Sayı Basamakları Soruları

sat
1 den 120 ye kadar doğal sayıls sat galat
natural numbers from 7atilar art arda y
120 are writte alarak
a yos seung the number A.
Kasat gal
A 12345678910...77vös sat
YÖS
sayısı oluşturuluyor.
Buna göre, A kaç basamaklıdır?
how many
accordingly, h
galg
a yös
a yosu 251
C) 253
is A?
alata at gag
sat galat
sat galata yös satively lata
galata yös galata yös sat galata
jalata y $255 galata
galata
Lise Matematik
Sayı Basamakları
sat 1 den 120 ye kadar doğal sayıls sat galat natural numbers from 7atilar art arda y 120 are writte alarak a yos seung the number A. Kasat gal A 12345678910...77vös sat YÖS sayısı oluşturuluyor. Buna göre, A kaç basamaklıdır? how many accordingly, h galg a yös a yosu 251 C) 253 is A? alata at gag sat galat sat galata yös satively lata galata yös galata yös sat galata jalata y $255 galata galata
re-
ali
5
MIZ VE REN
10. Soldan sağa 9 dan başlanarak 1 e kadar her rakam sayı
değeri kadar yan yana yazılarak
A = 999 ... 88 ... 1
sayısı oluşturulmuştur.
Buna göre, A sayısının soldan 32. basamağındaki
rakam kaçtır?
A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4
2.
Lise Matematik
Sayı Basamakları
re- ali 5 MIZ VE REN 10. Soldan sağa 9 dan başlanarak 1 e kadar her rakam sayı değeri kadar yan yana yazılarak A = 999 ... 88 ... 1 sayısı oluşturulmuştur. Buna göre, A sayısının soldan 32. basamağındaki rakam kaçtır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 2.
1984
62
7. DERS
birbirinden 16. Üç basamaklı ABC ve CAB sayılarının toplamı 994'tür.
Buna göre, A değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9 B) 8
C) 7 D) 6
E) 5
100A +10B+C +100€ +10A + B =994
110A+ 11B+10/c=994
SIFIR
BÖLM
A, B
B
Lise Matematik
Sayı Basamakları
1984 62 7. DERS birbirinden 16. Üç basamaklı ABC ve CAB sayılarının toplamı 994'tür. Buna göre, A değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 100A +10B+C +100€ +10A + B =994 110A+ 11B+10/c=994 SIFIR BÖLM A, B B
13.
460,3075=a.10+4.10² +b.10 +7.10° +3.10
Yukarıda yapılan çözümleme işlemine göre a+b+c
toplamının değeri kaçtır?
B) 8
A) 7
C) 9
D) 11
Sekilde verilen
metre, dis cave
Bu pistin iç
aralıklarla
Buna gö
A) 10
Lise Matematik
Sayı Basamakları
13. 460,3075=a.10+4.10² +b.10 +7.10° +3.10 Yukarıda yapılan çözümleme işlemine göre a+b+c toplamının değeri kaçtır? B) 8 A) 7 C) 9 D) 11 Sekilde verilen metre, dis cave Bu pistin iç aralıklarla Buna gö A) 10
11. Üç basamaklı ABC, AAB ve BCB sayıları için
ABC + BCB toplamı 4'e
ABC + AAB toplamı 11'e
tam bölünebilmektedir.
Buna göre, A + B + C toplamı en çok kaç olabilir?
A) 17
B) 18
C) 19
D) 20 E) 21
BHARGANY
21
379
ST HOHERC like
A1C - TLC
A
BFC #4K
111
AA 2
93
11K
h
Lise Matematik
Sayı Basamakları
11. Üç basamaklı ABC, AAB ve BCB sayıları için ABC + BCB toplamı 4'e ABC + AAB toplamı 11'e tam bölünebilmektedir. Buna göre, A + B + C toplamı en çok kaç olabilir? A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21 BHARGANY 21 379 ST HOHERC like A1C - TLC A BFC #4K 111 AA 2 93 11K h
TYT/Temel Matematik
3. Aşağıda özdeş kibrit çöpleriyle oluşturulmuş bir örüntü-
nün ilk üç adımı verilmiştir.
B
2+
1. adım
2
2. adım
3. adım
B) 7
2
Bu örüntünün ilk üç adımında sırasıyla 4 tane, 12 tane-
ve 24 tane kibrit çöpü kullanılmıştır.
3
Buna göre, kaçıncı adımda 112 tane kibrit çöpü kul-
lanılır?
A) 6
C) 8 D) 9
E) 10
5.
Lise Matematik
Sayı Basamakları
TYT/Temel Matematik 3. Aşağıda özdeş kibrit çöpleriyle oluşturulmuş bir örüntü- nün ilk üç adımı verilmiştir. B 2+ 1. adım 2 2. adım 3. adım B) 7 2 Bu örüntünün ilk üç adımında sırasıyla 4 tane, 12 tane- ve 24 tane kibrit çöpü kullanılmıştır. 3 Buna göre, kaçıncı adımda 112 tane kibrit çöpü kul- lanılır? A) 6 C) 8 D) 9 E) 10 5.
4.
43
A²-B²=8. (A-B)
olduğuna göre, kaç farklı iki basamaklı AB doğal
sayısı vardır?
A) 8
B) 9
C) 10
A²-8A= B² -8B
A (A-6)= B(B-8)
D) 13
E) 16
11,22 99
Test Grup T est Grup Test Grup Tes
Test Grup Test Grup
Lise Matematik
Sayı Basamakları
4. 43 A²-B²=8. (A-B) olduğuna göre, kaç farklı iki basamaklı AB doğal sayısı vardır? A) 8 B) 9 C) 10 A²-8A= B² -8B A (A-6)= B(B-8) D) 13 E) 16 11,22 99 Test Grup T est Grup Test Grup Tes Test Grup Test Grup
ÜSLÜ VE KÖKLÜ
8.
BİLGİ: Ondalık sayılarda çözümleme yapılırken, sayının
tam kısmında 10'un doğal sayı kuvvetleri, sayının
ondalık kısmında 10'un negatif tam sayı kuvvet-
leri kullanılır.
Örnek: 23,45 = 2.101 +3.100 +4.10-1 +5.10-2
Aşağıdaki tabloda x, y, z, t, u adlı besinlerin 100'er gra-
minda bulunan a, b, c, d vitaminlerinin miktarları gram
olarak verilmiştir.
Besin
X
y
N
t
u
a vitamini b vitamini c vitamini d vitamini
st
3.10-3
2.10-²
10-1
2.10-3
3.10-2
4.10-1
2.10-3
4.10-²
10-1
3.10-3
10-²
10-3
10-²
400
10-4
10-4
3.10-4
2.10-4
10-1
4.10-1
10-4
Örneğin, x besininin 100 gramında 4. 10-4 gram a vita-
mini vardır.
Buna göre, bu beş besinden hangisinde a, b, c, d vi-
taminlerinin toplam miktarı en çoktur?
A) X
B) y
C) Z
D) t
E) u
Lise Matematik
Sayı Basamakları
ÜSLÜ VE KÖKLÜ 8. BİLGİ: Ondalık sayılarda çözümleme yapılırken, sayının tam kısmında 10'un doğal sayı kuvvetleri, sayının ondalık kısmında 10'un negatif tam sayı kuvvet- leri kullanılır. Örnek: 23,45 = 2.101 +3.100 +4.10-1 +5.10-2 Aşağıdaki tabloda x, y, z, t, u adlı besinlerin 100'er gra- minda bulunan a, b, c, d vitaminlerinin miktarları gram olarak verilmiştir. Besin X y N t u a vitamini b vitamini c vitamini d vitamini st 3.10-3 2.10-² 10-1 2.10-3 3.10-2 4.10-1 2.10-3 4.10-² 10-1 3.10-3 10-² 10-3 10-² 400 10-4 10-4 3.10-4 2.10-4 10-1 4.10-1 10-4 Örneğin, x besininin 100 gramında 4. 10-4 gram a vita- mini vardır. Buna göre, bu beş besinden hangisinde a, b, c, d vi- taminlerinin toplam miktarı en çoktur? A) X B) y C) Z D) t E) u
8
4.
k, I,m bir kutuda bulunan üç farklı renkteki kalemle-
rin sayısını gösteriyor. k, l, m sıfırdan farklı rakamlar-
dır.
Başka bir kutudaki kalemlerin sayısı kl, Im, mk iki
basamaklı doğal sayıları kadar olduğuna göre iki
kutudaki toplam kalem sayısı en az kaçtır?
A) 44
B) 42
C) 39
D) 36
E) 30
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Sayı Basamakları
8 4. k, I,m bir kutuda bulunan üç farklı renkteki kalemle- rin sayısını gösteriyor. k, l, m sıfırdan farklı rakamlar- dır. Başka bir kutudaki kalemlerin sayısı kl, Im, mk iki basamaklı doğal sayıları kadar olduğuna göre iki kutudaki toplam kalem sayısı en az kaçtır? A) 44 B) 42 C) 39 D) 36 E) 30 Diğer sayfaya geçiniz.
55
O
OOX-
BIA
x=y=4
X = 6
y 2
3. Rakamları toplamı, rakamları farkının 4 katına eşit
olan iki basamaklı kaç doğal sayı vardır?
LY
C) 2
D) 3
A) Yoktur BY1
x + y =
Jx=54
5
a+b = 4/a-bl
4. AB iki basamaklı,
ABO üç basamaklı,
5
-4a-4b=a+b
34
32=56 2
5 3
E) 4
82
RI
C
Lise Matematik
Sayı Basamakları
55 O OOX- BIA x=y=4 X = 6 y 2 3. Rakamları toplamı, rakamları farkının 4 katına eşit olan iki basamaklı kaç doğal sayı vardır? LY C) 2 D) 3 A) Yoktur BY1 x + y = Jx=54 5 a+b = 4/a-bl 4. AB iki basamaklı, ABO üç basamaklı, 5 -4a-4b=a+b 34 32=56 2 5 3 E) 4 82 RI C
uğu
mbi-
10.
Sayma-Permütasyon
A={1, 2, 3, 4, 5)
kümesinin rakamları kullanılarak yazılabilen basa-
maklı sayıların toplamını kısa yoldan bulmanın yöntemi
şöyledir:
uuu
337
222
• Kümenin elemanları tekrar edilebilir.
Öyleyse, 5-5-5= 125 sayı
● 111 üç basamaklı en küçük sayı 555 üç basamaklı
en büyük sayı
• Sayıların hepsi 111 olsaydı toplam = 111-125,
hepsi 555 olsaydı toplam = 555-125
Öyleyse toplam 125-111 + 125-555
2
D) 54320
B) 1960
41625
dir.
Buna göre, bu kümenin elemanları ile oluşturabilen
rakamları tekrarsız 3 basamaklı tüm sayıların topla-
mı kaçtır?
A) 660
1665
C) 19980
E) 19600
125 (656
x
Lise Matematik
Sayı Basamakları
uğu mbi- 10. Sayma-Permütasyon A={1, 2, 3, 4, 5) kümesinin rakamları kullanılarak yazılabilen basa- maklı sayıların toplamını kısa yoldan bulmanın yöntemi şöyledir: uuu 337 222 • Kümenin elemanları tekrar edilebilir. Öyleyse, 5-5-5= 125 sayı ● 111 üç basamaklı en küçük sayı 555 üç basamaklı en büyük sayı • Sayıların hepsi 111 olsaydı toplam = 111-125, hepsi 555 olsaydı toplam = 555-125 Öyleyse toplam 125-111 + 125-555 2 D) 54320 B) 1960 41625 dir. Buna göre, bu kümenin elemanları ile oluşturabilen rakamları tekrarsız 3 basamaklı tüm sayıların topla- mı kaçtır? A) 660 1665 C) 19980 E) 19600 125 (656 x
3.
{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) kümesinin elemanları en
fazla birer kez kullanılarak iki basamaklı iki doğal
sayı yazılacaktır.
Bu iki doğal sayının toplamı en çok kaç olabilir?
A) 183 B) 185
C) 186 D) 187
E) 189
Te
7. İçi
bi
gs
Ċ
F
Lise Matematik
Sayı Basamakları
3. {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) kümesinin elemanları en fazla birer kez kullanılarak iki basamaklı iki doğal sayı yazılacaktır. Bu iki doğal sayının toplamı en çok kaç olabilir? A) 183 B) 185 C) 186 D) 187 E) 189 Te 7. İçi bi gs Ċ F
SAYI BASAMAKLARI - 1
akamları farklı üç
ük iki doğal sayı-
811
E) 812
5. AB, CD ve CD iki basamaklı birer doğal sayıdır.
AB
x CD
+ 57
BIR
Test 07
646
olduğuna göre, AB-DC çarpımının sonucu kaç-
tır?
A) 802 ) 817 C) 822 D) 838 E) 842
BC
9. AB ve BA iki basamaklı
AB-BA
AB-BA 9
alduğuna göre, A+B
A) 6
C) 1
10A+B 10
10A/B
HA F11B
9A-9B
Lise Matematik
Sayı Basamakları
SAYI BASAMAKLARI - 1 akamları farklı üç ük iki doğal sayı- 811 E) 812 5. AB, CD ve CD iki basamaklı birer doğal sayıdır. AB x CD + 57 BIR Test 07 646 olduğuna göre, AB-DC çarpımının sonucu kaç- tır? A) 802 ) 817 C) 822 D) 838 E) 842 BC 9. AB ve BA iki basamaklı AB-BA AB-BA 9 alduğuna göre, A+B A) 6 C) 1 10A+B 10 10A/B HA F11B 9A-9B
[←
x
C
125
Kemal
1010
Nazım
625
Murat
Bir TV programını izleyen Eda, bu programda Ke-
mal ve Nazım'ın söylediği sayıları çarpıp Murat'ın
söylediği sayıyı çıkarıyor.
Buna göre, Eda'nın bulduğu sayının rakamları
toplamı kaçtır?
A) 84
B) 85
C) 86 D) 87 E) 88
.vodafone TR
14:46
✓ %100
Lise Matematik
Sayı Basamakları
[← x C 125 Kemal 1010 Nazım 625 Murat Bir TV programını izleyen Eda, bu programda Ke- mal ve Nazım'ın söylediği sayıları çarpıp Murat'ın söylediği sayıyı çıkarıyor. Buna göre, Eda'nın bulduğu sayının rakamları toplamı kaçtır? A) 84 B) 85 C) 86 D) 87 E) 88 .vodafone TR 14:46 ✓ %100
u ab
akta-
ilen
HIZ
20
6. İki basamakl ab doğal sayısı rakamları toplamının
2x - 2 katına, iki basamaklı ba doğal sayısı rakamları
toplamının x + 1 katına eşittir.
Buna göre, x kaçtır? 2(a+b), 2x-2₂ lab.xt!
Xt
B) 4
C) 5
2x-2 2x+
D) 6+
E) 7 Sth
A)
+5/-88
+b-f²84) 3
1.D
2.A
3.A 4.D
5.C 6.B
27
Lise Matematik
Sayı Basamakları
u ab akta- ilen HIZ 20 6. İki basamakl ab doğal sayısı rakamları toplamının 2x - 2 katına, iki basamaklı ba doğal sayısı rakamları toplamının x + 1 katına eşittir. Buna göre, x kaçtır? 2(a+b), 2x-2₂ lab.xt! Xt B) 4 C) 5 2x-2 2x+ D) 6+ E) 7 Sth A) +5/-88 +b-f²84) 3 1.D 2.A 3.A 4.D 5.C 6.B 27
SI
N
a+2b
a ve b doğal sayılar olmak üzere
= 0,36
L
3833
33
2+25
3/2
C) 23
33
2b
eşitliği veriliyor.
Buna göre a+b toplamının alabileceği en küçük değer
kaçtır?
A) 13
D) 26
36
100
1
33++
E) 29
0,36
endemik
4.
Lise Matematik
Sayı Basamakları
SI N a+2b a ve b doğal sayılar olmak üzere = 0,36 L 3833 33 2+25 3/2 C) 23 33 2b eşitliği veriliyor. Buna göre a+b toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 13 D) 26 36 100 1 33++ E) 29 0,36 endemik 4.