İspat Kavramları ve Yöntemleri Soruları

9.
Tarihin konulara göre sınıflandırılması olayların siyasi, eko-
nomik, dinî, kültürel ve sosyal alanlara ayrılarak yazılmasıdır.
Buna göre;
T. Ik Çağ tarihi,
II. tip tarihi,
III. dinler tarihi
sınıflandırmalarından hangilerinin tarihin konulara gö-
re sınıflandırılması kapsamında olduğu söylenebilir?
C) Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
9. Tarihin konulara göre sınıflandırılması olayların siyasi, eko- nomik, dinî, kültürel ve sosyal alanlara ayrılarak yazılmasıdır. Buna göre; T. Ik Çağ tarihi, II. tip tarihi, III. dinler tarihi sınıflandırmalarından hangilerinin tarihin konulara gö- re sınıflandırılması kapsamında olduğu söylenebilir? C) Yalnız III A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III
e
20
5.
tildig
tartıldığında ise Şekil 2 dell
12
x kg
Buna göre, x+y toplamı kaçtır?
A) 30
B) 33
C) 36
Şekil 1
x, 3 ün tam sayı katı olmak üzere,
92
go
EKOK (x, y) + EBOB (x, y) = 93 tür.
15
18
ry+z=13
y kg
Şekil 2
C) 6
36
18
18
D) 39
x, y ve z birer rakam olmak üzere, bu üç rakamla ilgili,
p: x.y = 45
q: x-y=4
önermeleri veriliyor.
(p^r)⇒ q
önermesi yanlış olduğuna göre, z kaçtır?
A) 4
B) 5
D) 7
E) 42
E) 8
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
e 20 5. tildig tartıldığında ise Şekil 2 dell 12 x kg Buna göre, x+y toplamı kaçtır? A) 30 B) 33 C) 36 Şekil 1 x, 3 ün tam sayı katı olmak üzere, 92 go EKOK (x, y) + EBOB (x, y) = 93 tür. 15 18 ry+z=13 y kg Şekil 2 C) 6 36 18 18 D) 39 x, y ve z birer rakam olmak üzere, bu üç rakamla ilgili, p: x.y = 45 q: x-y=4 önermeleri veriliyor. (p^r)⇒ q önermesi yanlış olduğuna göre, z kaçtır? A) 4 B) 5 D) 7 E) 42 E) 8
14. Sayı doğrusu üzerinden seçilen bir nokta ile ilgili p. q ver
önermeleri aşağıdaki gibi tanimlanıyor
p: "5 sayısından büyüktür."
g *11 sayısından küçüktür."
"24 sayısından büyüktür."
q' (p' vr) bileşik önermesinin değilinin doğruluk değeni T'dir.
Buna göre, seçilen noktanın alabileceği değerlerden kaç
tanesi asal sayıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
14. Sayı doğrusu üzerinden seçilen bir nokta ile ilgili p. q ver önermeleri aşağıdaki gibi tanimlanıyor p: "5 sayısından büyüktür." g *11 sayısından küçüktür." "24 sayısından büyüktür." q' (p' vr) bileşik önermesinin değilinin doğruluk değeni T'dir. Buna göre, seçilen noktanın alabileceği değerlerden kaç tanesi asal sayıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
. p, q ve r birer önerme olmak üzere,
p⇒ (q Vr) = 0 olduğuna göre,
(q' V p) ⇒ (p' Vr) bileşik önermesinin doğruluk de-
ğeri aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değerine
denktir?
A) p ^ q'
B) p Vr
D) p⇒r'
C) p ^ q
E) (r V a)'
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
. p, q ve r birer önerme olmak üzere, p⇒ (q Vr) = 0 olduğuna göre, (q' V p) ⇒ (p' Vr) bileşik önermesinin doğruluk de- ğeri aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değerine denktir? A) p ^ q' B) p Vr D) p⇒r' C) p ^ q E) (r V a)'
O; doğayı, dağları, denizi, balıkları, gemileri dile getirirken ger-
çekte kendini anlatmıştı; yani onları göründükleri gibi değil, ken-
dinin görmek istediği gibi. O, doğayı, kısaca yaşamı "olduğu gibi
göstermek" çabasına girişmedi hiç; "gördüğü gibi, düşündüğü
gibi" anlattı hep.
Bu parçada kaç tane çekimli fiil vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
O; doğayı, dağları, denizi, balıkları, gemileri dile getirirken ger- çekte kendini anlatmıştı; yani onları göründükleri gibi değil, ken- dinin görmek istediği gibi. O, doğayı, kısaca yaşamı "olduğu gibi göstermek" çabasına girişmedi hiç; "gördüğü gibi, düşündüğü gibi" anlattı hep. Bu parçada kaç tane çekimli fiil vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
A
2022-TYT/Temel Matematik
26. Üç öğrenci bir okul oyununa katılmakla ilgilenir. Ancak,
aşağıdaki koşullara bağlı kalırlar.
Koşullar:
.
·
A
Arzu, oyunu izlemeye giderse Burcu da gider.
Burcu, oyunu izlemeye giderse Cansu da gider.
Burcu, oyunu izlemeye gitmezse
I. Arzu, oyunu izlemeye gitmiyor.
II. Cansu, oyunu izlemeye gitmiyor.
III. Cansu, oyunu izlemeye gider.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
A
FEN BİLİMLERI YAYINLARI
12 en
28. M
e
le
29
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
A 2022-TYT/Temel Matematik 26. Üç öğrenci bir okul oyununa katılmakla ilgilenir. Ancak, aşağıdaki koşullara bağlı kalırlar. Koşullar: . · A Arzu, oyunu izlemeye giderse Burcu da gider. Burcu, oyunu izlemeye giderse Cansu da gider. Burcu, oyunu izlemeye gitmezse I. Arzu, oyunu izlemeye gitmiyor. II. Cansu, oyunu izlemeye gitmiyor. III. Cansu, oyunu izlemeye gider. ifadelerinden hangileri daima doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III A FEN BİLİMLERI YAYINLARI 12 en 28. M e le 29
B B
23. Aşağıda aynı anda ve aynı yönde hareket eden Ali ve
Samet'in yol-zaman grafiği verilmiştir.
Yol (metre)
polimal
13,2
8,4
3
1=21
MATEMATİK
218m/dk
Ali 56
D)pvq
8
2²-72+6=0
((2-1)(2-6)=0
22²72112=2
(2-3) (2-4)=
Samet 1,65m/dk
11
1p: "Ali beşinci dakika sonunda 14 metre yol gitmiştir."
O q: "Samet on beşinci dakika sonunda 24,5 metre yol
gitmiştir."
Or: "Yirminci dakika sonunda aralarında 33 metre mesafe
vardır."
önermeleri veriliyor.
Buna göre, 1=)1
p⇒ (q' ⇒r')
önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?
Apq
11 L
165
B) qar
1615
825
Zaman (dakika)
As
2x = 6
2x - P
E)r q
O
165/5
15+33
12
C)p⇒r
REY
&
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
B B 23. Aşağıda aynı anda ve aynı yönde hareket eden Ali ve Samet'in yol-zaman grafiği verilmiştir. Yol (metre) polimal 13,2 8,4 3 1=21 MATEMATİK 218m/dk Ali 56 D)pvq 8 2²-72+6=0 ((2-1)(2-6)=0 22²72112=2 (2-3) (2-4)= Samet 1,65m/dk 11 1p: "Ali beşinci dakika sonunda 14 metre yol gitmiştir." O q: "Samet on beşinci dakika sonunda 24,5 metre yol gitmiştir." Or: "Yirminci dakika sonunda aralarında 33 metre mesafe vardır." önermeleri veriliyor. Buna göre, 1=)1 p⇒ (q' ⇒r') önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? Apq 11 L 165 B) qar 1615 825 Zaman (dakika) As 2x = 6 2x - P E)r q O 165/5 15+33 12 C)p⇒r REY &
. p. q ve r birer önerme olmak üzere,
(p' = q) vr
bileşik önermesinin doğruluk değeri daima O'dır.
Buna göre, r önermesi aşağıdakilerden hangisi-
ne denk olabilir?
A) p
B) pvq
D) p' vp
C) p'vq
E) p'^q'
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
. p. q ve r birer önerme olmak üzere, (p' = q) vr bileşik önermesinin doğruluk değeri daima O'dır. Buna göre, r önermesi aşağıdakilerden hangisi- ne denk olabilir? A) p B) pvq D) p' vp C) p'vq E) p'^q'
8.
Kuzey Amerikalı yazar Sarah Ruhl'un Temiz Evadl
oyunu temizlik hastası bir doktor hanımın tek katlı çiftlik
evinde geçiyor.
ÖSYM
Öge dizilişi "özne - yer tamlayıcısı - yüklem" şeklinde
olan bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
ameitat go
A) Özne, belirtili isim tamlamasıdır.
B) Öznenin tamlananı sifat tamlamasıdır. temiz er
C) Yer tamlayıcısı, belirtli isim tamlamasıdır.
D) Yer tamlayıcısının tamlayanı sifat tamlamasıdır
E) Öznenin tamlayanı belirtisiz isim tamlamasıdır.
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
8. Kuzey Amerikalı yazar Sarah Ruhl'un Temiz Evadl oyunu temizlik hastası bir doktor hanımın tek katlı çiftlik evinde geçiyor. ÖSYM Öge dizilişi "özne - yer tamlayıcısı - yüklem" şeklinde olan bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ameitat go A) Özne, belirtili isim tamlamasıdır. B) Öznenin tamlananı sifat tamlamasıdır. temiz er C) Yer tamlayıcısı, belirtli isim tamlamasıdır. D) Yer tamlayıcısının tamlayanı sifat tamlamasıdır E) Öznenin tamlayanı belirtisiz isim tamlamasıdır.
A, B ve C birbirinden farklı birer rakam olmak üzere,
p: "AB - CB < 40"
q: "BA-CA <50"
r: "B+C ≥ 6"
önermeleri veriliyor.
BA, AB, CA ve CB iki basamaklı doğal sayılardır.
(p⇒ q') vr bileşik önermesi yanlış olduğuna göre,
A + B + C toplamı en fazla kaçtır?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
A, B ve C birbirinden farklı birer rakam olmak üzere, p: "AB - CB < 40" q: "BA-CA <50" r: "B+C ≥ 6" önermeleri veriliyor. BA, AB, CA ve CB iki basamaklı doğal sayılardır. (p⇒ q') vr bileşik önermesi yanlış olduğuna göre, A + B + C toplamı en fazla kaçtır? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14
bir
dir.
9.
f
n pozitif doğal sayısı ile ilgili,
p: "n! sayısı 8 ile tam bölünür."
q: "(n+1)! sayısı 7 ile tam bölünür."
r: "(n+2)! sayısı 9 ile tam bölünür." 1
önermeleri veriliyor.
r⇒ (p⇒q) = O
önermesi yanlış olduğuna göre, n sayısının alabilece-
ği farklı değerler toplamı kaçtır?
A) 9
B) 12
C) 15
B
D) 18
E) 21
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
bir dir. 9. f n pozitif doğal sayısı ile ilgili, p: "n! sayısı 8 ile tam bölünür." q: "(n+1)! sayısı 7 ile tam bölünür." r: "(n+2)! sayısı 9 ile tam bölünür." 1 önermeleri veriliyor. r⇒ (p⇒q) = O önermesi yanlış olduğuna göre, n sayısının alabilece- ği farklı değerler toplamı kaçtır? A) 9 B) 12 C) 15 B D) 18 E) 21
A.
Genel Yetenek/IQ
I. 4 (72) = 36
II. (63) ▲ 2 = 20
III. (84) (5 A 7) = ?
Yukarıdaki ilk iki eşitlikte ve
işaretlerinin gö-
revleri verilmiştir. Buna göre, üçüncü eşitlikteki
soru işaretinin yerine aşağıdaki sayılardan hangisi
gelmelidir?
A
R
In the equations above, the functions of and ▲ are UAY
NE KUARK PUBLICA
K
given. Accordingly, which of the following numbers A
does
A
the question mark ARK YAYINLA
AREA
INLA
A) 24
ARK YAYINLARI KUARK YAYIN
UBLICATIONS KVARK PUBLICATIONS KUARK PUBER
PUBLICATION
stand for in the third equation?
ARI KUARK YAYIN
NOWYCO
306
ya
C) 54
L
M
21RUARK MAYINLARI KL
E) 144 E
D) 67
PUSUCATIONS KUARK PUBLICE
ARK YAYIBLAR CARK
K
YAYINLARI KUARK YAY
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
A. Genel Yetenek/IQ I. 4 (72) = 36 II. (63) ▲ 2 = 20 III. (84) (5 A 7) = ? Yukarıdaki ilk iki eşitlikte ve işaretlerinin gö- revleri verilmiştir. Buna göre, üçüncü eşitlikteki soru işaretinin yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? A R In the equations above, the functions of and ▲ are UAY NE KUARK PUBLICA K given. Accordingly, which of the following numbers A does A the question mark ARK YAYINLA AREA INLA A) 24 ARK YAYINLARI KUARK YAYIN UBLICATIONS KVARK PUBLICATIONS KUARK PUBER PUBLICATION stand for in the third equation? ARI KUARK YAYIN NOWYCO 306 ya C) 54 L M 21RUARK MAYINLARI KL E) 144 E D) 67 PUSUCATIONS KUARK PUBLICE ARK YAYIBLAR CARK K YAYINLARI KUARK YAY
24. Aşağıdaki şekilde kare biçiminde bir şeffaf kâğıt parçası,
kesikli çizgilerle dört eş parçaya ayrılmıştır.
Bu parçaların her birine toplama (+), çıkarma (-), çarpma
(x) ve bölme (+) sembollerinden biri şekildeki gibi yazılıyor.
Bu kâğıt parçası her katlama kesikli çizgiler boyunca
olacak şekilde üst üste iki kere katlanıyor.
1.
Buna göre, bu kâğıt parçasının son durumdaki
görünümü,
II.
=
+
X
+
A) Yalnız I
X
+
X
÷
verilen şekillerden hangileri olabilir?
D) I ve II
B) Yalnız II
E) Il ve Ill
C) Yalnız III
25. Bir
far
IS
BO
ka
B
O
a
45
E
2
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
24. Aşağıdaki şekilde kare biçiminde bir şeffaf kâğıt parçası, kesikli çizgilerle dört eş parçaya ayrılmıştır. Bu parçaların her birine toplama (+), çıkarma (-), çarpma (x) ve bölme (+) sembollerinden biri şekildeki gibi yazılıyor. Bu kâğıt parçası her katlama kesikli çizgiler boyunca olacak şekilde üst üste iki kere katlanıyor. 1. Buna göre, bu kâğıt parçasının son durumdaki görünümü, II. = + X + A) Yalnız I X + X ÷ verilen şekillerden hangileri olabilir? D) I ve II B) Yalnız II E) Il ve Ill C) Yalnız III 25. Bir far IS BO ka B O a 45 E 2
E)
22
2
ulgumiul abo ixi x-3
r:y=-2
altaminev -2x+6
p:x #3
-2x+6
x-3x+6
2
pod nnalabo mil 80 ev sesa Bal
attelsbo nablour 301 -2 (x-3) (x-2)(x-3)
X-
mancuncion
önermeleri veriliyor.
f
Buna göre,
3
bo upullu minumunoy runsbo
s:y=(x-2) buitsveröse
A) Yalnız I
q:y=x-3-(x-2) Isl q r
D) I ve III
3
1
ars
199666 Sög snupublogiinsy leammand
cmuğublo
Tillidegabiogen abiblog
JOYA
B) Yalnız II
1 1 10
Fakat
0 1
1111
-2x+6=0
1/007
1. q=1 g/vr
J.
II. p^q⇒s
1+17
III. p^q⇒r
önermelerinden hangileri her zaman doğrudur?
C) Yalnız III
1
10
E) II ve III
7 8
18
9
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
E) 22 2 ulgumiul abo ixi x-3 r:y=-2 altaminev -2x+6 p:x #3 -2x+6 x-3x+6 2 pod nnalabo mil 80 ev sesa Bal attelsbo nablour 301 -2 (x-3) (x-2)(x-3) X- mancuncion önermeleri veriliyor. f Buna göre, 3 bo upullu minumunoy runsbo s:y=(x-2) buitsveröse A) Yalnız I q:y=x-3-(x-2) Isl q r D) I ve III 3 1 ars 199666 Sög snupublogiinsy leammand cmuğublo Tillidegabiogen abiblog JOYA B) Yalnız II 1 1 10 Fakat 0 1 1111 -2x+6=0 1/007 1. q=1 g/vr J. II. p^q⇒s 1+17 III. p^q⇒r önermelerinden hangileri her zaman doğrudur? C) Yalnız III 1 10 E) II ve III 7 8 18 9
B
7.
Temel Matematik
a, b ve c birer tam sayı olmak üzere,
p: "a + b + c toplamı çift sayıdır."
q: "a-b çarpımı çift sayıdır."
r: "(a + b) c tek sayıdır."
önermeleri veriliyor.
(p^q)⇒r
bileşik önermesinin doğruluk değeri "0" olduğuna
göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
A) a + c tek sayıdır.
BB) b + c çift sayıdır.
B
C) (b + c) a tek sayıdır.
D) (a + c). b çift sayıdır.
E) a.c + b tek sayıdır.
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
B 7. Temel Matematik a, b ve c birer tam sayı olmak üzere, p: "a + b + c toplamı çift sayıdır." q: "a-b çarpımı çift sayıdır." r: "(a + b) c tek sayıdır." önermeleri veriliyor. (p^q)⇒r bileşik önermesinin doğruluk değeri "0" olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) a + c tek sayıdır. BB) b + c çift sayıdır. B C) (b + c) a tek sayıdır. D) (a + c). b çift sayıdır. E) a.c + b tek sayıdır.
9. Periyodik sistemin 7A grubunda yer alan bazı elementlerin
gruptaki yerleri ve Cl₂, Br₂ ve l2 maddelerinin oda
koşullarındaki fiziksel hâlleri aşağıda verilmiştir.
7A
F
LL
CB
CI
Madde
Oda koşullarındaki
fiziksel hâlleri
Cl₂
F₂
Br₂
D) I ve III
Gaz SIVI
Br
I
Buna göre tablodaki maddeler ile ilgili;
I. F₂ oda koşullarında gaz hâlde bulunur.
II. Polarlanabilirliği (kutuplanabilirliği) en fazla olanı 12
molekülüdür.
12
Katı
III. Molekül içi kimyasal bağları apolar kovalenttir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Matematik
İspat Kavramları ve Yöntemleri
9. Periyodik sistemin 7A grubunda yer alan bazı elementlerin gruptaki yerleri ve Cl₂, Br₂ ve l2 maddelerinin oda koşullarındaki fiziksel hâlleri aşağıda verilmiştir. 7A F LL CB CI Madde Oda koşullarındaki fiziksel hâlleri Cl₂ F₂ Br₂ D) I ve III Gaz SIVI Br I Buna göre tablodaki maddeler ile ilgili; I. F₂ oda koşullarında gaz hâlde bulunur. II. Polarlanabilirliği (kutuplanabilirliği) en fazla olanı 12 molekülüdür. 12 Katı III. Molekül içi kimyasal bağları apolar kovalenttir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III