Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Faiz Problemleri Soruları

Aydin Ya
ÖRNEK 21
Bir banka Dolar olarak yatırılan paraya yıllık %5, TL ola-
rak yatırılan paraya yıllık % 12 faiz vermektedir. Doların
5,3 TL olduğu bir dönemde 1000 Dolan olan bir kişi pa-
rasını 1 yıllığına TL olarak bankaya yatırmıştır.
Bu kişinin yıl sonunda zarar etmemesi için 1 Doların
değeri en fazla kaç TL olmalıdır?
5300 42
106
626
5936
21.5,6
20.240
Lise Matematik
Faiz Problemleri
Aydin Ya ÖRNEK 21 Bir banka Dolar olarak yatırılan paraya yıllık %5, TL ola- rak yatırılan paraya yıllık % 12 faiz vermektedir. Doların 5,3 TL olduğu bir dönemde 1000 Dolan olan bir kişi pa- rasını 1 yıllığına TL olarak bankaya yatırmıştır. Bu kişinin yıl sonunda zarar etmemesi için 1 Doların değeri en fazla kaç TL olmalıdır? 5300 42 106 626 5936 21.5,6 20.240
5. Yıllık %50 bileşik faizle bankaya yatırılan bir miktar para
4 yıl sonra faiziyle birlikte 24300 t olarak çekilmiştir.
Buna göre, faize yatırılan para kaç t dir?
A) 1600
B) 4800
C) 8100 D) 16200
D) 16200 E) 19600
Lise Matematik
Faiz Problemleri
5. Yıllık %50 bileşik faizle bankaya yatırılan bir miktar para 4 yıl sonra faiziyle birlikte 24300 t olarak çekilmiştir. Buna göre, faize yatırılan para kaç t dir? A) 1600 B) 4800 C) 8100 D) 16200 D) 16200 E) 19600
9. Bir miktar para, bankaya yıllık % A faiz oranı ile
yatırılırsa bir yıl sonunda 200 TL, yıllık % (A-2) faiz
oranı ile yatırılırsa bir yıl sonunda 100 TL faiz getiriyor.
-
Buna göre, A kaçtır?
AV4
B) 5
C) 8
D) 10 E) 12
Lise Matematik
Faiz Problemleri
9. Bir miktar para, bankaya yıllık % A faiz oranı ile yatırılırsa bir yıl sonunda 200 TL, yıllık % (A-2) faiz oranı ile yatırılırsa bir yıl sonunda 100 TL faiz getiriyor. - Buna göre, A kaçtır? AV4 B) 5 C) 8 D) 10 E) 12
. Bir miktar para yillik %25 basit faizle 2 yıllığına
bankaya yatırılıyor. Bu para, aynı süre ve aynı faiz
oranı ile bileşik faizle bankaya yatırılsaydı 20 TL
daha fazla faiz geliri elde edilecekti.
Buna göre, bankaya yatırılan para kaç TL dir?
A) 240. B) 250
C) 270 D) 300 E) 320
C
Lise Matematik
Faiz Problemleri
. Bir miktar para yillik %25 basit faizle 2 yıllığına bankaya yatırılıyor. Bu para, aynı süre ve aynı faiz oranı ile bileşik faizle bankaya yatırılsaydı 20 TL daha fazla faiz geliri elde edilecekti. Buna göre, bankaya yatırılan para kaç TL dir? A) 240. B) 250 C) 270 D) 300 E) 320 C
non
8. Yıllık enflasyonun % 15 olduğu bir dönemde memur
maaşlarına altı ayda bir % 10 zam yapılmıştır.
Buna göre, yıl sonunda bir memurun alım
gücündeki değişim aşağıdakilerden hangisine
en yakındır?
C) Değişmez.
A) % 10 azalır. B) % 5 azalır.
D) % 5 artar.
E) % 6 artar.
Lise Matematik
Faiz Problemleri
non 8. Yıllık enflasyonun % 15 olduğu bir dönemde memur maaşlarına altı ayda bir % 10 zam yapılmıştır. Buna göre, yıl sonunda bir memurun alım gücündeki değişim aşağıdakilerden hangisine en yakındır? C) Değişmez. A) % 10 azalır. B) % 5 azalır. D) % 5 artar. E) % 6 artar.
10
Deniz parasının
25
sn
32
ini yıllık %45 basit faiz oranı ile
bankaya yatırıyor.
212
Kalan parasını, yıllık yüzde kaçtan faize verirse
bir yıl sonunda tüm parasının %42'si kadar faiz
almış olur?
A) 30
B) 32
C) 35
D) 38
E) 40
2n. us
3x
Lise Matematik
Faiz Problemleri
10 Deniz parasının 25 sn 32 ini yıllık %45 basit faiz oranı ile bankaya yatırıyor. 212 Kalan parasını, yıllık yüzde kaçtan faize verirse bir yıl sonunda tüm parasının %42'si kadar faiz almış olur? A) 30 B) 32 C) 35 D) 38 E) 40 2n. us 3x
1. Bir banka, euro olarak yatırılan paraya yıllık %4,
TL olarak yatırılan paraya yıllık %40 faiz veriyor.
Bir euronun 1,8 TL olduğu bir dönemde 200 euro-
su olan bir kişi parasını 2 yıl için euro olarak yatırı-
yor.
Bu kişi 2 yıl sonra parasını faiziyle birlikte çek-
tiğinde zararda olmaması için euronun 2 yıl
sonraki değeri en az kaç TL olmalıdır?
A) 2 B) 2,4
C) 2,6 D) 2,8
E) 3
Lise Matematik
Faiz Problemleri
1. Bir banka, euro olarak yatırılan paraya yıllık %4, TL olarak yatırılan paraya yıllık %40 faiz veriyor. Bir euronun 1,8 TL olduğu bir dönemde 200 euro- su olan bir kişi parasını 2 yıl için euro olarak yatırı- yor. Bu kişi 2 yıl sonra parasını faiziyle birlikte çek- tiğinde zararda olmaması için euronun 2 yıl sonraki değeri en az kaç TL olmalıdır? A) 2 B) 2,4 C) 2,6 D) 2,8 E) 3
søy
12. Belirli bir faiz oranıyla bankaya yatırılan bir miktar ana pa-
ranin geçen zaman sonunda faiz geliriyle birlikte ulaşacağı
toplam tutar
P: TL türünden ana para
=4
n: Yıllık faiz oranı
4
t: Geçen zamanın yıl türünden değeri
A(t): yıl sonraki toplam para
2.
olmak üzere,
isoo. 60+
A(t) = P. (1 + n)
bileşik faiz formülüyle hesaplanmaktadır.
Metin, bir bankaya yıllık %20 faiz oranıyla 1500 TL parayı
bileşik faizle yatırıyor.
Ś Buna göre, Metin'in 2 yıl sonunda elde edeceği toplam
faiz geliri kaç TL olur?
S
isooo
A) 2160 B) 1960 C)1500 D) 860 E) 660
3. SOO
Lise Matematik
Faiz Problemleri
søy 12. Belirli bir faiz oranıyla bankaya yatırılan bir miktar ana pa- ranin geçen zaman sonunda faiz geliriyle birlikte ulaşacağı toplam tutar P: TL türünden ana para =4 n: Yıllık faiz oranı 4 t: Geçen zamanın yıl türünden değeri A(t): yıl sonraki toplam para 2. olmak üzere, isoo. 60+ A(t) = P. (1 + n) bileşik faiz formülüyle hesaplanmaktadır. Metin, bir bankaya yıllık %20 faiz oranıyla 1500 TL parayı bileşik faizle yatırıyor. Ś Buna göre, Metin'in 2 yıl sonunda elde edeceği toplam faiz geliri kaç TL olur? S isooo A) 2160 B) 1960 C)1500 D) 860 E) 660 3. SOO
TL'ye, başka bir
satıyor.
9.
Bir satıcı elindeki malın %25'ini maliyet fiyatına
satıyor. % 20'sini ise promosyon olarak bedava
12. Yaş üzümün kilosu 3 TW
sonra kilosu 7,20 TL'de
veriyor.
ediliyor.
ndaki kâr-zarar
idir?
Geriye kalan malı yüzde kaç kârla satarsa
malın tamamından % 46 kâr elde eder?
Buna göre, yaş üz
yüzde kaçını kayb
BO TL kâr eder.
A
B) 35
B) 120
A) 150
C) 100 D) 80
2.60
50 TL kâr eder.
100 x
25
3
2 kbedoff
13. Bir terzi kola
parçası yap
rincisi ger
Lise Matematik
Faiz Problemleri
TL'ye, başka bir satıyor. 9. Bir satıcı elindeki malın %25'ini maliyet fiyatına satıyor. % 20'sini ise promosyon olarak bedava 12. Yaş üzümün kilosu 3 TW sonra kilosu 7,20 TL'de veriyor. ediliyor. ndaki kâr-zarar idir? Geriye kalan malı yüzde kaç kârla satarsa malın tamamından % 46 kâr elde eder? Buna göre, yaş üz yüzde kaçını kayb BO TL kâr eder. A B) 35 B) 120 A) 150 C) 100 D) 80 2.60 50 TL kâr eder. 100 x 25 3 2 kbedoff 13. Bir terzi kola parçası yap rincisi ger
18. Bir miktar para yıllık %40 faizle 8 aylığına bankaya
yatırılıyor. Süre sonunda paranın tamamı 4750 TL
olarak çekiliyor.
Buna göre, bankaya yatırılan para kaç TL'dir?
A) 2500
B) 3000 C) 3750
D) 4000 E) 4500
20
4. Ayg
Ayg
dey
Lise Matematik
Faiz Problemleri
18. Bir miktar para yıllık %40 faizle 8 aylığına bankaya yatırılıyor. Süre sonunda paranın tamamı 4750 TL olarak çekiliyor. Buna göre, bankaya yatırılan para kaç TL'dir? A) 2500 B) 3000 C) 3750 D) 4000 E) 4500 20 4. Ayg Ayg dey
1
21. 120.000 TL değerinde bir otomobil isteyen Mehmet Bey
bankaya başvurarak kredi çekmek istediğini söylemiştir.
Banka krediyi şu şartlara göre vermiştir:
• Kredi otomobil değerinin % 80'i için kullanılabilir.
• Kredi borcu ödenirken her 6 aylık dönemde bir
önceki 6 aylık dönemde ödenilen taksit tutarının
% 10'u kadar artış olmaktadır. (Örneğin ilk taksit tu-
tarı ocakta 2000 TL ise son kez haziran ayında 2000
TL ödenecek, temmuz ayından itibaren taksit tutan
2200 TL olacaktır.)
• Çekilen kredinin geri ödeme süresi 24 aydır.
• ilk taksit tutarı kredi çekilen miktarın 24'e bölünme-
siyle elde edilen tutardır.
Bu şartlara göre krediyi çeken Mehmet Bey kredi
borcunu bitirdiğinde otomobili alabilmek için ödediği
toplam miktar otomobilin değerinden kaç TL fazla-
6 6
dir?
4000
L 5924
1
4400
B) 7944
C) 15384
A) 5324
24
D) 15500
E) 15888
Lise Matematik
Faiz Problemleri
1 21. 120.000 TL değerinde bir otomobil isteyen Mehmet Bey bankaya başvurarak kredi çekmek istediğini söylemiştir. Banka krediyi şu şartlara göre vermiştir: • Kredi otomobil değerinin % 80'i için kullanılabilir. • Kredi borcu ödenirken her 6 aylık dönemde bir önceki 6 aylık dönemde ödenilen taksit tutarının % 10'u kadar artış olmaktadır. (Örneğin ilk taksit tu- tarı ocakta 2000 TL ise son kez haziran ayında 2000 TL ödenecek, temmuz ayından itibaren taksit tutan 2200 TL olacaktır.) • Çekilen kredinin geri ödeme süresi 24 aydır. • ilk taksit tutarı kredi çekilen miktarın 24'e bölünme- siyle elde edilen tutardır. Bu şartlara göre krediyi çeken Mehmet Bey kredi borcunu bitirdiğinde otomobili alabilmek için ödediği toplam miktar otomobilin değerinden kaç TL fazla- 6 6 dir? 4000 L 5924 1 4400 B) 7944 C) 15384 A) 5324 24 D) 15500 E) 15888
2) Birr
14) Bir bankaya 5 aylığına yatırılan paranın kendisinin
katı kadar faiz geliri getirmesi için uygulanacak
6
yıllık faiz oranı yüzde kaçtır?
Bu
Bu
A) 20
B) 25
C) 30
D) 35
E) 40
A)
İM YAYINLARI
GOTL 600tc
Lise Matematik
Faiz Problemleri
2) Birr 14) Bir bankaya 5 aylığına yatırılan paranın kendisinin katı kadar faiz geliri getirmesi için uygulanacak 6 yıllık faiz oranı yüzde kaçtır? Bu Bu A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 A) İM YAYINLARI GOTL 600tc
V2
14
5
7
Do
1/4
Test - 8
7.
6
(116)
10. Dik koordinat düzle
noktalarından geçer
dakilerden hangisid
A) x + y = 1
C)) = -3
E) 4x
45
Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki doğ-
runun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y = x +7
B) y = -x + 5
C) y = -x + 7
D) y = x-5
E) y = x - 7
1= 4-6
Kulübü
X+1
TU
Lise Matematik
Faiz Problemleri
V2 14 5 7 Do 1/4 Test - 8 7. 6 (116) 10. Dik koordinat düzle noktalarından geçer dakilerden hangisid A) x + y = 1 C)) = -3 E) 4x 45 Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki doğ- runun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y = x +7 B) y = -x + 5 C) y = -x + 7 D) y = x-5 E) y = x - 7 1= 4-6 Kulübü X+1 TU
Art aler
5.
Günlük bir gazetenin fiyatı 20 kuruştan 22,5 kuruşa çıkarıldığın-
da, günlük satış adedi % 20 azalıyor.
Buna göre, bu gazetenin 1 günlük cirosu (kasaya giren
para) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) % 20 azalır.
B) % 10 azalır.
C) Değişmez.
D) % 10 artar.
E % 20 artar.
2. neo ya 2000
S
Lise Matematik
Faiz Problemleri
Art aler 5. Günlük bir gazetenin fiyatı 20 kuruştan 22,5 kuruşa çıkarıldığın- da, günlük satış adedi % 20 azalıyor. Buna göre, bu gazetenin 1 günlük cirosu (kasaya giren para) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) % 20 azalır. B) % 10 azalır. C) Değişmez. D) % 10 artar. E % 20 artar. 2. neo ya 2000 S
3. Bir banka, kredi kartı borcunu zamanında
ödemeyen müşterilerine aylık %25 bileşik
faiz oranı üzerinden gecikme zammı uygu-
lamaktadır.
Kredi kartı borcunu 2 ay geciktirerek
ödeyen bir banka müşterisi 918 lira faz-
ladan para ödediğine göre, borcunu za-
manında ödeseydi kaç lira öderdi?
A) 1460
B) 1540
C) 1564
D) 1600
E) 1632
Lise Matematik
Faiz Problemleri
3. Bir banka, kredi kartı borcunu zamanında ödemeyen müşterilerine aylık %25 bileşik faiz oranı üzerinden gecikme zammı uygu- lamaktadır. Kredi kartı borcunu 2 ay geciktirerek ödeyen bir banka müşterisi 918 lira faz- ladan para ödediğine göre, borcunu za- manında ödeseydi kaç lira öderdi? A) 1460 B) 1540 C) 1564 D) 1600 E) 1632
7. Şenay Hanım elinde bulunan Türk lirasının %70 ile dolar ve
kalanı ile avro alıp bu paraları bankaya yatırmaktadır. Bu
dönemde dolar/TL paritesi 5 iken avro/dolar paritesi 1,2'dir,
Banka, yatırılan dolar için yıllık %5 faiz ve avro için %10 faiz
uygulamaktadır.
Bir yıl sonunda Şenay Hanım bankadan çektiği dolar ve avroyu
Türk parasına çevirdiğinde aynı faizi getirdiğini görmüştür
Buna göre, yıl sonunda avro - dolar paritesi aşağıdaki.
lerden hangisidir? (Parite = Herhangi iki para cinsinin
birbirine oranı)
A) 1,3 B) 1,4
C) 1,48 03 D) 1,5
0 E) 1,56
Lise Matematik
Faiz Problemleri
7. Şenay Hanım elinde bulunan Türk lirasının %70 ile dolar ve kalanı ile avro alıp bu paraları bankaya yatırmaktadır. Bu dönemde dolar/TL paritesi 5 iken avro/dolar paritesi 1,2'dir, Banka, yatırılan dolar için yıllık %5 faiz ve avro için %10 faiz uygulamaktadır. Bir yıl sonunda Şenay Hanım bankadan çektiği dolar ve avroyu Türk parasına çevirdiğinde aynı faizi getirdiğini görmüştür Buna göre, yıl sonunda avro - dolar paritesi aşağıdaki. lerden hangisidir? (Parite = Herhangi iki para cinsinin birbirine oranı) A) 1,3 B) 1,4 C) 1,48 03 D) 1,5 0 E) 1,56