Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Doğal Logaritma Soruları

16
y
Her iki yanın 3 tabanında logaritmasını alıp;
log x=+ yazarsak; += 1 veya + = -1,...
19, xlnx = e
16
109 e^= 1099
loge
16
16
2 l
Inxinx=Inel6; Inx. Inx = 16; Inx = t;
+2=16; (+= 4 veya t= -4); ..
17
18
11
Lise Matematik
Doğal Logaritma
16 y Her iki yanın 3 tabanında logaritmasını alıp; log x=+ yazarsak; += 1 veya + = -1,... 19, xlnx = e 16 109 e^= 1099 loge 16 16 2 l Inxinx=Inel6; Inx. Inx = 16; Inx = t; +2=16; (+= 4 veya t= -4); .. 17 18 11
3. Tanımlı oldukları aralıklarda
15* + 1
5
g(x) = 5x-1
fonksiyonları veriliyor.
f(x) =
Buna göre,
f(k) = g(k)
eşitliğini sağlayan k değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A)-log153
D) log 5
B)-log,5
E) log 15
15
C)-log,15
Lise Matematik
Doğal Logaritma
3. Tanımlı oldukları aralıklarda 15* + 1 5 g(x) = 5x-1 fonksiyonları veriliyor. f(x) = Buna göre, f(k) = g(k) eşitliğini sağlayan k değeri aşağıdakilerden hangisidir? A)-log153 D) log 5 B)-log,5 E) log 15 15 C)-log,15
C)-2086
com
52+ + Lab=
-√n-12)=t
21. log5 (√n + 13-√n - 12) = t
olduğuna göre, log5 (√n +13 + √n-12) aşağıdakiler-
den hangisine eşit olur?
A) — 1/1 B) ²/2
12. Sınıf / Çalışma Kitabı - 6
C) t
D)=1/12
E) 2-t
5
24. xlnx,
den
A) E
Lise Matematik
Doğal Logaritma
C)-2086 com 52+ + Lab= -√n-12)=t 21. log5 (√n + 13-√n - 12) = t olduğuna göre, log5 (√n +13 + √n-12) aşağıdakiler- den hangisine eşit olur? A) — 1/1 B) ²/2 12. Sınıf / Çalışma Kitabı - 6 C) t D)=1/12 E) 2-t 5 24. xlnx, den A) E
BÖLÜM
...m
3
TEST 17
1. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı,
f(x)=x²-2px +4 ve g(x) = 2x fk)
3
fonksiyonlarının grafikleri ((-1,3) noktasına göre simetrik
iki noktada kesişmektedir.
Buna göre, p + k toplamı kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
_b
29
-2p
2
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve G
-1
~2p=-2
p=1
2
L
D) 5
-2
Saud Moleton
desembra
E) 6
4.
Lise Matematik
Doğal Logaritma
BÖLÜM ...m 3 TEST 17 1. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı, f(x)=x²-2px +4 ve g(x) = 2x fk) 3 fonksiyonlarının grafikleri ((-1,3) noktasına göre simetrik iki noktada kesişmektedir. Buna göre, p + k toplamı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 _b 29 -2p 2 İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve G -1 ~2p=-2 p=1 2 L D) 5 -2 Saud Moleton desembra E) 6 4.
KARIYER
Q
Bir öğrenci f(x) = lnx2 fonksiyonunun grafiğini çizer-
ken aşağıdaki adımları sırasıyla izliyor.
1. adım: f(x) = lnx²
2. adım: f(x) = 2 lnx
3. adım:
4. adim:
e
x 1
f(x) 0 2
AY
4-
2-
0
1
1
e
e2
4
>X
Öğrencinin yaptığı bu adımlar ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?
AÇözüm doğrudur.
B) 1. adımda ilk hatayı yapmıştır.
C) 2. adımda ilk hatayı yapmıştır.
D) 3. adımda ilk hatayı yapmıştır.
E) 4. adımda ilk hatayı yapmıştır.
x
Lise Matematik
Doğal Logaritma
KARIYER Q Bir öğrenci f(x) = lnx2 fonksiyonunun grafiğini çizer- ken aşağıdaki adımları sırasıyla izliyor. 1. adım: f(x) = lnx² 2. adım: f(x) = 2 lnx 3. adım: 4. adim: e x 1 f(x) 0 2 AY 4- 2- 0 1 1 e e2 4 >X Öğrencinin yaptığı bu adımlar ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisi doğrudur? AÇözüm doğrudur. B) 1. adımda ilk hatayı yapmıştır. C) 2. adımda ilk hatayı yapmıştır. D) 3. adımda ilk hatayı yapmıştır. E) 4. adımda ilk hatayı yapmıştır. x
re simetriktir.
Σ.
çtır?
C) 2
A
16
los
fpex
125
A) 1
S.
5
D) 2e
Ins
25inx-6.xln5+5=0
denkleminin kökler çarpımı kaçtır?
B) 2
Ⓒ)
6.5/nd
Ee
4
KITAP
Ind 5
-6-4
Int
(52)ind 6, dn
a
A
11
1019
620
2_6a + 5
b
Lise Matematik
Doğal Logaritma
re simetriktir. Σ. çtır? C) 2 A 16 los fpex 125 A) 1 S. 5 D) 2e Ins 25inx-6.xln5+5=0 denkleminin kökler çarpımı kaçtır? B) 2 Ⓒ) 6.5/nd Ee 4 KITAP Ind 5 -6-4 Int (52)ind 6, dn a A 11 1019 620 2_6a + 5 b
Dikdörtgenler prizması şeklinde bir yüzme havuzunun
ayrıtları log25, log210 ve log₂12 metredir. Bu havuzun
dibindeki bir musluk dakikada 30√2 litre su boşaltmaktadır.
Bu musluğun dolu havuzun içindeki suyun tamamını
boşaltma süresi saat türünden yaklaşık olarak
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(1 m² = 1000 litre)
Lise Matematik
Doğal Logaritma
Dikdörtgenler prizması şeklinde bir yüzme havuzunun ayrıtları log25, log210 ve log₂12 metredir. Bu havuzun dibindeki bir musluk dakikada 30√2 litre su boşaltmaktadır. Bu musluğun dolu havuzun içindeki suyun tamamını boşaltma süresi saat türünden yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisi olabilir? (1 m² = 1000 litre)
1.
terysa nobisd nagulo sbr
f(x) = 2x-3)
g(x) = x3-x
> h(x) =(√16-3)³x+
k(x)=√32x-1
B)
009 (9
C) 4
hohl
D) 5
05 (9.
> 1(x)=(√3-3)*.(√3+3)*
► m(x) = x-e
Yukarıda verilen fonksiyonlardan kaç tanesi üstel fonksi-
yondur?
A) 2
91
niplicem
var (A
brosan ödeme müzög
E 6
INTV
pol
YAYINEVİ
Lise Matematik
Doğal Logaritma
1. terysa nobisd nagulo sbr f(x) = 2x-3) g(x) = x3-x > h(x) =(√16-3)³x+ k(x)=√32x-1 B) 009 (9 C) 4 hohl D) 5 05 (9. > 1(x)=(√3-3)*.(√3+3)* ► m(x) = x-e Yukarıda verilen fonksiyonlardan kaç tanesi üstel fonksi- yondur? A) 2 91 niplicem var (A brosan ödeme müzög E 6 INTV pol YAYINEVİ
1.
A
Şekilde bir bisiklet modellemesi yapılmıştır. Bisikletin göv-
desi beş demir çubuğun birleştirilmesiyle oluşturulmuş-
tur. Bu beş demir çubuktan iki tane üçgen oluştuğu şekil-
de görülmektedir.
In181
In60
Ortadaki demir çubuğun uzunluğu e' cm olduğuna
göre, bisikletin gövdesinin yapımı için tam sayı ola-
rak en az kaç santimetre demir çubuk kullanılmalıdır?
C) 60log60
A) e
D) 3¹0937
In121
|AB|=en60 cm
B) e'
E) 10log180
Lise Matematik
Doğal Logaritma
1. A Şekilde bir bisiklet modellemesi yapılmıştır. Bisikletin göv- desi beş demir çubuğun birleştirilmesiyle oluşturulmuş- tur. Bu beş demir çubuktan iki tane üçgen oluştuğu şekil- de görülmektedir. In181 In60 Ortadaki demir çubuğun uzunluğu e' cm olduğuna göre, bisikletin gövdesinin yapımı için tam sayı ola- rak en az kaç santimetre demir çubuk kullanılmalıdır? C) 60log60 A) e D) 3¹0937 In121 |AB|=en60 cm B) e' E) 10log180
9. log b ifadesinin sayısal değerini bilen bir öğrenci,
1. log bª
II. log (a + b)
III. log (a - b)
ifadelerinden hangilerinin sayısal değerini daima he-
saplayabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Yalnız III
C) I ve II
E) II ve III
Lise Matematik
Doğal Logaritma
9. log b ifadesinin sayısal değerini bilen bir öğrenci, 1. log bª II. log (a + b) III. log (a - b) ifadelerinden hangilerinin sayısal değerini daima he- saplayabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Yalnız III C) I ve II E) II ve III
7890
10
6
90X-
B
★
104
5 Y
BOX-
2.
1.
105₂
(2x+5) = 105₂2 5
Aşağıda verilen farklı maddeden yapılmış üç mumdan
1. si log, 11 saatte
Erelos ou (11)
2. si log 129 saatte
3. su log, 1001 saatte yanmaktadır.
5X-20 =2x+3
OX=39
A) h₂ <h₂ <h₁
C) h₂ <h₁ <h₂
16
2.
105 (64) (129) J
(6 (201) 2
Aynı boyda iken yanmaya başlayan üç mumun 65. sa-
niyede boylarının uzunluğu sırasıyla h₁, h₂ ve h₂ olduğu
biliniyor.
3.
Buna göre; h₁, h₂ ve h₂ sıralaması aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir.
E) h₁ <h₂ <h3
B) h₂ <h₁ <h₂
D) h₂ <h₂ <h₁
17273
4.
Lise Matematik
Doğal Logaritma
7890 10 6 90X- B ★ 104 5 Y BOX- 2. 1. 105₂ (2x+5) = 105₂2 5 Aşağıda verilen farklı maddeden yapılmış üç mumdan 1. si log, 11 saatte Erelos ou (11) 2. si log 129 saatte 3. su log, 1001 saatte yanmaktadır. 5X-20 =2x+3 OX=39 A) h₂ <h₂ <h₁ C) h₂ <h₁ <h₂ 16 2. 105 (64) (129) J (6 (201) 2 Aynı boyda iken yanmaya başlayan üç mumun 65. sa- niyede boylarının uzunluğu sırasıyla h₁, h₂ ve h₂ olduğu biliniyor. 3. Buna göre; h₁, h₂ ve h₂ sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. E) h₁ <h₂ <h3 B) h₂ <h₁ <h₂ D) h₂ <h₂ <h₁ 17273 4.
~4
18. Bir çubuk eşit uzunlukta 3 parçaya bölündüğünde her bir
parçanın uzunluğu log(x) birim, eşit uzunlukta 5 parçaya
bölündüğünde her bir parçanın uzunluğu log, 81 birim
X
olmaktadır.
-4
Buna göre, bu çubuğun uzunluğu kaç birimdir?
A) 10
B) 15
(C) 20
D) 25
karekök & dai
E) 30
Lise Matematik
Doğal Logaritma
~4 18. Bir çubuk eşit uzunlukta 3 parçaya bölündüğünde her bir parçanın uzunluğu log(x) birim, eşit uzunlukta 5 parçaya bölündüğünde her bir parçanın uzunluğu log, 81 birim X olmaktadır. -4 Buna göre, bu çubuğun uzunluğu kaç birimdir? A) 10 B) 15 (C) 20 D) 25 karekök & dai E) 30
1. Bir zarın 3 yüzü kırmızı, 3 yüzü mavi renge boyanmıştır.
Buna göre, bu zar üç kez art arda atıldığında üst yüze
gelen rengin sırasıyla kırmızı, mavi, kırmızı olma olasılı-
ğı kaçtır?
A)
8
B) -—-—-
4
3
8
D) ½ 2
V
E)
500
8
Lise Matematik
Doğal Logaritma
1. Bir zarın 3 yüzü kırmızı, 3 yüzü mavi renge boyanmıştır. Buna göre, bu zar üç kez art arda atıldığında üst yüze gelen rengin sırasıyla kırmızı, mavi, kırmızı olma olasılı- ğı kaçtır? A) 8 B) -—-—- 4 3 8 D) ½ 2 V E) 500 8
2.
0.8.0rs-
x dm
25
+ Pors+1012(9
√5 dm
Şekil-1
Şekil-2
Şekil-1'de yarısı açık olan perde, Şekil-2'deki konuma ge-
tirildiğinde kapalı olan bölüm kare şeklinde oluyor.
Bak Şekil-2'deki açık bölgenin kısa kenarı √5 dm. Sekil-1'deki
açık bölgenin kısa kenarı ise x dm'dir. x uzunluğu Şekil-2'de-
ki açık bölgenin kısa kenar uzunluğunun iki katına eşittir.
Buna göre pencerenin alanı kaç desimetrekaredir?
A) 75
B) 60
C) 45
D) 30
PRUVAAKADEM
3
Lise Matematik
Doğal Logaritma
2. 0.8.0rs- x dm 25 + Pors+1012(9 √5 dm Şekil-1 Şekil-2 Şekil-1'de yarısı açık olan perde, Şekil-2'deki konuma ge- tirildiğinde kapalı olan bölüm kare şeklinde oluyor. Bak Şekil-2'deki açık bölgenin kısa kenarı √5 dm. Sekil-1'deki açık bölgenin kısa kenarı ise x dm'dir. x uzunluğu Şekil-2'de- ki açık bölgenin kısa kenar uzunluğunun iki katına eşittir. Buna göre pencerenin alanı kaç desimetrekaredir? A) 75 B) 60 C) 45 D) 30 PRUVAAKADEM 3
4 arkodas elinde bulunan kartlarla "Kartı Tah-
min Et
oyunu oynamaktadır. Doğru kartı bulan
kişi 100 puan kazanmaktadır. Oyunu birinci biti-
ren kişi 4700, dördüncü bitiren kişi 3400 puan
almıştır. Buna göre ikincinin almış olabileceği
en fazla
puan ile, üçüncün almış olabileceği
en az puanın toplamı kaçtır?
Lise Matematik
Doğal Logaritma
4 arkodas elinde bulunan kartlarla "Kartı Tah- min Et oyunu oynamaktadır. Doğru kartı bulan kişi 100 puan kazanmaktadır. Oyunu birinci biti- ren kişi 4700, dördüncü bitiren kişi 3400 puan almıştır. Buna göre ikincinin almış olabileceği en fazla puan ile, üçüncün almış olabileceği en az puanın toplamı kaçtır?
26. a, b ve c pozitif gerçel sayılar olmak üzere,
80
a 40
3
15
2
010
O
log₂2²2.6log2 - 610
C
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre,
değeri kaçtır?
loga + logb - 2logc
2
4.5
b
B)
C) 3
D).
GO-AYT "Kız Kulesi Deneme 1" - 2301/01
16
E) 4
log80 + log45 - log36
2
Lise Matematik
Doğal Logaritma
26. a, b ve c pozitif gerçel sayılar olmak üzere, 80 a 40 3 15 2 010 O log₂2²2.6log2 - 610 C eşitlikleri veriliyor. Buna göre, değeri kaçtır? loga + logb - 2logc 2 4.5 b B) C) 3 D). GO-AYT "Kız Kulesi Deneme 1" - 2301/01 16 E) 4 log80 + log45 - log36 2