-{b} olmak üzere, (S) (S.)}=1
3x-5 (1.8) (+) (ES)]=p
X-2
f(x) =
rebielllebipapaovienot (x)(top) 018sü demlo
fonksiyonu bire bir ve örten olduğuna göre, a.b çarpımı
kaçtır?
A) 6
B) 5
Testi
D) -5
C) -1
((A) (AB) (ES).(S.)} (0
((1.8) (as) (8.1)} (0
E) -6
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
5. f: R-{a}→R-{b} olmak üzere, (S) (S.)}=1 3x-5 (1.8) (+) (ES)]=p X-2 f(x) = rebielllebipapaovienot (x)(top) 018sü demlo fonksiyonu bire bir ve örten olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır? A) 6 B) 5 Testi D) -5 C) -1 ((A) (AB) (ES).(S.)} (0 ((1.8) (as) (8.1)} (0 E) -6
28
29
AY
2
O
A
y = g(x)
Buna göre, fog-¹(2) + gof(1) toplamı kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6 E) 7
3A-y/x
1(x) =
y = f(x)
+1 g ²₁ (21) + g(f (11) = ?
glol
f fonksiyonu bire bir ve örten fonksiyon olmak üzere,
1: R\ (2)→R\ {3}
mx + 4
2x-n
n=u
m=0}
of
olduğuna göre, m+n toplamı kaçtır?
10
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
28 29 AY 2 O A y = g(x) Buna göre, fog-¹(2) + gof(1) toplamı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 3A-y/x 1(x) = y = f(x) +1 g ²₁ (21) + g(f (11) = ? glol f fonksiyonu bire bir ve örten fonksiyon olmak üzere, 1: R\ (2)→R\ {3} mx + 4 2x-n n=u m=0} of olduğuna göre, m+n toplamı kaçtır? 10
000
eis
Yayınlan
6. f: R R olmak üzere,
OF DOTTED
(2-2x,
x ≥ 0
f(x) =
ax+b, x<0
etçift fonksiyon olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır? @ (A
C) 2
D) 4
A) -4
"S) = (x)1
(01) erop snuğublo
Subibiam
B)-2
E) 8
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
000 eis Yayınlan 6. f: R R olmak üzere, OF DOTTED (2-2x, x ≥ 0 f(x) = ax+b, x<0 etçift fonksiyon olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır? @ (A C) 2 D) 4 A) -4 "S) = (x)1 (01) erop snuğublo Subibiam B)-2 E) 8
B)
C) Toplamları pozitiftir.
D) -2 den küçük iki kökü vardır.
E) İkisi pozitif, üçüncüsü negatiftir.
-6-5-4
-1
AY
i2
4
3
O
1
-3--
y = f(x)
B) 0 C) 1
Palme Yayınevi
5
Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği veril-
miştir.
C) 1 D) 2
f(x) = m denkleminin 5 farklı kökü ol-
duğuna göre, m'nin alacağı tam sayı de-
ğerlerinin toplamı kaçtır?
A)-1
kilde y =
miştir.
KER olm
dört farkl
aralıkta o
A) (-1,4)
E) 3
D
-5
Ş
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
B) C) Toplamları pozitiftir. D) -2 den küçük iki kökü vardır. E) İkisi pozitif, üçüncüsü negatiftir. -6-5-4 -1 AY i2 4 3 O 1 -3-- y = f(x) B) 0 C) 1 Palme Yayınevi 5 Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği veril- miştir. C) 1 D) 2 f(x) = m denkleminin 5 farklı kökü ol- duğuna göre, m'nin alacağı tam sayı de- ğerlerinin toplamı kaçtır? A)-1 kilde y = miştir. KER olm dört farkl aralıkta o A) (-1,4) E) 3 D -5 Ş
5. TEST
3.
20
-3 -2; -1
CED
AY
3
A) [-1,4)
12. Ünite /Fonksiyonlar ve
01
-1
D) [-1,4]
-4
3
y = f(x)
Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği veril-
miştir.
5
B) [-4, 4]
KER olmak üzere f(x) = k denkleminin
dört farklı kökünün olması için k hangi
aralıkta olmalıdır?
Kornel
C) (-4,4)
E) (-1,4)
Bi
A
Şekila
grafiğ
f(x) =
oldu
tam
Çöz
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
5. TEST 3. 20 -3 -2; -1 CED AY 3 A) [-1,4) 12. Ünite /Fonksiyonlar ve 01 -1 D) [-1,4] -4 3 y = f(x) Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği veril- miştir. 5 B) [-4, 4] KER olmak üzere f(x) = k denkleminin dört farklı kökünün olması için k hangi aralıkta olmalıdır? Kornel C) (-4,4) E) (-1,4) Bi A Şekila grafiğ f(x) = oldu tam Çöz
4x27x-30 3x =30
25. f: R+ → R+ olmak üzere, f fonksiyonu her x ve y
pozitif gerçel sayısı için
nd
F(H). (1)
eşitliğini sağlamaktadır. (s), f(2)
f(1) + f(2) = 4
f(x.y) = f(x).f(y)
42
A) 8
olduğuna göre, f(8) değeri kaçtır?
f(u), f(2)
B) 9
(A)
2 2
110
C) 16 D) 27 E) 64
(8)
f(1), (fl^) + f(₂)) =
F(1) F(8)
28.
N
Fendemik
t
3) =
x+
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
4x27x-30 3x =30 25. f: R+ → R+ olmak üzere, f fonksiyonu her x ve y pozitif gerçel sayısı için nd F(H). (1) eşitliğini sağlamaktadır. (s), f(2) f(1) + f(2) = 4 f(x.y) = f(x).f(y) 42 A) 8 olduğuna göre, f(8) değeri kaçtır? f(u), f(2) B) 9 (A) 2 2 110 C) 16 D) 27 E) 64 (8) f(1), (fl^) + f(₂)) = F(1) F(8) 28. N Fendemik t 3) = x+