Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Histogram Soruları

25. 8, 10, 5, 2, 3, 5, 8, 7, 8 sayı dizisine
●
x sayısı eklendiğinde medyanı değişmiyor.
x, y ve z sayıları eklendiğinde modu değişiyor ve modu
tek bir değer alıyor.
Buna göre, x + y + z toplamı en az kaçtır?
D) 17)
A) 11
B) 13
C) 16
E) 21
213151 517,8,8,8,10
Lise Matematik
Histogram
25. 8, 10, 5, 2, 3, 5, 8, 7, 8 sayı dizisine ● x sayısı eklendiğinde medyanı değişmiyor. x, y ve z sayıları eklendiğinde modu değişiyor ve modu tek bir değer alıyor. Buna göre, x + y + z toplamı en az kaçtır? D) 17) A) 11 B) 13 C) 16 E) 21 213151 517,8,8,8,10
te
a-
a-
Dit
51-
40
B
eri
-
-1
2
A
26. Bir fabrikada 2021 yılında üretilen toplam 10800 tane A, B ve
C model kazakların üretim miktarlarının dağılımı aşağıdaki da-
iresel grafikte gösterilmiştir.
36k=19800
k=300
X+30
45
12.0
+3X=0
80
x (x+3)
40
A) (40, 44)
2021 yılında üretilen bu üç model kazaktan toplam 6000 ta-
nesi satılmıştır. Her bir kazak modeli için 2021 yılında satılan
kazak sayısının, o yıl üretilen aynı model kazak sayısına oranı
yüzde olarak aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.
4 Satış Yüzdesi (%)
A
h
2289 = 105
19.3000156000
184
190°
D) (52, 56)
8720
2280 2280
19 12
38
1200
74
B
70⁰
B
100° (OK.
C
25
Buna göre, A model kazağın satış yüzdesi aşağıdaki ara-
lıkların hangisinde bulunur?
B) (44, 48)
C
eter des
mu
2
=//=
2.118.30
E) (56, 60)
Model
defo
131
1.7300
8
2520
1200
3720
7-300
10.300
C) (48, 52)
200
Lise Matematik
Histogram
te a- a- Dit 51- 40 B eri - -1 2 A 26. Bir fabrikada 2021 yılında üretilen toplam 10800 tane A, B ve C model kazakların üretim miktarlarının dağılımı aşağıdaki da- iresel grafikte gösterilmiştir. 36k=19800 k=300 X+30 45 12.0 +3X=0 80 x (x+3) 40 A) (40, 44) 2021 yılında üretilen bu üç model kazaktan toplam 6000 ta- nesi satılmıştır. Her bir kazak modeli için 2021 yılında satılan kazak sayısının, o yıl üretilen aynı model kazak sayısına oranı yüzde olarak aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. 4 Satış Yüzdesi (%) A h 2289 = 105 19.3000156000 184 190° D) (52, 56) 8720 2280 2280 19 12 38 1200 74 B 70⁰ B 100° (OK. C 25 Buna göre, A model kazağın satış yüzdesi aşağıdaki ara- lıkların hangisinde bulunur? B) (44, 48) C eter des mu 2 =//= 2.118.30 E) (56, 60) Model defo 131 1.7300 8 2520 1200 3720 7-300 10.300 C) (48, 52) 200
ÖRNEK-24
Bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notlar
aşağıda verilmiştir.
40, 40, 45, 47, 52, 55, 55, 60, 62, 62, 65, 70, 72, 74, 75, 78, 80,
80, 85, 85, 90, 92, 100, 100
Buna göre, bu notlarla yapılacak 6 sütunlu bir histogramda
aralıklardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 40-55
B) 50-65
D) 76-87
E) 85-100
C) 65-75
Lise Matematik
Histogram
ÖRNEK-24 Bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notlar aşağıda verilmiştir. 40, 40, 45, 47, 52, 55, 55, 60, 62, 62, 65, 70, 72, 74, 75, 78, 80, 80, 85, 85, 90, 92, 100, 100 Buna göre, bu notlarla yapılacak 6 sütunlu bir histogramda aralıklardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) 40-55 B) 50-65 D) 76-87 E) 85-100 C) 65-75
15. Bir veri grubundaki sayilar küçükten büyüğe doğru
siralandilinda veri sayısı tek ise ortadaki sayiya, veri say
gift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasina o veri
grubunun medyani (ortanca) denit
Aşağıdaki histogram, bir siniftaki öğrencilerin ağrikan le
oluşturulmuştur
∞0 in 3 N
A) 36
8
5
2
Ogrenci say
25-30
9E-TE
8) 36,5
37-42
43-48
Öğrencilerin ağırlıklan kilogram cinsinden tam sayı
olduğuna göre, bu siniftaki öğrencilerin abriklannin
oluşturduğu veri grubunun medyanı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
Ağırlik (kg)
C) 37,5
D) 42,5
VINE ADAL
E) 43
17. A
E
Lise Matematik
Histogram
15. Bir veri grubundaki sayilar küçükten büyüğe doğru siralandilinda veri sayısı tek ise ortadaki sayiya, veri say gift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasina o veri grubunun medyani (ortanca) denit Aşağıdaki histogram, bir siniftaki öğrencilerin ağrikan le oluşturulmuştur ∞0 in 3 N A) 36 8 5 2 Ogrenci say 25-30 9E-TE 8) 36,5 37-42 43-48 Öğrencilerin ağırlıklan kilogram cinsinden tam sayı olduğuna göre, bu siniftaki öğrencilerin abriklannin oluşturduğu veri grubunun medyanı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ağırlik (kg) C) 37,5 D) 42,5 VINE ADAL E) 43 17. A E
m.
or
lik
B
i
L
6
B
S
39. Psikoloğun insanlardan öğrenebilecekleri nelerdir?
Bilimsel bakış açısı ile bu sorunun cevabını bulma çabası,
fazlasıyla zor ve karmaşık bir biçim alacaktır. Bununla
birlikte böyle bir çaba, birçok açıdan yararlı olacaktır.
Bu parçada aşağıdaki durum eklerinden hangisi
yoktur?
A) gi
Bulunma
dade
B) Ayrilma
C) Yönelme
E) Belirtme
40. Batı'da "romantik aşk" kavramı son birkaç kuşakta egemen
oldu Amerika'da geleneksel yapının etkinliği tümüyle
silinmemesine karşın büyük çoğunluk, kişisel yaşamı
içinde kendiliğinden oluşup evlilikle sonlanacak olan
"romantik askı" aramaktadır
Lise Matematik
Histogram
m. or lik B i L 6 B S 39. Psikoloğun insanlardan öğrenebilecekleri nelerdir? Bilimsel bakış açısı ile bu sorunun cevabını bulma çabası, fazlasıyla zor ve karmaşık bir biçim alacaktır. Bununla birlikte böyle bir çaba, birçok açıdan yararlı olacaktır. Bu parçada aşağıdaki durum eklerinden hangisi yoktur? A) gi Bulunma dade B) Ayrilma C) Yönelme E) Belirtme 40. Batı'da "romantik aşk" kavramı son birkaç kuşakta egemen oldu Amerika'da geleneksel yapının etkinliği tümüyle silinmemesine karşın büyük çoğunluk, kişisel yaşamı içinde kendiliğinden oluşup evlilikle sonlanacak olan "romantik askı" aramaktadır
i olamaz?
D) 1
D) 48
HUB
Çıkış Çizgisi
Yukarıdaki voleybol sahasında fileye uzaklıkları şekildeki
gibi olan Ayşe, Beliz ve Canan'dan fileye en yakın olan Ayşe,
en uzak olan ise Beliz'dir.
Buna göre, çıkış çizgisine en yakın olandan en uzak ola-
na sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Canan, Beliz, Ayşe
B) Ayşe, Canan, Beliz
C) Canan, Ayşe, Beliz
D) Beliz, Canan, Ayşe
E) Beliz, Ayşe, Canan
SORU BANKASI
7.B
8.A
MERT HOCA
10
9.B
Lise Matematik
Histogram
i olamaz? D) 1 D) 48 HUB Çıkış Çizgisi Yukarıdaki voleybol sahasında fileye uzaklıkları şekildeki gibi olan Ayşe, Beliz ve Canan'dan fileye en yakın olan Ayşe, en uzak olan ise Beliz'dir. Buna göre, çıkış çizgisine en yakın olandan en uzak ola- na sıralama aşağıdakilerden hangisidir? A) Canan, Beliz, Ayşe B) Ayşe, Canan, Beliz C) Canan, Ayşe, Beliz D) Beliz, Canan, Ayşe E) Beliz, Ayşe, Canan SORU BANKASI 7.B 8.A MERT HOCA 10 9.B
3. Üzerine güneş ışığı düşürülen bir şemsiyenin üç farklı
bölgesindeki yansıyan ışınlar şekildeki gibi gösterilmiştir.
JI
Yeşil
K
K
A) Yeşil
B)
Mavi
C)
D)
E)
L
Yeşil
Beyaz
Mavi
Buna göre; K, L ve M bölgelerinin rengi hangi şıkta
doğru verilmiştir?
M
L
Beyaz
Siyah
Siyah
Yeşil
Siyah
Tüm
renkler
M
Siyah
Beyaz
Beyaz
Siyah
Sari
Lise Matematik
Histogram
3. Üzerine güneş ışığı düşürülen bir şemsiyenin üç farklı bölgesindeki yansıyan ışınlar şekildeki gibi gösterilmiştir. JI Yeşil K K A) Yeşil B) Mavi C) D) E) L Yeşil Beyaz Mavi Buna göre; K, L ve M bölgelerinin rengi hangi şıkta doğru verilmiştir? M L Beyaz Siyah Siyah Yeşil Siyah Tüm renkler M Siyah Beyaz Beyaz Siyah Sari
xy
= x br
2 A(x-1, y-2) noktasının x eksenine uzaklığı 5 br, y
eksenine uzaklığı 3 br olduğuna göre, x-y çarpımı
hangi değeri alamaz?
A)-14 B)-12
B)-12
y-2=5
y₁ = 7
C) 6 D) 15
D)
15
<-1
x =
=3
4
28
5.
Lise Matematik
Histogram
xy = x br 2 A(x-1, y-2) noktasının x eksenine uzaklığı 5 br, y eksenine uzaklığı 3 br olduğuna göre, x-y çarpımı hangi değeri alamaz? A)-14 B)-12 B)-12 y-2=5 y₁ = 7 C) 6 D) 15 D) 15 <-1 x = =3 4 28 5.
14. a ve b birer doğal sayı olmak üzere √².b = a√b dir.
Dört farklı büyüklükteki Türk bayrağının ölçülerine göre, bayrak direğinin uzunluğunun olması gereken
aralıkları aşağıda verilmiştir.
10-12 metre
A)
2x3m
√140 m
12-15 metre
2x3m
8)
3x4,5m
10/2 m
C*
Buna göre aşağıda verilen Türk bayraklarından hangisinin asılı olduğu direğin yüksekliği, bu
bayrak için belirlenen aralıkta değildir?
3 x 4,5 m
15-17 metre
C*
4x6m
3√30 m
C+
4x6m
17-20 metre
C*
D)
5x7,5 m
w 49
C+
5x7,5 m
C⭑
Lise Matematik
Histogram
14. a ve b birer doğal sayı olmak üzere √².b = a√b dir. Dört farklı büyüklükteki Türk bayrağının ölçülerine göre, bayrak direğinin uzunluğunun olması gereken aralıkları aşağıda verilmiştir. 10-12 metre A) 2x3m √140 m 12-15 metre 2x3m 8) 3x4,5m 10/2 m C* Buna göre aşağıda verilen Türk bayraklarından hangisinin asılı olduğu direğin yüksekliği, bu bayrak için belirlenen aralıkta değildir? 3 x 4,5 m 15-17 metre C* 4x6m 3√30 m C+ 4x6m 17-20 metre C* D) 5x7,5 m w 49 C+ 5x7,5 m C⭑
✓
9. I.
Saftırlar.
II. Erime ve kaynama noktaları sabittir.X
III. Kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrışırlar.
IV. Sembollerle gösterilirler.
V. Yoğunlukları karakteristiktir.
Yukarıdakilerden kaç tanesi element ve bileşikler için ortak
özelliktir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Matematik
Histogram
✓ 9. I. Saftırlar. II. Erime ve kaynama noktaları sabittir.X III. Kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrışırlar. IV. Sembollerle gösterilirler. V. Yoğunlukları karakteristiktir. Yukarıdakilerden kaç tanesi element ve bileşikler için ortak özelliktir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
●
YENI NESIL SORULAR
Bir çikolata fabrikası sade (kakaolu), beyaz (ka
kaosuz), fındıklı ve üzümlü çikolatalarını temsil
eden bir tanitim logosu çizecektir. Sade çikolata-
lanı kahverengi çerçeve ile, beyaz çikolataları sarı
çerçeve ile, üzümlü çikolataları mor çerçeve ile,
fındıklı çikolataları mavi çerçeve ile temsil edecek-
tir.
Bu fabrikada üretilen çikolatalarla ilgili aşağıdaki-
ler bilinmektedir.
A)
Üzümlü beyaz çikolata bulunmamaktadır.
Bütün çikolatalar sade veya beyazdır.
Fındıklı, üzümlü ve kakaolu çikolatalar bulun-
maktadır.
Buna göre, fabrikanın aşağıdaki kümelerden han-
gisi ile tanıtım yapması uygun olur?
45
E)
0
Lise Matematik
Histogram
● YENI NESIL SORULAR Bir çikolata fabrikası sade (kakaolu), beyaz (ka kaosuz), fındıklı ve üzümlü çikolatalarını temsil eden bir tanitim logosu çizecektir. Sade çikolata- lanı kahverengi çerçeve ile, beyaz çikolataları sarı çerçeve ile, üzümlü çikolataları mor çerçeve ile, fındıklı çikolataları mavi çerçeve ile temsil edecek- tir. Bu fabrikada üretilen çikolatalarla ilgili aşağıdaki- ler bilinmektedir. A) Üzümlü beyaz çikolata bulunmamaktadır. Bütün çikolatalar sade veya beyazdır. Fındıklı, üzümlü ve kakaolu çikolatalar bulun- maktadır. Buna göre, fabrikanın aşağıdaki kümelerden han- gisi ile tanıtım yapması uygun olur? 45 E) 0
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşit-
445C
E) 1
tir?
A) -3
15.
ATB
A)
16.
92/1
0
B)
olduğuna göre, cosa kaçtır?
√2
3√2
5
B)
3
C)
N/M
D) 2²/12
Şekilde O merkezli ya-
rım çember verilmiştir.
[AB] = 1 br, (OB) = 4 br
ve (DE) = 6 br
»
D)
17/10
ABC ve DĈE
m
chiw
Buna
hangi
A) a
21.
Ke
as
A
22
Lise Matematik
Histogram
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşit- 445C E) 1 tir? A) -3 15. ATB A) 16. 92/1 0 B) olduğuna göre, cosa kaçtır? √2 3√2 5 B) 3 C) N/M D) 2²/12 Şekilde O merkezli ya- rım çember verilmiştir. [AB] = 1 br, (OB) = 4 br ve (DE) = 6 br » D) 17/10 ABC ve DĈE m chiw Buna hangi A) a 21. Ke as A 22
14. Kimya öğretmeni aşağıdaki tahtaya bazı katı örneklerini
yazmıştır.
Zn
CaO
Buna göre, bu katı örnekleri ile ilgili,
1. Her ikisi de elektriği iletir.
II.
CaO suda çözündüğünde çözeltideki OH iyon sayısı
H+ iyon sayısından fazla olur.
III. CaO bileşiğinin yaygın adı kireç taşıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I. II ve III
Lise Matematik
Histogram
14. Kimya öğretmeni aşağıdaki tahtaya bazı katı örneklerini yazmıştır. Zn CaO Buna göre, bu katı örnekleri ile ilgili, 1. Her ikisi de elektriği iletir. II. CaO suda çözündüğünde çözeltideki OH iyon sayısı H+ iyon sayısından fazla olur. III. CaO bileşiğinin yaygın adı kireç taşıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I. II ve III
Birer ağabeyleri olan Kerem ve Mert isimli iki arkadaş ara-
sında aşağıdaki konuşma geçiyor.
Kerem: "Benim ağabeyimle aramdaki yaş farkı, senin
ağabeyinle arandakl yaş farkıyla aynıdır."
Mert : "Ben doğduğumda senin ağabeyin 18 yaşın-
daydı."
Kerem: "Ben doğduğumda senin ağabeyin 10 yaşın-
daydı.
Kerem bugün 21 yaşında olduğuna göre, Mert ile ağa-
beyinin bugünkü yaşları toplamı kaçtır?
A) 48
B) 51
C) 54
D) 56
4
18
E) 60
Lise Matematik
Histogram
Birer ağabeyleri olan Kerem ve Mert isimli iki arkadaş ara- sında aşağıdaki konuşma geçiyor. Kerem: "Benim ağabeyimle aramdaki yaş farkı, senin ağabeyinle arandakl yaş farkıyla aynıdır." Mert : "Ben doğduğumda senin ağabeyin 18 yaşın- daydı." Kerem: "Ben doğduğumda senin ağabeyin 10 yaşın- daydı. Kerem bugün 21 yaşında olduğuna göre, Mert ile ağa- beyinin bugünkü yaşları toplamı kaçtır? A) 48 B) 51 C) 54 D) 56 4 18 E) 60
T@stokul
Ünite Değerlendirme Sınavı
11. Aşağıdaki krokide dikdörtgen biçiminde bir arsa veril-
miştir. Arsa; yeşil alan, tarla ve havuzdan oluşmaktadır.
D
VE
C
A
Yeşil
alan
O
Tarla
T
Duvar
Havuz
4.
A) 4 + 4cosa
C) 4sina + 4cosa
nat
elop snubublo
Bu arsanın çevresine duvar hariç tel örgü yapılacaktır.
Buna göre, bahçede bulunan duvarın uzunluğu olan
|AB| kaç metredir?
12. 0<x< olmak üzere,
cosecx - 1
E) 4 + 4sina
11
SINIF
14Sin
[EF] 1 [AE]
|DE| = |CF|
|EF| = 4 birim
m(DAE) a
(OSA)m
B) 8 - 4sina
nattingbrivet hall
D) 8-4cosa
SAX
9
cosecx + 1
9. Sinx
1sinh
1+1 1-sinx I
Sinx
sinx
4
-15
Lise Matematik
Histogram
T@stokul Ünite Değerlendirme Sınavı 11. Aşağıdaki krokide dikdörtgen biçiminde bir arsa veril- miştir. Arsa; yeşil alan, tarla ve havuzdan oluşmaktadır. D VE C A Yeşil alan O Tarla T Duvar Havuz 4. A) 4 + 4cosa C) 4sina + 4cosa nat elop snubublo Bu arsanın çevresine duvar hariç tel örgü yapılacaktır. Buna göre, bahçede bulunan duvarın uzunluğu olan |AB| kaç metredir? 12. 0<x< olmak üzere, cosecx - 1 E) 4 + 4sina 11 SINIF 14Sin [EF] 1 [AE] |DE| = |CF| |EF| = 4 birim m(DAE) a (OSA)m B) 8 - 4sina nattingbrivet hall D) 8-4cosa SAX 9 cosecx + 1 9. Sinx 1sinh 1+1 1-sinx I Sinx sinx 4 -15