Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İspat Kavramları ve Yöntemleri Soruları

5
1-1/4
√√1 + 17/16-
16 4
P:
OP01-09.05DES04/Matematik
9-12-31 - 3737
7:3-8-(-2²) = 2 O
önermeleri veriliyor.
J.2..
değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
Buna göre p, q ve r önermelerinin doğruluk
A) 1.1, 1
C) 0, 1, 0
B) 1, 1, 0
thesa
D) 0, 1, 1
E) 0, 0, 1
2
A
hollorinden her biri farklı birer ra
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
5 1-1/4 √√1 + 17/16- 16 4 P: OP01-09.05DES04/Matematik 9-12-31 - 3737 7:3-8-(-2²) = 2 O önermeleri veriliyor. J.2.. değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Buna göre p, q ve r önermelerinin doğruluk A) 1.1, 1 C) 0, 1, 0 B) 1, 1, 0 thesa D) 0, 1, 1 E) 0, 0, 1 2 A hollorinden her biri farklı birer ra
6. Mert, Oya ve Efe otomobil, motosiklet ve tir ehliyeti almak
için her biri farklı bir ehliyet kursuna yazılmıştır.
p: "Mert otomobil ehliyetine yazılmıştır."
q: "Oya motosiklet ehliyetine yazılmamıştır."
r: "Efe tir ehliyetine yazılmamıştır."
önermeleri veriliyor.
(p^q')⇒r
önermesi yanlış olduğuna göre; Mert, Oya ve Efe'nin
aldıkları ehliyetler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla
doğru olarak verilmiştir?
Mert
A) Otomobil
B) Motosiklet
C) Otomobil
D) Tir
E) Tir
Oya
Motosiklet
Otomobil
Tır
Otomobil
Motosiklet
Efe
Tır
Tir
Motosiklet
Motosiklet
Otomobil
8.
23
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
6. Mert, Oya ve Efe otomobil, motosiklet ve tir ehliyeti almak için her biri farklı bir ehliyet kursuna yazılmıştır. p: "Mert otomobil ehliyetine yazılmıştır." q: "Oya motosiklet ehliyetine yazılmamıştır." r: "Efe tir ehliyetine yazılmamıştır." önermeleri veriliyor. (p^q')⇒r önermesi yanlış olduğuna göre; Mert, Oya ve Efe'nin aldıkları ehliyetler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Mert A) Otomobil B) Motosiklet C) Otomobil D) Tir E) Tir Oya Motosiklet Otomobil Tır Otomobil Motosiklet Efe Tır Tir Motosiklet Motosiklet Otomobil 8. 23
• Kara ve denizlerin mevsimlik Isınma farkı sonucu oluşur-
Güney ve Güneydoğu Asya'da etkili olur.
Esme yönleri yıl içinde değişir.
Yukanda özellikleri verilen rüzgâr, aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Muson
D) Poyraz
B) Alize
E) Bati
Kutup
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
• Kara ve denizlerin mevsimlik Isınma farkı sonucu oluşur- Güney ve Güneydoğu Asya'da etkili olur. Esme yönleri yıl içinde değişir. Yukanda özellikleri verilen rüzgâr, aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Muson D) Poyraz B) Alize E) Bati Kutup
10. Bir market çalışanı markette bulunan malların sayımını yapma-
dan önce içerisinde 24 tane çikolata bulunduğunu düşündüğü
kutulardaki toplam çikolata sayısını 600 olarak hesaplamıştır.
Market çalışanı sayım sonrası çikolata sayısını olması gereken-
den 100 adet eksik hesapladığını fark edince bir kutuda bulu-
nan çikolata sayısını yanlış bildiğini fark etmiştir.
Buna göre, ilk durumda market çalışanı bir kutudaki çikolata
sayısını gerçeğinden kaç eksik olarak düşünmüştür?
A) 10
B) 8
C) 6
D) 4
E) 2
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
10. Bir market çalışanı markette bulunan malların sayımını yapma- dan önce içerisinde 24 tane çikolata bulunduğunu düşündüğü kutulardaki toplam çikolata sayısını 600 olarak hesaplamıştır. Market çalışanı sayım sonrası çikolata sayısını olması gereken- den 100 adet eksik hesapladığını fark edince bir kutuda bulu- nan çikolata sayısını yanlış bildiğini fark etmiştir. Buna göre, ilk durumda market çalışanı bir kutudaki çikolata sayısını gerçeğinden kaç eksik olarak düşünmüştür? A) 10 B) 8 C) 6 D) 4 E) 2
7. Aşağıdaki şekilde A, B, C, D, E, F ve G noktalarının yer-
lerine rastgele 1'den 7'ye kadar olan ardışık doğal sayılar
her noktada farklı bir sayı olacak şekilde yerleştirilecektir.
A
B
r:
D
Yerleştirilen sayılarla ilgili,
p: Aynı doğru üzerindeki sayıların toplamı tek sayıdır.
q:
C ile E noktalarındaki sayıların toplamı tek sayıdır.
A ile D noktalarındaki sayıların toplamı tek sayıdır.
önermeleri veriliyor.
A) Yalnız I
E
21416
D) Ivell
g'-(9-0)
önermesinin yanlış olduğu bilindiğine göre,
A ile G noktalarındaki sayıların toplamı tek sayıdır.
F
II.
C ile F noktalarındaki sayıların çarpımı tek sayıdır.
III. E ile B noktalarındaki sayıların toplamı çift sayıdır.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
B) Yalnız
C) Yalnız III
(E) ve III
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
7. Aşağıdaki şekilde A, B, C, D, E, F ve G noktalarının yer- lerine rastgele 1'den 7'ye kadar olan ardışık doğal sayılar her noktada farklı bir sayı olacak şekilde yerleştirilecektir. A B r: D Yerleştirilen sayılarla ilgili, p: Aynı doğru üzerindeki sayıların toplamı tek sayıdır. q: C ile E noktalarındaki sayıların toplamı tek sayıdır. A ile D noktalarındaki sayıların toplamı tek sayıdır. önermeleri veriliyor. A) Yalnız I E 21416 D) Ivell g'-(9-0) önermesinin yanlış olduğu bilindiğine göre, A ile G noktalarındaki sayıların toplamı tek sayıdır. F II. C ile F noktalarındaki sayıların çarpımı tek sayıdır. III. E ile B noktalarındaki sayıların toplamı çift sayıdır. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? B) Yalnız C) Yalnız III (E) ve III
9.
Tarihin konulara göre sınıflandırılması olayların siyasi, eko-
nomik, dinî, kültürel ve sosyal alanlara ayrılarak yazılmasıdır.
Buna göre;
T. Ik Çağ tarihi,
II. tip tarihi,
III. dinler tarihi
sınıflandırmalarından hangilerinin tarihin konulara gö-
re sınıflandırılması kapsamında olduğu söylenebilir?
C) Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
9. Tarihin konulara göre sınıflandırılması olayların siyasi, eko- nomik, dinî, kültürel ve sosyal alanlara ayrılarak yazılmasıdır. Buna göre; T. Ik Çağ tarihi, II. tip tarihi, III. dinler tarihi sınıflandırmalarından hangilerinin tarihin konulara gö- re sınıflandırılması kapsamında olduğu söylenebilir? C) Yalnız III A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III
e
20
5.
tildig
tartıldığında ise Şekil 2 dell
12
x kg
Buna göre, x+y toplamı kaçtır?
A) 30
B) 33
C) 36
Şekil 1
x, 3 ün tam sayı katı olmak üzere,
92
go
EKOK (x, y) + EBOB (x, y) = 93 tür.
15
18
ry+z=13
y kg
Şekil 2
C) 6
36
18
18
D) 39
x, y ve z birer rakam olmak üzere, bu üç rakamla ilgili,
p: x.y = 45
q: x-y=4
önermeleri veriliyor.
(p^r)⇒ q
önermesi yanlış olduğuna göre, z kaçtır?
A) 4
B) 5
D) 7
E) 42
E) 8
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
e 20 5. tildig tartıldığında ise Şekil 2 dell 12 x kg Buna göre, x+y toplamı kaçtır? A) 30 B) 33 C) 36 Şekil 1 x, 3 ün tam sayı katı olmak üzere, 92 go EKOK (x, y) + EBOB (x, y) = 93 tür. 15 18 ry+z=13 y kg Şekil 2 C) 6 36 18 18 D) 39 x, y ve z birer rakam olmak üzere, bu üç rakamla ilgili, p: x.y = 45 q: x-y=4 önermeleri veriliyor. (p^r)⇒ q önermesi yanlış olduğuna göre, z kaçtır? A) 4 B) 5 D) 7 E) 42 E) 8
14. Sayı doğrusu üzerinden seçilen bir nokta ile ilgili p. q ver
önermeleri aşağıdaki gibi tanimlanıyor
p: "5 sayısından büyüktür."
g *11 sayısından küçüktür."
"24 sayısından büyüktür."
q' (p' vr) bileşik önermesinin değilinin doğruluk değeni T'dir.
Buna göre, seçilen noktanın alabileceği değerlerden kaç
tanesi asal sayıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
14. Sayı doğrusu üzerinden seçilen bir nokta ile ilgili p. q ver önermeleri aşağıdaki gibi tanimlanıyor p: "5 sayısından büyüktür." g *11 sayısından küçüktür." "24 sayısından büyüktür." q' (p' vr) bileşik önermesinin değilinin doğruluk değeni T'dir. Buna göre, seçilen noktanın alabileceği değerlerden kaç tanesi asal sayıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
. p, q ve r birer önerme olmak üzere,
p⇒ (q Vr) = 0 olduğuna göre,
(q' V p) ⇒ (p' Vr) bileşik önermesinin doğruluk de-
ğeri aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değerine
denktir?
A) p ^ q'
B) p Vr
D) p⇒r'
C) p ^ q
E) (r V a)'
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
. p, q ve r birer önerme olmak üzere, p⇒ (q Vr) = 0 olduğuna göre, (q' V p) ⇒ (p' Vr) bileşik önermesinin doğruluk de- ğeri aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değerine denktir? A) p ^ q' B) p Vr D) p⇒r' C) p ^ q E) (r V a)'
O; doğayı, dağları, denizi, balıkları, gemileri dile getirirken ger-
çekte kendini anlatmıştı; yani onları göründükleri gibi değil, ken-
dinin görmek istediği gibi. O, doğayı, kısaca yaşamı "olduğu gibi
göstermek" çabasına girişmedi hiç; "gördüğü gibi, düşündüğü
gibi" anlattı hep.
Bu parçada kaç tane çekimli fiil vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
O; doğayı, dağları, denizi, balıkları, gemileri dile getirirken ger- çekte kendini anlatmıştı; yani onları göründükleri gibi değil, ken- dinin görmek istediği gibi. O, doğayı, kısaca yaşamı "olduğu gibi göstermek" çabasına girişmedi hiç; "gördüğü gibi, düşündüğü gibi" anlattı hep. Bu parçada kaç tane çekimli fiil vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
A
2022-TYT/Temel Matematik
26. Üç öğrenci bir okul oyununa katılmakla ilgilenir. Ancak,
aşağıdaki koşullara bağlı kalırlar.
Koşullar:
.
·
A
Arzu, oyunu izlemeye giderse Burcu da gider.
Burcu, oyunu izlemeye giderse Cansu da gider.
Burcu, oyunu izlemeye gitmezse
I. Arzu, oyunu izlemeye gitmiyor.
II. Cansu, oyunu izlemeye gitmiyor.
III. Cansu, oyunu izlemeye gider.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
A
FEN BİLİMLERI YAYINLARI
12 en
28. M
e
le
29
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
A 2022-TYT/Temel Matematik 26. Üç öğrenci bir okul oyununa katılmakla ilgilenir. Ancak, aşağıdaki koşullara bağlı kalırlar. Koşullar: . · A Arzu, oyunu izlemeye giderse Burcu da gider. Burcu, oyunu izlemeye giderse Cansu da gider. Burcu, oyunu izlemeye gitmezse I. Arzu, oyunu izlemeye gitmiyor. II. Cansu, oyunu izlemeye gitmiyor. III. Cansu, oyunu izlemeye gider. ifadelerinden hangileri daima doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III A FEN BİLİMLERI YAYINLARI 12 en 28. M e le 29
B B
23. Aşağıda aynı anda ve aynı yönde hareket eden Ali ve
Samet'in yol-zaman grafiği verilmiştir.
Yol (metre)
polimal
13,2
8,4
3
1=21
MATEMATİK
218m/dk
Ali 56
D)pvq
8
2²-72+6=0
((2-1)(2-6)=0
22²72112=2
(2-3) (2-4)=
Samet 1,65m/dk
11
1p: "Ali beşinci dakika sonunda 14 metre yol gitmiştir."
O q: "Samet on beşinci dakika sonunda 24,5 metre yol
gitmiştir."
Or: "Yirminci dakika sonunda aralarında 33 metre mesafe
vardır."
önermeleri veriliyor.
Buna göre, 1=)1
p⇒ (q' ⇒r')
önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?
Apq
11 L
165
B) qar
1615
825
Zaman (dakika)
As
2x = 6
2x - P
E)r q
O
165/5
15+33
12
C)p⇒r
REY
&
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
B B 23. Aşağıda aynı anda ve aynı yönde hareket eden Ali ve Samet'in yol-zaman grafiği verilmiştir. Yol (metre) polimal 13,2 8,4 3 1=21 MATEMATİK 218m/dk Ali 56 D)pvq 8 2²-72+6=0 ((2-1)(2-6)=0 22²72112=2 (2-3) (2-4)= Samet 1,65m/dk 11 1p: "Ali beşinci dakika sonunda 14 metre yol gitmiştir." O q: "Samet on beşinci dakika sonunda 24,5 metre yol gitmiştir." Or: "Yirminci dakika sonunda aralarında 33 metre mesafe vardır." önermeleri veriliyor. Buna göre, 1=)1 p⇒ (q' ⇒r') önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? Apq 11 L 165 B) qar 1615 825 Zaman (dakika) As 2x = 6 2x - P E)r q O 165/5 15+33 12 C)p⇒r REY &
. p. q ve r birer önerme olmak üzere,
(p' = q) vr
bileşik önermesinin doğruluk değeri daima O'dır.
Buna göre, r önermesi aşağıdakilerden hangisi-
ne denk olabilir?
A) p
B) pvq
D) p' vp
C) p'vq
E) p'^q'
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
. p. q ve r birer önerme olmak üzere, (p' = q) vr bileşik önermesinin doğruluk değeri daima O'dır. Buna göre, r önermesi aşağıdakilerden hangisi- ne denk olabilir? A) p B) pvq D) p' vp C) p'vq E) p'^q'
8.
Kuzey Amerikalı yazar Sarah Ruhl'un Temiz Evadl
oyunu temizlik hastası bir doktor hanımın tek katlı çiftlik
evinde geçiyor.
ÖSYM
Öge dizilişi "özne - yer tamlayıcısı - yüklem" şeklinde
olan bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
ameitat go
A) Özne, belirtili isim tamlamasıdır.
B) Öznenin tamlananı sifat tamlamasıdır. temiz er
C) Yer tamlayıcısı, belirtli isim tamlamasıdır.
D) Yer tamlayıcısının tamlayanı sifat tamlamasıdır
E) Öznenin tamlayanı belirtisiz isim tamlamasıdır.
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
8. Kuzey Amerikalı yazar Sarah Ruhl'un Temiz Evadl oyunu temizlik hastası bir doktor hanımın tek katlı çiftlik evinde geçiyor. ÖSYM Öge dizilişi "özne - yer tamlayıcısı - yüklem" şeklinde olan bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ameitat go A) Özne, belirtili isim tamlamasıdır. B) Öznenin tamlananı sifat tamlamasıdır. temiz er C) Yer tamlayıcısı, belirtli isim tamlamasıdır. D) Yer tamlayıcısının tamlayanı sifat tamlamasıdır E) Öznenin tamlayanı belirtisiz isim tamlamasıdır.
A, B ve C birbirinden farklı birer rakam olmak üzere,
p: "AB - CB < 40"
q: "BA-CA <50"
r: "B+C ≥ 6"
önermeleri veriliyor.
BA, AB, CA ve CB iki basamaklı doğal sayılardır.
(p⇒ q') vr bileşik önermesi yanlış olduğuna göre,
A + B + C toplamı en fazla kaçtır?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
A, B ve C birbirinden farklı birer rakam olmak üzere, p: "AB - CB < 40" q: "BA-CA <50" r: "B+C ≥ 6" önermeleri veriliyor. BA, AB, CA ve CB iki basamaklı doğal sayılardır. (p⇒ q') vr bileşik önermesi yanlış olduğuna göre, A + B + C toplamı en fazla kaçtır? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14
bir
dir.
9.
f
n pozitif doğal sayısı ile ilgili,
p: "n! sayısı 8 ile tam bölünür."
q: "(n+1)! sayısı 7 ile tam bölünür."
r: "(n+2)! sayısı 9 ile tam bölünür." 1
önermeleri veriliyor.
r⇒ (p⇒q) = O
önermesi yanlış olduğuna göre, n sayısının alabilece-
ği farklı değerler toplamı kaçtır?
A) 9
B) 12
C) 15
B
D) 18
E) 21
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
bir dir. 9. f n pozitif doğal sayısı ile ilgili, p: "n! sayısı 8 ile tam bölünür." q: "(n+1)! sayısı 7 ile tam bölünür." r: "(n+2)! sayısı 9 ile tam bölünür." 1 önermeleri veriliyor. r⇒ (p⇒q) = O önermesi yanlış olduğuna göre, n sayısının alabilece- ği farklı değerler toplamı kaçtır? A) 9 B) 12 C) 15 B D) 18 E) 21