Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bağıntı ve Sıralı İkili Soruları

DIAMOND yeni nesil Sorular
5.
●
●
2. adım
Başlangıç
Yukarıda verilen işlem döngüsünde başlangıç ku-
tusuna yazılan bir sayıya aşağıdaki adımlarda ve-
rilen işlemler yapıldığında 4. adım sonunda yine
aynı sayıya ulaşılmaktadır.
1. Adım 3'e böl
A) 8
1. adım
2. Adım: 4 çıkar
3. Adım: 3 ile çarp
0,3
3. adım
4. adım
4. Adım: Başlangıç sayısının sini ekle
Buna göre, 3. adımdan sonra gelen kutucuğa
aşağıdakilerden hangisi yazılır?
B) 10
C) 12 D) 14
E) 16
GÜRAY KÜÇÜK YAYINCILIK
6. x, y ve z tam sayılar olmak üzere, x y z çarpımı
7.
8.
ÇÜK YAYINCILIK
x pozi
X
X
X
sayıl
deler
9.
A) x
Bir L
9, 1
evd
Rar
lerc
lim
B
00
ra
A
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
DIAMOND yeni nesil Sorular 5. ● ● 2. adım Başlangıç Yukarıda verilen işlem döngüsünde başlangıç ku- tusuna yazılan bir sayıya aşağıdaki adımlarda ve- rilen işlemler yapıldığında 4. adım sonunda yine aynı sayıya ulaşılmaktadır. 1. Adım 3'e böl A) 8 1. adım 2. Adım: 4 çıkar 3. Adım: 3 ile çarp 0,3 3. adım 4. adım 4. Adım: Başlangıç sayısının sini ekle Buna göre, 3. adımdan sonra gelen kutucuğa aşağıdakilerden hangisi yazılır? B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 GÜRAY KÜÇÜK YAYINCILIK 6. x, y ve z tam sayılar olmak üzere, x y z çarpımı 7. 8. ÇÜK YAYINCILIK x pozi X X X sayıl deler 9. A) x Bir L 9, 1 evd Rar lerc lim B 00 ra A
a (+), çıkarma (-) ve
tirilirse üç işlemin so-
Örnek 9
35
A) 50
40
B) 53
Sayıların Sınıflandırılması
30 25
45 10
Şekildeki çarkıfelek iki defa çevriliyor. Birincisinde gelen sayı a, ikin-
cisinde gelen sayı b'dir.
20
Buna göre, a + b toplamını en az 30 yapacak şekilde kaç farklı
(a, b) ikilisi yazılabilir?
15
C) 58
D) 61
E) 70
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
a (+), çıkarma (-) ve tirilirse üç işlemin so- Örnek 9 35 A) 50 40 B) 53 Sayıların Sınıflandırılması 30 25 45 10 Şekildeki çarkıfelek iki defa çevriliyor. Birincisinde gelen sayı a, ikin- cisinde gelen sayı b'dir. 20 Buna göre, a + b toplamını en az 30 yapacak şekilde kaç farklı (a, b) ikilisi yazılabilir? 15 C) 58 D) 61 E) 70
2.
x ve y reel sayılardır.
x²<x ve y< y² < lyl
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
A) x + y<0
B) x.y > 0
D) |x + y = |x| + lyl
TOPR
E) |x.y| + xy = 0
C) x < y
tiği sonucu me
Aşağıda bir yı
tir.
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
2. x ve y reel sayılardır. x²<x ve y< y² < lyl olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) x + y<0 B) x.y > 0 D) |x + y = |x| + lyl TOPR E) |x.y| + xy = 0 C) x < y tiği sonucu me Aşağıda bir yı tir.
2.
&
-8008
Yukarıda dizili olarak verilen özdes 8 top, her defa-
sında bir top hareket ettirilerek ok ile gösterilen şek-
le dönüştürülecektir.
Her hareket ettirilen top bir hamle olarak kabul
edileceğine göre en az kaç hamlede istenen
şekle dönüşüm gerçekleştirilebilir?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
2. & -8008 Yukarıda dizili olarak verilen özdes 8 top, her defa- sında bir top hareket ettirilerek ok ile gösterilen şek- le dönüştürülecektir. Her hareket ettirilen top bir hamle olarak kabul edileceğine göre en az kaç hamlede istenen şekle dönüşüm gerçekleştirilebilir? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3
Içlerinde bir evli çiftin de olduğu 8 kişi, dördü bir
tarafta ve diğer dördü karşı tarafta olmak ü- zere
bir masaya oturacaklardır.
Buna göre, evli çiftin karşılıklı olarak otur-
ması şartıyla sekiz kişi bu masaya kaç farklı
biçimde oturur?
EV 000000
Élooo.
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
Içlerinde bir evli çiftin de olduğu 8 kişi, dördü bir tarafta ve diğer dördü karşı tarafta olmak ü- zere bir masaya oturacaklardır. Buna göre, evli çiftin karşılıklı olarak otur- ması şartıyla sekiz kişi bu masaya kaç farklı biçimde oturur? EV 000000 Élooo.
ha
8. Bir otobüsteki koltuklar 1 den başlayarak şekildeki
gibi numaralandırılıyor.
Cam Kenarı
Sol
4 3
8 7
12 11
Koridor
2
6
Sağ
1
5
10 9
Cam Kenarı
Buna göre, aşağıdaki koltuklardan hangisi sol
cam kenarında yer alır?
A) 39
B) 40
C) 41
D) 42
E) 43
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
ha 8. Bir otobüsteki koltuklar 1 den başlayarak şekildeki gibi numaralandırılıyor. Cam Kenarı Sol 4 3 8 7 12 11 Koridor 2 6 Sağ 1 5 10 9 Cam Kenarı Buna göre, aşağıdaki koltuklardan hangisi sol cam kenarında yer alır? A) 39 B) 40 C) 41 D) 42 E) 43
36.
AB
plat
Gör
Alar
Alan
alan
A) 8
PLM/002/21
D
M
Yukanda yarıçaplanı sırasıyla r₁, fo, fa olan mavi, san ve
kırmızı halkalar verilmiştir. Yançapları arasında,
oranı olan bu halkalar aşağıda gösterilen
96 metrelik |AB| doğrusal yolu boyunca zemine değecek
şekilde A noktasından B noktasındaki duvara doğru aynı
anda fırlatılıyor.
Ezgi
B
Berke
A
A
B
Aslı
Detur
A
Ezgi'nin fırlattığı mavi halka 5 saniyede 4 tam tur,
Berke'nin fırlattığı sarı halka ise 10 saniyede 4 tam tur
dönerek hareket ediyor. 2 dakika sonra mavi halkanın
B'deki duvara çarptığı, sarı halkanın ise duvara
ulaşmadan durduğu görülüyor. Aslı ise kırmızı halkayı 20
saniyede 12 tam tur dönecek şekilde fırlatıyor.
x metre cinsinden olmak üzere, kırmızı halkanın 1
dakika sonunda geçtiği noktanın A noktasına olan
uzaklığını veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) |x-10 < 62
B) x-54 < 18
C) x 108< 36
D) x 18 < 54
18
E) |x-36 108
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
36. AB plat Gör Alar Alan alan A) 8 PLM/002/21 D M Yukanda yarıçaplanı sırasıyla r₁, fo, fa olan mavi, san ve kırmızı halkalar verilmiştir. Yançapları arasında, oranı olan bu halkalar aşağıda gösterilen 96 metrelik |AB| doğrusal yolu boyunca zemine değecek şekilde A noktasından B noktasındaki duvara doğru aynı anda fırlatılıyor. Ezgi B Berke A A B Aslı Detur A Ezgi'nin fırlattığı mavi halka 5 saniyede 4 tam tur, Berke'nin fırlattığı sarı halka ise 10 saniyede 4 tam tur dönerek hareket ediyor. 2 dakika sonra mavi halkanın B'deki duvara çarptığı, sarı halkanın ise duvara ulaşmadan durduğu görülüyor. Aslı ise kırmızı halkayı 20 saniyede 12 tam tur dönecek şekilde fırlatıyor. x metre cinsinden olmak üzere, kırmızı halkanın 1 dakika sonunda geçtiği noktanın A noktasına olan uzaklığını veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) |x-10 < 62 B) x-54 < 18 C) x 108< 36 D) x 18 < 54 18 E) |x-36 108
Soru No: 41
Bir bilgisayar programına pozitif gerçel
sayılardan oluşan bir (x, y, r) üçlüsü
girildiğinde, bilgisayar programı [0, 10] x [0
,10] bölgesinde (x, y) merkezli r yarıçaplı bir
daire çiziyor ve dairenin bu bölge içinde
kalan kısmının çevresini siyaha, dairenin
içini ise beyaza boyuyor.
Örneğin, sırasıyla (5, 5, 3) ve (6, 6, 3)
üçlüleri girildiğinde Şekil 1, sırasıyla (11, 11,
7) ve (7, 5, 2) üçlüleri girildiğinde ise Şekil 2
oluşmaktadır.
10
10
5+
0
10
0
10
Şekil 1
Şekil 2
Bu programa sırasıyla (4, 5, 3) ve
(8, 5, 2) üçlüleri girildiğinde aşağıdaki
şekillerden hangisi oluşur?
10
10
10
A)
C)
5+
0
10
0
5+
my
5
E)
5
10
54
5+
0
10 B)
10 D)
01.
5
0
10
0
10
-50
5
5
10
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
Soru No: 41 Bir bilgisayar programına pozitif gerçel sayılardan oluşan bir (x, y, r) üçlüsü girildiğinde, bilgisayar programı [0, 10] x [0 ,10] bölgesinde (x, y) merkezli r yarıçaplı bir daire çiziyor ve dairenin bu bölge içinde kalan kısmının çevresini siyaha, dairenin içini ise beyaza boyuyor. Örneğin, sırasıyla (5, 5, 3) ve (6, 6, 3) üçlüleri girildiğinde Şekil 1, sırasıyla (11, 11, 7) ve (7, 5, 2) üçlüleri girildiğinde ise Şekil 2 oluşmaktadır. 10 10 5+ 0 10 0 10 Şekil 1 Şekil 2 Bu programa sırasıyla (4, 5, 3) ve (8, 5, 2) üçlüleri girildiğinde aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur? 10 10 10 A) C) 5+ 0 10 0 5+ my 5 E) 5 10 54 5+ 0 10 B) 10 D) 01. 5 0 10 0 10 -50 5 5 10
(28-
Fen Bilimleri Testi için ayrıla
1.
Eşit kare bölmelere ayrılmış düzlemdeki levhaya
büyüklükleri F kadar olan F₁,F₂ ve F kuvvetleri şekildeki
gibi ayrı ayrı uygulanıyor.
F
d
I
d
VF₁
3
F₁ ve F₂ kuvvetlerinin torklarının sıfır olduğu noktaya
göre F kuvvetinin torkunun büyüklüğü kaç F.d olur?.
A) O
B) 1
C) 2
D) 4
E) 6
I
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
(28- Fen Bilimleri Testi için ayrıla 1. Eşit kare bölmelere ayrılmış düzlemdeki levhaya büyüklükleri F kadar olan F₁,F₂ ve F kuvvetleri şekildeki gibi ayrı ayrı uygulanıyor. F d I d VF₁ 3 F₁ ve F₂ kuvvetlerinin torklarının sıfır olduğu noktaya göre F kuvvetinin torkunun büyüklüğü kaç F.d olur?. A) O B) 1 C) 2 D) 4 E) 6 I
3 B
SEDEF SERİSİ
ON02-SS.31TYT06 / T. MATEMATİK
25. Aşağıda birimküplerle oluşturulmuş bir yapı gösterilmiştir.
üst
ön
Bu yapıya önden bakıldığında aşağıda verilen şekildeki
kırmızı boyalı kareler görülür.
to
Bu görünümün kâğıda çizimi şöyledir:
Buna göre, bu yapının üstten görünümünün kâğıda
doğru çizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
T.
E)
D)
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
3 B SEDEF SERİSİ ON02-SS.31TYT06 / T. MATEMATİK 25. Aşağıda birimküplerle oluşturulmuş bir yapı gösterilmiştir. üst ön Bu yapıya önden bakıldığında aşağıda verilen şekildeki kırmızı boyalı kareler görülür. to Bu görünümün kâğıda çizimi şöyledir: Buna göre, bu yapının üstten görünümünün kâğıda doğru çizilişi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) T. E) D)
ina katı-
e Müzik
lara ka-
enci de
Sğrenci
sadece
Müzik
E) 140
4.
M(0, -3)
L(2,5)
K(4,4)
N(-2,-3)
P(3,-4)
Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen noktalardan
hangisinin yeri yanlış işaretlenmiştir?
A) K
B) L
C) M
D) N
EYP
7.
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
ina katı- e Müzik lara ka- enci de Sğrenci sadece Müzik E) 140 4. M(0, -3) L(2,5) K(4,4) N(-2,-3) P(3,-4) Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen noktalardan hangisinin yeri yanlış işaretlenmiştir? A) K B) L C) M D) N EYP 7.
4.
A kentinden B kentine gitmek için aynı anda A kentinden
yola çıkan iki araçtan birincisi saatte 60 km, ikincisi saatte
90 km hızla gidiyor.
İkinci araç B kentine 2 saat önce vardığına göre bu
kentler arası kaç km dir?
A) 240 B) 300 C) 350
D) 360 E) 420
+90 (212) 677 25 05
nel Müdürlük: +90 (216) 418 00 65
C
FEN BİLİMLERİ
V
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
4. A kentinden B kentine gitmek için aynı anda A kentinden yola çıkan iki araçtan birincisi saatte 60 km, ikincisi saatte 90 km hızla gidiyor. İkinci araç B kentine 2 saat önce vardığına göre bu kentler arası kaç km dir? A) 240 B) 300 C) 350 D) 360 E) 420 +90 (212) 677 25 05 nel Müdürlük: +90 (216) 418 00 65 C FEN BİLİMLERİ V
3. a, b ve c birer gerçel sayı olmak üzere,
-4 < a < b < 2
os olduğuna göre a - b farkının alabileceği en geniş değer
aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-6, 0)
B) (-6, 6)
C) (-6, 6]
D) (-4, 2)
E) (-6, 2) ST (A
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
3. a, b ve c birer gerçel sayı olmak üzere, -4 < a < b < 2 os olduğuna göre a - b farkının alabileceği en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) (-6, 0) B) (-6, 6) C) (-6, 6] D) (-4, 2) E) (-6, 2) ST (A
14. Aşağıdaki tabloda bulanan sayılar arasında te
bulunmaktadır.
Sütun 1
Sütun 2
Sütun 3
4
2
Satır 1
2
5
5
Satir 2
8 11
0 0
sayıdır.
7
9
9
Satır 3
toplamı
14
9
aşağıdakiler bilinmektedir.
Bu tablo doldurulurken kullanılan kura aragesMA
aritmetik ortalaması, maviyle gosterilen 4.
Satiriarda soldan sağa doğru ilk oc saginn
Sütunlarda yukarıdan aşağıya doğru og
sayıdan en büyük olanı ile en kuçuk dan
toplamı, kırmızıyla gösterilen 4. sayıdir.
Aşağıdaki tablo da aynı kurallara göre oluşturulmuş
9
.
11
3
2
an
3
Tostokul
4
7
5
VAY
y
N
Buna göre, x + y + z toplamı kaçtır?
st
A) 36
B) 35
C) 34
D) 33
E) 32
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
14. Aşağıdaki tabloda bulanan sayılar arasında te bulunmaktadır. Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 4 2 Satır 1 2 5 5 Satir 2 8 11 0 0 sayıdır. 7 9 9 Satır 3 toplamı 14 9 aşağıdakiler bilinmektedir. Bu tablo doldurulurken kullanılan kura aragesMA aritmetik ortalaması, maviyle gosterilen 4. Satiriarda soldan sağa doğru ilk oc saginn Sütunlarda yukarıdan aşağıya doğru og sayıdan en büyük olanı ile en kuçuk dan toplamı, kırmızıyla gösterilen 4. sayıdir. Aşağıdaki tablo da aynı kurallara göre oluşturulmuş 9 . 11 3 2 an 3 Tostokul 4 7 5 VAY y N Buna göre, x + y + z toplamı kaçtır? st A) 36 B) 35 C) 34 D) 33 E) 32
15,
X = {1,2,3,4}
kümesinin A ve B alt kümeleri için
O
• 1<s(B) < S(A)
• An{1,2} = Bn {1, 2}=0,1,2
olacak biçimde kaç farklı (A,B) sıralı ikilisi vardır?
A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 11
B
13 23
diu 2.4
8
2,314
1,314
Y
2 elevalli
3,4
3 eleuan
2
u elevars
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
15, X = {1,2,3,4} kümesinin A ve B alt kümeleri için O • 1<s(B) < S(A) • An{1,2} = Bn {1, 2}=0,1,2 olacak biçimde kaç farklı (A,B) sıralı ikilisi vardır? A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 11 B 13 23 diu 2.4 8 2,314 1,314 Y 2 elevalli 3,4 3 eleuan 2 u elevars
24. A, B ve C kümeleri
B =
A = {(3x - 2, x - 1); XER}
= {(2x + 1, x - 1),XER}
C = {(2x + 1, 3x - 11), XER}
biçiminde tanımlanıyor.
(10)
(3,2)
(a, b) E ANB ve (c,d) EBAC
d-a
olduğuna göre oranı kaçtır?
b-C
A) -
B) -
C) -3
3
3
D)
E) 3
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
24. A, B ve C kümeleri B = A = {(3x - 2, x - 1); XER} = {(2x + 1, x - 1),XER} C = {(2x + 1, 3x - 11), XER} biçiminde tanımlanıyor. (10) (3,2) (a, b) E ANB ve (c,d) EBAC d-a olduğuna göre oranı kaçtır? b-C A) - B) - C) -3 3 3 D) E) 3