Trig. Toplam-Fark Formülleri Soruları

120.4
244-1
24.4
244
6. Eline aldığı papatyaların yapraklarını sırasıyla seviyor,
sevmiyor, seviyor, sevmiyor, ... biçiminde sayan Cansu bu
papatya ile papatya falı bakmaktadır.
24
no
a, b ve c pozitif tam sayılar olduğuna göre,
be
atc
Cansu yaprak sayıları bc, a + c ve b c olan papatyalar ile
fal baktığında hepsinde sevmiyor çıkmıştır.
I. 2a + c tek sayıdır.
II. a b çift sayıdır.
●
III. c çift sayıdır.
A) Yalnız I
C
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
D) I ve II
B) Yalnız II
SwN.
a/b/c
2 12 19
13
v
t
T
a Talts
E) II ve III
C) Yalnız III
Get
8.
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
120.4 244-1 24.4 244 6. Eline aldığı papatyaların yapraklarını sırasıyla seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, ... biçiminde sayan Cansu bu papatya ile papatya falı bakmaktadır. 24 no a, b ve c pozitif tam sayılar olduğuna göre, be atc Cansu yaprak sayıları bc, a + c ve b c olan papatyalar ile fal baktığında hepsinde sevmiyor çıkmıştır. I. 2a + c tek sayıdır. II. a b çift sayıdır. ● III. c çift sayıdır. A) Yalnız I C ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? D) I ve II B) Yalnız II SwN. a/b/c 2 12 19 13 v t T a Talts E) II ve III C) Yalnız III Get 8.
AÇI) FORMÜLLERİ
4. Bir keklik ile onu avlamak isteyen avcının konumları dik ko-
ordinat düzlemine aktarılarak aşağıdaki şekil elde edilmiştir.
Keklik ile avcının orijine uzaklığı aynıdır.
sin2a = 4/10 = 4/²/²
TO
2sina cosa = 4
A
27
1
cose
100-4 you 10 ag
500-2
S
A
= 1620
y
02a
D)-20√10
4854
X
20=53
sin 2.9
Kekliğin bulunduğu nokta K(60, 80) olduğuna göre, avcı-
nın bulunduğu noktanın ordinatı kaçtır?
4
A)-40√5
B)-20√5
E) -40√10
2
cosa=t
2sina cosa-y
C)-10√5
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
AÇI) FORMÜLLERİ 4. Bir keklik ile onu avlamak isteyen avcının konumları dik ko- ordinat düzlemine aktarılarak aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Keklik ile avcının orijine uzaklığı aynıdır. sin2a = 4/10 = 4/²/² TO 2sina cosa = 4 A 27 1 cose 100-4 you 10 ag 500-2 S A = 1620 y 02a D)-20√10 4854 X 20=53 sin 2.9 Kekliğin bulunduğu nokta K(60, 80) olduğuna göre, avcı- nın bulunduğu noktanın ordinatı kaçtır? 4 A)-40√5 B)-20√5 E) -40√10 2 cosa=t 2sina cosa-y C)-10√5
TEST - 13
Toplam Fark, Yarımaçı Form
Trigonometrik Denklemler
Temel Düzey
1.
sin 28° cos 22° + sin 22° cos 28°
cos 72° cos 32° + sin 72°-sin 32°
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden
A) 1
B)-1
D) tan 40°
Öğreten Sorular
hangisidir?
E) sec 50°
C) tan 50°
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
TEST - 13 Toplam Fark, Yarımaçı Form Trigonometrik Denklemler Temel Düzey 1. sin 28° cos 22° + sin 22° cos 28° cos 72° cos 32° + sin 72°-sin 32° ifadesinin eşiti aşağıdakilerden A) 1 B)-1 D) tan 40° Öğreten Sorular hangisidir? E) sec 50° C) tan 50°
2
2.2.2. cos20. cos 20. sin 20 Singo.cos40
58- sin10° = m olduğuna göre,
cos 20°-√3.sin20°
sin
1-25in²10
8
00/50
ifadesinin m türünden eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 2m
B) m
E) 2√1-m²
D) √1-m²
2m² -2√3 sin 10. cos 10
N|3
c) m2
C)
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
2 2.2.2. cos20. cos 20. sin 20 Singo.cos40 58- sin10° = m olduğuna göre, cos 20°-√3.sin20° sin 1-25in²10 8 00/50 ifadesinin m türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 2m B) m E) 2√1-m² D) √1-m² 2m² -2√3 sin 10. cos 10 N|3 c) m2 C)
8.
Önce Konuyu
Tanımak
Lazım
A
A)-2
4
T
vard
P√√₂0
M
B) -3
Snie) (O merkezli çemberde
bio|AC| = 6 cm
B
olduğuna göre,tan(CAB)
2
44
|AB| = 2√5 cm
000S800(Al
|AO| = 5 cm
kaçtır?
C) - D) - E)-1
2
3
014
1-1/2
1.
21/09/2
91ög oneinolhov shaimas llous mh18
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
8. Önce Konuyu Tanımak Lazım A A)-2 4 T vard P√√₂0 M B) -3 Snie) (O merkezli çemberde bio|AC| = 6 cm B olduğuna göre,tan(CAB) 2 44 |AB| = 2√5 cm 000S800(Al |AO| = 5 cm kaçtır? C) - D) - E)-1 2 3 014 1-1/2 1. 21/09/2 91ög oneinolhov shaimas llous mh18
MATEMATIK
12. Dört ayaklı bir sandalyenin yerde bıraktığı izler, A, B, C ve
D noktalarıdır ve bu izler bir dikdörtgenin köşeleridir.
b
D
TOPLAM -FARK FORMÜLLERİ
A)
115
atb
Ge
E
946
Bu sandalye, A izini bırakan ayağın etrafında saat yönün-
de 90° döndürülüp tekrar yere konduğunda şekildeki yeni
izler oluşmuştur.
tan(DEG) = 5
olduğuna göre, tan (BDE) kaçtır?
B) C)/3
F
72
D)=1/12
2|3
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
MATEMATIK 12. Dört ayaklı bir sandalyenin yerde bıraktığı izler, A, B, C ve D noktalarıdır ve bu izler bir dikdörtgenin köşeleridir. b D TOPLAM -FARK FORMÜLLERİ A) 115 atb Ge E 946 Bu sandalye, A izini bırakan ayağın etrafında saat yönün- de 90° döndürülüp tekrar yere konduğunda şekildeki yeni izler oluşmuştur. tan(DEG) = 5 olduğuna göre, tan (BDE) kaçtır? B) C)/3 F 72 D)=1/12 2|3
olduğuna göre, cosa cos2a. cos4a işleminin -
sonucu kaçtır?
1
B)
16
2 sinha.cosha
= 21sins
2 Sinje Cosdecosha=disfac
2 sine cosa, cosae, coshc=251
8.
A)
cost ong
(cos(x+y))² + (sin(x − y))²
Sifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
B) 2sin(x-y) cos(x+y)
D) 1-sin2x.cos2y
A) sinx.cosy
C) 1-sinx.cosy
5) D
C)
6) E
1
D)=-1/2 E) 1
E) 1-sin2x.sin2y
7) C
8) E
91
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
olduğuna göre, cosa cos2a. cos4a işleminin - sonucu kaçtır? 1 B) 16 2 sinha.cosha = 21sins 2 Sinje Cosdecosha=disfac 2 sine cosa, cosae, coshc=251 8. A) cost ong (cos(x+y))² + (sin(x − y))² Sifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? B) 2sin(x-y) cos(x+y) D) 1-sin2x.cos2y A) sinx.cosy C) 1-sinx.cosy 5) D C) 6) E 1 D)=-1/2 E) 1 E) 1-sin2x.sin2y 7) C 8) E 91
2t
62.
arccosk atılıyor
cos kabi
k çıkıyor
cos20 atılıyor
2cos²0-1
çıkıyor
yanım açı kabı
Şekildeki kapları kullanmak isteyen Şerife;
2 arctanx=arccos- 1/(x > 0)
denkleminde x değerini kaç olarak hesaplar?
√3
B) 3
A) 1
C) // ((D)
E)-1
22
Dik kesi
kabul ec
karıdaki
m(KOT
A(3, 1)
uğrayıp
dönüyo
En az
göre
(A) 1/1/20
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
2t 62. arccosk atılıyor cos kabi k çıkıyor cos20 atılıyor 2cos²0-1 çıkıyor yanım açı kabı Şekildeki kapları kullanmak isteyen Şerife; 2 arctanx=arccos- 1/(x > 0) denkleminde x değerini kaç olarak hesaplar? √3 B) 3 A) 1 C) // ((D) E)-1 22 Dik kesi kabul ec karıdaki m(KOT A(3, 1) uğrayıp dönüyo En az göre (A) 1/1/20
igonometri
Am
K
Soru: 143.
x + y = 180° olmak üzere
UYGULAMA BÖLÜMÜ
cosx cos 2y - sinx-sin2y
sin 2x cosy + cos2x siny
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) -tanx
B) -coty
C) 1 D) tanx
E) coty
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
igonometri Am K Soru: 143. x + y = 180° olmak üzere UYGULAMA BÖLÜMÜ cosx cos 2y - sinx-sin2y sin 2x cosy + cos2x siny ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) -tanx B) -coty C) 1 D) tanx E) coty
ESEN YAYINLARI
3
A
F
LL
2
D
+/+
K
2
13
m
D) -8
duğuna göre tanx r
DE| = |CE| = 3
E)
C) 13
5
Şekilde ABCD kare, |AE| = |EB|, |DF| = 2 cm
|FA| = 3 cm ve m(DKC) = x olduğuna göre
tanx kaça eşittir?
A)-14 B)-12 C) -10
S
D)
E)-6
9
13
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
ESEN YAYINLARI 3 A F LL 2 D +/+ K 2 13 m D) -8 duğuna göre tanx r DE| = |CE| = 3 E) C) 13 5 Şekilde ABCD kare, |AE| = |EB|, |DF| = 2 cm |FA| = 3 cm ve m(DKC) = x olduğuna göre tanx kaça eşittir? A)-14 B)-12 C) -10 S D) E)-6 9 13
5.
Kırmızı renkli çubuk A köşesi etrafında ok ile gösterilen ytr
0 derece, yeşil renkli çubuk B köşesi etrafında ok ile göstere
yönde ß derece döndürülerek bir eşkenar üçgen oluşturulu
Buna göre,
gisidir?
A) sine
A)
sin ß
cose
X
16
B) cose
+2001/
A)
cos 24°
cos 66°
sin 8°
sin 82°
olduğuna göre, cos 16° nin x türünden eşiti aşağıdakiler
den hangisidir?
+
B)
x10
X
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden he
8
C) 1
X
c) %6
D) 2 sine
6. 2/ sin 8° cos 8° cos 16° cos 32° = x/2
=)
D) A
C) x
E) 2-cost
X
8
D) 4x
Sint 2/ sin16, 63/6, cos)2 = 2X/2
olduğuna göre, sin 64° nin x türünden eşiti aşağıdakiler
den hangisidir?
B)
T
N/x
E) 8x
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
5. Kırmızı renkli çubuk A köşesi etrafında ok ile gösterilen ytr 0 derece, yeşil renkli çubuk B köşesi etrafında ok ile göstere yönde ß derece döndürülerek bir eşkenar üçgen oluşturulu Buna göre, gisidir? A) sine A) sin ß cose X 16 B) cose +2001/ A) cos 24° cos 66° sin 8° sin 82° olduğuna göre, cos 16° nin x türünden eşiti aşağıdakiler den hangisidir? + B) x10 X ifadesinin eşiti aşağıdakilerden he 8 C) 1 X c) %6 D) 2 sine 6. 2/ sin 8° cos 8° cos 16° cos 32° = x/2 =) D) A C) x E) 2-cost X 8 D) 4x Sint 2/ sin16, 63/6, cos)2 = 2X/2 olduğuna göre, sin 64° nin x türünden eşiti aşağıdakiler den hangisidir? B) T N/x E) 8x
AYT/MATEMATİK
27. 0<x< 2π olmak üzere,
sin 5x
cos 5x
sinx
COS X
eşitliğini sağlayan x değerlerinden biri aşağıdakiler-
den hangisidir?
A)
P
2π
B)
Sinux
4π
3
=
2
C) 5T
4
5π
D) 5 E)
3
sinskcosx - COS5x Sinx = 2sinxcosy
sin 2x
11π
6
(1)
29.
D
A
1. S
ve
[C
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
AYT/MATEMATİK 27. 0<x< 2π olmak üzere, sin 5x cos 5x sinx COS X eşitliğini sağlayan x değerlerinden biri aşağıdakiler- den hangisidir? A) P 2π B) Sinux 4π 3 = 2 C) 5T 4 5π D) 5 E) 3 sinskcosx - COS5x Sinx = 2sinxcosy sin 2x 11π 6 (1) 29. D A 1. S ve [C
kdörtgen şeklindeki buz
Cadır.
12
3
şesine olan uzak-
kaçtır?
E) 8
tank
itan
CAP
A
35
a M
A) 23/10
K
23
C ABCD kare,
D, M, K ve B, M, L
doğrusal,
B) //
Yukarıdaki verilere göre, tana nın değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
|AK|=|AL|-|KB||
m(LMD) =
C) 2/20
2
= a dir.
D) //
NOW
n
43
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
kdörtgen şeklindeki buz Cadır. 12 3 şesine olan uzak- kaçtır? E) 8 tank itan CAP A 35 a M A) 23/10 K 23 C ABCD kare, D, M, K ve B, M, L doğrusal, B) // Yukarıdaki verilere göre, tana nın değeri aşağıdakilerden hangisidir? |AK|=|AL|-|KB|| m(LMD) = C) 2/20 2 = a dir. D) // NOW n 43
#!
anluğuna oranı aşa-
B
bfc
A
btc byc
null
ZLAT(
B
S1
C'E
Yukarıda
A) 2
2
06100
S
20
A 21
SC
3
ABC dik üçgen
Bam(DAC) = m(ABD) = a
m(BAD) = B
IDCI
IDCI = 2 birim
IBDI = 6 birim
A
6 D 2 C
verilenlere
B) 1
~
20
(c)
göre, tanß değeri kaçtır?
c) 5/4
D) 5/3
E) 7/3
jital Çözüm Uygu
App Store
'dan indirin
www
ayink
PAU
or
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
#! anluğuna oranı aşa- B bfc A btc byc null ZLAT( B S1 C'E Yukarıda A) 2 2 06100 S 20 A 21 SC 3 ABC dik üçgen Bam(DAC) = m(ABD) = a m(BAD) = B IDCI IDCI = 2 birim IBDI = 6 birim A 6 D 2 C verilenlere B) 1 ~ 20 (c) göre, tanß değeri kaçtır? c) 5/4 D) 5/3 E) 7/3 jital Çözüm Uygu App Store 'dan indirin www ayink PAU or
kılma-
Şekil-
2.
LİMİT YAYINLARI
23
hangisidir?
a
A) 2b = 5a
C) 2b = 7a
b
Kısa kenari a birim, uzun kenarı b birim olan yukarıda ve-
rilen dikdörtgen biçimindeki tahta bloklardan 3 tanesi aşa-
ğıdaki gibi konumlandırılıyor.
EWAYOY
LP13MATSB20-038
d₂ ve d₂ ışınları arasındaki dar açının sinüsü
ğuna göre, a ile b arasındaki bağıntı aşağıdakilerden
E) 3b = 10a
35
B) b = 4a
D) b = 3a
oldu-
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
kılma- Şekil- 2. LİMİT YAYINLARI 23 hangisidir? a A) 2b = 5a C) 2b = 7a b Kısa kenari a birim, uzun kenarı b birim olan yukarıda ve- rilen dikdörtgen biçimindeki tahta bloklardan 3 tanesi aşa- ğıdaki gibi konumlandırılıyor. EWAYOY LP13MATSB20-038 d₂ ve d₂ ışınları arasındaki dar açının sinüsü ğuna göre, a ile b arasındaki bağıntı aşağıdakilerden E) 3b = 10a 35 B) b = 4a D) b = 3a oldu-
25
13
A}
B
5
Buna göre, sina
3
2
5
3
15
B)
C
C)
4/5
Test 201
Yandaki şekilde gösterilen
ABC üçgeninde
[BD] 1 [AC]
|AD| = 5 cm
|AB| = 13 cm
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
13
56
15
|BC| = 15 cm
m(ABC) = a dir.
lama
65
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
25 13 A} B 5 Buna göre, sina 3 2 5 3 15 B) C C) 4/5 Test 201 Yandaki şekilde gösterilen ABC üçgeninde [BD] 1 [AC] |AD| = 5 cm |AB| = 13 cm aşağıdakilerden hangisine eşittir? 13 56 15 |BC| = 15 cm m(ABC) = a dir. lama 65