İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi Soruları

A) 8
trik olduğu
E) - 2
Okçme Deperiendimeve
SO
Au
MEB 2018-2019
12. Aşağıdaki tabloda bir marketin aylık geliri ile bu markette
çalişan Allnin aynı ayda aldığı maaş arasında dogrusal
ilişki verilmiştir.
Marketin Kazanci (lira) Ali'nin Maast (lira)
20 000
2000
30 000
2500
40 000
3000
50 000
3500
Buna göre Ali'nin aylik maaşını marketin gelirine bağ.
hesaplamak için kullanılan fonksiyon aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?
A) f(x)= 20 +1000 B)f(x) = 10x
C) f(x)= 12
D) f(x) = 10 + 1000
E) f(x)=+4000
12
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
A) 8 trik olduğu E) - 2 Okçme Deperiendimeve SO Au MEB 2018-2019 12. Aşağıdaki tabloda bir marketin aylık geliri ile bu markette çalişan Allnin aynı ayda aldığı maaş arasında dogrusal ilişki verilmiştir. Marketin Kazanci (lira) Ali'nin Maast (lira) 20 000 2000 30 000 2500 40 000 3000 50 000 3500 Buna göre Ali'nin aylik maaşını marketin gelirine bağ. hesaplamak için kullanılan fonksiyon aşağıdakiler- den hangisi olabilir? A) f(x)= 20 +1000 B)f(x) = 10x C) f(x)= 12 D) f(x) = 10 + 1000 E) f(x)=+4000 12
3. Aşağıda y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri
çizilmiştir.
y = f(x) AY
Cevap 6
yaptım ama
0
-4
2
2
f(x) denklemi
nasıl buluyercuk?
y = g(x)
ist pal
Buna göre, (fog)(5) ifadesinin değeri kaçtır?
A) 10
B) 9
C) 8
D) 7
6.
E) 6
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
3. Aşağıda y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri çizilmiştir. y = f(x) AY Cevap 6 yaptım ama 0 -4 2 2 f(x) denklemi nasıl buluyercuk? y = g(x) ist pal Buna göre, (fog)(5) ifadesinin değeri kaçtır? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 6. E) 6
terilmiştir.
→
2. f: A {4, 6, 8, 10)
f(x) = 2x - 4
şeklinde tanımlı bire bir ve örten f fonksiyonu veriliyor.
A) 16
Buna göre, A kümesinin elemanları toplamı kaçtır?
B) 18
C) 20
D) 22
E) 24
103
triste
684
812
1072216
den hangisi daima
B) Yal
A) Yalnız I
D) I ve III
5. ER-R
4-x
f(x) = 2
3x-1
fonksiyonu ile
1. (-8,6) aral
Il f(a)=10 e
III. Örtendir
ifadelerinden
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
terilmiştir. → 2. f: A {4, 6, 8, 10) f(x) = 2x - 4 şeklinde tanımlı bire bir ve örten f fonksiyonu veriliyor. A) 16 Buna göre, A kümesinin elemanları toplamı kaçtır? B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 103 triste 684 812 1072216 den hangisi daima B) Yal A) Yalnız I D) I ve III 5. ER-R 4-x f(x) = 2 3x-1 fonksiyonu ile 1. (-8,6) aral Il f(a)=10 e III. Örtendir ifadelerinden
ÖRNEK-32
Aşağıda [-3, ∞) aralığında tanımlı y = f(x) fonksiyonunun gra-
fiği verilmiştir.
-3
y
O
-2
1
-1
2
3111
4
5
Buna göre, y = f(x) fonksiyonunun,
a. Maksimum değerini bulunuz.
b. Minimum değerini bulunuz.
y = f(x)
Aşa
fiği
E
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
ÖRNEK-32 Aşağıda [-3, ∞) aralığında tanımlı y = f(x) fonksiyonunun gra- fiği verilmiştir. -3 y O -2 1 -1 2 3111 4 5 Buna göre, y = f(x) fonksiyonunun, a. Maksimum değerini bulunuz. b. Minimum değerini bulunuz. y = f(x) Aşa fiği E
28. Çağan x= -1 ve x = 1 doğruları; y = 4 - x² ve y = x³ eğri-
leri ile kapalı bir bölge oluşturuyor.
Çağan'ın oluşturduğu kapalı bölgede, x eksenine dik
olarak çizilen doğru parçalarından en uzun olanının
boyu kaç birimdir?
A)
9
4
B)
8
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
28. Çağan x= -1 ve x = 1 doğruları; y = 4 - x² ve y = x³ eğri- leri ile kapalı bir bölge oluşturuyor. Çağan'ın oluşturduğu kapalı bölgede, x eksenine dik olarak çizilen doğru parçalarından en uzun olanının boyu kaç birimdir? A) 9 4 B) 8 C) 3 D) 4 E) 5
13.
Aşağıda verilen f ve g fonksiyonları gerçel sayılar küme-
sinde tanımlı doğrusal fonksiyonlardır.
(fog)(x) = 6x +9
(gof)(x) = 6x-2
eşitlikleri veriliyor.
f(1) = 0 olduğuna göre, g(3) değeri kaçtır?
A) 10
B) 11 C) 12 D) 13
E) 14
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
13. Aşağıda verilen f ve g fonksiyonları gerçel sayılar küme- sinde tanımlı doğrusal fonksiyonlardır. (fog)(x) = 6x +9 (gof)(x) = 6x-2 eşitlikleri veriliyor. f(1) = 0 olduğuna göre, g(3) değeri kaçtır? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14
Mac
siyon Kavram
GEOME
ENIL CHA
alarla
tri
köşetaşı 1.19
Gerçek sayılar kümesinde tanımlı doğrusal f(x) fonksiyonu için
f(-x)+2 f(x + 1) = 3x + 3
olduğuna göre, f(2) değerini bulunuz.
açıklamalı çözüm
Doğrusal Fonksiyon
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Mac siyon Kavram GEOME ENIL CHA alarla tri köşetaşı 1.19 Gerçek sayılar kümesinde tanımlı doğrusal f(x) fonksiyonu için f(-x)+2 f(x + 1) = 3x + 3 olduğuna göre, f(2) değerini bulunuz. açıklamalı çözüm Doğrusal Fonksiyon
000
eis
Yayınlan
6. f: R R olmak üzere,
OF DOTTED
(2-2x,
x ≥ 0
f(x) =
ax+b, x<0
etçift fonksiyon olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır? @ (A
C) 2
D) 4
A) -4
"S) = (x)1
(01) erop snuğublo
Subibiam
B)-2
E) 8
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
000 eis Yayınlan 6. f: R R olmak üzere, OF DOTTED (2-2x, x ≥ 0 f(x) = ax+b, x<0 etçift fonksiyon olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır? @ (A C) 2 D) 4 A) -4 "S) = (x)1 (01) erop snuğublo Subibiam B)-2 E) 8
onu yazı-
E20
karekök
A) 3
B) 6
4. K ve M kümeleri için
C) 18
D) 20
E) 120
s(K) = 6 ve s(M) = 4
olduğuna göre, K'dan M'ye kaç tane örten f
fonksiyonu tanımlanabilir?
A) 480 B) 1080 C) 1560 D) 1680 E) 1760
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
onu yazı- E20 karekök A) 3 B) 6 4. K ve M kümeleri için C) 18 D) 20 E) 120 s(K) = 6 ve s(M) = 4 olduğuna göre, K'dan M'ye kaç tane örten f fonksiyonu tanımlanabilir? A) 480 B) 1080 C) 1560 D) 1680 E) 1760
Seviye 1
2 3 UYGULA
CERİ TEMELLİ SORULARLA SON NOKTA
r
SINAVA HAZIR OL!
3.
Bir kısmı su ile dolu olan Şekil 1'deki dereceli sürahiye iki tam,
bir çeyrek bardak su eklenince, suyun seviyesi Şekil 2'deki gibi
olmaktadır.
21-20
A)
www
1
20
Şekil 1
Buna göre, bir bardağın hacmi, sürahinin hacminin kaçta
kaçıdır?
B)
15
2
sala
C)
D
2
15
Şekil 2
N
D)
3
25
M C
E)
4. Şekildeki ABCD dikdörtgen biçimindeki karton NK ve ML doğru-
larıyla üç dikdörtgensel bölgeye ayrılmıştır.
5.
15
Kare
şekli
cek
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Seviye 1 2 3 UYGULA CERİ TEMELLİ SORULARLA SON NOKTA r SINAVA HAZIR OL! 3. Bir kısmı su ile dolu olan Şekil 1'deki dereceli sürahiye iki tam, bir çeyrek bardak su eklenince, suyun seviyesi Şekil 2'deki gibi olmaktadır. 21-20 A) www 1 20 Şekil 1 Buna göre, bir bardağın hacmi, sürahinin hacminin kaçta kaçıdır? B) 15 2 sala C) D 2 15 Şekil 2 N D) 3 25 M C E) 4. Şekildeki ABCD dikdörtgen biçimindeki karton NK ve ML doğru- larıyla üç dikdörtgensel bölgeye ayrılmıştır. 5. 15 Kare şekli cek
10. f: R→R, g: R R
olmak üzere,
g[FQ)
g(x) g(x)
1. (fog)(x) = (gof)(x) ise f(x) birim fonksiyon olabi- V
lir.
II. (fog)(x) = x ise f-¹(x) = g(x) tir. V
III. g(x) = 2x ise (fog)(x) = 2f(x) tir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
/A)
A) Yalnız I
g[ r(x)]
D) I ve II
B) Yalnız II
5/1 ve III
F[g(x)]
2X
Yalnız III
P (2x)
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
10. f: R→R, g: R R olmak üzere, g[FQ) g(x) g(x) 1. (fog)(x) = (gof)(x) ise f(x) birim fonksiyon olabi- V lir. II. (fog)(x) = x ise f-¹(x) = g(x) tir. V III. g(x) = 2x ise (fog)(x) = 2f(x) tir. ifadelerinden hangileri doğrudur? /A) A) Yalnız I g[ r(x)] D) I ve II B) Yalnız II 5/1 ve III F[g(x)] 2X Yalnız III P (2x)
ve
f, tam sayılar kümesinden gerçel sayılar kümesine
X
[().
x=3K, KEZ
f(x-2) + m, x#3k, k = Z
f(x) =
şeklinde tanımlanıyor.
f(15) = 14 ve f(-1) = 4 olduğuna göre m değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
12. VIDEO
3.
eş
Br
A
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
ve f, tam sayılar kümesinden gerçel sayılar kümesine X [(). x=3K, KEZ f(x-2) + m, x#3k, k = Z f(x) = şeklinde tanımlanıyor. f(15) = 14 ve f(-1) = 4 olduğuna göre m değeri kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 12. VIDEO 3. eş Br A
s(A) = n ve, 27
B = {x: |x-1| <3, XEN}
5. S(A) = n
0,42,3
olmak üzere; A dan B ye tanımlanabilecek fonk-
siyon olmayan bağıntısı sayısı, fonksiyon sayısı-
nın 15 katına eşittir.
Buna göre, n kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 4
41
"
D) 5 E) 6
438
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
s(A) = n ve, 27 B = {x: |x-1| <3, XEN} 5. S(A) = n 0,42,3 olmak üzere; A dan B ye tanımlanabilecek fonk- siyon olmayan bağıntısı sayısı, fonksiyon sayısı- nın 15 katına eşittir. Buna göre, n kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 41 " D) 5 E) 6 438
Deneme 5
27. f(x)
D
=
ax + b
CX + d
f¹(x) =
=
-dx + b
CX - a
2x + 5
†¹(x) = f(x) koşuluna göre f-¹(x) = 3x - a
ladığına göre, f(1) + f¹(2) nin değeri kaçtır?
17
A) 2
şeklindeki bir fonksiyonun tersi
ax+b
cx-d
7
3-9
dır.
B) 4
4+5
C)
-
Jax
3x
yı sağ-
D) 37
-2a-5
4
37
36=(5-2a),(6-9)
-9+5
E) 7
30.
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Deneme 5 27. f(x) D = ax + b CX + d f¹(x) = = -dx + b CX - a 2x + 5 †¹(x) = f(x) koşuluna göre f-¹(x) = 3x - a ladığına göre, f(1) + f¹(2) nin değeri kaçtır? 17 A) 2 şeklindeki bir fonksiyonun tersi ax+b cx-d 7 3-9 dır. B) 4 4+5 C) - Jax 3x yı sağ- D) 37 -2a-5 4 37 36=(5-2a),(6-9) -9+5 E) 7 30.
lamı kaçtır
E):
fonksiyon
Buna göre, 8 kümer
13. f: [1,00) → R
bir fonksiyondur
3.3.4)
-x+(-)-(k)
f(1) vihov unovanot
(1
f(x + 1) = 3x •f(x)
fonksiyonu veriliyor.
f(1) = 5
olduğuna göre, f(20) kaçtır?
A) 5.319. 19!
D) 5.318 18!
id tidse unoviasnot (x)
Iğepelidste nin'm
B) 5.316.19!
C) 5.316. 18!
E) 316.19!
15. f: R R
f(x) = (m+
fonksiyonu da
Buna göre, f
A) 1
1. B
6. C
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
lamı kaçtır E): fonksiyon Buna göre, 8 kümer 13. f: [1,00) → R bir fonksiyondur 3.3.4) -x+(-)-(k) f(1) vihov unovanot (1 f(x + 1) = 3x •f(x) fonksiyonu veriliyor. f(1) = 5 olduğuna göre, f(20) kaçtır? A) 5.319. 19! D) 5.318 18! id tidse unoviasnot (x) Iğepelidste nin'm B) 5.316.19! C) 5.316. 18! E) 316.19! 15. f: R R f(x) = (m+ fonksiyonu da Buna göre, f A) 1 1. B 6. C
TEST-9
1. f(x) fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir.
3f (2x + 1) = f(4x − 3) + x³ - x
B
olduğuna göre f(-5) kaçtır?
3
A) -27B) - ²2/2
9
C)
4
9
D) --1/32
8)--1/3
E)
er Yayınları
X-1
f(x) = 2
(X+
olduğuna gö
(fofof
2021
işleminin
A) O
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
TEST-9 1. f(x) fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir. 3f (2x + 1) = f(4x − 3) + x³ - x B olduğuna göre f(-5) kaçtır? 3 A) -27B) - ²2/2 9 C) 4 9 D) --1/32 8)--1/3 E) er Yayınları X-1 f(x) = 2 (X+ olduğuna gö (fofof 2021 işleminin A) O