Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kesir Problemleri Soruları

27. Merve bir müzik listesindeki şarkıların tamamını din-
lemek istemektedir. Listeyi dinlemeye başladıktan bir
süre sonra dinlemeyi bıraktığında dinlediği şarkı sayı-
sının dinlemediği şarkı sayısına oranının olduğunu
görüyor. Bir gün sonra 16 şarkı daha dinlediğinde bu
oranın olduğunu görüyor.
Buna göre Merve'nin müzik listesindeki şarkı sayısı
kaçtır?
A) 364
D) 440
B) 412
7
C) 436
E) 448
Lise Matematik
Kesir Problemleri
27. Merve bir müzik listesindeki şarkıların tamamını din- lemek istemektedir. Listeyi dinlemeye başladıktan bir süre sonra dinlemeyi bıraktığında dinlediği şarkı sayı- sının dinlemediği şarkı sayısına oranının olduğunu görüyor. Bir gün sonra 16 şarkı daha dinlediğinde bu oranın olduğunu görüyor. Buna göre Merve'nin müzik listesindeki şarkı sayısı kaçtır? A) 364 D) 440 B) 412 7 C) 436 E) 448
12.
Bir turnuvada toplam para ödülünün üçte birini 1.
olan kişi, dörtte birini 2. olan kişi alıyor. Geriye
kalan para ise 3. ve 4. olan kişilere eşit olarak
dağıtılıyor.
1. olan kişinin aldığı para ödülü, 3. olan kişinin
aldığından 6 bin lira fazla olduğuna göre, 4. olan
kişi kaç bin lira para ödülü alır?
A) 6
B) 8
C) 10 D) 12 E) 14
Lise Matematik
Kesir Problemleri
12. Bir turnuvada toplam para ödülünün üçte birini 1. olan kişi, dörtte birini 2. olan kişi alıyor. Geriye kalan para ise 3. ve 4. olan kişilere eşit olarak dağıtılıyor. 1. olan kişinin aldığı para ödülü, 3. olan kişinin aldığından 6 bin lira fazla olduğuna göre, 4. olan kişi kaç bin lira para ödülü alır? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14
8.
5
'u su ile dolu olan bir depoya 12 litre daha su konulsaydı bu
suyun 4 litresi taşacaktı.
9
Buna göre, depodaki suyun kaçta kaçı kullanılsaydı depoda
4 litre su kalırdı?
3/5
A) -—-—
B) 12/13
C) / 13
5
D)=1/12
6|N
E) ²/²
1
Lise Matematik
Kesir Problemleri
8. 5 'u su ile dolu olan bir depoya 12 litre daha su konulsaydı bu suyun 4 litresi taşacaktı. 9 Buna göre, depodaki suyun kaçta kaçı kullanılsaydı depoda 4 litre su kalırdı? 3/5 A) -—-— B) 12/13 C) / 13 5 D)=1/12 6|N E) ²/² 1
23. Kadın ve erkek davetlilerin bulunduğu bir düğünde kadın
davetli sayısı erkek davetli sayısının 3 katıdır.
Bu düğündeki davetlilerin dörte üçü düğünden ayrıldığında
ilk duruma göre; düğündeki erkek davetli sayısının yarıya
düştüğü, kadın davetli sayısının 120 azaldığı görülmüştür.
Buna göre, ilk durumda düğünde kaç tane erkek
davetli vardır?
A) 42
B) 44
C) 46
D) 48
E) 52
P
E
S
Lise Matematik
Kesir Problemleri
23. Kadın ve erkek davetlilerin bulunduğu bir düğünde kadın davetli sayısı erkek davetli sayısının 3 katıdır. Bu düğündeki davetlilerin dörte üçü düğünden ayrıldığında ilk duruma göre; düğündeki erkek davetli sayısının yarıya düştüğü, kadın davetli sayısının 120 azaldığı görülmüştür. Buna göre, ilk durumda düğünde kaç tane erkek davetli vardır? A) 42 B) 44 C) 46 D) 48 E) 52 P E S
SORU
2
Bir markette bir miktar cevizin ilk hafta i, ikinci hafta kalanının
5
1
1
ü, üçüncü hafta kalanın ise ü satılmıştır.
4
3
Markette 90 kg ceviz kaldığına göre başlangıçta kaç kg ceviz vardır?
ABONE
COM
OL
Lise Matematik
Kesir Problemleri
SORU 2 Bir markette bir miktar cevizin ilk hafta i, ikinci hafta kalanının 5 1 1 ü, üçüncü hafta kalanın ise ü satılmıştır. 4 3 Markette 90 kg ceviz kaldığına göre başlangıçta kaç kg ceviz vardır? ABONE COM OL
wox→ 14. Bir kısm su ile dolu olan bir su deposuna ayrı kova ile
beş kova su ilave edildiğinde deponun i kadar su
ww/ww
8
taşıyor. Aynı kova ile depodan iki kova su alinirsa deponun
ü boş kalıyor.
Başlangıçta depoda bulunan su, deponun kaçta kaçını
doldurmaktadır?
A) = 5) = 0) =
2-3-4
vlo
1.100
UĞUR DERSHA
UGUR DERSHANELERİ
SUR DERSHANELERİ
17. iki h
Kü
SI
A)
Lise Matematik
Kesir Problemleri
wox→ 14. Bir kısm su ile dolu olan bir su deposuna ayrı kova ile beş kova su ilave edildiğinde deponun i kadar su ww/ww 8 taşıyor. Aynı kova ile depodan iki kova su alinirsa deponun ü boş kalıyor. Başlangıçta depoda bulunan su, deponun kaçta kaçını doldurmaktadır? A) = 5) = 0) = 2-3-4 vlo 1.100 UĞUR DERSHA UGUR DERSHANELERİ SUR DERSHANELERİ 17. iki h Kü SI A)
6. 27 metre yükseklikten düşen bir top, her seferinde düştüğü
yüksekliğin
-
'ü kadar yükselmektedir.
3
Buna göre, top 4. kere yere çarpıp yükseldiğinde dikey
olarak kaç metre hareket etmiştir?
A) 45
B) 48
27
C) 50
Sorr
D) 53
E) 57
27+919+3+1+1=50
9. A
C
C
Lise Matematik
Kesir Problemleri
6. 27 metre yükseklikten düşen bir top, her seferinde düştüğü yüksekliğin - 'ü kadar yükselmektedir. 3 Buna göre, top 4. kere yere çarpıp yükseldiğinde dikey olarak kaç metre hareket etmiştir? A) 45 B) 48 27 C) 50 Sorr D) 53 E) 57 27+919+3+1+1=50 9. A C C
A
15. Burcu evlerinin bahçesindeki duvara sağlam bir ipi
gergin bir biçimde A, B, C ve D noktalarından aşağıdaki
şekildeki gibi sabitlemiştir. Bu ipin AB ve CD uzunlukları
zemine dik, BC uzunluğu ise zemine paraleldir.
- 100 cm
B
C
D
Burcu'nun A noktasından diktiği ve toprak yüzeyine
çıktığı andan itibaren her gün 1 cm uzayan sarmaşık,
bu ipe sarılarak ABCD yolunu takip edecek şekilde
uzamaktadır.
Buna göre, h kaçtır?
A) 160 B) 150
190 cm
Burcu, ilk kez toprak yüzeyine çıktığı günden itibaren
sarmaşığın uzamasını defterine not etmiştir.
Burcu, belirli bir süre sonra sarmaşığın ucu A ile B
arasında bir noktada iken sarmaşığın ucunun
bulunduğu noktaya duvarda bir işaret koymuş ve
sarmaşığın boyunu h cm olarak ölçmüştür. Sarmaşığın
boyu 3h cm olduğunda ise sarmaşığın ucunun C ile D
noktaları arasında ve daha önce işaret koyduğu nokta
ile aynı hizaya geldiğini görmüştür.
C) 140
D) 130
E) 120
OF
TYT/Temel M
17. Aşağıda bi
arasındaki
A
5
A ile
olup
olm
A
yc
SE
a
Lise Matematik
Kesir Problemleri
A 15. Burcu evlerinin bahçesindeki duvara sağlam bir ipi gergin bir biçimde A, B, C ve D noktalarından aşağıdaki şekildeki gibi sabitlemiştir. Bu ipin AB ve CD uzunlukları zemine dik, BC uzunluğu ise zemine paraleldir. - 100 cm B C D Burcu'nun A noktasından diktiği ve toprak yüzeyine çıktığı andan itibaren her gün 1 cm uzayan sarmaşık, bu ipe sarılarak ABCD yolunu takip edecek şekilde uzamaktadır. Buna göre, h kaçtır? A) 160 B) 150 190 cm Burcu, ilk kez toprak yüzeyine çıktığı günden itibaren sarmaşığın uzamasını defterine not etmiştir. Burcu, belirli bir süre sonra sarmaşığın ucu A ile B arasında bir noktada iken sarmaşığın ucunun bulunduğu noktaya duvarda bir işaret koymuş ve sarmaşığın boyunu h cm olarak ölçmüştür. Sarmaşığın boyu 3h cm olduğunda ise sarmaşığın ucunun C ile D noktaları arasında ve daha önce işaret koyduğu nokta ile aynı hizaya geldiğini görmüştür. C) 140 D) 130 E) 120 OF TYT/Temel M 17. Aşağıda bi arasındaki A 5 A ile olup olm A yc SE a
S
3. Sezon başında %40 kår ile satilan bir ürün, sezon so-
nunda %50 indirim yapılarak 90 TL zarar ile satılmıştır.
B4034505
3x 73593
Buna göre, bu ürün sezon başında kaç TL'ye satıl-
maktaydı?
A) 500 B) 420
UPP
C) 300
D) 180
E) 120
98290
LE
6.
Lise Matematik
Kesir Problemleri
S 3. Sezon başında %40 kår ile satilan bir ürün, sezon so- nunda %50 indirim yapılarak 90 TL zarar ile satılmıştır. B4034505 3x 73593 Buna göre, bu ürün sezon başında kaç TL'ye satıl- maktaydı? A) 500 B) 420 UPP C) 300 D) 180 E) 120 98290 LE 6.
23. Birip iki noktadan kırmızı kalemle şekildeki gibi
igaretleniyor.
Sonra kırmızı noktalarından aşağıdaki gibi katlanıp mavi
bir kalemle işaretleniyor.
Daha sonra ip açılarak mavi noktalarından tekrar
katlandığında aşağıdaki şekil elde ediliyor.
Buna göre, kırmızı noktalar arasındaki uzunluğun ipin
uzunluğuna oranı kaçtır?
A) = 1/2
(C)=1/12
B)
4
D) 3/12
∞/w
E)
3
10
Lise Matematik
Kesir Problemleri
23. Birip iki noktadan kırmızı kalemle şekildeki gibi igaretleniyor. Sonra kırmızı noktalarından aşağıdaki gibi katlanıp mavi bir kalemle işaretleniyor. Daha sonra ip açılarak mavi noktalarından tekrar katlandığında aşağıdaki şekil elde ediliyor. Buna göre, kırmızı noktalar arasındaki uzunluğun ipin uzunluğuna oranı kaçtır? A) = 1/2 (C)=1/12 B) 4 D) 3/12 ∞/w E) 3 10
VA
8.
MATEMATIK TESTİ
350 gram
650 gram
Dörtte biri su ile dolu bir kap 350 gram ağırlığındadır.
Aynı kabın dörtte üçü suyla doldurulduğunda ağırlığı 650
gram gelmektedir.
Buna göre, boş kabın ağırlığı kaç gramdır?
A) 100
B) 150
C) 200
D) 250
E) 300
Lise Matematik
Kesir Problemleri
VA 8. MATEMATIK TESTİ 350 gram 650 gram Dörtte biri su ile dolu bir kap 350 gram ağırlığındadır. Aynı kabın dörtte üçü suyla doldurulduğunda ağırlığı 650 gram gelmektedir. Buna göre, boş kabın ağırlığı kaç gramdır? A) 100 B) 150 C) 200 D) 250 E) 300
A Kitapçığı
B01
12 İhsan cebindeki paranın ilk gün belli bir kısmını har-
cadıktan sonra diğer günde,
60 TL daha harcarsa başlangıçtaki parasının
3
İlk gün harcadığı miktarın 2
tır.
1
başlangıçtaki parasının 'ünü harcamış olacak-
3
A) 900
D) 1380
j Buna göre, İhsan'ın başlangıçtaki parası kaç
TL'dir?
B) 1000
5
katını daha harcarsa
'ini,
E1430
Flindekinora 10x pleur
C) 1310
32
Lise Matematik
Kesir Problemleri
A Kitapçığı B01 12 İhsan cebindeki paranın ilk gün belli bir kısmını har- cadıktan sonra diğer günde, 60 TL daha harcarsa başlangıçtaki parasının 3 İlk gün harcadığı miktarın 2 tır. 1 başlangıçtaki parasının 'ünü harcamış olacak- 3 A) 900 D) 1380 j Buna göre, İhsan'ın başlangıçtaki parası kaç TL'dir? B) 1000 5 katını daha harcarsa 'ini, E1430 Flindekinora 10x pleur C) 1310 32
MATEMATIK TESTI
13. Kenar uzunlukları verilen dikdörtgen kağıt 1. ve 2. adımlarda gösterildiği gibi iki kere katlanıyor. 3. Adımda ise
katlandığı yerden kesiliyor ve katlanan parça açılarak iki dikdörtgen elde ediliyor.
(n+7) br
A) 10n-30
1. Adım
(n-3) br
3. Adım
Buna göre, elde edilen bu iki dikdörtgenin alanları farkı birimkare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B) (n-3).(n+3)
C) n²+4n-21
D) n²-16n+39
2. Adım
14. a, b, c ve d doğal sayı olmak üzere;
a/b = √a² b, (a/b : c√d) = (a:c) (√b:√d)
borular eşit uzunlukta olacak ve artan parça olmayacak şekilde kesilere
Lise Matematik
Kesir Problemleri
MATEMATIK TESTI 13. Kenar uzunlukları verilen dikdörtgen kağıt 1. ve 2. adımlarda gösterildiği gibi iki kere katlanıyor. 3. Adımda ise katlandığı yerden kesiliyor ve katlanan parça açılarak iki dikdörtgen elde ediliyor. (n+7) br A) 10n-30 1. Adım (n-3) br 3. Adım Buna göre, elde edilen bu iki dikdörtgenin alanları farkı birimkare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) (n-3).(n+3) C) n²+4n-21 D) n²-16n+39 2. Adım 14. a, b, c ve d doğal sayı olmak üzere; a/b = √a² b, (a/b : c√d) = (a:c) (√b:√d) borular eşit uzunlukta olacak ve artan parça olmayacak şekilde kesilere
yatı
1.
•
•
A) 39
15
Düzenlenen bir etkinlikte, bilet fiyatları oturma yerlerine göre
beş kategoriye ayrılmıştır.
Biletler şu şekilde satışa sunulmaktadır.
1. kategori - 2. kategori - 3. kategori - 4. kategori - 5. kate-
gori. Bir önceki kategorideki biletlerin tamamı satılınca bir
sonraki kategori satışa sunulmaktadır.
@
2. kategorideki biletler 3, 4 ve 5. kategoriye göre % 50
daha pahalıdır.
2 ve 5. kategorideki biletlerin satışından elde edilen gelir-
ler birbirine eşittir.
59
Buna göre bu etkinlikte satılamayan bilet sayısı kaçtır?
B) 52
D) 78
E) 104
1 ve 2. kategorilerde eşit sayıda bilet basılmıştır. 2. ka-
tegoride basılan bilet sayısı, 3. kategoride basılan bilet
sayısının
katıdır. 3. kategoride basılan bilet sayısı, 4.
kategoride basılan bilet sayısının yarışı kadar iken 5. ka-
tegoride basılan bilet sayısının ü kadardır. Toplam 338
adet bilet basılmıştır.
3
C) 65
1.2.3.₁
3. Kırmızı, mavi
ile ilgili aşağın
Güller; kin
Her vazo
Vazolard
tenkte de
4.
Kırmızı vazo
gül sayısı 48
mavi vazoda
Buna göre
aşağıdakile
A) 30 mavi
338
5
32 Bom
21014/26
86-75
Kaliteli ze
Lise Matematik
Kesir Problemleri
yatı 1. • • A) 39 15 Düzenlenen bir etkinlikte, bilet fiyatları oturma yerlerine göre beş kategoriye ayrılmıştır. Biletler şu şekilde satışa sunulmaktadır. 1. kategori - 2. kategori - 3. kategori - 4. kategori - 5. kate- gori. Bir önceki kategorideki biletlerin tamamı satılınca bir sonraki kategori satışa sunulmaktadır. @ 2. kategorideki biletler 3, 4 ve 5. kategoriye göre % 50 daha pahalıdır. 2 ve 5. kategorideki biletlerin satışından elde edilen gelir- ler birbirine eşittir. 59 Buna göre bu etkinlikte satılamayan bilet sayısı kaçtır? B) 52 D) 78 E) 104 1 ve 2. kategorilerde eşit sayıda bilet basılmıştır. 2. ka- tegoride basılan bilet sayısı, 3. kategoride basılan bilet sayısının katıdır. 3. kategoride basılan bilet sayısı, 4. kategoride basılan bilet sayısının yarışı kadar iken 5. ka- tegoride basılan bilet sayısının ü kadardır. Toplam 338 adet bilet basılmıştır. 3 C) 65 1.2.3.₁ 3. Kırmızı, mavi ile ilgili aşağın Güller; kin Her vazo Vazolard tenkte de 4. Kırmızı vazo gül sayısı 48 mavi vazoda Buna göre aşağıdakile A) 30 mavi 338 5 32 Bom 21014/26 86-75 Kaliteli ze
Uzunlukları aynı olan iki mumdan biri 10 dakikada,
diğeri 6 dakikada yanarak tamamen bitmektedir.
Aynı anda yakıldıktan kaç dakika sonra birinin boyu
ey.cbt
diğerinin 3 katı olur?
www.mater
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Matematik
Kesir Problemleri
Uzunlukları aynı olan iki mumdan biri 10 dakikada, diğeri 6 dakikada yanarak tamamen bitmektedir. Aynı anda yakıldıktan kaç dakika sonra birinin boyu ey.cbt diğerinin 3 katı olur? www.mater A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
2. Batarya kapasitesi 10000 mAh ve bataryası dolu olan bir
cep telefonu bekleme modunda her 15 dakikada o anki
bataryasının
'ini, aktif modda ise her 20 dakikada o anki
bataryasının 'ünü harcamaktadır.
4
Bataryası tamamen dolu olan bir cep telefonu 1 sa-
atlik bekleme modundan hemen sonra,
2
saat aktif
3
modda kullanıldığında bataryasında kaç mAh kalır?
A) 28
B) 3.27 C) 36.26 D) 9.2°
E) 2¹2
f
Poz
17
)
Lise Matematik
Kesir Problemleri
2. Batarya kapasitesi 10000 mAh ve bataryası dolu olan bir cep telefonu bekleme modunda her 15 dakikada o anki bataryasının 'ini, aktif modda ise her 20 dakikada o anki bataryasının 'ünü harcamaktadır. 4 Bataryası tamamen dolu olan bir cep telefonu 1 sa- atlik bekleme modundan hemen sonra, 2 saat aktif 3 modda kullanıldığında bataryasında kaç mAh kalır? A) 28 B) 3.27 C) 36.26 D) 9.2° E) 2¹2 f Poz 17 )