Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Doğrusal Fonksiyon Soruları

44 cm
56 cm
Yukarıdaki şekilde yeşil karenin ortasından daha küçük
boyutta bir kare kesilip çıkartılmıştır.
Buna göre, yeşil boyalı alan kaç cm²'dir?
B) 1200
C) 1232
OMIX Shot on X600
1196
D) 1568
E) 1936
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
44 cm 56 cm Yukarıdaki şekilde yeşil karenin ortasından daha küçük boyutta bir kare kesilip çıkartılmıştır. Buna göre, yeşil boyalı alan kaç cm²'dir? B) 1200 C) 1232 OMIX Shot on X600 1196 D) 1568 E) 1936
(x) = c ve
çtır?
5
S
A
A
M
A
L
L
doğrusal fonksiyon denir.
O
n
x
y = f(x)
X
4. f doğrusal fonksiyondur.
f(x) + f(2x) = 3x+2
olduğuna göre, f(2) kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
f(1) + f/₂) = 5
(25+1/4138
+
f(x)
m
= 1 dir.
D) 4
E) 5
6.
LR-(0)-R*. f(x)=x²
II. g:R-R. g(x)=x
h:R-R. h(x)=B*t
Verilen f, g ve h fonksiyonis
dir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız
olmak üzere
E
7. s(A)=3a-4 ve s(B)=2
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
(x) = c ve çtır? 5 S A A M A L L doğrusal fonksiyon denir. O n x y = f(x) X 4. f doğrusal fonksiyondur. f(x) + f(2x) = 3x+2 olduğuna göre, f(2) kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 f(1) + f/₂) = 5 (25+1/4138 + f(x) m = 1 dir. D) 4 E) 5 6. LR-(0)-R*. f(x)=x² II. g:R-R. g(x)=x h:R-R. h(x)=B*t Verilen f, g ve h fonksiyonis dir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız olmak üzere E 7. s(A)=3a-4 ve s(B)=2
DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN
Nokta
●
●
Örnek:
Nokta tanımsız bir terimdir. Kalem ucunun kâğıtta bıraktığı iz noktaya örnek olarak verilebilir.
Nokta büyük harf ile gösterilir. Boyutu yoktur. Bütün geometrik şekiller noktaların birleştirilmesi ile
elde edilir.
Örneğin,
Doğru
Her iki yönde sınırsız olarak devam edip giden noktaların yan yana gelmesiyle oluşan düz çizgiye
denir. Doğruyu isimlendirirken
ya da
kullanırız.
Örnek:
şeklinde gösterilir. "A noktası" şeklinde okunur.
d doğrusu
G
K
GK veya KG doğrusu
veya .........
KG doğrusu sembolle
Bir doğru üzerinde
• Aynı doğru üzerinde bulunan noktalara
Örnek:
şeklinde gösterilebilir.
sayıda nokta bulunur.
k
denir.
K
L
M
k doğrusu üzerindeki K, L ve M noktaları doğrusal (doğrudaş) noktalardır.
Bir noktadan
doğru geçer.
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN Nokta ● ● Örnek: Nokta tanımsız bir terimdir. Kalem ucunun kâğıtta bıraktığı iz noktaya örnek olarak verilebilir. Nokta büyük harf ile gösterilir. Boyutu yoktur. Bütün geometrik şekiller noktaların birleştirilmesi ile elde edilir. Örneğin, Doğru Her iki yönde sınırsız olarak devam edip giden noktaların yan yana gelmesiyle oluşan düz çizgiye denir. Doğruyu isimlendirirken ya da kullanırız. Örnek: şeklinde gösterilir. "A noktası" şeklinde okunur. d doğrusu G K GK veya KG doğrusu veya ......... KG doğrusu sembolle Bir doğru üzerinde • Aynı doğru üzerinde bulunan noktalara Örnek: şeklinde gösterilebilir. sayıda nokta bulunur. k denir. K L M k doğrusu üzerindeki K, L ve M noktaları doğrusal (doğrudaş) noktalardır. Bir noktadan doğru geçer.
1)
2x + y + 3z = 100 olduğuna göre, x kaçtır?
A) 10 B) 12 C) 14 D) 16
2)
5)
olduğuna göre, a koçtır?
a 2b 3c
5
a-2b + c = 20
A) 45 B) 50 C) 54
3)
520 sayısı 2 ve 3 ile doğru 5 ile ters oranbli olarak 3 sayıya
ayrılıyor.
Bu üç sayıdan en küçüğü kaçtır?
1
A) —
A) 20 B) 30 C) 100 D) 110 E) 120
4)
olduğuna göre, c kaçtır?
b
a
C
a b 2
6
8 C
A) 49
B)
a, b, c e Z olmak üzere,
3
5
ve b-a=24
1
6
D) 60 E) 72
E) 18
D)
olduğuna göre, a+b+c toplamı aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
B) 50 C) 51 D) 52
E)
E) 53
6)
a sayısı b² ile doğru, c ile ters orantılıdır.
a = 3 iken, b = 4 ve c = 2 oluyorsa, b = 6 ve c = 4 iken
a kaç olur?
A)
-
27 B) 13 C) 25 D) 3 E)
8
4
8
7)
olduğuna göre,
sonucu kaçtır?
A)
8)
ace 3
bdf 2
9)
32
3
B)
25
4
12
x + 2 ile 2y-3 doğru orantılıdır.
x = 3 iken y = 4 olduğuna göre, y = 9 için x kaçtır?
A) 7 B) 8 C) 10 D) 12 E) 13
11)
a:b:c=3:5:7 ve a+b+c=60
olduğuna göre, c kaçtır?
A) 12 B) 16 C) 24 D) 28 E) 32
A) 1
çarpımının
10)
y sayısı; x-1 ile ters, x + 2 ile doğru orantılıdır. x = 2
iken y = 12 olduğuna göre, x = 4 iken y kaçtır?
A) 6 B) 3 C) 2 D) -2
=
E)
a+1 b+2 C+3
a
b C
olduğuna göre, a+b+c toplamı kaçtır?
= 3
B) 2 c) 3 D) 4
A) 0,5 B) 1 C) 1,5
E) -3
12)
Bir traktörün ön ve arka tekerleklerinin yarıçapları
3
oranı 'dir.
7
30 metrelik yolda ön tekerlek arka tekerlekten 40 tur
fazla dönüyor.
Buna göre arka tekerleğin çevresi kaç metredir?
E) 5
D) 2
E) 2,5
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
1) 2x + y + 3z = 100 olduğuna göre, x kaçtır? A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 2) 5) olduğuna göre, a koçtır? a 2b 3c 5 a-2b + c = 20 A) 45 B) 50 C) 54 3) 520 sayısı 2 ve 3 ile doğru 5 ile ters oranbli olarak 3 sayıya ayrılıyor. Bu üç sayıdan en küçüğü kaçtır? 1 A) — A) 20 B) 30 C) 100 D) 110 E) 120 4) olduğuna göre, c kaçtır? b a C a b 2 6 8 C A) 49 B) a, b, c e Z olmak üzere, 3 5 ve b-a=24 1 6 D) 60 E) 72 E) 18 D) olduğuna göre, a+b+c toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) 50 C) 51 D) 52 E) E) 53 6) a sayısı b² ile doğru, c ile ters orantılıdır. a = 3 iken, b = 4 ve c = 2 oluyorsa, b = 6 ve c = 4 iken a kaç olur? A) - 27 B) 13 C) 25 D) 3 E) 8 4 8 7) olduğuna göre, sonucu kaçtır? A) 8) ace 3 bdf 2 9) 32 3 B) 25 4 12 x + 2 ile 2y-3 doğru orantılıdır. x = 3 iken y = 4 olduğuna göre, y = 9 için x kaçtır? A) 7 B) 8 C) 10 D) 12 E) 13 11) a:b:c=3:5:7 ve a+b+c=60 olduğuna göre, c kaçtır? A) 12 B) 16 C) 24 D) 28 E) 32 A) 1 çarpımının 10) y sayısı; x-1 ile ters, x + 2 ile doğru orantılıdır. x = 2 iken y = 12 olduğuna göre, x = 4 iken y kaçtır? A) 6 B) 3 C) 2 D) -2 = E) a+1 b+2 C+3 a b C olduğuna göre, a+b+c toplamı kaçtır? = 3 B) 2 c) 3 D) 4 A) 0,5 B) 1 C) 1,5 E) -3 12) Bir traktörün ön ve arka tekerleklerinin yarıçapları 3 oranı 'dir. 7 30 metrelik yolda ön tekerlek arka tekerlekten 40 tur fazla dönüyor. Buna göre arka tekerleğin çevresi kaç metredir? E) 5 D) 2 E) 2,5
mangi aralıkta de-
7)
C) (7.8)
II.
log, 48,
Yukarıda O noktasından birbirine çivi ile tutturulmuş
olan ve O noktası etrafında döndürülebilen mavi ve
kırmızı renkli çubuklar verilmiştir.
Bu çubuklar ile,
1.
0
0
log,18
12 3 4
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
bilir?
5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
A) Yalnız I
ifadelerindeki görüntülerden hangileri elde edile-
D) I ve III
7
+
8 9 10 11 12 13
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III (A
25. Aşağıdaki tab
dersler verilm
YAYINLARI
Tiv
ORIJINAL
Sayısal
Fizik-Kin
Ali tabloda
günde en
martesi ve
programi
Ali aynı
çalışmal
ma prog
A) 60
26. B
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
mangi aralıkta de- 7) C) (7.8) II. log, 48, Yukarıda O noktasından birbirine çivi ile tutturulmuş olan ve O noktası etrafında döndürülebilen mavi ve kırmızı renkli çubuklar verilmiştir. Bu çubuklar ile, 1. 0 0 log,18 12 3 4 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bilir? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 A) Yalnız I ifadelerindeki görüntülerden hangileri elde edile- D) I ve III 7 + 8 9 10 11 12 13 B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III (A 25. Aşağıdaki tab dersler verilm YAYINLARI Tiv ORIJINAL Sayısal Fizik-Kin Ali tabloda günde en martesi ve programi Ali aynı çalışmal ma prog A) 60 26. B
25. f: R → R, y = f(x)'in grafiği (-2, 1) noktasından
geçtiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) y = f(x) + 1'in grafiği (-2, 2) noktasından geçer.
B) y = f(x-1)'in grafiği (-1, 1) noktasından geçer.
C) y = f(-x)'in grafiği (2, 1) noktasından geçer.
D) y = 2f(x)'in grafiği (-4, 1) noktasından geçer.
y = f(2x)'in grafiği (-1, 1) noktasından geçer.
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
25. f: R → R, y = f(x)'in grafiği (-2, 1) noktasından geçtiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) y = f(x) + 1'in grafiği (-2, 2) noktasından geçer. B) y = f(x-1)'in grafiği (-1, 1) noktasından geçer. C) y = f(-x)'in grafiği (2, 1) noktasından geçer. D) y = 2f(x)'in grafiği (-4, 1) noktasından geçer. y = f(2x)'in grafiği (-1, 1) noktasından geçer.
İki adımdan oluşan ulusal bir sınavda Alfa ve Beta isminde iki farklı puanlama sistemi bulunmaktadır. Aşa-
ğıdaki tabloda puanlama sistemi ile alakalı bazı bilgiler yer almaktadır.
Alfa Sistemi Beta Sistemi
En Düşük Puan
En Yüksek Puan
1. Sınav Puanı
2.Sınav Puanı
25
135
37
X
60
280
m
272
3621355
f fonksiyonu
y
215
Bu iki sistemdeki puanlar birbirine y=f(x) kuralı ile verilen doğrusal f fonksiyonu ile dönüştürülebiliyor.
Buna göre Tabloda yer alan m ve n sayılarının toplamı kaçtır?
A) 125
B) 156
C) 173
D 215
E) 273
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
İki adımdan oluşan ulusal bir sınavda Alfa ve Beta isminde iki farklı puanlama sistemi bulunmaktadır. Aşa- ğıdaki tabloda puanlama sistemi ile alakalı bazı bilgiler yer almaktadır. Alfa Sistemi Beta Sistemi En Düşük Puan En Yüksek Puan 1. Sınav Puanı 2.Sınav Puanı 25 135 37 X 60 280 m 272 3621355 f fonksiyonu y 215 Bu iki sistemdeki puanlar birbirine y=f(x) kuralı ile verilen doğrusal f fonksiyonu ile dönüştürülebiliyor. Buna göre Tabloda yer alan m ve n sayılarının toplamı kaçtır? A) 125 B) 156 C) 173 D 215 E) 273
Co.
co. t.
CHÓ,
alt
t: (4,12] [6,22] olmak üzere,
y = f(x) fonksiyonu verilen aralıkta bire bir ve örten bir
doğrusal fonksiyondur.
Buna göre, 1(6)'nın alabileceği değerlerin çarpımı
kaçtır?
A)-48
28
£ 81.
B)-40
176
14
180
4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
AYT-ÖZEL-4 HR
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
B
C) 120
-2a
4 →6 (2x=2
12-22
4-22
D) 180 E) 200
1246
11. a bir gerçel sayı olmak üzere,
y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri Şekil 1'de
verilmiştir.
y = f(x)
3a
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
Co. co. t. CHÓ, alt t: (4,12] [6,22] olmak üzere, y = f(x) fonksiyonu verilen aralıkta bire bir ve örten bir doğrusal fonksiyondur. Buna göre, 1(6)'nın alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? A)-48 28 £ 81. B)-40 176 14 180 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A AYT-ÖZEL-4 HR 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 B C) 120 -2a 4 →6 (2x=2 12-22 4-22 D) 180 E) 200 1246 11. a bir gerçel sayı olmak üzere, y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri Şekil 1'de verilmiştir. y = f(x) 3a
4200
22. Aşağıda, bir dairenin kira tutarının zamana göre
değişimini gösteren grafik verilmiştir.
4 Kira (TL)
3360
2400
D) 0,045
2000
X
E) 0,028
2
3
ALTIN KARMA DENEMESİ
x, y ve z bulundukları zaman aralıklarındaki kira
tutarının oranlarını göstermektedir.
Zaman (yıl)
Buna göre x, y ve z arasındaki doğru sıralama
aşağıdakilerden hangisidir?
A) x <y<z B) x <z<y
D) y <z<x
C) y < x < z
E) z < y < x
Bu p
pant
alar
par
Bu
A)
27
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
4200 22. Aşağıda, bir dairenin kira tutarının zamana göre değişimini gösteren grafik verilmiştir. 4 Kira (TL) 3360 2400 D) 0,045 2000 X E) 0,028 2 3 ALTIN KARMA DENEMESİ x, y ve z bulundukları zaman aralıklarındaki kira tutarının oranlarını göstermektedir. Zaman (yıl) Buna göre x, y ve z arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? A) x <y<z B) x <z<y D) y <z<x C) y < x < z E) z < y < x Bu p pant alar par Bu A) 27
göre, B
A) 16
B)
14
3
B) 17
O REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA
apsi
C)
Analitik düzlemde A(a, 6), B(5, 8) ve C(a − 1, 3)
noktaları veriliyor.
|AB|+|BC| = |AC| olduğuna göre, a kaçtır?
) 5
D) 4
E) 10
C) 18
13
3
kaçtır?
D) 19
olduğuna
E) 20
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
göre, B A) 16 B) 14 3 B) 17 O REDMI NOTE 8 AI QUAD CAMERA apsi C) Analitik düzlemde A(a, 6), B(5, 8) ve C(a − 1, 3) noktaları veriliyor. |AB|+|BC| = |AC| olduğuna göre, a kaçtır? ) 5 D) 4 E) 10 C) 18 13 3 kaçtır? D) 19 olduğuna E) 20
ar
AAA
of(n)
6
E) -9
E) 30
polimal
20
15.
MATEMATIK
f(x) = mx + n
f'(-16) = -1
r'(8) = 5
olduğuna göre, m-n çarpımı kaçtır?
B)-36
A)-48
C)-24
16. Uygun bir aralıkta tanımlı
f(x+3) = 5x-8
g(4x-3)= 7x + 2
fonksiyonları veriliyor.
k bir tam sayı olmak üzere,
(fog) (k) = 19
olduğuna göre, k kaçtır?
A) 4
B) 3
C) 0
D) 12
D) -1
E) 30
E)-3
Diğer sayfaya geçiniz
10. Sınıf Deneme Sınavı 04
R-(-4)→R-(2)
Bf(x)+3
4-2f(x)
W
olduğuna göre, f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden
hangisidir?
4x-3
2x+8
8x-3
2x-4
D)
4x + 3
E)
2x-8
hx-2x f(x) = 8 + (x) +3
4x-3=2x + (x) +8+(X)
4X-3 = f(x) (2x+8)
-3 -2
8x +3
4-2x
(7x4-3 = f(x) heryer hem Haret
yuvarlake içine alınan kar
N
2x+8
Buna göre,
(fog)(0)
(gof)(0)
- 8x^²-26 ¹(x) 2₁-2x
-8×-3
f
-1
Aşağıda [-3, 3] aralığında f ve g fonksiyonlarının grafikleri
Verilmiştir.
B) 1
PC00-10.01DES04
y
3
2
4
0
-2
-3
1
C)
oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -1/1212
C)
2
8x+3
$X+3 = f(2
3
AAA
2x-3
x-4
NG
D) -5/2
19.
E) 3
20
21
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
ar AAA of(n) 6 E) -9 E) 30 polimal 20 15. MATEMATIK f(x) = mx + n f'(-16) = -1 r'(8) = 5 olduğuna göre, m-n çarpımı kaçtır? B)-36 A)-48 C)-24 16. Uygun bir aralıkta tanımlı f(x+3) = 5x-8 g(4x-3)= 7x + 2 fonksiyonları veriliyor. k bir tam sayı olmak üzere, (fog) (k) = 19 olduğuna göre, k kaçtır? A) 4 B) 3 C) 0 D) 12 D) -1 E) 30 E)-3 Diğer sayfaya geçiniz 10. Sınıf Deneme Sınavı 04 R-(-4)→R-(2) Bf(x)+3 4-2f(x) W olduğuna göre, f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? 4x-3 2x+8 8x-3 2x-4 D) 4x + 3 E) 2x-8 hx-2x f(x) = 8 + (x) +3 4x-3=2x + (x) +8+(X) 4X-3 = f(x) (2x+8) -3 -2 8x +3 4-2x (7x4-3 = f(x) heryer hem Haret yuvarlake içine alınan kar N 2x+8 Buna göre, (fog)(0) (gof)(0) - 8x^²-26 ¹(x) 2₁-2x -8×-3 f -1 Aşağıda [-3, 3] aralığında f ve g fonksiyonlarının grafikleri Verilmiştir. B) 1 PC00-10.01DES04 y 3 2 4 0 -2 -3 1 C) oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) -1/1212 C) 2 8x+3 $X+3 = f(2 3 AAA 2x-3 x-4 NG D) -5/2 19. E) 3 20 21
O
-2y=6
y=-3
x=b
Şekilde denklemi y = x olan d doğrusunun grafiği
verilmiştir.
2.
d
Ay
O
A
y = -x
Bu doğru üzerindeki A noktasının apsisi ordinatın-
dan 2 fazla olduğuna göre, A noktasının koordinat
eksenlerine uzaklıkları toplamı kaç birimdir?
A) 9
B) 13
C) 18
D) 20
E) 23
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
O -2y=6 y=-3 x=b Şekilde denklemi y = x olan d doğrusunun grafiği verilmiştir. 2. d Ay O A y = -x Bu doğru üzerindeki A noktasının apsisi ordinatın- dan 2 fazla olduğuna göre, A noktasının koordinat eksenlerine uzaklıkları toplamı kaç birimdir? A) 9 B) 13 C) 18 D) 20 E) 23
14.
A)-2x
D)-2x - 4
+-1
2
Dik koordinat sisteminde gerçel sayılarda tanımlı f(x+1)=y
fonksiyonu verilmiştir.
Buna göre, f(x - 1) fonksiyonu aşağıdakilerden
hangisidir?
x=2 f(3)=0
+=0f (1) = 4
f(x+1)=y
10. Sınıf Deneme Sınavı 05
B)-2x + 4
X
C)-2x + 8
E)-2x - 8
X²2 FLD=0
f(30=4
x=4
X41
10
16. P(x) pc
• P(x)
• P(1)
P(-2
oldu
A)-
x+1y xy-y=xk
x-1
C
21
Ć=
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
14. A)-2x D)-2x - 4 +-1 2 Dik koordinat sisteminde gerçel sayılarda tanımlı f(x+1)=y fonksiyonu verilmiştir. Buna göre, f(x - 1) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? x=2 f(3)=0 +=0f (1) = 4 f(x+1)=y 10. Sınıf Deneme Sınavı 05 B)-2x + 4 X C)-2x + 8 E)-2x - 8 X²2 FLD=0 f(30=4 x=4 X41 10 16. P(x) pc • P(x) • P(1) P(-2 oldu A)- x+1y xy-y=xk x-1 C 21 Ć=
8.
Şekilde bir lunaparkta düz bir zeminde bulunan özdeş A, B,
C kabinlerinden oluşan O merkezli 17 birim yarıçaplı dairesel
bir dönme dolap verilmiştir.
x = (0Ã8)m
10=(508
Old 1381
Dah= BAI
5 br
O
- yox munu musu juubice=8+0
17 br
B) 27
B
A kabininin zemine olan uzaklığı 5 birim, B kabini A dan 2
birim yükseklikte ve BOC açısının ölçüsü 90° olduğu bili-
niyor.
C) 28
Ipd nobribr
Buna göre, C kabininin yerden yüksekliği kaç birim-
dir?
A) 26
D) 30
E) 32
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
8. Şekilde bir lunaparkta düz bir zeminde bulunan özdeş A, B, C kabinlerinden oluşan O merkezli 17 birim yarıçaplı dairesel bir dönme dolap verilmiştir. x = (0Ã8)m 10=(508 Old 1381 Dah= BAI 5 br O - yox munu musu juubice=8+0 17 br B) 27 B A kabininin zemine olan uzaklığı 5 birim, B kabini A dan 2 birim yükseklikte ve BOC açısının ölçüsü 90° olduğu bili- niyor. C) 28 Ipd nobribr Buna göre, C kabininin yerden yüksekliği kaç birim- dir? A) 26 D) 30 E) 32
2.
m bir gerçel sayı olmak üzere, dik koordinat düzleminde
y = m.x² parabolü ile y = m-x + 2m doğrusu K ve L nok-
talarında kesişmektedir.
A
K
T
y = mx²
B
y = m •x + 2m
[AB]1[LB] ve |AO| = |OT|
olduğuna göre, mavi boyalı bölgenin alanının, sarı
boyalı bölgenin alanına oranı kaçtır?
A) 5
B) 3
C) 2 D) 1
72
E) 1/1/20
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
2. m bir gerçel sayı olmak üzere, dik koordinat düzleminde y = m.x² parabolü ile y = m-x + 2m doğrusu K ve L nok- talarında kesişmektedir. A K T y = mx² B y = m •x + 2m [AB]1[LB] ve |AO| = |OT| olduğuna göre, mavi boyalı bölgenin alanının, sarı boyalı bölgenin alanına oranı kaçtır? A) 5 B) 3 C) 2 D) 1 72 E) 1/1/20
8.
A) 4 B) 10
C) 24
D) 150
E) 2016
x²+x-3*x+1
x²+x+3+x+1(1)
f(x) = x² + x - 3
g(x) = x + 1
fonksiyonları veriliyor.
Buna göre, (f.g)(1) + (f + g)(-1) işleminin sonucu
kaçtır?
A) -3 B)-4
C) -5 D)-6 E)-7
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
8. A) 4 B) 10 C) 24 D) 150 E) 2016 x²+x-3*x+1 x²+x+3+x+1(1) f(x) = x² + x - 3 g(x) = x + 1 fonksiyonları veriliyor. Buna göre, (f.g)(1) + (f + g)(-1) işleminin sonucu kaçtır? A) -3 B)-4 C) -5 D)-6 E)-7