Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Faiz Problemleri Soruları

400
(ÖSYM) TADINDA 5
s
7.
200 TL parası olan bir kimse her ay, bir önceki aydaki
parasının %2 sini, biriktirdiği paraya ilave ediyor.
Aşağıda verilen yaklaşık değerler dikkate alınarak, bu
kimsenin yaklaşık kaç ay sonra toplam parası 300 TL
olur?
log(1,02)=0,008 log(1,5)=0,176
log(1,25)=0,096 log(2)=0,3
.
D) 21
E) 22
C) 20
A) 24
B) 23
(200
204) (208.08) 300
25
F108
2,04
G.)
10o
gy
1t2log?
= 4x
Lise Matematik
Faiz Problemleri
400 (ÖSYM) TADINDA 5 s 7. 200 TL parası olan bir kimse her ay, bir önceki aydaki parasının %2 sini, biriktirdiği paraya ilave ediyor. Aşağıda verilen yaklaşık değerler dikkate alınarak, bu kimsenin yaklaşık kaç ay sonra toplam parası 300 TL olur? log(1,02)=0,008 log(1,5)=0,176 log(1,25)=0,096 log(2)=0,3 . D) 21 E) 22 C) 20 A) 24 B) 23 (200 204) (208.08) 300 25 F108 2,04 G.) 10o gy 1t2log? = 4x
Televizyon üreten firmaların kuruluş maliyeti her
üç yılda iki katına çıkmaktadır.
Buna göre, fabrikaların kuruluş maliyetinin 1
yıllık değer artış oranını (r) veren ifade aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) 2 = (1+r)?
B) 2 = (1+r)
C) 3 =(1+r)3
D) 3 = (1+r)
E) 3 = (1+r)18
Lise Matematik
Faiz Problemleri
Televizyon üreten firmaların kuruluş maliyeti her üç yılda iki katına çıkmaktadır. Buna göre, fabrikaların kuruluş maliyetinin 1 yıllık değer artış oranını (r) veren ifade aşağı- dakilerden hangisidir? A) 2 = (1+r)? B) 2 = (1+r) C) 3 =(1+r)3 D) 3 = (1+r) E) 3 = (1+r)18
2
2 as=32
05 01.24
-1023
2. 1-2
2045
8. 10 yıl önce yılda 5000 TL ile işe giren bir kişinin ücreti her yıl %10 árténıştır. Bu kişinin 10 yıl boyun-
ca aldığı toplam ücreti bulunuz,
Que Joop
02-53006
5000. 1-15)
10
glo
Lise Matematik
Faiz Problemleri
2 2 as=32 05 01.24 -1023 2. 1-2 2045 8. 10 yıl önce yılda 5000 TL ile işe giren bir kişinin ücreti her yıl %10 árténıştır. Bu kişinin 10 yıl boyun- ca aldığı toplam ücreti bulunuz, Que Joop 02-53006 5000. 1-15) 10 glo
Rehber Matem
3.
Aşağıdaki tabloda yıllık dönemler halinde basit
faiz ve bileşik faiz miktarlarının hangi formüller-
le hesaplanacağı gösterilmiştir.
X: Yatırılan anapara miktarı
n: Faiz yüzdesi (faiz oranı)
t: Dönem sayısı (anaparanın faizde kalma süresi)
F: Kazanılan faiz miktarı
Basit Faiz Formülü Bileşik Faiz Formülü
(Yillik) (Yıllık Dönemlerde)
Ro
X.not
F =
100
X + F = X(1 +
100
x-(1+
Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre bir
miktar paranın 3 yılda %20 oranla getireceği
basit faiz miktarı A ve 3 yılda getirebileceği
A
bileşik faiz miktarı B ise
oranı kaçtır?
B.
75
75 75
75
75
E)
D)
B)
A)
91
89
93
101
83
1
Bo
Lise Matematik
Faiz Problemleri
Rehber Matem 3. Aşağıdaki tabloda yıllık dönemler halinde basit faiz ve bileşik faiz miktarlarının hangi formüller- le hesaplanacağı gösterilmiştir. X: Yatırılan anapara miktarı n: Faiz yüzdesi (faiz oranı) t: Dönem sayısı (anaparanın faizde kalma süresi) F: Kazanılan faiz miktarı Basit Faiz Formülü Bileşik Faiz Formülü (Yillik) (Yıllık Dönemlerde) Ro X.not F = 100 X + F = X(1 + 100 x-(1+ Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre bir miktar paranın 3 yılda %20 oranla getireceği basit faiz miktarı A ve 3 yılda getirebileceği A bileşik faiz miktarı B ise oranı kaçtır? B. 75 75 75 75 75 E) D) B) A) 91 89 93 101 83 1 Bo
EMEL MATEMATİK SORU BANKASI
Yüzde Problemleri - V
5.
Kilog
kg fi-
bir
4. Yillik enflasyon oranının %20 olduğu bir ülkede memur ma-
aşlarına %17 zam yapılıyor.
BL
g
Buna göre, memurun alım gücündeki azalma yüzde kaç
olur?
A) 2
B) 2,5
C) 3
D) 3,5
E) 4
100- 20 =1000
127 12 1404
Olo 100
1000
404
2. Bir ürün x TL ye satılırsa
maliyeti üzerinden %20 kâr, y TL
ye satılırsa maliyeti üzerinden %40 zarar edilmektedir
.
-
E) 60
nöre, bu ürün (x - y) TL'ye satılırsa maliyeti üze-
mr edilmiş olur?
Lise Matematik
Faiz Problemleri
EMEL MATEMATİK SORU BANKASI Yüzde Problemleri - V 5. Kilog kg fi- bir 4. Yillik enflasyon oranının %20 olduğu bir ülkede memur ma- aşlarına %17 zam yapılıyor. BL g Buna göre, memurun alım gücündeki azalma yüzde kaç olur? A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4 100- 20 =1000 127 12 1404 Olo 100 1000 404 2. Bir ürün x TL ye satılırsa maliyeti üzerinden %20 kâr, y TL ye satılırsa maliyeti üzerinden %40 zarar edilmektedir . - E) 60 nöre, bu ürün (x - y) TL'ye satılırsa maliyeti üze- mr edilmiş olur?
bankadaki para +4000 ya ulaşır?
A) 14,057
B) 14,143
D) 15,147
C) 14,586
E) 15,389
TEST - 14
1.
Po : Ana para
2.
r : Yillik faiz oranı
t
k
: Süre (yil)
: Bileşik faiz dönem sayısı olmak üzere,
bankaya yatırılan bir miktar paranın bileşik
faiz formülü,
P=Pg. (1+) şeklindedir.
0
t5120 yıllık %25 faiz oranıyla kaç yıllığına ya-
tırılırsa bu sürenin sonunda bankadan +12.500
olarak çekilir?
110D 51 103
Lise Matematik
Faiz Problemleri
bankadaki para +4000 ya ulaşır? A) 14,057 B) 14,143 D) 15,147 C) 14,586 E) 15,389 TEST - 14 1. Po : Ana para 2. r : Yillik faiz oranı t k : Süre (yil) : Bileşik faiz dönem sayısı olmak üzere, bankaya yatırılan bir miktar paranın bileşik faiz formülü, P=Pg. (1+) şeklindedir. 0 t5120 yıllık %25 faiz oranıyla kaç yıllığına ya- tırılırsa bu sürenin sonunda bankadan +12.500 olarak çekilir? 110D 51 103
4.
Aşağıdaki tabloda bir ülkede enflasyonun bir önceki aya
göre yüzdesel artış oranları gösterilmiştir.
% artış
Aylar
1.
2.
3. 4.
5.
6.
Buna göre, maaşı sabit kalan bir memurun
alım gücünü gösteren grafik hangisi olabilir?
A)
B)
Aylar
Aylar
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
ştir.
08 (
D) (
Laal... LL.
Aylar
Aylar
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Z
es
"Lilla.
Aylar
1. 2. 3. 4. 5. 6.
I!
N
Lise Matematik
Faiz Problemleri
4. Aşağıdaki tabloda bir ülkede enflasyonun bir önceki aya göre yüzdesel artış oranları gösterilmiştir. % artış Aylar 1. 2. 3. 4. 5. 6. Buna göre, maaşı sabit kalan bir memurun alım gücünü gösteren grafik hangisi olabilir? A) B) Aylar Aylar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ştir. 08 ( D) ( Laal... LL. Aylar Aylar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Z es "Lilla. Aylar 1. 2. 3. 4. 5. 6. I! N
(16)
Bir banka, mark olarak yatırılan paraya % 8 mark, TL olarak
yatırılan paraya % 50 TL yıllık faiz veriyor. Markın 144 TL
olduğu bir dönemde 1000 markı olan bir kişi parasını bir yıl
için mark olarak yatırıyor.
Bu kişi bir yıl sonra parasını faiziyle birlikte çektiğinde
zararlı çıkmaması için markın bir yıl sonraki değeri en az
kaç TL olmalıdır?
A) 190
B) 195
200
D) 205
E) 210
Lise Matematik
Faiz Problemleri
(16) Bir banka, mark olarak yatırılan paraya % 8 mark, TL olarak yatırılan paraya % 50 TL yıllık faiz veriyor. Markın 144 TL olduğu bir dönemde 1000 markı olan bir kişi parasını bir yıl için mark olarak yatırıyor. Bu kişi bir yıl sonra parasını faiziyle birlikte çektiğinde zararlı çıkmaması için markın bir yıl sonraki değeri en az kaç TL olmalıdır? A) 190 B) 195 200 D) 205 E) 210