Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler Soruları

●
En az iki basamaklı bir doğal sayı için, bu sayının
rakamlarının tümü ile toplama, çıkarma, çarpma,
bölme ve üs alma işlemleri uygulanarak sayının
kendisi elde edilebiliyorsa bu sayıya "Friedman
Sayıları" denir.
• Sayının rakamları ile de yeni sayılar üretilebil-
mektedir.
●
Örneğin: 123456789
olduğundan 123456789 sayısı Friedman sayısı-
(86+2.7)5-91
34
dır.
Her rakam yalnız bir defa kullanılabilmektedir.
Sayının kendisini yazmak kabul edilmemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi Friedman sayıdır?
A) 20
B) 21
C) 22
D) 24
E) 25
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
● En az iki basamaklı bir doğal sayı için, bu sayının rakamlarının tümü ile toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üs alma işlemleri uygulanarak sayının kendisi elde edilebiliyorsa bu sayıya "Friedman Sayıları" denir. • Sayının rakamları ile de yeni sayılar üretilebil- mektedir. ● Örneğin: 123456789 olduğundan 123456789 sayısı Friedman sayısı- (86+2.7)5-91 34 dır. Her rakam yalnız bir defa kullanılabilmektedir. Sayının kendisini yazmak kabul edilmemektedir. Aşağıdakilerden hangisi Friedman sayıdır? A) 20 B) 21 C) 22 D) 24 E) 25
15. Bir yerin deniz seviyesine göre metre cinsinden yük-
sekliğine "yükselti" denir. Yükselti hesaplanırken deniz
seviyesi 0 (sıfır) kabul edilir. Yükselti hesaplanan yer
deniz seviyesinden yüksekte ise "+" alçakta "-" değer
alır.
2
1
230 m
Balık seviyesi
Yukarıdaki görselde dalgıç ve balığın denizdeki durum-
ları verilmiştir.
Deniz seviyesi
Dalgıç'ın balık seviyesine olan uzaklığı 83 metredir.
Balığın deniz seviyesine olan uzaklığı 230 metre ise
dalgıçın deniz seviyesine olan uzaklığı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
AY-147
B)-83
230
C) 83
230
D) 147
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
15. Bir yerin deniz seviyesine göre metre cinsinden yük- sekliğine "yükselti" denir. Yükselti hesaplanırken deniz seviyesi 0 (sıfır) kabul edilir. Yükselti hesaplanan yer deniz seviyesinden yüksekte ise "+" alçakta "-" değer alır. 2 1 230 m Balık seviyesi Yukarıdaki görselde dalgıç ve balığın denizdeki durum- ları verilmiştir. Deniz seviyesi Dalgıç'ın balık seviyesine olan uzaklığı 83 metredir. Balığın deniz seviyesine olan uzaklığı 230 metre ise dalgıçın deniz seviyesine olan uzaklığı aşağıdaki- lerden hangisidir? AY-147 B)-83 230 C) 83 230 D) 147
8-10
udpex (t-it nog snud
E-(A
8-10
f(x)=x² - 6x +a+2
parabolü x eksenini kesmediğine göre, a nin
alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
A) 11 B) 9
C) 8
D) 7 E) 6
-iibamplest wavigo
£ - x = y ell Blodetsq
lyse inst düyüd ne igsoolidels nin'm onog en
-(A
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
8-10 udpex (t-it nog snud E-(A 8-10 f(x)=x² - 6x +a+2 parabolü x eksenini kesmediğine göre, a nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? A) 11 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 -iibamplest wavigo £ - x = y ell Blodetsq lyse inst düyüd ne igsoolidels nin'm onog en -(A
C)a²-b²=(a - b) (a+b).
Deneme - 4
6. Br otelin şekilde ölçüleri verilen merdivenine, aşağıdaki dikdörtgen biçimindeki kırmızı halı basamaklarda hiç
boşluk kalmayacak ve basamaklardan dışarı sarkmayacak biçimde en üst basamaktan en alt basamağa kadar
tek parça hâlinde serilecektir.
2
(2x + (0)
7.2X+16
LIXO
D) (a-b)2=a² - 2ab + b²
2X1
B) x+5
AV AV YAYINLARI
2x² +10x
Hobo
2x²
+201 +50
Kırmızı halının bir yüzünün alan 2x+20x + 50 metrekare olduğuna göre, merdivenin yüksekliği aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?
A) 2x + 10
XX
14+4+5
17-x
²0
(3x7) metre
3x-7.
D) 10-X
AV Yayınları
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
C)a²-b²=(a - b) (a+b). Deneme - 4 6. Br otelin şekilde ölçüleri verilen merdivenine, aşağıdaki dikdörtgen biçimindeki kırmızı halı basamaklarda hiç boşluk kalmayacak ve basamaklardan dışarı sarkmayacak biçimde en üst basamaktan en alt basamağa kadar tek parça hâlinde serilecektir. 2 (2x + (0) 7.2X+16 LIXO D) (a-b)2=a² - 2ab + b² 2X1 B) x+5 AV AV YAYINLARI 2x² +10x Hobo 2x² +201 +50 Kırmızı halının bir yüzünün alan 2x+20x + 50 metrekare olduğuna göre, merdivenin yüksekliği aşağı- dakilerden hangisi olabilir? A) 2x + 10 XX 14+4+5 17-x ²0 (3x7) metre 3x-7. D) 10-X AV Yayınları
9. Köklerinden biri i-3 olan gerçel katsayılı ikinci
dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x² + 6x + 10 = 0
B) x² - 6x + 10 = 0
C) x² + 2x + 10 =0
D) x² - 2x + 10 = 0
-1) (+)
E) x² + 6x + 6 = 0
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
9. Köklerinden biri i-3 olan gerçel katsayılı ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x² + 6x + 10 = 0 B) x² - 6x + 10 = 0 C) x² + 2x + 10 =0 D) x² - 2x + 10 = 0 -1) (+) E) x² + 6x + 6 = 0
TYT/Temel Matematik
Aşağıda verilen kitaplık raflarının uzunlukları birbirine
eşittir ve üzerlerine eşit kalınlıktaki kitaplar konulmuştur.
10.
x cm
A = 32, 123
y cm
x, y, k ve I ise rafin boş olan kısmının uzunluğunu be-
lirtmektedir.
x + y = 237 cm
k+1= 258 cm
B-45 3426
k cm
1 cm
olduğuna göre, bir rafa yan yana en fazla kaç tane
kitap konulabilir? (Sol kısımda boşluk yoktur.)
21
B) 22
C) 23
D) 24
E) 25
580
11.
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
TYT/Temel Matematik Aşağıda verilen kitaplık raflarının uzunlukları birbirine eşittir ve üzerlerine eşit kalınlıktaki kitaplar konulmuştur. 10. x cm A = 32, 123 y cm x, y, k ve I ise rafin boş olan kısmının uzunluğunu be- lirtmektedir. x + y = 237 cm k+1= 258 cm B-45 3426 k cm 1 cm olduğuna göre, bir rafa yan yana en fazla kaç tane kitap konulabilir? (Sol kısımda boşluk yoktur.) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25 580 11.
7.
AYT-OZEL-5
x ve y pozitif gerçel sayılar olmak üzere
tanımsız,
x² + y²-500
x.y
Buna göre,, x + y toplamı kaçtır?
A) 10
B) 20 C) 30
2xy
x-2y
ifadesinin değeri sıfırdır.
D) 40
2y=0
ifadesi
E) 50
x=2y
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
7. AYT-OZEL-5 x ve y pozitif gerçel sayılar olmak üzere tanımsız, x² + y²-500 x.y Buna göre,, x + y toplamı kaçtır? A) 10 B) 20 C) 30 2xy x-2y ifadesinin değeri sıfırdır. D) 40 2y=0 ifadesi E) 50 x=2y
Sfxy
ardır.
says
3-2
5-3
10. a pozitif bir gerçel sayı olmak üzere
|3x-b|= a
D) 9
5
9x-b=9
3
3
denklemini sağlayan x in alabileceği
farklı değerlerin toplamı 8 olduğuna
göre, b kaçtır?
A) 15
B) 12
3
A
2x
E) 8
C) 10
YEDIIKLIM ATOLYESERİSİ
-2x+b=a
12. f(x) doğrus
f(x) = (a -
olduğuna
A) 9
99
6=1
D
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
Sfxy ardır. says 3-2 5-3 10. a pozitif bir gerçel sayı olmak üzere |3x-b|= a D) 9 5 9x-b=9 3 3 denklemini sağlayan x in alabileceği farklı değerlerin toplamı 8 olduğuna göre, b kaçtır? A) 15 B) 12 3 A 2x E) 8 C) 10 YEDIIKLIM ATOLYESERİSİ -2x+b=a 12. f(x) doğrus f(x) = (a - olduğuna A) 9 99 6=1 D
f(
m
A)
Şekildeki parabolün tepe noktası T(r, k) ise
r+k kaçtır?
A) -3
B) -4 C) -5
D) -6
E)-7
1(x) = x² + (m - 2)x + 4
parabolü Ox eksenine pozitif tarafta teğet ol-
duğuna göre, m kaçtır?
A)-2
B)-1
C) 0
D) 2
E) 4
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
f( m A) Şekildeki parabolün tepe noktası T(r, k) ise r+k kaçtır? A) -3 B) -4 C) -5 D) -6 E)-7 1(x) = x² + (m - 2)x + 4 parabolü Ox eksenine pozitif tarafta teğet ol- duğuna göre, m kaçtır? A)-2 B)-1 C) 0 D) 2 E) 4
İsmail Bey, bir aylık kira gelirinin % 20'sini ve bir
aylık maaşının % 30'unu satın almak istediği 3400
TL değerindeki telefon için kullanacaktır.
İsmail Bey, hesaplamada yaptığı bir hata sonucu
kira gelirinin % 30'unu, maaşının % 20'sini telefonu
satın almak için kenara ayırmış ve parasının 300 TL
eksik kaldığını fark etmiştir.
Buna göre, İsmail Bey'in aylık kira geliri kaç
TL'dir?
) 3000
RO
ENİZİ
D) 8000
B) 4000
C) 5000
E) 10000
CO
TYT Kurumsal Deneme - 4
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
İsmail Bey, bir aylık kira gelirinin % 20'sini ve bir aylık maaşının % 30'unu satın almak istediği 3400 TL değerindeki telefon için kullanacaktır. İsmail Bey, hesaplamada yaptığı bir hata sonucu kira gelirinin % 30'unu, maaşının % 20'sini telefonu satın almak için kenara ayırmış ve parasının 300 TL eksik kaldığını fark etmiştir. Buna göre, İsmail Bey'in aylık kira geliri kaç TL'dir? ) 3000 RO ENİZİ D) 8000 B) 4000 C) 5000 E) 10000 CO TYT Kurumsal Deneme - 4
AYISAL
re bir-
er tane
r. Bey-
yunun
çekip
erek
kü-
r.
bi-
71
-
46.
DGS SAYISAL
45-47. soruları aşağıdaki bilgilere göre bir-
birinden bağımsız olarak cevaplayınız.
A) O
ABC üç basamaklı bir doğal sayı olmak üzere ABC
gösterimi ABC = B/A+ C biçiminde tanımlanıyor.
K3M = 2
eşitliğini sağlayan iki basamaklı en büyük KM
sayısı için, K M çarpımı kaçtır?
C) 8
B) 7
D) 12
EVDE
Biz GELİRİZ
Sana
E) 18
48-
birin
isem yayıncılık
A
1
A).
49.
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
AYISAL re bir- er tane r. Bey- yunun çekip erek kü- r. bi- 71 - 46. DGS SAYISAL 45-47. soruları aşağıdaki bilgilere göre bir- birinden bağımsız olarak cevaplayınız. A) O ABC üç basamaklı bir doğal sayı olmak üzere ABC gösterimi ABC = B/A+ C biçiminde tanımlanıyor. K3M = 2 eşitliğini sağlayan iki basamaklı en büyük KM sayısı için, K M çarpımı kaçtır? C) 8 B) 7 D) 12 EVDE Biz GELİRİZ Sana E) 18 48- birin isem yayıncılık A 1 A). 49.
361
E sube-
derilece-
11
19
11 I
be-
den
28. Mehtap hanımın elindeki 36 saksı ile ilgili aşağıdakiler bilin-
mektedir.
#
Saksıların bir kısmında birer beyaz orkide, diğerlerinde
MT
birer turuncu orkide bulunmaktadır.
Mehtap hanım bu saksıları her basamakta 2 saksı ola-
cak şekilde evinin çatısına çıkan merdivenin basamak-
larına yerleştirmiştir.
zx
. Aynı basamakta yan yana duran beyaz orkidelerin sayı-
sı, tüm beyaz orkidelerin sayısının beşte üçüdür.
5.
Bir beyaz orkide ve bir turuncu orkidenin bulunduğu basa-
mak sayısı, iki turuncu orkidenin yan yana olduğu basa-
mak sayısının 2 katıdır.
Buna göre, saksıların kaç tanesinde turuncu orkide var-
dir?
A) 26
BY 21
C) 16
D) 11
E) S
3
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
361 E sube- derilece- 11 19 11 I be- den 28. Mehtap hanımın elindeki 36 saksı ile ilgili aşağıdakiler bilin- mektedir. # Saksıların bir kısmında birer beyaz orkide, diğerlerinde MT birer turuncu orkide bulunmaktadır. Mehtap hanım bu saksıları her basamakta 2 saksı ola- cak şekilde evinin çatısına çıkan merdivenin basamak- larına yerleştirmiştir. zx . Aynı basamakta yan yana duran beyaz orkidelerin sayı- sı, tüm beyaz orkidelerin sayısının beşte üçüdür. 5. Bir beyaz orkide ve bir turuncu orkidenin bulunduğu basa- mak sayısı, iki turuncu orkidenin yan yana olduğu basa- mak sayısının 2 katıdır. Buna göre, saksıların kaç tanesinde turuncu orkide var- dir? A) 26 BY 21 C) 16 D) 11 E) S 3
SADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI
SADIK UYGUN YAYINLARI
4+3
7
6. y = f(x) tek fonksiyondur.
f(x) = ax + (a + 1)x + a
olduğuna göre, f(a) değeri kaçtır?
A)-2 B)-1
B)-1 C) 0
flas = a
12
2
93
D) 1 E) 3
(Spot 6'ya göre)
a
+(a+1) a
a³ +²+a+a
a³ + a² + 2a
7. X
yor
FA
080
8
UYGUN MATEMATIK
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
SADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI 4+3 7 6. y = f(x) tek fonksiyondur. f(x) = ax + (a + 1)x + a olduğuna göre, f(a) değeri kaçtır? A)-2 B)-1 B)-1 C) 0 flas = a 12 2 93 D) 1 E) 3 (Spot 6'ya göre) a +(a+1) a a³ +²+a+a a³ + a² + 2a 7. X yor FA 080 8 UYGUN MATEMATIK
E
129T
3M2
9. Mustafa her gün 17.20 ile 18.10 arası 10
köpeği ile vakit geçiriyor. Mustafa bir
105 1662 163 16
haftada köpeği ile ne kadar süre
geçirir?
A) 50 dk B) 350 dk C) 250 dk
E.e Evenía
NA.....sb'Op.or
- sv
XA 9V NEVYSA
nevyed, givelaed
finalindeki satranç
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
E 129T 3M2 9. Mustafa her gün 17.20 ile 18.10 arası 10 köpeği ile vakit geçiriyor. Mustafa bir 105 1662 163 16 haftada köpeği ile ne kadar süre geçirir? A) 50 dk B) 350 dk C) 250 dk E.e Evenía NA.....sb'Op.or - sv XA 9V NEVYSA nevyed, givelaed finalindeki satranç
5.
x, y ve z birbirinden farklı pozitif tam sayılardır.
x-y = 5 eşitliği veriliyor.
x.z-y = 19 eşitliğinde (.) ile (-) sembolleri yer değiştirdiğinde
sonuç 23 azalmaktadır.
Buna göre, x.y.z çarpımı kaçtır?
C) 252
A) 128 B) 248
4+4
D) 264
E) 280
7.
K
b
E
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
5. x, y ve z birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. x-y = 5 eşitliği veriliyor. x.z-y = 19 eşitliğinde (.) ile (-) sembolleri yer değiştirdiğinde sonuç 23 azalmaktadır. Buna göre, x.y.z çarpımı kaçtır? C) 252 A) 128 B) 248 4+4 D) 264 E) 280 7. K b E
7.
E) y = -
2
1
2
(x - 1).(x + 2)
1 = (x+1) (X-2) 1
Y=2x2
y = 2x² + mx-4 ve y = x² + 4x-m
parabolleri birbirlerine teğet olduğuna göre, m nin alabi-
leceği değerler toplamı kaçtır?
A) 12
B) 11
C) 8
(2022 - 2023)
4-16 + 4m= A = 0
D) 7
E) 6
b²4ac=0
VK.
y=x²-x +
teğet olduğ
A) -4
x ² x tm
14 x ²x+m
2
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
7. E) y = - 2 1 2 (x - 1).(x + 2) 1 = (x+1) (X-2) 1 Y=2x2 y = 2x² + mx-4 ve y = x² + 4x-m parabolleri birbirlerine teğet olduğuna göre, m nin alabi- leceği değerler toplamı kaçtır? A) 12 B) 11 C) 8 (2022 - 2023) 4-16 + 4m= A = 0 D) 7 E) 6 b²4ac=0 VK. y=x²-x + teğet olduğ A) -4 x ² x tm 14 x ²x+m 2