Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Basit Eşitsizlikler Soruları

6.107
16.104
ma
AYINEVİ
DENEME
Ince kırmızı çıtalarla 8 eş dikdörtgen panele ayrılmış
bir sürgülü kapı 80 cm açıldığında Şekil 1'deki görüntü
oluşuyor. Ardından bu kapının sağa kaydırılması ile elde
edilen görüntü Şekil 2'de veriliyor.
80 cm
B) 144
Şekil 1
Şekil 2
Her bir dikdörtgen panelin genişliği santimetre
türünden bir tam sayı olduğuna göre, kapının
genişliği kaç santimetredir?
136
36 cm
C) 152
D) 160
E) 1680
34+X
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
6.107 16.104 ma AYINEVİ DENEME Ince kırmızı çıtalarla 8 eş dikdörtgen panele ayrılmış bir sürgülü kapı 80 cm açıldığında Şekil 1'deki görüntü oluşuyor. Ardından bu kapının sağa kaydırılması ile elde edilen görüntü Şekil 2'de veriliyor. 80 cm B) 144 Şekil 1 Şekil 2 Her bir dikdörtgen panelin genişliği santimetre türünden bir tam sayı olduğuna göre, kapının genişliği kaç santimetredir? 136 36 cm C) 152 D) 160 E) 1680 34+X
e Testi 47
nerilen süre 4 dakikadır.
mak isterseniz sayfa 315'deki forma "D/Y/B/N / Süre"
3.
8 (3
appleack
Futoshiki (anlamı: eşit değildir.) oyunu ilk defa Japonya'da orta-
ya çıkan bir zeka oyunudur. 4 x 4'lük, 5 x 5'lik vs. şeklinde deği-
şik boyutlu sayı tabloları üzerinde oynanabilir. Tablonun üzerin-
deki > ve < işaretleri, bu işaretlerin iki yanına yazılan sayıların
küçüklük ya da büyüklük kuralını sağlamasını gerektirir.
Tablo dolduğunda;
• satırlarda tekrar eden sayı bulunmaz.
Blum
• sütunlarda tekrar eden bulunmaz.
Dish.
sayı
• > ve < işaretlerinin iki yanındaki sayılar ilgili koşulu sağlar.
2
3
V
A
a 1 she isbusz
C
TEST
V
4
B) 6
b
CARI
32
Yukarıda verilen sayı tablosuna 1, 2, 3 ve 4 rakamları yerleştiri-
lecektir.
Tablo bu kurallara göre doldurulduğunda a + b + c toplamı kaç
olur?
A) 5
C) 7
sbrsluy
pained halbrengo Martine tid n
hay
D) 8
elyalanmal
molqar
E) 9
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
e Testi 47 nerilen süre 4 dakikadır. mak isterseniz sayfa 315'deki forma "D/Y/B/N / Süre" 3. 8 (3 appleack Futoshiki (anlamı: eşit değildir.) oyunu ilk defa Japonya'da orta- ya çıkan bir zeka oyunudur. 4 x 4'lük, 5 x 5'lik vs. şeklinde deği- şik boyutlu sayı tabloları üzerinde oynanabilir. Tablonun üzerin- deki > ve < işaretleri, bu işaretlerin iki yanına yazılan sayıların küçüklük ya da büyüklük kuralını sağlamasını gerektirir. Tablo dolduğunda; • satırlarda tekrar eden sayı bulunmaz. Blum • sütunlarda tekrar eden bulunmaz. Dish. sayı • > ve < işaretlerinin iki yanındaki sayılar ilgili koşulu sağlar. 2 3 V A a 1 she isbusz C TEST V 4 B) 6 b CARI 32 Yukarıda verilen sayı tablosuna 1, 2, 3 ve 4 rakamları yerleştiri- lecektir. Tablo bu kurallara göre doldurulduğunda a + b + c toplamı kaç olur? A) 5 C) 7 sbrsluy pained halbrengo Martine tid n hay D) 8 elyalanmal molqar E) 9
(0.1)
4p2 015
x² < x
X.y > 1
sadece bu
olduğuna göre, y nin en geniş değer aralığı ne-
dir?
A) (-1)
nik
329
12 11 2015
D) (1,00)
14.4
B)(-1,0)
112x1.y >1.²
1/2
-6) (0, 1)
E) (0,00)
2
EEBD
49
1 x
y > 3
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
(0.1) 4p2 015 x² < x X.y > 1 sadece bu olduğuna göre, y nin en geniş değer aralığı ne- dir? A) (-1) nik 329 12 11 2015 D) (1,00) 14.4 B)(-1,0) 112x1.y >1.² 1/2 -6) (0, 1) E) (0,00) 2 EEBD 49 1 x y > 3
Aşağıdaki tabloda herhangi bir rakamdan başlayıp çapraz
gitmeden ve kutucuk atlamadan yalnızca yatay ve dikey
doğrultuda istenilen kutucuk kadar ilerleniyor ve geçilen
kutucuklardaki rakamlar sırasıyla soldan sağa doğru yan yana
yazılarak sayılar oluşturuluyor.
Örneğin; 232, 324, 142, 51515, 212514, ...
2
1
2
3
2
5
2
keinora
4
1
Buna göre, oluşturulabilecek 5 basamaklı en büyük
sayı ile oluşturulabilecek 4 basamaklı en küçük sayının
çarpımının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
Aşağıdaki tabloda herhangi bir rakamdan başlayıp çapraz gitmeden ve kutucuk atlamadan yalnızca yatay ve dikey doğrultuda istenilen kutucuk kadar ilerleniyor ve geçilen kutucuklardaki rakamlar sırasıyla soldan sağa doğru yan yana yazılarak sayılar oluşturuluyor. Örneğin; 232, 324, 142, 51515, 212514, ... 2 1 2 3 2 5 2 keinora 4 1 Buna göre, oluşturulabilecek 5 basamaklı en büyük sayı ile oluşturulabilecek 4 basamaklı en küçük sayının çarpımının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4
7. İzmir'den İstanbul'a iki farklı yol vardır.
1. yol
İzmir
İstanbul
2. yol
1. yol: (3x + 117) km
2. yol: (5x-81) km
2. yol, 1. yoldan daha kısa olduğuna göre, x in alabilece-
ği en büyük tam sayı değeri kaçtır?
-A) 97
B) 98
C) 99
D) 100
E) 101
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
7. İzmir'den İstanbul'a iki farklı yol vardır. 1. yol İzmir İstanbul 2. yol 1. yol: (3x + 117) km 2. yol: (5x-81) km 2. yol, 1. yoldan daha kısa olduğuna göre, x in alabilece- ği en büyük tam sayı değeri kaçtır? -A) 97 B) 98 C) 99 D) 100 E) 101
19.
6₁4m=616n
(n=4 (m=6)
a tam sayı
-2<a <7
3<b<8
2
y
- 4=2ac14
15c5bc42 21 Ba
3/20
6
6
olduğuna göre, 2a + 5b nim alabileceği en büyük
tam sayı değert kaçtır?
A) 58 B) 51
C) 49
D) 47 E) 45
X=
ROBERT YAYINLARI
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
19. 6₁4m=616n (n=4 (m=6) a tam sayı -2<a <7 3<b<8 2 y - 4=2ac14 15c5bc42 21 Ba 3/20 6 6 olduğuna göre, 2a + 5b nim alabileceği en büyük tam sayı değert kaçtır? A) 58 B) 51 C) 49 D) 47 E) 45 X= ROBERT YAYINLARI
1. Aşağıda verilen sayı doğrusunda K sayısı 2 ile 3 arasında,
Live M sayıları ise 3 ile 4 arasında rastgele bir noktadır.
0
Buna göre,
K+L+M
1
B) 10
D) 10,9
2
K
toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 9
3
E) 11,2
L M
4
3,9
3
31
C) 10,25
8
3.
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
1. Aşağıda verilen sayı doğrusunda K sayısı 2 ile 3 arasında, Live M sayıları ise 3 ile 4 arasında rastgele bir noktadır. 0 Buna göre, K+L+M 1 B) 10 D) 10,9 2 K toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 9 3 E) 11,2 L M 4 3,9 3 31 C) 10,25 8 3.
Bir elektronik mağazasında satılan bazı cihazların üç farklı
markaya göre fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Elektronik Cihaz
Akıllı Telefon
Bilgisayar
Dijital Kamera
A
Markası
1400 TL
2640 TV
520 TL
A) 3000 ≤A≤ 5340
C) 2840 ≤A6500
B
C
Markası Markası
1520 TL
1800 TL
640 TL
Tabloda verilen elektronik cihazlardan, her biri farklı bir mar-
ka olacak biçimde, birer tane satın alan bir kişinin ödeyeceği
ücret A TL'dir.
(2060 TL
960 TL
480 TL
Buna göre, A sayısının değer aralığını gösteren eşitsiz-
lik aşağıdakilerden hangisidir?
B) 2450A5930
D) 2840 ≤ A ≤ 5340
E) 1920 ≤A4950
2060
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
Bir elektronik mağazasında satılan bazı cihazların üç farklı markaya göre fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Elektronik Cihaz Akıllı Telefon Bilgisayar Dijital Kamera A Markası 1400 TL 2640 TV 520 TL A) 3000 ≤A≤ 5340 C) 2840 ≤A6500 B C Markası Markası 1520 TL 1800 TL 640 TL Tabloda verilen elektronik cihazlardan, her biri farklı bir mar- ka olacak biçimde, birer tane satın alan bir kişinin ödeyeceği ücret A TL'dir. (2060 TL 960 TL 480 TL Buna göre, A sayısının değer aralığını gösteren eşitsiz- lik aşağıdakilerden hangisidir? B) 2450A5930 D) 2840 ≤ A ≤ 5340 E) 1920 ≤A4950 2060
3. Aynı saatte ders çalışmaya başlayan Furkan ve Merve,
x bir tam sayı olmak üzere her saat kaçar soru çözdük-
lerini tablolaştırıp panoya asmaktadır.
Furkan
Saat
1
23. X.
Soru S.
X + 12
X + 12
X + 12
X + 12
Saat
123...
Merve
x + 3
Soru S.
X+7
X+7
X+7
X+7
Merve, Furkan'dan daha fazla soru çözdüğüne
göre, x en fazla kaç olabilir?
A) 8
B) 9
C) 10 D) 11 E) 12
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
3. Aynı saatte ders çalışmaya başlayan Furkan ve Merve, x bir tam sayı olmak üzere her saat kaçar soru çözdük- lerini tablolaştırıp panoya asmaktadır. Furkan Saat 1 23. X. Soru S. X + 12 X + 12 X + 12 X + 12 Saat 123... Merve x + 3 Soru S. X+7 X+7 X+7 X+7 Merve, Furkan'dan daha fazla soru çözdüğüne göre, x en fazla kaç olabilir? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12
eis
5. a bir gerçek sayıdır.
-3<a<-2
olduğuna göre, a²+a³ ifadesinin alabileceği en küçük tam
sayı değeri kaçtır?
1=3
A) - 20
B)-22
C) -17 D) 5
2
-35 -3
a ² (1+9) - 184,
-9. (-2)<
-18
biror pozitif gercek
idir
22
E) 10
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
eis 5. a bir gerçek sayıdır. -3<a<-2 olduğuna göre, a²+a³ ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? 1=3 A) - 20 B)-22 C) -17 D) 5 2 -35 -3 a ² (1+9) - 184, -9. (-2)< -18 biror pozitif gercek idir 22 E) 10
11. Aşağıda en az 35,0 ve en fazla 40,0 derece ateş ölçen A
ve B dijital ateş ölçer görselleri verilmiştir. Ateş ölçerin vir-
gülden sonraki kısımları sadece 0 ve 5 değerlerini göster-
mektedir. A ateş ölçeri ile Alper'in, B ateş ölçeri ile Burhan'ın
vücut ısısı ölçülmüştür.
A
36,0
B
3 36,5
385
P: Cezmi'nin vücut sıcaklığı Alper'in vücut sıcaklığın-
dan azdır.
38,5
CLA
q: Cezmi'nin viscut sıcaklığı Burhan'ın vücut sıcaklığın-
1 dan fazla değildir.
önermeleri veriliyor.
q' v p önermesi yanlış olduğuna göre, Cezmi'nin vü-
cut ısısı kaç farklı değer alır?
A) 7
2C) -5
35<x< 40
D) 4
E) 3
11
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
11. Aşağıda en az 35,0 ve en fazla 40,0 derece ateş ölçen A ve B dijital ateş ölçer görselleri verilmiştir. Ateş ölçerin vir- gülden sonraki kısımları sadece 0 ve 5 değerlerini göster- mektedir. A ateş ölçeri ile Alper'in, B ateş ölçeri ile Burhan'ın vücut ısısı ölçülmüştür. A 36,0 B 3 36,5 385 P: Cezmi'nin vücut sıcaklığı Alper'in vücut sıcaklığın- dan azdır. 38,5 CLA q: Cezmi'nin viscut sıcaklığı Burhan'ın vücut sıcaklığın- 1 dan fazla değildir. önermeleri veriliyor. q' v p önermesi yanlış olduğuna göre, Cezmi'nin vü- cut ısısı kaç farklı değer alır? A) 7 2C) -5 35<x< 40 D) 4 E) 3 11
ÖSYM
Örnek: 20
ab ve sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, ondalık
gösterimleri
0707
K=a,b
L=b,c
M=c,a
biçiminde olan üç sayı veriliyor.
Ondalık gösterimi verilen sayılarda sıralama konusunu yanlış öğre-
nen Alican, bu üç sayının sıralamasının, birler basamağı yerine onda
birler basamağındaki değerin büyüklüğüne göre yapılacağını düşü-
nerek K<L<M sıralamasını elde ediyor.
Buna göre, bu sayıların doğru sıralaması aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) K<M<L
D) M<K<L
B) L<K<M
E) M<L<K
C) L<M<K
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
ÖSYM Örnek: 20 ab ve sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, ondalık gösterimleri 0707 K=a,b L=b,c M=c,a biçiminde olan üç sayı veriliyor. Ondalık gösterimi verilen sayılarda sıralama konusunu yanlış öğre- nen Alican, bu üç sayının sıralamasının, birler basamağı yerine onda birler basamağındaki değerin büyüklüğüne göre yapılacağını düşü- nerek K<L<M sıralamasını elde ediyor. Buna göre, bu sayıların doğru sıralaması aşağıdakilerden han- gisidir? A) K<M<L D) M<K<L B) L<K<M E) M<L<K C) L<M<K
SORU BİZDEN
3
abc5 dört basamaklı, xy iki basamaklı doğal sayılardır.
abc5|18
xy
bumülöd e'a min
160 V-X.0100 snupublo
olduğuna göre, xy doğal sayısının alabileceği kaç farklı
değer vardır?
ÇÖZÜM SIZDEN
2117
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
SORU BİZDEN 3 abc5 dört basamaklı, xy iki basamaklı doğal sayılardır. abc5|18 xy bumülöd e'a min 160 V-X.0100 snupublo olduğuna göre, xy doğal sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? ÇÖZÜM SIZDEN 2117
10. a, b ve c birer gerçel sayı olmak üzere,
a.c< 0
b.c < 0
a.c> b.c
a-b>0
olduğuna göre, aşağıdaki gösterimlerden hangisi
doğrudur?
A) →→→→++ +
B) *
C)
D) *
E) -
a b 0 C
b
a 0 C
+
C
0 a b
C0 b a
b 0
a c
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
10. a, b ve c birer gerçel sayı olmak üzere, a.c< 0 b.c < 0 a.c> b.c a-b>0 olduğuna göre, aşağıdaki gösterimlerden hangisi doğrudur? A) →→→→++ + B) * C) D) * E) - a b 0 C b a 0 C + C 0 a b C0 b a b 0 a c
10. (x-6)(5-2x) ≤0
eşitsizliğinin çözüm kümesi;
</5/2
X<
11. x≤6
II ≤x≤6
III.
2
IV. x ≥6
kümelerinin hangilerinin birleşimiy-
le elde edilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III C) I ve IV
E) III ve IV
D) II ve III
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
10. (x-6)(5-2x) ≤0 eşitsizliğinin çözüm kümesi; </5/2 X< 11. x≤6 II ≤x≤6 III. 2 IV. x ≥6 kümelerinin hangilerinin birleşimiy- le elde edilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve IV E) III ve IV D) II ve III
A) 7
B) 3
P
2. x ve y birer tam sayıdır.
A) 57
7>x>2
C) 5
D) 4
16
-22 ₂21 10
<0
3
B) 39
493×14
04y 29
9>y>0
-12-
0+8
E) 6
<15
-1 < y < 3
2 2
olduğuna göre, x² + y² nin en büyük değeri kaçtır?
C) 40
0-1
D) 49
E) 36
58 >xty) 9
Lise Matematik
Basit Eşitsizlikler
A) 7 B) 3 P 2. x ve y birer tam sayıdır. A) 57 7>x>2 C) 5 D) 4 16 -22 ₂21 10 <0 3 B) 39 493×14 04y 29 9>y>0 -12- 0+8 E) 6 <15 -1 < y < 3 2 2 olduğuna göre, x² + y² nin en büyük değeri kaçtır? C) 40 0-1 D) 49 E) 36 58 >xty) 9