Sinüs Teoremi Soruları

ve
24,
2. Aşağıda verilen şekilde ABD ve BCE
üçgendir.
B
X
E
8
tt
6
A
D) 7
F
D
|BD| = |CD| = 6 cm, |AE| = 8 cm ve
boyalı üçgenlerin alanları eşit olduğu-
na göre, |BE| = x kaç cm'dir?
A) 6
B) 2√10
C
E) 8
C) 4√3
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
ve 24, 2. Aşağıda verilen şekilde ABD ve BCE üçgendir. B X E 8 tt 6 A D) 7 F D |BD| = |CD| = 6 cm, |AE| = 8 cm ve boyalı üçgenlerin alanları eşit olduğu- na göre, |BE| = x kaç cm'dir? A) 6 B) 2√10 C E) 8 C) 4√3
14. ABC üçgeninin köşeleri aşağıdaki O merkezli yarum
çember üzerindedir.
B
314
A
m(ACB) = a ve |AC| = 2 br
sind
A
of Los
D) cosa
2
(B) seca
13
a
osa
olduğuna göre, çemberin yarıçap uzunluğu aşa-
ğıdakilerden hangisine daima eşittir?
A) coseca
Shazam
E) tana
C
Yst
3$
C) sina
St
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
14. ABC üçgeninin köşeleri aşağıdaki O merkezli yarum çember üzerindedir. B 314 A m(ACB) = a ve |AC| = 2 br sind A of Los D) cosa 2 (B) seca 13 a osa olduğuna göre, çemberin yarıçap uzunluğu aşa- ğıdakilerden hangisine daima eşittir? A) coseca Shazam E) tana C Yst 3$ C) sina St
13./6 m uzunluğundaki zemine paralel güvenlik bariyeri ilk
önce A noktası etrafında a, sonra 30° daha yukarı kal-
dırılmıştır.
6m
Şekil - 1
ind +30) = sind
A)
ty
6
2/3
6.
sin(a+30) - sina
ifadesinin değeri kaçtır?
3
4
B)
+44
36-x²
C)
Şekil -3
Lucu ve K ucuna göre zeminden 4 metre daha yuka-
rida olduğuna göre,
4
Şekil - 2
IX
D)
56
K
m
15
7|2
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
13./6 m uzunluğundaki zemine paralel güvenlik bariyeri ilk önce A noktası etrafında a, sonra 30° daha yukarı kal- dırılmıştır. 6m Şekil - 1 ind +30) = sind A) ty 6 2/3 6. sin(a+30) - sina ifadesinin değeri kaçtır? 3 4 B) +44 36-x² C) Şekil -3 Lucu ve K ucuna göre zeminden 4 metre daha yuka- rida olduğuna göre, 4 Şekil - 2 IX D) 56 K m 15 7|2
17. ABC üçgeni şeklindeki çatıya [EF] ve [FD] doğru
parçaları ile destek yapılmıştır.
8
B
17
A) 20
E
A
B)
CO
13
20
6
[AB] ve [FD] [AC]
α
F
2
m(BAC) = a
|AB| = 8 m
|AC| = 10 m
|EF| = 6 m
|FD| = 2 m
Yukarıdaki verilere göre, sina kaçtır?
10
D
11
C) 21 D)
20
C
3
20
E) 1/4
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
17. ABC üçgeni şeklindeki çatıya [EF] ve [FD] doğru parçaları ile destek yapılmıştır. 8 B 17 A) 20 E A B) CO 13 20 6 [AB] ve [FD] [AC] α F 2 m(BAC) = a |AB| = 8 m |AC| = 10 m |EF| = 6 m |FD| = 2 m Yukarıdaki verilere göre, sina kaçtır? 10 D 11 C) 21 D) 20 C 3 20 E) 1/4
30.
6m
A
D
A 810
8m=hk
7m
8.m
Şekildeki ABCD dikdörtgeninin çevresi 126 birimdir.
153
ve siny =
D) 640
6
tanx =I
7
olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç birimkare-
dir?
3335
10m + 30m
75
B) 760
-42m
C
E) 405
B
6m
C) 720
63019m
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
30. 6m A D A 810 8m=hk 7m 8.m Şekildeki ABCD dikdörtgeninin çevresi 126 birimdir. 153 ve siny = D) 640 6 tanx =I 7 olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç birimkare- dir? 3335 10m + 30m 75 B) 760 -42m C E) 405 B 6m C) 720 63019m
35.
45°
ABC bir üçgen,
√6
A
75°
a² (b+c) 2(b)
Cb² besc
2 bed
bre-26cc
X
- bc = -26c0
Craz-be
m(A) = 75°, m(B) = 45°
|AB| = √6 birim, |AC| = x
Yukarıdaki verilenlere göre, x kaç birimdir?
A) √3
B) 2
C) √5
D) √6
2
A₁R?
(?
old.
E) 3√2
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
35. 45° ABC bir üçgen, √6 A 75° a² (b+c) 2(b) Cb² besc 2 bed bre-26cc X - bc = -26c0 Craz-be m(A) = 75°, m(B) = 45° |AB| = √6 birim, |AC| = x Yukarıdaki verilenlere göre, x kaç birimdir? A) √3 B) 2 C) √5 D) √6 2 A₁R? (? old. E) 3√2
9.
A
C
E
2
6
0₁ 0₂
O, ve O₂ yarım
çemberlerin mer-
kezleri
[AB] büyük çem-
berin çapı
2 cm
|DB| = 6 cm
B EDI
Yukarıdaki şekilde B noktasında içten teğet yarım
çemberler veriliyor.
Buna göre, küçük çemberin yarıçapının büyük
çemberin yarıçapına oranı kaçtır?
A) ²/12
B) c) 1/19
D) /
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
9. A C E 2 6 0₁ 0₂ O, ve O₂ yarım çemberlerin mer- kezleri [AB] büyük çem- berin çapı 2 cm |DB| = 6 cm B EDI Yukarıdaki şekilde B noktasında içten teğet yarım çemberler veriliyor. Buna göre, küçük çemberin yarıçapının büyük çemberin yarıçapına oranı kaçtır? A) ²/12 B) c) 1/19 D) /
39.
3
60
werel
1
4
A) 54
A
3 6
1
B) 57
8
Temel Matematik
B
1
abnegou isnexes quplee noinov
13
2.5
helpen u.
ABC eşkenar üçgeninde yukarıdaki gibi uzunlukları
nslagt heleave
verilen kırmızı boyalı üçgenler kesilip atılıyor.
IABI=18 cm
C
GO0BXUY
umgulo
Buna göre, oluşan yeni şeklin çevresi kaç
cm olur?
*10
C) 60 D) 61
E) 63
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
39. 3 60 werel 1 4 A) 54 A 3 6 1 B) 57 8 Temel Matematik B 1 abnegou isnexes quplee noinov 13 2.5 helpen u. ABC eşkenar üçgeninde yukarıdaki gibi uzunlukları nslagt heleave verilen kırmızı boyalı üçgenler kesilip atılıyor. IABI=18 cm C GO0BXUY umgulo Buna göre, oluşan yeni şeklin çevresi kaç cm olur? *10 C) 60 D) 61 E) 63
lamı
hamleleri
ONG
5
30% 45°
4√2
B
ABC üçgen O
[AK] [BC] = {K}
ABLAD
|AB| = 5 br
|AC| = 4√2
m(BAK)=30°
m(KAC)=45°
Verilenlere göre, ABK üçgeninin alanının, AKC
üçgeninin alanına oranı kaçtır?
A) // B) 1 C)/3/2
D)
f(x
f(x).
pip
ifade
A) Y
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
lamı hamleleri ONG 5 30% 45° 4√2 B ABC üçgen O [AK] [BC] = {K} ABLAD |AB| = 5 br |AC| = 4√2 m(BAK)=30° m(KAC)=45° Verilenlere göre, ABK üçgeninin alanının, AKC üçgeninin alanına oranı kaçtır? A) // B) 1 C)/3/2 D) f(x f(x). pip ifade A) Y
21. Üç yolun bağlantı noktalarına aşağıdaki gibi üçgen
şeklinde park yapılmıştır.
Bu parkta,
IABI= 20 metre
IACI = 30 metre ve m(BAC) = a dir.
4
3
a = arctan
metrekaredir?
A) 120
D) 250
olduğuna göre, parkın alanı kaç
B) 210
E 1320
240
UĞUR
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
21. Üç yolun bağlantı noktalarına aşağıdaki gibi üçgen şeklinde park yapılmıştır. Bu parkta, IABI= 20 metre IACI = 30 metre ve m(BAC) = a dir. 4 3 a = arctan metrekaredir? A) 120 D) 250 olduğuna göre, parkın alanı kaç B) 210 E 1320 240 UĞUR
STI
dere-
0
3-
29.
cos 75" sin 75
ifadesinin değeri kaçtır?
B) 2√2
A) √2
sints-costs
2
25in 75.10575
T
30/0<x< olmak üzere,
2
|tanx tan4x| = 1
AYT DENEME SINAVI-2
C) 3
A) 2√3
STUIST
25inbo
S
E) 4
0/3 13.2
25ints-20575
Siniso
31/12
M=
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
STI dere- 0 3- 29. cos 75" sin 75 ifadesinin değeri kaçtır? B) 2√2 A) √2 sints-costs 2 25in 75.10575 T 30/0<x< olmak üzere, 2 |tanx tan4x| = 1 AYT DENEME SINAVI-2 C) 3 A) 2√3 STUIST 25inbo S E) 4 0/3 13.2 25ints-20575 Siniso 31/12 M=
Altın Seri Yayın
20
32.
A
A) 9
f
Şekildeki AB yayı yarım çemberde, önce [AB] çapı
üzerinde C noktası işaretleniyor, sonra AB yayı
üzerinde D noktası işaretleniyor.
m (DOC) = 30°,|OC| = 4√/2 br,|CB| = √2 br
olduğuna göre, A (DOC) kaç cm² dir?
B) 10
O
C) 11
D) 12 E) 13
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
Altın Seri Yayın 20 32. A A) 9 f Şekildeki AB yayı yarım çemberde, önce [AB] çapı üzerinde C noktası işaretleniyor, sonra AB yayı üzerinde D noktası işaretleniyor. m (DOC) = 30°,|OC| = 4√/2 br,|CB| = √2 br olduğuna göre, A (DOC) kaç cm² dir? B) 10 O C) 11 D) 12 E) 13 Diğer sayfaya geçiniz.
erinde olup
13
Yukanda verilen ABC üçgeninde |BD| = |DC|,
AB=18 cm, (AC) = 24 cm,
m/BAD)=x ve m(DAC) = y dir.
sinx
Buna göre,
değeri kaçtır?
siny
B)
3
D
32
C)
0913/14
D) 14/12
D) Il ve III
cot(31
ifadesini
8
A)
15
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
erinde olup 13 Yukanda verilen ABC üçgeninde |BD| = |DC|, AB=18 cm, (AC) = 24 cm, m/BAD)=x ve m(DAC) = y dir. sinx Buna göre, değeri kaçtır? siny B) 3 D 32 C) 0913/14 D) 14/12 D) Il ve III cot(31 ifadesini 8 A) 15
Bu testte 28 MATEMATIK sorusu vardır. (1-28)
1.
E
A)
6
[AB] L [BC]
|AC| = 13 birim
|DE| = 6 birim
4
d
5
13
B)
A
6
13
Id
5
13
Yukarıda verilenlere göre, sin(DEB) değeri kaçtır?
8
f
13
118175-7 65 cosa
B
C
[DC][EB] = {A}
|AB| = 5 birim
|AD| = 4 birim
D)
12
9
13
E) 1/3232
E)
WED
130 cost.
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
Bu testte 28 MATEMATIK sorusu vardır. (1-28) 1. E A) 6 [AB] L [BC] |AC| = 13 birim |DE| = 6 birim 4 d 5 13 B) A 6 13 Id 5 13 Yukarıda verilenlere göre, sin(DEB) değeri kaçtır? 8 f 13 118175-7 65 cosa B C [DC][EB] = {A} |AB| = 5 birim |AD| = 4 birim D) 12 9 13 E) 1/3232 E) WED 130 cost.
23. ABC üçgeninde m(BAD) = a, m(DAC) = 45°,
|BD| = 3.|DC|, |AC| = 3√2 br ve |AB| = 12 br'dir.
12
0+(1-X)20991/19
1800/
B
3
A) 2/20
3/5
A
D) /
8
20
/V2630
304
Buna göre sina kaçtır?
45°
B)
2
D
3√2
E)
13
C
G
Y
B
A)
A
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
23. ABC üçgeninde m(BAD) = a, m(DAC) = 45°, |BD| = 3.|DC|, |AC| = 3√2 br ve |AB| = 12 br'dir. 12 0+(1-X)20991/19 1800/ B 3 A) 2/20 3/5 A D) / 8 20 /V2630 304 Buna göre sina kaçtır? 45° B) 2 D 3√2 E) 13 C G Y B A) A
3.
B
A
E) 1-1
-/E
BAC dik üçgen
[AB] [AC]
olduğuna göre, a kaç derecedir?
A) 40°
B) 20°
ORİJİNAL MATEMATI
|AB| = sin10° birim
|AC| = (1 + cos10°) birim
C) 15° D) 10° E) 5°
tan2
tanx
olduğum
olabilir
6.
ORİJİNAL
YAYIN
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
3. B A E) 1-1 -/E BAC dik üçgen [AB] [AC] olduğuna göre, a kaç derecedir? A) 40° B) 20° ORİJİNAL MATEMATI |AB| = sin10° birim |AC| = (1 + cos10°) birim C) 15° D) 10° E) 5° tan2 tanx olduğum olabilir 6. ORİJİNAL YAYIN