Sayı Problemleri Soruları

11. Bir mağazada tüm gömleklerde etiket yatı üzerinden %20
indirim yapılmıştır. Ayrıca mağazada satışları artırmak için
iki gömlek alan müşterilere ucuz olanı için indirimli fiyat
üzerinden %25 indirim daha uygulanmıştır.
Bu mağazadan fiyatları farklı iki gömlek alan bir müşteriye he
bir gömlek için etiket fiyatları üzerinden eşit miktarda indirim
yapılmıştır.
Bu müşteri mağazaya toplam 22 t ödediğine göre,
müşteriye yapılan toplam indirim kaç t'dir?
A) 4
B) 6
C) 7
D) 8
E) 10
Lise Matematik
Sayı Problemleri
11. Bir mağazada tüm gömleklerde etiket yatı üzerinden %20 indirim yapılmıştır. Ayrıca mağazada satışları artırmak için iki gömlek alan müşterilere ucuz olanı için indirimli fiyat üzerinden %25 indirim daha uygulanmıştır. Bu mağazadan fiyatları farklı iki gömlek alan bir müşteriye he bir gömlek için etiket fiyatları üzerinden eşit miktarda indirim yapılmıştır. Bu müşteri mağazaya toplam 22 t ödediğine göre, müşteriye yapılan toplam indirim kaç t'dir? A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10
Konu Özetli Matematik-1 Soru Bankası
11. Çekirdeğin 1 kilogramı 25 TL, leblebinin
27 TL ve fıstığın 48 TL dir.
col
TEST - 6
1 kilogramlık bir karışımın % 10 u fistik,
% 30 u leblebi ve geri kalanı çekirdek oldu-
ğuna göre, 1 kg karışımın fiyatı kaç TL dir?
A) 26,5 B) 27 C) 27,9
D) 28,1 E) 30,1
16. Tuz ora
yarısı al
gram s
Buna g
tır?
A) 30
Lise Matematik
Sayı Problemleri
Konu Özetli Matematik-1 Soru Bankası 11. Çekirdeğin 1 kilogramı 25 TL, leblebinin 27 TL ve fıstığın 48 TL dir. col TEST - 6 1 kilogramlık bir karışımın % 10 u fistik, % 30 u leblebi ve geri kalanı çekirdek oldu- ğuna göre, 1 kg karışımın fiyatı kaç TL dir? A) 26,5 B) 27 C) 27,9 D) 28,1 E) 30,1 16. Tuz ora yarısı al gram s Buna g tır? A) 30
0
(OX+
2. Aşağıdaki tablonun aynı renge boyanan hücrele-
rinde aynı sayılar olmak üzere, satırdaki işlemler
bu sayılara göre yapılmış ve elde edilen sonuç o
satırın en sağındaki hücresine yazılmıştır.
ge
+
+
B) 8
1
+
11
C) 9
11
Buna göre, yeşile boyanmış hücrelerde hangi
sayı vardır?
A) 7
42
28
23
D) 10 E) 12
Lise Matematik
Sayı Problemleri
0 (OX+ 2. Aşağıdaki tablonun aynı renge boyanan hücrele- rinde aynı sayılar olmak üzere, satırdaki işlemler bu sayılara göre yapılmış ve elde edilen sonuç o satırın en sağındaki hücresine yazılmıştır. ge + + B) 8 1 + 11 C) 9 11 Buna göre, yeşile boyanmış hücrelerde hangi sayı vardır? A) 7 42 28 23 D) 10 E) 12
c de-
sağı-
110
11.
X
y
1
5
2
8
A) (12, 36)
C) (10, 33)
3
4
5
11 14 17
68
Yukarıda verilen tabloya göre, x ile y arasında
oluşan doğrusal ilişkiyi sağlayan sıralı ikililer-
den biri aşağıdakilerden hangisidir?
B) (11, 35)
D) (9, 30)
20
13. x
A)
Lise Matematik
Sayı Problemleri
c de- sağı- 110 11. X y 1 5 2 8 A) (12, 36) C) (10, 33) 3 4 5 11 14 17 68 Yukarıda verilen tabloya göre, x ile y arasında oluşan doğrusal ilişkiyi sağlayan sıralı ikililer- den biri aşağıdakilerden hangisidir? B) (11, 35) D) (9, 30) 20 13. x A)
Bahcesehir
Kolej
MATEMA
5. Bir kenar uzunluğu a br olan kare şeklinde bir
kağıt kenarlarının orta noktasından şekildeki gibi
katlanıyor.
a br
Ardından katlanmış kağıdın dört köşesinden ke-
nar uzunluğu b br olan eş kareler kesilip çıkarılı-
yor.
Son durumda elde edilen kağıt tekrar geri açıl-
dığında bu kağıdın bir yüzünün alanını veren
cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) a²-b²
B) a²-4b²
D) a²-16b²
-4b²
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
7.
Lise Matematik
Sayı Problemleri
Bahcesehir Kolej MATEMA 5. Bir kenar uzunluğu a br olan kare şeklinde bir kağıt kenarlarının orta noktasından şekildeki gibi katlanıyor. a br Ardından katlanmış kağıdın dört köşesinden ke- nar uzunluğu b br olan eş kareler kesilip çıkarılı- yor. Son durumda elde edilen kağıt tekrar geri açıl- dığında bu kağıdın bir yüzünün alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) a²-b² B) a²-4b² D) a²-16b² -4b² BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 7.
21. 5 kişiden oluşan bir araştırma ekibinde, her bir araş-
tırmacı farklı projeler hazırlamış ve hazırladığı her
bir projeyi ekipteki diğer araştırmacılardan herhangi
3'üne denetletmiştir. Bir süre sonra, bu araştırmacı-
ların;
• hazırladıkları projelerin sayısının birbirine
eşit olduğu,
denetledikleri projelerin sayısının birbirine
eşit olduğu,
her birinin hazırladığı proje sayısı ile denetle-
diği proje sayısının toplamının 12 olduğu
görülmüştür.
Buna göre, bu araştırma ekibinin hazırladığı pro-
jelerin toplam sayısı kaçtır?
A) 10 B) 15 C) 20 D) ?? E) 30
Çözüm:
23
Lise Matematik
Sayı Problemleri
21. 5 kişiden oluşan bir araştırma ekibinde, her bir araş- tırmacı farklı projeler hazırlamış ve hazırladığı her bir projeyi ekipteki diğer araştırmacılardan herhangi 3'üne denetletmiştir. Bir süre sonra, bu araştırmacı- ların; • hazırladıkları projelerin sayısının birbirine eşit olduğu, denetledikleri projelerin sayısının birbirine eşit olduğu, her birinin hazırladığı proje sayısı ile denetle- diği proje sayısının toplamının 12 olduğu görülmüştür. Buna göre, bu araştırma ekibinin hazırladığı pro- jelerin toplam sayısı kaçtır? A) 10 B) 15 C) 20 D) ?? E) 30 Çözüm: 23
57. Aşağıda noktalı, taralı ve beyaz bölgeleri olan 8 di-
limlik bir hedef tahtası verilmiştir.
Hedef tahtasına yapılan her
atışta ok beyaz bölgeye gelir-
se üzerindeki sayı, noktalı
bölgeye gelirse üzerindekinin
sayının 4 katı, taralı bölgeye
gelirse üzerindeki sayının 5
katı kadar puan alınmaktadır.
Caner'in yaptığı dört atış ile ilgili aşağıdakiler bilini-
yor.
3
●
47
8 1
Her atış farklı bir dilime isabet etmiştir.
• Atışların birinde taralı, birinde noktalı ve iki-
sinde de beyaz bölgeye isabet etmiştir.
A) 78
2
5
Buna göre, Caner'in alabileceği en yüksek puan
kaçtır?
Çözüm:
B) 79
C) 87
D) 91
E) 92
Lise Matematik
Sayı Problemleri
57. Aşağıda noktalı, taralı ve beyaz bölgeleri olan 8 di- limlik bir hedef tahtası verilmiştir. Hedef tahtasına yapılan her atışta ok beyaz bölgeye gelir- se üzerindeki sayı, noktalı bölgeye gelirse üzerindekinin sayının 4 katı, taralı bölgeye gelirse üzerindeki sayının 5 katı kadar puan alınmaktadır. Caner'in yaptığı dört atış ile ilgili aşağıdakiler bilini- yor. 3 ● 47 8 1 Her atış farklı bir dilime isabet etmiştir. • Atışların birinde taralı, birinde noktalı ve iki- sinde de beyaz bölgeye isabet etmiştir. A) 78 2 5 Buna göre, Caner'in alabileceği en yüksek puan kaçtır? Çözüm: B) 79 C) 87 D) 91 E) 92
"16. Nehrin kenarında bir tavuk, bir tilki ve buğdayla bek
leyen bir kişi bunları nehrin karşısına geçirecek
Ancak her seferinde yalnız birini götürecek ya da ge
tirecektir. Bu eylemde tavuk ve tilki; tavuk ve buğda
yan yana kalamaz.
X
Buna göre kişi kaç seferde bunların hepsini neh
rin karşısına götürür?
A) 3
BI 5
~Simay
26/01/23 saat 17:26
C) 7
D) 9
E) 11
Lise Matematik
Sayı Problemleri
"16. Nehrin kenarında bir tavuk, bir tilki ve buğdayla bek leyen bir kişi bunları nehrin karşısına geçirecek Ancak her seferinde yalnız birini götürecek ya da ge tirecektir. Bu eylemde tavuk ve tilki; tavuk ve buğda yan yana kalamaz. X Buna göre kişi kaç seferde bunların hepsini neh rin karşısına götürür? A) 3 BI 5 ~Simay 26/01/23 saat 17:26 C) 7 D) 9 E) 11
kız
y
42
y+4
=X-1
5.2
A) 18
2-5
(22) 2
455
Bir sınıftaki her erkek öğrencinin, sınıftaki erkek arkadaş-
larının sayısı kız arkadaşlarının sayısının yarısının 2 faz-
lasına eşittir. Bu sınıftaki her kız öğrencinin sınıftaki erkek
arkadaşlarının sayısı ise kız arkadaşlarının sayısının 5 ek-
siğine eşittir.
Buna göre, sınıf mevcudu kaçtır?
Enbl
X-S=
B) 20
x = y +4
yol
C) 24
Y
80= 4√5
150 = 5√6
D) 30
E) 36
Lise Matematik
Sayı Problemleri
kız y 42 y+4 =X-1 5.2 A) 18 2-5 (22) 2 455 Bir sınıftaki her erkek öğrencinin, sınıftaki erkek arkadaş- larının sayısı kız arkadaşlarının sayısının yarısının 2 faz- lasına eşittir. Bu sınıftaki her kız öğrencinin sınıftaki erkek arkadaşlarının sayısı ise kız arkadaşlarının sayısının 5 ek- siğine eşittir. Buna göre, sınıf mevcudu kaçtır? Enbl X-S= B) 20 x = y +4 yol C) 24 Y 80= 4√5 150 = 5√6 D) 30 E) 36
44. İçinde 100 adet madeni para bulunan bir kumbarada
50 kuruşluk ve 1 liralık paralar vardır.
Bu kumbaradaki toplam para 70 TL olduğuna gö-
re, 50 kuruşluk paralardan kaç adet vardır?
There are 100 coins in a moneybox and the coins
are in 50 kurush and 1 TL. There is total 70 TL of
money and how many 50 kurush coins are there in
this moneybox?
A) 55
B) 60
C) 50
D) 70
E) 45
Lise Matematik
Sayı Problemleri
44. İçinde 100 adet madeni para bulunan bir kumbarada 50 kuruşluk ve 1 liralık paralar vardır. Bu kumbaradaki toplam para 70 TL olduğuna gö- re, 50 kuruşluk paralardan kaç adet vardır? There are 100 coins in a moneybox and the coins are in 50 kurush and 1 TL. There is total 70 TL of money and how many 50 kurush coins are there in this moneybox? A) 55 B) 60 C) 50 D) 70 E) 45
8b-4
86-
9. Kartondan yapılmış özdeş üç tane dikdörtgenin birer
kenarları aşağıdaki gibi çakıştırılarak elde edilen şekil
kırık bir cetvel yardımıyla ölçülmüştür.
a2
2
2 birim
ab
NE
D) 80
b4
Cetvel üzerindeki a2, ab ve b4 iki basamaklı sayı-
lar olduğuna göre, x değeri kaçtır?
A) 55
B) 64
C) 77
E) 81
ORIJINAL YAY
Lise Matematik
Sayı Problemleri
8b-4 86- 9. Kartondan yapılmış özdeş üç tane dikdörtgenin birer kenarları aşağıdaki gibi çakıştırılarak elde edilen şekil kırık bir cetvel yardımıyla ölçülmüştür. a2 2 2 birim ab NE D) 80 b4 Cetvel üzerindeki a2, ab ve b4 iki basamaklı sayı- lar olduğuna göre, x değeri kaçtır? A) 55 B) 64 C) 77 E) 81 ORIJINAL YAY
A tam sayı olmak üzere,
A
Tek
Çift
EST
A+1
2
Tek
Çift
Tek
Çift
3A-1
5A+2
A²-1
Yukarıda bir A sayısına yapılacak işlemler verilmiştir.
A = 6 seçilip adımlar takip edilirse bulunacak sonuç B,
A = 11 seçilip adımlar takip edilirse bulunacak sonuç C'di
Buna göre B + C toplamı kaçtır?
A) 88
B) 89
C) 90
D) 92
E) 93
Lise Matematik
Sayı Problemleri
A tam sayı olmak üzere, A Tek Çift EST A+1 2 Tek Çift Tek Çift 3A-1 5A+2 A²-1 Yukarıda bir A sayısına yapılacak işlemler verilmiştir. A = 6 seçilip adımlar takip edilirse bulunacak sonuç B, A = 11 seçilip adımlar takip edilirse bulunacak sonuç C'di Buna göre B + C toplamı kaçtır? A) 88 B) 89 C) 90 D) 92 E) 93
Matematik
16
stop bur
munoal ud on sou
7. Bir babanın yaşı 50, iki çocuğunun yaşları 28 ile 26 dır.
Buna göre, kaç yıl önce çocukların yaşları toplamı baba-
nın yaşına eşitti?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 8
VİP Yayınları
Lise Matematik
Sayı Problemleri
Matematik 16 stop bur munoal ud on sou 7. Bir babanın yaşı 50, iki çocuğunun yaşları 28 ile 26 dır. Buna göre, kaç yıl önce çocukların yaşları toplamı baba- nın yaşına eşitti? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 8 VİP Yayınları
7. Aşağıda bazı oyun bloklarının toplam ağırlıkları ve-
rilmiştir.
→ 16 gram
A)
27 gram
▲▲→ 62 gram
Buna göre, aşağıdaki biok dizilimlerinden hangi-
sinin toplam ağırlığı 49 gramdır?
D)
->
B)
O E) OC
C)
Lise Matematik
Sayı Problemleri
7. Aşağıda bazı oyun bloklarının toplam ağırlıkları ve- rilmiştir. → 16 gram A) 27 gram ▲▲→ 62 gram Buna göre, aşağıdaki biok dizilimlerinden hangi- sinin toplam ağırlığı 49 gramdır? D) -> B) O E) OC C)
oku-
AY
2
A)-
I nolu şişede 1 ve 2 litre arası 4 eşit, Il nolu şişede 1 ve 2 litre
arası 5 eşit parçaya ayrılmış ve gösterilen seviyeye kadar su
doldurulmuştur.
16
I. şişedeki suyun miktarının II. şişedeki suyun miktarına
oranı kaçtır?
15
B)
7
8
2
C)
13
16
ici
3
D) -
4
5
E)-
| 00
Or
Lise Matematik
Sayı Problemleri
oku- AY 2 A)- I nolu şişede 1 ve 2 litre arası 4 eşit, Il nolu şişede 1 ve 2 litre arası 5 eşit parçaya ayrılmış ve gösterilen seviyeye kadar su doldurulmuştur. 16 I. şişedeki suyun miktarının II. şişedeki suyun miktarına oranı kaçtır? 15 B) 7 8 2 C) 13 16 ici 3 D) - 4 5 E)- | 00 Or
t
28. Aşağıdaki grafiklerde Ali, Bilal, Can ve Deniz isimli dört
öğrencinin matematik yazılısına çalışma süreleri ve bu
çalışmalar sonucunda aldıkları puanlar verilmiştir.
Süre (saat)
6
5
4
3
90
80
60
Ali
Grafik: Ders çalışma süresi
A Puan
Ali
TEMEL MATEMATİK
Bilal Can Deniz
Grafik: Matematik sınavından alınan puan
Bilal Can Deniz
Bir öğrencinin verimlilik puanı; aldığı puanın çalışma
süresine bölünmesiyle bulunmaktadır.
Buna göre,
Öğrenciler
1. Verimlilik puanı en yüksek olan Bilal, en düşük
olan Can'dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız t
B) Yalniz III
Dve III
10
-Öğrenciler
II. Can'ın yazılıdan 80 alabilmesi için çalışma
1
süresini oranında arttırması gerekir.
3
III. Deniz'in verimlilik puanı Ali'nin verimlilik puani-
nın %80'idir.
C) I ve II
B) 1, II ve III
B
DENEME 8
10. C 11.D 12.D
30. C 31.8 32.C
ENEME 9
11.C
12.D 13.D
31. E 32. D 33. D
12. B
D
E
1
13. A
33. E
14. E
34. D
15. E
35. D
14. A
34. B
15. E
35. B
16. B
36. D
Lise Matematik
Sayı Problemleri
t 28. Aşağıdaki grafiklerde Ali, Bilal, Can ve Deniz isimli dört öğrencinin matematik yazılısına çalışma süreleri ve bu çalışmalar sonucunda aldıkları puanlar verilmiştir. Süre (saat) 6 5 4 3 90 80 60 Ali Grafik: Ders çalışma süresi A Puan Ali TEMEL MATEMATİK Bilal Can Deniz Grafik: Matematik sınavından alınan puan Bilal Can Deniz Bir öğrencinin verimlilik puanı; aldığı puanın çalışma süresine bölünmesiyle bulunmaktadır. Buna göre, Öğrenciler 1. Verimlilik puanı en yüksek olan Bilal, en düşük olan Can'dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız t B) Yalniz III Dve III 10 -Öğrenciler II. Can'ın yazılıdan 80 alabilmesi için çalışma 1 süresini oranında arttırması gerekir. 3 III. Deniz'in verimlilik puanı Ali'nin verimlilik puani- nın %80'idir. C) I ve II B) 1, II ve III B DENEME 8 10. C 11.D 12.D 30. C 31.8 32.C ENEME 9 11.C 12.D 13.D 31. E 32. D 33. D 12. B D E 1 13. A 33. E 14. E 34. D 15. E 35. D 14. A 34. B 15. E 35. B 16. B 36. D