Basit Eşitsizlikler Soruları

6.107
16.104
ma
AYINEVİ
DENEME
Ince kırmızı çıtalarla 8 eş dikdörtgen panele ayrılmış
bir sürgülü kapı 80 cm açıldığında Şekil 1'deki görüntü
oluşuyor. Ardından bu kapının sağa kaydırılması ile elde
edilen görüntü Şekil 2'de veriliyor.
80 cm
B) 144
Şekil 1
Şekil 2
Her bir dikdörtgen panelin genişliği santimetre
türünden bir tam sayı olduğuna göre, kapının
genişliği kaç santimetredir?
136
36 cm
C) 152
D) 160
E) 1680
34+X
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
6.107 16.104 ma AYINEVİ DENEME Ince kırmızı çıtalarla 8 eş dikdörtgen panele ayrılmış bir sürgülü kapı 80 cm açıldığında Şekil 1'deki görüntü oluşuyor. Ardından bu kapının sağa kaydırılması ile elde edilen görüntü Şekil 2'de veriliyor. 80 cm B) 144 Şekil 1 Şekil 2 Her bir dikdörtgen panelin genişliği santimetre türünden bir tam sayı olduğuna göre, kapının genişliği kaç santimetredir? 136 36 cm C) 152 D) 160 E) 1680 34+X
e Testi 47
nerilen süre 4 dakikadır.
mak isterseniz sayfa 315'deki forma "D/Y/B/N / Süre"
3.
8 (3
appleack
Futoshiki (anlamı: eşit değildir.) oyunu ilk defa Japonya'da orta-
ya çıkan bir zeka oyunudur. 4 x 4'lük, 5 x 5'lik vs. şeklinde deği-
şik boyutlu sayı tabloları üzerinde oynanabilir. Tablonun üzerin-
deki > ve < işaretleri, bu işaretlerin iki yanına yazılan sayıların
küçüklük ya da büyüklük kuralını sağlamasını gerektirir.
Tablo dolduğunda;
• satırlarda tekrar eden sayı bulunmaz.
Blum
• sütunlarda tekrar eden bulunmaz.
Dish.
sayı
• > ve < işaretlerinin iki yanındaki sayılar ilgili koşulu sağlar.
2
3
V
A
a 1 she isbusz
C
TEST
V
4
B) 6
b
CARI
32
Yukarıda verilen sayı tablosuna 1, 2, 3 ve 4 rakamları yerleştiri-
lecektir.
Tablo bu kurallara göre doldurulduğunda a + b + c toplamı kaç
olur?
A) 5
C) 7
sbrsluy
pained halbrengo Martine tid n
hay
D) 8
elyalanmal
molqar
E) 9
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
e Testi 47 nerilen süre 4 dakikadır. mak isterseniz sayfa 315'deki forma "D/Y/B/N / Süre" 3. 8 (3 appleack Futoshiki (anlamı: eşit değildir.) oyunu ilk defa Japonya'da orta- ya çıkan bir zeka oyunudur. 4 x 4'lük, 5 x 5'lik vs. şeklinde deği- şik boyutlu sayı tabloları üzerinde oynanabilir. Tablonun üzerin- deki > ve < işaretleri, bu işaretlerin iki yanına yazılan sayıların küçüklük ya da büyüklük kuralını sağlamasını gerektirir. Tablo dolduğunda; • satırlarda tekrar eden sayı bulunmaz. Blum • sütunlarda tekrar eden bulunmaz. Dish. sayı • > ve < işaretlerinin iki yanındaki sayılar ilgili koşulu sağlar. 2 3 V A a 1 she isbusz C TEST V 4 B) 6 b CARI 32 Yukarıda verilen sayı tablosuna 1, 2, 3 ve 4 rakamları yerleştiri- lecektir. Tablo bu kurallara göre doldurulduğunda a + b + c toplamı kaç olur? A) 5 C) 7 sbrsluy pained halbrengo Martine tid n hay D) 8 elyalanmal molqar E) 9
(0.1)
4p2 015
x² < x
X.y > 1
sadece bu
olduğuna göre, y nin en geniş değer aralığı ne-
dir?
A) (-1)
nik
329
12 11 2015
D) (1,00)
14.4
B)(-1,0)
112x1.y >1.²
1/2
-6) (0, 1)
E) (0,00)
2
EEBD
49
1 x
y > 3
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
(0.1) 4p2 015 x² < x X.y > 1 sadece bu olduğuna göre, y nin en geniş değer aralığı ne- dir? A) (-1) nik 329 12 11 2015 D) (1,00) 14.4 B)(-1,0) 112x1.y >1.² 1/2 -6) (0, 1) E) (0,00) 2 EEBD 49 1 x y > 3
Aşağıdaki tabloda herhangi bir rakamdan başlayıp çapraz
gitmeden ve kutucuk atlamadan yalnızca yatay ve dikey
doğrultuda istenilen kutucuk kadar ilerleniyor ve geçilen
kutucuklardaki rakamlar sırasıyla soldan sağa doğru yan yana
yazılarak sayılar oluşturuluyor.
Örneğin; 232, 324, 142, 51515, 212514, ...
2
1
2
3
2
5
2
keinora
4
1
Buna göre, oluşturulabilecek 5 basamaklı en büyük
sayı ile oluşturulabilecek 4 basamaklı en küçük sayının
çarpımının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
Aşağıdaki tabloda herhangi bir rakamdan başlayıp çapraz gitmeden ve kutucuk atlamadan yalnızca yatay ve dikey doğrultuda istenilen kutucuk kadar ilerleniyor ve geçilen kutucuklardaki rakamlar sırasıyla soldan sağa doğru yan yana yazılarak sayılar oluşturuluyor. Örneğin; 232, 324, 142, 51515, 212514, ... 2 1 2 3 2 5 2 keinora 4 1 Buna göre, oluşturulabilecek 5 basamaklı en büyük sayı ile oluşturulabilecek 4 basamaklı en küçük sayının çarpımının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4
etleri
2
4
B
4
5. Aşağıdaki düzenekte sayılar yukarıdan aşağıya ve soldan sağa
doğru artmaktadır.
3
2x-1
7
y+3 10
Z-1
13
Bu düzeneğe göre, x, y ve z gerçel sayıları için,
x+y-z
ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı de-
ğerlerinin çarpımı kaçtır?
A)-3
B)-2
C) 0
D) 7
E) 8
8. x13
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
etleri 2 4 B 4 5. Aşağıdaki düzenekte sayılar yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru artmaktadır. 3 2x-1 7 y+3 10 Z-1 13 Bu düzeneğe göre, x, y ve z gerçel sayıları için, x+y-z ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı de- ğerlerinin çarpımı kaçtır? A)-3 B)-2 C) 0 D) 7 E) 8 8. x13
7. İzmir'den İstanbul'a iki farklı yol vardır.
1. yol
İzmir
İstanbul
2. yol
1. yol: (3x + 117) km
2. yol: (5x-81) km
2. yol, 1. yoldan daha kısa olduğuna göre, x in alabilece-
ği en büyük tam sayı değeri kaçtır?
-A) 97
B) 98
C) 99
D) 100
E) 101
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
7. İzmir'den İstanbul'a iki farklı yol vardır. 1. yol İzmir İstanbul 2. yol 1. yol: (3x + 117) km 2. yol: (5x-81) km 2. yol, 1. yoldan daha kısa olduğuna göre, x in alabilece- ği en büyük tam sayı değeri kaçtır? -A) 97 B) 98 C) 99 D) 100 E) 101
5.
Numaralandırılmış torbalarda sırasıyla 3 kırmızı ile 1 be-
yaz, 2 kırmızı ile 2 sarı ve 1 beyaz ile 3 sarı bilye bulun-
maktadır.
5
K K
K B
2
K
K
(S)
Aynı renkte bilyelerin ağırlıkları aynı, farklı renkte bil-
yelerin ağırlıkları farklıdır. Ağırlıkları önemsenmeyen
torbalardan II No.lu torbanın en ağır ve III No.lu torba-
nın da en hafif torba olduğu bilindiğine göre kırmızı (K),
beyaz (B) ve sarı (S) bilyelerin ağırlıkları kıyaslandığın-
da aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) K > S > B
B
K>S
|||
B) K> B> S
S>K>B_ES> B>K
2K+ 25 > 3K+B > 35+ B
ge)
B>K>S
7. F
t
endemik-
8
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
5. Numaralandırılmış torbalarda sırasıyla 3 kırmızı ile 1 be- yaz, 2 kırmızı ile 2 sarı ve 1 beyaz ile 3 sarı bilye bulun- maktadır. 5 K K K B 2 K K (S) Aynı renkte bilyelerin ağırlıkları aynı, farklı renkte bil- yelerin ağırlıkları farklıdır. Ağırlıkları önemsenmeyen torbalardan II No.lu torbanın en ağır ve III No.lu torba- nın da en hafif torba olduğu bilindiğine göre kırmızı (K), beyaz (B) ve sarı (S) bilyelerin ağırlıkları kıyaslandığın- da aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) K > S > B B K>S ||| B) K> B> S S>K>B_ES> B>K 2K+ 25 > 3K+B > 35+ B ge) B>K>S 7. F t endemik- 8
19.
6₁4m=616n
(n=4 (m=6)
a tam sayı
-2<a <7
3<b<8
2
y
- 4=2ac14
15c5bc42 21 Ba
3/20
6
6
olduğuna göre, 2a + 5b nim alabileceği en büyük
tam sayı değert kaçtır?
A) 58 B) 51
C) 49
D) 47 E) 45
X=
ROBERT YAYINLARI
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
19. 6₁4m=616n (n=4 (m=6) a tam sayı -2<a <7 3<b<8 2 y - 4=2ac14 15c5bc42 21 Ba 3/20 6 6 olduğuna göre, 2a + 5b nim alabileceği en büyük tam sayı değert kaçtır? A) 58 B) 51 C) 49 D) 47 E) 45 X= ROBERT YAYINLARI
13. a bir pozitif tam sayı olmak üzere yaşları farklı üç karde-
şin yaşları küçükten büyüğe sırasıyla
2a + 2, 3a -9 ve 2a + 4 tür.
Buna göre, küçük kardeş bugün kaç yaşındadır?
A) 22
B) 24
C) 26
4)-(201612.
D) 27
E) 28
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
13. a bir pozitif tam sayı olmak üzere yaşları farklı üç karde- şin yaşları küçükten büyüğe sırasıyla 2a + 2, 3a -9 ve 2a + 4 tür. Buna göre, küçük kardeş bugün kaç yaşındadır? A) 22 B) 24 C) 26 4)-(201612. D) 27 E) 28
1. Aşağıda verilen sayı doğrusunda K sayısı 2 ile 3 arasında,
Live M sayıları ise 3 ile 4 arasında rastgele bir noktadır.
0
Buna göre,
K+L+M
1
B) 10
D) 10,9
2
K
toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 9
3
E) 11,2
L M
4
3,9
3
31
C) 10,25
8
3.
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
1. Aşağıda verilen sayı doğrusunda K sayısı 2 ile 3 arasında, Live M sayıları ise 3 ile 4 arasında rastgele bir noktadır. 0 Buna göre, K+L+M 1 B) 10 D) 10,9 2 K toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 9 3 E) 11,2 L M 4 3,9 3 31 C) 10,25 8 3.
nEN ve a<b<0 olsun,
n çift sayma sayısı ise an> bdir.
n tek sayma sayısı ise an < b'dir.
neZ-(1) olmak üzere,
• a>1⇒a">a
• 0<a<1⇒a" <a
•-1<a<0⇒a">a
a<-1 ise
a2n > a
a2n-1 < a'dır.
TEST-1
x ve y tam sayıları için,
3 < 2x < 11
-4 <3y < 16
olduğuna göre, x - y ifadesinin alabileceği en büyük
değeri kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
(2011-PMYO)
Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde üç sayı gösterilmiştir.
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
nEN ve a<b<0 olsun, n çift sayma sayısı ise an> bdir. n tek sayma sayısı ise an < b'dir. neZ-(1) olmak üzere, • a>1⇒a">a • 0<a<1⇒a" <a •-1<a<0⇒a">a a<-1 ise a2n > a a2n-1 < a'dır. TEST-1 x ve y tam sayıları için, 3 < 2x < 11 -4 <3y < 16 olduğuna göre, x - y ifadesinin alabileceği en büyük değeri kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 (2011-PMYO) Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde üç sayı gösterilmiştir.
irinin
metre-
0 365
+2 +47
4+2
4
ESEN YAYINLARI
128
13.
81
soyulunod tobs C+C el
271-x<
(1)
eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaç-
tır?
enög snu8
ideaxoy id lige oply
A)-2 B) -3
act (3
3x+3
C) -4
-episyox 3180) felt inize
3-3x 8-61
AST (0, 0ST (0
-37
5
3-3
D)-5
11²
J5X
E) -6
01 (8 800 (A.
derin
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
irinin metre- 0 365 +2 +47 4+2 4 ESEN YAYINLARI 128 13. 81 soyulunod tobs C+C el 271-x< (1) eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaç- tır? enög snu8 ideaxoy id lige oply A)-2 B) -3 act (3 3x+3 C) -4 -episyox 3180) felt inize 3-3x 8-61 AST (0, 0ST (0 -37 5 3-3 D)-5 11² J5X E) -6 01 (8 800 (A. derin
dl
¾/12
4.
7
9x² 12x + 36 <18 x-36
9x²_30x+72 <0
3x²-10x+2440
Cansu, okulda öğrendiği eşitsizlikler konusunu pekiştirmek
için her bir karta birer eşitsizlik yazıyor. Daha sonra bu kart-
lardan birini seçiyor. Bu kart üzerinde yazan eşitsizliğin çö-
züm kümesini buluyor. Seçtiği kart aşağıda verilmiştir.
(3x-6)² < 18(x - 2)
Buna göre, Cansu'nun bulması gereken küme (aralık)
aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-∞0, 4)
D) (-2, 4)
B) (2, 4)
E) (2,00)
C) (4, 00)
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
dl ¾/12 4. 7 9x² 12x + 36 <18 x-36 9x²_30x+72 <0 3x²-10x+2440 Cansu, okulda öğrendiği eşitsizlikler konusunu pekiştirmek için her bir karta birer eşitsizlik yazıyor. Daha sonra bu kart- lardan birini seçiyor. Bu kart üzerinde yazan eşitsizliğin çö- züm kümesini buluyor. Seçtiği kart aşağıda verilmiştir. (3x-6)² < 18(x - 2) Buna göre, Cansu'nun bulması gereken küme (aralık) aşağıdakilerden hangisidir? A) (-∞0, 4) D) (-2, 4) B) (2, 4) E) (2,00) C) (4, 00)
13. a ve b gerçel sayılar olmak üzere,
3a> -1
A) -15
-4>b>-5 ubungob
aligned, nobrindlebati
cm olup genişlikleri
olduğuna göre, a.b nin en küçük tam sayı değeri
kaçtır?
landinigus seki
9.950.0
ev (3
B) -4
-14
Ill evil (a
D) -5
E) -11
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
13. a ve b gerçel sayılar olmak üzere, 3a> -1 A) -15 -4>b>-5 ubungob aligned, nobrindlebati cm olup genişlikleri olduğuna göre, a.b nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? landinigus seki 9.950.0 ev (3 B) -4 -14 Ill evil (a D) -5 E) -11
14. A=(5, 6, 9}
B=(3, 4, 5, 6, 7}
C = {0, 1, 5, 7}
kümeleri veriliyor.
f(x) = x ¹ 3 ₁ g(x) = √x-5, h(x) =
x-3
1112/2012
010
15/12/2014 10/2
o 10
7
A) 2
30 7
D) 3
fonksiyonlarının birbirinden farklı tanım kümeleri
yukarıda verilen A, B ve C kümeleridir.
50
2x+1=15 11
X
Buna göre, h(x) fonksiyonunun görüntü küme-
sindeki en büyük eleman kaçtır?
B) //
E) 15/05
7
c) 9/10
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
14. A=(5, 6, 9} B=(3, 4, 5, 6, 7} C = {0, 1, 5, 7} kümeleri veriliyor. f(x) = x ¹ 3 ₁ g(x) = √x-5, h(x) = x-3 1112/2012 010 15/12/2014 10/2 o 10 7 A) 2 30 7 D) 3 fonksiyonlarının birbirinden farklı tanım kümeleri yukarıda verilen A, B ve C kümeleridir. 50 2x+1=15 11 X Buna göre, h(x) fonksiyonunun görüntü küme- sindeki en büyük eleman kaçtır? B) // E) 15/05 7 c) 9/10
14.
U) (-4, 7)
f(x) =
5x+48, x<0
x²-2x
fonksiyonu veriliyor.
Buna göre, f(x) = 8 denklemini sağlayan x değerlerinin top-
snue
lamı kaçtır?
(om)
A) 6
B) 2
3
x > 0
E) [-4, 7]
C) -2
D) -4
E)-6
C13 E 14 D
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
14. U) (-4, 7) f(x) = 5x+48, x<0 x²-2x fonksiyonu veriliyor. Buna göre, f(x) = 8 denklemini sağlayan x değerlerinin top- snue lamı kaçtır? (om) A) 6 B) 2 3 x > 0 E) [-4, 7] C) -2 D) -4 E)-6 C13 E 14 D