Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sayı Basamakları Soruları

16. Ayşe, üç basamaklı XYZ doğal sayısını iki basamaklı XY
doğal sayısına bölüyor.
Böldükten sonra bölüm ile kalanın toplamının 17
olduğunu fark ediyor
Buna göre, Z rakamı kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Lise Matematik
Sayı Basamakları
16. Ayşe, üç basamaklı XYZ doğal sayısını iki basamaklı XY doğal sayısına bölüyor. Böldükten sonra bölüm ile kalanın toplamının 17 olduğunu fark ediyor Buna göre, Z rakamı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
2/2+4
[9=2]
19. Üç basamaklı ADB, ADC, DAA, DAD doğal sayıları
ADB <DAA 100 A 100+B < 100P+10A +A
1000+10A +O < 100A HOP+C
eşitsizliklerini sağlamaktadır.
DAD <ADC
Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?
A) A =D <B<C
C) D<A=B<C
B) C<A=B<D
DB<A=D<C
E) C<A=D<B
2017/LYS
01
5
Lise Matematik
Sayı Basamakları
2/2+4 [9=2] 19. Üç basamaklı ADB, ADC, DAA, DAD doğal sayıları ADB <DAA 100 A 100+B < 100P+10A +A 1000+10A +O < 100A HOP+C eşitsizliklerini sağlamaktadır. DAD <ADC Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) A =D <B<C C) D<A=B<C B) C<A=B<D DB<A=D<C E) C<A=D<B 2017/LYS 01 5
10. İki basamaklı bir AB sayısının rakamları toplamı bir asal
sayıya eşitse bu AB sayısına aday asal sayı denir.
Buna göre, kaç tane iki basamaklı aday asal sayı
vardır?
neleay
A) 29
B) 31
STEX
C) 32 D) 33
12.00
5 (2
E) 35
SE (A
Lise Matematik
Sayı Basamakları
10. İki basamaklı bir AB sayısının rakamları toplamı bir asal sayıya eşitse bu AB sayısına aday asal sayı denir. Buna göre, kaç tane iki basamaklı aday asal sayı vardır? neleay A) 29 B) 31 STEX C) 32 D) 33 12.00 5 (2 E) 35 SE (A
6. Ardışık 4 tane iki basamaklı doğal sayının çarpı-
mı aşağıdaki kurala göre yapılıyor.
Örnek:
X
22
23
24
25
2-2-2-2-16 120-2-3-4-5.
Buna göre AB, CD, EF ve KL şeklinde iki basa-
maklı ardışık sayılar yukarıdaki kurala göre çar-
pıldığında sonuç 360 çıktığına göre AB + CD +
EF + KL toplamı kaçtır?
ootil
A) 112 B) 115
C) 117 D) 118
E) 120
1
1
Lise Matematik
Sayı Basamakları
6. Ardışık 4 tane iki basamaklı doğal sayının çarpı- mı aşağıdaki kurala göre yapılıyor. Örnek: X 22 23 24 25 2-2-2-2-16 120-2-3-4-5. Buna göre AB, CD, EF ve KL şeklinde iki basa- maklı ardışık sayılar yukarıdaki kurala göre çar- pıldığında sonuç 360 çıktığına göre AB + CD + EF + KL toplamı kaçtır? ootil A) 112 B) 115 C) 117 D) 118 E) 120 1 1
3.
5 aile bir otelde numaraları üç basamaklı doğal sayılar
olan 5 farklı odaya yerleşmişlerdir. Oda numaraları ile il-
gili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
• Oda numaraları toplamı 1050'dir.
• Oda numaralarından 3 tanesi 200'den küçük, 2 tanesi
350'den büyüktür
Buna göre, oda numarası en büyük olan odanın nu-
marasının rakamları toplamının en büyük değeri kaç-
tır?
A) 14
B) 15
C) 17
D) 18
E) 20
Lise Matematik
Sayı Basamakları
3. 5 aile bir otelde numaraları üç basamaklı doğal sayılar olan 5 farklı odaya yerleşmişlerdir. Oda numaraları ile il- gili aşağıdaki bilgiler veriliyor. • Oda numaraları toplamı 1050'dir. • Oda numaralarından 3 tanesi 200'den küçük, 2 tanesi 350'den büyüktür Buna göre, oda numarası en büyük olan odanın nu- marasının rakamları toplamının en büyük değeri kaç- tır? A) 14 B) 15 C) 17 D) 18 E) 20
od deod abielle gümnülod staingia tigo abrosz
nixoş müt nipi
2. a ve b sıfırdan farklı rakamlar, ab2 ve 2ab üç basa-
maklı sayılardır.
ab2 + 2ab = 664
olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?
A) 5 B) 6
C)
C)
7
7
D)
8
D) 8 E) 9
Lise Matematik
Sayı Basamakları
od deod abielle gümnülod staingia tigo abrosz nixoş müt nipi 2. a ve b sıfırdan farklı rakamlar, ab2 ve 2ab üç basa- maklı sayılardır. ab2 + 2ab = 664 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 5 B) 6 C) C) 7 7 D) 8 D) 8 E) 9
6. Kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kendisin-
den büyük olan sayılara zengin sayı denir.
Örneğin 12 sayısının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenle-
rinin toplamı 6+4+3+2+1 = 16 olduğundan 12 sayısı
zengin sayıdır.
Buna göre iki basamaklı en büyük zengin sayının ra-
kamlarının toplamı kaçtır?
A) 12
B) 13
C) 14
(D) 15
E) 16
Lise Matematik
Sayı Basamakları
6. Kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kendisin- den büyük olan sayılara zengin sayı denir. Örneğin 12 sayısının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenle- rinin toplamı 6+4+3+2+1 = 16 olduğundan 12 sayısı zengin sayıdır. Buna göre iki basamaklı en büyük zengin sayının ra- kamlarının toplamı kaçtır? A) 12 B) 13 C) 14 (D) 15 E) 16
an
S
7.
a bir rakam olmak üzere, aşağıdaki sayı doğrusunda 4,0a
ile 4,a sayıları arası 5 eşit parçaya ayrılmıştır.
4,0a
|AB| = 0,18 birim
Buna göre, A + B toplamı kaçtır?
C) 8,72
A) 8,52
A
B) 8,64
B
4,a
D) 8,78
E) 8,84
Lise Matematik
Sayı Basamakları
an S 7. a bir rakam olmak üzere, aşağıdaki sayı doğrusunda 4,0a ile 4,a sayıları arası 5 eşit parçaya ayrılmıştır. 4,0a |AB| = 0,18 birim Buna göre, A + B toplamı kaçtır? C) 8,72 A) 8,52 A B) 8,64 B 4,a D) 8,78 E) 8,84
A
alabi-
açtır?
YEDIIKLIM ATOLYESER
98
02+29
32-22
10x +y -10g-7
8. xy ve yx iki basamaklı doğal sayılardır.
xy+yx 33
xy-yx 9
eşitliğini sağlayan kaç farklı xy sayısı
yazılabilir?
A)
5/0
D) 4
lixtlly
3x-Sy
B) 2
(2)
S
E) 5
C) 3
xty-9
2x=4
1
10. a p
de
fa
g
A
Lise Matematik
Sayı Basamakları
A alabi- açtır? YEDIIKLIM ATOLYESER 98 02+29 32-22 10x +y -10g-7 8. xy ve yx iki basamaklı doğal sayılardır. xy+yx 33 xy-yx 9 eşitliğini sağlayan kaç farklı xy sayısı yazılabilir? A) 5/0 D) 4 lixtlly 3x-Sy B) 2 (2) S E) 5 C) 3 xty-9 2x=4 1 10. a p de fa g A
20. Kerem 39 sayısından başlayarak ileriye doğru altışar altışar
sayarak iki basamaklı AB sayısına, bu sayıdan da geriye be-
şer beşer sayarak 12 sayısına ulaşıyor.
Buna göre bu koşula uygun kaç farklı AB sayısı vardır?
A) 1
C) 3
D) 4
B) 2
39+6x=AB
E) 5
ZAB-FX-12
5x+12=39+6x
Lise Matematik
Sayı Basamakları
20. Kerem 39 sayısından başlayarak ileriye doğru altışar altışar sayarak iki basamaklı AB sayısına, bu sayıdan da geriye be- şer beşer sayarak 12 sayısına ulaşıyor. Buna göre bu koşula uygun kaç farklı AB sayısı vardır? A) 1 C) 3 D) 4 B) 2 39+6x=AB E) 5 ZAB-FX-12 5x+12=39+6x
AB= 3A 3B
10A+B = 3A+3B
72=23
E) 27
2 7-
3. İki basamaklı doğal sayısının rakamları yer değiş-
tirildiğinde yine iki basamaklı bir sayı elde ediliyor.
Bu iki sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
A) 121 B) 143 C) 165 D) 176 E) 189
AS-KA
f
NAB ve BA iki basamaklı doğal doğal sayılar.
ABC-BAC = 360
eşitliğini sağlayan üç basamaklı rakam
kaç sayı yazılabilir?
sayılardır.
A) 26
B) 30
90(A-B)=360
Y
C) 35
D) 40
8. A B, C, D, E, F birbirinden farklı raka
ABC ve DEF üç basamaklı dağal say
en fazla kaçtır?
(A) 1839) B) 1753 C) 1641 D)
975
O
+864
19/3/12
1
Lise Matematik
Sayı Basamakları
AB= 3A 3B 10A+B = 3A+3B 72=23 E) 27 2 7- 3. İki basamaklı doğal sayısının rakamları yer değiş- tirildiğinde yine iki basamaklı bir sayı elde ediliyor. Bu iki sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 121 B) 143 C) 165 D) 176 E) 189 AS-KA f NAB ve BA iki basamaklı doğal doğal sayılar. ABC-BAC = 360 eşitliğini sağlayan üç basamaklı rakam kaç sayı yazılabilir? sayılardır. A) 26 B) 30 90(A-B)=360 Y C) 35 D) 40 8. A B, C, D, E, F birbirinden farklı raka ABC ve DEF üç basamaklı dağal say en fazla kaçtır? (A) 1839) B) 1753 C) 1641 D) 975 O +864 19/3/12 1
3. Herhangi bir doğal sayının sayı değerleri sırasıyla
9'dan çıkarılarak elde edilen yeni doğal sayı tersten
okununca ilk sayıya eşit oluyorsa bu sayılara "özel
sayı" denir.
Örneğin: 5364 için
9-5=4
9-3-6
9-6=3
9-4=5
elde edilen yeni sayı 4635'tir. Bu sayının tersten
okunuşu 5364 olduğu için 5364 sayısı özel sayı-
dır.
Dört basamaklı kaç tane özel sayı vardır?
C) 48
D) 80
A) 24
B) 36
E) 90
Lise Matematik
Sayı Basamakları
3. Herhangi bir doğal sayının sayı değerleri sırasıyla 9'dan çıkarılarak elde edilen yeni doğal sayı tersten okununca ilk sayıya eşit oluyorsa bu sayılara "özel sayı" denir. Örneğin: 5364 için 9-5=4 9-3-6 9-6=3 9-4=5 elde edilen yeni sayı 4635'tir. Bu sayının tersten okunuşu 5364 olduğu için 5364 sayısı özel sayı- dır. Dört basamaklı kaç tane özel sayı vardır? C) 48 D) 80 A) 24 B) 36 E) 90
102.10
51.2.101
3.17.2.101
on both
433.1,651
17.29.2.101
15. Üç basamaklı rakamları farklı bir A doğal sayısı yan
yana iki kez yazılarak altı basamaklı bir doğal sayı
oluşturuluyor.
gi
386386
386.104
Örnek: 236236 gibi
Buna göre, bu koşula uygun olan altı basamaklı;
1. Bir doğal sayı 13 ile her zaman tam bölünür.
CX En küçük doğal sayının 5 farklı asal böleni vardır.
III. En büyük çift sayının 6 farklı asal böleni vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
I ve III
E) ILve ill
CLven
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Sayı Basamakları
102.10 51.2.101 3.17.2.101 on both 433.1,651 17.29.2.101 15. Üç basamaklı rakamları farklı bir A doğal sayısı yan yana iki kez yazılarak altı basamaklı bir doğal sayı oluşturuluyor. gi 386386 386.104 Örnek: 236236 gibi Buna göre, bu koşula uygun olan altı basamaklı; 1. Bir doğal sayı 13 ile her zaman tam bölünür. CX En küçük doğal sayının 5 farklı asal böleni vardır. III. En büyük çift sayının 6 farklı asal böleni vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III I ve III E) ILve ill CLven Diğer sayfaya geçiniz.
6.
+
312
ab
...
1872
Buna göre, çarpma işlemi doğru yapıl-
saydı sonuç en çok kaç olurdu?
A) 4680
D)
Yandaki hatalı yapılmış çarpma işleminde
her bir nokta bir rakamı göstermektedir.
13104
B) 7488
E) 15912
C) 10296
9_
Lise Matematik
Sayı Basamakları
6. + 312 ab ... 1872 Buna göre, çarpma işlemi doğru yapıl- saydı sonuç en çok kaç olurdu? A) 4680 D) Yandaki hatalı yapılmış çarpma işleminde her bir nokta bir rakamı göstermektedir. 13104 B) 7488 E) 15912 C) 10296 9_
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
11. Sıfırdan farklı rakamlarla oluşturulan üç basamaklı bir...
doğal sayının, birler ve onlar basamağındaki rakamlar`
yer değiştirdiğinde sayının değeri 45 artıyor; birler ve
yüzler basamağındaki rakamlar yer değiştirdiğinde ise
sayının değeri 297 azalıyor.
Buna göre, bu sayının rakamları toplamı kaçtır?
C) 14
D) 18
E) 15
1
A) 17
B) 16
A B C
ACB = ABC +45
ABC -297 = CBF
12-29-ABC
10C+B=10B+C=45
9(c+B)=45
ABC
CBA
297
obtc-Yout!
Lise Matematik
Sayı Basamakları
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 11. Sıfırdan farklı rakamlarla oluşturulan üç basamaklı bir... doğal sayının, birler ve onlar basamağındaki rakamlar` yer değiştirdiğinde sayının değeri 45 artıyor; birler ve yüzler basamağındaki rakamlar yer değiştirdiğinde ise sayının değeri 297 azalıyor. Buna göre, bu sayının rakamları toplamı kaçtır? C) 14 D) 18 E) 15 1 A) 17 B) 16 A B C ACB = ABC +45 ABC -297 = CBF 12-29-ABC 10C+B=10B+C=45 9(c+B)=45 ABC CBA 297 obtc-Yout!
8. ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır. ab sayısı
rakamları toplamının x katına, ba sayısı rakamları
toplamının x - 3 katına eşittir.
Buna göre, x kaçtır?
A) 7
B) 8 C) 11 D) 15 E) 18
BENİM HOCAM
V
Lise Matematik
Sayı Basamakları
8. ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır. ab sayısı rakamları toplamının x katına, ba sayısı rakamları toplamının x - 3 katına eşittir. Buna göre, x kaçtır? A) 7 B) 8 C) 11 D) 15 E) 18 BENİM HOCAM V