Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İşlem Soruları

Eşitsizlikler - Il
4. 33 cm uzunluğundaki bir çubuk kesilerek uzunlukları tam
sayılar olan parçalara bölünecektir.
sayısı kaçtır?
Oluşacak parça uzunluklarından
keyfi seçilecek bir
(x, y, z) üçlüsü için,
X+y>Z>lx-yi
eşitsizliği sağlanmayacağına göre, bu tel en çok kaç
parçaya bölünebilir?
A) 4
B) 5
C) 6 D) 7
E) 8
Lise Matematik
İşlem
Eşitsizlikler - Il 4. 33 cm uzunluğundaki bir çubuk kesilerek uzunlukları tam sayılar olan parçalara bölünecektir. sayısı kaçtır? Oluşacak parça uzunluklarından keyfi seçilecek bir (x, y, z) üçlüsü için, X+y>Z>lx-yi eşitsizliği sağlanmayacağına göre, bu tel en çok kaç parçaya bölünebilir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
Üç farklı asal sayının çarpımına 1 eklenerek elde
edilen tek doğal sayılar "adayasal sayı" olarak
adlandırılıyor.
Örneğin 2.5.13+1 = 131 sayısı adayasal sayıdır.
Buna göre, iki basamaklı kaç tane adayasal
sayı vardır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Lise Matematik
İşlem
Üç farklı asal sayının çarpımına 1 eklenerek elde edilen tek doğal sayılar "adayasal sayı" olarak adlandırılıyor. Örneğin 2.5.13+1 = 131 sayısı adayasal sayıdır. Buna göre, iki basamaklı kaç tane adayasal sayı vardır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
A
1. Aşağıda uçak, otobüs veya özel araçla Trabzon, İstanbul
ve Ankara'ya seyahat eden yolcu sayıları verilmiştir.
Özel Araç
Trabzon
İstanbul,
Ankara
Uçak
10
26
18
6
Otobüs
33
4
15
4
26
Bu tabloya göre, Trabzon veya İstanbul'a seyahat
eden veya özel araç tercih eden yolcu sayısı kaçtır?
A) 73
B) 72
C) 71
D) 70
E) 69
8
12
52
10-
11 3
Lise Matematik
İşlem
A 1. Aşağıda uçak, otobüs veya özel araçla Trabzon, İstanbul ve Ankara'ya seyahat eden yolcu sayıları verilmiştir. Özel Araç Trabzon İstanbul, Ankara Uçak 10 26 18 6 Otobüs 33 4 15 4 26 Bu tabloya göre, Trabzon veya İstanbul'a seyahat eden veya özel araç tercih eden yolcu sayısı kaçtır? A) 73 B) 72 C) 71 D) 70 E) 69 8 12 52 10- 11 3
1. x, y ve z birer tam sayı olmak üzere,
x+y+y•z = 39
cevap kâğıdının Temel Matematik Testi
eşitliği verilmektedir.
Buna göre,
1. x + y + z çittir.
II. y tektir.
III. x (y+z) tektir.
.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
SUG
Pri Yayınları
Lise Matematik
İşlem
1. x, y ve z birer tam sayı olmak üzere, x+y+y•z = 39 cevap kâğıdının Temel Matematik Testi eşitliği verilmektedir. Buna göre, 1. x + y + z çittir. II. y tektir. III. x (y+z) tektir. . yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III SUG Pri Yayınları
20. Aşağıda bir aracın aldığı yolu km cinsinden gösteren sayacın
iki farklı görünümü verilmiştir.
70
6
T
Kinh
Kosh
1ab
b3a
Şekil - I
Şekil - II
Bu araç km sayacı Şekill'deki gibi iken yola çıkıp 209
km yol aldıktan sonra durduğunda km sayacının görünümü
Şekil Il'deki gibi oluyor.
-
9%2
TITT
Buna göre, araç yola başlandığında km sayacında yazan
sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 123 B) 132 C) 140 D) 148 E) 152
1ab + 209 = b3a
100+10a+b+209 = 100b+30+a
309+10a+b-loob +30+a
1270=1 99b-9a
270 = 996-9a
270= 9(11b = a)
30-11.6-19
20 A
19 C
18 E
Lise Matematik
İşlem
20. Aşağıda bir aracın aldığı yolu km cinsinden gösteren sayacın iki farklı görünümü verilmiştir. 70 6 T Kinh Kosh 1ab b3a Şekil - I Şekil - II Bu araç km sayacı Şekill'deki gibi iken yola çıkıp 209 km yol aldıktan sonra durduğunda km sayacının görünümü Şekil Il'deki gibi oluyor. - 9%2 TITT Buna göre, araç yola başlandığında km sayacında yazan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 123 B) 132 C) 140 D) 148 E) 152 1ab + 209 = b3a 100+10a+b+209 = 100b+30+a 309+10a+b-loob +30+a 1270=1 99b-9a 270 = 996-9a 270= 9(11b = a) 30-11.6-19 20 A 19 C 18 E
11.0 ve □ sembolleri çarpma, bölme, toplama ve
çıkarma işlemi işaretlerinden birini belirtmektedir.
Raunt
Her a ve b tam sayısı için
ab+boa=0
41=2
b- 4
a 2b = 2(ab)
olduğuna göre, 90(-203) işleminin sonucu
kaçtır?
A) -12 B) -3 C) 0
D) 8 E) 15
-3 (201)
Lise Matematik
İşlem
11.0 ve □ sembolleri çarpma, bölme, toplama ve çıkarma işlemi işaretlerinden birini belirtmektedir. Raunt Her a ve b tam sayısı için ab+boa=0 41=2 b- 4 a 2b = 2(ab) olduğuna göre, 90(-203) işleminin sonucu kaçtır? A) -12 B) -3 C) 0 D) 8 E) 15 -3 (201)
3. Bugün günlerden Perşembe ve saat 14.00 oldu-
ğuna göre, 1000 saat sonraki gün ve saat aşağı-
dakilerden hangisidir?
1
A) Salı 16.00
C) Perşembe 06.00
16
52
000124
96
3500
B) Çarşamba 06.00
D) Cuma 16.00
E) Cumartesi 06.00
per
Bu iki tasit P
diklerine gör
A) Pazartesi
DYF
P
Lise Matematik
İşlem
3. Bugün günlerden Perşembe ve saat 14.00 oldu- ğuna göre, 1000 saat sonraki gün ve saat aşağı- dakilerden hangisidir? 1 A) Salı 16.00 C) Perşembe 06.00 16 52 000124 96 3500 B) Çarşamba 06.00 D) Cuma 16.00 E) Cumartesi 06.00 per Bu iki tasit P diklerine gör A) Pazartesi DYF P
1.
1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılarından dördü aşağıdaki kutulara yer-
leştiriliyor.
X
işleminin sonucunun en büyük değeri A, en küçük de-
ğeri B olduğuna göre, değeri kaçtır?
B
A
A) -9
C) -2
D) -1
B)-3
E) 3
4.
Lise Matematik
İşlem
1. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılarından dördü aşağıdaki kutulara yer- leştiriliyor. X işleminin sonucunun en büyük değeri A, en küçük de- ğeri B olduğuna göre, değeri kaçtır? B A A) -9 C) -2 D) -1 B)-3 E) 3 4.
2.
Murat, aşağıdaki çubuklara soldan sağa doğru her defasın-
da boncuk sayısını 1 arttırarak boncuklar takıyor. Şekilde
ilk üç çubuk ile en son çubuk görülmektedir.
Buna göre, Murat çubuklara toplam kaç tane boncuk
takmıştır?
A) 45
B) 55
D
C) 66
D) 78
E) 91
ACUL MATEMATIK
Lise Matematik
İşlem
2. Murat, aşağıdaki çubuklara soldan sağa doğru her defasın- da boncuk sayısını 1 arttırarak boncuklar takıyor. Şekilde ilk üç çubuk ile en son çubuk görülmektedir. Buna göre, Murat çubuklara toplam kaç tane boncuk takmıştır? A) 45 B) 55 D C) 66 D) 78 E) 91 ACUL MATEMATIK
9. Uğur, 1 den 64 e kadar olan doğal sayıları aşağıda
verilen kurallara göre gruplara ayırıyor.
Her sayı yalnızca bir grupta yer alır.
Her grupta, o gruptaki sayıların her birine tam bö-
lünen bir sayı bulunur.
●
Örneğin, bir gruptaki sayılar 1, 5 ve 20 olabilir, çün-
kü 20 sayısı bu gruptaki sayıların her birine tam bö-
lünür.
Buna göre, Uğur'un oluşturduğu bir grupta en
fazla kaç sayı bulunabilir?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
E) 15
(01 kök bilgiyi icermektedir.)
Lise Matematik
İşlem
9. Uğur, 1 den 64 e kadar olan doğal sayıları aşağıda verilen kurallara göre gruplara ayırıyor. Her sayı yalnızca bir grupta yer alır. Her grupta, o gruptaki sayıların her birine tam bö- lünen bir sayı bulunur. ● Örneğin, bir gruptaki sayılar 1, 5 ve 20 olabilir, çün- kü 20 sayısı bu gruptaki sayıların her birine tam bö- lünür. Buna göre, Uğur'un oluşturduğu bir grupta en fazla kaç sayı bulunabilir? A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15 (01 kök bilgiyi icermektedir.)
TELL MATEMATIK TESTI
5.
6 cm
4
2 cm
*********
5 cm
Yukarıda kenar uzunluğu, yarıçap uzunluğu ve iki köşesi arasındaki uzunluğu üzerlerinde yazan dikdörtgen, çember
ve düzgün altıgen verilmiştir.
Bu şekiller belirli bir örüntü oluşturacak şekilde yan yana diziliyor. Bu örüntüden bir kesit aşağıdaki gibidir.
A cm
Buna göre, verilen kesitin uzunluğu olan A aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 183
B) 288
C) 397
D) 804
***
E) 1023
Lise Matematik
İşlem
TELL MATEMATIK TESTI 5. 6 cm 4 2 cm ********* 5 cm Yukarıda kenar uzunluğu, yarıçap uzunluğu ve iki köşesi arasındaki uzunluğu üzerlerinde yazan dikdörtgen, çember ve düzgün altıgen verilmiştir. Bu şekiller belirli bir örüntü oluşturacak şekilde yan yana diziliyor. Bu örüntüden bir kesit aşağıdaki gibidir. A cm Buna göre, verilen kesitin uzunluğu olan A aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 183 B) 288 C) 397 D) 804 *** E) 1023
7.
G
x-1 x-2
A
B
Şekil 2
Şekil 1
Yukarıdaki Şekil 1'de verilen kutunun içinde 1'den x'e kadar
numaralandırılmış x adet bilye bulunmaktadır.
54
Bu kutudan önce üzerinde asal sayı olan bilyeler alınıp A ku-
tusuna atılıyor. Daha sonra üzerinde tam kare sayılar olan bil-
yeler alınıp B kutusuna atılıyor. Son olarak üzerinde tek sayı
olan bilyeler C kutusuna atılıyor.
C
Son durumda; A kutusundaki en büyük numaralı bilye 113,
B kutusundaki bilye sayısı 10 olduğuna göre, Şekil 1'deki
kutuda kalan bilye sayısı en çok kaçtır?
A) 55
C) 53
D) 52
E) 51
Lise Matematik
İşlem
7. G x-1 x-2 A B Şekil 2 Şekil 1 Yukarıdaki Şekil 1'de verilen kutunun içinde 1'den x'e kadar numaralandırılmış x adet bilye bulunmaktadır. 54 Bu kutudan önce üzerinde asal sayı olan bilyeler alınıp A ku- tusuna atılıyor. Daha sonra üzerinde tam kare sayılar olan bil- yeler alınıp B kutusuna atılıyor. Son olarak üzerinde tek sayı olan bilyeler C kutusuna atılıyor. C Son durumda; A kutusundaki en büyük numaralı bilye 113, B kutusundaki bilye sayısı 10 olduğuna göre, Şekil 1'deki kutuda kalan bilye sayısı en çok kaçtır? A) 55 C) 53 D) 52 E) 51
Aşağıda iki kişinin konuşması verilmiştir.
Sinem: Aklımdan yüzler basamağı 2 olan ve 36 ile
aralarında asal üç basamaklı bir sayı tuttum.
Aklımdan onlar basamağı 8 olan, 20 ile arala-
rinda asal ve rakamları farklı üç basamaklı bir
sayı tuttum.
Arzu
Buna göre, Arzu ve Sinem'in akıllarından tuttukları sa-
yıların toplamı en az kaçtır?
Lise Matematik
İşlem
Aşağıda iki kişinin konuşması verilmiştir. Sinem: Aklımdan yüzler basamağı 2 olan ve 36 ile aralarında asal üç basamaklı bir sayı tuttum. Aklımdan onlar basamağı 8 olan, 20 ile arala- rinda asal ve rakamları farklı üç basamaklı bir sayı tuttum. Arzu Buna göre, Arzu ve Sinem'in akıllarından tuttukları sa- yıların toplamı en az kaçtır?
1.5.
112
2
6.
5.
2
A ve B sayma sayılanı için,
Aritmetik ortalama
Geometrik ortalama:
Harmonik ortalama :
2
3 + 12/1/2
olarak hesaplanabilmektedir.
7
2
ne Z ve'n > 1 olmak üzere, n ve n
n-1
:
A+B
2
√A-B
2
1 1 2
B
I. n = 2 için aritmetik, geometrik ve harmonik ortala-
maları eşittir.
a a a
II. En büyük değer daima aritmetik ortalamaya aittir.
III. Harmonik ortalaması n'nin değişen değerleri için
daima 2'dir.
D) II ve III
2,2
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
3.
14
sayılarının
PLE
C) I ve III
E) I, II ve III
L
5.5
{
~ +
Kafadengi
a seklinde n adet elemandan oluşan nicel
Pel
Lise Matematik
İşlem
1.5. 112 2 6. 5. 2 A ve B sayma sayılanı için, Aritmetik ortalama Geometrik ortalama: Harmonik ortalama : 2 3 + 12/1/2 olarak hesaplanabilmektedir. 7 2 ne Z ve'n > 1 olmak üzere, n ve n n-1 : A+B 2 √A-B 2 1 1 2 B I. n = 2 için aritmetik, geometrik ve harmonik ortala- maları eşittir. a a a II. En büyük değer daima aritmetik ortalamaya aittir. III. Harmonik ortalaması n'nin değişen değerleri için daima 2'dir. D) II ve III 2,2 Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II 3. 14 sayılarının PLE C) I ve III E) I, II ve III L 5.5 { ~ + Kafadengi a seklinde n adet elemandan oluşan nicel Pel
9.
8.
D) Ive III
Co
Aşağıdakilerden hangisi doğru bir bileşik önerme-
dir?
ALS asal sayı ve 2 tek sayıdır.
B19 üç basamaklı sayı veya 5 çift sayıdır.
C) Stek sayı ya da 4 çift sayıdır.
D) tek sayı ise 25501 asal sayıdır
E3>4 ancak ve ancak 2=3
p bir önerme olmak üzere, "p ise 4 = 8" ifadesi doğru bir
bileşik önermedir.
Buna göre,
AJ 1
E) Il ve Ill
1. 8 > 4'tür.
III. 4 = 8'dir.
önermelerinden kaç tanesi p yerine gelebilir?
B) 2
C) 3
D) 4
II. 4 > 8'dir. \
IV. 6 çifttir. Va
V. İstanbul Türkiye'dedir.
01
P=0=1
GIL MATEMATIK
E)
Lise Matematik
İşlem
9. 8. D) Ive III Co Aşağıdakilerden hangisi doğru bir bileşik önerme- dir? ALS asal sayı ve 2 tek sayıdır. B19 üç basamaklı sayı veya 5 çift sayıdır. C) Stek sayı ya da 4 çift sayıdır. D) tek sayı ise 25501 asal sayıdır E3>4 ancak ve ancak 2=3 p bir önerme olmak üzere, "p ise 4 = 8" ifadesi doğru bir bileşik önermedir. Buna göre, AJ 1 E) Il ve Ill 1. 8 > 4'tür. III. 4 = 8'dir. önermelerinden kaç tanesi p yerine gelebilir? B) 2 C) 3 D) 4 II. 4 > 8'dir. \ IV. 6 çifttir. Va V. İstanbul Türkiye'dedir. 01 P=0=1 GIL MATEMATIK E)
6.
2
0
0
2
2
6
1
2
0
8 kutuya yukarıdaki gibi numaralandırma yapılmış-
tır. Bu kutuların bazılarının yerleri değiştirilerek yeni
bir sıralama oluşturulacaktır.Bu uygulama ile ilgili
şunlar bilinmektedir.
1. işlem: Kutulardan herhangi biri bulunduğu yer-
den alınıp en sağa yerleştirilecektir.
B) 9
1
2. işlem: I. işlem sonrasında kutular aralarına baş-
ka kutu gelmeyecek şekilde tekrar dizilir.
Bu iki işlem bir hamle olarak kabul edilmektedir.
9
1 0 1 9
PROB
6 2
Buna göre, yukarıdaki yeni
edilmesi için en az kaç hamle yapılmalıdır?
A) 10
C) 8
D) 7
sıralamanın elde
E) 5
7.
Lise Matematik
İşlem
6. 2 0 0 2 2 6 1 2 0 8 kutuya yukarıdaki gibi numaralandırma yapılmış- tır. Bu kutuların bazılarının yerleri değiştirilerek yeni bir sıralama oluşturulacaktır.Bu uygulama ile ilgili şunlar bilinmektedir. 1. işlem: Kutulardan herhangi biri bulunduğu yer- den alınıp en sağa yerleştirilecektir. B) 9 1 2. işlem: I. işlem sonrasında kutular aralarına baş- ka kutu gelmeyecek şekilde tekrar dizilir. Bu iki işlem bir hamle olarak kabul edilmektedir. 9 1 0 1 9 PROB 6 2 Buna göre, yukarıdaki yeni edilmesi için en az kaç hamle yapılmalıdır? A) 10 C) 8 D) 7 sıralamanın elde E) 5 7.