Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Soruları

1.
ADIM PEKİŞTİRME TESTİ
Analitik düzlemde 2x + y - 4 = 0 doğrusu ile
y = mx + n doğrusu y + x = 0 doğrusu üze-
rinde dik kesiştiklerine göre, m.n çarpımının
değeri kaçtır?
C)-6 D) -12
B)-4
A)-3
E) -14
574
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
1. ADIM PEKİŞTİRME TESTİ Analitik düzlemde 2x + y - 4 = 0 doğrusu ile y = mx + n doğrusu y + x = 0 doğrusu üze- rinde dik kesiştiklerine göre, m.n çarpımının değeri kaçtır? C)-6 D) -12 B)-4 A)-3 E) -14 574
1.
ADIM PEKİŞTİRME TESTİ
Analitik düzlemde 2x + y - 4 = 0 doğrusu ile
y = mx + n doğrusu y + x = 0 doğrusu üze-
rinde dik kesiştiklerine göre, m.n çarpımının
değeri kaçtır?
C)-6 D) -12
B)-4
A)-3
E) -14
574
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
1. ADIM PEKİŞTİRME TESTİ Analitik düzlemde 2x + y - 4 = 0 doğrusu ile y = mx + n doğrusu y + x = 0 doğrusu üze- rinde dik kesiştiklerine göre, m.n çarpımının değeri kaçtır? C)-6 D) -12 B)-4 A)-3 E) -14 574
9.
a ve b tam sayı olmak üzere →
f(x) = x² + (3a - 2)x+ 5b-2b²
fonksiyonunun grafiğinin y eksenini kestiği nokta (a
-3, 2b-5) olduğuna göre, x ekseni kestiği noktala-
rin apsislerinin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır?
D) -4
E)-7
A) 14 B) 10 C) -2
a=3
56-2b² = 76-
3b-7b²
B
76-5
.V
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
9. a ve b tam sayı olmak üzere → f(x) = x² + (3a - 2)x+ 5b-2b² fonksiyonunun grafiğinin y eksenini kestiği nokta (a -3, 2b-5) olduğuna göre, x ekseni kestiği noktala- rin apsislerinin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? D) -4 E)-7 A) 14 B) 10 C) -2 a=3 56-2b² = 76- 3b-7b² B 76-5 .V
712
6. Aşağıda birer yüzlerinde farkı doğal sayıların yazır olduğu kart verilmiş
64
13
13
32
1. kutu
A
OFF
27
162
98
60
42
Bu kartlardan bir tanesi ters çevrildiğinden üzerinde yazan doğal sayı görünmemektedir.
33
2 (2,5) (7,2) 5,32) (2,3,7)
(72)532)
Arzu bu kartlardan;
1.-13
Sadece bir tane asal çarpanı olanları 1. kutuya,
2 tane asal çarpanı olanları 2. kutuya,
3 tane asal çarpanı olanları 3. kutuya atmıştır.
64
B) 125
5223
2.-) 3
2. kutu
Noon
3.-132
1621
98,
55
3
6620
wwwwp
C) 91
34.2
64/2
3.kutu
60
OJ
Son durumda her kutuda eşit sayıda kart bulunacağına göre, ters çevrilen kartta yazan doğal sayı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A198 2
92
42
D) 35
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
712 6. Aşağıda birer yüzlerinde farkı doğal sayıların yazır olduğu kart verilmiş 64 13 13 32 1. kutu A OFF 27 162 98 60 42 Bu kartlardan bir tanesi ters çevrildiğinden üzerinde yazan doğal sayı görünmemektedir. 33 2 (2,5) (7,2) 5,32) (2,3,7) (72)532) Arzu bu kartlardan; 1.-13 Sadece bir tane asal çarpanı olanları 1. kutuya, 2 tane asal çarpanı olanları 2. kutuya, 3 tane asal çarpanı olanları 3. kutuya atmıştır. 64 B) 125 5223 2.-) 3 2. kutu Noon 3.-132 1621 98, 55 3 6620 wwwwp C) 91 34.2 64/2 3.kutu 60 OJ Son durumda her kutuda eşit sayıda kart bulunacağına göre, ters çevrilen kartta yazan doğal sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A198 2 92 42 D) 35 Diğer sayfaya geçiniz.
MUBA
C)
E)
m 3
m
m
m
4
3mx ² 4m-311x +m-1=0
3x
mx
A) -2
3 A)0
13' m
D) {1-m}
(3x+1) (mx+m-1)
6. (m-1)x² + 3x + 2 = 0
B)
denkleminin iki farklı reel kökü olduğuna
göre, m nin alabileceği dört farklı tam sayı-
nın toplamı en çok kaçtır?
M-1
2
2+1+0+2
=2
x = 1-m
D=5²-40c
COD12
->
9-4(m-11.2
9-14m-4).2
9-8m+8
Dro
9-4
9
u
117-8M)0
17) 83-
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
MUBA C) E) m 3 m m m 4 3mx ² 4m-311x +m-1=0 3x mx A) -2 3 A)0 13' m D) {1-m} (3x+1) (mx+m-1) 6. (m-1)x² + 3x + 2 = 0 B) denkleminin iki farklı reel kökü olduğuna göre, m nin alabileceği dört farklı tam sayı- nın toplamı en çok kaçtır? M-1 2 2+1+0+2 =2 x = 1-m D=5²-40c COD12 -> 9-4(m-11.2 9-14m-4).2 9-8m+8 Dro 9-4 9 u 117-8M)0 17) 83-
ları m br
kaç br²
12
HIZ VE RENK YAYIN
12. f: [-8, 1] → [k, m]
f(x) = x² + 5x - 14 fonksiyonunun örten olduğu biliniyor.
Buna göre, fonksiyonun görüntü kümesinde kaç tane
tam sayı vardır?
A) 35
B) 34
66-40-14
10
1+5-14
C) 33
D) 32
E) 31
2
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
ları m br kaç br² 12 HIZ VE RENK YAYIN 12. f: [-8, 1] → [k, m] f(x) = x² + 5x - 14 fonksiyonunun örten olduğu biliniyor. Buna göre, fonksiyonun görüntü kümesinde kaç tane tam sayı vardır? A) 35 B) 34 66-40-14 10 1+5-14 C) 33 D) 32 E) 31 2
paylaşabilir?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
D) 2500
şekilde
9. Bir dokuma fabrikasında A makinesi günde 20 halı, B
makinesi ise günde 36 halı dokumaktır.
E) 8
Bir miktar halı siparişini tamamlamak için A ve B mak-
inelerini birlikte çalıştıran fabrika sahibi, A makinesinin
toplam 500 halı dokuduğu günün sonunda, B makinesi-
nin dokuması gereken 720 halı daha olduğunu görüyor.
Siparişi aynı günün sonunda birlikte tamamlayan
bu makineler toplam kaç halı dokumuştur?
A) 2250
B) 2400
E) 2520
C) 2450
26
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
paylaşabilir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 D) 2500 şekilde 9. Bir dokuma fabrikasında A makinesi günde 20 halı, B makinesi ise günde 36 halı dokumaktır. E) 8 Bir miktar halı siparişini tamamlamak için A ve B mak- inelerini birlikte çalıştıran fabrika sahibi, A makinesinin toplam 500 halı dokuduğu günün sonunda, B makinesi- nin dokuması gereken 720 halı daha olduğunu görüyor. Siparişi aynı günün sonunda birlikte tamamlayan bu makineler toplam kaç halı dokumuştur? A) 2250 B) 2400 E) 2520 C) 2450 26
1.
Bir matematik öğretmeni tahtaya aşağıdaki soruyu ve cevabını
yazmış ve öğrencilerinden çözmelerini istemiştir.
1.
Öğrencileden Demet aşağıdaki adımları uygulamıştır.
(x-2)(x-1) (1-x)(1+x)
(x-2)(x+2)
x(x-1)
11.
III.
1- x²
1
ifadesinin en sade gekli nedir?
X
Cevap: x+2
(x-2)(x-1) x(x-1)
(x-2)(x+2) (1-x)(1+x)
x(1-x)
(x+2)(x+1)
ANALIZ TESTI 36
Yaptığı işlemlerin sonucunda doğru cevabı bulamayan Demet,
öğretmenine çağırmış ve yaptığı çözüme bakmasını istemiştir.
Buna göre, çözümü inceleyen öğretmenin Demet'e aşağı-
dakilerden hangisini söylemesi mantıklıdır?
A) Salla gitsin,boş ver.
B) I. adımda hata yapmışsın.
C) Işleme devam edersen cevabı bulursun.
D) Pardon, soruda 1-x² yerine (1-x)² yazmalıydım.
E) Pardon, soruda x²-x yerine x-x²yazmalıydım.
3.
4.
olduğum
aşağıdal
Aj1+5
olduğun
A)-24
olduğu
eşiti aşa
A) A +3
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
1. Bir matematik öğretmeni tahtaya aşağıdaki soruyu ve cevabını yazmış ve öğrencilerinden çözmelerini istemiştir. 1. Öğrencileden Demet aşağıdaki adımları uygulamıştır. (x-2)(x-1) (1-x)(1+x) (x-2)(x+2) x(x-1) 11. III. 1- x² 1 ifadesinin en sade gekli nedir? X Cevap: x+2 (x-2)(x-1) x(x-1) (x-2)(x+2) (1-x)(1+x) x(1-x) (x+2)(x+1) ANALIZ TESTI 36 Yaptığı işlemlerin sonucunda doğru cevabı bulamayan Demet, öğretmenine çağırmış ve yaptığı çözüme bakmasını istemiştir. Buna göre, çözümü inceleyen öğretmenin Demet'e aşağı- dakilerden hangisini söylemesi mantıklıdır? A) Salla gitsin,boş ver. B) I. adımda hata yapmışsın. C) Işleme devam edersen cevabı bulursun. D) Pardon, soruda 1-x² yerine (1-x)² yazmalıydım. E) Pardon, soruda x²-x yerine x-x²yazmalıydım. 3. 4. olduğum aşağıdal Aj1+5 olduğun A)-24 olduğu eşiti aşa A) A +3
anın
nde
30.
Günay Hanım, bu deterjandan 2 ad
Seçenek 2'deki fiyatın 9 TL daha ekonomik oldu-
ğunu hesaplıyor.
Buna göre, bu ürünün 1 tanesinin indirimsiz fi-
yatı kaç TL'dik?
C) 90
A) 80 B) 86
9x + 3x
gex
x³ + y³ = 8
x² - y² = 4
= 153
= (h+x)
olduğuna göre,
(x-1)²+(y+1)²
xy + 2
ifadesinin değeri kaçtır?
D) 96
A) 4 B)
JOV
3
2
C) 2
2
(x+y). (x²= xy + y²)
(x-y). (x)
E) 100
17x=15 30113
3
x (x-2) + y ²
vy +?
19
C
2
x ² + y^²-23² +²
xy+2
Cy
D E)
(X
\ ³x6+y² = 26-y)!!
224-91
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
anın nde 30. Günay Hanım, bu deterjandan 2 ad Seçenek 2'deki fiyatın 9 TL daha ekonomik oldu- ğunu hesaplıyor. Buna göre, bu ürünün 1 tanesinin indirimsiz fi- yatı kaç TL'dik? C) 90 A) 80 B) 86 9x + 3x gex x³ + y³ = 8 x² - y² = 4 = 153 = (h+x) olduğuna göre, (x-1)²+(y+1)² xy + 2 ifadesinin değeri kaçtır? D) 96 A) 4 B) JOV 3 2 C) 2 2 (x+y). (x²= xy + y²) (x-y). (x) E) 100 17x=15 30113 3 x (x-2) + y ² vy +? 19 C 2 x ² + y^²-23² +² xy+2 Cy D E) (X \ ³x6+y² = 26-y)!! 224-91
1-2
15. ax²+bx+c=0
A)
Val
denkleminin kökleri √5-1 ve √5 + 1'dir.
Buna göre, a(x - 3)² + b(x-3) + c = 0 denkleminin
kökler toplamının kökler çarpımına oranı kaçtır?
10√5-11
18
D).
10√5 - 16
11
3288-4079
B)
13-66
17-2²-/25-1
10√5-8
11
E)
10√5-1813 6
11
C).
10√5-15
18
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
1-2 15. ax²+bx+c=0 A) Val denkleminin kökleri √5-1 ve √5 + 1'dir. Buna göre, a(x - 3)² + b(x-3) + c = 0 denkleminin kökler toplamının kökler çarpımına oranı kaçtır? 10√5-11 18 D). 10√5 - 16 11 3288-4079 B) 13-66 17-2²-/25-1 10√5-8 11 E) 10√5-1813 6 11 C). 10√5-15 18
3.
Kökler toplamı formülü yerine kökler çarpımı formü-
lünü ve kökler çarpımı formülü yerine kökler toplamı
formülünü kullanarak işlem yapan bir öğrenci, aşağı-
daki denklemlerden hangisinin köklerinin karelerinin
toplamını, kullandığı yanlış bilgiler ile doğru olarak
hesaplar?
X₁ + x₂ = C
X₁ X₂ = -10
X₁
A) x² - 2x - 7=0
C) x²-x-4 = 0
AI
V
B) 3x² + 5x - 2 = 0
D) 2x² + 3x - 3=0
E) x² - 8x - 8 = 0
(X₁ + A₂) ²
2x.^2
+ X2
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
3. Kökler toplamı formülü yerine kökler çarpımı formü- lünü ve kökler çarpımı formülü yerine kökler toplamı formülünü kullanarak işlem yapan bir öğrenci, aşağı- daki denklemlerden hangisinin köklerinin karelerinin toplamını, kullandığı yanlış bilgiler ile doğru olarak hesaplar? X₁ + x₂ = C X₁ X₂ = -10 X₁ A) x² - 2x - 7=0 C) x²-x-4 = 0 AI V B) 3x² + 5x - 2 = 0 D) 2x² + 3x - 3=0 E) x² - 8x - 8 = 0 (X₁ + A₂) ² 2x.^2 + X2
en
2
denkleminin çözüm kümesi tek elemanlı oldu-
ğuna göre, q kaçtır2
A) 14
B) 11 C) 10 D) 8 E) 6
2
x²+36 +2x -24=9
x²+2x+1245
5. p# 2 olmak üzere,
y=x² + px +4
y=x²+2x+2p
parabollerinin eksenini kestiği noktalardan
biri aynı olduğuna göre, p.kaçtır?
A) 2
2
X +
B) 1
4-4 (12-9)-
4-68+49 23
49=64
C)-2
D)-4 E)-5
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
en 2 denkleminin çözüm kümesi tek elemanlı oldu- ğuna göre, q kaçtır2 A) 14 B) 11 C) 10 D) 8 E) 6 2 x²+36 +2x -24=9 x²+2x+1245 5. p# 2 olmak üzere, y=x² + px +4 y=x²+2x+2p parabollerinin eksenini kestiği noktalardan biri aynı olduğuna göre, p.kaçtır? A) 2 2 X + B) 1 4-4 (12-9)- 4-68+49 23 49=64 C)-2 D)-4 E)-5
28. x² + nx + 2m + 2 = 0 denkleminin kökleri m ve n dir.
ese sbriesblon (0,8) inin
at (x) (pon)
Buna göre, kökleri (m + n) ve (m-n) olan ikinci de-
receden denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x² - 4x-3 = 0
B) x² + 4x + 3 = 0
C) x² + x-3=0
D) x² - 4x + 4 = 0
E) x² + 3x - 1 = 0
(8
Th
b) = (0)(gof)
(A
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
28. x² + nx + 2m + 2 = 0 denkleminin kökleri m ve n dir. ese sbriesblon (0,8) inin at (x) (pon) Buna göre, kökleri (m + n) ve (m-n) olan ikinci de- receden denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x² - 4x-3 = 0 B) x² + 4x + 3 = 0 C) x² + x-3=0 D) x² - 4x + 4 = 0 E) x² + 3x - 1 = 0 (8 Th b) = (0)(gof) (A
6.
A) 6-3√2
x cm
Yukarıda verilen kare şeklindeki kağıdın dört köşesinden bir ke-
narı 3 cm olan eş kareler kesilerek üstü açık 36 cm³ hacminde
bir kare dik prizma yapılacaktır.
Buna göre, x kaç cm dir?
D) 6+3√2
3 cm
B) 6-2√3
15 C) 3+3√2
E) 6+2√3
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
6. A) 6-3√2 x cm Yukarıda verilen kare şeklindeki kağıdın dört köşesinden bir ke- narı 3 cm olan eş kareler kesilerek üstü açık 36 cm³ hacminde bir kare dik prizma yapılacaktır. Buna göre, x kaç cm dir? D) 6+3√2 3 cm B) 6-2√3 15 C) 3+3√2 E) 6+2√3
9.
A
ABC ikizkenar üçgen
|AB| = |AC|
m(A) = 43°32'52"
B4
C
Yukarıdaki verilere göre, B açısının ölçüsü kaç
derece, kaç dakika ve kaç saniyedir?
A) 58° 13' 34"
C) 67° 13' 44"
B) 58° 34' 13"
D) 68° 03' 34"
E) 68° 13' 34"
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
9. A ABC ikizkenar üçgen |AB| = |AC| m(A) = 43°32'52" B4 C Yukarıdaki verilere göre, B açısının ölçüsü kaç derece, kaç dakika ve kaç saniyedir? A) 58° 13' 34" C) 67° 13' 44" B) 58° 34' 13" D) 68° 03' 34" E) 68° 13' 34"
TEST - 4
x45x² + m = 0 denkleminin birbirinden farklı dört 4.
gerçel kökü vardır.
Buna göre, m sayısı kaç farklı tam sayı değer
alabilir?
A) 4
B) 5
1 tm
İKİNCİ DERECEDEN DEN
denklemini
C) 6
D) 7
E) 8
a ve b gerçel sayılar olmak üzere,
bax-(b + 2a)x+ 2 = 0
lerinden biri aşağıdakilerden han-
5.
dem
Bur
A) 2
2x
denkle
A)-10
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
TEST - 4 x45x² + m = 0 denkleminin birbirinden farklı dört 4. gerçel kökü vardır. Buna göre, m sayısı kaç farklı tam sayı değer alabilir? A) 4 B) 5 1 tm İKİNCİ DERECEDEN DEN denklemini C) 6 D) 7 E) 8 a ve b gerçel sayılar olmak üzere, bax-(b + 2a)x+ 2 = 0 lerinden biri aşağıdakilerden han- 5. dem Bur A) 2 2x denkle A)-10