Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kümelerde Temel Kavramlar Soruları

10. Bir sınıfta basketbol ve voleybol oynayanla-
rin sayısı 7, basketbol veya voleyboldan en
az birini oynayanların sayısı 16 dır.
Basketbol oynayanların sayısı voleybol
oynayanların sayısından 5 fazla olduğuna
göre, bu sınıfta basketbol oynayan kaç
kişi vardır?
A) 14
B) 12 C) 10 D) 8
7 16
16 =
E) 6
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
10. Bir sınıfta basketbol ve voleybol oynayanla- rin sayısı 7, basketbol veya voleyboldan en az birini oynayanların sayısı 16 dır. Basketbol oynayanların sayısı voleybol oynayanların sayısından 5 fazla olduğuna göre, bu sınıfta basketbol oynayan kaç kişi vardır? A) 14 B) 12 C) 10 D) 8 7 16 16 = E) 6
ğı
küp
e dur-
1
ayı
le-
ki-
TYT/Temel Matematik
15. Aşağıdaki Venn şemasında;
4 ile tam bölünebilen pozitif tam sayılar kümesi
M,
6 ile tam bölünebilen pozitif tam sayılar kümesi
N₁
10 ile tam bölünebilen pozitif tam sayılar kümesi
K ile gösterilmiştir.
M
Buna göre,
A) 4 B) 6
3
C) 8
N
P = {x: 1 ≤x≤ 120, x bir tam sayı}
kümesinin elemanlarından kaç tanesi boyalı böl-
ge ile gösterilen kümenin elemanıdır?
K
D) 10 E) 12
17.
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
ğı küp e dur- 1 ayı le- ki- TYT/Temel Matematik 15. Aşağıdaki Venn şemasında; 4 ile tam bölünebilen pozitif tam sayılar kümesi M, 6 ile tam bölünebilen pozitif tam sayılar kümesi N₁ 10 ile tam bölünebilen pozitif tam sayılar kümesi K ile gösterilmiştir. M Buna göre, A) 4 B) 6 3 C) 8 N P = {x: 1 ≤x≤ 120, x bir tam sayı} kümesinin elemanlarından kaç tanesi boyalı böl- ge ile gösterilen kümenin elemanıdır? K D) 10 E) 12 17.
22!
Bir mağazaya bir gün içinde gelen müşteriler, ma-
ğazadaki ayakkabı ve çantalardan en az birini satın
alarak mağazadan ayrılıyor.
• Ayakkabı satın alanların sayısı, çanta satın alan-
ların sayısının 3 katıdır.
Ayakkabı ve çantanın ikisinden de satın alanların
sayısı tüm müşterilerin sayısının dokuzda biridir.
Bu mağazaya gün içinde gelen 60 müşteri ayak-
kabı satın aldığına göre, çanta ve ayakkabının
ikisinden de alan müşteri sayısı kaçtır?
A) 6
BIB
C) 10
12x1
D) 12
E) 15
atr
A)
D
E
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
22! Bir mağazaya bir gün içinde gelen müşteriler, ma- ğazadaki ayakkabı ve çantalardan en az birini satın alarak mağazadan ayrılıyor. • Ayakkabı satın alanların sayısı, çanta satın alan- ların sayısının 3 katıdır. Ayakkabı ve çantanın ikisinden de satın alanların sayısı tüm müşterilerin sayısının dokuzda biridir. Bu mağazaya gün içinde gelen 60 müşteri ayak- kabı satın aldığına göre, çanta ve ayakkabının ikisinden de alan müşteri sayısı kaçtır? A) 6 BIB C) 10 12x1 D) 12 E) 15 atr A) D E
10.
KOMBİNASYON
A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
02
Video
çözümler
için
karekodu
okutun.
kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaçın-
da sadece bir tane asal sayı vardır?
A) 60 B) 72 C) 80
D) 84 E) 105
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
10. KOMBİNASYON A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 02 Video çözümler için karekodu okutun. kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaçın- da sadece bir tane asal sayı vardır? A) 60 B) 72 C) 80 D) 84 E) 105
29. n bir doğal sayı olmak üzere,
A kümesi,
2n
A = {x: x, n'den büyük olmayan asal sayılar}
şeklinde tanımlanıyor.
A kümesinin kendisi haricindeki alt kümelerinin
sayısı 511 olduğuna göre, n'nin alabileceği kaç farklı
değer vardır?
A) 8 B) 7
C) 6 D) 5 E) 4
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
29. n bir doğal sayı olmak üzere, A kümesi, 2n A = {x: x, n'den büyük olmayan asal sayılar} şeklinde tanımlanıyor. A kümesinin kendisi haricindeki alt kümelerinin sayısı 511 olduğuna göre, n'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4
11
x ve y gerçek sayılarıdır.
-1 <y<1
x < y
Eşitsizliklerini sağladığına göre,
I. x.y<1
II. y² < x²
III. x + y < 0
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
11 x ve y gerçek sayılarıdır. -1 <y<1 x < y Eşitsizliklerini sağladığına göre, I. x.y<1 II. y² < x² III. x + y < 0 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
6.
A, B, C kümelerinin ortak özellik yöntemiyle gös-
terimi aşağıda verilmiştir.
A
C)
B=lyly<25,3
A = {x|x<25x2 nin tam katı bir pozitif tam sayı)
ün tam katı bir pozitif tam sayı}
C = {z/z<25,243 nin tam katı bir pozitif tam sayı)
Buna göre,
D = {6, 18}
kümesi aşağıdaki Venn şemalarındaki boyalı
bölgelerle gösterilen kümeden hangisini tem-
sil eder?
A)
A B
A B
E) A B
C
B) A B
D)
170
A B
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
6. A, B, C kümelerinin ortak özellik yöntemiyle gös- terimi aşağıda verilmiştir. A C) B=lyly<25,3 A = {x|x<25x2 nin tam katı bir pozitif tam sayı) ün tam katı bir pozitif tam sayı} C = {z/z<25,243 nin tam katı bir pozitif tam sayı) Buna göre, D = {6, 18} kümesi aşağıdaki Venn şemalarındaki boyalı bölgelerle gösterilen kümeden hangisini tem- sil eder? A) A B A B E) A B C B) A B D) 170 A B
6.
Bir sınıftaki öğrencilerin %45 i fizikten geçmiş,
%25'i Türkçeden kalmıştır. Her iki dersten kalan
öğrenciler sınıfın %10'udur. Her iki dersten
geçen 12 öğrenci olduğuna göre, sınıf mev-
cudu kaçtır?
45
A) 60
B) 48
9020
C) 45
D) 40
E) 36
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
6. Bir sınıftaki öğrencilerin %45 i fizikten geçmiş, %25'i Türkçeden kalmıştır. Her iki dersten kalan öğrenciler sınıfın %10'udur. Her iki dersten geçen 12 öğrenci olduğuna göre, sınıf mev- cudu kaçtır? 45 A) 60 B) 48 9020 C) 45 D) 40 E) 36
Soru 12
A=(x-1<x<27. XEZ)
kümesi veriliyor.
4. Fasikül
ödev
Aşağıdaki kümelerden, A kümesi için evrensel küme seçilebile-
cek olanları işaretleyiniz.
8-(x² <10, XEZ}
C={xx. 8i bolen tam sayılar
D-(x-2<x< 4, XER}
E = (x x <2, XEZ}
00
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
Soru 12 A=(x-1<x<27. XEZ) kümesi veriliyor. 4. Fasikül ödev Aşağıdaki kümelerden, A kümesi için evrensel küme seçilebile- cek olanları işaretleyiniz. 8-(x² <10, XEZ} C={xx. 8i bolen tam sayılar D-(x-2<x< 4, XER} E = (x x <2, XEZ} 00
4.
BxC = {(5, 7), (5, 6), (5, 4), (7, 7), (7, 6), (7,4)}
CxA= ((7, 6), (7, 4), (6, 6), (6, 4), (4, 6), (4,4)}
olduğuna göre, (BUC) - A kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
birleşim
A) (4, 6, 7)
D) {4, 6}
B) (5, 7)
E) {4, 5, 6}
C) (5, 6, 7)
A
MA
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
4. BxC = {(5, 7), (5, 6), (5, 4), (7, 7), (7, 6), (7,4)} CxA= ((7, 6), (7, 4), (6, 6), (6, 4), (4, 6), (4,4)} olduğuna göre, (BUC) - A kümesi aşağıdakilerden hangisidir? birleşim A) (4, 6, 7) D) {4, 6} B) (5, 7) E) {4, 5, 6} C) (5, 6, 7) A MA
2.
m ve n pozitif tam sayılar olmak üzere,
(3m - 5)2n-3
sayısının bir asal sayı olduğu bilinmektedir.
Buna göre, m ve n ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) m" bir çift sayıdır.
B) n bir çift sayıdır.
C) m n +3 bir tek sayıdır.
D) 2m-3n bir tek sayıdır.
E) m + n bir çift sayıdır.
A
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
2. m ve n pozitif tam sayılar olmak üzere, (3m - 5)2n-3 sayısının bir asal sayı olduğu bilinmektedir. Buna göre, m ve n ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) m" bir çift sayıdır. B) n bir çift sayıdır. C) m n +3 bir tek sayıdır. D) 2m-3n bir tek sayıdır. E) m + n bir çift sayıdır. A
1.
Basamak Kavramı ve Çözümleme
55 -10=85
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İki basamaklı iki tam sayının farkı en çok 89'dur.
B) Üç basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayının ra-
kamlarının toplamı 3'tür. Impl
C) Rakamları farklı iki basamaklı en küçük pozitif tek sayı
ile en büyük negatif çift sayının toplamı -1'dir.
D) Üç basamaklı en küçük çift tam sayı 100'dür.
E) Rakamları farklı iki basamaklı üç doğal sayının toplamı
en az 33'tür.
xy ve yx
xy-
yx +
olduğu
A) 8
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
1. Basamak Kavramı ve Çözümleme 55 -10=85 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İki basamaklı iki tam sayının farkı en çok 89'dur. B) Üç basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayının ra- kamlarının toplamı 3'tür. Impl C) Rakamları farklı iki basamaklı en küçük pozitif tek sayı ile en büyük negatif çift sayının toplamı -1'dir. D) Üç basamaklı en küçük çift tam sayı 100'dür. E) Rakamları farklı iki basamaklı üç doğal sayının toplamı en az 33'tür. xy ve yx xy- yx + olduğu A) 8
Örnek
Pazartesi günleri dışında hiç yalan söylemeye
ancak Pazartesi günleri hep yalan söyleyen bir
haftanın hangi günlerinde "Eğer dün yalan söye
mediysem, yarın yalan söyleyeceğim." diyebilir?
A) Sadece Pazar
B) Sadece Pazartesi
C) Sadece Sali
D) Sadece Pazar ve Çarşamba
Sadece Pazar, Pazartesi ve Sali
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
Örnek Pazartesi günleri dışında hiç yalan söylemeye ancak Pazartesi günleri hep yalan söyleyen bir haftanın hangi günlerinde "Eğer dün yalan söye mediysem, yarın yalan söyleyeceğim." diyebilir? A) Sadece Pazar B) Sadece Pazartesi C) Sadece Sali D) Sadece Pazar ve Çarşamba Sadece Pazar, Pazartesi ve Sali
t
681
12. A₁, A₂ ve A3 kümeleri A = {1, 2, 3, 4) kümesinin birer alt
kümesidir.
13
Buna göre,
A₁ A₂ A3
A₁U A₂ UA₂ = A
koşullarını sağlayan kaç tane (A₁, A2, A3) küme üçlüsü
vardır?
A) 36
B) 50
C) 64
D) 65
E) 81
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
t 681 12. A₁, A₂ ve A3 kümeleri A = {1, 2, 3, 4) kümesinin birer alt kümesidir. 13 Buna göre, A₁ A₂ A3 A₁U A₂ UA₂ = A koşullarını sağlayan kaç tane (A₁, A2, A3) küme üçlüsü vardır? A) 36 B) 50 C) 64 D) 65 E) 81
10.
210
= 1024
A = {1, 2, 3, ..., 10}
kümesinin elemanları ile bir K alt kümesi elde ediliyor.
s(K) = 5 olacak şekilde, K kümesinde bulunan elemanların
toplamı kaç farklı değer alabilir?
A) 32
B) 31
C) 30
D) 28
E) 26
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
10. 210 = 1024 A = {1, 2, 3, ..., 10} kümesinin elemanları ile bir K alt kümesi elde ediliyor. s(K) = 5 olacak şekilde, K kümesinde bulunan elemanların toplamı kaç farklı değer alabilir? A) 32 B) 31 C) 30 D) 28 E) 26
st 1
nlar, Liste Yöntemi ile Gösterim
10.
11.
M = {a, b, {c}, {d, e}, f}
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Ab} = M
BLOEM
D) {de} & M
KAFKASYA
muloa
?
C.S.O.
C) SM) = 5
E) a & M
op snuğublo
Siblipeb hemele
(8
S-M
Lise Matematik
Kümelerde Temel Kavramlar
st 1 nlar, Liste Yöntemi ile Gösterim 10. 11. M = {a, b, {c}, {d, e}, f} olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ab} = M BLOEM D) {de} & M KAFKASYA muloa ? C.S.O. C) SM) = 5 E) a & M op snuğublo Siblipeb hemele (8 S-M