Kümelerde Temel Kavramlar Soruları

10. Bir sınıfta basketbol ve voleybol oynayanla-
rin sayısı 7, basketbol veya voleyboldan en
az birini oynayanların sayısı 16 dır.
Basketbol oynayanların sayısı voleybol
oynayanların sayısından 5 fazla olduğuna
göre, bu sınıfta basketbol oynayan kaç
kişi vardır?
A) 14
B) 12 C) 10 D) 8
7 16
16 =
E) 6
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
10. Bir sınıfta basketbol ve voleybol oynayanla- rin sayısı 7, basketbol veya voleyboldan en az birini oynayanların sayısı 16 dır. Basketbol oynayanların sayısı voleybol oynayanların sayısından 5 fazla olduğuna göre, bu sınıfta basketbol oynayan kaç kişi vardır? A) 14 B) 12 C) 10 D) 8 7 16 16 = E) 6
7.
es fane
ABC ve AC sayılanı rakamlanı farklı üç ve iki basamaklı
sayılar olmak üzere, aşağıdaki çarpma işlemi veriliyor.
ABC
exes
X
+ABC
2830
Buna göre, B rakamı kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
11
D) 6
123
L
E) 7
B
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
7. es fane ABC ve AC sayılanı rakamlanı farklı üç ve iki basamaklı sayılar olmak üzere, aşağıdaki çarpma işlemi veriliyor. ABC exes X +ABC 2830 Buna göre, B rakamı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 11 D) 6 123 L E) 7 B
ğı
küp
e dur-
1
ayı
le-
ki-
TYT/Temel Matematik
15. Aşağıdaki Venn şemasında;
4 ile tam bölünebilen pozitif tam sayılar kümesi
M,
6 ile tam bölünebilen pozitif tam sayılar kümesi
N₁
10 ile tam bölünebilen pozitif tam sayılar kümesi
K ile gösterilmiştir.
M
Buna göre,
A) 4 B) 6
3
C) 8
N
P = {x: 1 ≤x≤ 120, x bir tam sayı}
kümesinin elemanlarından kaç tanesi boyalı böl-
ge ile gösterilen kümenin elemanıdır?
K
D) 10 E) 12
17.
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
ğı küp e dur- 1 ayı le- ki- TYT/Temel Matematik 15. Aşağıdaki Venn şemasında; 4 ile tam bölünebilen pozitif tam sayılar kümesi M, 6 ile tam bölünebilen pozitif tam sayılar kümesi N₁ 10 ile tam bölünebilen pozitif tam sayılar kümesi K ile gösterilmiştir. M Buna göre, A) 4 B) 6 3 C) 8 N P = {x: 1 ≤x≤ 120, x bir tam sayı} kümesinin elemanlarından kaç tanesi boyalı böl- ge ile gösterilen kümenin elemanıdır? K D) 10 E) 12 17.
22!
Bir mağazaya bir gün içinde gelen müşteriler, ma-
ğazadaki ayakkabı ve çantalardan en az birini satın
alarak mağazadan ayrılıyor.
• Ayakkabı satın alanların sayısı, çanta satın alan-
ların sayısının 3 katıdır.
Ayakkabı ve çantanın ikisinden de satın alanların
sayısı tüm müşterilerin sayısının dokuzda biridir.
Bu mağazaya gün içinde gelen 60 müşteri ayak-
kabı satın aldığına göre, çanta ve ayakkabının
ikisinden de alan müşteri sayısı kaçtır?
A) 6
BIB
C) 10
12x1
D) 12
E) 15
atr
A)
D
E
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
22! Bir mağazaya bir gün içinde gelen müşteriler, ma- ğazadaki ayakkabı ve çantalardan en az birini satın alarak mağazadan ayrılıyor. • Ayakkabı satın alanların sayısı, çanta satın alan- ların sayısının 3 katıdır. Ayakkabı ve çantanın ikisinden de satın alanların sayısı tüm müşterilerin sayısının dokuzda biridir. Bu mağazaya gün içinde gelen 60 müşteri ayak- kabı satın aldığına göre, çanta ve ayakkabının ikisinden de alan müşteri sayısı kaçtır? A) 6 BIB C) 10 12x1 D) 12 E) 15 atr A) D E
AB=(A+B)(x-4)
BA(ATB) (-2)
11 (A+B) = (A+B)(X-4+x=7)
11=2x-11
X=11
11. ABC ile BAC üç basamaklı doğal
sayılardır.
ABC-BAC = 540 olduğuna göre, ABC şek-
linde üç basamaklı kaç tane sayr yazabilir
B) 6
A) 3
C) 24
D27
00 A +10B +0-100B-10A-e = SUO
90A-903
2
3)=12
10-B=64
93
810
21
E) 30
B-C=S
qu
63
72
www.sorubankasi..
www.sorubankasi.net
12. ABC ile ACB üç basamaklı doğal sayılardır.
ABC - ACB = 45 olduğuna göre, ABC biçis
minde üç basamaklı kaç tane sayı yazılabilir?
B) 40
A) 36
45D) 48 E) 50
10) 100A TIOB+C - XOJA-10C-B-1
18
crus
B-C
94
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
AB=(A+B)(x-4) BA(ATB) (-2) 11 (A+B) = (A+B)(X-4+x=7) 11=2x-11 X=11 11. ABC ile BAC üç basamaklı doğal sayılardır. ABC-BAC = 540 olduğuna göre, ABC şek- linde üç basamaklı kaç tane sayr yazabilir B) 6 A) 3 C) 24 D27 00 A +10B +0-100B-10A-e = SUO 90A-903 2 3)=12 10-B=64 93 810 21 E) 30 B-C=S qu 63 72 www.sorubankasi.. www.sorubankasi.net 12. ABC ile ACB üç basamaklı doğal sayılardır. ABC - ACB = 45 olduğuna göre, ABC biçis minde üç basamaklı kaç tane sayı yazılabilir? B) 40 A) 36 45D) 48 E) 50 10) 100A TIOB+C - XOJA-10C-B-1 18 crus B-C 94
10.
KOMBİNASYON
A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
02
Video
çözümler
için
karekodu
okutun.
kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaçın-
da sadece bir tane asal sayı vardır?
A) 60 B) 72 C) 80
D) 84 E) 105
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
10. KOMBİNASYON A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 02 Video çözümler için karekodu okutun. kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaçın- da sadece bir tane asal sayı vardır? A) 60 B) 72 C) 80 D) 84 E) 105
TOP kaçtır?
yayın
=(Salı, Cuma)
Kılavuz Soru - 5
A = (a, b, c, d, 14}
B = {x:x=3k-1, 1≤k≤5, ke N}
kümeleri veriliyor.
a<b<c<dve A = B olduğuna göre,
✓ Çözüm
Bab
→Kılavuz Soru - 6
a.d + c
b
2.
ifadesinin sonuc
Karesi 36'dan büyük o
Venn şeması ile gösterir
A)
.3
.5
2
.4
D)
.3
.5
B)
²3
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
TOP kaçtır? yayın =(Salı, Cuma) Kılavuz Soru - 5 A = (a, b, c, d, 14} B = {x:x=3k-1, 1≤k≤5, ke N} kümeleri veriliyor. a<b<c<dve A = B olduğuna göre, ✓ Çözüm Bab →Kılavuz Soru - 6 a.d + c b 2. ifadesinin sonuc Karesi 36'dan büyük o Venn şeması ile gösterir A) .3 .5 2 .4 D) .3 .5 B) ²3
12. Futbol, basketbol ve voleybol oynayan-
larla, oynamayanların bulunduğu bir sporcu
grubunda, en az iki oyunu oynayan 12, en
çok bir oyunu oynayan 18 ve en çok iki
oyunu oynayan 25 kişi olduğuna göre, her
üç oyunu da oynayan kaç kişi vardır?
A) 3
D) 9 E) 11
B)
5 C) 7
D
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
12. Futbol, basketbol ve voleybol oynayan- larla, oynamayanların bulunduğu bir sporcu grubunda, en az iki oyunu oynayan 12, en çok bir oyunu oynayan 18 ve en çok iki oyunu oynayan 25 kişi olduğuna göre, her üç oyunu da oynayan kaç kişi vardır? A) 3 D) 9 E) 11 B) 5 C) 7 D
29. n bir doğal sayı olmak üzere,
A kümesi,
2n
A = {x: x, n'den büyük olmayan asal sayılar}
şeklinde tanımlanıyor.
A kümesinin kendisi haricindeki alt kümelerinin
sayısı 511 olduğuna göre, n'nin alabileceği kaç farklı
değer vardır?
A) 8 B) 7
C) 6 D) 5 E) 4
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
29. n bir doğal sayı olmak üzere, A kümesi, 2n A = {x: x, n'den büyük olmayan asal sayılar} şeklinde tanımlanıyor. A kümesinin kendisi haricindeki alt kümelerinin sayısı 511 olduğuna göre, n'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4
5.
x, y ve z birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere, sayı
doğrusunda x sayısının y sayısına olan uzaklığı, z sayısı-
nin y sayısına olan uzaklığının 3 katına eşittir.
Buna göre,
1. xy + yz
11. x.y.z
III. y + x
ifadelerinden hangileri kesinlikle bir çift sayıdır?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve II
MIRAY Y
E) I, II ve III
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
5. x, y ve z birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere, sayı doğrusunda x sayısının y sayısına olan uzaklığı, z sayısı- nin y sayısına olan uzaklığının 3 katına eşittir. Buna göre, 1. xy + yz 11. x.y.z III. y + x ifadelerinden hangileri kesinlikle bir çift sayıdır? B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalnız I D) I ve II MIRAY Y E) I, II ve III
beyaz, fizik, ahenk, basit
kelimelerinin baştan n. harflerinin kümesi A, dir.
Örneğin, baştan 2. harflerin kümesi,
A₂ = {e, i, h, a} olur.
Buna göre; A₁, A2, A3, A4 ve A5 kümeleri arasından
ayrık iki küme seçildiğinde, kaç farklı biçimde seçim
yapılabilir?
A) 3
2.
B) 4
C) 5 D) 6
E) 7
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
beyaz, fizik, ahenk, basit kelimelerinin baştan n. harflerinin kümesi A, dir. Örneğin, baştan 2. harflerin kümesi, A₂ = {e, i, h, a} olur. Buna göre; A₁, A2, A3, A4 ve A5 kümeleri arasından ayrık iki küme seçildiğinde, kaç farklı biçimde seçim yapılabilir? A) 3 2. B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
11
x ve y gerçek sayılarıdır.
-1 <y<1
x < y
Eşitsizliklerini sağladığına göre,
I. x.y<1
II. y² < x²
III. x + y < 0
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
11 x ve y gerçek sayılarıdır. -1 <y<1 x < y Eşitsizliklerini sağladığına göre, I. x.y<1 II. y² < x² III. x + y < 0 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
2. A = {4 ile bölünebilen doğal sayılar} 4,8
B = {9 ile bölünebilen doğal sayılar} 9
C = {20 ile bölünebilen doğal sayılar}
A, B ve C kümeleri için An Bn C kümesinde bulunan en
küçük üç basamaklı sayının rakamları toplamı kaçtır?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11 E) 12
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
2. A = {4 ile bölünebilen doğal sayılar} 4,8 B = {9 ile bölünebilen doğal sayılar} 9 C = {20 ile bölünebilen doğal sayılar} A, B ve C kümeleri için An Bn C kümesinde bulunan en küçük üç basamaklı sayının rakamları toplamı kaçtır? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12
7. Bir giyim mağazasında A ve B şubelerinde çalışan 24 erkek
ve 30 kadın günlük olarak kırmızı veya mavi elbiseden birini
giymektedir.
Aşağıdaki tabloda bu iş yerine ait bir günlük çalışanların
kıyafetlerinin renklerinin bir kısmı verilmiştir.
A
Dar
B
Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Mavi
Erkek
3
B) 14
11
Kadın
2
12
Gün içinde kırmızı ve mavi elbise giyen çalışanların
sayısı aynı olduğuna göre, A şubesindeki erkek ve B
şubesindeki kadın çalışanların kaç tanesi mavi elbise
giymiştir?
A) 13
11
C) 15 D) 16 E) 17
1
9.
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
7. Bir giyim mağazasında A ve B şubelerinde çalışan 24 erkek ve 30 kadın günlük olarak kırmızı veya mavi elbiseden birini giymektedir. Aşağıdaki tabloda bu iş yerine ait bir günlük çalışanların kıyafetlerinin renklerinin bir kısmı verilmiştir. A Dar B Kırmızı Mavi Kırmızı Mavi Erkek 3 B) 14 11 Kadın 2 12 Gün içinde kırmızı ve mavi elbise giyen çalışanların sayısı aynı olduğuna göre, A şubesindeki erkek ve B şubesindeki kadın çalışanların kaç tanesi mavi elbise giymiştir? A) 13 11 C) 15 D) 16 E) 17 1 9.
6.
A, B, C kümelerinin ortak özellik yöntemiyle gös-
terimi aşağıda verilmiştir.
A
C)
B=lyly<25,3
A = {x|x<25x2 nin tam katı bir pozitif tam sayı)
ün tam katı bir pozitif tam sayı}
C = {z/z<25,243 nin tam katı bir pozitif tam sayı)
Buna göre,
D = {6, 18}
kümesi aşağıdaki Venn şemalarındaki boyalı
bölgelerle gösterilen kümeden hangisini tem-
sil eder?
A)
A B
A B
E) A B
C
B) A B
D)
170
A B
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
6. A, B, C kümelerinin ortak özellik yöntemiyle gös- terimi aşağıda verilmiştir. A C) B=lyly<25,3 A = {x|x<25x2 nin tam katı bir pozitif tam sayı) ün tam katı bir pozitif tam sayı} C = {z/z<25,243 nin tam katı bir pozitif tam sayı) Buna göre, D = {6, 18} kümesi aşağıdaki Venn şemalarındaki boyalı bölgelerle gösterilen kümeden hangisini tem- sil eder? A) A B A B E) A B C B) A B D) 170 A B
28.
O
•
3 5 7
Ei
t
2 4
Faik, Fuat'ın oturduğu koltuğun yan tarafında oturuyor.
Erhan'ın oturduğu koltuk numarası, Faik'in oturduğu koltuk
numarasından 8 eksik ve asal sayıdır.
Buna göre, Erhan'ın oturduğu koltuk numarası kaçtır?
A) 2
E) 9
B) 3
9 11 13 15 17 19
Aynı serviste okula giden Erhan, Fuat ve Faik isimli üç arkada-
şın oturdukları koltuklar ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.
Erhan, numarası tek sayı olan bir koltukta oturuyor.
Fuat, numarası 6 ile bölünebilen bir koltukta oturuyor.
6 8 10 12 14 16 18 20
10-5
195/ D) 7
fues
6
Fein
30.
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
28. O • 3 5 7 Ei t 2 4 Faik, Fuat'ın oturduğu koltuğun yan tarafında oturuyor. Erhan'ın oturduğu koltuk numarası, Faik'in oturduğu koltuk numarasından 8 eksik ve asal sayıdır. Buna göre, Erhan'ın oturduğu koltuk numarası kaçtır? A) 2 E) 9 B) 3 9 11 13 15 17 19 Aynı serviste okula giden Erhan, Fuat ve Faik isimli üç arkada- şın oturdukları koltuklar ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Erhan, numarası tek sayı olan bir koltukta oturuyor. Fuat, numarası 6 ile bölünebilen bir koltukta oturuyor. 6 8 10 12 14 16 18 20 10-5 195/ D) 7 fues 6 Fein 30.