Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Belirsiz İntegral Soruları

14.
13.
Test
A)
2x
x²+2x² +1
A) 2.(x²+1)+c
integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
x² + 1
2
D)
-dx
X+2
S -dx
√√x² + 4x
-1
x² + 1
+C
B)
+C
+ C
E)
X4+2
C)
-2
DEĞİŞKEN DEĞİ
- + C
x² + 1
√x (x+4)
(x² + 1)²
2
integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
x² + 4x
2
B)
+ C
x² + 2x²=0
4x²³²+ 4x²
(x²+1)=1
x² + 4x
4
U
+ C
15
ACIL MATEMATIK
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
14. 13. Test A) 2x x²+2x² +1 A) 2.(x²+1)+c integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? x² + 1 2 D) -dx X+2 S -dx √√x² + 4x -1 x² + 1 +C B) +C + C E) X4+2 C) -2 DEĞİŞKEN DEĞİ - + C x² + 1 √x (x+4) (x² + 1)² 2 integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? x² + 4x 2 B) + C x² + 2x²=0 4x²³²+ 4x² (x²+1)=1 x² + 4x 4 U + C 15 ACIL MATEMATIK
9. y=x²-4 eğrisi ile y = x -4 do
ladığı bölgenin alanı kaç br² dir?
&
D)
10.
A)
1
12
B)
4x-2
(x - 2)²
1
8
Ax
dx
X-2
integralinin değeri nedir?
A) 4In x-21-
6
(x-2)
4
(x-2)
B) 2In x-2+
E) -3ln |x-21-
+ C
5
C) 3ln/x-21+
(x-2)
6
D) 41n|x-21₁+ (x-2)
+C
+C
+ C
4
(x-2)
+ C
E)
B
4-2)^
x-4x+6
net
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
9. y=x²-4 eğrisi ile y = x -4 do ladığı bölgenin alanı kaç br² dir? & D) 10. A) 1 12 B) 4x-2 (x - 2)² 1 8 Ax dx X-2 integralinin değeri nedir? A) 4In x-21- 6 (x-2) 4 (x-2) B) 2In x-2+ E) -3ln |x-21- + C 5 C) 3ln/x-21+ (x-2) 6 D) 41n|x-21₁+ (x-2) +C +C + C 4 (x-2) + C E) B 4-2)^ x-4x+6 net
29:22
921
32-24/2 #024 5. Aşağıda bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir.
4.3+0=4
444
/4=22
gisidir?
E) 90
A)
32
B)
y
52
O
f(0) = 1 olduğuna göre, f(2) değeri kaçtır?
4
1
3
2
1
C)
2
f'
D)
X
E)
3
13-LYS
CAP
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
29:22 921 32-24/2 #024 5. Aşağıda bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. 4.3+0=4 444 /4=22 gisidir? E) 90 A) 32 B) y 52 O f(0) = 1 olduğuna göre, f(2) değeri kaçtır? 4 1 3 2 1 C) 2 f' D) X E) 3 13-LYS CAP
X
e ll
23.
2
.
●
-2
6
A) 19
0
8
3
h(x) = f(f(x) + f (x)) . dx
h(5) = 15
d₂
4x
Şekildeki y = f(x) eğrisi x = 5 apsisli noktasında da doğrusuna,
x = -4 apsisli noktasında d, doğrusuna teğettir.
2
C) 13
5
F¹ (5)=2
f'(-4)=-44
olduğuna göre, h(-4) ifadesinin değeri kaçtır?
B) 15
-4
Sf'(-4) + f" (-4).dx
X
D) 11
E) 9
-4x+C
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
X e ll 23. 2 . ● -2 6 A) 19 0 8 3 h(x) = f(f(x) + f (x)) . dx h(5) = 15 d₂ 4x Şekildeki y = f(x) eğrisi x = 5 apsisli noktasında da doğrusuna, x = -4 apsisli noktasında d, doğrusuna teğettir. 2 C) 13 5 F¹ (5)=2 f'(-4)=-44 olduğuna göre, h(-4) ifadesinin değeri kaçtır? B) 15 -4 Sf'(-4) + f" (-4).dx X D) 11 E) 9 -4x+C
24.
x-3×2
3 P
24
Friandox -
A)
eşitliği veriliyor.
Buna göre, f'(2) kaçtır?
3
4
5
aper + 4 = 112² 121
(4x) dx = x4 - 2x³ + 2x - 2
B)-2
D)
flex/= 4x²³-6√²+2
4.0
Ja
F(x) •X= (12x²+2x).X
76=24
2
Diğer sayfaya geçiniz.
E) 6
2
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
24. x-3×2 3 P 24 Friandox - A) eşitliği veriliyor. Buna göre, f'(2) kaçtır? 3 4 5 aper + 4 = 112² 121 (4x) dx = x4 - 2x³ + 2x - 2 B)-2 D) flex/= 4x²³-6√²+2 4.0 Ja F(x) •X= (12x²+2x).X 76=24 2 Diğer sayfaya geçiniz. E) 6 2
9.
f(x) = S
X
dx
x² + 1
eşitliği veriliyor.
Buna göre,
x² + 3x1
+1
S(=
dx
2x²=22
3
B) 2f(x) + x + c
(D) 31(x) + x + C
11/12
YN
#X
integralinin f(x) cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) f(x) + x + C
12
C) f(x) + 3x + c
E) 3f(x)+2x+c h(x)=
- C
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
9. f(x) = S X dx x² + 1 eşitliği veriliyor. Buna göre, x² + 3x1 +1 S(= dx 2x²=22 3 B) 2f(x) + x + c (D) 31(x) + x + C 11/12 YN #X integralinin f(x) cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangi- sidir? A) f(x) + x + C 12 C) f(x) + 3x + c E) 3f(x)+2x+c h(x)= - C
11
V
24K)
00-
15
ORİJİNAL MATEMATİK
1.B
m nin alabileceği
-
olmak üzere, f fonksiyonundaki x li terimin katsayısı
m, sabit terimi n olduğuna göre, n
en küçük tamsayı değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
1
1+2
olmak üzere,
f(x)
2.E
-
1
1
1+2* 1+3x
2.
+3
+
= f(x) dx + f
g(x) = f(x) dx + f(-x) dx /
eşitliği veriliyor.
g(1) = 2 olduğuna göre, g(-2) kaçtır?
A) 5
B) 3
C) -3
3.D
Cevap Anahtarı
D) 8
4.E
D) -5
5.E
E) 10
E) -4
6.D
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
11 V 24K) 00- 15 ORİJİNAL MATEMATİK 1.B m nin alabileceği - olmak üzere, f fonksiyonundaki x li terimin katsayısı m, sabit terimi n olduğuna göre, n en küçük tamsayı değeri kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 1 1+2 olmak üzere, f(x) 2.E - 1 1 1+2* 1+3x 2. +3 + = f(x) dx + f g(x) = f(x) dx + f(-x) dx / eşitliği veriliyor. g(1) = 2 olduğuna göre, g(-2) kaçtır? A) 5 B) 3 C) -3 3.D Cevap Anahtarı D) 8 4.E D) -5 5.E E) 10 E) -4 6.D
Mehmet Kaplan'ın şiir tahlil metodunda edebî eser yapı yönüyle
I
de incelenir. Şekil ve dil üzerinde durulur. Eserin nazım biçimi,
||
şairin tercihlerinin arka planında özel bir nedenin olup olmadığı,
türü, nazım birimi ele alınır; araştırılır. "Tema ile şekil arasında
bir uyum veya alaka görülüyor mu? Kelimelerin rengi ile metnin
IV
teması ve konusu arasında bir birliktelik söz konusu mu?
Eserin üslubu nasıldır? Eserin dili inşa edilirken dilin
V
hangi olanaklarından yararlanılmıştır? Ahengi sağlayan unsurlar
var mıdır, varsa nelerdir? Kelime türlerinin eserde kullanım
sıklığının oranı nedir?" gibi sorulara yanıtlar aranır.
STUA
22. Bu parçadan Mehmet Kaplan'ın şiir analiz yöntemi ile
ilgili olarak aşağıdakilerdin hangisine ulaşılamaz?
A) Şiirin içeriğiyle seçilen sözcükler arasında bir ilişki
olup olmadığına bakıldığına
B) Şiir dilinin nasıl oluştuğunun incelendiğine
CŞiirin yazılma sebepleri üzerinde durulduğuna
Sosyal unsurların şiirde ne ölçüde kullanıldığına
dikkat edildiğine
Şiirin biçim yönü üzerinde durulduğuna
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
Mehmet Kaplan'ın şiir tahlil metodunda edebî eser yapı yönüyle I de incelenir. Şekil ve dil üzerinde durulur. Eserin nazım biçimi, || şairin tercihlerinin arka planında özel bir nedenin olup olmadığı, türü, nazım birimi ele alınır; araştırılır. "Tema ile şekil arasında bir uyum veya alaka görülüyor mu? Kelimelerin rengi ile metnin IV teması ve konusu arasında bir birliktelik söz konusu mu? Eserin üslubu nasıldır? Eserin dili inşa edilirken dilin V hangi olanaklarından yararlanılmıştır? Ahengi sağlayan unsurlar var mıdır, varsa nelerdir? Kelime türlerinin eserde kullanım sıklığının oranı nedir?" gibi sorulara yanıtlar aranır. STUA 22. Bu parçadan Mehmet Kaplan'ın şiir analiz yöntemi ile ilgili olarak aşağıdakilerdin hangisine ulaşılamaz? A) Şiirin içeriğiyle seçilen sözcükler arasında bir ilişki olup olmadığına bakıldığına B) Şiir dilinin nasıl oluştuğunun incelendiğine CŞiirin yazılma sebepleri üzerinde durulduğuna Sosyal unsurların şiirde ne ölçüde kullanıldığına dikkat edildiğine Şiirin biçim yönü üzerinde durulduğuna
7
N
AYT MATEMATIK SORU BANKASI
dife
2.
d(x3r
x²
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) dx
B) 2dx
d
D) xdx
BX = 3dx
42
D) x²
x+c
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) dx
+ C
E) x²dx
= 1421) 2² +6
12
2.(4x)^2
E) x² + c
C) dx + c
wate
B
Re
127 87
D) 2/x+c
3-42
14/2dx
J
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) -—-
B) + C
teach
D) - 1 + C
1. C
2. C
teach
uch you
E) √x-c
3.8
X
c)-7/22
E) -x + c
5.C
5. 5
math, i'll
all these layguages
T
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
7 N AYT MATEMATIK SORU BANKASI dife 2. d(x3r x² ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) dx B) 2dx d D) xdx BX = 3dx 42 D) x² x+c ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) dx + C E) x²dx = 1421) 2² +6 12 2.(4x)^2 E) x² + c C) dx + c wate B Re 127 87 D) 2/x+c 3-42 14/2dx J ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) -—- B) + C teach D) - 1 + C 1. C 2. C teach uch you E) √x-c 3.8 X c)-7/22 E) -x + c 5.C 5. 5 math, i'll all these layguages T
30. f(x) doğrusal fonksiyonu
[ f(x)dx= 1²(x)
4
eşitliğini sağlamaktadır.
f(x) fonksiyonunun grafiği A(3, 2) noktasından
geçtiğine göre,
√3x..
+2
3x. f(x)dx
integrali aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) x² - 6x + c
B) x³ - 4x² + 2x + c
C) 2x³-6x² + c
D) 2x3-4x² - 2x + c
E) x² + 6x + c
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
30. f(x) doğrusal fonksiyonu [ f(x)dx= 1²(x) 4 eşitliğini sağlamaktadır. f(x) fonksiyonunun grafiği A(3, 2) noktasından geçtiğine göre, √3x.. +2 3x. f(x)dx integrali aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) x² - 6x + c B) x³ - 4x² + 2x + c C) 2x³-6x² + c D) 2x3-4x² - 2x + c E) x² + 6x + c
liğin-
2. I. k.
II.
k. ff(x) dx = fk.f(k
ff(x)dx
III.
f(x) dx =
h(x)
f(x) dx
She
f(f(x) - h(x) dx = f(x) dx - Sh(x) dx
Yukarıdaki eşitliklerden hangileri her zaman doğrudur? ayincil
TOPRA
A) Yalnız I
C) I ve III
h(x)dx
D) ve III
stere Loublona
B) Yalnız 1
26
işler
A) x
C)
E) I, II ve III
6. A
S=
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
liğin- 2. I. k. II. k. ff(x) dx = fk.f(k ff(x)dx III. f(x) dx = h(x) f(x) dx She f(f(x) - h(x) dx = f(x) dx - Sh(x) dx Yukarıdaki eşitliklerden hangileri her zaman doğrudur? ayincil TOPRA A) Yalnız I C) I ve III h(x)dx D) ve III stere Loublona B) Yalnız 1 26 işler A) x C) E) I, II ve III 6. A S=
cos2x
ĐOX. Đông N
integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8x + c
B) 6x + c
D) 2x + c
f(x) = f d (cosx + x)
olmak üzere, f(0) = 5 tir.
1- (cos²x - sm? x)
-cos²x + 5m² x
+ sm²x - cos²x + sm²x
T
A) = +1
2
T
D) π +2
cosxx
E) x + c
25m2x
cos²x
Buna göre, fifadesinin sonucu kaçtır?
B) 1/2+
1
+2
C) 4x + C
cosxx+c
=
1+0+ c = 5
↓
4
E) x +4
ACIL MATEMATIK
T
C) = +4
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
cos2x ĐOX. Đông N integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 8x + c B) 6x + c D) 2x + c f(x) = f d (cosx + x) olmak üzere, f(0) = 5 tir. 1- (cos²x - sm? x) -cos²x + 5m² x + sm²x - cos²x + sm²x T A) = +1 2 T D) π +2 cosxx E) x + c 25m2x cos²x Buna göre, fifadesinin sonucu kaçtır? B) 1/2+ 1 +2 C) 4x + C cosxx+c = 1+0+ c = 5 ↓ 4 E) x +4 ACIL MATEMATIK T C) = +4
1) Bir fonksiyonun türevinin integrali, bu fonksiyona sabit sayı ekle-
nerek bulunur.
xb (x) 18
Örnek:
S
a)
b)
dx
Sunulud
(4x-3) dx =
Sox
d/x²+1
dx x + 1
dx
d
-(f(x)) dx = f(x) + C
dx THRO
4x-C
anog snububalo
2) Belirsiz integralin türevi integral altındaki fonksiyona eşittir.
In
nu
Örnek
olduğu
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
1) Bir fonksiyonun türevinin integrali, bu fonksiyona sabit sayı ekle- nerek bulunur. xb (x) 18 Örnek: S a) b) dx Sunulud (4x-3) dx = Sox d/x²+1 dx x + 1 dx d -(f(x)) dx = f(x) + C dx THRO 4x-C anog snububalo 2) Belirsiz integralin türevi integral altındaki fonksiyona eşittir. In nu Örnek olduğu
2. [ sinxdx
J
cos2x
integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1/12 - 11/12 sin2x + C
C) - sin2x + C
E) - + 14/4
2
sin 2x
2
X
B) 1/12 - 11/12
cos2x + C
D) 1/12 - 11/1/2
4
+c
sin2x + C
cos2x + C
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
2. [ sinxdx J cos2x integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 1/12 - 11/12 sin2x + C C) - sin2x + C E) - + 14/4 2 sin 2x 2 X B) 1/12 - 11/12 cos2x + C D) 1/12 - 11/1/2 4 +c sin2x + C cos2x + C
1.
I.
DERS VİDEOSU
31. DERS
k
(x² - 1) dx = x² - 11
9. İNTEGRAL
D) H ve III
9.1. BELİRSİZ İNT
11. Sα(x²-1)=x²-1
II. S (x²-1)dx=x²-1
Yukarıdaki ifadelerden hangileri daima doğrudur?
A) Yalaz
B) Ive Il
C) I ve
E, I ve III
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
1. I. DERS VİDEOSU 31. DERS k (x² - 1) dx = x² - 11 9. İNTEGRAL D) H ve III 9.1. BELİRSİZ İNT 11. Sα(x²-1)=x²-1 II. S (x²-1)dx=x²-1 Yukarıdaki ifadelerden hangileri daima doğrudur? A) Yalaz B) Ive Il C) I ve E, I ve III
13. Dik koordinat düzleminde, gerçel sayılar kümesi üze-
rinde tanımlı ve türevlenebilir f ve g fonksiyonları için f
ve g' türev fonksiyonlarının grafiği şekilde gösterilmiştir.
glé
2.2
(gof)' (2) = 6
olduğuna göre, f(6) kaçtır?
0
2
- (x² + 3) (8'² (x^² + 5).
A) 17
IS
20
B) 19
C) 21
(₂2) & ((2)) = 6
A
g' (f (²)) = 3 x
f/2) =
f = X
X
g' +4
125
g(x) = x²= 4x + c
f(x) = x
D) 25
E) 35
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
13. Dik koordinat düzleminde, gerçel sayılar kümesi üze- rinde tanımlı ve türevlenebilir f ve g fonksiyonları için f ve g' türev fonksiyonlarının grafiği şekilde gösterilmiştir. glé 2.2 (gof)' (2) = 6 olduğuna göre, f(6) kaçtır? 0 2 - (x² + 3) (8'² (x^² + 5). A) 17 IS 20 B) 19 C) 21 (₂2) & ((2)) = 6 A g' (f (²)) = 3 x f/2) = f = X X g' +4 125 g(x) = x²= 4x + c f(x) = x D) 25 E) 35