Doğrusal Fonksiyon Soruları

birbi-
e göre
5mlek
ürün-
ürün
erde
bir
42.
42. 43. Soruları aşağıdaki bilgilere göre birbi-
rinden bağımsız olarak cevaplayınız.
x ve n birer tam sayı olmak üzere,
[f(x)]" = x + (x + 1) + (x + 2) + ... + (x+n-1)
olarak veriliyor.
Örnek: [f(x)]²= x + (x + 1) = 2x + 1 dir.
X + (x + x + x +
A)
A) 24x + 28
6x+15 0 4x+6
[f(x)]f(x)]*
bileşke fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
(010156
4X4 4X+) 4x+5) 0
D) 24x +41
X + (x+1)+) (+²) + (x+3)
4x+6
5/2
43. x) = [f(x)] olmak üzere
[f(x)] = (goh)(x)
6(4x+6) +15
26 2ux + 3645
4772
olduğuna göre, h(6) kaçtır?
LARI
B) 24x + 32
B)
3
2
C)
E) 24x51
1
C) 24x + 36
2ux+51
E)
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
birbi- e göre 5mlek ürün- ürün erde bir 42. 42. 43. Soruları aşağıdaki bilgilere göre birbi- rinden bağımsız olarak cevaplayınız. x ve n birer tam sayı olmak üzere, [f(x)]" = x + (x + 1) + (x + 2) + ... + (x+n-1) olarak veriliyor. Örnek: [f(x)]²= x + (x + 1) = 2x + 1 dir. X + (x + x + x + A) A) 24x + 28 6x+15 0 4x+6 [f(x)]f(x)]* bileşke fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir? (010156 4X4 4X+) 4x+5) 0 D) 24x +41 X + (x+1)+) (+²) + (x+3) 4x+6 5/2 43. x) = [f(x)] olmak üzere [f(x)] = (goh)(x) 6(4x+6) +15 26 2ux + 3645 4772 olduğuna göre, h(6) kaçtır? LARI B) 24x + 32 B) 3 2 C) E) 24x51 1 C) 24x + 36 2ux+51 E) Diğer Sayfaya Geçiniz.
Y
- 3x1
A = {(x,y)| 2y-3x + 6 = 0, x ve y birer gerçel sayı}
kümesinin elemanlarının analitik düzlemde gösterdiği
doğru aşağıdakilerden hangisidir?
A)
C)
- 1
AY
-3
3
12
B)
3
-3
Y=3
29=9=6
29=3
2
-X
19. Aşa
4-3x=6
=3x=10
Y = 3
6-3x = -6
Bu
1.
II.
|||
if
A
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
Y - 3x1 A = {(x,y)| 2y-3x + 6 = 0, x ve y birer gerçel sayı} kümesinin elemanlarının analitik düzlemde gösterdiği doğru aşağıdakilerden hangisidir? A) C) - 1 AY -3 3 12 B) 3 -3 Y=3 29=9=6 29=3 2 -X 19. Aşa 4-3x=6 =3x=10 Y = 3 6-3x = -6 Bu 1. II. ||| if A
ru bulunan bir test
nin kalan soru say
çizilmiştir.
yısı
Süre (gün)
in zamana göre
D)-50
unun (cm) za
(sa)
La göre on
5
Karma (Fonksiyonlarda Uygulamalar) - I
f(x)=ax2+bx+c parabolünde a, b ve c katsayıları ara-
sında b2>4ac eşitsizliği bulunmaktadır.
Buna göre,
1. f(2x)
II. f(x+2)
III. f(x)+2
1.
parabollerinden hangileri x eksenini her zaman iki
farklı noktada keser?
A) Yalnız I
A1
D) I ve'll
B) 2
2. Aşağıda y=f(x+2) doğrusal fonksiyonunun grafiği çi-
zilmiştir.
ME-3
6424344
6
O
84
B) Yalnız II
2
-1
h
E) II ve III
y=f(x+2)
Buna göre, f(m)=0 denklemini sağlayan m değeri
kaçtır?
16
AY
2
C) I ve Ill
X
3: Aşağıda y=f(x) doğrusal fonksiyonunun grafiği çizil-
miştir.
y=f(x)
n=12
C) 3
D) 4
E) 6
362) 4120=1)
474033 1347
feis
Yayınlan
2=-1-2+4
-2=2x+4
4.
124
Aşağıda
nun gra
5.
Buna
lerin
A) --
y=
for
6.
0
a
A
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
ru bulunan bir test nin kalan soru say çizilmiştir. yısı Süre (gün) in zamana göre D)-50 unun (cm) za (sa) La göre on 5 Karma (Fonksiyonlarda Uygulamalar) - I f(x)=ax2+bx+c parabolünde a, b ve c katsayıları ara- sında b2>4ac eşitsizliği bulunmaktadır. Buna göre, 1. f(2x) II. f(x+2) III. f(x)+2 1. parabollerinden hangileri x eksenini her zaman iki farklı noktada keser? A) Yalnız I A1 D) I ve'll B) 2 2. Aşağıda y=f(x+2) doğrusal fonksiyonunun grafiği çi- zilmiştir. ME-3 6424344 6 O 84 B) Yalnız II 2 -1 h E) II ve III y=f(x+2) Buna göre, f(m)=0 denklemini sağlayan m değeri kaçtır? 16 AY 2 C) I ve Ill X 3: Aşağıda y=f(x) doğrusal fonksiyonunun grafiği çizil- miştir. y=f(x) n=12 C) 3 D) 4 E) 6 362) 4120=1) 474033 1347 feis Yayınlan 2=-1-2+4 -2=2x+4 4. 124 Aşağıda nun gra 5. Buna lerin A) -- y= for 6. 0 a A
24.
stu
2.4
5
4x=818
4x=21282
Ay
A) 7 B) 7,1
53
2x+4
-2x+4y
Yukarıdaki analitik düzlemde verilenlere göre,
ABC üçgensel bölgesinin alanı kaç birimkare-
dir?
2
A
C) 7,2
2y thr
4x+2y = 8
-2x + 4y =
elh
D) 7,3 E) 7,4
35
Ankara Yayın
H
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
24. stu 2.4 5 4x=818 4x=21282 Ay A) 7 B) 7,1 53 2x+4 -2x+4y Yukarıdaki analitik düzlemde verilenlere göre, ABC üçgensel bölgesinin alanı kaç birimkare- dir? 2 A C) 7,2 2y thr 4x+2y = 8 -2x + 4y = elh D) 7,3 E) 7,4 35 Ankara Yayın H
la 5
11. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı ABC doğal sayısı için,
pA+2<C
q: A asaldır.
r: A+B < 14
önermeleri veriliyor.
(p ^ q) ⇒r
önermesi yanlış olduğuna göre, A.B.C çarpımı kaçtır?
A) 360
B) 280
E) 126
C) 216
D) 168
2
MATEMATİK
TİK
**********
maklı
asa-
aktır.
kaç
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
la 5 11. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı ABC doğal sayısı için, pA+2<C q: A asaldır. r: A+B < 14 önermeleri veriliyor. (p ^ q) ⇒r önermesi yanlış olduğuna göre, A.B.C çarpımı kaçtır? A) 360 B) 280 E) 126 C) 216 D) 168 2 MATEMATİK TİK ********** maklı asa- aktır. kaç
A
(5)
14. p pozitif gerçek sayı olmak üzere, f(x) doğrusal fonksiyonu
ve g(x) = x² + m fonksiyonu ile ilgili olarak
(f + g)(1) = 12
f(11 + 9111=12
(f-g)(0) = 18
f(0)-5101=17 Act
ALL = L
()(0) = 2
SON X
910
A
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, (f - g)(2) ifadesinin değeri kaçtır?
JURUC
A)-3
B)-2 C) -1
D) 1
_m) Claty
7-29-b
fb/= ax+b
9x1= x²+m
+m-4-6 a+b +1tm
7-10
A
f(d=25/6)
=/L
ats+m=11
2 B 2
2
5.m=18
i
i
S
A
E) 3
flol. 2901-1
A
A)
296).fld=19
210). Hul=9
Itm +
16.
(
6
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
A (5) 14. p pozitif gerçek sayı olmak üzere, f(x) doğrusal fonksiyonu ve g(x) = x² + m fonksiyonu ile ilgili olarak (f + g)(1) = 12 f(11 + 9111=12 (f-g)(0) = 18 f(0)-5101=17 Act ALL = L ()(0) = 2 SON X 910 A eşitlikleri veriliyor. Buna göre, (f - g)(2) ifadesinin değeri kaçtır? JURUC A)-3 B)-2 C) -1 D) 1 _m) Claty 7-29-b fb/= ax+b 9x1= x²+m +m-4-6 a+b +1tm 7-10 A f(d=25/6) =/L ats+m=11 2 B 2 2 5.m=18 i i S A E) 3 flol. 2901-1 A A) 296).fld=19 210). Hul=9 Itm + 16. ( 6
we
5.
A)
[13:3
C)
Yukarıda y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
Buna göre, f + g fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
Ay
E)
➤X
B)
D)
y = f(x)
AY
y = g(x)
AY
➤X
AY
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
we 5. A) [13:3 C) Yukarıda y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre, f + g fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ay E) ➤X B) D) y = f(x) AY y = g(x) AY ➤X AY
14. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu
doğrusal bir fonksiyon olmak üzere,
A = (fofofof)(x)
B = (fofof)(x)
eşitlikleri veriliyor.
A - B = 4
olduğuna göre, f(6) kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 8
D) 10
E) 14
Yo
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
14. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon olmak üzere, A = (fofofof)(x) B = (fofof)(x) eşitlikleri veriliyor. A - B = 4 olduğuna göre, f(6) kaçtır? A) 2 B) 4 C) 8 D) 10 E) 14 Yo
D7 SYR
(12!)² - (11!)²
katıdır?
R @MD
11.3
tarkı aşağıdaki sayılardan hangisinin bir tam
MD7
MD7 SYR B
MD
A) 12²
SYR BMD SYR EN
SYR BMD7_S
B) 162 M D 7SYRO
- 1
D) 1625 YR
BMD1
C) 12² +1
BMD7 SYR BM
7 SYR BE) 18²-1
27_SYR
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
D7 SYR (12!)² - (11!)² katıdır? R @MD 11.3 tarkı aşağıdaki sayılardan hangisinin bir tam MD7 MD7 SYR B MD A) 12² SYR BMD SYR EN SYR BMD7_S B) 162 M D 7SYRO - 1 D) 1625 YR BMD1 C) 12² +1 BMD7 SYR BM 7 SYR BE) 18²-1 27_SYR
18.
-2
y=x+2
(k,0)
Dik koordinat düzleminde y = x + 2 doğrusu ile bu
doğruya dik olan ve x eksenini (k, 0) noktasında ke-
sen d doğrusu gösterilmiştir.
Taralı bölgenin alanı 16 birim kare olduğuna
göre, k kaçtır?
A) 4
B) 5 C) 6
D) 7 E) 8
04
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
18. -2 y=x+2 (k,0) Dik koordinat düzleminde y = x + 2 doğrusu ile bu doğruya dik olan ve x eksenini (k, 0) noktasında ke- sen d doğrusu gösterilmiştir. Taralı bölgenin alanı 16 birim kare olduğuna göre, k kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 04
61. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
y = 4 f(x) - 2 fonksiyonunun grafiği
(ST-10
a
= f(x)
y y=4. f(x)-2
b
olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?
A) -3
B)-1 C) 0
D) 1
63. av
(x) = x 40
E) 3
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
61. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. y = 4 f(x) - 2 fonksiyonunun grafiği (ST-10 a = f(x) y y=4. f(x)-2 b olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) -3 B)-1 C) 0 D) 1 63. av (x) = x 40 E) 3
17. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu
f(x) = x(x + 1) (x+2)
olarak verilmiştir.
Buna göre, g(x) = f(x + 2) - 16 biçiminde verilen
g fonksiyonunun grafiğinin y eksenini kestiği noktanın
ordinatı kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10 subto
4K YAYINLARI
20.
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
17. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu f(x) = x(x + 1) (x+2) olarak verilmiştir. Buna göre, g(x) = f(x + 2) - 16 biçiminde verilen g fonksiyonunun grafiğinin y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 subto 4K YAYINLARI 20.
B
25. Dik koordinat düzleminde,
x + y - 6 = 0 doğrusu ile ilgili,
I. Eğim açısı 45° dir.
II. Ox eksenini x = -6 apsisli noktada kese
III. y - x + 3 = 0 doğrusu ile dik kesişir.
IV. 2-x-y=0 doğrusu ile paraleldir.
V. Eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı 18
birimkaredir.
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
AY1
B2
B
3
D) 4
- AYT-
B
6
E) 5
kéo yeb
y=ox=/
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
B 25. Dik koordinat düzleminde, x + y - 6 = 0 doğrusu ile ilgili, I. Eğim açısı 45° dir. II. Ox eksenini x = -6 apsisli noktada kese III. y - x + 3 = 0 doğrusu ile dik kesişir. IV. 2-x-y=0 doğrusu ile paraleldir. V. Eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı 18 birimkaredir. yargılarından kaç tanesi doğrudur? AY1 B2 B 3 D) 4 - AYT- B 6 E) 5 kéo yeb y=ox=/
e Z* olmak üzere,
)=2a-1
=a²+5
+y toplamı kaçtır?
C) 4
D) 5 E) 6
11.
Sol kefe
6x+
X
24
cisminin ağırlığının
Sağ kefeye 1 tane
A)
BY Sol kefeye 1 tane
C)Sağ kefeden
Sol kefeden
Lo
cisminin ağırlığının iki
olduğu bilindiğine göre, eşit kollu terazinin deng
gelmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıd
Sağ kefe-
UY + 2x
E Sol kefeden
Kendisi hariç bütün pozitif bol
eşit olan sayıya "Mükemmel
cismi konulmalı
cismi konulmalı 1
Buna göre,
1. 4
11. 6
III. 21
IV. 28
sayılarından hangile
A) I ve II
cismi konul
cismi alınıp yerine
cismi konulm
cismi alınıp yerine
cismi alınıp sağ kefeye konulmalı
D) I, II v
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
e Z* olmak üzere, )=2a-1 =a²+5 +y toplamı kaçtır? C) 4 D) 5 E) 6 11. Sol kefe 6x+ X 24 cisminin ağırlığının Sağ kefeye 1 tane A) BY Sol kefeye 1 tane C)Sağ kefeden Sol kefeden Lo cisminin ağırlığının iki olduğu bilindiğine göre, eşit kollu terazinin deng gelmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıd Sağ kefe- UY + 2x E Sol kefeden Kendisi hariç bütün pozitif bol eşit olan sayıya "Mükemmel cismi konulmalı cismi konulmalı 1 Buna göre, 1. 4 11. 6 III. 21 IV. 28 sayılarından hangile A) I ve II cismi konul cismi alınıp yerine cismi konulm cismi alınıp yerine cismi alınıp sağ kefeye konulmalı D) I, II v
5
etriği,
yonu-
3
irim
(x)
er-
A) O
6C
Buna göre, f(-x)-f(x+1)= 0 denkleminin çözüm kü-
mesi kaç elemanlıdır?
B) 1
y = g(x)
7D
A) g(x) = f(-x)
C) g(x) = f(x + 1) +1
3
8. Aşağıda y=f(x) ve y= g(x) fonksiyonlarının grafikler ve-
rilmiştir.
C) 2
8D 9D
AY
1
-2 O
1
2
10E
D) 3
E) g(x) = f(x-1) +1
y = f(x)
ald
Buna göre, g(x) fonksiyonunun f(x) fonksiyonu tü-
ründen eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
E) 4
4
X
B) g(x)=f(x) + 2
D) g(x) = f(-x)+1
ō
10. Aşa
dön
per
V
Bu
tiri
A)
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
5 etriği, yonu- 3 irim (x) er- A) O 6C Buna göre, f(-x)-f(x+1)= 0 denkleminin çözüm kü- mesi kaç elemanlıdır? B) 1 y = g(x) 7D A) g(x) = f(-x) C) g(x) = f(x + 1) +1 3 8. Aşağıda y=f(x) ve y= g(x) fonksiyonlarının grafikler ve- rilmiştir. C) 2 8D 9D AY 1 -2 O 1 2 10E D) 3 E) g(x) = f(x-1) +1 y = f(x) ald Buna göre, g(x) fonksiyonunun f(x) fonksiyonu tü- ründen eşiti aşağıdakilerden hangisidir? E) 4 4 X B) g(x)=f(x) + 2 D) g(x) = f(-x)+1 ō 10. Aşa dön per V Bu tiri A)
9.
a, b, c birer gerçel sayı ve A = (-2,-1, 3) olmak üzere,
f: AR, f(x) = x³ + ax²
g: A R, g(x) = bx + c
fonksiyonları veriliyor.
f ve g fonksiyonları eşit fonksiyonlar olduğuna
göre, a + b + c toplamı kaçtır?
A) 7
B) 9
C) 10
2
xtax² = bx+c
-2+c
-8 +249
6
D) 13 E) 15
-1+9=-b+c
a+b=C+1
27+90-7b +
Lise Matematik
Doğrusal Fonksiyon
9. a, b, c birer gerçel sayı ve A = (-2,-1, 3) olmak üzere, f: AR, f(x) = x³ + ax² g: A R, g(x) = bx + c fonksiyonları veriliyor. f ve g fonksiyonları eşit fonksiyonlar olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) 7 B) 9 C) 10 2 xtax² = bx+c -2+c -8 +249 6 D) 13 E) 15 -1+9=-b+c a+b=C+1 27+90-7b +