Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri Soruları

den aldığı siparişi tamam-
det gömlek olacak şekil-
lamıştır. Siparist
tuların
Jygulama
5. "Her dersin ayrı bir güzelliği vardı sınıfta. Öğretmenleri-
miz birbirinden donanımlı kişilerdi, Dersin bir yerinde birden
bambaşka bir konudan konuşmaya başlardık Bilmezdik o
sohbetlerin de dersle alakalı olduğunu. Yıllar sonra şimdi dü-
şünüyorum da o sınıfta kişiliğime kattıklarım ne mükemmel
şeylermiş.
A) 2
18. n
B) 3
Yukarıdaki metinde haber kipiyle çekimlenmiş kaç tane
fiil vardır?
A) Anlatmazmışız
B) Anlatsaydınız
C) Anlatın
D) Anlatıyordu
MODUL
C) 4
D) 5
15
E) 6
6. "anlat-" fiilinin istek kipi 2. Çoğul kişiye göre çekimi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
den aldığı siparişi tamam- det gömlek olacak şekil- lamıştır. Siparist tuların Jygulama 5. "Her dersin ayrı bir güzelliği vardı sınıfta. Öğretmenleri- miz birbirinden donanımlı kişilerdi, Dersin bir yerinde birden bambaşka bir konudan konuşmaya başlardık Bilmezdik o sohbetlerin de dersle alakalı olduğunu. Yıllar sonra şimdi dü- şünüyorum da o sınıfta kişiliğime kattıklarım ne mükemmel şeylermiş. A) 2 18. n B) 3 Yukarıdaki metinde haber kipiyle çekimlenmiş kaç tane fiil vardır? A) Anlatmazmışız B) Anlatsaydınız C) Anlatın D) Anlatıyordu MODUL C) 4 D) 5 15 E) 6 6. "anlat-" fiilinin istek kipi 2. Çoğul kişiye göre çekimi aşa- ğıdakilerden hangisidir?
8.
h
h
V=0
m
C
CAPEL
AP
X
D
-Yatay
Yer
Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun sadece CD yolu sür-
tünmelidir ve bu yolda cisme etkiyen sürtünme kuvveti F
dir. m kütleli cisim A noktasından serbest bırakıldığında D
noktasında durmaktadır.
Buna göre cisim için.
I. A noktasındaki toplam enerjisi 2mgh'dir.
II. C noktasındaki kinetik enerjisi mgh'dir.
III. Cisim sürtünmeyle mgh kadarlık enerji harcamıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IIIE) I, II ve III
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
8. h h V=0 m C CAPEL AP X D -Yatay Yer Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun sadece CD yolu sür- tünmelidir ve bu yolda cisme etkiyen sürtünme kuvveti F dir. m kütleli cisim A noktasından serbest bırakıldığında D noktasında durmaktadır. Buna göre cisim için. I. A noktasındaki toplam enerjisi 2mgh'dir. II. C noktasındaki kinetik enerjisi mgh'dir. III. Cisim sürtünmeyle mgh kadarlık enerji harcamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IIIE) I, II ve III
17
75
6. Bir ülkede COVID-19 salgınından korunmak için Eylül
ayı boyunca aşılama yapılacaktır. Ülkede aşı yapılan
kişi sayısı eylül ayının x. gününde
f(x) = (x² − 3x·sina + √7cosa). 10³.
fonksiyonu ile hesaplanmaktadır.
İlk gün aşı olan kişi sayısı 5000 olduğuna göre tan(a)
değeri kaçtır?
A) -
√7
3
D) - 3√7
7
3
7
B)-
E)--7-7
C) 3√T
7
3=18
3=9
2*2=4.
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
17 75 6. Bir ülkede COVID-19 salgınından korunmak için Eylül ayı boyunca aşılama yapılacaktır. Ülkede aşı yapılan kişi sayısı eylül ayının x. gününde f(x) = (x² − 3x·sina + √7cosa). 10³. fonksiyonu ile hesaplanmaktadır. İlk gün aşı olan kişi sayısı 5000 olduğuna göre tan(a) değeri kaçtır? A) - √7 3 D) - 3√7 7 3 7 B)- E)--7-7 C) 3√T 7 3=18 3=9 2*2=4.
30. Dik koordinat düzleminde y = k doğrusu ile y = f(x) fonk-
siyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.
Ay
3
t ki
k
-
2
f(2x) dx = 16
41-M
olduğuna göre, k kaçtır?
A) 3 B)4
C) 5
Şekildeki kırmızı bölgenin alanı mavi bölgenin alanın-
dan 4 birimkare fazladır.
2x=4
6
flu) du
- y = k
D
D) 6
-X
2dx=du.
E) 7
16
32
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
30. Dik koordinat düzleminde y = k doğrusu ile y = f(x) fonk- siyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Ay 3 t ki k - 2 f(2x) dx = 16 41-M olduğuna göre, k kaçtır? A) 3 B)4 C) 5 Şekildeki kırmızı bölgenin alanı mavi bölgenin alanın- dan 4 birimkare fazladır. 2x=4 6 flu) du - y = k D D) 6 -X 2dx=du. E) 7 16 32
22231323
22. Aşağıda, gerçel saytlar kümesinde sürekli bir f
fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir.
f(2)=0
F(2) = x+c
(0)=2+C
F'(-2)=2
F(-2) = −4+E
f(2) + f(-2) =
-4
-2+2c=_
A) 2
-20
f(0) + f"(2)
toplamının değeri kaçtır?
B) 3
^y
4
olduğuna göre,
4 (6)= (
C) 5
2
D) 6
X
E) 8
24.
Lise Matematik
Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun İntegralleri
22231323 22. Aşağıda, gerçel saytlar kümesinde sürekli bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. f(2)=0 F(2) = x+c (0)=2+C F'(-2)=2 F(-2) = −4+E f(2) + f(-2) = -4 -2+2c=_ A) 2 -20 f(0) + f"(2) toplamının değeri kaçtır? B) 3 ^y 4 olduğuna göre, 4 (6)= ( C) 5 2 D) 6 X E) 8 24.
1