Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Köklü Sayılar Soruları

√9-x+√x-2+
ifadesinin eşiti reel sayı olduğuna göre, x in alabile-
ebih ceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?
8
X-5
clam (Bagefrisps TRILET
TO A) 38
48 39
C) 40
D) 44
sto
blo
b
ey obidan all smieq bli ud A
E) 45
Lise Matematik
Köklü Sayılar
√9-x+√x-2+ ifadesinin eşiti reel sayı olduğuna göre, x in alabile- ebih ceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? 8 X-5 clam (Bagefrisps TRILET TO A) 38 48 39 C) 40 D) 44 sto blo b ey obidan all smieq bli ud A E) 45
1. √x+1+2√x-√x+y+2√xy=-3 siset nebija v
denklemini sağlayan y değeri kaçtır?loxish
lips seine
B) 9
flisey seed
A) 4
16
D) 25
nisi nisethsing naipa
lod nebaumbled s
anisoinsiaq neg
Xoho aballinoline pa soy
hulo giminys salasque eran
b
shQ
E) 36
bobindo hir to-
Lise Matematik
Köklü Sayılar
1. √x+1+2√x-√x+y+2√xy=-3 siset nebija v denklemini sağlayan y değeri kaçtır?loxish lips seine B) 9 flisey seed A) 4 16 D) 25 nisi nisethsing naipa lod nebaumbled s anisoinsiaq neg Xoho aballinoline pa soy hulo giminys salasque eran b shQ E) 36 bobindo hir to-
4. a, b, c, d birer gerçek sayı a>0, b≥ 0, d≥ 0 olmak üzere
a√b c√d=a c√b-d ve
√a².b = a√b 'dir.
Aşağıda sarı kartlara ve pembe kartlara, birer tane kareköklü ifade yazılıyor.
√96
√√6
√75
√7
√99
√√5
√80
√√3
√63
√44
thad wa
Sa Sarı ve pembe kartlardan çarpımları doğal sayı olacak şekilde birer tane kareköklü ifade seçiliyor ve seçilen
kareköklü ifadeler çarpılıyor.
Buna göre çarpma işlemleri sonucunda, elde edilen en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır?
8(3
A) 51
B) 60
C) 76
D) 81
8. SINIF/LGS 3
a
Lise Matematik
Köklü Sayılar
4. a, b, c, d birer gerçek sayı a>0, b≥ 0, d≥ 0 olmak üzere a√b c√d=a c√b-d ve √a².b = a√b 'dir. Aşağıda sarı kartlara ve pembe kartlara, birer tane kareköklü ifade yazılıyor. √96 √√6 √75 √7 √99 √√5 √80 √√3 √63 √44 thad wa Sa Sarı ve pembe kartlardan çarpımları doğal sayı olacak şekilde birer tane kareköklü ifade seçiliyor ve seçilen kareköklü ifadeler çarpılıyor. Buna göre çarpma işlemleri sonucunda, elde edilen en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır? 8(3 A) 51 B) 60 C) 76 D) 81 8. SINIF/LGS 3 a
P
6.
Bir otobüsteki erkeklerin sayısı, kadınların sayı
sından 5 fazladır. Otobüse 3 evli çift biniyor ve
otobüsten 2 Kadın iniyor. Son durumda erkek-
lerin sayısı, kadınların sayısının 2 katı olduğu-2
na göre, otobüste başlangıçta kaç kadın yolcu 2
vardı?
A) 6
plen
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
Lise Matematik
Köklü Sayılar
P 6. Bir otobüsteki erkeklerin sayısı, kadınların sayı sından 5 fazladır. Otobüse 3 evli çift biniyor ve otobüsten 2 Kadın iniyor. Son durumda erkek- lerin sayısı, kadınların sayısının 2 katı olduğu-2 na göre, otobüste başlangıçta kaç kadın yolcu 2 vardı? A) 6 plen B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
12.
√2.3√4 cm
Yukarıda boyutları verilen dikdörtgenler prizması bi-
çimindeki saksı, taşmayacak şekilde saksı toprağı ile
dolduruluyor.
A) (1, 2)
3√4 cm
√2√2 cm
Buna göre, saksıya konulan toprak miktarı cm3³ cin-
sinden aşağıdaki aralıkların hangisinde olabilir?
D) (4, 5)
B) (2, 3)
E) (5, 6)
C) (3, 4)
Lise Matematik
Köklü Sayılar
12. √2.3√4 cm Yukarıda boyutları verilen dikdörtgenler prizması bi- çimindeki saksı, taşmayacak şekilde saksı toprağı ile dolduruluyor. A) (1, 2) 3√4 cm √2√2 cm Buna göre, saksıya konulan toprak miktarı cm3³ cin- sinden aşağıdaki aralıkların hangisinde olabilir? D) (4, 5) B) (2, 3) E) (5, 6) C) (3, 4)
1.
√29
5
√25
Sayı doğrusundaki 5 noktası üzerinde bulunan bir karınca ne-
gatif tarafa doğru √29 birim ilerlemiştir.
Buna göre, karıncanın son bulunduğu nokta hangi iki tam
sayı arasındadır?
A) -3 ile -2
D) 0 ile 1
B) -2 ile -1
E) 1 ile 2
C) -1 ile 0
V
Lise Matematik
Köklü Sayılar
1. √29 5 √25 Sayı doğrusundaki 5 noktası üzerinde bulunan bir karınca ne- gatif tarafa doğru √29 birim ilerlemiştir. Buna göre, karıncanın son bulunduğu nokta hangi iki tam sayı arasındadır? A) -3 ile -2 D) 0 ile 1 B) -2 ile -1 E) 1 ile 2 C) -1 ile 0 V
1.
18012
90/2
3
153
55
A) 26√5
25
B) 28√5
20
65
5453
Yukarıdaki şekilde 180 m² olan kare biçimindeki parkın içeri-
sinden alanları 45 m² ve 20 m² olan kareler yeşillendirilmiştir.
Buna göre, parkın yeşillendirilmeyen kısmının çevresi kaç
metredir?
365
C) 30√5
655
D) 32√5
24r5-5rs (95
E) 34√5
3.
Lise Matematik
Köklü Sayılar
1. 18012 90/2 3 153 55 A) 26√5 25 B) 28√5 20 65 5453 Yukarıdaki şekilde 180 m² olan kare biçimindeki parkın içeri- sinden alanları 45 m² ve 20 m² olan kareler yeşillendirilmiştir. Buna göre, parkın yeşillendirilmeyen kısmının çevresi kaç metredir? 365 C) 30√5 655 D) 32√5 24r5-5rs (95 E) 34√5 3.
32
36
lir?
C
2
5. a<b olmak üzere,
5ª
5-b
5ª 5b
A) 5a + 5b
-2+-
+
5b 5a
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
D) 5a - 5b
-253 +5² +5²4
5² (-10 +5²)
5√4
Da
B) 5⁰ - 1
-2 +5²-2²-²4
X
2+5² +5
E) 5b - 5a
C) 5ª-1
ÖSYM Sorusu
n-
Lise Matematik
Köklü Sayılar
32 36 lir? C 2 5. a<b olmak üzere, 5ª 5-b 5ª 5b A) 5a + 5b -2+- + 5b 5a ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? D) 5a - 5b -253 +5² +5²4 5² (-10 +5²) 5√4 Da B) 5⁰ - 1 -2 +5²-2²-²4 X 2+5² +5 E) 5b - 5a C) 5ª-1 ÖSYM Sorusu n-
2.
Aslan
6
Hülya
613
Damla
AD
Düz bir zemin üzerinde şekildeki gibi yan yana duran Aslan,
Damla ve Hülya'dan, Aslan'ın boyu 8√3 dm, Damla'nın
boyu ise 6√7 dm dir.
Buna göre, Hülya'nın boyunun uzunluğunun dm cin-
sinden alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 27
B) 29
C) 31
D) 39
E) 42
P
E
S
4.
Lise Matematik
Köklü Sayılar
2. Aslan 6 Hülya 613 Damla AD Düz bir zemin üzerinde şekildeki gibi yan yana duran Aslan, Damla ve Hülya'dan, Aslan'ın boyu 8√3 dm, Damla'nın boyu ise 6√7 dm dir. Buna göre, Hülya'nın boyunun uzunluğunun dm cin- sinden alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? A) 27 B) 29 C) 31 D) 39 E) 42 P E S 4.
3.
Aşağıdakilerden hangisi 48, 72 ve 108 sayıla-
rının üçünü birden tam olarak bölemez?
A) 2
B) 6
C) 12
DI 18
C) 8
İki doğal sayının birbirine oranı
3
sayıların e.k.o.k. u 48 olduğuna göre, e.b.o.b. u
kaçtır?
A) 2 B) 4
tür. Bu doğal
D) 16
te
Bur
9.
A)
10
Lise Matematik
Köklü Sayılar
3. Aşağıdakilerden hangisi 48, 72 ve 108 sayıla- rının üçünü birden tam olarak bölemez? A) 2 B) 6 C) 12 DI 18 C) 8 İki doğal sayının birbirine oranı 3 sayıların e.k.o.k. u 48 olduğuna göre, e.b.o.b. u kaçtır? A) 2 B) 4 tür. Bu doğal D) 16 te Bur 9. A) 10
em
4
nebible i
giminetsög uğublo S-Ay nsbruğublo mh
L 5-2√2 elo exexmand &
bhal & blablbleg pil thax nuyo
albablemlje
11. 0<x<8 olmak üzere,
R
√8-√64-x²+√√8+√√64-x² = 3√2
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
√64-X ²² (√3-1 +√√₂+1) =302
eyes TTV ubyss lagob id navamio ensl msl
ne analyse TT niol xemelgsea
TT
2.
is
F
Helly
Lise Matematik
Köklü Sayılar
em 4 nebible i giminetsög uğublo S-Ay nsbruğublo mh L 5-2√2 elo exexmand & bhal & blablbleg pil thax nuyo albablemlje 11. 0<x<8 olmak üzere, R √8-√64-x²+√√8+√√64-x² = 3√2 olduğuna göre, x kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 √64-X ²² (√3-1 +√√₂+1) =302 eyes TTV ubyss lagob id navamio ensl msl ne analyse TT niol xemelgsea TT 2. is F Helly
İç İçe Köklü ifadeler
İç İçe Sonlu Köklü İfadeler
Bir sayı kökün içine girerken üssü kökün derecesi ile çar-
pılır.
Örnek: (15)
Örnek: (16)
3
(am). √/x =√x.am.n
m/n//P/x = m.n.P/x
m√x."√/y.P√z
³√/6+4√/17-5√/1
işleminin sonucu kaçtır?
3√/4.√2.4√/8 = 4ª
Z
P/xn.P.yp.z
m.n.p
Lise Matematik
Köklü Sayılar
İç İçe Köklü ifadeler İç İçe Sonlu Köklü İfadeler Bir sayı kökün içine girerken üssü kökün derecesi ile çar- pılır. Örnek: (15) Örnek: (16) 3 (am). √/x =√x.am.n m/n//P/x = m.n.P/x m√x."√/y.P√z ³√/6+4√/17-5√/1 işleminin sonucu kaçtır? 3√/4.√2.4√/8 = 4ª Z P/xn.P.yp.z m.n.p
B) 20
3K +9
3 ×
14. İmran ile Müjgan'ın bugünkü yaşları oranı
3
sonra bu oran
olacaktır.
Buna göre, büyük olan İmran'ın bugünkü yaşı kaçtır?
A) 15
D) 25
E) 5
C) 10
<= 15
'tür. 2 yıl
5:2
x=5
12.D 13.C 14.C
ESCUD
Bes
Lise Matematik
Köklü Sayılar
B) 20 3K +9 3 × 14. İmran ile Müjgan'ın bugünkü yaşları oranı 3 sonra bu oran olacaktır. Buna göre, büyük olan İmran'ın bugünkü yaşı kaçtır? A) 15 D) 25 E) 5 C) 10 <= 15 'tür. 2 yıl 5:2 x=5 12.D 13.C 14.C ESCUD Bes
Bir traktörün ön tekerleğinin çevresi 120 cm, arka
tekerleğinin çevresi 180 cm. dir.
Bu traktorie belli bir yolu airken ön tekeriek arka
tekerlekten 100 defa daha fazla döndüğüne göre,
bu yolun uzunluğu kaç metredir?
A) 180 B) 240
a fon
C) 360
D) 420 E) 480
Lise Matematik
Köklü Sayılar
Bir traktörün ön tekerleğinin çevresi 120 cm, arka tekerleğinin çevresi 180 cm. dir. Bu traktorie belli bir yolu airken ön tekeriek arka tekerlekten 100 defa daha fazla döndüğüne göre, bu yolun uzunluğu kaç metredir? A) 180 B) 240 a fon C) 360 D) 420 E) 480
B
in
23234
4.
K
√5
N
ng
L √3
M
Kareköklü ifadeler - 3
√10 P
✓
4F
(P
to
✓
DE F
A
B
-C
Yukarıda satır ve sütundaki sayıların çarpımları ok ile göste-
rilen sayılar olup bu sayılar pozitif tam sayıdır.
A) N = √120 olabilir.
B) K.L.P sonucu bir tam sayıdır.
C) F-B, 15'in katı olan bir tam sayıdır.
N
D) N> Mise- tam sayıdır.
M
Yeşil bölgeye gelen sayı bir tam sayı olduğuna göre aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?
Lise Matematik
Köklü Sayılar
B in 23234 4. K √5 N ng L √3 M Kareköklü ifadeler - 3 √10 P ✓ 4F (P to ✓ DE F A B -C Yukarıda satır ve sütundaki sayıların çarpımları ok ile göste- rilen sayılar olup bu sayılar pozitif tam sayıdır. A) N = √120 olabilir. B) K.L.P sonucu bir tam sayıdır. C) F-B, 15'in katı olan bir tam sayıdır. N D) N> Mise- tam sayıdır. M Yeşil bölgeye gelen sayı bir tam sayı olduğuna göre aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır?
3.
f: R R
y = f(x)
biçiminde tanımlı aşağıdaki bağıntılardan hangisi
bir fonksiyon belirtir?
A) x.y = 5
C) x² + y = 10
E) y² = x
B) x + y² = 4
D) x + y = 5
6.
Gerçel sayılar kümes
x² +4
f(x)=
2
biçiminde tanın
Buna göre,
görüntü kü
249
A) [4, 10
Lise Matematik
Köklü Sayılar
3. f: R R y = f(x) biçiminde tanımlı aşağıdaki bağıntılardan hangisi bir fonksiyon belirtir? A) x.y = 5 C) x² + y = 10 E) y² = x B) x + y² = 4 D) x + y = 5 6. Gerçel sayılar kümes x² +4 f(x)= 2 biçiminde tanın Buna göre, görüntü kü 249 A) [4, 10