Yüzde Problemleri Soruları

7.
A) 24
1-2. Üniteler
Feyza Hanım dondurucudan çıkardığı bir yiyeceğin sıcaklığını 3 farklı zamanda kontrol etmiş ve aşağıdaki değerlere ulaşmıştır. Yi-
yeceğin sıcaklığı her geçen dakika eşit miktarda yükselmektedir.
°℃
50
dedantadtt
1. kontrol
40
30
20
Lise Matematik
Yüzde Problemleri Soru Çözümü
7. A) 24 1-2. Üniteler Feyza Hanım dondurucudan çıkardığı bir yiyeceğin sıcaklığını 3 farklı zamanda kontrol etmiş ve aşağıdaki değerlere ulaşmıştır. Yi- yeceğin sıcaklığı her geçen dakika eşit miktarda yükselmektedir. °℃ 50 dedantadtt 1. kontrol 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 B) 32 -40 °C 50 40 30 20 10 .0 -10 -20 -30 -40 2. kontrol °C 50 -0 C) 34 -10 30 3. kontrol 1. kontrolden 2. kontrole kadar geçen sürede yiyeceğin ortalama sıcaklık değeri, 2. kontrolden 3. kontrole kadar geçen sü- redeki ortalama sıcaklık değerinden kaç derece düşüktür? FASİKÜL D) 48
16. Bir gruptaki kişilerin okudukları gazete çeşitleriyle ilgili yapı-
lan çalışmada
●
●
% 5'inin herhangi bir gazete okumadığı
2|5
% 60'ının spor gazetesi okuduğu
belirlenmiştir.
Spor gazetesi 2,4 TL'ye ve ekonomi gazetesi 3,6 TL'ye satıl-
maktadır.
A) 2/
Lise Matematik
Yüzde Problemleri Soru Çözümü
16. Bir gruptaki kişilerin okudukları gazete çeşitleriyle ilgili yapı- lan çalışmada ● ● % 5'inin herhangi bir gazete okumadığı 2|5 % 60'ının spor gazetesi okuduğu belirlenmiştir. Spor gazetesi 2,4 TL'ye ve ekonomi gazetesi 3,6 TL'ye satıl- maktadır. A) 2/2/2 % 65'inin ekonomi gazetesi okuduğu Buna göre, hem spor hem de ekonomi gazetesini alanla- rın ödediği toplam ücret sadece spor gazetesini alanla- rin bu gazeteye ödediği toplam ücretin kaç katına eşittir? 4 3)/172 B) C) 6 5 0418 D) 3 4 E) 5|2
Bir kuruyemiş satıcısı bir miktar yaş üzüm ve yaş incir
satın alarak bunları kurutup satmayı planlamıştır.
Bu durumla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
Kilogramı 4 TL'den 40 kilogram yaş üzüm ve kilogra-
mi 8 TL'den 20 kilogram yaş incir satın almıştır.
Y
Lise Matematik
Yüzde Problemleri Soru Çözümü
Bir kuruyemiş satıcısı bir miktar yaş üzüm ve yaş incir satın alarak bunları kurutup satmayı planlamıştır. Bu durumla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Kilogramı 4 TL'den 40 kilogram yaş üzüm ve kilogra- mi 8 TL'den 20 kilogram yaş incir satın almıştır. Yaş üzümün %10 u, yaş incirin % 40 ı) çürük çıkmış 1 ve satıcı çürük kısmı çöpe atmıştır. Yaş üzüm kurutulunca ağırlığının % 25 ini, yaş incir kurutulunca ağırlığının % 50 sini kaybetmiştir. Satıcı elde ettiği kuru üzüm ve kuru incirin her birini, alış fiyatlarına göre % 100 kâr ile satmıştır. Buna göre, satıcı tüm satış sonunda kaç TL zarar et- miştir? 16
8.
Kalemli tablet almak isteyen Kemal, bir ay ara ile tabletlerin fi-
yatlarını aşağıdaki tabloya yazmıştır.
Tablet adı
A
B
C
D
1 Eylül 2021
X 2350 TL
9
3100 TL
Z3600 TL 396
1 Ekim 2021
2632 TL
3503 TL
3996 TL
t4250 TL382 4632,5 TL
A tabletindeki artış yüz
Lise Matematik
Yüzde Problemleri Soru Çözümü
8. Kalemli tablet almak isteyen Kemal, bir ay ara ile tabletlerin fi- yatlarını aşağıdaki tabloya yazmıştır. Tablet adı A B C D 1 Eylül 2021 X 2350 TL 9 3100 TL Z3600 TL 396 1 Ekim 2021 2632 TL 3503 TL 3996 TL t4250 TL382 4632,5 TL A tabletindeki artış yüzdesi x, B tabletindeki artış yüzdesi y, C tabletindeki artış yüzdesi z ve D tabletindeki artış yüzdesi t'dir. A) x <y<z<t C)t<z<y<x 282 03 Buna göre x, y, z ve t arasındaki sıralama aşağıdakiler- den hangisidir? B) y<z<x<t D) t<x<y<Z 5 2632 2350 282 E) t-z<x<y 710 10. Uludağ pistler H 4632,5 4250,0 382, 5 Bur aşa A) B) C) D
16. Bir memur maaşının % 20 sini ev kirası-
na vermektedir. Memurun maaşında artış olma-
dığı halde, ev sahibi kiraya % 50 zam yapıyor.
Buna göre, son durumda memur maaşının
yüzde kaçını ev kirasına verir?
A) 25
B) 30
C) 35
E
D) 40 E) 50
Lise Matematik
Yüzde Problemleri Soru Çözümü
16. Bir memur maaşının % 20 sini ev kirası- na vermektedir. Memurun maaşında artış olma- dığı halde, ev sahibi kiraya % 50 zam yapıyor. Buna göre, son durumda memur maaşının yüzde kaçını ev kirasına verir? A) 25 B) 30 C) 35 E D) 40 E) 50
11
x=75
Her biri eşit olan 10 taksitle, satış fiyatının %25 fazla-
sina,
II. Satış fiyatının yüzde 20 eksiğine peşin olarak satın
alınabiliyor.
Bir ürün;
1.
Buna göre, kaçıncı taksit yatırılırken ilk defa peşin fiyatı
aşılmış olur?
A) 5 B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Lise Matematik
Yüzde Problemleri Soru Çözümü
11 x=75 Her biri eşit olan 10 taksitle, satış fiyatının %25 fazla- sina, II. Satış fiyatının yüzde 20 eksiğine peşin olarak satın alınabiliyor. Bir ürün; 1. Buna göre, kaçıncı taksit yatırılırken ilk defa peşin fiyatı aşılmış olur? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
18. Bir miktar buğdaydan ağırlığının %60'ı kadar un, undan
ise ağırlığının %120'si kadar hamur, hamurun ağırlığının
%75'i kadar ekmek elde edilmektedir.
$3
Buna göre, 162 kg ekmek elde etmek için kaç kg
buğday gereklidir?
A) 200
B) 240
C) 280
D) 300
E) 360
Lise Matematik
Yüzde Problemleri Soru Çözümü
18. Bir miktar buğdaydan ağırlığının %60'ı kadar un, undan ise ağırlığının %120'si kadar hamur, hamurun ağırlığının %75'i kadar ekmek elde edilmektedir. $3 Buna göre, 162 kg ekmek elde etmek için kaç kg buğday gereklidir? A) 200 B) 240 C) 280 D) 300 E) 360
22. Burak ve Berke'nin bir teknoloji mağazasından aldıkları
cep telefonları için yaptıkları ödemeler aşağıda verilmiş-
tir.
Hox
Peşinat Yüzdesi Aylık taksit tutarı
(TL)
Burak
300
Berke
20
800 -
Her ikisinin de yaptıkları peşin ödemelerden sonra taksit-
le
Lise Matematik
Yüzde Problemleri Soru Çözümü
22. Burak ve Berke'nin bir teknoloji mağazasından aldıkları cep telefonları için yaptıkları ödemeler aşağıda verilmiş- tir. Hox Peşinat Yüzdesi Aylık taksit tutarı (TL) Burak 300 Berke 20 800 - Her ikisinin de yaptıkları peşin ödemelerden sonra taksit- le ödeyeceği toplam tutar eşittir. (%) 25 Her bir cep telefonunun fiyatı 4000 TL'den az olduğu- na göre, Burak ve Berke aldıkları cep telefonları için toplam kaç TL ödeme yapacaklardır? (A) A) 6200 B) 6400 C) 6800 D) 7200 E) 7800
360
grup yemek saatini gösteren di
Pal ekran dakika kam, 2 grup yemek saatini gösteren
Buna göre 1. gruburkranında gözükmeyen dakika
kiaminin rakamları toptami kaçtır?
A) 4
C) 8
D) 81 000
21. Bir tekstil atölyesi tüm dünyaya yayılan bir salgın nedeniy-
le
Lise Matematik
Yüzde Problemleri Soru Çözümü
360 grup yemek saatini gösteren di Pal ekran dakika kam, 2 grup yemek saatini gösteren Buna göre 1. gruburkranında gözükmeyen dakika kiaminin rakamları toptami kaçtır? A) 4 C) 8 D) 81 000 21. Bir tekstil atölyesi tüm dünyaya yayılan bir salgın nedeniy- le üretimini bez maskeye çevirerek yurt içi ve yurt dışından gelen talepleri karşılamaya çalışmaktadır. Bu atölye ilk etap- ta ürettiği maskelerin % 25'ini ihraç etmekte fakat yurt di- şından gelen yoğun talep doğrultusunda üretimini 15 000 arttırıp bu maskelerin tamamını yurt dışına gönderdiğinde ihraç ettiği maskelerin oranı ürettiği tüm maskeler içerisin- de % 40'a çıkmaktadır. Buna göre, bu tekstil atölyesinde son durumda üreti- len toplam bez maske sayısı kaçtır? A) 60 000 B) 72 000 25x+15000 =x+86+10 16 13222 E) 10 263776 E) 90 000 150000 60000 30x - 32 250x + -400x4 (y+ 3) + (y + 2). 2007 = 150x 15% + 300 115 Diğer sayfaya geçin C) 75 000 (100x+15 000 124
13. Bir manavın elindeki portakallar % 20 oranında çürüyerek
fire veriyor.
Buna göre, portakalların maliyeti % kaç artar?
A geben sho
C) 28
exter
D) 30
eat.ch
A) 25
488 12015
101
Ba
B) 26
sinuud
E) 32
Lise Matematik
Yüzde Problemleri Soru Çözümü
13. Bir manavın elindeki portakallar % 20 oranında çürüyerek fire veriyor. Buna göre, portakalların maliyeti % kaç artar? A geben sho C) 28 exter D) 30 eat.ch A) 25 488 12015 101 Ba B) 26 sinuud E) 32
5.
BAŞLANGIÇ SORULARI
CARCASSO
Bir mağaza "iki ürün alana ucuz olanı bedava" kampan-
yası düzenlemiştir. 20 TL ve 10 TL lik iki ürünü Zeynep
kampanyadan önce, Fatma ise kampanya esnasında al-
mıştır.
Buna göre, Zeynep, Fatma'ya göre yüzde kaç daha
fazla öd
Lise Matematik
Yüzde Problemleri Soru Çözümü
5. BAŞLANGIÇ SORULARI CARCASSO Bir mağaza "iki ürün alana ucuz olanı bedava" kampan- yası düzenlemiştir. 20 TL ve 10 TL lik iki ürünü Zeynep kampanyadan önce, Fatma ise kampanya esnasında al- mıştır. Buna göre, Zeynep, Fatma'ya göre yüzde kaç daha fazla ödemiştir? 2012 1.01 X
9.
Bir esnaf satın aldığı belli adet ürünü % 20 kârla satma-
yı planlıyor. Ürünlerinin yarısını bu kâr oranı ile satıyor.
Ürünlerinin geri kalan kısmı sel sonucunda % 20 kayba
uğruyor.
10x adet 104 al fiyat
Buna göre, esnafın planladığı kâr miktarını elde
Lise Matematik
Yüzde Problemleri Soru Çözümü
9. Bir esnaf satın aldığı belli adet ürünü % 20 kârla satma- yı planlıyor. Ürünlerinin yarısını bu kâr oranı ile satıyor. Ürünlerinin geri kalan kısmı sel sonucunda % 20 kayba uğruyor. 10x adet 104 al fiyat Buna göre, esnafın planladığı kâr miktarını elde ede- bilmesi için geri kalan malları yüzde kaç kârla sat- malıdır? A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70