Köklü Sayılar Soruları

√9-x+√x-2+
ifadesinin eşiti reel sayı olduğuna göre, x in alabile-
ebih ceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?
8
X-5
clam (Bagefrisps TRILET
TO A) 38
48 39
C) 40
D) 44
sto
blo
b
ey obidan all smieq bli ud A
E) 45
Lise Matematik
Köklü Sayılar
√9-x+√x-2+ ifadesinin eşiti reel sayı olduğuna göre, x in alabile- ebih ceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? 8 X-5 clam (Bagefrisps TRILET TO A) 38 48 39 C) 40 D) 44 sto blo b ey obidan all smieq bli ud A E) 45
1. √x+1+2√x-√x+y+2√xy=-3 siset nebija v
denklemini sağlayan y değeri kaçtır?loxish
lips seine
B) 9
flisey seed
A) 4
16
D) 25
nisi nisethsing naipa
lod nebaumbled s
anisoinsiaq neg
Xoho aballinoline pa soy
hulo giminys salasque eran
b
shQ
E) 36
bobindo hir to-
Lise Matematik
Köklü Sayılar
1. √x+1+2√x-√x+y+2√xy=-3 siset nebija v denklemini sağlayan y değeri kaçtır?loxish lips seine B) 9 flisey seed A) 4 16 D) 25 nisi nisethsing naipa lod nebaumbled s anisoinsiaq neg Xoho aballinoline pa soy hulo giminys salasque eran b shQ E) 36 bobindo hir to-
9. a, b, c, d birer gerçek sayı a>0, b≥ 0 olmak üzere
√a².b = a√b ve a√b ± c√b = (a + c) √b'dir.
.
Aşağıdaki koşu yarışmasında yarışmacılar A çizgisinden B çizgisine doğru koşmaktadırlar.
A
A çizgisi ile B çizgisi arasındaki mesafe √2000 metredir. Yarışmacılar B çizgisine geldikten sonra tekrar A
çizgisine doğru koşup A çizgisinde yarışmayı tamamlamaktadırlar.
K
√√20 m
MATEMATİK
√125 m
√180 m
Yukarıda yarışmacıların B'den A'ya dönüş anları verilmiştir.
Buna göre şekil üzerinde verilen anda M yarışmacısı kaç metre koşmuştur?
A) 21√5
B) 23√5
C) 27√5
227-6219
M
D) 30√5
nsulibatai anche neid noishised vabb along aniMoving Hoo
B
11.
A
2√80
√
A) √E
Lise Matematik
Köklü Sayılar
9. a, b, c, d birer gerçek sayı a>0, b≥ 0 olmak üzere √a².b = a√b ve a√b ± c√b = (a + c) √b'dir. . Aşağıdaki koşu yarışmasında yarışmacılar A çizgisinden B çizgisine doğru koşmaktadırlar. A A çizgisi ile B çizgisi arasındaki mesafe √2000 metredir. Yarışmacılar B çizgisine geldikten sonra tekrar A çizgisine doğru koşup A çizgisinde yarışmayı tamamlamaktadırlar. K √√20 m MATEMATİK √125 m √180 m Yukarıda yarışmacıların B'den A'ya dönüş anları verilmiştir. Buna göre şekil üzerinde verilen anda M yarışmacısı kaç metre koşmuştur? A) 21√5 B) 23√5 C) 27√5 227-6219 M D) 30√5 nsulibatai anche neid noishised vabb along aniMoving Hoo B 11. A 2√80 √ A) √E
4. a, b, c, d birer gerçek sayı a>0, b≥ 0, d≥ 0 olmak üzere
a√b c√d=a c√b-d ve
√a².b = a√b 'dir.
Aşağıda sarı kartlara ve pembe kartlara, birer tane kareköklü ifade yazılıyor.
√96
√√6
√75
√7
√99
√√5
√80
√√3
√63
√44
thad wa
Sa Sarı ve pembe kartlardan çarpımları doğal sayı olacak şekilde birer tane kareköklü ifade seçiliyor ve seçilen
kareköklü ifadeler çarpılıyor.
Buna göre çarpma işlemleri sonucunda, elde edilen en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır?
8(3
A) 51
B) 60
C) 76
D) 81
8. SINIF/LGS 3
a
Lise Matematik
Köklü Sayılar
4. a, b, c, d birer gerçek sayı a>0, b≥ 0, d≥ 0 olmak üzere a√b c√d=a c√b-d ve √a².b = a√b 'dir. Aşağıda sarı kartlara ve pembe kartlara, birer tane kareköklü ifade yazılıyor. √96 √√6 √75 √7 √99 √√5 √80 √√3 √63 √44 thad wa Sa Sarı ve pembe kartlardan çarpımları doğal sayı olacak şekilde birer tane kareköklü ifade seçiliyor ve seçilen kareköklü ifadeler çarpılıyor. Buna göre çarpma işlemleri sonucunda, elde edilen en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır? 8(3 A) 51 B) 60 C) 76 D) 81 8. SINIF/LGS 3 a
3.
MATEMATİK
a bir gerçek sayı ve a ≥ 0 olmak üzere
√a² = a'dır.
Burak'ın aşağıda uçurmakta olduğu uçurtmasının yerden yüksekliği √6,25 m'dir.
in
√6,25 m
Uçurtma rüzgâr kuvvetinin etkisiyle sırasıyla; √9,61 m yükselmiş, √0,36 m alçalmıştır.
Buna göre son durumda uçurtmanın yerden yüksekliği kaç metre olmuştur?
A) 5
B) 5,5
C) 6
D) 6,5
AZA
KA
eyle
AY
Lise Matematik
Köklü Sayılar
3. MATEMATİK a bir gerçek sayı ve a ≥ 0 olmak üzere √a² = a'dır. Burak'ın aşağıda uçurmakta olduğu uçurtmasının yerden yüksekliği √6,25 m'dir. in √6,25 m Uçurtma rüzgâr kuvvetinin etkisiyle sırasıyla; √9,61 m yükselmiş, √0,36 m alçalmıştır. Buna göre son durumda uçurtmanın yerden yüksekliği kaç metre olmuştur? A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 AZA KA eyle AY
alarının sayısı o sayının basa-
pu sayıya ekonomik sayı denir.
7
arpan sayısı
n hangisi ekonomik sa-
1 D) 375
E) 675
35
8.
E) Emona
DARITRO9
Aşağıdaki köklü ifadelerin çarpım tablosu verilmiştir.
B) 2√3
C) 3√6
D) √2
E) 3√6
X
V
00
C√30
√√5
A
D
4√3
B
√√6
√15
√2
2√3
√15
6√2
√2√3
√10
Buna göre tablodaki A, B, C ve D sayıları sırasıyla
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
D
2√3
√2
2√3
3√6
√2
2√6
C
√15
3√6
√15
√15
2√3
3√5
10. a, b, c gerçel sayıları için,
a>b ve b-c> a²
AL
eşitsizlikleri veriliyor.
Buna göre,
Wa=0 ise 0>b>
H. aise ab-
a<0 ise a-b-c
ifadelerinden han
A) Yalnız I
D) Lv
ako
Lise Matematik
Köklü Sayılar
alarının sayısı o sayının basa- pu sayıya ekonomik sayı denir. 7 arpan sayısı n hangisi ekonomik sa- 1 D) 375 E) 675 35 8. E) Emona DARITRO9 Aşağıdaki köklü ifadelerin çarpım tablosu verilmiştir. B) 2√3 C) 3√6 D) √2 E) 3√6 X V 00 C√30 √√5 A D 4√3 B √√6 √15 √2 2√3 √15 6√2 √2√3 √10 Buna göre tablodaki A, B, C ve D sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A D 2√3 √2 2√3 3√6 √2 2√6 C √15 3√6 √15 √15 2√3 3√5 10. a, b, c gerçel sayıları için, a>b ve b-c> a² AL eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre, Wa=0 ise 0>b> H. aise ab- a<0 ise a-b-c ifadelerinden han A) Yalnız I D) Lv ako
#
#
#
#
#
#
#
1
12
1
D
B
1
1
H
2
11
W
11
AR
I
B
B
E
11
1
15
ER
W
#
M
7. Aşağıdaki şekilde aynı zemin üzerinde duran dikdörtgenler
prizmalarının ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden büyüklükleri
dikkate alınarak belirtilmiştir.
10
√b
√c
√d
Dik prizmaların hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımıdır.
a+c
b+d
oranı kaçtır?
A) 8
15
Bu dikdörtgen prizmalardan her birinin hacminin santimet-
re küp cinsinden tam sayı olmasını sağlayan en küçük a, b,
c ve d tamsayıları için,
B) 7
C) 6 D) 5
E) 4
AT
Lise Matematik
Köklü Sayılar
# # # # # # # 1 12 1 D B 1 1 H 2 11 W 11 AR I B B E 11 1 15 ER W # M 7. Aşağıdaki şekilde aynı zemin üzerinde duran dikdörtgenler prizmalarının ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden büyüklükleri dikkate alınarak belirtilmiştir. 10 √b √c √d Dik prizmaların hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımıdır. a+c b+d oranı kaçtır? A) 8 15 Bu dikdörtgen prizmalardan her birinin hacminin santimet- re küp cinsinden tam sayı olmasını sağlayan en küçük a, b, c ve d tamsayıları için, B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 AT
P
6.
Bir otobüsteki erkeklerin sayısı, kadınların sayı
sından 5 fazladır. Otobüse 3 evli çift biniyor ve
otobüsten 2 Kadın iniyor. Son durumda erkek-
lerin sayısı, kadınların sayısının 2 katı olduğu-2
na göre, otobüste başlangıçta kaç kadın yolcu 2
vardı?
A) 6
plen
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
Lise Matematik
Köklü Sayılar
P 6. Bir otobüsteki erkeklerin sayısı, kadınların sayı sından 5 fazladır. Otobüse 3 evli çift biniyor ve otobüsten 2 Kadın iniyor. Son durumda erkek- lerin sayısı, kadınların sayısının 2 katı olduğu-2 na göre, otobüste başlangıçta kaç kadın yolcu 2 vardı? A) 6 plen B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
12.
√2.3√4 cm
Yukarıda boyutları verilen dikdörtgenler prizması bi-
çimindeki saksı, taşmayacak şekilde saksı toprağı ile
dolduruluyor.
A) (1, 2)
3√4 cm
√2√2 cm
Buna göre, saksıya konulan toprak miktarı cm3³ cin-
sinden aşağıdaki aralıkların hangisinde olabilir?
D) (4, 5)
B) (2, 3)
E) (5, 6)
C) (3, 4)
Lise Matematik
Köklü Sayılar
12. √2.3√4 cm Yukarıda boyutları verilen dikdörtgenler prizması bi- çimindeki saksı, taşmayacak şekilde saksı toprağı ile dolduruluyor. A) (1, 2) 3√4 cm √2√2 cm Buna göre, saksıya konulan toprak miktarı cm3³ cin- sinden aşağıdaki aralıkların hangisinde olabilir? D) (4, 5) B) (2, 3) E) (5, 6) C) (3, 4)
1.
√29
5
√25
Sayı doğrusundaki 5 noktası üzerinde bulunan bir karınca ne-
gatif tarafa doğru √29 birim ilerlemiştir.
Buna göre, karıncanın son bulunduğu nokta hangi iki tam
sayı arasındadır?
A) -3 ile -2
D) 0 ile 1
B) -2 ile -1
E) 1 ile 2
C) -1 ile 0
V
Lise Matematik
Köklü Sayılar
1. √29 5 √25 Sayı doğrusundaki 5 noktası üzerinde bulunan bir karınca ne- gatif tarafa doğru √29 birim ilerlemiştir. Buna göre, karıncanın son bulunduğu nokta hangi iki tam sayı arasındadır? A) -3 ile -2 D) 0 ile 1 B) -2 ile -1 E) 1 ile 2 C) -1 ile 0 V
1.
18012
90/2
3
153
55
A) 26√5
25
B) 28√5
20
65
5453
Yukarıdaki şekilde 180 m² olan kare biçimindeki parkın içeri-
sinden alanları 45 m² ve 20 m² olan kareler yeşillendirilmiştir.
Buna göre, parkın yeşillendirilmeyen kısmının çevresi kaç
metredir?
365
C) 30√5
655
D) 32√5
24r5-5rs (95
E) 34√5
3.
Lise Matematik
Köklü Sayılar
1. 18012 90/2 3 153 55 A) 26√5 25 B) 28√5 20 65 5453 Yukarıdaki şekilde 180 m² olan kare biçimindeki parkın içeri- sinden alanları 45 m² ve 20 m² olan kareler yeşillendirilmiştir. Buna göre, parkın yeşillendirilmeyen kısmının çevresi kaç metredir? 365 C) 30√5 655 D) 32√5 24r5-5rs (95 E) 34√5 3.
32
36
lir?
C
2
5. a<b olmak üzere,
5ª
5-b
5ª 5b
A) 5a + 5b
-2+-
+
5b 5a
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
D) 5a - 5b
-253 +5² +5²4
5² (-10 +5²)
5√4
Da
B) 5⁰ - 1
-2 +5²-2²-²4
X
2+5² +5
E) 5b - 5a
C) 5ª-1
ÖSYM Sorusu
n-
Lise Matematik
Köklü Sayılar
32 36 lir? C 2 5. a<b olmak üzere, 5ª 5-b 5ª 5b A) 5a + 5b -2+- + 5b 5a ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? D) 5a - 5b -253 +5² +5²4 5² (-10 +5²) 5√4 Da B) 5⁰ - 1 -2 +5²-2²-²4 X 2+5² +5 E) 5b - 5a C) 5ª-1 ÖSYM Sorusu n-
nksiyonu
in f: Z Z tanımlı ve bire
niz II
C) Yalnız
E) I, II ve III
Tanımlı olduğu aralıkta
1
f(x) =
√x+1+√x
Buna göre,
2 (9148)
D) 2√6-1
79+16+6
fonksiyonu veriliyor.
f(1) + f(2) + f(3) + ... + f(24)
ifadesinin değeri kaçtır?
A) O
B) 4
C) 5
E)√26-1
f(1) =
120
2
760
7001
19
11. A ve B boş kümeden farklı kümeler ol
ve s(B) = n'dir.
ACIL MATEMATIK
Buna göre, A'dan B'ye tanımlanal
yon sayısı en çok kaçtır?--
A) m
B) n
20
C) m+n
205/5
409
12. Gamze, Nisan ayında der-
gibi parçalı fonksiyon şekli
(8 saat, ha
Lise Matematik
Köklü Sayılar
nksiyonu in f: Z Z tanımlı ve bire niz II C) Yalnız E) I, II ve III Tanımlı olduğu aralıkta 1 f(x) = √x+1+√x Buna göre, 2 (9148) D) 2√6-1 79+16+6 fonksiyonu veriliyor. f(1) + f(2) + f(3) + ... + f(24) ifadesinin değeri kaçtır? A) O B) 4 C) 5 E)√26-1 f(1) = 120 2 760 7001 19 11. A ve B boş kümeden farklı kümeler ol ve s(B) = n'dir. ACIL MATEMATIK Buna göre, A'dan B'ye tanımlanal yon sayısı en çok kaçtır?-- A) m B) n 20 C) m+n 205/5 409 12. Gamze, Nisan ayında der- gibi parçalı fonksiyon şekli (8 saat, ha
han-
"
#
1
#
B
Jequifiefi u
S
B
1
N
.
W
B
#
E
#
7. Aşağıdaki şekilde aynı zemin üzerinde duran dikdörtgenler
prizmalarının ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden büyüklükleri
dikkate alınarak belirtilmiştir.
√a
√8 10
a+c
b+d
oranı kaçtır?
A) 8
√b
√c
fd
Dik prizmaların hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımıdır.
B) 7
15
Bu dikdörtgen prizmalardan her birinin hacminin santimet-
re küp cinsinden tam sayı olmasını sağlayan en küçük a, b,
c ve d tamsayıları için,
C) 6
ac lo
D) 5
E) 4
Lise Matematik
Köklü Sayılar
han- " # 1 # B Jequifiefi u S B 1 N . W B # E # 7. Aşağıdaki şekilde aynı zemin üzerinde duran dikdörtgenler prizmalarının ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden büyüklükleri dikkate alınarak belirtilmiştir. √a √8 10 a+c b+d oranı kaçtır? A) 8 √b √c fd Dik prizmaların hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımıdır. B) 7 15 Bu dikdörtgen prizmalardan her birinin hacminin santimet- re küp cinsinden tam sayı olmasını sağlayan en küçük a, b, c ve d tamsayıları için, C) 6 ac lo D) 5 E) 4
8.
MATEMATIK
7. a, b, c sıfırdan farklı pozitif gerçel sayılardır.
6²
√ √₂³
A)
logb
eşitliği sağlanıyor.
Buna göre, Vc nin a ve b türünden eşiti aşağı-
dakilerden hangisidir?
B) b².a
a
D) a.b
1
2
3
A= (1 221
C)
E) a².b
Lise Matematik
Köklü Sayılar
8. MATEMATIK 7. a, b, c sıfırdan farklı pozitif gerçel sayılardır. 6² √ √₂³ A) logb eşitliği sağlanıyor. Buna göre, Vc nin a ve b türünden eşiti aşağı- dakilerden hangisidir? B) b².a a D) a.b 1 2 3 A= (1 221 C) E) a².b
2.
Aslan
6
Hülya
613
Damla
AD
Düz bir zemin üzerinde şekildeki gibi yan yana duran Aslan,
Damla ve Hülya'dan, Aslan'ın boyu 8√3 dm, Damla'nın
boyu ise 6√7 dm dir.
Buna göre, Hülya'nın boyunun uzunluğunun dm cin-
sinden alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 27
B) 29
C) 31
D) 39
E) 42
P
E
S
4.
Lise Matematik
Köklü Sayılar
2. Aslan 6 Hülya 613 Damla AD Düz bir zemin üzerinde şekildeki gibi yan yana duran Aslan, Damla ve Hülya'dan, Aslan'ın boyu 8√3 dm, Damla'nın boyu ise 6√7 dm dir. Buna göre, Hülya'nın boyunun uzunluğunun dm cin- sinden alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? A) 27 B) 29 C) 31 D) 39 E) 42 P E S 4.