İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sinüs Teoremi Soruları

MATEMATİK
(AF-8 NISHY-1) ibney uroa OS offeet ua
ki
ri
5-
eri
na
arı
C
19..
(secx - 1
(cosecx - 1)-1
1 + tan²x
1 + cot²x
ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangi-
sidir?
1)-1
A) 1+sinx+cosx
siam
+
lovi (3
S60 Visunuzoqet nos
D) -1
B) sin²x
TAXIO
C) sin2x
E) 1
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
MATEMATİK (AF-8 NISHY-1) ibney uroa OS offeet ua ki ri 5- eri na arı C 19.. (secx - 1 (cosecx - 1)-1 1 + tan²x 1 + cot²x ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangi- sidir? 1)-1 A) 1+sinx+cosx siam + lovi (3 S60 Visunuzoqet nos D) -1 B) sin²x TAXIO C) sin2x E) 1
A
18.
MATEMATIK TESTİ
B
70°
X
75°
50√6
50°
Şekildeki A noktasındaki limandan, sahil şeridi ile 70° ve
50° açı yapacak şekilde iki tekne ayrılıyor.
Tekneler bir süre doğrusal olarak gidip B ve C
noktalarında duruyor. Son durumda m(ABC) = 75° ve
tekneler arasındaki uzaklık 50√6 mil oluyor.
Buna göre, B noktasındaki teknenin A noktasına olan
uzaklığı (x) kaç mildir?
A) 120
B) 100
C) 90
D) 80
E) 50
20
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
A 18. MATEMATIK TESTİ B 70° X 75° 50√6 50° Şekildeki A noktasındaki limandan, sahil şeridi ile 70° ve 50° açı yapacak şekilde iki tekne ayrılıyor. Tekneler bir süre doğrusal olarak gidip B ve C noktalarında duruyor. Son durumda m(ABC) = 75° ve tekneler arasındaki uzaklık 50√6 mil oluyor. Buna göre, B noktasındaki teknenin A noktasına olan uzaklığı (x) kaç mildir? A) 120 B) 100 C) 90 D) 80 E) 50 20
-X
sine
6
26. Kenar uzunlukları a birim, b birim ve c birim olan bir
ABC üçgeninde,
a+2b
sinÃ+2sinB
eşitliği sağlanıyor.
Buna göre, cosc ifadesinin eşiti aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) 2/1/2
B)
2
tanc
228
C) 1²/02
Ož
E) 2c
Konu Tarama Testi | Matematik
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
-X sine 6 26. Kenar uzunlukları a birim, b birim ve c birim olan bir ABC üçgeninde, a+2b sinÃ+2sinB eşitliği sağlanıyor. Buna göre, cosc ifadesinin eşiti aşağıdakiler- den hangisidir? A) 2/1/2 B) 2 tanc 228 C) 1²/02 Ož E) 2c Konu Tarama Testi | Matematik
>
y =
29. 0<x< 1 olmak üzere, gerçel sayılarda tanımlı
f(x) = 2arccos (√1-x)
fonksiyonu veriliyor.
Buna göre, f¹(2x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangi-
sine eşittir?
- cos²x
D)
B) cos²x - 1
2-cos²x
X
C) 1-2cosx
E) 1 — cosx
31. 0≤x≤T
COSX
denkler
A) 1
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
> y = 29. 0<x< 1 olmak üzere, gerçel sayılarda tanımlı f(x) = 2arccos (√1-x) fonksiyonu veriliyor. Buna göre, f¹(2x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangi- sine eşittir? - cos²x D) B) cos²x - 1 2-cos²x X C) 1-2cosx E) 1 — cosx 31. 0≤x≤T COSX denkler A) 1
A
M
A
S
L
40. İnsanın ruhunu, kalbini, zihnini cümle cümle okurken kale-
minin estetiğinden ve zarafetinden de asla ödün vermiyor
Nazan Bekiroğlu. Roman sanatından ziyade tanımlanama-
yan, kendine özgü bir anlatı türü yaratıyor. Yaratıcılığını,
hayal gücünü oya gibi işliyor. Farklı mekânlar, hikâyeler,
dünyalar ve kelimelerin arkasında ise hep o. aynı mana var.
Hep aşkı, hakikati, birliği arayış... Kelimeler ayrı ise de mana
aynı.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz benzeşmesi
e) Ünlü daralması
D Ünlü düşmesi
-E) Kaynaştırma ünsüzü
TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
A M A S L 40. İnsanın ruhunu, kalbini, zihnini cümle cümle okurken kale- minin estetiğinden ve zarafetinden de asla ödün vermiyor Nazan Bekiroğlu. Roman sanatından ziyade tanımlanama- yan, kendine özgü bir anlatı türü yaratıyor. Yaratıcılığını, hayal gücünü oya gibi işliyor. Farklı mekânlar, hikâyeler, dünyalar ve kelimelerin arkasında ise hep o. aynı mana var. Hep aşkı, hakikati, birliği arayış... Kelimeler ayrı ise de mana aynı. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz benzeşmesi e) Ünlü daralması D Ünlü düşmesi -E) Kaynaştırma ünsüzü TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ
10
B
-edir ABC üçgen, m(BAD) = 60°, m(DAC) = 45° A
|BD|=2|DC|, |AB| = 8 birim
Buna göre, |AC| uzunluğu kaç birimdir? spus
B) 2√2
8 (A) 28 (0
D) 2√6
A)
12. Bir ABC üçgeninde,
C
21
olduğuna göre,
A
A
A
sin A = sin B + 5sin C
B) -3/2
a-b
a-b-c
(8)
C) 2
(C) 2√3 (A
E) 4√3
0084 18
A)m - (DAB)m
oranı kaçtır?blo
D)
2
7.D 8.C 9.D 10.D 11.D 12. A
Sayfa:224
E)
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
10 B -edir ABC üçgen, m(BAD) = 60°, m(DAC) = 45° A |BD|=2|DC|, |AB| = 8 birim Buna göre, |AC| uzunluğu kaç birimdir? spus B) 2√2 8 (A) 28 (0 D) 2√6 A) 12. Bir ABC üçgeninde, C 21 olduğuna göre, A A A sin A = sin B + 5sin C B) -3/2 a-b a-b-c (8) C) 2 (C) 2√3 (A E) 4√3 0084 18 A)m - (DAB)m oranı kaçtır?blo D) 2 7.D 8.C 9.D 10.D 11.D 12. A Sayfa:224 E)
B
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç bi
rimdir?
A) 3√3 B) 2√6 C) 2/3
97
2. Dar açılı ABC üçgeninin çevrel çemberi verilmiştir.
A
|AC| = 8√2 birim
m(ABC) = a
B
a
8/2
C
E) 3
D) 4
B) 30
5. O merkez
Çemberin çapı 16 birim olduğuna göre, a kaç dere-
cedir?
A) 15
C) 45
D) 60 E) 75
CR dörtgeninin çevrel çemberi verilmiştir.
m(AFB) = 14°
D) = 34°
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
B Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç bi rimdir? A) 3√3 B) 2√6 C) 2/3 97 2. Dar açılı ABC üçgeninin çevrel çemberi verilmiştir. A |AC| = 8√2 birim m(ABC) = a B a 8/2 C E) 3 D) 4 B) 30 5. O merkez Çemberin çapı 16 birim olduğuna göre, a kaç dere- cedir? A) 15 C) 45 D) 60 E) 75 CR dörtgeninin çevrel çemberi verilmiştir. m(AFB) = 14° D) = 34°
(C)
4√3
3
ACIL MATE
17.
B
ABC bir üçgen, 4sinB-3sinC=2sinà ve üçgenin kenarla-
ri arasında 4b-3c= 12-a bağıntısı vardır.
Buna göre, a kaçtır?
A) 8
B) 6
C) 5
C
D) 4
E) 3
en h
+ x) = 5 cos(a-x)
göre, tana tanx
B)=3/20
C)
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
(C) 4√3 3 ACIL MATE 17. B ABC bir üçgen, 4sinB-3sinC=2sinà ve üçgenin kenarla- ri arasında 4b-3c= 12-a bağıntısı vardır. Buna göre, a kaçtır? A) 8 B) 6 C) 5 C D) 4 E) 3 en h + x) = 5 cos(a-x) göre, tana tanx B)=3/20 C)
2021 AYT
4.
Dik koordinat düzleminde (4, 4) noktasının (1, 0) noktasın-
dan geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta (a, 0)
olduğuna göre, a sayısının alabileceği değerlerin çarpımı
kaçtır?
A) -24 B) -16
C) -8
A
4
D) 16
E) 32
163
b
A
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
2021 AYT 4. Dik koordinat düzleminde (4, 4) noktasının (1, 0) noktasın- dan geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta (a, 0) olduğuna göre, a sayısının alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? A) -24 B) -16 C) -8 A 4 D) 16 E) 32 163 b A
20
Aşağıda bir yelkenlinin bir kısmı gösterilmiştir.
21°
8m
D) 24√3
39%
Yukanda gösterilen üçgen şeklindeki yelkenin iki açısı ve
kenarlarından birinin uzunluğu şekil üzerinde verilmiştir.
Buna göre, bu yelkenin bir yüzünün alanı kaç metreka-
redir? (sin39° = 0,63 ve sin21° = 0,36 aliniz.)
A) 14√3
B) 16√3
C) 20√3
için
E) 28√3
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
20 Aşağıda bir yelkenlinin bir kısmı gösterilmiştir. 21° 8m D) 24√3 39% Yukanda gösterilen üçgen şeklindeki yelkenin iki açısı ve kenarlarından birinin uzunluğu şekil üzerinde verilmiştir. Buna göre, bu yelkenin bir yüzünün alanı kaç metreka- redir? (sin39° = 0,63 ve sin21° = 0,36 aliniz.) A) 14√3 B) 16√3 C) 20√3 için E) 28√3
14. ABC üçgeninin köşeleri aşağıdaki O merkezli yarum
çember üzerindedir.
B
314
A
m(ACB) = a ve |AC| = 2 br
sind
A
of Los
D) cosa
2
(B) seca
13
a
osa
olduğuna göre, çemberin yarıçap uzunluğu aşa-
ğıdakilerden hangisine daima eşittir?
A) coseca
Shazam
E) tana
C
Yst
3$
C) sina
St
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
14. ABC üçgeninin köşeleri aşağıdaki O merkezli yarum çember üzerindedir. B 314 A m(ACB) = a ve |AC| = 2 br sind A of Los D) cosa 2 (B) seca 13 a osa olduğuna göre, çemberin yarıçap uzunluğu aşa- ğıdakilerden hangisine daima eşittir? A) coseca Shazam E) tana C Yst 3$ C) sina St
13./6 m uzunluğundaki zemine paralel güvenlik bariyeri ilk
önce A noktası etrafında a, sonra 30° daha yukarı kal-
dırılmıştır.
6m
Şekil - 1
ind +30) = sind
A)
ty
6
2/3
6.
sin(a+30) - sina
ifadesinin değeri kaçtır?
3
4
B)
+44
36-x²
C)
Şekil -3
Lucu ve K ucuna göre zeminden 4 metre daha yuka-
rida olduğuna göre,
4
Şekil - 2
IX
D)
56
K
m
15
7|2
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
13./6 m uzunluğundaki zemine paralel güvenlik bariyeri ilk önce A noktası etrafında a, sonra 30° daha yukarı kal- dırılmıştır. 6m Şekil - 1 ind +30) = sind A) ty 6 2/3 6. sin(a+30) - sina ifadesinin değeri kaçtır? 3 4 B) +44 36-x² C) Şekil -3 Lucu ve K ucuna göre zeminden 4 metre daha yuka- rida olduğuna göre, 4 Şekil - 2 IX D) 56 K m 15 7|2
17. ABC üçgeni şeklindeki çatıya [EF] ve [FD] doğru
parçaları ile destek yapılmıştır.
8
B
17
A) 20
E
A
B)
CO
13
20
6
[AB] ve [FD] [AC]
α
F
2
m(BAC) = a
|AB| = 8 m
|AC| = 10 m
|EF| = 6 m
|FD| = 2 m
Yukarıdaki verilere göre, sina kaçtır?
10
D
11
C) 21 D)
20
C
3
20
E) 1/4
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
17. ABC üçgeni şeklindeki çatıya [EF] ve [FD] doğru parçaları ile destek yapılmıştır. 8 B 17 A) 20 E A B) CO 13 20 6 [AB] ve [FD] [AC] α F 2 m(BAC) = a |AB| = 8 m |AC| = 10 m |EF| = 6 m |FD| = 2 m Yukarıdaki verilere göre, sina kaçtır? 10 D 11 C) 21 D) 20 C 3 20 E) 1/4
30.
6m
A
D
A 810
8m=hk
7m
8.m
Şekildeki ABCD dikdörtgeninin çevresi 126 birimdir.
153
ve siny =
D) 640
6
tanx =I
7
olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç birimkare-
dir?
3335
10m + 30m
75
B) 760
-42m
C
E) 405
B
6m
C) 720
63019m
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
30. 6m A D A 810 8m=hk 7m 8.m Şekildeki ABCD dikdörtgeninin çevresi 126 birimdir. 153 ve siny = D) 640 6 tanx =I 7 olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç birimkare- dir? 3335 10m + 30m 75 B) 760 -42m C E) 405 B 6m C) 720 63019m
35.
45°
ABC bir üçgen,
√6
A
75°
a² (b+c) 2(b)
Cb² besc
2 bed
bre-26cc
X
- bc = -26c0
Craz-be
m(A) = 75°, m(B) = 45°
|AB| = √6 birim, |AC| = x
Yukarıdaki verilenlere göre, x kaç birimdir?
A) √3
B) 2
C) √5
D) √6
2
A₁R?
(?
old.
E) 3√2
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
35. 45° ABC bir üçgen, √6 A 75° a² (b+c) 2(b) Cb² besc 2 bed bre-26cc X - bc = -26c0 Craz-be m(A) = 75°, m(B) = 45° |AB| = √6 birim, |AC| = x Yukarıdaki verilenlere göre, x kaç birimdir? A) √3 B) 2 C) √5 D) √6 2 A₁R? (? old. E) 3√2
9.
A
C
E
2
6
0₁ 0₂
O, ve O₂ yarım
çemberlerin mer-
kezleri
[AB] büyük çem-
berin çapı
2 cm
|DB| = 6 cm
B EDI
Yukarıdaki şekilde B noktasında içten teğet yarım
çemberler veriliyor.
Buna göre, küçük çemberin yarıçapının büyük
çemberin yarıçapına oranı kaçtır?
A) ²/12
B) c) 1/19
D) /
Lise Matematik
Sinüs Teoremi
9. A C E 2 6 0₁ 0₂ O, ve O₂ yarım çemberlerin mer- kezleri [AB] büyük çem- berin çapı 2 cm |DB| = 6 cm B EDI Yukarıdaki şekilde B noktasında içten teğet yarım çemberler veriliyor. Buna göre, küçük çemberin yarıçapının büyük çemberin yarıçapına oranı kaçtır? A) ²/12 B) c) 1/19 D) /