Mutlak Değer Soruları

3/6000=
300
2012072
23. Bir kümenin elemanları toplamı 3 veya 3'ün katı olursa bu
kümeye Trinity kümesi denir. Örneğin, A = {1,4,7,9} bir
trinity kümesidir.
Buna göre,
A = {x: 12x-17| < 13, x € Z}
kümesinin elemanları ile 3 elemanlı kaç farklı trinity
kümesi yazılabilir?
A) 48
B) 60
C) 76
-13 < 2x+7 <13
4 <2x < 30
ZIC
D) 84
E) 100
Lise Matematik
Mutlak Değer
3/6000= 300 2012072 23. Bir kümenin elemanları toplamı 3 veya 3'ün katı olursa bu kümeye Trinity kümesi denir. Örneğin, A = {1,4,7,9} bir trinity kümesidir. Buna göre, A = {x: 12x-17| < 13, x € Z} kümesinin elemanları ile 3 elemanlı kaç farklı trinity kümesi yazılabilir? A) 48 B) 60 C) 76 -13 < 2x+7 <13 4 <2x < 30 ZIC D) 84 E) 100
6.
yada & densten breali
Lal=3
1C=5
Sayı doğrusu üzerinde birbirinden farklı x ve y gerçel sayı-
ları -3'e eşit uzaklıktadır.
Buna göre x+y toplamı kaçtır?
A) -8
B)-7
C) -6
D) -5
E) -4
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Mutlak Değer
6. yada & densten breali Lal=3 1C=5 Sayı doğrusu üzerinde birbirinden farklı x ve y gerçel sayı- ları -3'e eşit uzaklıktadır. Buna göre x+y toplamı kaçtır? A) -8 B)-7 C) -6 D) -5 E) -4 Diğer sayfaya geçiniz.
MY
-2
rden han-
R-{-3}
11
x²-2xl-3≤0
A) 3
2
K
X
B) 4
X-2/x/-3
NA
eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır?
C) 5
-3
th
2
S
X-6
b
$2²-// +
D) 6
(x-3)
4
X-3
-1,042,0
E) 7
(x-1)
1
33
14. Bir mağazax tye aldiği bir ürün y tye satıyor. x ile y
sinda y = -x² +11x-16 bağıntısı vardır.
Mağazanın bu ürün satışından kar elde edebilmesi içi
fiyatını hangi aralıkta belirlemelidir?
A) (15)
8) (2,8)
D) (0.4)
E) (4,12)
C
15. Bir fabrikada üretilen bir metal için bakır ve di
maktadır. Metal üretiminde, x kg bakır için y kg
maktadır. x ile y arasında y=x²-19x + 75 ba
demir ağırlığı bakırın a
17
Lise Matematik
Mutlak Değer
MY -2 rden han- R-{-3} 11 x²-2xl-3≤0 A) 3 2 K X B) 4 X-2/x/-3 NA eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? C) 5 -3 th 2 S X-6 b $2²-// + D) 6 (x-3) 4 X-3 -1,042,0 E) 7 (x-1) 1 33 14. Bir mağazax tye aldiği bir ürün y tye satıyor. x ile y sinda y = -x² +11x-16 bağıntısı vardır. Mağazanın bu ürün satışından kar elde edebilmesi içi fiyatını hangi aralıkta belirlemelidir? A) (15) 8) (2,8) D) (0.4) E) (4,12) C 15. Bir fabrikada üretilen bir metal için bakır ve di maktadır. Metal üretiminde, x kg bakır için y kg maktadır. x ile y arasında y=x²-19x + 75 ba demir ağırlığı bakırın a 17
21.
Genişlik
1864 86
Yukarıda eş iki kısımdan oluşan ve ortadan iki tarafa da
açılabilen dikdörtgen biçiminde bir pencere
gösterilmiştir. Alt kenarının üzerine bir sayı doğrusu
çizilmiştir.
28 (2
3
Pencerenin bir kanadı m'den en fazla n birim, uzaklığa
açılabiliyor.
n
m
Şekildeki gibi açılan kanatların sayı doğrusu üzerinde
oluşturduğu bölge (m-n, m + n) = m ile gösteriliyor.
D) (6, 10)
Kanatlar açıldığında sayı doğrusu üzerinde
oluşturduğu bölge 84 olduğuna göre, kanatlar
açılmadan önce pencerenin genişliği sayı
doğrusunda hangi aralıkta olur?
A) (4, 12)
B) (4, 10)
E) (6, 12)
C) (5,8)
22.
Lise Matematik
Mutlak Değer
21. Genişlik 1864 86 Yukarıda eş iki kısımdan oluşan ve ortadan iki tarafa da açılabilen dikdörtgen biçiminde bir pencere gösterilmiştir. Alt kenarının üzerine bir sayı doğrusu çizilmiştir. 28 (2 3 Pencerenin bir kanadı m'den en fazla n birim, uzaklığa açılabiliyor. n m Şekildeki gibi açılan kanatların sayı doğrusu üzerinde oluşturduğu bölge (m-n, m + n) = m ile gösteriliyor. D) (6, 10) Kanatlar açıldığında sayı doğrusu üzerinde oluşturduğu bölge 84 olduğuna göre, kanatlar açılmadan önce pencerenin genişliği sayı doğrusunda hangi aralıkta olur? A) (4, 12) B) (4, 10) E) (6, 12) C) (5,8) 22.
L
7. a, b ve c sıfırdan ve birbirinden farklı gerçel sayılardır.
• a = |b-cl
• b = |cd|
• a+b=d-b
eşitlikleri sağlanıyor.
Buna göre,
1. d>c
ll. b>d
III. c> a
A) Yalnız I
and
a-d=-2b
25=d-g
ifadelerinden hangileri doğrudur?
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
Gift
Lise Matematik
Mutlak Değer
L 7. a, b ve c sıfırdan ve birbirinden farklı gerçel sayılardır. • a = |b-cl • b = |cd| • a+b=d-b eşitlikleri sağlanıyor. Buna göre, 1. d>c ll. b>d III. c> a A) Yalnız I and a-d=-2b 25=d-g ifadelerinden hangileri doğrudur? D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III Gift
7.
a ve b sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere,
2a - b sayısının a + 3b sayısına uzaklığı, a +b sayısının
3a - b sayısına uzaklığına eşit olup a + b'nin başlan-
gıç noktasına uzaklığı 8 birimdir.
Buna göre, a b çarpımı kaçtır?
-128 B)-64 C) -32
D) -16
E) -8
Lise Matematik
Mutlak Değer
7. a ve b sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere, 2a - b sayısının a + 3b sayısına uzaklığı, a +b sayısının 3a - b sayısına uzaklığına eşit olup a + b'nin başlan- gıç noktasına uzaklığı 8 birimdir. Buna göre, a b çarpımı kaçtır? -128 B)-64 C) -32 D) -16 E) -8
2
x ve y sıfırdan farklı gerçel sayılardır.
X
|xy| = - = - olduğuna gore,
y
I. x ile y ters işaretlidir
- II. y = 1 ya da y=- dir.
III. x > 0 dir.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız
B) I vett
C) I ve III
3.
D) Ive III
--
EI, II ve III
Lise Matematik
Mutlak Değer
2 x ve y sıfırdan farklı gerçel sayılardır. X |xy| = - = - olduğuna gore, y I. x ile y ters işaretlidir - II. y = 1 ya da y=- dir. III. x > 0 dir. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız B) I vett C) I ve III 3. D) Ive III -- EI, II ve III
in
Ay-
12. Aşağıda bir kalemin 30 cm lik ve 20 cm lik iki fark-
li cetvel yardımıyla boyu ölçülmüş, Şekil-1 ve Şekil-2
deki görüntüler oluşmuştur.
-30
Şekil-1
x pozitif bir gerçel sayı olmak üzere, bu kalemin boy
uzunluğu |2x - 141 cm dir.
19 cm
Buna göre, uzunluğu x + 3 cm olan bir cetvelle
aşağıda uzunlukları verilen kalemlerin hangisi-
nin boyu tek seferde ölçülebilir?
A)
B)
C)
Şekil-2
25 cm
26 cm
D)
28 cm
E)
30 cm
Lise Matematik
Mutlak Değer
in Ay- 12. Aşağıda bir kalemin 30 cm lik ve 20 cm lik iki fark- li cetvel yardımıyla boyu ölçülmüş, Şekil-1 ve Şekil-2 deki görüntüler oluşmuştur. -30 Şekil-1 x pozitif bir gerçel sayı olmak üzere, bu kalemin boy uzunluğu |2x - 141 cm dir. 19 cm Buna göre, uzunluğu x + 3 cm olan bir cetvelle aşağıda uzunlukları verilen kalemlerin hangisi- nin boyu tek seferde ölçülebilir? A) B) C) Şekil-2 25 cm 26 cm D) 28 cm E) 30 cm
Bir araç satış sitesinde beyaz, siyah, mavi ve kırmızı renkli
araçların listesi yer almaktadır. Renklere göre filtreleme
kullanılırken seçilen renklerdeki araçlar listede kalırken
seçilmeyen araçlar listede görünmemektedir. Listedeki
araçlar, filtreleme kullanılarak beyaz ve kırmızı renkli
araçlar seçildiğinde x tane azalmakta, kırmızı ve mavi
araçlar seçildiğinde y tane azalmakta, beyaz ve siyah
renkli araçlar seçildiğinde z tane azalmaktadır. Listedeki
mavi renkli araçların sayısı, kırmızı renkli araçların
sayısına eşittir.
X<z<y ve listedeki beyaz, siyah, mavi ve kırmızı
renkli araç sayısı sırasıyla B, S, M ve K olduğuna göre,
tabloda gösterilmiş bazı değerler için
IK - BI
I.
II.
III.
IB - SI IM - SI
10
4
19
6
18
8
(durumlarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve III
D) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Mutlak Değer
Bir araç satış sitesinde beyaz, siyah, mavi ve kırmızı renkli araçların listesi yer almaktadır. Renklere göre filtreleme kullanılırken seçilen renklerdeki araçlar listede kalırken seçilmeyen araçlar listede görünmemektedir. Listedeki araçlar, filtreleme kullanılarak beyaz ve kırmızı renkli araçlar seçildiğinde x tane azalmakta, kırmızı ve mavi araçlar seçildiğinde y tane azalmakta, beyaz ve siyah renkli araçlar seçildiğinde z tane azalmaktadır. Listedeki mavi renkli araçların sayısı, kırmızı renkli araçların sayısına eşittir. X<z<y ve listedeki beyaz, siyah, mavi ve kırmızı renkli araç sayısı sırasıyla B, S, M ve K olduğuna göre, tabloda gösterilmiş bazı değerler için IK - BI I. II. III. IB - SI IM - SI 10 4 19 6 18 8 (durumlarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) I ve III D) Yalnız III E) II ve III C) I ve II
x ve y sıfırdan farklı gerçel sayılardır.
X
y
+1. x ile y ters işaretlidir
2.
|x.y | =
==
olduğuna gare,
II. y = 1 ya da y = -1 dir.)
III. x > 0 dir.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız
B) I vett
C) I ve III
D) Ive III
3.-11
V
1
I, II ve III
Lise Matematik
Mutlak Değer
x ve y sıfırdan farklı gerçel sayılardır. X y +1. x ile y ters işaretlidir 2. |x.y | = == olduğuna gare, II. y = 1 ya da y = -1 dir.) III. x > 0 dir. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız B) I vett C) I ve III D) Ive III 3.-11 V 1 I, II ve III
28. a ve b tam sayıları olmak üzere,
la - 51 + 12a + bl + 12a + b-11=1
eşitliği sağlanmaktadır.
Buna göre b'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?
wyse 0 100 snub
D) -19 E) -21
A) -13 B) -15 C)-17
00
810
B
boimihosninia
Lise Matematik
Mutlak Değer
28. a ve b tam sayıları olmak üzere, la - 51 + 12a + bl + 12a + b-11=1 eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre b'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? wyse 0 100 snub D) -19 E) -21 A) -13 B) -15 C)-17 00 810 B boimihosninia
18. Aşağıda verilen denklemlerden hangisinin gerçel sayılardaki
çözüm kümesi
x (x+1)=-1
X÷5
X:-1
x²+x+1=0
denkleminin çözüm kümesi ile aynıdır?
A) x2=3
B)x+2=3
Xitd
D) |x5|=-7
X:-2
21.
C) |x-31 = √√√2
X: (x+3.
(+4
((~+7) (√₂+4)
8
Ex+3|=
X5
Lise Matematik
Mutlak Değer
18. Aşağıda verilen denklemlerden hangisinin gerçel sayılardaki çözüm kümesi x (x+1)=-1 X÷5 X:-1 x²+x+1=0 denkleminin çözüm kümesi ile aynıdır? A) x2=3 B)x+2=3 Xitd D) |x5|=-7 X:-2 21. C) |x-31 = √√√2 X: (x+3. (+4 ((~+7) (√₂+4) 8 Ex+3|= X5
li Hesaplamalar
NO (a)
+ CO
(g)
tepkimesi 1 litrelik kapta dengedeyken denge karışımı
nin 0,4 M NO, 0,6 M CO₂, 0,8 M CO ve 0,2 M NO
21
içerdiği gözleniyor.
Sabit hacim ve sıcaklıkta NO, nin mol sayısını 0,4 e
çıkarmak için kaba kaç mol NO gazı eklenmelidir?
C) 1
D) 1.3 E) 1,5
10. NO,
2(g)
A) 0,2
+ CO
241
B) 0,6
1,3mol
C
1.
Lise Matematik
Mutlak Değer
li Hesaplamalar NO (a) + CO (g) tepkimesi 1 litrelik kapta dengedeyken denge karışımı nin 0,4 M NO, 0,6 M CO₂, 0,8 M CO ve 0,2 M NO 21 içerdiği gözleniyor. Sabit hacim ve sıcaklıkta NO, nin mol sayısını 0,4 e çıkarmak için kaba kaç mol NO gazı eklenmelidir? C) 1 D) 1.3 E) 1,5 10. NO, 2(g) A) 0,2 + CO 241 B) 0,6 1,3mol C 1.
22. Bir derin dondurucuda muhafaza edilen meyveli ve sade
dondurmaların uygun saklama sıcaklıkları Fahrenheit (°F)
türünden sırasıyla Fm ve F olmak üzere bu değerler
IF-20112, IF - 161 < 13 eşitsizliklerini sağlamaktadır.
S
m
Dondurma dolabı
Uygun saklama sıcaklığı sağlanmadığında ürünler bozul-
maktadır.
Buna göre aşağıda santigrat (°C) türünden verilen si-
caklıkların hangisinde bu iki ürün de bozulur?
9
(°F= °C+32)
-9432
5
A) -17
B)-14 C) -8
-122 Fm-20212
113 LT-16 40
(D) -5
LFM L3L
3 LFS LLS
E) -1
-242
- 25.
-3
Lise Matematik
Mutlak Değer
22. Bir derin dondurucuda muhafaza edilen meyveli ve sade dondurmaların uygun saklama sıcaklıkları Fahrenheit (°F) türünden sırasıyla Fm ve F olmak üzere bu değerler IF-20112, IF - 161 < 13 eşitsizliklerini sağlamaktadır. S m Dondurma dolabı Uygun saklama sıcaklığı sağlanmadığında ürünler bozul- maktadır. Buna göre aşağıda santigrat (°C) türünden verilen si- caklıkların hangisinde bu iki ürün de bozulur? 9 (°F= °C+32) -9432 5 A) -17 B)-14 C) -8 -122 Fm-20212 113 LT-16 40 (D) -5 LFM L3L 3 LFS LLS E) -1 -242 - 25. -3
god
III. (z-y)-(y-x) <0
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
B) 7
er o
7. x ve y gerçel sayıları için,
|x + 4 = |x + 61 ve
ly+21= 14-yl olduğuna göre,
|x.y + |x-y| ifadesinin değeri kaçtır?
A) 5
E) I, II ve III
C) 9
D) 11
C) I ve III
E) 13
mok2 YAYINLARI-
24
9.
90
Lise Matematik
Mutlak Değer
god III. (z-y)-(y-x) <0 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III B) 7 er o 7. x ve y gerçel sayıları için, |x + 4 = |x + 61 ve ly+21= 14-yl olduğuna göre, |x.y + |x-y| ifadesinin değeri kaçtır? A) 5 E) I, II ve III C) 9 D) 11 C) I ve III E) 13 mok2 YAYINLARI- 24 9. 90
A) 4
●
●
X
X
22.
X
X
Cory
B)
21. x, y, z birbirinden farklı birer tamsayı olmak üzere,
|x-2=2-x
|x-yl=y-x
●
Bir bakkalın uzunlukları eşit iki rafina x ve y marka sabunlar
dizilmiştir.
x=25
Bir rafin uzunluğu 33 birim olduğuna göre, en üstteki
boş rafa x marka sabunlardan en çok kaç tane dizilebi-
lir?
X
X
B) 0
Gül
X
C) 6
●
• ly-z| =y-Z
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, x - y + z nin alabileceği en büyük değer
kaçtır?
A) -1
D) 7
C) 1
Menekşe
4x+37
D) 2
3x+ 5y
EDD
E) 8
E) 3
BA
Papatya
Eşit uzunluktaki Gül ve Menekşe apartmanları ile Papatya
villası gösterilmiştir.
x bir tamsayı olmak üzere,
Gül apartmanın yüksekliği |2x - 3| br
kliği lx - 10 br
Lise Matematik
Mutlak Değer
A) 4 ● ● X X 22. X X Cory B) 21. x, y, z birbirinden farklı birer tamsayı olmak üzere, |x-2=2-x |x-yl=y-x ● Bir bakkalın uzunlukları eşit iki rafina x ve y marka sabunlar dizilmiştir. x=25 Bir rafin uzunluğu 33 birim olduğuna göre, en üstteki boş rafa x marka sabunlardan en çok kaç tane dizilebi- lir? X X B) 0 Gül X C) 6 ● • ly-z| =y-Z eşitlikleri veriliyor. Buna göre, x - y + z nin alabileceği en büyük değer kaçtır? A) -1 D) 7 C) 1 Menekşe 4x+37 D) 2 3x+ 5y EDD E) 8 E) 3 BA Papatya Eşit uzunluktaki Gül ve Menekşe apartmanları ile Papatya villası gösterilmiştir. x bir tamsayı olmak üzere, Gül apartmanın yüksekliği |2x - 3| br kliği lx - 10 br