Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri Soruları

den aldığı siparişi tamam-
det gömlek olacak şekil-
lamıştır. Siparist
tuların
Jygulama
5. "Her dersin ayrı bir güzelliği vardı sınıfta. Öğretmenleri-
miz birbirinden donanımlı kişilerdi, Dersin bir yerinde birden
bambaşka bir konudan konuşmaya başlardık Bilmezdik o
sohbetlerin de dersle alakalı olduğunu. Yıllar sonra şimdi dü-
şünüyorum da o sınıfta kişiliğime kattıklarım ne mükemmel
şeylermiş.
A) 2
18. n
B) 3
Yukarıdaki metinde haber kipiyle çekimlenmiş kaç tane
fiil vardır?
A) Anlatmazmışız
B) Anlatsaydınız
C) Anlatın
D) Anlatıyordu
MODUL
C) 4
D) 5
15
E) 6
6. "anlat-" fiilinin istek kipi 2. Çoğul kişiye göre çekimi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
den aldığı siparişi tamam- det gömlek olacak şekil- lamıştır. Siparist tuların Jygulama 5. "Her dersin ayrı bir güzelliği vardı sınıfta. Öğretmenleri- miz birbirinden donanımlı kişilerdi, Dersin bir yerinde birden bambaşka bir konudan konuşmaya başlardık Bilmezdik o sohbetlerin de dersle alakalı olduğunu. Yıllar sonra şimdi dü- şünüyorum da o sınıfta kişiliğime kattıklarım ne mükemmel şeylermiş. A) 2 18. n B) 3 Yukarıdaki metinde haber kipiyle çekimlenmiş kaç tane fiil vardır? A) Anlatmazmışız B) Anlatsaydınız C) Anlatın D) Anlatıyordu MODUL C) 4 D) 5 15 E) 6 6. "anlat-" fiilinin istek kipi 2. Çoğul kişiye göre çekimi aşa- ğıdakilerden hangisidir?
8.
h
h
V=0
m
C
CAPEL
AP
X
D
-Yatay
Yer
Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun sadece CD yolu sür-
tünmelidir ve bu yolda cisme etkiyen sürtünme kuvveti F
dir. m kütleli cisim A noktasından serbest bırakıldığında D
noktasında durmaktadır.
Buna göre cisim için.
I. A noktasındaki toplam enerjisi 2mgh'dir.
II. C noktasındaki kinetik enerjisi mgh'dir.
III. Cisim sürtünmeyle mgh kadarlık enerji harcamıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IIIE) I, II ve III
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
8. h h V=0 m C CAPEL AP X D -Yatay Yer Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun sadece CD yolu sür- tünmelidir ve bu yolda cisme etkiyen sürtünme kuvveti F dir. m kütleli cisim A noktasından serbest bırakıldığında D noktasında durmaktadır. Buna göre cisim için. I. A noktasındaki toplam enerjisi 2mgh'dir. II. C noktasındaki kinetik enerjisi mgh'dir. III. Cisim sürtünmeyle mgh kadarlık enerji harcamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IIIE) I, II ve III
17
75
6. Bir ülkede COVID-19 salgınından korunmak için Eylül
ayı boyunca aşılama yapılacaktır. Ülkede aşı yapılan
kişi sayısı eylül ayının x. gününde
f(x) = (x² − 3x·sina + √7cosa). 10³.
fonksiyonu ile hesaplanmaktadır.
İlk gün aşı olan kişi sayısı 5000 olduğuna göre tan(a)
değeri kaçtır?
A) -
√7
3
D) - 3√7
7
3
7
B)-
E)--7-7
C) 3√T
7
3=18
3=9
2*2=4.
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
17 75 6. Bir ülkede COVID-19 salgınından korunmak için Eylül ayı boyunca aşılama yapılacaktır. Ülkede aşı yapılan kişi sayısı eylül ayının x. gününde f(x) = (x² − 3x·sina + √7cosa). 10³. fonksiyonu ile hesaplanmaktadır. İlk gün aşı olan kişi sayısı 5000 olduğuna göre tan(a) değeri kaçtır? A) - √7 3 D) - 3√7 7 3 7 B)- E)--7-7 C) 3√T 7 3=18 3=9 2*2=4.
30. Dik koordinat düzleminde y = k doğrusu ile y = f(x) fonk-
siyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.
Ay
3
t ki
k
-
2
f(2x) dx = 16
41-M
olduğuna göre, k kaçtır?
A) 3 B)4
C) 5
Şekildeki kırmızı bölgenin alanı mavi bölgenin alanın-
dan 4 birimkare fazladır.
2x=4
6
flu) du
- y = k
D
D) 6
-X
2dx=du.
E) 7
16
32
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
30. Dik koordinat düzleminde y = k doğrusu ile y = f(x) fonk- siyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Ay 3 t ki k - 2 f(2x) dx = 16 41-M olduğuna göre, k kaçtır? A) 3 B)4 C) 5 Şekildeki kırmızı bölgenin alanı mavi bölgenin alanın- dan 4 birimkare fazladır. 2x=4 6 flu) du - y = k D D) 6 -X 2dx=du. E) 7 16 32
45
25
31. Aynı renkteki doğru parçalarının birbirine paralel olduğu
aşağıda verilen şekilde, derece türünden a, b, c ve d
açıları gösterilmiştir.
CO
b
a<b<75 olduğuna göre, c + d toplamının alabileceği
en küçük tam sayı değeri kaçtır?
A) 208
B) 209 C) 210 D) 211
E) 213
Nilgün Öğretmen, üçgenin merkezleri konusunu işlerken
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
45 25 31. Aynı renkteki doğru parçalarının birbirine paralel olduğu aşağıda verilen şekilde, derece türünden a, b, c ve d açıları gösterilmiştir. CO b a<b<75 olduğuna göre, c + d toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? A) 208 B) 209 C) 210 D) 211 E) 213 Nilgün Öğretmen, üçgenin merkezleri konusunu işlerken
11. a bir gerçel sayı olmak üzere,
x≤-2
-2<x<0
0≤x
x+a
f(x) = 2x - a
4x³
3
"
3
biçiminde tanımlanıyor.
1
2)=1 / 1(x) dx = 13
2
-3
olduğuna göre, f(a) kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
or
- 1/2 + 110
-a-1-1-2/2 = -1/3/2
MENE
Ya-x.
1-2/2 - 7 -7 -X-2011
-A=-1
E) 5 (G=2
D) 4
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
11. a bir gerçel sayı olmak üzere, x≤-2 -2<x<0 0≤x x+a f(x) = 2x - a 4x³ 3 " 3 biçiminde tanımlanıyor. 1 2)=1 / 1(x) dx = 13 2 -3 olduğuna göre, f(a) kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 or - 1/2 + 110 -a-1-1-2/2 = -1/3/2 MENE Ya-x. 1-2/2 - 7 -7 -X-2011 -A=-1 E) 5 (G=2 D) 4
EST
2
1.
integral ile Alan Hesabı
Aşağıdaki analitik düzlemde y = f(x) fonksiyonunun
grafiği verilmiştir.
-2
Af f(x) dx
1
X = 1
Buna göre, yeşil bölgenin alanı aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilebilir?
0
x = -2
0
-√ F(x
-2
f(x) dx -
f(x) dx
A
y = f(x)
y
B)
3
3 f ₁(>
0
-2
1
D)] ji(x)
D)
0
f(x) dx
f(x) dx
aynı
-
f(x) dx +
√ ₁₁
deği
mí
-2
3.
2. Aşağıdaki analitik düzlemde y = f(x) fonksiyonunun
grafiği verilmiştir.
f(x) dx
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
EST 2 1. integral ile Alan Hesabı Aşağıdaki analitik düzlemde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. -2 Af f(x) dx 1 X = 1 Buna göre, yeşil bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? 0 x = -2 0 -√ F(x -2 f(x) dx - f(x) dx A y = f(x) y B) 3 3 f ₁(> 0 -2 1 D)] ji(x) D) 0 f(x) dx f(x) dx aynı - f(x) dx + √ ₁₁ deği mí -2 3. 2. Aşağıdaki analitik düzlemde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f(x) dx
ACIL MATEMATIK
9. Aşağıda, f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
g(x) =
1, f'(x) < 0
12, f'(x) ≥ 0
Buna göre,
0
A) 1 B) 2
60) 60
fonksiyonu veriliyor.
2
g(x) dx integralinin değeri kaçtır?
2
C) 3
Test.
y = f(x)
(0)13
D) 4
Test-4
11. f gerçel sayı
Her x, y E
f(x + y)
eşitliği veri
E) 5
Buna gör
lerden h
A) f(10)
12. f: R
fon
Bu
kil
A
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
ACIL MATEMATIK 9. Aşağıda, f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. g(x) = 1, f'(x) < 0 12, f'(x) ≥ 0 Buna göre, 0 A) 1 B) 2 60) 60 fonksiyonu veriliyor. 2 g(x) dx integralinin değeri kaçtır? 2 C) 3 Test. y = f(x) (0)13 D) 4 Test-4 11. f gerçel sayı Her x, y E f(x + y) eşitliği veri E) 5 Buna gör lerden h A) f(10) 12. f: R fon Bu kil A
2.
In²x - 3lnx + 1 = 0
denkleminin kökleri x₁ ve x₂ dir.
X2
Buna göre, x₁ • X2 çarpımı kaçtır?
A) 1
B) 3
C) e
X₁ X 2 =
4
(lage) 2
1
In ²
C
log
D) Ve
3 = (x)
3=
b√x
x = 3-6
E) e3
(lage) ² loge. lage = m
loge je
=log m
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
2. In²x - 3lnx + 1 = 0 denkleminin kökleri x₁ ve x₂ dir. X2 Buna göre, x₁ • X2 çarpımı kaçtır? A) 1 B) 3 C) e X₁ X 2 = 4 (lage) 2 1 In ² C log D) Ve 3 = (x) 3= b√x x = 3-6 E) e3 (lage) ² loge. lage = m loge je =log m
24. a ve b gerçel sayılar olmak üzere,
2
√ (f'(x) + ax) dx = 8
26
4
2
(bx + a) dx = 30
eşitlikleri veriliyor.
f(2)= 4 ve f(0) = 2 olduğuna göre, a + b toplamı
kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 9
D) 10
E) 12
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
24. a ve b gerçel sayılar olmak üzere, 2 √ (f'(x) + ax) dx = 8 26 4 2 (bx + a) dx = 30 eşitlikleri veriliyor. f(2)= 4 ve f(0) = 2 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 9 D) 10 E) 12 Diğer sayfaya geçiniz.
22231323
22. Aşağıda, gerçel saytlar kümesinde sürekli bir f
fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir.
f(2)=0
F(2) = x+c
(0)=2+C
F'(-2)=2
F(-2) = −4+E
f(2) + f(-2) =
-4
-2+2c=_
A) 2
-20
f(0) + f"(2)
toplamının değeri kaçtır?
B) 3
^y
4
olduğuna göre,
4 (6)= (
C) 5
2
D) 6
X
E) 8
24.
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
22231323 22. Aşağıda, gerçel saytlar kümesinde sürekli bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. f(2)=0 F(2) = x+c (0)=2+C F'(-2)=2 F(-2) = −4+E f(2) + f(-2) = -4 -2+2c=_ A) 2 -20 f(0) + f"(2) toplamının değeri kaçtır? B) 3 ^y 4 olduğuna göre, 4 (6)= ( C) 5 2 D) 6 X E) 8 24.
an alan
da
E) 4
LARI
Matematik
23. Aşağıda, gerçel sayılar kümesinde sürekli bir f
fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir.
-4
^y
84
-20
f(2) + f(-2) = 0 olduğuna göre,
f(0) + f"(2)
toplamının değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 5
2
D) 6
X
E) 8
24/12/2022 14:43
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
an alan da E) 4 LARI Matematik 23. Aşağıda, gerçel sayılar kümesinde sürekli bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. -4 ^y 84 -20 f(2) + f(-2) = 0 olduğuna göre, f(0) + f"(2) toplamının değeri kaçtır? A) 2 B) 3 C) 5 2 D) 6 X E) 8 24/12/2022 14:43
- IV
13. Bir mutlak değer fonksiyonunun belirli integralini bulurken
mutlak değerin kritik noktası, integratin sınır noktaları arasın-
da mi değil mi incelenir. Eğer arasında ise belirli integral bu
kritik noktaya göre parçalanır.
√₁²(x) = f(x)\
Buna göre,
-1
√4x²+4x+1 dx
integralinin değeri kaçtır?
A) 0
B) 2
2
4+²+4+-+-+
C)
2
4x +4××70
tu
GX
afl
xgx
2
52
Test 02
5x2
+
D) 4
50.2
x=2
xx
E) 8
14
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
- IV 13. Bir mutlak değer fonksiyonunun belirli integralini bulurken mutlak değerin kritik noktası, integratin sınır noktaları arasın- da mi değil mi incelenir. Eğer arasında ise belirli integral bu kritik noktaya göre parçalanır. √₁²(x) = f(x)\ Buna göre, -1 √4x²+4x+1 dx integralinin değeri kaçtır? A) 0 B) 2 2 4+²+4+-+-+ C) 2 4x +4××70 tu GX afl xgx 2 52 Test 02 5x2 + D) 4 50.2 x=2 xx E) 8 14
10. Şekilde y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
-4
•
A
y=f(x)
h(x) =
+Y
4 B
-2
(f(x), -4≤x≤0
g(x) 0≤x≤4
D) 8 + 2π
f(x): [AB] doğru parçasını ifade eden fonksiyon
g(x): Merkezi orijin, yarıçapı 4 birim olan bir çember ya-
yını ifade eden fonksiyondur.
y= g(x)
C
B) 4 + 4
4
p(x)=h(x) dx tir.
0
Yukarıdaki verilere göre p(0) + p(4) + p' (-1) + p" (-1) topla-
minin sonucu kaçtır?
A) 8
X
E) 4 + 5
C) 12+ 4
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
10. Şekilde y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. -4 • A y=f(x) h(x) = +Y 4 B -2 (f(x), -4≤x≤0 g(x) 0≤x≤4 D) 8 + 2π f(x): [AB] doğru parçasını ifade eden fonksiyon g(x): Merkezi orijin, yarıçapı 4 birim olan bir çember ya- yını ifade eden fonksiyondur. y= g(x) C B) 4 + 4 4 p(x)=h(x) dx tir. 0 Yukarıdaki verilere göre p(0) + p(4) + p' (-1) + p" (-1) topla- minin sonucu kaçtır? A) 8 X E) 4 + 5 C) 12+ 4
28. Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu,
3x² + 2x,
6x²-1,
şeklinde tanımlanıyor.
f(x) =
Buna göre,
2
s
f(x)dx
işleminin sonucu kaçtır?
A) 12
B) 11
X> 1
x ≤ 1
C) 10 D) 9
E) 8
30. Aşağıdaki y = f(x) for
noktada x eksenine
^y
r
8
O
Sarı boyalı böl
göre,
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
28. Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu, 3x² + 2x, 6x²-1, şeklinde tanımlanıyor. f(x) = Buna göre, 2 s f(x)dx işleminin sonucu kaçtır? A) 12 B) 11 X> 1 x ≤ 1 C) 10 D) 9 E) 8 30. Aşağıdaki y = f(x) for noktada x eksenine ^y r 8 O Sarı boyalı böl göre,
25. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu
x² + 1 x < 1
2x-1, x ≥ 1
f(x) =
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre, f(x)dx integralinin değeri kaçtır?
Á 100
3
2
0
19
D) 13
B)
16
3
E) 200
3
C) 6
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
25. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu x² + 1 x < 1 2x-1, x ≥ 1 f(x) = biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, f(x)dx integralinin değeri kaçtır? Á 100 3 2 0 19 D) 13 B) 16 3 E) 200 3 C) 6
1