İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Soruları

1.
ADIM PEKİŞTİRME TESTİ
Analitik düzlemde 2x + y - 4 = 0 doğrusu ile
y = mx + n doğrusu y + x = 0 doğrusu üze-
rinde dik kesiştiklerine göre, m.n çarpımının
değeri kaçtır?
C)-6 D) -12
B)-4
A)-3
E) -14
574
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
1. ADIM PEKİŞTİRME TESTİ Analitik düzlemde 2x + y - 4 = 0 doğrusu ile y = mx + n doğrusu y + x = 0 doğrusu üze- rinde dik kesiştiklerine göre, m.n çarpımının değeri kaçtır? C)-6 D) -12 B)-4 A)-3 E) -14 574
1. Diskriminantı köklerinden en az birine eşit olan ikinci dere-
ceden denklemlere; "EXSTRA DENKLEM" denir.
1-4,4.M=XL-
4.4.m%=D X2
Buna göre,
x2 – x + m = 0
%3D
denklemi "EXTRA DENKLEM" olduğuna göre,
m'nin alacağı değerler toplamı kaçtır?
-3
A)
16
B) –1
C) 0
D)
16
E) 1
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
1. Diskriminantı köklerinden en az birine eşit olan ikinci dere- ceden denklemlere; "EXSTRA DENKLEM" denir. 1-4,4.M=XL- 4.4.m%=D X2 Buna göre, x2 – x + m = 0 %3D denklemi "EXTRA DENKLEM" olduğuna göre, m'nin alacağı değerler toplamı kaçtır? -3 A) 16 B) –1 C) 0 D) 16 E) 1
1.
ADIM PEKİŞTİRME TESTİ
Analitik düzlemde 2x + y - 4 = 0 doğrusu ile
y = mx + n doğrusu y + x = 0 doğrusu üze-
rinde dik kesiştiklerine göre, m.n çarpımının
değeri kaçtır?
C)-6 D) -12
B)-4
A)-3
E) -14
574
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
1. ADIM PEKİŞTİRME TESTİ Analitik düzlemde 2x + y - 4 = 0 doğrusu ile y = mx + n doğrusu y + x = 0 doğrusu üze- rinde dik kesiştiklerine göre, m.n çarpımının değeri kaçtır? C)-6 D) -12 B)-4 A)-3 E) -14 574
9.
a ve b tam sayı olmak üzere →
f(x) = x² + (3a - 2)x+ 5b-2b²
fonksiyonunun grafiğinin y eksenini kestiği nokta (a
-3, 2b-5) olduğuna göre, x ekseni kestiği noktala-
rin apsislerinin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır?
D) -4
E)-7
A) 14 B) 10 C) -2
a=3
56-2b² = 76-
3b-7b²
B
76-5
.V
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
9. a ve b tam sayı olmak üzere → f(x) = x² + (3a - 2)x+ 5b-2b² fonksiyonunun grafiğinin y eksenini kestiği nokta (a -3, 2b-5) olduğuna göre, x ekseni kestiği noktala- rin apsislerinin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? D) -4 E)-7 A) 14 B) 10 C) -2 a=3 56-2b² = 76- 3b-7b² B 76-5 .V
+
ir.
12
Türev 2
Dik koordinat düzleminde iki köşesi
y=x²-16
parabolü üzerinde, bir kenarı y = 8 doğrusu üzerinde olan
dikdörtgenler çiziyor.
Buna göre,
y=x²-16
B) 8(√2+4)
sha abripilens
D) 16(√2+2)
nslessebr
2
x ²²-16=8
XX
2
x² =
1
parabolü ile y = 8 doğrusu arasında kalan bölgeye çizi-
len en büyük alanlı dikdörtgenin çevresi kaç birimdir?
A) 8(√2+2)
C) 8(√2+8)
1
E) 16(√2+4)
1
1
1
= 24 (X=12
7. Bi
m
#
1
3
1
1
1
1
1
#
1
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
+ ir. 12 Türev 2 Dik koordinat düzleminde iki köşesi y=x²-16 parabolü üzerinde, bir kenarı y = 8 doğrusu üzerinde olan dikdörtgenler çiziyor. Buna göre, y=x²-16 B) 8(√2+4) sha abripilens D) 16(√2+2) nslessebr 2 x ²²-16=8 XX 2 x² = 1 parabolü ile y = 8 doğrusu arasında kalan bölgeye çizi- len en büyük alanlı dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? A) 8(√2+2) C) 8(√2+8) 1 E) 16(√2+4) 1 1 1 = 24 (X=12 7. Bi m # 1 3 1 1 1 1 1 # 1
712
6. Aşağıda birer yüzlerinde farkı doğal sayıların yazır olduğu kart verilmiş
64
13
13
32
1. kutu
A
OFF
27
162
98
60
42
Bu kartlardan bir tanesi ters çevrildiğinden üzerinde yazan doğal sayı görünmemektedir.
33
2 (2,5) (7,2) 5,32) (2,3,7)
(72)532)
Arzu bu kartlardan;
1.-13
Sadece bir tane asal çarpanı olanları 1. kutuya,
2 tane asal çarpanı olanları 2. kutuya,
3 tane asal çarpanı olanları 3. kutuya atmıştır.
64
B) 125
5223
2.-) 3
2. kutu
Noon
3.-132
1621
98,
55
3
6620
wwwwp
C) 91
34.2
64/2
3.kutu
60
OJ
Son durumda her kutuda eşit sayıda kart bulunacağına göre, ters çevrilen kartta yazan doğal sayı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A198 2
92
42
D) 35
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
712 6. Aşağıda birer yüzlerinde farkı doğal sayıların yazır olduğu kart verilmiş 64 13 13 32 1. kutu A OFF 27 162 98 60 42 Bu kartlardan bir tanesi ters çevrildiğinden üzerinde yazan doğal sayı görünmemektedir. 33 2 (2,5) (7,2) 5,32) (2,3,7) (72)532) Arzu bu kartlardan; 1.-13 Sadece bir tane asal çarpanı olanları 1. kutuya, 2 tane asal çarpanı olanları 2. kutuya, 3 tane asal çarpanı olanları 3. kutuya atmıştır. 64 B) 125 5223 2.-) 3 2. kutu Noon 3.-132 1621 98, 55 3 6620 wwwwp C) 91 34.2 64/2 3.kutu 60 OJ Son durumda her kutuda eşit sayıda kart bulunacağına göre, ters çevrilen kartta yazan doğal sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A198 2 92 42 D) 35 Diğer sayfaya geçiniz.
E)
N/W
3
16. i² = -1 olmak üzere,
(4-3i).(5 + 8i)
çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
eşittir? de
A) 27
050681
D) -4 + 17i
4+3=7
59
4+3
B) 20 + 24i
E) 20 + 41i
.er
C) 44 + 17i
44
www.fenbilimleri.com
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
E) N/W 3 16. i² = -1 olmak üzere, (4-3i).(5 + 8i) çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? eşittir? de A) 27 050681 D) -4 + 17i 4+3=7 59 4+3 B) 20 + 24i E) 20 + 41i .er C) 44 + 17i 44 www.fenbilimleri.com
MUBA
C)
E)
m 3
m
m
m
4
3mx ² 4m-311x +m-1=0
3x
mx
A) -2
3 A)0
13' m
D) {1-m}
(3x+1) (mx+m-1)
6. (m-1)x² + 3x + 2 = 0
B)
denkleminin iki farklı reel kökü olduğuna
göre, m nin alabileceği dört farklı tam sayı-
nın toplamı en çok kaçtır?
M-1
2
2+1+0+2
=2
x = 1-m
D=5²-40c
COD12
->
9-4(m-11.2
9-14m-4).2
9-8m+8
Dro
9-4
9
u
117-8M)0
17) 83-
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
MUBA C) E) m 3 m m m 4 3mx ² 4m-311x +m-1=0 3x mx A) -2 3 A)0 13' m D) {1-m} (3x+1) (mx+m-1) 6. (m-1)x² + 3x + 2 = 0 B) denkleminin iki farklı reel kökü olduğuna göre, m nin alabileceği dört farklı tam sayı- nın toplamı en çok kaçtır? M-1 2 2+1+0+2 =2 x = 1-m D=5²-40c COD12 -> 9-4(m-11.2 9-14m-4).2 9-8m+8 Dro 9-4 9 u 117-8M)0 17) 83-
ün
HIZ VE RENK YAYINLARI
9. Aşağıda y = f(x) parabolü verilmiştir.
-6
AY
24
(x+u)(X+6)
O 4
6
y = f(x)
X
g
f parabolünün y = 24 doğrusuna göre simetriği olan
parabolünün denklemi y = ax² + bx + c olarak veriliyor.
1 10:24
Buna göre, a + b + c toplamı kaçtır?
A) 13
B) 15
C) 33
D) 35
E) 49
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
ün HIZ VE RENK YAYINLARI 9. Aşağıda y = f(x) parabolü verilmiştir. -6 AY 24 (x+u)(X+6) O 4 6 y = f(x) X g f parabolünün y = 24 doğrusuna göre simetriği olan parabolünün denklemi y = ax² + bx + c olarak veriliyor. 1 10:24 Buna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) 13 B) 15 C) 33 D) 35 E) 49
ları m br
kaç br²
12
HIZ VE RENK YAYIN
12. f: [-8, 1] → [k, m]
f(x) = x² + 5x - 14 fonksiyonunun örten olduğu biliniyor.
Buna göre, fonksiyonun görüntü kümesinde kaç tane
tam sayı vardır?
A) 35
B) 34
66-40-14
10
1+5-14
C) 33
D) 32
E) 31
2
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
ları m br kaç br² 12 HIZ VE RENK YAYIN 12. f: [-8, 1] → [k, m] f(x) = x² + 5x - 14 fonksiyonunun örten olduğu biliniyor. Buna göre, fonksiyonun görüntü kümesinde kaç tane tam sayı vardır? A) 35 B) 34 66-40-14 10 1+5-14 C) 33 D) 32 E) 31 2
A) (-∞, 3)
D) (2,7)
feigned
#s
Tubunjob
II.
B) (-1,00)
5. a, b, c, d, p ve q sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere,
ax + by + p = 0
E) (4,00)
C) (-1,7)
cx + dy + q = 0
denklem sisteminin çözüm kümesi için;
1. Denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanlı ise
denklemlerin grafikleri tek noktada kesişir.
dev$#(d+8) >
b P
=
Cdq
orantısı var ise denklem sistemini her (x, y)
gerçek sayı ikilisi sağlar.
C) II ve III
* stóp subublo
III. Her iki denklemin farklı grafiklerine ait eğimler birbirine
eşit ise denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme-
dir.
ifadeleri veriliyor.
6. a ve b gerçel sayıları için
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
18
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
A) (-∞, 3) D) (2,7) feigned #s Tubunjob II. B) (-1,00) 5. a, b, c, d, p ve q sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere, ax + by + p = 0 E) (4,00) C) (-1,7) cx + dy + q = 0 denklem sisteminin çözüm kümesi için; 1. Denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanlı ise denklemlerin grafikleri tek noktada kesişir. dev$#(d+8) > b P = Cdq orantısı var ise denklem sistemini her (x, y) gerçek sayı ikilisi sağlar. C) II ve III * stóp subublo III. Her iki denklemin farklı grafiklerine ait eğimler birbirine eşit ise denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme- dir. ifadeleri veriliyor. 6. a ve b gerçel sayıları için Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II 18
3. a sıfırdan farklı gerçel sayısı için,
x² + ax-a-6=0
denkleminin bir kökü x = a olduğuna göre, diğer kök
1.-7
11. 3
III. 1
değerlerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
etkili ma
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
3. a sıfırdan farklı gerçel sayısı için, x² + ax-a-6=0 denkleminin bir kökü x = a olduğuna göre, diğer kök 1.-7 11. 3 III. 1 değerlerinden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III etkili ma
paylaşabilir?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
D) 2500
şekilde
9. Bir dokuma fabrikasında A makinesi günde 20 halı, B
makinesi ise günde 36 halı dokumaktır.
E) 8
Bir miktar halı siparişini tamamlamak için A ve B mak-
inelerini birlikte çalıştıran fabrika sahibi, A makinesinin
toplam 500 halı dokuduğu günün sonunda, B makinesi-
nin dokuması gereken 720 halı daha olduğunu görüyor.
Siparişi aynı günün sonunda birlikte tamamlayan
bu makineler toplam kaç halı dokumuştur?
A) 2250
B) 2400
E) 2520
C) 2450
26
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
paylaşabilir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 D) 2500 şekilde 9. Bir dokuma fabrikasında A makinesi günde 20 halı, B makinesi ise günde 36 halı dokumaktır. E) 8 Bir miktar halı siparişini tamamlamak için A ve B mak- inelerini birlikte çalıştıran fabrika sahibi, A makinesinin toplam 500 halı dokuduğu günün sonunda, B makinesi- nin dokuması gereken 720 halı daha olduğunu görüyor. Siparişi aynı günün sonunda birlikte tamamlayan bu makineler toplam kaç halı dokumuştur? A) 2250 B) 2400 E) 2520 C) 2450 26
7. Aşağıda üzerinde sayılar yazılı kâğıt, şekil I'deki ikinci
dereceden denklem oluşturan özel tasarım kutunun
içinden örnek 1 ve örnek 2'deki gibi geçirilip farklı
denklemler elde ediliyor.
Örnek 1 2
A)
Örnek 2
Buna göre,
64
2
B)
+ Aşağıdaki üzerinde sayılar yazılı kâğıt, şekil l'deki kutunun
içine alındığında her defasında oluşan denklemde tam
kare ifade sıfıra eşitlenmektedir.
a
cob
a
Şekil 1-x²+x+-0
*X+
1
32
3
3x²+ 5x+2=0 -3
b
5x2+2x+3=0
kaçtır?
4
C) 16
8
=0
C
D) 64
E) 128
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
7. Aşağıda üzerinde sayılar yazılı kâğıt, şekil I'deki ikinci dereceden denklem oluşturan özel tasarım kutunun içinden örnek 1 ve örnek 2'deki gibi geçirilip farklı denklemler elde ediliyor. Örnek 1 2 A) Örnek 2 Buna göre, 64 2 B) + Aşağıdaki üzerinde sayılar yazılı kâğıt, şekil l'deki kutunun içine alındığında her defasında oluşan denklemde tam kare ifade sıfıra eşitlenmektedir. a cob a Şekil 1-x²+x+-0 *X+ 1 32 3 3x²+ 5x+2=0 -3 b 5x2+2x+3=0 kaçtır? 4 C) 16 8 =0 C D) 64 E) 128
²+ y² + z² - 4x - 6vv
6.
ta yös sat lata
⇒vos sat
a yos A) 6
y - 8z + 29 = 0 alata y
C) 12
galata yo at galata yös
D) 18
E) 24
sat galata yös
galata yo
sat galata yös sa galata yös sat galatay
s sat galata yo
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
²+ y² + z² - 4x - 6vv 6. ta yös sat lata ⇒vos sat a yos A) 6 y - 8z + 29 = 0 alata y C) 12 galata yo at galata yös D) 18 E) 24 sat galata yös galata yo sat galata yös sa galata yös sat galatay s sat galata yo
21 g: R-(-12, ∞) tanımlı bir fonksiyon olmak üzere,
(2x²-11x+12,
x 21.
x²-3x-10, x<1
g(x) =
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre, g(c) = 0 eşitliğini sağlayan c gerçel
sayısının alabileceği değerler çarpımı kaçtır?
A-12
B)-6
C3
D) 9
E) 15
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
21 g: R-(-12, ∞) tanımlı bir fonksiyon olmak üzere, (2x²-11x+12, x 21. x²-3x-10, x<1 g(x) = biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, g(c) = 0 eşitliğini sağlayan c gerçel sayısının alabileceği değerler çarpımı kaçtır? A-12 B)-6 C3 D) 9 E) 15