Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Soruları

LI DENKLEMLER, SAYI BASAMAKLARI
4.
aa ve bb iki basamaklı doğal sayılardır.
aa bb = 363
olduğuna göre, aa iki basamaklı doğal sayısının ala-
bileceği değerler toplamı kaçtır?
A) 66
B) 22
C) 55
D) 33
E) 44
Lise Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
LI DENKLEMLER, SAYI BASAMAKLARI 4. aa ve bb iki basamaklı doğal sayılardır. aa bb = 363 olduğuna göre, aa iki basamaklı doğal sayısının ala- bileceği değerler toplamı kaçtır? A) 66 B) 22 C) 55 D) 33 E) 44
5.
TYT/KONTROL - TEMEL MATEMATİK
Bilge Garnal
*7 A A A A * * *
Gerçek sayı doğrusu üzerindeki bir x sayısının 2 sayısına
olan uzaklığı, -3 sayısına olan uzaklığının 2 katından kü-
çüktür.
Buna göre, x ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) |x-21 < |2x - 61
C) (2x + 61 < x - 21
D)
E) x + 2 < 12x + 61
x-21 < 12x + 61
x + 2]> |2x - 61
7.
Lise Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
5. TYT/KONTROL - TEMEL MATEMATİK Bilge Garnal *7 A A A A * * * Gerçek sayı doğrusu üzerindeki bir x sayısının 2 sayısına olan uzaklığı, -3 sayısına olan uzaklığının 2 katından kü- çüktür. Buna göre, x ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) |x-21 < |2x - 61 C) (2x + 61 < x - 21 D) E) x + 2 < 12x + 61 x-21 < 12x + 61 x + 2]> |2x - 61 7.
3)
66
25 sorudan oluşan bir sınavda, bir net 4 puandır.
Net sayısı hesaplanırken her 4 yanlış cevap bir doğ-
ru cevabı götürmektedir.
AY6
68
B) 8
-1 1{
Soruların hepsini cevaplayan bir öğrenci 70
puan aldığına göre, kaç tane soruyu yanlış ce-
vaplamıştır?
70
C) 10
2
1
D) 12
E) 14
15
Lise Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
3) 66 25 sorudan oluşan bir sınavda, bir net 4 puandır. Net sayısı hesaplanırken her 4 yanlış cevap bir doğ- ru cevabı götürmektedir. AY6 68 B) 8 -1 1{ Soruların hepsini cevaplayan bir öğrenci 70 puan aldığına göre, kaç tane soruyu yanlış ce- vaplamıştır? 70 C) 10 2 1 D) 12 E) 14 15
Elif bir miktar şekeri 6 arkadaşı ile paylaşıyor. Eğer 5 arka-
daşı ile paylaşmış olsaydı, her bir kişiye ilk duruma göre 10
şeker daha fazla düşecekti.
Buna göre, Elif'in kaç şekeri vardır?
A) 300
B) 320 C) 340 D) 360 E) 420
Lise Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Elif bir miktar şekeri 6 arkadaşı ile paylaşıyor. Eğer 5 arka- daşı ile paylaşmış olsaydı, her bir kişiye ilk duruma göre 10 şeker daha fazla düşecekti. Buna göre, Elif'in kaç şekeri vardır? A) 300 B) 320 C) 340 D) 360 E) 420
N YARDIMCI ELEMANLARI
NAL
ÖRNEK 17
B
B
A X
C
Yukanda ABC üçgeni şeklinde bir kâğıt verilmiştir. ABC
üçgeni [BD] boyunca katlandığında A noktası [BC] üze-
rindeki A' noktası ile çakışmıştır.
AC = 5 cm, IDA| = 2 cm, |AB| = 10 cm
olduğuna göre, A'C| = x kaçtır?
ÇÖZÜM
+ 2x
Lise Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
N YARDIMCI ELEMANLARI NAL ÖRNEK 17 B B A X C Yukanda ABC üçgeni şeklinde bir kâğıt verilmiştir. ABC üçgeni [BD] boyunca katlandığında A noktası [BC] üze- rindeki A' noktası ile çakışmıştır. AC = 5 cm, IDA| = 2 cm, |AB| = 10 cm olduğuna göre, A'C| = x kaçtır? ÇÖZÜM + 2x
3
1
42+1
37
13. x ve y sayıları arasında y = ax + b bağıntısı vardır.
x sayısı 3 değerini aldığında y sayısı 5 değerini almakta-
dır.
x sayısı 6 değerini aldığında y sayısı 11 değerini almak-
tadır.
Buna göre, a + b toplamı kaçtır?
16
34+6
E) 5
A) 1
16 -
B) 2
C) 3
s
D) 4
11+]
C
69+6
Lise Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
3 1 42+1 37 13. x ve y sayıları arasında y = ax + b bağıntısı vardır. x sayısı 3 değerini aldığında y sayısı 5 değerini almakta- dır. x sayısı 6 değerini aldığında y sayısı 11 değerini almak- tadır. Buna göre, a + b toplamı kaçtır? 16 34+6 E) 5 A) 1 16 - B) 2 C) 3 s D) 4 11+] C 69+6
(x-4)² + y² = 2
çemberine dışındaki P(0, 2) noktasından çizilen te-
ğetlerden birinin denklemi aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A)x+y-2=0
C) x-2y-2=0
E) x-6y-2 = 0
B) x + 4y - 2 = 0
D) x - 4y - 2 = 0
rekök
3.
ÇE
ge
si
S
A
F
Lise Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
(x-4)² + y² = 2 çemberine dışındaki P(0, 2) noktasından çizilen te- ğetlerden birinin denklemi aşağıdakilerden hangi- sidir? A)x+y-2=0 C) x-2y-2=0 E) x-6y-2 = 0 B) x + 4y - 2 = 0 D) x - 4y - 2 = 0 rekök 3. ÇE ge si S A F
17. Bir dershanede yapılan deneme sınavında Gü-
neş 232. olarak %8 lik dilimin son öğrencisi olu-
yor.
Bu dershanede %19 luk dilimin ilk öğrencisi
kaçıncı sıradadır?
A) 521 B) 522
C) 523 D) 524
E) 525
Lise Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
17. Bir dershanede yapılan deneme sınavında Gü- neş 232. olarak %8 lik dilimin son öğrencisi olu- yor. Bu dershanede %19 luk dilimin ilk öğrencisi kaçıncı sıradadır? A) 521 B) 522 C) 523 D) 524 E) 525
nde
dille
atik
Problemler - 1 TEST 35
Bir restorantta ikişer ve dörder kişilik olmak
üzere toplam 25 masa vardır.
E) 14
Bu restorantın kapasitesi 70 kişi olduğuna
göre, dört kişilik masa sayısı kaçtır?
A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
Lise Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
nde dille atik Problemler - 1 TEST 35 Bir restorantta ikişer ve dörder kişilik olmak üzere toplam 25 masa vardır. E) 14 Bu restorantın kapasitesi 70 kişi olduğuna göre, dört kişilik masa sayısı kaçtır? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12
12
18. Bir cep telefonu şatıcısında Tamtung K-90 marka
telefondan 5 adet ye Tamtung C - 45 marka hızlı şarj
cihazından 3 adet vardır.
Bu telefonlardan biri bahsedilen şarj cihazı ile tamamen
boşken 120 dakikada dolmakta ve dolduktan sonra
kullanılmadığında şarjı tükenmemektedir.
Bu beş telefon tamamen boş iken bu üç şarj cihazı
aynı anda kullanılarak en az kaç dakikada şarj
edilebilir?
A) 200
B) 210
€) 220
D) 230
E) 240
Lise Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
12 18. Bir cep telefonu şatıcısında Tamtung K-90 marka telefondan 5 adet ye Tamtung C - 45 marka hızlı şarj cihazından 3 adet vardır. Bu telefonlardan biri bahsedilen şarj cihazı ile tamamen boşken 120 dakikada dolmakta ve dolduktan sonra kullanılmadığında şarjı tükenmemektedir. Bu beş telefon tamamen boş iken bu üç şarj cihazı aynı anda kullanılarak en az kaç dakikada şarj edilebilir? A) 200 B) 210 €) 220 D) 230 E) 240
5.
Taşma düzeyine kadar türdeş K, L, M sıvılarıyla dolu ta-
Şırma kaplarına ayrı ayrı bırakılan X cismi şekildeki ko-
numlarda dengede kalıyor.
X
K SIVISI
GK
L SIVISI
X
A) GK = GM <GL
C) GK = GL = GM
GL
Ox
M SIVISI
Im
Bu durumda kapılardan taşan sıvı ağırlıkları GK, GL,
GM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
GM
E) GM <GK <GL
B) GL<GK = GM
DY GL < GK <GM
7.
Lise Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
5. Taşma düzeyine kadar türdeş K, L, M sıvılarıyla dolu ta- Şırma kaplarına ayrı ayrı bırakılan X cismi şekildeki ko- numlarda dengede kalıyor. X K SIVISI GK L SIVISI X A) GK = GM <GL C) GK = GL = GM GL Ox M SIVISI Im Bu durumda kapılardan taşan sıvı ağırlıkları GK, GL, GM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? GM E) GM <GK <GL B) GL<GK = GM DY GL < GK <GM 7.
x kişi.
Örnek 53
Toplan
Hatice 240 kalemi bir grup öğrenciye eşit olarak dağıtacaktır. İki öğrenci payına düşen kalemi aldıktan sonra
gruptan ayrılıyor. Kalan öğrencilerden 3 tanesi kalem almak istemediği için Hatice Öğretmen elinde kalan
tüm kalemleri diğerlerine eşit olarak dağıtıyor.
En son kalem alanlar, ilk kalem alan kişilerin iki katı kadar kalem aldığına göre, son durumda kaç öğrenci
kalmıştır?
kalen.
240
Lise Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
x kişi. Örnek 53 Toplan Hatice 240 kalemi bir grup öğrenciye eşit olarak dağıtacaktır. İki öğrenci payına düşen kalemi aldıktan sonra gruptan ayrılıyor. Kalan öğrencilerden 3 tanesi kalem almak istemediği için Hatice Öğretmen elinde kalan tüm kalemleri diğerlerine eşit olarak dağıtıyor. En son kalem alanlar, ilk kalem alan kişilerin iki katı kadar kalem aldığına göre, son durumda kaç öğrenci kalmıştır? kalen. 240
8.
A) 180
B) 210
Asuman Öğretmen, 16 adet kare ile yukarıdaki şekli oluştur
muştur. Bu şeklin içerisine yukarıdan aşağıya ve soldan sağa
artacak şekilde sayılar yazılmasını istemiştir.
Nilgün, bu karelerin kırmızı olanlarının içerisine ardışık çit
doğal sayılar, mavi olanların içerisine ise tek doğal sayılan
yazacaktır.
7. E
Nilgün kareleri Asuman Öğretmen'in talimatına göre dol
durduğuna göre, mavi karelerin içerisinde yazan sayıların
toplamının en küçük değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 36
B) 44
C) 52
2.
D) 64
E) 76
8. D
TYT MATEMATIK T
Lise Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
8. A) 180 B) 210 Asuman Öğretmen, 16 adet kare ile yukarıdaki şekli oluştur muştur. Bu şeklin içerisine yukarıdan aşağıya ve soldan sağa artacak şekilde sayılar yazılmasını istemiştir. Nilgün, bu karelerin kırmızı olanlarının içerisine ardışık çit doğal sayılar, mavi olanların içerisine ise tek doğal sayılan yazacaktır. 7. E Nilgün kareleri Asuman Öğretmen'in talimatına göre dol durduğuna göre, mavi karelerin içerisinde yazan sayıların toplamının en küçük değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 36 B) 44 C) 52 2. D) 64 E) 76 8. D TYT MATEMATIK T
UM00-09.05KT048
målran
36
SPEE
1. Aşağıdaki grafiklerde, A ve B bitkilerinin boylarının za-
mana göre değişimi verilmiştir.
Boy (cm)
colo
3x=8
18
15
104
to
3
SAYI - KESİR PROBLEM
A
Zaman (ay)
Buna göre, bu bitkiler dikildikten kaç ay sonra boy-
ları arasındaki fark 10 cm olur?
A) 4
B) 5 C) 6
B
5
B
D) 7
118111
10
E) 9
4. A
Lise Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
UM00-09.05KT048 målran 36 SPEE 1. Aşağıdaki grafiklerde, A ve B bitkilerinin boylarının za- mana göre değişimi verilmiştir. Boy (cm) colo 3x=8 18 15 104 to 3 SAYI - KESİR PROBLEM A Zaman (ay) Buna göre, bu bitkiler dikildikten kaç ay sonra boy- ları arasındaki fark 10 cm olur? A) 4 B) 5 C) 6 B 5 B D) 7 118111 10 E) 9 4. A
5
10.
O
t
eşitsizliğinin çözüm kümesi (aralığı) aşağıdakilerden
hangisidir?
A) [0, 2)
6x -3x
3x-6
≤0
D) [0,2
3x-670
3X+6
X+2
30-0
19-21
B) (2,00)
E) (-∞, 2)
C) [0%)
2.3-3
3* (2-1)
3=0
X = 9
T
2²^²=1
X=0
PARAF YAYINLARI
Lise Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
5 10. O t eşitsizliğinin çözüm kümesi (aralığı) aşağıdakilerden hangisidir? A) [0, 2) 6x -3x 3x-6 ≤0 D) [0,2 3x-670 3X+6 X+2 30-0 19-21 B) (2,00) E) (-∞, 2) C) [0%) 2.3-3 3* (2-1) 3=0 X = 9 T 2²^²=1 X=0 PARAF YAYINLARI
sayılarını kayna
tutarken
ş olduğu sonu
a almaktadır.
u kayıtlar ap
1. Bir torbada 15 mavi, 7 mor bilye vardır.
Bu torbadan en az kaç bilye alınırsa kalan
mavi bilyelerin sayısı kalan mor bilyelerin
sayısının 3 katı olur?
A) 2
B) 3
C) 4 D) 5 E) 6
2 bilinmeyen dark
yen sayılara x ve
sözel ifade m
diline çevrilir.
Örneğin
Lise Matematik
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
sayılarını kayna tutarken ş olduğu sonu a almaktadır. u kayıtlar ap 1. Bir torbada 15 mavi, 7 mor bilye vardır. Bu torbadan en az kaç bilye alınırsa kalan mavi bilyelerin sayısı kalan mor bilyelerin sayısının 3 katı olur? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 2 bilinmeyen dark yen sayılara x ve sözel ifade m diline çevrilir. Örneğin