Lise Matematik Konuları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
5
16. Bir çiftçinin bahçesindeki meyve ağaçlarının dağılı-
mı aşağıdaki dairesel grafikte verilmiştir.
190
170
Portakal
Muz 40
70
Armut
Kivi
100 V-422
150
B) 10
(
22
150°
*
Bahçedeki kivi ağaçlarının sayısı muz ağaçları-
nın sayısından 22 fazla ise portakal ağaçlarının
sayısı kaçtır?
K
C) 8
50 - 198
1UPO.X
ke
K
X422)
D) 6
E) 4
7x=120
Diğer sayfaya geçiniz. 20
2
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
5 16. Bir çiftçinin bahçesindeki meyve ağaçlarının dağılı- mı aşağıdaki dairesel grafikte verilmiştir. 190 170 Portakal Muz 40 70 Armut Kivi 100 V-422 150 B) 10 ( 22 150° * Bahçedeki kivi ağaçlarının sayısı muz ağaçları- nın sayısından 22 fazla ise portakal ağaçlarının sayısı kaçtır? K C) 8 50 - 198 1UPO.X ke K X422) D) 6 E) 4 7x=120 Diğer sayfaya geçiniz. 20 2
mir kişi
ğini,
kapasi-
en Meh-
uyor,
Moldur-
91
39
(A
1
Kutay legolan karıştiriyor ve yan yana diziyor.
Buna göre Kutay'ın legolári soldan sağa doğru nu-
mara sırasına göre küçükten büyüğe olacak şekilde
dizme olasılığı kaçtır?
A)
B)
1
4200
D)
TYTÜD20207-2
2400
1
3600
E)
26. Ayşe ile Fatma bir kutudaki legolanı aşağıdaki kurallara
göre alıyorlar.
2 3
1+3+5 +
1
1400
Once Ayşe 1 lego, sonra Fatma 2 lego aliyor, sonra
Ayşe 3 lego, Fatma 4 lego biçiminde sırası gelen kutuda
yeterince lego kalmışsa bir önceki seferde diğerinin al-
diği lego sayısının bir fazlasının salıyor.
Kutuda yeterli lego kalmamışsa sırası gelen kutudaki
tüm legoları alıyor.
C)
Ayşenin aldığı toplam lego sayısı 136 olduğuna göre
başlangıçta kutuda toplam kaç lego vardır?
A) 132
B) 148
C) 172
D) 204
F
2800
S
-20-1-0²
E) 268
23
Buna göre
den hangis
A) x-8
CLx² + 4x
28. Şekilde veril
podaki süt m
yor. Boşaltm
durulacaktır.
doldurmuyor
Depodaki sü
da x + 5 litre
Buna göre
kaç litre süt
A) 1
E
X-
F
Lise Matematik
Sayı Kümelerine Giriş
mir kişi ğini, kapasi- en Meh- uyor, Moldur- 91 39 (A 1 Kutay legolan karıştiriyor ve yan yana diziyor. Buna göre Kutay'ın legolári soldan sağa doğru nu- mara sırasına göre küçükten büyüğe olacak şekilde dizme olasılığı kaçtır? A) B) 1 4200 D) TYTÜD20207-2 2400 1 3600 E) 26. Ayşe ile Fatma bir kutudaki legolanı aşağıdaki kurallara göre alıyorlar. 2 3 1+3+5 + 1 1400 Once Ayşe 1 lego, sonra Fatma 2 lego aliyor, sonra Ayşe 3 lego, Fatma 4 lego biçiminde sırası gelen kutuda yeterince lego kalmışsa bir önceki seferde diğerinin al- diği lego sayısının bir fazlasının salıyor. Kutuda yeterli lego kalmamışsa sırası gelen kutudaki tüm legoları alıyor. C) Ayşenin aldığı toplam lego sayısı 136 olduğuna göre başlangıçta kutuda toplam kaç lego vardır? A) 132 B) 148 C) 172 D) 204 F 2800 S -20-1-0² E) 268 23 Buna göre den hangis A) x-8 CLx² + 4x 28. Şekilde veril podaki süt m yor. Boşaltm durulacaktır. doldurmuyor Depodaki sü da x + 5 litre Buna göre kaç litre süt A) 1 E X- F
13.
Y
14.
251²
x = 225, y = 3¹5, Z=5¹0
olduğuna göre, x, y, z için aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?
A) x>y> z
C) y > z>x
E) y >x> z
(25) 5 (33)5
= 325
B) x > z>y
D) z>y> x
y=24²
2= 25²
5X _ 5X +5X +5 -5X 2
rzysz
15.
91-
olduğu
A) 5
24
3.
16.
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
13. Y 14. 251² x = 225, y = 3¹5, Z=5¹0 olduğuna göre, x, y, z için aşağıdakilerden han- gisi doğrudur? A) x>y> z C) y > z>x E) y >x> z (25) 5 (33)5 = 325 B) x > z>y D) z>y> x y=24² 2= 25² 5X _ 5X +5X +5 -5X 2 rzysz 15. 91- olduğu A) 5 24 3. 16.
586
121
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
5) D
A) 60
6. Dört tekerli ve iki de yedek lastiği bulunan bir aracın
her bir lastiği 60.000 km sonunda kullanılamaz ha-
le gelmektedir.
01 (0
88
204
Buna göre, bu lastiklerle araç en fazla kaç bin
km yol alabilir?
-
5
5
658
121
B) 70
568
C) 75
D) 80
E) 90
6) E
Lise Matematik
Hareket Problemleri
586 121 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 5) D A) 60 6. Dört tekerli ve iki de yedek lastiği bulunan bir aracın her bir lastiği 60.000 km sonunda kullanılamaz ha- le gelmektedir. 01 (0 88 204 Buna göre, bu lastiklerle araç en fazla kaç bin km yol alabilir? - 5 5 658 121 B) 70 568 C) 75 D) 80 E) 90 6) E
8. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor
Eski zamanlardan bir Cuma çalıyor
Durup köşebaşında deliksiz dinlesem
Sana kullanılmamış bir gök getirsem
Haftalar ellerimde ufalanıyor
Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem
Ben sana mecburum sen yoksun
Attila İlhan'ın bu dizelerinde alti çizill sözlerden kaçı
çekimil eylem değildir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
Lise Matematik
Aralık Kavramı
8. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor Eski zamanlardan bir Cuma çalıyor Durup köşebaşında deliksiz dinlesem Sana kullanılmamış bir gök getirsem Haftalar ellerimde ufalanıyor Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem Ben sana mecburum sen yoksun Attila İlhan'ın bu dizelerinde alti çizill sözlerden kaçı çekimil eylem değildir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
7.
2
Yukarıdaki sayı doğrusunda x gerçel sayısının bulunduğu
aralık gösterilmiştir.
II.
III.
0
0
0
0
2
D) II ve III
√72
X
3
72
X
4
72
X
4 5
√72
Buna göre, ifadesinin sayı doğrusunda bulunduğu
X
aralık yukarıdaki ifadelerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
7. 2 Yukarıdaki sayı doğrusunda x gerçel sayısının bulunduğu aralık gösterilmiştir. II. III. 0 0 0 0 2 D) II ve III √72 X 3 72 X 4 72 X 4 5 √72 Buna göre, ifadesinin sayı doğrusunda bulunduğu X aralık yukarıdaki ifadelerden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
Uge olacak şekilde
00
kurallara
sonra
kutuda
nin al-
daki
2800
Öre
Buna göre C ile gösterilen yere aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yazılmalıdır?
A) x-e
D)x²-x-2
Ex-x-20
28. Şekilde verilen depoda P(x) litre süt bulunmaktadır. De-
podaki süt mor ve kırmızı kovalarla boşaltılmak isteni-
yor. Boşaltma işlemi yapılırken kovalar tam olarak dol-
durulacaktır. Eğer depoda kalan süt kovayı tam olarak
doldurmuyorsa depoda kalmaktadır.
C) 5
x²+2x-8 litre x + 4 litre
Depodaki süt sadece kırmızı kova ile boşaltılırsa depo-
da x + 5 litre süt kalıyor.
Buna göre depo mor kova ile boşaltılırsa depoda
kaç litre süt kalır?
A) 1
B) 3
D) 6
E) 8
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
Uge olacak şekilde 00 kurallara sonra kutuda nin al- daki 2800 Öre Buna göre C ile gösterilen yere aşağıdaki ifadeler- den hangisi yazılmalıdır? A) x-e D)x²-x-2 Ex-x-20 28. Şekilde verilen depoda P(x) litre süt bulunmaktadır. De- podaki süt mor ve kırmızı kovalarla boşaltılmak isteni- yor. Boşaltma işlemi yapılırken kovalar tam olarak dol- durulacaktır. Eğer depoda kalan süt kovayı tam olarak doldurmuyorsa depoda kalmaktadır. C) 5 x²+2x-8 litre x + 4 litre Depodaki süt sadece kırmızı kova ile boşaltılırsa depo- da x + 5 litre süt kalıyor. Buna göre depo mor kova ile boşaltılırsa depoda kaç litre süt kalır? A) 1 B) 3 D) 6 E) 8 Diğer sayfaya geçiniz.
29. Istanbul'da bulunan bir belediye mavi kapak projesi kapsamın-
da 9 bin damacana kapağı veya 12 bin küçük şişe kapağı için
bir tekerlekli sandalye vermektedir
Bu projeyi yürüten Serap öğretmen ve öğrencileri hafta içi her
gün 500 er damacana kapağı hafta sonu her gün 1500 er küçük
şişe kapağı toplamaktadır.
Serap öğretmen ve öğrencileri 26. günün sonunda iki teker-
lekli sandalye alabildiğine göre, kapak toplamaya hangi gün
başlamış olabilirler?
A) Pazartesi
D) Perşembe
B) Sali
C) Çarşamba
E) Cuma
Lise Matematik
Sayı Problemleri
29. Istanbul'da bulunan bir belediye mavi kapak projesi kapsamın- da 9 bin damacana kapağı veya 12 bin küçük şişe kapağı için bir tekerlekli sandalye vermektedir Bu projeyi yürüten Serap öğretmen ve öğrencileri hafta içi her gün 500 er damacana kapağı hafta sonu her gün 1500 er küçük şişe kapağı toplamaktadır. Serap öğretmen ve öğrencileri 26. günün sonunda iki teker- lekli sandalye alabildiğine göre, kapak toplamaya hangi gün başlamış olabilirler? A) Pazartesi D) Perşembe B) Sali C) Çarşamba E) Cuma
Yüzde - Kâr Zaral
1.
Bir çiftlikte sütün ağırlığının %40 i kadar kaymak ve kay-
mak ağırlığının %20 si kadar tereyağı üretiliyor.
Buna göre, 10 kg tereyağı siparişi için kaç kg süt ge-
rekir?
A) 125 B) 150
C) 200 D) 250 E) 300
4.
Lise Matematik
Yüzde Problemleri
Yüzde - Kâr Zaral 1. Bir çiftlikte sütün ağırlığının %40 i kadar kaymak ve kay- mak ağırlığının %20 si kadar tereyağı üretiliyor. Buna göre, 10 kg tereyağı siparişi için kaç kg süt ge- rekir? A) 125 B) 150 C) 200 D) 250 E) 300 4.
5. n tek sayı olmak üzere,
-
x^ − 1 = (x − 1 ) · (x^ − 1 + x^ − 2 + ... + 1) dir.
3
Örneğin; x5 – 1 = (x − 1). (x² + x³ + x² + x + 1)
Bu verilere göre
5
2¹4 - 1 = (x - 1). (x + x³ + x² + x³ + x² + x + 1)
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 16
D) 64 E) 128
Lise Matematik
Parabol
5. n tek sayı olmak üzere, - x^ − 1 = (x − 1 ) · (x^ − 1 + x^ − 2 + ... + 1) dir. 3 Örneğin; x5 – 1 = (x − 1). (x² + x³ + x² + x + 1) Bu verilere göre 5 2¹4 - 1 = (x - 1). (x + x³ + x² + x³ + x² + x + 1) olduğuna göre, x kaçtır? A) 2 B) 4 C) 16 D) 64 E) 128
Derece Yayınlars
15. P(x) polinomunun x-2 ile bölümünden kalan 5.
x + 2 ile bölümünden kalan -27 ve x ile bölü-
münden kalan 1 olduğuna göre, x¹-4x ile bölü-
münden kalan aşağıdakilerden hangisidir?
A) -3x² + 8x + 1
C) -3x² +8x-1
B) -3x²-8x + 1
D) 3x² + 8x + 1
E) 3x² + 8x-1
Lise Matematik
Doğal Sayılar
Derece Yayınlars 15. P(x) polinomunun x-2 ile bölümünden kalan 5. x + 2 ile bölümünden kalan -27 ve x ile bölü- münden kalan 1 olduğuna göre, x¹-4x ile bölü- münden kalan aşağıdakilerden hangisidir? A) -3x² + 8x + 1 C) -3x² +8x-1 B) -3x²-8x + 1 D) 3x² + 8x + 1 E) 3x² + 8x-1
".
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
X+x+16=22
2x=6
B) 20
Toplamları 4 olan iki sayının kareleri farkı 8 olduğu-
na göre bu sayılardan büyük olanı kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 3
Zeynep ve Duru'nun paraları toplamı 48 TL'dir. İkisinin
de 12 TL'si daha olsaydi Duru'nun parası Zeynep'in
parasının iki katı olacaktı.
C) 24
Buna göre Duru'nun ilk durumdaki parası ka
TL'dir?
A) 12
E) 7
D) 36
E) 40
le tavşan vardır.
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
". A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 X+x+16=22 2x=6 B) 20 Toplamları 4 olan iki sayının kareleri farkı 8 olduğu- na göre bu sayılardan büyük olanı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 3 Zeynep ve Duru'nun paraları toplamı 48 TL'dir. İkisinin de 12 TL'si daha olsaydi Duru'nun parası Zeynep'in parasının iki katı olacaktı. C) 24 Buna göre Duru'nun ilk durumdaki parası ka TL'dir? A) 12 E) 7 D) 36 E) 40 le tavşan vardır.
22:15
←
Analique
31 dakika önce
Cox. 13
516
60%
10+ 2060
126,
161653 (8
A) 139,2
8. Bir doğalgaz dağıtım şirketi ödenmeyen faturalar
için ilk ay % 8, takip eden diğer aylarda % 5 ge-
Jam ad net
cikme bedeli almaktadır.
nabritest
Xesliqay mhibni 08
vitsh
umu120 TL doğalgaz faturası gelen bir kişi ge-
cikmeli olarak 3. ayın sonunda kaç TL fatura
öder?
D) 141,6
1000, nalet
18 to
B) 140
|||
847
66°
84164
E) 142
O
10.4
C) 141,2
129,6
%19
10x
9. Ahmet'e, maaşına % 40 zam ya da maaşına 700
TL zam önerisi geliyor.
Ahmet daha kârlı olduğu için % 40 zam öneri-
sini kabul ettiğine göre, Ahmet'in zamen
tam savi class
r
$SUPARA
Lise Matematik
Yüzde Problemleri
22:15 ← Analique 31 dakika önce Cox. 13 516 60% 10+ 2060 126, 161653 (8 A) 139,2 8. Bir doğalgaz dağıtım şirketi ödenmeyen faturalar için ilk ay % 8, takip eden diğer aylarda % 5 ge- Jam ad net cikme bedeli almaktadır. nabritest Xesliqay mhibni 08 vitsh umu120 TL doğalgaz faturası gelen bir kişi ge- cikmeli olarak 3. ayın sonunda kaç TL fatura öder? D) 141,6 1000, nalet 18 to B) 140 ||| 847 66° 84164 E) 142 O 10.4 C) 141,2 129,6 %19 10x 9. Ahmet'e, maaşına % 40 zam ya da maaşına 700 TL zam önerisi geliyor. Ahmet daha kârlı olduğu için % 40 zam öneri- sini kabul ettiğine göre, Ahmet'in zamen tam savi class r $SUPARA
T = 3
A
T=3
Ç
Ç=3
Yukarıdaki şemada sol ve sağdaki kutular bir üstteki sayının
sırasıyla tek (T) ve çift (C) pozitif bölen sayılarını göstermekte-
dir.
Yukarıdaki verilere göre, A en az kaçtır?
D) 216
C) 324
E) 108
9.
sayılar
Buna
topla
AT
3
Lise Matematik
Çarpanlar ve Katlar
T = 3 A T=3 Ç Ç=3 Yukarıdaki şemada sol ve sağdaki kutular bir üstteki sayının sırasıyla tek (T) ve çift (C) pozitif bölen sayılarını göstermekte- dir. Yukarıdaki verilere göre, A en az kaçtır? D) 216 C) 324 E) 108 9. sayılar Buna topla AT 3
YILAR VE CEBIR/Polinomlar
+4
5.
3
(x-√3)
X
X
x² - 2√3x + 3 = √3x - 3
eşitliğini sağlayan x değeri için
(x+2√3)²
(x-√3)²
dakilerden hangisi olabilir?
A) 4
B) 8
D) 12
işleminin sonucu aşağı-
E) 16
C) 10
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
YILAR VE CEBIR/Polinomlar +4 5. 3 (x-√3) X X x² - 2√3x + 3 = √3x - 3 eşitliğini sağlayan x değeri için (x+2√3)² (x-√3)² dakilerden hangisi olabilir? A) 4 B) 8 D) 12 işleminin sonucu aşağı- E) 16 C) 10
6.
f: R → R* U {0}
f(x) = |x-4|
fonksiyonu için,
1. Bire birdir.
II. Örtendir.
III. Her x ER için f(x) > 0'dır.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve Il
D) II ve III
g fonksiyonlar
minst shish
A
E) I, II ve III
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
6. f: R → R* U {0} f(x) = |x-4| fonksiyonu için, 1. Bire birdir. II. Örtendir. III. Her x ER için f(x) > 0'dır. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve Il D) II ve III g fonksiyonlar minst shish A E) I, II ve III