Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Trig. Toplam-Fark Formülleri Soruları

120.4
244-1
24.4
244
6. Eline aldığı papatyaların yapraklarını sırasıyla seviyor,
sevmiyor, seviyor, sevmiyor, ... biçiminde sayan Cansu bu
papatya ile papatya falı bakmaktadır.
24
no
a, b ve c pozitif tam sayılar olduğuna göre,
be
atc
Cansu yaprak sayıları bc, a + c ve b c olan papatyalar ile
fal baktığında hepsinde sevmiyor çıkmıştır.
I. 2a + c tek sayıdır.
II. a b çift sayıdır.
●
III. c çift sayıdır.
A) Yalnız I
C
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
D) I ve II
B) Yalnız II
SwN.
a/b/c
2 12 19
13
v
t
T
a Talts
E) II ve III
C) Yalnız III
Get
8.
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
120.4 244-1 24.4 244 6. Eline aldığı papatyaların yapraklarını sırasıyla seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, ... biçiminde sayan Cansu bu papatya ile papatya falı bakmaktadır. 24 no a, b ve c pozitif tam sayılar olduğuna göre, be atc Cansu yaprak sayıları bc, a + c ve b c olan papatyalar ile fal baktığında hepsinde sevmiyor çıkmıştır. I. 2a + c tek sayıdır. II. a b çift sayıdır. ● III. c çift sayıdır. A) Yalnız I C ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? D) I ve II B) Yalnız II SwN. a/b/c 2 12 19 13 v t T a Talts E) II ve III C) Yalnız III Get 8.
TEST - 13
Toplam Fark, Yarımaçı Form
Trigonometrik Denklemler
Temel Düzey
1.
sin 28° cos 22° + sin 22° cos 28°
cos 72° cos 32° + sin 72°-sin 32°
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden
A) 1
B)-1
D) tan 40°
Öğreten Sorular
hangisidir?
E) sec 50°
C) tan 50°
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
TEST - 13 Toplam Fark, Yarımaçı Form Trigonometrik Denklemler Temel Düzey 1. sin 28° cos 22° + sin 22° cos 28° cos 72° cos 32° + sin 72°-sin 32° ifadesinin eşiti aşağıdakilerden A) 1 B)-1 D) tan 40° Öğreten Sorular hangisidir? E) sec 50° C) tan 50°
MATEMATIK
12. Dört ayaklı bir sandalyenin yerde bıraktığı izler, A, B, C ve
D noktalarıdır ve bu izler bir dikdörtgenin köşeleridir.
b
D
TOPLAM -FARK FORMÜLLERİ
A)
115
atb
Ge
E
946
Bu sandalye, A izini bırakan ayağın etrafında saat yönün-
de 90° döndürülüp tekrar yere konduğunda şekildeki yeni
izler oluşmuştur.
tan(DEG) = 5
olduğuna göre, tan (BDE) kaçtır?
B) C)/3
F
72
D)=1/12
2|3
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
MATEMATIK 12. Dört ayaklı bir sandalyenin yerde bıraktığı izler, A, B, C ve D noktalarıdır ve bu izler bir dikdörtgenin köşeleridir. b D TOPLAM -FARK FORMÜLLERİ A) 115 atb Ge E 946 Bu sandalye, A izini bırakan ayağın etrafında saat yönün- de 90° döndürülüp tekrar yere konduğunda şekildeki yeni izler oluşmuştur. tan(DEG) = 5 olduğuna göre, tan (BDE) kaçtır? B) C)/3 F 72 D)=1/12 2|3
olduğuna göre, cosa cos2a. cos4a işleminin -
sonucu kaçtır?
1
B)
16
2 sinha.cosha
= 21sins
2 Sinje Cosdecosha=disfac
2 sine cosa, cosae, coshc=251
8.
A)
cost ong
(cos(x+y))² + (sin(x − y))²
Sifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
B) 2sin(x-y) cos(x+y)
D) 1-sin2x.cos2y
A) sinx.cosy
C) 1-sinx.cosy
5) D
C)
6) E
1
D)=-1/2 E) 1
E) 1-sin2x.sin2y
7) C
8) E
91
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
olduğuna göre, cosa cos2a. cos4a işleminin - sonucu kaçtır? 1 B) 16 2 sinha.cosha = 21sins 2 Sinje Cosdecosha=disfac 2 sine cosa, cosae, coshc=251 8. A) cost ong (cos(x+y))² + (sin(x − y))² Sifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? B) 2sin(x-y) cos(x+y) D) 1-sin2x.cos2y A) sinx.cosy C) 1-sinx.cosy 5) D C) 6) E 1 D)=-1/2 E) 1 E) 1-sin2x.sin2y 7) C 8) E 91
igonometri
Am
K
Soru: 143.
x + y = 180° olmak üzere
UYGULAMA BÖLÜMÜ
cosx cos 2y - sinx-sin2y
sin 2x cosy + cos2x siny
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) -tanx
B) -coty
C) 1 D) tanx
E) coty
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
igonometri Am K Soru: 143. x + y = 180° olmak üzere UYGULAMA BÖLÜMÜ cosx cos 2y - sinx-sin2y sin 2x cosy + cos2x siny ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) -tanx B) -coty C) 1 D) tanx E) coty
10. Bir ABC üçgeninde m(A) < 90° olmak üzere,
1
12/13
4
sin A =
ve cos B
A)
olduğuna göre, cosc aşağıdakilerden hangisine eşittir?
B)
√5-2√15
12
2√15-√5
12
=
D)
√5 +2√15
6
C)
√5-2√15
6
E) 2√/15 - √5
3
BANG
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
10. Bir ABC üçgeninde m(A) < 90° olmak üzere, 1 12/13 4 sin A = ve cos B A) olduğuna göre, cosc aşağıdakilerden hangisine eşittir? B) √5-2√15 12 2√15-√5 12 = D) √5 +2√15 6 C) √5-2√15 6 E) 2√/15 - √5 3 BANG
7) Zemine dik şekilde duran bir üst geçit verilmiştir.
Üst geçinin yerden yüksekliği 4 m olup taşıma
halatları yerden 13 m yükseklikteki bir noktaya doğ-
rusal ve gergin şekilde bağlıdır.
A
A)
Halatların uzunlukları 15 metre ve 41 metre
olduğuna göre, iki halat arasında kalan açının
kosinüs değeri kaçtır?
187
205
D)
4 m
83
110
B)
143
200
E)
29
90
C)
13-6-
4.3
77
150
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
7) Zemine dik şekilde duran bir üst geçit verilmiştir. Üst geçinin yerden yüksekliği 4 m olup taşıma halatları yerden 13 m yükseklikteki bir noktaya doğ- rusal ve gergin şekilde bağlıdır. A A) Halatların uzunlukları 15 metre ve 41 metre olduğuna göre, iki halat arasında kalan açının kosinüs değeri kaçtır? 187 205 D) 4 m 83 110 B) 143 200 E) 29 90 C) 13-6- 4.3 77 150
1.
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) tan 40°
B) tan² 40°
30
3 =
tan 20°.tan 40°
1-tan² 20°
2. tan2a
2 ton115
A)
D) 2 tan² 40°
2+aa =3
1-tora
43
2
1- talls
3
B)-
4
sin 20°.cos 20°
2 cos² 20⁰-1
C)
tan2a = 3 olduğuna göre, cot4a kaçtır?
Janua
= X
1
3
11
E)
2
C)
tan 80°
2
<-2a
1
tan² 40°
2
L
1-cotza
2401267-
3
D)- E)
4
olduğuna göre, tan80° nin x türünden eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?
43
AY
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
1. ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) tan 40° B) tan² 40° 30 3 = tan 20°.tan 40° 1-tan² 20° 2. tan2a 2 ton115 A) D) 2 tan² 40° 2+aa =3 1-tora 43 2 1- talls 3 B)- 4 sin 20°.cos 20° 2 cos² 20⁰-1 C) tan2a = 3 olduğuna göre, cot4a kaçtır? Janua = X 1 3 11 E) 2 C) tan 80° 2 <-2a 1 tan² 40° 2 L 1-cotza 2401267- 3 D)- E) 4 olduğuna göre, tan80° nin x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 43 AY
sa
se tany
coty
7
6
6
2.
- olur.
bulunu
2
tan 40°. tan 20°-1
tan 40° +tan 20°
işleminin sonucu kaçtır?
A) -√√3
B) -1
tanly + y)
= Cotatb
1
cot 40t20
-
raty =
√√3
3
D) 1 E)√3
cot60
-P
35
APOIEMI
fadesi
A) tan-
7. Bir ABC
cot C-38-2
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
sa se tany coty 7 6 6 2. - olur. bulunu 2 tan 40°. tan 20°-1 tan 40° +tan 20° işleminin sonucu kaçtır? A) -√√3 B) -1 tanly + y) = Cotatb 1 cot 40t20 - raty = √√3 3 D) 1 E)√3 cot60 -P 35 APOIEMI fadesi A) tan- 7. Bir ABC cot C-38-2
IRME TES
a)
on hangisine
a
E) sin2a
COSK
SGS
sin50°.cos(-60°) + cos(-50°).sin(-60°)
eşittir?
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine
A) sin110°
081 = 0+
B) sin20° (B+C) sin10°
E)-sin110° abier O
3+A)-081)200 0800
cos40.- cos 60 +-sin 40 -sin 60
Ania
D) -sin10°
-Sin 30
Sin (40-30)
TRIGONOMET
üzere sin(y-x). cos(x+y) =
aunulud
↓
-cos30
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
IRME TES a) on hangisine a E) sin2a COSK SGS sin50°.cos(-60°) + cos(-50°).sin(-60°) eşittir? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine A) sin110° 081 = 0+ B) sin20° (B+C) sin10° E)-sin110° abier O 3+A)-081)200 0800 cos40.- cos 60 +-sin 40 -sin 60 Ania D) -sin10° -Sin 30 Sin (40-30) TRIGONOMET üzere sin(y-x). cos(x+y) = aunulud ↓ -cos30
1. α+ß < olmak üzere
2
sina.cosB + sinB.cosa &
8
sin(a+B)=
+
65
17 51 (8
cosaicos & sinaising 3 19
(5
3
cos a (cosB + sinß) + sina (cosp. sigß
cos (α-B) = 5 - (cosa+vina) (cosB+vin B) = 115
olduğuna göre, sin2ß kaçtır?
36
11
2
B)
C) 17
D)
E)
1
A) -
85
85
2. cosB, sinB =
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
1. α+ß < olmak üzere 2 sina.cosB + sinB.cosa & 8 sin(a+B)= + 65 17 51 (8 cosaicos & sinaising 3 19 (5 3 cos a (cosB + sinß) + sina (cosp. sigß cos (α-B) = 5 - (cosa+vina) (cosB+vin B) = 115 olduğuna göre, sin2ß kaçtır? 36 11 2 B) C) 17 D) E) 1 A) - 85 85 2. cosB, sinB =
B
kang
1-sind
sing
cosec a-sin a
(de 1
21.
a) = (²
1+tan 3a tan 2a
cos a-seca
tan 3a-tan 2a
ifadesinin en sade hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
B) -tana
C) -cota
D)-cot a
E) -tan²a
1-sin² of
1-sin. Cosa
coś²9-1
sina cosa
X-sin²x
cosa
cos²x
- sin²x
(-cot-²x)
21
22. Uygun tanım aralığında,
x-1
a = arcsin
2
$12
●
2x-3
4
0 = arccos
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, a - 0 = 0 denklemini sağlayan x değeri
B
S
tanal
B
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
B kang 1-sind sing cosec a-sin a (de 1 21. a) = (² 1+tan 3a tan 2a cos a-seca tan 3a-tan 2a ifadesinin en sade hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) -tana C) -cota D)-cot a E) -tan²a 1-sin² of 1-sin. Cosa coś²9-1 sina cosa X-sin²x cosa cos²x - sin²x (-cot-²x) 21 22. Uygun tanım aralığında, x-1 a = arcsin 2 $12 ● 2x-3 4 0 = arccos eşitlikleri veriliyor. Buna göre, a - 0 = 0 denklemini sağlayan x değeri B S tanal B
Ayşe'
olduğuna göre, X + Y toplaml
E) 236
C) 217
A) 141
B) 189
28 32
24
20
A
55
513 25
41 261 85 11 3
32
416
145
16) Aşağıdaki formükü vererek etkinlik yaptıran Halil öğretmen 6 1
181
05
d4
O
B
d3
α6
a2
α₁
sina, sina sina = sina sina sina
4
formülünü kullanmalarını söyleyerek a açısını bulmalarını
istemiştir.
sjrd=
a
180
24
6°
08156
18°
1300 132
30°
180
48
Buna göre, a açısı kaç derecedir?
132
1
A) 6
B) 12
C) 18
120²8
D) 24
E) 30
sin 30. sint8. sina
sints. Sin (108-x). sin 6
+ sink=
tos 94
Diğer sayfaya geçiniz.
22
6
en
U-
.4
3
22loglog
962
108-3
D) 223
8 12
18°
sinb
sin 18=cos 94
Mus
90
18
T 72
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
Ayşe' olduğuna göre, X + Y toplaml E) 236 C) 217 A) 141 B) 189 28 32 24 20 A 55 513 25 41 261 85 11 3 32 416 145 16) Aşağıdaki formükü vererek etkinlik yaptıran Halil öğretmen 6 1 181 05 d4 O B d3 α6 a2 α₁ sina, sina sina = sina sina sina 4 formülünü kullanmalarını söyleyerek a açısını bulmalarını istemiştir. sjrd= a 180 24 6° 08156 18° 1300 132 30° 180 48 Buna göre, a açısı kaç derecedir? 132 1 A) 6 B) 12 C) 18 120²8 D) 24 E) 30 sin 30. sint8. sina sints. Sin (108-x). sin 6 + sink= tos 94 Diğer sayfaya geçiniz. 22 6 en U- .4 3 22loglog 962 108-3 D) 223 8 12 18° sinb sin 18=cos 94 Mus 90 18 T 72
e
-12
32.
Şekildeki eş kutulardan üst üste 4 tane ve 3 tane konul-
muş ve kutuların birbirine bakan yüzleri paralel olacak
biçimde bir düzlem üzerine yerleştirilmiştir.
Kutuların arasına iki doğrusal çubuk konulmuştur.
Şekilde a ve ß açıları verilmiştir.
3
tan α =
5
olduğuna göre, tan ß kaçtır?
35
34
35
E) 5
A)
B)
D) 4
12
13
13
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
e -12 32. Şekildeki eş kutulardan üst üste 4 tane ve 3 tane konul- muş ve kutuların birbirine bakan yüzleri paralel olacak biçimde bir düzlem üzerine yerleştirilmiştir. Kutuların arasına iki doğrusal çubuk konulmuştur. Şekilde a ve ß açıları verilmiştir. 3 tan α = 5 olduğuna göre, tan ß kaçtır? 35 34 35 E) 5 A) B) D) 4 12 13 13
13. Aşağıdaki şekilde 5 metre iple A noktasından sabitlenmiş
bir salıncak verilmiştir. Bu salıncak yerden 1 m yükseklik-
tedir. Bu salıncağa binen Esra, B noktasında iken yerden
yüksekliği 2 metredir.
m(BAC) = a, m(CAD) = 2a
A
2a
B
C1 m
Esra, D noktasına geldiğinde yerden yüksekliği kaç
metredir?
23
26
27
A)
B) 5
C)
D)
E) 28
5
5
5
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
13. Aşağıdaki şekilde 5 metre iple A noktasından sabitlenmiş bir salıncak verilmiştir. Bu salıncak yerden 1 m yükseklik- tedir. Bu salıncağa binen Esra, B noktasında iken yerden yüksekliği 2 metredir. m(BAC) = a, m(CAD) = 2a A 2a B C1 m Esra, D noktasına geldiğinde yerden yüksekliği kaç metredir? 23 26 27 A) B) 5 C) D) E) 28 5 5 5
29. x bir dar açı olmak üzere,
cosecx
cos x cos2x =
●
16
eşitliğini sağlayan x değeri için, cos8x ifadesinin
değeri kaçtır?
A) 11
B)
C) -76 D) //
E)
16
1
cax. (200=²x-1) = 16 sin
-100
-100
√15
4
P
E
S
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
29. x bir dar açı olmak üzere, cosecx cos x cos2x = ● 16 eşitliğini sağlayan x değeri için, cos8x ifadesinin değeri kaçtır? A) 11 B) C) -76 D) // E) 16 1 cax. (200=²x-1) = 16 sin -100 -100 √15 4 P E S