Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Logaritmik Eşitsizlikler Soruları

3.
A) 3
62
(x3 - 4x).log(21-2x) ≥ 0
B) 6
-2
V
+ #
eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı var-
dir2
x (x-2)(x+2)
2
4
C) 8
0
10940
-
+
(21-1-201
21-2x=1
2
2=2
D) 90E) 12
646.
VH+
102 10
6.
log₂3 = x
log 3 = y
olduğuna göre
logab3
ifadesi aşağıd
A) x.y
Lise Matematik
Logaritmik Eşitsizlikler
3. A) 3 62 (x3 - 4x).log(21-2x) ≥ 0 B) 6 -2 V + # eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı var- dir2 x (x-2)(x+2) 2 4 C) 8 0 10940 - + (21-1-201 21-2x=1 2 2=2 D) 90E) 12 646. VH+ 102 10 6. log₂3 = x log 3 = y olduğuna göre logab3 ifadesi aşağıd A) x.y
24
2
ÖSYM
4
Örnek: (19)
f(x)=log,2 fonksiyonu için
f(4³).f^¹ (-1) =
f-1
3
eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır?
5
A)=1/2
B) 2
las za 2
1
24
>
2
3
= 6
21
2
2x = f(x)
M
C)=1/12
13
0
b
= 2.3
E)
(2014/LYS)
Lise Matematik
Logaritmik Eşitsizlikler
24 2 ÖSYM 4 Örnek: (19) f(x)=log,2 fonksiyonu için f(4³).f^¹ (-1) = f-1 3 eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır? 5 A)=1/2 B) 2 las za 2 1 24 > 2 3 = 6 21 2 2x = f(x) M C)=1/12 13 0 b = 2.3 E) (2014/LYS)
Test
7.
8.
f(x) = 3x + 1
fonksiyonu veriliyor.
2.53.3
f(p) = 90 olduğuna göre, p'nin en dar tam sayı aralığı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) (1, 2)
B) (2, 3)
C) (3, 4) D) (4, 5)
Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı,
f(x) = 2x ve g(x) = 3*
E) (5, 6)
fonksiyonları veriliyor.
f(a) = g(b) olduğuna göre, ga işleminin sonucu kaç
Lise Matematik
Logaritmik Eşitsizlikler
Test 7. 8. f(x) = 3x + 1 fonksiyonu veriliyor. 2.53.3 f(p) = 90 olduğuna göre, p'nin en dar tam sayı aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) (1, 2) B) (2, 3) C) (3, 4) D) (4, 5) Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı, f(x) = 2x ve g(x) = 3* E) (5, 6) fonksiyonları veriliyor. f(a) = g(b) olduğuna göre, ga işleminin sonucu kaç
2.
m ve n gerçel sayılar olmak üzere, 144-20
m² =ny
eşitliği veriliyor.
Buna göre, logn ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangi-
mn
sidir?
A) -
X
x+y
x-y
x+y
D) -
B) Y
x+y
x+y
E) X+Y
x-y
xy
x+y
C)-
1
X
1
Lise Matematik
Logaritmik Eşitsizlikler
2. m ve n gerçel sayılar olmak üzere, 144-20 m² =ny eşitliği veriliyor. Buna göre, logn ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangi- mn sidir? A) - X x+y x-y x+y D) - B) Y x+y x+y E) X+Y x-y xy x+y C)- 1 X 1
8.
9.
Mog(tan3°) + log(tan4°) + + log (tan87°)
(0421
tan 45
Co$3
87-3-42
82-3
işleminin sonucu kaçtır?
10910 6
A) Q
C) 5
B) 2
**
log₁² + 12₁3"
log(x - 2) = log(x-2)3
A) 5
eşitliğinde x in alabileceği değerler toplamı
kaçtır?
B) 6
C)
D) 45 E) 84
13
...CO.
22
32
1
Lise Matematik
Logaritmik Eşitsizlikler
8. 9. Mog(tan3°) + log(tan4°) + + log (tan87°) (0421 tan 45 Co$3 87-3-42 82-3 işleminin sonucu kaçtır? 10910 6 A) Q C) 5 B) 2 ** log₁² + 12₁3" log(x - 2) = log(x-2)3 A) 5 eşitliğinde x in alabileceği değerler toplamı kaçtır? B) 6 C) D) 45 E) 84 13 ...CO. 22 32 1
5.
Temel Düzey
A) 3
log₂ (x + 1) ≥ log ₁ (x-1)
2
910
TEMEL
eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği birbirinden farklı iki
tam sayı değerinin toplamı en az kaçtır?
B) 5
122-1
ORTA
C) 7
D) 9
İLERİ
Apol<(S-x),gol-bs-1000
E) 11
Lise Matematik
Logaritmik Eşitsizlikler
5. Temel Düzey A) 3 log₂ (x + 1) ≥ log ₁ (x-1) 2 910 TEMEL eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği birbirinden farklı iki tam sayı değerinin toplamı en az kaçtır? B) 5 122-1 ORTA C) 7 D) 9 İLERİ Apol<(S-x),gol-bs-1000 E) 11
Örnek: (18)
Aşağıda y=logax, y=logox ve y=logcx fonksiyonlarının grafikleri çi-
zilmiştir.
=tabon >
= denedik
y
atik (3 Kitap)/01
_y=log2
y=logb3
-y=logu
Buna göre, a, b ve c sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız
= log1=1
=109} = 1
Hartan
=2=X
= 3¹=x
=ALBEC
=X=2
=X=3
Farbie®
Buna
Lise Matematik
Logaritmik Eşitsizlikler
Örnek: (18) Aşağıda y=logax, y=logox ve y=logcx fonksiyonlarının grafikleri çi- zilmiştir. =tabon > = denedik y atik (3 Kitap)/01 _y=log2 y=logb3 -y=logu Buna göre, a, b ve c sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız = log1=1 =109} = 1 Hartan =2=X = 3¹=x =ALBEC =X=2 =X=3 Farbie® Buna
aşağıdakilerden hangisidir?
a+b+1
B)
a+b
A)
a+b
a+b+2
log 30
tog 45
D)
10937=a
logs
A)
a +1
b+1
D)
a+b+1
b+2
b+1
ab + b
log,7 birim
=
E)
1093 9+
2109322
3. Aşağıdaki şekilde iki parçaya ayrılmış sarı ve mavi ipler ve-
rilmiştir.
B)
a ve b türünden eşiti
ab + 1
a+b
a+b
a+b+1
5+
log35 + 10936
10933
log25 birim
log23 birim
Sarı ve mavi renkli iplerin soldaki parçalarının uzunluklarının
sağdaki parçalarının uzunluklarına oranı sırasıyla a ve b'dir.
E)
C)
Buna göre, log3515 ifadesinin a ve b türünden eşiti aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
log S
+ log₂5
b
a+b+1
a+2
093²³ +1093²
a+2
ab + b
logs
109335 log7+10935
alog 5 +logs
log 5 birim
S
a+b+1
642
bilog 3
log35
C)
log ²
2
23 +109₂³ =1+1og₂5
a+1
ab + a
NAVIGASYON
blog 3
Lise Matematik
Logaritmik Eşitsizlikler
aşağıdakilerden hangisidir? a+b+1 B) a+b A) a+b a+b+2 log 30 tog 45 D) 10937=a logs A) a +1 b+1 D) a+b+1 b+2 b+1 ab + b log,7 birim = E) 1093 9+ 2109322 3. Aşağıdaki şekilde iki parçaya ayrılmış sarı ve mavi ipler ve- rilmiştir. B) a ve b türünden eşiti ab + 1 a+b a+b a+b+1 5+ log35 + 10936 10933 log25 birim log23 birim Sarı ve mavi renkli iplerin soldaki parçalarının uzunluklarının sağdaki parçalarının uzunluklarına oranı sırasıyla a ve b'dir. E) C) Buna göre, log3515 ifadesinin a ve b türünden eşiti aşa- ğıdakilerden hangisidir? log S + log₂5 b a+b+1 a+2 093²³ +1093² a+2 ab + b logs 109335 log7+10935 alog 5 +logs log 5 birim S a+b+1 642 bilog 3 log35 C) log ² 2 23 +109₂³ =1+1og₂5 a+1 ab + a NAVIGASYON blog 3
15.
+(1-a)
x7y
4
D)
33-5
2x-y
8
2x-Jy = 8
log80 = x ve log25 = y
olduğuna göre, log2 nin x ve y türünden eşiti aşağıdakiler-
den hangisine eşittir?
A)
B)
x-y
8
1056 - 1055
E)
C)
2x+y
8
300-6= 350
2-3y
2x-y
4
1052
Lise Matematik
Logaritmik Eşitsizlikler
15. +(1-a) x7y 4 D) 33-5 2x-y 8 2x-Jy = 8 log80 = x ve log25 = y olduğuna göre, log2 nin x ve y türünden eşiti aşağıdakiler- den hangisine eşittir? A) B) x-y 8 1056 - 1055 E) C) 2x+y 8 300-6= 350 2-3y 2x-y 4 1052
EŞİTSİZLİKLER - 11/
x².(x-3) ₂0
7-x
9.
eşitsizliğini sağlayan x in alabileceği kaç farklı tam sa-
yı değeri vardır?
A) 1
B) 2
tonet olan ve v ek-
C) 3
D) 4
20
E) 5
13.
A) 5
(x-52²
eşitsizliğini sağlayan x in alabilece
değerleri toplamı kaçtır?
eis
*******
+
O
KONU T
B) 7
KC
r
C) 9
13x-
Lise Matematik
Logaritmik Eşitsizlikler
EŞİTSİZLİKLER - 11/ x².(x-3) ₂0 7-x 9. eşitsizliğini sağlayan x in alabileceği kaç farklı tam sa- yı değeri vardır? A) 1 B) 2 tonet olan ve v ek- C) 3 D) 4 20 E) 5 13. A) 5 (x-52² eşitsizliğini sağlayan x in alabilece değerleri toplamı kaçtır? eis ******* + O KONU T B) 7 KC r C) 9 13x-
7. Bir hastaya 200 mg miktarında bir ilaç verilmek-
tedir İlaç hastanın vücudunda her saat %75 ora-
ninda azalmaktadın Hastanın vücudundaki ilaç
20 mg kalana kadar beklenmekte 20 mg kala-
cak süre geçtiğinde aynı ilaçtan tekrar verilmek-
tedir.
Buna göre, ilaç verildikten kaç saat sonra
hastaya tekrar ilaç verilmelidir?
A) log3
B) log5
E) 1 + log₂5
D) — + log45
10
200 (2) * = 30
C) 1
t= log
Lise Matematik
Logaritmik Eşitsizlikler
7. Bir hastaya 200 mg miktarında bir ilaç verilmek- tedir İlaç hastanın vücudunda her saat %75 ora- ninda azalmaktadın Hastanın vücudundaki ilaç 20 mg kalana kadar beklenmekte 20 mg kala- cak süre geçtiğinde aynı ilaçtan tekrar verilmek- tedir. Buna göre, ilaç verildikten kaç saat sonra hastaya tekrar ilaç verilmelidir? A) log3 B) log5 E) 1 + log₂5 D) — + log45 10 200 (2) * = 30 C) 1 t= log
8. x, y, z doğal sayı olmak üzere, aşağıda bazı üslü iş-
lemlerin sonuçları gösterilmiştir. Sonuç kısmındaki
indisli sayılardan her biri rakamdır. Örneğin, a, bir ra-
kam, b3 bir rakam, C₁3 bir rakamdır.
Üslü İşlem
X12
A) 4,4
y24
218
Sonuç
a₁a₂a3...a6
b₁ b₂b3...bg
C₁ C₂ C3...C13
Buna göre, log (x2.y4.z³) aşağıdakilerden han-
gisine eşit olabilir?
B) 4,5
C) 4,6
D) 4,7
E) 4,8
Lise Matematik
Logaritmik Eşitsizlikler
8. x, y, z doğal sayı olmak üzere, aşağıda bazı üslü iş- lemlerin sonuçları gösterilmiştir. Sonuç kısmındaki indisli sayılardan her biri rakamdır. Örneğin, a, bir ra- kam, b3 bir rakam, C₁3 bir rakamdır. Üslü İşlem X12 A) 4,4 y24 218 Sonuç a₁a₂a3...a6 b₁ b₂b3...bg C₁ C₂ C3...C13 Buna göre, log (x2.y4.z³) aşağıdakilerden han- gisine eşit olabilir? B) 4,5 C) 4,6 D) 4,7 E) 4,8
199
11. Şenay aşağıda uzunlukları verilen mavi, sarı, ye
ve turuncu lego parçalarını birleştirerek yeni re
0-(xpol-) gol
parçalar elde ediyor.
Ĵ 1
log2 log₂3
birim
birim
Şenay'ın oluşturduğu
1.
II.
III.
I
A) log₂256
B) log236
C)
D)
E)
log,6
birim
3.(1 + log₂3)
3+ log₂3
3+ log₂27
log₂12
birim
numaralı parçaların uzunlukları aşağıdakilerd
hangisidir?
11
9001 (0
TA
III
log₂72 gol+ log₂48
log₂216
log272
aime
3+2-log23
2.(1 + log₂3)
3log23
4.log,3
3+ log₂9
2 + log₂8
Lise Matematik
Logaritmik Eşitsizlikler
199 11. Şenay aşağıda uzunlukları verilen mavi, sarı, ye ve turuncu lego parçalarını birleştirerek yeni re 0-(xpol-) gol parçalar elde ediyor. Ĵ 1 log2 log₂3 birim birim Şenay'ın oluşturduğu 1. II. III. I A) log₂256 B) log236 C) D) E) log,6 birim 3.(1 + log₂3) 3+ log₂3 3+ log₂27 log₂12 birim numaralı parçaların uzunlukları aşağıdakilerd hangisidir? 11 9001 (0 TA III log₂72 gol+ log₂48 log₂216 log272 aime 3+2-log23 2.(1 + log₂3) 3log23 4.log,3 3+ log₂9 2 + log₂8
09:57
dikdörtgen denir.
Buna göre, kare şeklindeki bir logaritmik
dikdörtgenin çevresi kaç birimdir?
A) 4e
B) 4e²
C) 4e3
D) 4e4
17. a bir tam sayı olmak üzere, [logga, log2a] kapalı
aralığında bulunan tam sayılar ile [4, 6] kapalı
aralığında bulunan tam sayılar aynıdır.
B) 291
E) 4e5
Buna göre, a sayısının alabileceği değerler toplamı
kaçtır?
A) 253
C) 329
C
LTE
D) 347
E) 375
hiçbir kişi, kurum
Bu soruların telif hakları ÖSYM'
Lise Matematik
Logaritmik Eşitsizlikler
09:57 dikdörtgen denir. Buna göre, kare şeklindeki bir logaritmik dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? A) 4e B) 4e² C) 4e3 D) 4e4 17. a bir tam sayı olmak üzere, [logga, log2a] kapalı aralığında bulunan tam sayılar ile [4, 6] kapalı aralığında bulunan tam sayılar aynıdır. B) 291 E) 4e5 Buna göre, a sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 253 C) 329 C LTE D) 347 E) 375 hiçbir kişi, kurum Bu soruların telif hakları ÖSYM'
Bulunan x değerleri verilen ilk denklemde
sağlattırılır.
9
Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümesini bulu-
nuz.
I. 3logx- 4 log( (²1)
.3
= 14
log 10x
109₁0 (²4)
-4
log 10x
14
5
7
x = 7. log₁0
log 10
10910
X 2
2
x = 10
11. log, (3x - 2) = 2
III. log,(x + 4) + log₂ (
Lise Matematik
Logaritmik Eşitsizlikler
Bulunan x değerleri verilen ilk denklemde sağlattırılır. 9 Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümesini bulu- nuz. I. 3logx- 4 log( (²1) .3 = 14 log 10x 109₁0 (²4) -4 log 10x 14 5 7 x = 7. log₁0 log 10 10910 X 2 2 x = 10 11. log, (3x - 2) = 2 III. log,(x + 4) + log₂ (
x gerçek sayısı için;
X : x sayısından büyük en küçük tam sayı
X
: x sayısından küçük en büyük tam sayı
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre,
log,60 + log 12
işleminin sonucu kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6 E) 7
As
Buna
eşitsi
Lise Matematik
Logaritmik Eşitsizlikler
x gerçek sayısı için; X : x sayısından büyük en küçük tam sayı X : x sayısından küçük en büyük tam sayı biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, log,60 + log 12 işleminin sonucu kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 As Buna eşitsi