Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bağıntı ve Sıralı İkili Soruları

Bir sözcüğün sağdan sola okunuşuyla soldan sağa okunu-
şu aynı ise o sözcüğe palindrom sözcük denir.
Örneğin; KAZAK kelimesi beş harfli palindrom bir sözcük-
tür.
Fatih, 4 sesli harf ve 5 sessiz harfi istediği kadar kullanarak
5 harfli sözcükler yazacaktır.
Fatih'in yazdığı sözcüklerden rastgele bir tanesi seçil-
diğinde palindrom bir sözcük olduğu bilindiğine göre,
herhangi iki sessiz harfin ve herhangi iki sesli harfin
yan yana gelmediği palindrom sözcük olma olasılığı
kaçtır?
17
20
E)
25
A)
243
10
D)
81
B)
81
C)
81
5.
91
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
Bir sözcüğün sağdan sola okunuşuyla soldan sağa okunu- şu aynı ise o sözcüğe palindrom sözcük denir. Örneğin; KAZAK kelimesi beş harfli palindrom bir sözcük- tür. Fatih, 4 sesli harf ve 5 sessiz harfi istediği kadar kullanarak 5 harfli sözcükler yazacaktır. Fatih'in yazdığı sözcüklerden rastgele bir tanesi seçil- diğinde palindrom bir sözcük olduğu bilindiğine göre, herhangi iki sessiz harfin ve herhangi iki sesli harfin yan yana gelmediği palindrom sözcük olma olasılığı kaçtır? 17 20 E) 25 A) 243 10 D) 81 B) 81 C) 81 5. 91
9. I. f: N → N
f(x) = x – 5 ise, f fonksiyondur. X
II. g: N-{0, 1, 2} →N
g(x) = x – 3 ise, g fonksiyondur.
III. h: R-{3} →R
=
-
1
h(x) =
=
ise, h fonksiyondur.
X-3
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Ayalnız !
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
EX1, II ve III
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
9. I. f: N → N f(x) = x – 5 ise, f fonksiyondur. X II. g: N-{0, 1, 2} →N g(x) = x – 3 ise, g fonksiyondur. III. h: R-{3} →R = - 1 h(x) = = ise, h fonksiyondur. X-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Ayalnız ! B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III EX1, II ve III
- A, B ve C kümeleri
-
-
A = {(3x – 2, x – 1), XER}
B = {(2x + 1, x - 1), XER}
C = {(2x + 1, 3x – 11), XER}
3
-
biçiminde tanımlanıyor.
(a, b) EANB ve (c,d) EBC
d-a
olduğuna göre oranı kaçtır?
b-c
1
B)
3
A) -
C)
D)
E) 3
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
- A, B ve C kümeleri - - A = {(3x – 2, x – 1), XER} B = {(2x + 1, x - 1), XER} C = {(2x + 1, 3x – 11), XER} 3 - biçiminde tanımlanıyor. (a, b) EANB ve (c,d) EBC d-a olduğuna göre oranı kaçtır? b-c 1 B) 3 A) - C) D) E) 3
11) İkililerden oluşan,
A = {(x, 5 - x): XER}
B = {(x + 6, x): XER}
C = {(6 – X, X - 1): XE N}
kümeleri veriliyor.
Buna göre,
I. AnB = dir.
II. B C = dir.
III. C CA dır.
C) Yalnız 10
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
D) I, 11
E) II, IN
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
11) İkililerden oluşan, A = {(x, 5 - x): XER} B = {(x + 6, x): XER} C = {(6 – X, X - 1): XE N} kümeleri veriliyor. Buna göre, I. AnB = dir. II. B C = dir. III. C CA dır. C) Yalnız 10 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız II D) I, 11 E) II, IN
na,
tir.
e-
126
15. Bir veri grubunun elemanları küçükten büyüğe doğ-
- ru sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise tam
ortadaki sayıya, gruptaki terim sayısı çift ise ortada-
ki iki sayının aritmetik ortalamasına veri grubunun
"medyanı" denir. Bir veri grubunda en çok tekrar
eden sayıya veri grubunun "modu", en büyük ele-
manı ile en küçük elemanı arasındaki farka ise veri
grubunun "açıklığı" denir.
İkiz kardeşler, bu ikizlerden 26 yaş büyük anne ve 25
yaş büyük babadan oluşan dört kişilik bir çekirdek aile
vardır. Bir yıl sonra bu ailenin üçüncü
çocuğu dünyaya
gelmiş ve aile beş kişi olmuştur.
Buna göre, bu iki durum kıyaslandığında aile fert-
lerinin yaşlarının oluşturduğu veri grubunun açık-
lik, medyan ve mod (tepe değer) değerleri hakkın-
da aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Açıklık
Mod
Medyan
Kesin bir şey
söylenemez
A)
Artar
Değişmez
B) Değişmez
Azalır
Kesin bir şey
söylenemez
C)
Artar
Kesin bir şey
söylenemez
Artar
D)
Artar
Azalır
Değişmez
Artar
Azalır
Artar
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
na, tir. e- 126 15. Bir veri grubunun elemanları küçükten büyüğe doğ- - ru sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise tam ortadaki sayıya, gruptaki terim sayısı çift ise ortada- ki iki sayının aritmetik ortalamasına veri grubunun "medyanı" denir. Bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıya veri grubunun "modu", en büyük ele- manı ile en küçük elemanı arasındaki farka ise veri grubunun "açıklığı" denir. İkiz kardeşler, bu ikizlerden 26 yaş büyük anne ve 25 yaş büyük babadan oluşan dört kişilik bir çekirdek aile vardır. Bir yıl sonra bu ailenin üçüncü çocuğu dünyaya gelmiş ve aile beş kişi olmuştur. Buna göre, bu iki durum kıyaslandığında aile fert- lerinin yaşlarının oluşturduğu veri grubunun açık- lik, medyan ve mod (tepe değer) değerleri hakkın- da aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Açıklık Mod Medyan Kesin bir şey söylenemez A) Artar Değişmez B) Değişmez Azalır Kesin bir şey söylenemez C) Artar Kesin bir şey söylenemez Artar D) Artar Azalır Değişmez Artar Azalır Artar
18. Sıfırdan farklı gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı
A işlemi, her x ve y için
X
rçek
(( 1
(x A y) + 2 A
y
y
eşitliğini sağlıyor.
1
Buna göre, 2 A = işleminin sonucu kaçtır?
B) 2
A) 1
C) 3
D) 4
E) 5
X dy=
Š-2(tis
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
18. Sıfırdan farklı gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı A işlemi, her x ve y için X rçek (( 1 (x A y) + 2 A y y eşitliğini sağlıyor. 1 Buna göre, 2 A = işleminin sonucu kaçtır? B) 2 A) 1 C) 3 D) 4 E) 5 X dy= Š-2(tis
Aşağıda kibrit çöpleri kullanılarak belirli bir düzende oluşturul-
muş bir şekil verilmiştir.
1117
2
3 4
18
19
20
Össo alloy durant
Oluşturulan şeklin en alttaki satırında dikey duran toplam
20 kibrit çöpü olduğuna göre, tüm şekildeki toplam kibrit
çöpü sayısı kaçtır?
A) 323
B) 360
C) 399
D) 440
E) 483
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
Aşağıda kibrit çöpleri kullanılarak belirli bir düzende oluşturul- muş bir şekil verilmiştir. 1117 2 3 4 18 19 20 Össo alloy durant Oluşturulan şeklin en alttaki satırında dikey duran toplam 20 kibrit çöpü olduğuna göre, tüm şekildeki toplam kibrit çöpü sayısı kaçtır? A) 323 B) 360 C) 399 D) 440 E) 483
4.
ga
A kehtinden B kentine gitmek için aynı anda A kentinden
yola çıkan iki araçtan birincisi saatte 60 km, ikincisi saatte
90 km hızla gidiyor.
İkinci araç B kentine 2 saat önce vardığına göre bu
kentler arası kaç km dir?
A) 240
B) 300
C) 350
D) 360
E) 420
FEN BİLİMLERİ YAYI
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
4. ga A kehtinden B kentine gitmek için aynı anda A kentinden yola çıkan iki araçtan birincisi saatte 60 km, ikincisi saatte 90 km hızla gidiyor. İkinci araç B kentine 2 saat önce vardığına göre bu kentler arası kaç km dir? A) 240 B) 300 C) 350 D) 360 E) 420 FEN BİLİMLERİ YAYI
tane
5
10. p pozitif tam sayı iken, p den büyük en küçük tam kare
sayiya p nin "tamkare dostu" denir ve T(p) ile gösterir.
Örnek: T(7) = 9, T(49) = 64 tür.
Buna göre,
T(x).T(y) = 36
eşitliğini sağlayan kaç (x, y) ikilisi vardır?
A) 8
B) 10 C) 12 D) 20 E) 30
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
tane 5 10. p pozitif tam sayı iken, p den büyük en küçük tam kare sayiya p nin "tamkare dostu" denir ve T(p) ile gösterir. Örnek: T(7) = 9, T(49) = 64 tür. Buna göre, T(x).T(y) = 36 eşitliğini sağlayan kaç (x, y) ikilisi vardır? A) 8 B) 10 C) 12 D) 20 E) 30
TEMEL MATEMATIK
co
üzere.
15. Dik koordinat sisteminde (0.2) aralığında tanım
y = f(x) fonksiyonunun grafigi verilmiştir.
abi-
14-3-1
.
y=2-x
y = f(x)
→X
0
2
1
2
(+1
A = {x}(fof)(x) - x = 0, OsXs2}
B = {x{f(x) – X+0, OsXS2 xti
biçiminde tanımlanan A ve B kümeleri için
1. A kümesi 4 elemanlıdır.
II. B = 0,21 - {1}
III. AnB kümesi 2 elemanlıdır. x
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
ha=x
3-2a = x
a = 4x 3 = x
-
-- x **50V
4x
3-2x = 12 = x
x
a = 3-2x = -3 +4x5X
X
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
TEMEL MATEMATIK co üzere. 15. Dik koordinat sisteminde (0.2) aralığında tanım y = f(x) fonksiyonunun grafigi verilmiştir. abi- 14-3-1 . y=2-x y = f(x) →X 0 2 1 2 (+1 A = {x}(fof)(x) - x = 0, OsXs2} B = {x{f(x) – X+0, OsXS2 xti biçiminde tanımlanan A ve B kümeleri için 1. A kümesi 4 elemanlıdır. II. B = 0,21 - {1} III. AnB kümesi 2 elemanlıdır. x ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III ha=x 3-2a = x a = 4x 3 = x - -- x **50V 4x 3-2x = 12 = x x a = 3-2x = -3 +4x5X X
10.
1
A = {1, 2, 3,4}
B = {x: 15255, = 2n, ne Z}
2,4
C = {y: 1 <2Y < 13, y N)
5
2,48 1,23
olduğuna göre,
C
C
A
A
BXA
AxC
CXB
4+
3
3
3
.
2
2
2
1
1
1
B
B
N.
2
2
II
+ A
1 2 3 4
o
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve II
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
10. 1 A = {1, 2, 3,4} B = {x: 15255, = 2n, ne Z} 2,4 C = {y: 1 <2Y < 13, y N) 5 2,48 1,23 olduğuna göre, C C A A BXA AxC CXB 4+ 3 3 3 . 2 2 2 1 1 1 B B N. 2 2 II + A 1 2 3 4 o ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve II
r?
sin x =
srcosx
5
24.2
olduğuna göre, sin2x değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
24
B)
12
18
25
C) - 26
25 25
25
DO
18
E)
25
a
2 sin 22,5
Cos22,5
7.
2 tan 22,5°
1-cot 67,5°
?
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
)
B) La C)
D) -1
E) -V3
"Trigonometri"
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
r? sin x = srcosx 5 24.2 olduğuna göre, sin2x değeri aşağıdakilerden hangisidir? 24 B) 12 18 25 C) - 26 25 25 25 DO 18 E) 25 a 2 sin 22,5 Cos22,5 7. 2 tan 22,5° 1-cot 67,5° ? ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 ) B) La C) D) -1 E) -V3 "Trigonometri"
10. A(1,5), B(-1,3), C(2,6) noktaları veriliyor.
ABC üçgensel bölgesinin [AB] kenarına ait kenarortay
doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x – y + 1 = 0
B) 2x – y + 5 = 0
C) x - y + 7 = 0
D) x - y + 4 = 0
E) x + y -3 = 0
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
10. A(1,5), B(-1,3), C(2,6) noktaları veriliyor. ABC üçgensel bölgesinin [AB] kenarına ait kenarortay doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 4x – y + 1 = 0 B) 2x – y + 5 = 0 C) x - y + 7 = 0 D) x - y + 4 = 0 E) x + y -3 = 0
Her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısi-
nin 2 katından 10 sayfa fazla okuyan Beyza 4.
gün sonunda toplam 335 sayfa okumuştur.
Buna göre Beyza'nın 3. gün okuduğu sayfa
sayısı 2. gün okuduğu sayfa sayısından kaç
fazladır?
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
Her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısi- nin 2 katından 10 sayfa fazla okuyan Beyza 4. gün sonunda toplam 335 sayfa okumuştur. Buna göre Beyza'nın 3. gün okuduğu sayfa sayısı 2. gün okuduğu sayfa sayısından kaç fazladır?
X
Yukarıdaki şekilde kenar uzunlukları cm cinsinden tam sayı
olan sarı bir kare kâğıt ile dört eş dikdörtgen biçiminde kâğıt
gösterilmiştir.
Bu dörtgenlerin her biri tamamen görünecek biçimde
elde edilen yukarıdaki şeklin çevresi 52 cm olduğuna
göre, mavi kâğıtlardan birinin kapladığı alan en az kaç
santimetrekare olabilir?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 11
E) 18
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
X Yukarıdaki şekilde kenar uzunlukları cm cinsinden tam sayı olan sarı bir kare kâğıt ile dört eş dikdörtgen biçiminde kâğıt gösterilmiştir. Bu dörtgenlerin her biri tamamen görünecek biçimde elde edilen yukarıdaki şeklin çevresi 52 cm olduğuna göre, mavi kâğıtlardan birinin kapladığı alan en az kaç santimetrekare olabilir? A) 4 B) 6 C) 8 D) 11 E) 18
692 sayısı VIAAI biçiminde kodlanır.
Kodlanmış biçimde 2 tane *, 1 tane A, 3 tane bulunan 4 basamaklı en büyük
sayının rakamları toplamı kaçtır?
D) 21
A) 18
C) 20
E) 22
B) 19
38
3
...
♡
3 B
<3
<<
3
3
<< <
♡ ♡
3
> > >
♡
...
Yukarıdaki örüntüde 65 tane pembe kalp olduğuna göre kaç tane beyaz kalp var-
dır?
A) 129
B) 130
C) 131
D) 132
E) 133
110
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
692 sayısı VIAAI biçiminde kodlanır. Kodlanmış biçimde 2 tane *, 1 tane A, 3 tane bulunan 4 basamaklı en büyük sayının rakamları toplamı kaçtır? D) 21 A) 18 C) 20 E) 22 B) 19 38 3 ... ♡ 3 B <3 << 3 3 << < ♡ ♡ 3 > > > ♡ ... Yukarıdaki örüntüde 65 tane pembe kalp olduğuna göre kaç tane beyaz kalp var- dır? A) 129 B) 130 C) 131 D) 132 E) 133 110