Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Doğal Logaritma Soruları

1.
A
A) 2
y
B) 3
O
C
Yukarıda verilen y = x² + (a − 2)x - 2a - 2 parabolünün tepe
noktası C'dir. A ve B parabol üzerinde birer nokta, OAB bir
üçgen
B
[AB] [OC]
[AO] L [OB]
olduğuna göre, Alan(OAB) kaç birimkaredir?
C) 4
X
D) 6
E) 8
Lise Matematik
Doğal Logaritma
1. A A) 2 y B) 3 O C Yukarıda verilen y = x² + (a − 2)x - 2a - 2 parabolünün tepe noktası C'dir. A ve B parabol üzerinde birer nokta, OAB bir üçgen B [AB] [OC] [AO] L [OB] olduğuna göre, Alan(OAB) kaç birimkaredir? C) 4 X D) 6 E) 8
MH
LOGARITMA
7. f(x) = log₂ (3x + a)
şeklinde tanımlanan f(x) fonsiyonu için,
f¹(a + 1) = a
olduğuna göre, a kaç olabilir?
A) 2
B) 3
C) 4
3x+a
f" (log, 3442
12
= X
3x+a=28+1 (2²-2-a = 3a
x = (2².2)-a.a
3
8. logsin30 (cos36° cos72°)
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) -4
B) -2
C) 1
D) 2
2
2
D) 5
22
E) 6
7=42
2
= 222=2
E) 4
MERT HOU
Lise Matematik
Doğal Logaritma
MH LOGARITMA 7. f(x) = log₂ (3x + a) şeklinde tanımlanan f(x) fonsiyonu için, f¹(a + 1) = a olduğuna göre, a kaç olabilir? A) 2 B) 3 C) 4 3x+a f" (log, 3442 12 = X 3x+a=28+1 (2²-2-a = 3a x = (2².2)-a.a 3 8. logsin30 (cos36° cos72°) ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) -4 B) -2 C) 1 D) 2 2 2 D) 5 22 E) 6 7=42 2 = 222=2 E) 4 MERT HOU
1B DENEME SINAVI
In (In 8)
In 9
12. 3
olduğuna göre, (e)-* ifadesinin eşiti aşağıdakilerden han-
gisidir?
1
16
A)-
= X
Insta
B)
1
8
C) 8
D16E84
L
22
13. Dik koordinat düzleminde tanım kümesi gerçel sayılar olan f
ve g fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki gibi çizilmiştir.
14.
Lise Matematik
Doğal Logaritma
1B DENEME SINAVI In (In 8) In 9 12. 3 olduğuna göre, (e)-* ifadesinin eşiti aşağıdakilerden han- gisidir? 1 16 A)- = X Insta B) 1 8 C) 8 D16E84 L 22 13. Dik koordinat düzleminde tanım kümesi gerçel sayılar olan f ve g fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki gibi çizilmiştir. 14.
MITA DENEME-2
20. Tanımlı olduğu aralıkta, f(Inx) = In(x°. e) fonksiyonu
veriliyor.
Buna göre,
1. f
II. fl
III.
(2) money dxfox i lipo onnichid nunumcrilico
(4)
873
A) Yalnız I
ANNUCISO n..
değerlerinden hangileri tam sayıdır?
D) I ve II
novilhav umoniloq (q
0<nev lyse legteg ter
x3
ele
a
B) Yalnız II
lefe
&1 = ($)9
es = (6)9
81-(8
snubublo
E) II ve III
f
xe
C) Yalnız III
Lise Matematik
Doğal Logaritma
MITA DENEME-2 20. Tanımlı olduğu aralıkta, f(Inx) = In(x°. e) fonksiyonu veriliyor. Buna göre, 1. f II. fl III. (2) money dxfox i lipo onnichid nunumcrilico (4) 873 A) Yalnız I ANNUCISO n.. değerlerinden hangileri tam sayıdır? D) I ve II novilhav umoniloq (q 0<nev lyse legteg ter x3 ele a B) Yalnız II lefe &1 = ($)9 es = (6)9 81-(8 snubublo E) II ve III f xe C) Yalnız III
6.
Aşağıda boyutları 7log2 birim ve 5log2 birim olan dikdörtgen
biçiminde bir karton verilmiştir.
D
A
A) 4
7log2
B) 5
Kartonun CD kenarı üzerinde |DF| = log8 birim olacak şe-
kilde bir F noktası, BC kenarı üzerinde |BE| = log4 birim ola-
cak şekilde bir E noktası seçiliyor. Daha sonra karton [EF]
doğru parçası boyunca kesiliyor.
TEST-1 1-E
Parçalardan biri olan ABEFG beşgeninin çevresi nlog16
birim olduğuna göre, n değeri kaçtır?
E
C) 5,5
B
2-D
5log2
D) 6
3-C
E) 6,5
Paraf Y
186
Lise Matematik
Doğal Logaritma
6. Aşağıda boyutları 7log2 birim ve 5log2 birim olan dikdörtgen biçiminde bir karton verilmiştir. D A A) 4 7log2 B) 5 Kartonun CD kenarı üzerinde |DF| = log8 birim olacak şe- kilde bir F noktası, BC kenarı üzerinde |BE| = log4 birim ola- cak şekilde bir E noktası seçiliyor. Daha sonra karton [EF] doğru parçası boyunca kesiliyor. TEST-1 1-E Parçalardan biri olan ABEFG beşgeninin çevresi nlog16 birim olduğuna göre, n değeri kaçtır? E C) 5,5 B 2-D 5log2 D) 6 3-C E) 6,5 Paraf Y 186
I
8.
10.
(A
log32= a ise log 36 nin a türünden eşiti aşağıdakiler-
den hangisidir?
TSTAT
A) a+1B) a-1c) 2a-2 D)
a
a
3a
A) m +4
D) m-3
log,3 = a
log₂5=b
log3801 = m
olduğuna göre, log,81! ifadesinin m cinsinden eşiti aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
B) m+3
E) 4-m
A) a+b
a-b
D) ab+a
(a
B) ab+1
a +1
2a + 2
E)
2 E)
3a
olduğuna göre, log6 nin a ve b cinsinden eşiti aşağıda
kilerden hangisidir?
a
a+b
c) 6-m
a
c) ab+1
b+1
Lise Matematik
Doğal Logaritma
I 8. 10. (A log32= a ise log 36 nin a türünden eşiti aşağıdakiler- den hangisidir? TSTAT A) a+1B) a-1c) 2a-2 D) a a 3a A) m +4 D) m-3 log,3 = a log₂5=b log3801 = m olduğuna göre, log,81! ifadesinin m cinsinden eşiti aşa- ğıdakilerden hangisidir? B) m+3 E) 4-m A) a+b a-b D) ab+a (a B) ab+1 a +1 2a + 2 E) 2 E) 3a olduğuna göre, log6 nin a ve b cinsinden eşiti aşağıda kilerden hangisidir? a a+b c) 6-m a c) ab+1 b+1
20.
2
E) 5
-3b-3C =)-(3b+3c)
18.3= (54)
B) 2
atd=
-sb-3c=-54
D) 4
log₂x² ≤log, 256
olduğuna göre, x in alabileceği kaç farklı tam sayı
değeri vardır?
SE
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
286
2 log < 102x
2
E) 5
x
Llog
286-22 2109,
X
1092
Lise Matematik
Doğal Logaritma
20. 2 E) 5 -3b-3C =)-(3b+3c) 18.3= (54) B) 2 atd= -sb-3c=-54 D) 4 log₂x² ≤log, 256 olduğuna göre, x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? SE A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 286 2 log < 102x 2 E) 5 x Llog 286-22 2109, X 1092
1.
2.
D
REHBER
MATEMATI
Çözüm
için izle
B
Ainuslarion
74384
B) 6
smlo tsive 2
y=x²-3x - 4
y
A
y = -x + 4
Yukarıda y = x²-3x-4 parabolü ve y = -x + 4 doğru-
su verilmiştir. Parabol ile doğru A ve B noktalarında ke-
sişmektedir.
Buna göre, A ve B noktalarının koordinatları topla-
mı kaçtır?
A) 4
C) 8
14. GU
D) 10
Parabo
y = f(x)
E) 12
Lise Matematik
Doğal Logaritma
1. 2. D REHBER MATEMATI Çözüm için izle B Ainuslarion 74384 B) 6 smlo tsive 2 y=x²-3x - 4 y A y = -x + 4 Yukarıda y = x²-3x-4 parabolü ve y = -x + 4 doğru- su verilmiştir. Parabol ile doğru A ve B noktalarında ke- sişmektedir. Buna göre, A ve B noktalarının koordinatları topla- mı kaçtır? A) 4 C) 8 14. GU D) 10 Parabo y = f(x) E) 12
karekök & c
50. Geometrik bir dizinin ilk üç terimi sırasıyla
Inx-1, Inx+1 ve Inx + 2
olduğuna göre, x değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) e³
B) e²
C) e 1
D) e 2
(Inx-1), (Inx+2) = (Inx+1)
(a-1). (a+2) = a +1
a²+a-2= atl
2
0²= 3
inx ² = 3
Lise Matematik
Doğal Logaritma
karekök & c 50. Geometrik bir dizinin ilk üç terimi sırasıyla Inx-1, Inx+1 ve Inx + 2 olduğuna göre, x değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) e³ B) e² C) e 1 D) e 2 (Inx-1), (Inx+2) = (Inx+1) (a-1). (a+2) = a +1 a²+a-2= atl 2 0²= 3 inx ² = 3
14. x ve y birer pozitif gerçel sayı olmak üzere,
B
x&m=logxy x
n = logxy y
x+y=6
& 2
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre,
(x+y). (x + y)
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 6
B) 12
3/23).
+
0A = 8
abstismalbenbe
C) 24
145+
6.2
+ 2
2518
logxy
D) 36
(2):
E) 60
m=3
Lise Matematik
Doğal Logaritma
14. x ve y birer pozitif gerçel sayı olmak üzere, B x&m=logxy x n = logxy y x+y=6 & 2 eşitlikleri veriliyor. Buna göre, (x+y). (x + y) ifadesinin değeri kaçtır? A) 6 B) 12 3/23). + 0A = 8 abstismalbenbe C) 24 145+ 6.2 + 2 2518 logxy D) 36 (2): E) 60 m=3
1³.4 = 5/0
2
+5+6
14
8 Má
[8a^= 9
siteleri sırasıyla 1, 4 ve 8
ve C/marka 3 tane
gereken 8, 4 ve 1 GB
S.
eçtiği bir programı,
e olasılığı kaçtır?
5 E)
11
18
26.
10 loge
evin10
8
+5
işleminin sonucu kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 8
10
Desmin
8
D) 10
ls i
E) 12
6. Pagal
a
2 Sha
28. de
(327)
2TL
X=S
y =
Z=
olduğu
sırası
A) +,
Lise Matematik
Doğal Logaritma
1³.4 = 5/0 2 +5+6 14 8 Má [8a^= 9 siteleri sırasıyla 1, 4 ve 8 ve C/marka 3 tane gereken 8, 4 ve 1 GB S. eçtiği bir programı, e olasılığı kaçtır? 5 E) 11 18 26. 10 loge evin10 8 +5 işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B) 6 C) 8 10 Desmin 8 D) 10 ls i E) 12 6. Pagal a 2 Sha 28. de (327) 2TL X=S y = Z= olduğu sırası A) +,
8.
7.
log52
olduğuna
türünden
hangisidi
A)
C)
2x + 3y
x+1
tır?
3x + 2y
y + 1
A) -3
E)
D)
B)
(Inx)² + Inx² = 3
denkleminin kökler çarpımı kaç-
1
D)
2x + y
y + 1
x+1
2x + 3y
y + 1
B) e
E)
C) e²
1
5. ADIM
75)
Lise Matematik
Doğal Logaritma
8. 7. log52 olduğuna türünden hangisidi A) C) 2x + 3y x+1 tır? 3x + 2y y + 1 A) -3 E) D) B) (Inx)² + Inx² = 3 denkleminin kökler çarpımı kaç- 1 D) 2x + y y + 1 x+1 2x + 3y y + 1 B) e E) C) e² 1 5. ADIM 75)
1
1
2+log₂3 2+log3 16
A)
işleminin sonucu kaçtır?
B) 1
+
93244
4,
Toorin
M
124
109126
Tey 227
+
a bir tam
A) 31
poole (1-2 16
mylsög nintelistelles
C) 1/12
DENEME - 13
pol
D) 23/12
21093 +210934
1
2 logg12
14.9
103
E) 2
sayıdır..
1<x<a olmak üzere, log2x ifadesini tam sayı yapan 5 farklı
x değeri vardır
Buna göre, a'nın kaç farklı değeri vardır?
B) 32
C) 33
lang nunturiovicxnol xml= (x)} eblile
ilişimilsio
Lise Matematik
Doğal Logaritma
1 1 2+log₂3 2+log3 16 A) işleminin sonucu kaçtır? B) 1 + 93244 4, Toorin M 124 109126 Tey 227 + a bir tam A) 31 poole (1-2 16 mylsög nintelistelles C) 1/12 DENEME - 13 pol D) 23/12 21093 +210934 1 2 logg12 14.9 103 E) 2 sayıdır.. 1<x<a olmak üzere, log2x ifadesini tam sayı yapan 5 farklı x değeri vardır Buna göre, a'nın kaç farklı değeri vardır? B) 32 C) 33 lang nunturiovicxnol xml= (x)} eblile ilişimilsio
41. 0<a<b< c < 1 olmak üzere
x = log-ib y = log b-¹
z = log a
olduğuna göre, x, y ve z sayılarının küçükten büyü-
ğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) x<2<y
B) y<x<z
D) z<x<y
C) z <y<x
E) x <y <z
2
S
Lise Matematik
Doğal Logaritma
41. 0<a<b< c < 1 olmak üzere x = log-ib y = log b-¹ z = log a olduğuna göre, x, y ve z sayılarının küçükten büyü- ğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) x<2<y B) y<x<z D) z<x<y C) z <y<x E) x <y <z 2 S
akilerden
C) 2p-1
ünden
m-n
m
4.
5.
log2 (x-3) = log, 4 + logg x
olduğuna göre, log (x-1) kaçtır?
C) 1
A) 2
2
31+108₂*² = 27
A) (-2,21
LOGARITMA
D) (2,4)
denkleminde x in alabileceği değerler aşağıdakiler-
den hangisidir?
D)=
B) (-2)
17
E) {-2,2,4}
c}{2}
LOG
7.
Lise Matematik
Doğal Logaritma
akilerden C) 2p-1 ünden m-n m 4. 5. log2 (x-3) = log, 4 + logg x olduğuna göre, log (x-1) kaçtır? C) 1 A) 2 2 31+108₂*² = 27 A) (-2,21 LOGARITMA D) (2,4) denkleminde x in alabileceği değerler aşağıdakiler- den hangisidir? D)= B) (-2) 17 E) {-2,2,4} c}{2} LOG 7.
3.
28
4.
18 = 15
12
=10 watt/
I ses şiddeti (watt)
m²
sesin işitilen maksimum değeri olmak üzere,
m²
+=15-18
15 X
gürültü L (1)=100.log
8
Buna göre, bir rock konseri sırasında çıkan gürültü 120 dB olduğuna
göre, ses şiddeti nedir?
27.5
bağıntısı ile hesaplanmaktadır.
Belli bir sıcaklığa sahip bir cis
caklık değişimi, Newton'un s
bilinen T-S+(T-S16
formülü ile hesaplanabilir. E
S: Ortamin sabit sıcaklığı
t Zaman lode
To: Cismin başlangıç ar
T. Cismin t zaman son
K Cismin sıcaklığının
Ortam sıcaklığı 20°-
bir sıvının 10 daki
gözlenmiştir. Buna
ğişim sabiti aşağ
A)-2
D)7
Lise Matematik
Doğal Logaritma
3. 28 4. 18 = 15 12 =10 watt/ I ses şiddeti (watt) m² sesin işitilen maksimum değeri olmak üzere, m² +=15-18 15 X gürültü L (1)=100.log 8 Buna göre, bir rock konseri sırasında çıkan gürültü 120 dB olduğuna göre, ses şiddeti nedir? 27.5 bağıntısı ile hesaplanmaktadır. Belli bir sıcaklığa sahip bir cis caklık değişimi, Newton'un s bilinen T-S+(T-S16 formülü ile hesaplanabilir. E S: Ortamin sabit sıcaklığı t Zaman lode To: Cismin başlangıç ar T. Cismin t zaman son K Cismin sıcaklığının Ortam sıcaklığı 20°- bir sıvının 10 daki gözlenmiştir. Buna ğişim sabiti aşağ A)-2 D)7