Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat Soruları

12 Sıvı içerisine atılan bir cisim, sivinin içine batan hacmi kadar sıvının yerini değiştirir.
Örnek
10 dm
80 dm³
x dm
6 dm
8 dm
Bir miktar sıvıyla dolu olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın içine hacmi 80 dm³
olan bir cisim atılıyor ve cismin tamamı sıvının içine batıyor. Cismin hacmi 80 dm³
olduğu için kabın içindeki sivi da 80 dm³ yer değiştiriyor. Yer değiştiren sıvı kabın şeklini
alacağı için:
10.8.x=80-x=1 dm bulunur.
4 dm
5 dm
K= 15 dm³
3 dm
B)
5 dm
6 dm
4 dm
Sıvı yükseklikleri eşit olan dikdörtgenler prizması biçimindeki kapların içine yeterli sayıda K ve L cismi
şekildeki gibi atılıyor.
K ve L cismi atıldığı kabın içindeki sıvıya tamamen battığına ve her iki kabın içindeki sıvı değişimi
eşit olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi K veya L cisimlerinin atıldığı kaplardan biri olabilir?
C)
A)
4 dm
4 dm
L=12 dm³
5 dm
3 dm
17
5 dm
6 dm
6 dm
5 dm
D)
4 dm
6 dm
5 dm
Lise Matematik
En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat
12 Sıvı içerisine atılan bir cisim, sivinin içine batan hacmi kadar sıvının yerini değiştirir. Örnek 10 dm 80 dm³ x dm 6 dm 8 dm Bir miktar sıvıyla dolu olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın içine hacmi 80 dm³ olan bir cisim atılıyor ve cismin tamamı sıvının içine batıyor. Cismin hacmi 80 dm³ olduğu için kabın içindeki sivi da 80 dm³ yer değiştiriyor. Yer değiştiren sıvı kabın şeklini alacağı için: 10.8.x=80-x=1 dm bulunur. 4 dm 5 dm K= 15 dm³ 3 dm B) 5 dm 6 dm 4 dm Sıvı yükseklikleri eşit olan dikdörtgenler prizması biçimindeki kapların içine yeterli sayıda K ve L cismi şekildeki gibi atılıyor. K ve L cismi atıldığı kabın içindeki sıvıya tamamen battığına ve her iki kabın içindeki sıvı değişimi eşit olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi K veya L cisimlerinin atıldığı kaplardan biri olabilir? C) A) 4 dm 4 dm L=12 dm³ 5 dm 3 dm 17 5 dm 6 dm 6 dm 5 dm D) 4 dm 6 dm 5 dm
A)-10 B-9 C) -8
20
>
20. a 3-3*
1BHE
2020
Got
X
3x +9 √2x-1
D
olduğuna göre, 9* + 9* ifadesinin eşiti aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) a
B) a²
E
3x + 9
3 4
2x
A D
BB
C) 2a
Matematik
'x
11 12 13 14 15
15
E
5DED
D) -7
2-3x
●
Test 20
7
A
16 17
C C
6C
D) a² + 2 E) a² -2
E) -6
10)-
8
8D
9
C
18
19
A B
D
10
B
20
D
Lise Matematik
En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat
A)-10 B-9 C) -8 20 > 20. a 3-3* 1BHE 2020 Got X 3x +9 √2x-1 D olduğuna göre, 9* + 9* ifadesinin eşiti aşağıda- kilerden hangisidir? A) a B) a² E 3x + 9 3 4 2x A D BB C) 2a Matematik 'x 11 12 13 14 15 15 E 5DED D) -7 2-3x ● Test 20 7 A 16 17 C C 6C D) a² + 2 E) a² -2 E) -6 10)- 8 8D 9 C 18 19 A B D 10 B 20 D
12 Sıvı içerisine atılan bir cisim, sivinin içine batan hacmi kadar sıvının yerini değiştirir.
Örnek
10 dm
80 dm³
x dm
6 dm
8 dm
Bir miktar sıvıyla dolu olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın içine hacmi 80 dm³
olan bir cisim atılıyor ve cismin tamamı sıvının içine batıyor. Cismin hacmi 80 dm³
olduğu için kabın içindeki sivi da 80 dm³ yer değiştiriyor. Yer değiştiren sıvı kabın şeklini
alacağı için:
10.8.x=80-x=1 dm bulunur.
4 dm
5 dm
= 15 dm³
3 dm
B)
5 dm
6 dm
4 dm
Sıvı yükseklikleri eşit olan dikdörtgenler prizması biçimindeki kapların içine yeterli sayıda K ve L cismi
şekildeki gibi atılıyor.
K ve L cismi atıldığı kabın içindeki sıvıya tamamen battığına ve her iki kabın içindeki sıvı değişimi
eşit olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi K veya L cisimlerinin atıldığı kaplardan biri olabilir?
C)
A)
4 dm
4 dm
= 12 dm³
5 dm
3 dm
17
5 dm
6 dm
6 dm
5 dm
D)
4 dm
6 dm
5 dm
Lise Matematik
En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat
12 Sıvı içerisine atılan bir cisim, sivinin içine batan hacmi kadar sıvının yerini değiştirir. Örnek 10 dm 80 dm³ x dm 6 dm 8 dm Bir miktar sıvıyla dolu olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın içine hacmi 80 dm³ olan bir cisim atılıyor ve cismin tamamı sıvının içine batıyor. Cismin hacmi 80 dm³ olduğu için kabın içindeki sivi da 80 dm³ yer değiştiriyor. Yer değiştiren sıvı kabın şeklini alacağı için: 10.8.x=80-x=1 dm bulunur. 4 dm 5 dm = 15 dm³ 3 dm B) 5 dm 6 dm 4 dm Sıvı yükseklikleri eşit olan dikdörtgenler prizması biçimindeki kapların içine yeterli sayıda K ve L cismi şekildeki gibi atılıyor. K ve L cismi atıldığı kabın içindeki sıvıya tamamen battığına ve her iki kabın içindeki sıvı değişimi eşit olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi K veya L cisimlerinin atıldığı kaplardan biri olabilir? C) A) 4 dm 4 dm = 12 dm³ 5 dm 3 dm 17 5 dm 6 dm 6 dm 5 dm D) 4 dm 6 dm 5 dm
ponom Hlodang nenehuse
12.
y = f(x)=x²-5x + m - 3
d₁
A
notabg teblich)
d₂
Bibex
d₁: x+y=1=0
d₂:x-y-3=0
Yukarıda verilen d₁, d, doğruları ve y = f(x) parabolü A
noktasında kesişmektedir.
HODY
Buna göre, m değeri kaçtır?
A) -12
B)-8
C) 0
D) 8
E) 12
Lise Matematik
En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat
ponom Hlodang nenehuse 12. y = f(x)=x²-5x + m - 3 d₁ A notabg teblich) d₂ Bibex d₁: x+y=1=0 d₂:x-y-3=0 Yukarıda verilen d₁, d, doğruları ve y = f(x) parabolü A noktasında kesişmektedir. HODY Buna göre, m değeri kaçtır? A) -12 B)-8 C) 0 D) 8 E) 12
3.
7.
ABE
els
ABC-3=4y
x ve y pozitif tamsayılar olmak üzere Tuğba, telefonunun
hesap makinası uygulamasında aşağıdaki işlemleri
yaptığında her ikisinde de 3 basamaklı ABC sayısını elde
ediyor.
4+x+x+x+X+X
= ABC
CE
7
4
1
±
C
A) 9
8
5
2
0
d
4+
9
6
3
X
B) 3
y so
Ceculator
C) 2
x ve y gerçel sayıları için
3+y+y + y + y
= ABC
CE
7
4
1
±
C
8
5
NO
2
0
e
D) 11
9
Buna göre, ABC üç basamaklı sayısının alabileceği en
küçük değer için A + B + C kaçtır?
6
3
*
</b-x)
cx
-
X
+
E) 10
Lise Matematik
En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat
3. 7. ABE els ABC-3=4y x ve y pozitif tamsayılar olmak üzere Tuğba, telefonunun hesap makinası uygulamasında aşağıdaki işlemleri yaptığında her ikisinde de 3 basamaklı ABC sayısını elde ediyor. 4+x+x+x+X+X = ABC CE 7 4 1 ± C A) 9 8 5 2 0 d 4+ 9 6 3 X B) 3 y so Ceculator C) 2 x ve y gerçel sayıları için 3+y+y + y + y = ABC CE 7 4 1 ± C 8 5 NO 2 0 e D) 11 9 Buna göre, ABC üç basamaklı sayısının alabileceği en küçük değer için A + B + C kaçtır? 6 3 * </b-x) cx - X + E) 10
B
8.50
1. Bu testte cevaplayacağınız soru sayısı 40'tır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işar
f(x,y)=
B
TEMEL MATEMATİK TES
1. Pozitif tam sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu
Ebob(x, y), x+y tek
Ekok(x,y), x+y çift
şeklinde tanımlanıyor.
f(x, x + 1) + f(x, 8) = 41
eşitliğini sağlayan en küçük x sayısı kaçtır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 40
Ocağuda bir bilgisayar programının akış şeması verilmiştir:
3. XEZ*
eşitliğ
Örneğ
4
n
Buna g
Lise Matematik
En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat
B 8.50 1. Bu testte cevaplayacağınız soru sayısı 40'tır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işar f(x,y)= B TEMEL MATEMATİK TES 1. Pozitif tam sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu Ebob(x, y), x+y tek Ekok(x,y), x+y çift şeklinde tanımlanıyor. f(x, x + 1) + f(x, 8) = 41 eşitliğini sağlayan en küçük x sayısı kaçtır? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 40 Ocağuda bir bilgisayar programının akış şeması verilmiştir: 3. XEZ* eşitliğ Örneğ 4 n Buna g
Gökçen öğretmen kalansız bölme işlemi ile ilgili bir oyunu
öğrencilerine aşağıdaki gibi anlatıyor.
"6 ile tam bölünen bir sayı söylediğimde Aylin, 8 ile tam
bölünen bir sayı söylediğimde Bartu, 15 ile tam bölünen bir
sayı söylediğimde Cenk, 14 ile tam bölünen bir sayı söyle-
diğimde Duru, 20 ile tam bölünen bir sayı söylediğimde ise
Emre ayağa kalkacak. Böylece hem eğlenip hem de öğrenmiş
olacağız."
Gökçen öğretmen iki basamaklı en küçük sayıdan itibaren
ardışık tüm sayıları söylemeye başlıyor ve oyun başlamış
oluyor.
Buna göre; Aylin, Cenk ve Emre'nin ilk defa beraber
kalktığı sayıya kadar Bartu kaç kez ayağa kalkmıştır?
A) 9
B) 8
c) 7
D) 6
E) 5
Lise Matematik
En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat
Gökçen öğretmen kalansız bölme işlemi ile ilgili bir oyunu öğrencilerine aşağıdaki gibi anlatıyor. "6 ile tam bölünen bir sayı söylediğimde Aylin, 8 ile tam bölünen bir sayı söylediğimde Bartu, 15 ile tam bölünen bir sayı söylediğimde Cenk, 14 ile tam bölünen bir sayı söyle- diğimde Duru, 20 ile tam bölünen bir sayı söylediğimde ise Emre ayağa kalkacak. Böylece hem eğlenip hem de öğrenmiş olacağız." Gökçen öğretmen iki basamaklı en küçük sayıdan itibaren ardışık tüm sayıları söylemeye başlıyor ve oyun başlamış oluyor. Buna göre; Aylin, Cenk ve Emre'nin ilk defa beraber kalktığı sayıya kadar Bartu kaç kez ayağa kalkmıştır? A) 9 B) 8 c) 7 D) 6 E) 5
Aşağıdaki şekillerde n kenarlı düzgün çokgenler ve kural
verilerek içlerinde yazan sayıların bulunması isteniyor.
KURAL: n tek sayı ise
n çift sayı ise
biçiminde bulunuyor.
Y
Sayı = EKOK (n, n + 1)
Sayı = n . EBOB (n, n + 4)
Verilen bilgilere göre X, Y, Z ve T sayılarının sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) X<Y <Z<T
B) T<Z< X<Y
C) X<T<Y <Z
D) X=Z<T<Y
E) T<Y=X<Z
Lise Matematik
En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat
Aşağıdaki şekillerde n kenarlı düzgün çokgenler ve kural verilerek içlerinde yazan sayıların bulunması isteniyor. KURAL: n tek sayı ise n çift sayı ise biçiminde bulunuyor. Y Sayı = EKOK (n, n + 1) Sayı = n . EBOB (n, n + 4) Verilen bilgilere göre X, Y, Z ve T sayılarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) X<Y <Z<T B) T<Z< X<Y C) X<T<Y <Z D) X=Z<T<Y E) T<Y=X<Z
Matematik
11. Boyutları 36 m ve 51 m olan dikdörtgen şeklinde-
ki bir arsanın etrafına köşelerede birer tane ağaç
gelmek koşuluyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir.
Bu iş için en az kaç ağaç gerekir.
A) 29 B) 33 C) 47 D) 49 E) 58
12. Boyutları 81 m ve 36 m olan dikdörtgen şeklindeki
bir arsa eşit büyüklükte ve kare şeklinde parseller
www.evize
A) 700
www.
16. Boyutları 2 cm, 3 cm ve 5 cm
bir küp yapılmak isteniyor.
Buna göre, bu iş için en az
B) 800 C) 850
17. ve dakikada bir y
anda yandıktan en az k
12
3,5
aynı anda yanar?
Lise Matematik
En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat
Matematik 11. Boyutları 36 m ve 51 m olan dikdörtgen şeklinde- ki bir arsanın etrafına köşelerede birer tane ağaç gelmek koşuluyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Bu iş için en az kaç ağaç gerekir. A) 29 B) 33 C) 47 D) 49 E) 58 12. Boyutları 81 m ve 36 m olan dikdörtgen şeklindeki bir arsa eşit büyüklükte ve kare şeklinde parseller www.evize A) 700 www. 16. Boyutları 2 cm, 3 cm ve 5 cm bir küp yapılmak isteniyor. Buna göre, bu iş için en az B) 800 C) 850 17. ve dakikada bir y anda yandıktan en az k 12 3,5 aynı anda yanar?
A) 240
13.
30
2. Ebob'ları 15 olan üç sayının toplamı en az kaçtır?
B) 60 C) 75 D) 90 E) 120
A) 45
B) 200 C) 160 D) 140 E) 100
S
á ve 24 sayılarının ekok'ları 120 ve ebo
ra ayırıyor. Her
Çiçekçinin çiçe
sayı ise bu say
ları toplamı kaç
A) 15
B) 1
7. 52 kg, 62 kg.
karıştırılmadan
Bu iş için en
A) 88
B)
8. Bir oduncu
Lise Matematik
En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat
A) 240 13. 30 2. Ebob'ları 15 olan üç sayının toplamı en az kaçtır? B) 60 C) 75 D) 90 E) 120 A) 45 B) 200 C) 160 D) 140 E) 100 S á ve 24 sayılarının ekok'ları 120 ve ebo ra ayırıyor. Her Çiçekçinin çiçe sayı ise bu say ları toplamı kaç A) 15 B) 1 7. 52 kg, 62 kg. karıştırılmadan Bu iş için en A) 88 B) 8. Bir oduncu
-TYT-
B
3
B
B
11. EBOB (3!, 5!, 7!) = x=61
EKOK (3!, 5!, 7!) = y
olarak veriliyor.
pix
= 3! B
s040 = 7!
6
6=1
Souo
oranı kaçtır? nisbria &40.
Buna göre,
10 (3
A) — 1
y
B
6
7!
CON
-
es (0
C) 7!
BS (8
D) 6.7!
46.948.4.20
5040
E) 6!
Lise Matematik
En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat
-TYT- B 3 B B 11. EBOB (3!, 5!, 7!) = x=61 EKOK (3!, 5!, 7!) = y olarak veriliyor. pix = 3! B s040 = 7! 6 6=1 Souo oranı kaçtır? nisbria &40. Buna göre, 10 (3 A) — 1 y B 6 7! CON - es (0 C) 7! BS (8 D) 6.7! 46.948.4.20 5040 E) 6!
1.
Bir mutfağın dikdörtgen şeklindeki zemininin eni 300 cm
boyu 450 cm'dir. Bu zeminin tamamı bir kenarı 30 cm
olan kare şeklindeki fayanslarla hiç boşluk kalmayacak
şekilde döşenecektir.
Bu işlem için en az kaç tane fayans gerekir?
A) 120
B) 135
C) 150 D) 175
E) 200
Lise Matematik
En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat
1. Bir mutfağın dikdörtgen şeklindeki zemininin eni 300 cm boyu 450 cm'dir. Bu zeminin tamamı bir kenarı 30 cm olan kare şeklindeki fayanslarla hiç boşluk kalmayacak şekilde döşenecektir. Bu işlem için en az kaç tane fayans gerekir? A) 120 B) 135 C) 150 D) 175 E) 200
10.
●
B
B
25 m
B
B) 22
B
30 m
Volkan Bey; yukarıda kenar uzunlukları verilen, her köşesinde daha önce dikilmiş birer ağaç bulunan dikdörtgen şek-
lindeki bahçesinin etrafına ağaç dikmek istemektedir. Bu işlemle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir.
Ardışık iki ağaç arasındaki mesafeler eşit olacaktır.
Bahçenin köşelerinde bulunan ağaçlar kesilmeyecek ve yerleri değiştirilmeyecektir.
Harcamaları konusunda titiz davranan Volkan Bey, bu işi en az maliyetli olacak şekilde yapmak istediğinden mümkün
oblib nalumuquio comunal
vog nuncha
olduğunca az ağaç dikecektir.
8210
Buna göre, Volkan Bey'in bahçesinin etrafına dikeceği ağaç sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 26
C) 18
B
tud
D) 14
Lise Matematik
En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat
10. ● B B 25 m B B) 22 B 30 m Volkan Bey; yukarıda kenar uzunlukları verilen, her köşesinde daha önce dikilmiş birer ağaç bulunan dikdörtgen şek- lindeki bahçesinin etrafına ağaç dikmek istemektedir. Bu işlemle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Ardışık iki ağaç arasındaki mesafeler eşit olacaktır. Bahçenin köşelerinde bulunan ağaçlar kesilmeyecek ve yerleri değiştirilmeyecektir. Harcamaları konusunda titiz davranan Volkan Bey, bu işi en az maliyetli olacak şekilde yapmak istediğinden mümkün oblib nalumuquio comunal vog nuncha olduğunca az ağaç dikecektir. 8210 Buna göre, Volkan Bey'in bahçesinin etrafına dikeceği ağaç sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 26 C) 18 B tud D) 14
B
B
29. Aşağıdaki tablonun dışında verilen her bir sayı, okun be-
lirttiği satırdaki veya sütundaki iki sayının ortak katlarının
en küçüğüdür.
A) 135
A
252
63
25
12
C
B) 175
225 60 210
210
420
36
B
A, B ve C birer sayma sayısı olduğuna göre, A + B + C
toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B
C) 220
of
630
108
22
420
100
D) 280
E) 300
180
VE
45
15
los A
4165
31. Bo
yü
ADOLU VE FEN LİSESİ
fc
C
u
X-1
2.
Lise Matematik
En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat
B B 29. Aşağıdaki tablonun dışında verilen her bir sayı, okun be- lirttiği satırdaki veya sütundaki iki sayının ortak katlarının en küçüğüdür. A) 135 A 252 63 25 12 C B) 175 225 60 210 210 420 36 B A, B ve C birer sayma sayısı olduğuna göre, A + B + C toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? B C) 220 of 630 108 22 420 100 D) 280 E) 300 180 VE 45 15 los A 4165 31. Bo yü ADOLU VE FEN LİSESİ fc C u X-1 2.
3.
işaretleyiniz.
Aşağıdaki 3 metre uzunluğunda, dikdörtgen biçimindeki
iki adet tahta birbirine paralel durmaktadır.
3 m
Tahtaların üzerine ardışık iki vida arasındaki mesafe ken-
di aralarında eşit olacak şekilde vidalar yerleştirilecektir.
İlk vidanın başlangıç kenarına ve son vidanın bitiş kena-
rına olan uzaklıkları ardışık iki vida arasındaki uzaklığa
eşit olacaktır.
Tahtaların bir tanesinin üzerine 14 vida, diğerinin üzerine
24 vida yerleştirilecektir.
Vidaların kalınlığı önemsenmediğine göre, tahtalar-
dan birinin üzerindeki vidalardan kaç tanesi diğer
tahtadaki vidalar ile aynı hizaya gelir?
B) 3
C) 4
D) 5
A) 2
E) 6
Lise Matematik
En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat
3. işaretleyiniz. Aşağıdaki 3 metre uzunluğunda, dikdörtgen biçimindeki iki adet tahta birbirine paralel durmaktadır. 3 m Tahtaların üzerine ardışık iki vida arasındaki mesafe ken- di aralarında eşit olacak şekilde vidalar yerleştirilecektir. İlk vidanın başlangıç kenarına ve son vidanın bitiş kena- rına olan uzaklıkları ardışık iki vida arasındaki uzaklığa eşit olacaktır. Tahtaların bir tanesinin üzerine 14 vida, diğerinin üzerine 24 vida yerleştirilecektir. Vidaların kalınlığı önemsenmediğine göre, tahtalar- dan birinin üzerindeki vidalardan kaç tanesi diğer tahtadaki vidalar ile aynı hizaya gelir? B) 3 C) 4 D) 5 A) 2 E) 6
93
22
3 1
7
37
6. Üç çuval içerisinde farklı cinslerde 84, 126
ve 210 kg ağırlığında nohutlar bulunmak-
tadır. Farklı cinsteki nohutlar birbirleriyle
karıştırılmamak koşuluyla eşit ağırlıktaki
poşetlere konulacaktır.
d
3
Hiç nohut artmayacak şekilde en az
sayıda poşet kullanmak için poşetlerin
ağırlığı kaç kg olmalıdır?
A) 54 B) 48 C) 42 D) 36 E) 32
84 126 210/2"
42 43
105|2
21 43 10 3
7 43
off
1237
43
Lise Matematik
En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat
93 22 3 1 7 37 6. Üç çuval içerisinde farklı cinslerde 84, 126 ve 210 kg ağırlığında nohutlar bulunmak- tadır. Farklı cinsteki nohutlar birbirleriyle karıştırılmamak koşuluyla eşit ağırlıktaki poşetlere konulacaktır. d 3 Hiç nohut artmayacak şekilde en az sayıda poşet kullanmak için poşetlerin ağırlığı kaç kg olmalıdır? A) 54 B) 48 C) 42 D) 36 E) 32 84 126 210/2" 42 43 105|2 21 43 10 3 7 43 off 1237 43