Logaritmaya Giriş Soruları

Fonksiyonu
9.
Dik koordinat düzleminde, f(x) = log₂ (2)
fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
C
AY y = g(x)
A
y = x
B
X
ve y = gix
y = f(x)
Grafikler y = x doğrusuna göre simetrik olduğuna
göre, OABC dikdörtgeninin alanı kaç birimkaredir?
A) 8
B) 16
C) 32
D) 64
E) 128
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
Fonksiyonu 9. Dik koordinat düzleminde, f(x) = log₂ (2) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. C AY y = g(x) A y = x B X ve y = gix y = f(x) Grafikler y = x doğrusuna göre simetrik olduğuna göre, OABC dikdörtgeninin alanı kaç birimkaredir? A) 8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 128
E) 8
13.
A =
= [log1 32, √6
132, 6 ve B = -2², 10g, 40
olduğuna göre, (AUB) Z kümesinin eleman sayısı
kaçtır? (Z, tam sayılar kümesidir.)
A) 4
B) 5
C) 6
Top 25
O
D) 7
15. a ve b sıfırdan v
üzere,
E) 8
P(x)=4x
polinomunum
Buna göre
kalan kaç
A)
28
8
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
E) 8 13. A = = [log1 32, √6 132, 6 ve B = -2², 10g, 40 olduğuna göre, (AUB) Z kümesinin eleman sayısı kaçtır? (Z, tam sayılar kümesidir.) A) 4 B) 5 C) 6 Top 25 O D) 7 15. a ve b sıfırdan v üzere, E) 8 P(x)=4x polinomunum Buna göre kalan kaç A) 28 8
Acente Web....
A Aksigorta Sat https://oasis axasig
ofsoru.com
SFS
gratis
nel Matematik Dersi 2018-2019 Yılı (Final) Dönem
-nu Sınav Soruları
ServiceCore Human
Anasayfa Bölümler Soru Cevap Duyurular
Genel Matematik dersi 2018-2019 yılı (Final) Dönem Sonu sınavı sorularını çöze
vlara daha hazırlıklı olabilirsiniz. Genel Matematik dersi vize (ara sınavı), final
nem sonu sınavi), tek ders, üç ders ve yaz okulu sınav ve sorularına Genel Matema
si sayfasından ulaşabilirsiniz.
aş: OO
A) O
B) 1
C) 2
D) 3
Epfspru.com
Asorlogsy=2 olduğuna göre x-y kaçtır?
ve
Genel Matematik Dersi 2018-2019 Vi (P
www.aoisoru.com
ABCDE
Sinav Hata Bil
2. 125+364 işleminin sonucu kaçtır?
%70'e Varan İndirimler
CRATIS SULTANBEYLİ CD
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
Acente Web.... A Aksigorta Sat https://oasis axasig ofsoru.com SFS gratis nel Matematik Dersi 2018-2019 Yılı (Final) Dönem -nu Sınav Soruları ServiceCore Human Anasayfa Bölümler Soru Cevap Duyurular Genel Matematik dersi 2018-2019 yılı (Final) Dönem Sonu sınavı sorularını çöze vlara daha hazırlıklı olabilirsiniz. Genel Matematik dersi vize (ara sınavı), final nem sonu sınavi), tek ders, üç ders ve yaz okulu sınav ve sorularına Genel Matema si sayfasından ulaşabilirsiniz. aş: OO A) O B) 1 C) 2 D) 3 Epfspru.com Asorlogsy=2 olduğuna göre x-y kaçtır? ve Genel Matematik Dersi 2018-2019 Vi (P www.aoisoru.com ABCDE Sinav Hata Bil 2. 125+364 işleminin sonucu kaçtır? %70'e Varan İndirimler CRATIS SULTANBEYLİ CD
Smek
8.
16
y
32
16
O 1
Yukarıda y = log₂x + b fonksiyonunun y = x doğrusuna
göre simetriği olan üstel fonksiyonun grafiği verilmiştir.
Buna göre, a b çarpımı kaçtır?
A) -8 B) -4
C) -1 D) 1 E) 3
32
atematik
11.
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
Smek 8. 16 y 32 16 O 1 Yukarıda y = log₂x + b fonksiyonunun y = x doğrusuna göre simetriği olan üstel fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre, a b çarpımı kaçtır? A) -8 B) -4 C) -1 D) 1 E) 3 32 atematik 11.
½ilog (Fill² ) slogm
(og712log111 alegm
284
-33
m
.
+4)
+), 2)
PRAK
incilik
6x +2
108
3 Flegm
legmat
14. Aşağıda f(x) = log x fonksiyonu ile tersi f¯¹(x) fonksiyonunun
grafikleri verilmiştir.
0784.
MELO
B
C
f-1(x)
f (x) = log5x
f^(loge * )=x
3
X
Buna göre, ABC üçgeninin alanı kaç br² dir?
A) 6
B) 8
100) 12
1*nt
T+0
log st
cy
XCO
E) 16
slo
onuğublo
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
½ilog (Fill² ) slogm (og712log111 alegm 284 -33 m . +4) +), 2) PRAK incilik 6x +2 108 3 Flegm legmat 14. Aşağıda f(x) = log x fonksiyonu ile tersi f¯¹(x) fonksiyonunun grafikleri verilmiştir. 0784. MELO B C f-1(x) f (x) = log5x f^(loge * )=x 3 X Buna göre, ABC üçgeninin alanı kaç br² dir? A) 6 B) 8 100) 12 1*nt T+0 log st cy XCO E) 16 slo onuğublo
9.
8.
C
A) - 1
109
3 - 12.11 + 1 = 2 11
1
3log10-2-Ine + log ₁
10
işleminin sonucu kaçtır?
3log51 + log₁
2
142 Matematik
L
(22)-2
1
B) ---
2
Işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
B) 2
1+ log√√3
C) 1
ja
C) 3
1-D
D) -
D) 4
2-0
E) 2
E) 5
3-B 4-D
11.
iş
A
12
5-
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
9. 8. C A) - 1 109 3 - 12.11 + 1 = 2 11 1 3log10-2-Ine + log ₁ 10 işleminin sonucu kaçtır? 3log51 + log₁ 2 142 Matematik L (22)-2 1 B) --- 2 Işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 1+ log√√3 C) 1 ja C) 3 1-D D) - D) 4 2-0 E) 2 E) 5 3-B 4-D 11. iş A 12 5-
14. a, b ve c birbirinden farklı 100'den küçük pozitif tam sayılar
olmak üzere,
log₂b = c
eşitliği veriliyor.
Buna göre,
a+b+c
toplamının en büyük ve en küçük değerleri toplamı
kaçtır?
A) 85
D) 105
B) 86
E) 106
C) 97
S
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
14. a, b ve c birbirinden farklı 100'den küçük pozitif tam sayılar olmak üzere, log₂b = c eşitliği veriliyor. Buna göre, a+b+c toplamının en büyük ve en küçük değerleri toplamı kaçtır? A) 85 D) 105 B) 86 E) 106 C) 97 S
3.
2.
O
-2-
1
-h(x)
g(x)
f(x)
Şekilde,
05
as
f(x) = log x, g(x) = logx, h(x) = logax
2
s!
fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
E) 1<a<b<c
X
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(A)b<c<1<a
C) c < b < a < 1
B) b<c<a<
D) b < 1<c<
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
3. 2. O -2- 1 -h(x) g(x) f(x) Şekilde, 05 as f(x) = log x, g(x) = logx, h(x) = logax 2 s! fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. E) 1<a<b<c X Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (A)b<c<1<a C) c < b < a < 1 B) b<c<a< D) b < 1<c<
RU ÇÖZÜMÜ
ATİK TEST-3 (AYT)
9.
X=-2
-2
A) 2
-1 0
malco
1cm
B) 3
y=f(x)
X
ESBURG
YK
TYT-AYT
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Irge
Şekilde f(x) = log (mx + n) fonksi-
yonunun grafiği verilmiştir.
Yukarıda verilenlere göre, f(14)
kaçtır?
D) 6
E) 8
C) 4
080 108 corsar oc
LONDON
mx + m +V
vlog ismil
mal
OMATE
1
i-m=
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
RU ÇÖZÜMÜ ATİK TEST-3 (AYT) 9. X=-2 -2 A) 2 -1 0 malco 1cm B) 3 y=f(x) X ESBURG YK TYT-AYT Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Irge Şekilde f(x) = log (mx + n) fonksi- yonunun grafiği verilmiştir. Yukarıda verilenlere göre, f(14) kaçtır? D) 6 E) 8 C) 4 080 108 corsar oc LONDON mx + m +V vlog ismil mal OMATE 1 i-m=
22. Uygun aralıklarda tanımlı,
f(x) = 5*-3 ve g(x) = log5 (x+3)
fonksiyonlarıyla ilgili olarak verilen,
Iki farklı noktada kesişir.
1.
II. Kesiştikleri noktaların apsis ve ordinatları eşittir.
III. Kesiştikleri noktaların apsislerinin çarpımı pozitiftir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
n
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
24. Bi
-8-
ca
yo
C
fc
t:
C
C
E
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
22. Uygun aralıklarda tanımlı, f(x) = 5*-3 ve g(x) = log5 (x+3) fonksiyonlarıyla ilgili olarak verilen, Iki farklı noktada kesişir. 1. II. Kesiştikleri noktaların apsis ve ordinatları eşittir. III. Kesiştikleri noktaların apsislerinin çarpımı pozitiftir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I n D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 24. Bi -8- ca yo C fc t: C C E
A) 5
B
2
2022-AYT/ Matematik
5-
1
25. -2 ≤ log₁4 ≤--
3
n
4> 16:53
eşitsizliğini sağlayan kaç tane n pozitif tam sayısı var-
BY SET!
D) 63
E) 64
dır?
A) 60
(1)-²>4
B) 61
24 D
26. a ve b sıfırdan farklı birer rakamdır.
ab-ba= a + b
olduğuna göre, a-b çarpımı kaçtır?
B) 7
r²
12
B
C) 62
C) 9
NOTLAR:
64>^="
E) 12
922
B
İLİMLERİ YAYINLARI
cef
is 16's
Gael
Pol
Tortue
Hene
28.
29.
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
A) 5 B 2 2022-AYT/ Matematik 5- 1 25. -2 ≤ log₁4 ≤-- 3 n 4> 16:53 eşitsizliğini sağlayan kaç tane n pozitif tam sayısı var- BY SET! D) 63 E) 64 dır? A) 60 (1)-²>4 B) 61 24 D 26. a ve b sıfırdan farklı birer rakamdır. ab-ba= a + b olduğuna göre, a-b çarpımı kaçtır? B) 7 r² 12 B C) 62 C) 9 NOTLAR: 64>^=" E) 12 922 B İLİMLERİ YAYINLARI cef is 16's Gael Pol Tortue Hene 28. 29.
A
16.
f(x) = log (6 + x) -
[b+x)
13-x
10
ő
(x) = log₂
A
fonksiyonunun tanım kümesindeki tam
sayılardan kaç tanesi 1'den büyüktür?
DV 3
Log
1
log(3-x) 10
AYO
B) 1
2
Tag (6+x) = log₁0²
10
x₂10910
X23
0
1. DENEME
19010330
Tog 3-103-X
log
10
((3-X)
you
EX 4
1
20
A
2)
loy 108
10.
lagio
17. Logaritma konusunu öğrencilerine öğretmovi
-10
1₂5 2-1
56
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
A 16. f(x) = log (6 + x) - [b+x) 13-x 10 ő (x) = log₂ A fonksiyonunun tanım kümesindeki tam sayılardan kaç tanesi 1'den büyüktür? DV 3 Log 1 log(3-x) 10 AYO B) 1 2 Tag (6+x) = log₁0² 10 x₂10910 X23 0 1. DENEME 19010330 Tog 3-103-X log 10 ((3-X) you EX 4 1 20 A 2) loy 108 10. lagio 17. Logaritma konusunu öğrencilerine öğretmovi -10 1₂5 2-1 56
da te-
tir?
bla-
he-
in
T
ACIL MATEMATIK
8. Aşağıda, uygun şartlarda tanımlı,
f(x) = log3x ve g(x) = log5 (x-2) fonksiyonlarının grafikleri
ve y = k doğrusu verilmiş olup, y = k doğrusunun f(x) ve
g(x) fonksiyonlarının grafiklerini kestiği noktalar sırasıyla
A ve B noktalarıdır.
k
0
A
A) Yalnız I
2 3
B
k = R ve IABI ifadesinin alacağı değerler için;
[
k=0 için IABI= 2 br olur.
II.
k> 0 için, k artan değerler aldığında IABI değeri artar.
5
III. IABI== br ise k <0 olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
D) II ve III
f(x)=log, x
g(x)=log, (x-2)
E) I, II ve III
C) I ve III
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
da te- tir? bla- he- in T ACIL MATEMATIK 8. Aşağıda, uygun şartlarda tanımlı, f(x) = log3x ve g(x) = log5 (x-2) fonksiyonlarının grafikleri ve y = k doğrusu verilmiş olup, y = k doğrusunun f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafiklerini kestiği noktalar sırasıyla A ve B noktalarıdır. k 0 A A) Yalnız I 2 3 B k = R ve IABI ifadesinin alacağı değerler için; [ k=0 için IABI= 2 br olur. II. k> 0 için, k artan değerler aldığında IABI değeri artar. 5 III. IABI== br ise k <0 olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II D) II ve III f(x)=log, x g(x)=log, (x-2) E) I, II ve III C) I ve III
19. Bilgisayar ekranında başlangıçtaki büyüklüğü A birimkare
olan bir nesnenin üzerine tıklanarak farenin tekerleği x tur
döndürüldüğünde nesnenin ekranda kapladığı alanın
büyüklüğü B birimkare olmaktadır.
A, B ve x büyüklükleri arasında
log B = x - 1 + log A
eşitliği olduğuna göre, ekrandaki bir nesnenin
büyüklüğünü 64 katına çıkarmak için farenin tekerleği
kaç tur döndürülmelidir?
A) 2
B) 8
co
C) 16
A = 60 BX
D) 4
E) 32
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
19. Bilgisayar ekranında başlangıçtaki büyüklüğü A birimkare olan bir nesnenin üzerine tıklanarak farenin tekerleği x tur döndürüldüğünde nesnenin ekranda kapladığı alanın büyüklüğü B birimkare olmaktadır. A, B ve x büyüklükleri arasında log B = x - 1 + log A eşitliği olduğuna göre, ekrandaki bir nesnenin büyüklüğünü 64 katına çıkarmak için farenin tekerleği kaç tur döndürülmelidir? A) 2 B) 8 co C) 16 A = 60 BX D) 4 E) 32
8.
Aşağıda network işi yapan bir kişinin kabloları ayırdığı şekil loga-
ritmik ifadelerle modellenmiştir.
Nool
Buna göre,
1. f<e<d
11. c<a<d
III. b<e<d
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
6-B
y = log₁x
y = log x
y = log x
B) Yalnız II
y = log x
y = log x
y = log x
X
7-B
10
E) I, II ve III
C) I ve II
8-E
81
Grb
$12
ni ölçme
açığa ç
ji,
hter
ne
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
8. Aşağıda network işi yapan bir kişinin kabloları ayırdığı şekil loga- ritmik ifadelerle modellenmiştir. Nool Buna göre, 1. f<e<d 11. c<a<d III. b<e<d ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III 6-B y = log₁x y = log x y = log x B) Yalnız II y = log x y = log x y = log x X 7-B 10 E) I, II ve III C) I ve II 8-E 81 Grb $12 ni ölçme açığa ç ji, hter ne
27. m ve n, 1'den farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere,
log3<0<log3n<1
eşitsizliği sağlanmaktadır.
Buna göre,
I. m + n'nin alabileceği iki farklı tam sayı değeri vardır.
II. 0<m n<3
III. m
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Yalnız I
B) Yalnızl
any
D) I II ve
C) Ive TIT
Em
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
27. m ve n, 1'den farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere, log3<0<log3n<1 eşitsizliği sağlanmaktadır. Buna göre, I. m + n'nin alabileceği iki farklı tam sayı değeri vardır. II. 0<m n<3 III. m ifadelerinden hangileri doğrudur? Yalnız I B) Yalnızl any D) I II ve C) Ive TIT Em