İşlem Soruları

Eşitsizlikler - Il
4. 33 cm uzunluğundaki bir çubuk kesilerek uzunlukları tam
sayılar olan parçalara bölünecektir.
sayısı kaçtır?
Oluşacak parça uzunluklarından
keyfi seçilecek bir
(x, y, z) üçlüsü için,
X+y>Z>lx-yi
eşitsizliği sağlanmayacağına göre, bu tel en çok kaç
parçaya bölünebilir?
A) 4
B) 5
C) 6 D) 7
E) 8
Lise Matematik
İşlem
Eşitsizlikler - Il 4. 33 cm uzunluğundaki bir çubuk kesilerek uzunlukları tam sayılar olan parçalara bölünecektir. sayısı kaçtır? Oluşacak parça uzunluklarından keyfi seçilecek bir (x, y, z) üçlüsü için, X+y>Z>lx-yi eşitsizliği sağlanmayacağına göre, bu tel en çok kaç parçaya bölünebilir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
36.
1² = 1
(11)² = 12
(111)² = 12321
(1111)² = 1234321
Yukarıda bir örüntünün ilk 4 adımı verilmiştir.
Buna göre, (11111111)² – 11111111 işleminin sonucu-
nun rakamlarının toplamı kaçtır?
A) 56 B) 57 C) 120
D) 127 E) 190
3
Lise Matematik
İşlem
36. 1² = 1 (11)² = 12 (111)² = 12321 (1111)² = 1234321 Yukarıda bir örüntünün ilk 4 adımı verilmiştir. Buna göre, (11111111)² – 11111111 işleminin sonucu- nun rakamlarının toplamı kaçtır? A) 56 B) 57 C) 120 D) 127 E) 190 3
wwwwww.
B
g(AB) = 10B + A-17
10. A ve B birer rakam ve AB iki basamaklı bir doğal sayt ol
mak üzere ferg fonksiyonları
f(AB) = 20A + 2B + 1
biçiminde tanımlanıyor.com
FONKSİYON
f(AB) = 25
olduğuna göre, g(AB) değeri kaçtır?
A) 14
B) 20
C) 22
D) 28
10
pm
sal bir fom
notları yük
rencinin
E) 30
Lise Matematik
İşlem
wwwwww. B g(AB) = 10B + A-17 10. A ve B birer rakam ve AB iki basamaklı bir doğal sayt ol mak üzere ferg fonksiyonları f(AB) = 20A + 2B + 1 biçiminde tanımlanıyor.com FONKSİYON f(AB) = 25 olduğuna göre, g(AB) değeri kaçtır? A) 14 B) 20 C) 22 D) 28 10 pm sal bir fom notları yük rencinin E) 30
<(125)Y+3
toplamının en küçük tam
- 6
D)-7
3-A
4-B
E) - 8
5-E
10.
3a = x-2
y = 3²-a +2
olduğuna göre, y'nin x türünden eşiti aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) 2X-55
6-A
D)
2x+5
X-2
7-D
B)
X+ 5
X-2
8-C
E)
2x+7
X-2
9-A
C)
2x+3
X-2
10-D
-2).(-2
-1
angr
94
Lise Matematik
İşlem
<(125)Y+3 toplamının en küçük tam - 6 D)-7 3-A 4-B E) - 8 5-E 10. 3a = x-2 y = 3²-a +2 olduğuna göre, y'nin x türünden eşiti aşağıdakiler- den hangisidir? A) 2X-55 6-A D) 2x+5 X-2 7-D B) X+ 5 X-2 8-C E) 2x+7 X-2 9-A C) 2x+3 X-2 10-D -2).(-2 -1 angr 94
8. 25 tane sayma sayısının toplamı 360 tır. Bu sayılar iki
gruba ayrılıyor.
Birinci gruptaki sayıların aritmetik ortalaması 18 dir.
İkinci gruptaki sayıların aritmetik ortalaması 12 dir.
Buna göre, ikinci grupta kaç sayı vardır?
A) 13
B) 14
C) 15
D) 16 E) 17
Lise Matematik
İşlem
8. 25 tane sayma sayısının toplamı 360 tır. Bu sayılar iki gruba ayrılıyor. Birinci gruptaki sayıların aritmetik ortalaması 18 dir. İkinci gruptaki sayıların aritmetik ortalaması 12 dir. Buna göre, ikinci grupta kaç sayı vardır? A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17
Üç farklı asal sayının çarpımına 1 eklenerek elde
edilen tek doğal sayılar "adayasal sayı" olarak
adlandırılıyor.
Örneğin 2.5.13+1 = 131 sayısı adayasal sayıdır.
Buna göre, iki basamaklı kaç tane adayasal
sayı vardır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Lise Matematik
İşlem
Üç farklı asal sayının çarpımına 1 eklenerek elde edilen tek doğal sayılar "adayasal sayı" olarak adlandırılıyor. Örneğin 2.5.13+1 = 131 sayısı adayasal sayıdır. Buna göre, iki basamaklı kaç tane adayasal sayı vardır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
ÇARPANLARA
37 (0
-2
A) 2a²-4a-2
1-a
17
Şekildeki her yaprağın içinde yazan sayı, üstünde bulunan
ve kendisine çizgilerle bağlanmış yaprakların içindeki sayı-
ların çarpımına eşittir.
23
Buna göre, en alttaki yaprağın içine aşağıdakilerden
hangisi yazılmalıdır?
D) -2a²-4a+2
100
B) 2a² - 4a + 2
@o
C) 2a² + 4a - 2
E)-2a²-4a-2
Bir tavşan kendisine vee
kare şeklindeki tavşan
y br olan kare şeklinde
Buna göre, yukanda
özdeşlik aşağıdaki
A) (x−y)(x + y) (
D) x² +4
(
Lise Matematik
İşlem
ÇARPANLARA 37 (0 -2 A) 2a²-4a-2 1-a 17 Şekildeki her yaprağın içinde yazan sayı, üstünde bulunan ve kendisine çizgilerle bağlanmış yaprakların içindeki sayı- ların çarpımına eşittir. 23 Buna göre, en alttaki yaprağın içine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? D) -2a²-4a+2 100 B) 2a² - 4a + 2 @o C) 2a² + 4a - 2 E)-2a²-4a-2 Bir tavşan kendisine vee kare şeklindeki tavşan y br olan kare şeklinde Buna göre, yukanda özdeşlik aşağıdaki A) (x−y)(x + y) ( D) x² +4 (
earl
Z
S
X
all
R
C
DOMETRİK ORTALAMA PROBLEMLERİ - TEST 1
10. Bir okulun A, B ve C sınıflarındaki matematik sınavları-
nın ortalaması 40, 52 ve 58 dir. A ve B sınıfının mate-
matik sınav ortalaması 46, B ve C sınıflarındaki öğren-
cilerin matematik sınav ortalaması 56 dır.
D) 53
Buna göre, bu üç sınıftaki öğrencilerin matematik
sınavlarının ortalaması kaçtır?
A) 50
B) 51
C) 52
E) 54
Lise Matematik
İşlem
earl Z S X all R C DOMETRİK ORTALAMA PROBLEMLERİ - TEST 1 10. Bir okulun A, B ve C sınıflarındaki matematik sınavları- nın ortalaması 40, 52 ve 58 dir. A ve B sınıfının mate- matik sınav ortalaması 46, B ve C sınıflarındaki öğren- cilerin matematik sınav ortalaması 56 dır. D) 53 Buna göre, bu üç sınıftaki öğrencilerin matematik sınavlarının ortalaması kaçtır? A) 50 B) 51 C) 52 E) 54
A
1. Aşağıda uçak, otobüs veya özel araçla Trabzon, İstanbul
ve Ankara'ya seyahat eden yolcu sayıları verilmiştir.
Özel Araç
Trabzon
İstanbul,
Ankara
Uçak
10
26
18
6
Otobüs
33
4
15
4
26
Bu tabloya göre, Trabzon veya İstanbul'a seyahat
eden veya özel araç tercih eden yolcu sayısı kaçtır?
A) 73
B) 72
C) 71
D) 70
E) 69
8
12
52
10-
11 3
Lise Matematik
İşlem
A 1. Aşağıda uçak, otobüs veya özel araçla Trabzon, İstanbul ve Ankara'ya seyahat eden yolcu sayıları verilmiştir. Özel Araç Trabzon İstanbul, Ankara Uçak 10 26 18 6 Otobüs 33 4 15 4 26 Bu tabloya göre, Trabzon veya İstanbul'a seyahat eden veya özel araç tercih eden yolcu sayısı kaçtır? A) 73 B) 72 C) 71 D) 70 E) 69 8 12 52 10- 11 3
1. x, y ve z birer tam sayı olmak üzere,
x+y+y•z = 39
cevap kâğıdının Temel Matematik Testi
eşitliği verilmektedir.
Buna göre,
1. x + y + z çittir.
II. y tektir.
III. x (y+z) tektir.
.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
SUG
Pri Yayınları
Lise Matematik
İşlem
1. x, y ve z birer tam sayı olmak üzere, x+y+y•z = 39 cevap kâğıdının Temel Matematik Testi eşitliği verilmektedir. Buna göre, 1. x + y + z çittir. II. y tektir. III. x (y+z) tektir. . yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III SUG Pri Yayınları
4.
Aşağıdaki şekilde iki farklı boydaki kalemin eşit bölmelere ayrıl-
mış 10 cm uzunluğuna sahip bir cetvelde boylarının ölçümü
verilmiştir.
0
1
2
92 12 12 22 12 02 61 01
3
21 91 SI C ak 11 01
Buna göre, mavi kalemin boyu, kırmızı kalemin boyundan
kaç santimetre fazladır?
A) 1
B) 1,5
C) 2
10
D) 2,5
E) 3
Lise Matematik
İşlem
4. Aşağıdaki şekilde iki farklı boydaki kalemin eşit bölmelere ayrıl- mış 10 cm uzunluğuna sahip bir cetvelde boylarının ölçümü verilmiştir. 0 1 2 92 12 12 22 12 02 61 01 3 21 91 SI C ak 11 01 Buna göre, mavi kalemin boyu, kırmızı kalemin boyundan kaç santimetre fazladır? A) 1 B) 1,5 C) 2 10 D) 2,5 E) 3
7. 1.
11.
p:-3 < 3 iken p': -3 ≥ 3 tür.
q: 6 +39 iken q': 6 + 3 = 9 dur.
r: 2'nin karesi 4 tür. iken r': 2'nin karesi 4 de-
ğildir.
Yukarıda p, q ve r önermeleri ile bu önermelerin
olumsuzları verilmiştir.
Buna göre, olumsuz önermelerden hangilerinin
doğruluk değeri "0"dır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Lise Matematik
İşlem
7. 1. 11. p:-3 < 3 iken p': -3 ≥ 3 tür. q: 6 +39 iken q': 6 + 3 = 9 dur. r: 2'nin karesi 4 tür. iken r': 2'nin karesi 4 de- ğildir. Yukarıda p, q ve r önermeleri ile bu önermelerin olumsuzları verilmiştir. Buna göre, olumsuz önermelerden hangilerinin doğruluk değeri "0"dır? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III C) I ve II E) II ve III
6. A Ove şekillerinin her biri farklı bir rakamı belirtmektedir. Bu
şekillerle oluşturulan ondalıklı sayılar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
A.00<A. DO < A.AD
Buna göre, A O ve şekillerinin küçükten büyüğe doğru
sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A)A<O<O
B) ALKO
COORD
DOVD<O
E)O<O<A
Lise Matematik
İşlem
6. A Ove şekillerinin her biri farklı bir rakamı belirtmektedir. Bu şekillerle oluşturulan ondalıklı sayılar aşağıdaki gibi sıralanmıştır. A.00<A. DO < A.AD Buna göre, A O ve şekillerinin küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A)A<O<O B) ALKO COORD DOVD<O E)O<O<A
20. Aşağıda bir aracın aldığı yolu km cinsinden gösteren sayacın
iki farklı görünümü verilmiştir.
70
6
T
Kinh
Kosh
1ab
b3a
Şekil - I
Şekil - II
Bu araç km sayacı Şekill'deki gibi iken yola çıkıp 209
km yol aldıktan sonra durduğunda km sayacının görünümü
Şekil Il'deki gibi oluyor.
-
9%2
TITT
Buna göre, araç yola başlandığında km sayacında yazan
sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 123 B) 132 C) 140 D) 148 E) 152
1ab + 209 = b3a
100+10a+b+209 = 100b+30+a
309+10a+b-loob +30+a
1270=1 99b-9a
270 = 996-9a
270= 9(11b = a)
30-11.6-19
20 A
19 C
18 E
Lise Matematik
İşlem
20. Aşağıda bir aracın aldığı yolu km cinsinden gösteren sayacın iki farklı görünümü verilmiştir. 70 6 T Kinh Kosh 1ab b3a Şekil - I Şekil - II Bu araç km sayacı Şekill'deki gibi iken yola çıkıp 209 km yol aldıktan sonra durduğunda km sayacının görünümü Şekil Il'deki gibi oluyor. - 9%2 TITT Buna göre, araç yola başlandığında km sayacında yazan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 123 B) 132 C) 140 D) 148 E) 152 1ab + 209 = b3a 100+10a+b+209 = 100b+30+a 309+10a+b-loob +30+a 1270=1 99b-9a 270 = 996-9a 270= 9(11b = a) 30-11.6-19 20 A 19 C 18 E
11.0 ve □ sembolleri çarpma, bölme, toplama ve
çıkarma işlemi işaretlerinden birini belirtmektedir.
Raunt
Her a ve b tam sayısı için
ab+boa=0
41=2
b- 4
a 2b = 2(ab)
olduğuna göre, 90(-203) işleminin sonucu
kaçtır?
A) -12 B) -3 C) 0
D) 8 E) 15
-3 (201)
Lise Matematik
İşlem
11.0 ve □ sembolleri çarpma, bölme, toplama ve çıkarma işlemi işaretlerinden birini belirtmektedir. Raunt Her a ve b tam sayısı için ab+boa=0 41=2 b- 4 a 2b = 2(ab) olduğuna göre, 90(-203) işleminin sonucu kaçtır? A) -12 B) -3 C) 0 D) 8 E) 15 -3 (201)
9.
B(c,d)
AY
O
A(a, b)
C) 2
➜X
Yukarıdaki şekilde, koordinat düzleminde verilen O
birim çember üzerinde A(a, b) ve B(c, d) noktaları
miştir.
Buna göre, a² + b² + c² + d² toplamı kaçtır?
A) 0
B) 1
D) 3
E) 4
Lise Matematik
İşlem
9. B(c,d) AY O A(a, b) C) 2 ➜X Yukarıdaki şekilde, koordinat düzleminde verilen O birim çember üzerinde A(a, b) ve B(c, d) noktaları miştir. Buna göre, a² + b² + c² + d² toplamı kaçtır? A) 0 B) 1 D) 3 E) 4