Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Karışım Problemleri Soruları

Problemler (Yüzde - Kâr, Zarar - Karışım)
1. Şeker oranı %20 olan 40 litrelik meyve 4. All
suyu ile şeker oranı %30 olan 60 litrelik
meyve suyu karıştırılıyor.
ka
ko
Buna göre, son karışımın şeker oranı
yüzde kaçtır?
K.9.3.5.2
A) 20 B) 22 C) 24
D) 26
E) 28
(Spot 4'e göre)
UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI
A)
Lise Matematik
Karışım Problemleri
Problemler (Yüzde - Kâr, Zarar - Karışım) 1. Şeker oranı %20 olan 40 litrelik meyve 4. All suyu ile şeker oranı %30 olan 60 litrelik meyve suyu karıştırılıyor. ka ko Buna göre, son karışımın şeker oranı yüzde kaçtır? K.9.3.5.2 A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28 (Spot 4'e göre) UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI A)
B
B
Da
20, Bir A3 kâğıt sayfası, 2 tane A4 kâğıt sayfasından oluşur.
A4
27%36 si tuz olan bir miktar tuzlu su bulunduran bir kap ocak
üzerinde sabit ısıda ısıtıldığında içindeki su 8 saatte tama-
men buharlaşmıştır.
Tuz
Buna göre, kap ısıtılmaya başlandığından kaç saat
sonra tuzluluk oranı %60 olur?
A) 2
Tural
B) 3
-
36x
B
TYT Deneme Sınavı - 5
C)4
B
TYT Deneme Sınavı - 5
27 numaralı sayfa vardır.
D) I ve II
su
D) 5 €) 6
E)
Kagitta 13 numaralı sayfanın karşısında
sity
RO
III. Kahve dökülen sayfanın arkasındaki sayfaların numa-
raları toplamı 41 dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
G) Yalnız III-
E) I ve Ill
Lise Matematik
Karışım Problemleri
B B Da 20, Bir A3 kâğıt sayfası, 2 tane A4 kâğıt sayfasından oluşur. A4 27%36 si tuz olan bir miktar tuzlu su bulunduran bir kap ocak üzerinde sabit ısıda ısıtıldığında içindeki su 8 saatte tama- men buharlaşmıştır. Tuz Buna göre, kap ısıtılmaya başlandığından kaç saat sonra tuzluluk oranı %60 olur? A) 2 Tural B) 3 - 36x B TYT Deneme Sınavı - 5 C)4 B TYT Deneme Sınavı - 5 27 numaralı sayfa vardır. D) I ve II su D) 5 €) 6 E) Kagitta 13 numaralı sayfanın karşısında sity RO III. Kahve dökülen sayfanın arkasındaki sayfaların numa- raları toplamı 41 dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II G) Yalnız III- E) I ve Ill
Toprak Yayıncılık
25
m(BAH) = = a ve m(BAN)
2a
olduğuna göre, |AN| = x kaç birimdir?
A) 5
B) 7
C) 12
Sekil 2
15 2/² on 20 =
20
24
% (x + 5)
(x + 1) g
D) 13
tona: = IS
444
24. Aşağıdaki şekilde A ve B kaplarında bulunan karışımların mik-
tarları ve tuz yüzdeleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.
C) 12
t
tit
% (3x + 11)
(x + 5) g
E) 17
16
tana+ tank
1- tona. tonb
D) 13
e/o
-2
A kabi
B kabi
A ve B kaplarında bulunan karışımların tamamı, yeterince bü-
yük olan başka bir kaba dökülerek yeni bir karışım elde edili-
yor.
P(x): "Elde edilen yeni karışımın tuz yüzdesi" olarak tanım-
lanan bir polinom olduğuna göre, P(x + 1) polinomunun
katsayılar toplamı kaçtır?
A) 10
B) 11
E) 14
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Karışım Problemleri
Toprak Yayıncılık 25 m(BAH) = = a ve m(BAN) 2a olduğuna göre, |AN| = x kaç birimdir? A) 5 B) 7 C) 12 Sekil 2 15 2/² on 20 = 20 24 % (x + 5) (x + 1) g D) 13 tona: = IS 444 24. Aşağıdaki şekilde A ve B kaplarında bulunan karışımların mik- tarları ve tuz yüzdeleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. C) 12 t tit % (3x + 11) (x + 5) g E) 17 16 tana+ tank 1- tona. tonb D) 13 e/o -2 A kabi B kabi A ve B kaplarında bulunan karışımların tamamı, yeterince bü- yük olan başka bir kaba dökülerek yeni bir karışım elde edili- yor. P(x): "Elde edilen yeni karışımın tuz yüzdesi" olarak tanım- lanan bir polinom olduğuna göre, P(x + 1) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? A) 10 B) 11 E) 14 Diğer sayfaya geçiniz.
elmiştir.
dir. Ece, Elif'in
'nin bugünkü
tır?
E) 30
ni işi tek
a Altay işi
kaç saatte
E) 6
b=²2²₂2
12
A
1.324 Siber
20 L
% 10
B
32 şeker
Yukarıdaki özdeş A ve B kaplarında sırasıyla % 10'u
şeker olan 20 L ve % 30'u şeker olan 10 L şekerli su
karışımları bulunmaktadır. Bu kaplardan önce A
kabındaki karışımın yarısı B kabına, sonra B kabında
oluşan karışımın yarısı tekrar A kabına boşaltılıyor.
A) 3 B) 7
10 L
% 30
Buna göre son durumda A kabında oluşan
karışımın kaç litresi sudur?
C) 10
D) 15
E) 17
Lise Matematik
Karışım Problemleri
elmiştir. dir. Ece, Elif'in 'nin bugünkü tır? E) 30 ni işi tek a Altay işi kaç saatte E) 6 b=²2²₂2 12 A 1.324 Siber 20 L % 10 B 32 şeker Yukarıdaki özdeş A ve B kaplarında sırasıyla % 10'u şeker olan 20 L ve % 30'u şeker olan 10 L şekerli su karışımları bulunmaktadır. Bu kaplardan önce A kabındaki karışımın yarısı B kabına, sonra B kabında oluşan karışımın yarısı tekrar A kabına boşaltılıyor. A) 3 B) 7 10 L % 30 Buna göre son durumda A kabında oluşan karışımın kaç litresi sudur? C) 10 D) 15 E) 17
DENNIALLIVI, VL LOITOILLINLER ILE ILGILI UYGULAMALA
946.30– 72102
16.
7.
100
Tuz oranı % 30 olan 240 gram tuzlu su
karışımından kaç gram su buharlaştırılırsa yeni
karışımın tuz oranı % 45 olur?
A) 40 B) 60 C) 80 D) 90 E) 120
Grafik:
Öğrencilerin Saatleri ile Okuldaki Duvar Saati
Arasındaki Zaman Farkı
ADakika
20
Lise Matematik
Karışım Problemleri
DENNIALLIVI, VL LOITOILLINLER ILE ILGILI UYGULAMALA 946.30– 72102 16. 7. 100 Tuz oranı % 30 olan 240 gram tuzlu su karışımından kaç gram su buharlaştırılırsa yeni karışımın tuz oranı % 45 olur? A) 40 B) 60 C) 80 D) 90 E) 120 Grafik: Öğrencilerin Saatleri ile Okuldaki Duvar Saati Arasındaki Zaman Farkı ADakika 20
1. Eyüp ve Esra farklı kaplarda bulunan ve şeker oranı
%25 olan eşit miktarlardaki şekerli su karışımlarıyla
deney çalışması yapıyorlar. Eyüp, birinci kaptaki karı-
şima x gram su ekleyerek şeker oranı %10 olan şekerli
su karışımı elde ediyorken Esra ikinci kaptaki karışım-
dan y gram su buharlaştırarak su oranı %60 olan şekerli
su karışımı elde ediyor.
Buna göre,
y
oranı kaçtır?
Lise Matematik
Karışım Problemleri
1. Eyüp ve Esra farklı kaplarda bulunan ve şeker oranı %25 olan eşit miktarlardaki şekerli su karışımlarıyla deney çalışması yapıyorlar. Eyüp, birinci kaptaki karı- şima x gram su ekleyerek şeker oranı %10 olan şekerli su karışımı elde ediyorken Esra ikinci kaptaki karışım- dan y gram su buharlaştırarak su oranı %60 olan şekerli su karışımı elde ediyor. Buna göre, y oranı kaçtır?
52
10
B) 75
T1
100
50
SU
24th-29
Şeker oranı %18 olan 50 kg şekerli su ile şeker oranı
%48 olan kaç kg şekerli su karıştırılmalı ki yeni
karışımın şeker oranı %36 olsun?
A) 80
C) 70
20
18
3. selke
(16) 30
24 Tuz
D) 60 E) 55
ex
48
24
Lise Matematik
Karışım Problemleri
52 10 B) 75 T1 100 50 SU 24th-29 Şeker oranı %18 olan 50 kg şekerli su ile şeker oranı %48 olan kaç kg şekerli su karıştırılmalı ki yeni karışımın şeker oranı %36 olsun? A) 80 C) 70 20 18 3. selke (16) 30 24 Tuz D) 60 E) 55 ex 48 24
14.
1
Yukarıdaki silindir şeklindeki kaplardan I. nin hacmi
8
1
II.nin hacminin i kadardır. I. kabin si, II. kabin
15
2
3
ü su ile doludur.
I
A) 1/12 B)
3
I. kaptaki suyun yarısı II. kaba aktarıldığında,
I. kapta kalan suyun hacminin, II. kapta oluşan
suyun hacmine oranı kaçtır?
2
5
11
C)
7
D) 1/1
4
E)
3
13
Tes
1. Ali'r
par
Me
Ali
2.
A)
Lise Matematik
Karışım Problemleri
14. 1 Yukarıdaki silindir şeklindeki kaplardan I. nin hacmi 8 1 II.nin hacminin i kadardır. I. kabin si, II. kabin 15 2 3 ü su ile doludur. I A) 1/12 B) 3 I. kaptaki suyun yarısı II. kaba aktarıldığında, I. kapta kalan suyun hacminin, II. kapta oluşan suyun hacmine oranı kaçtır? 2 5 11 C) 7 D) 1/1 4 E) 3 13 Tes 1. Ali'r par Me Ali 2. A)
ek-
) 50
ÖRNEK 12
Kütlece %30'lik 300 gram tuzlu su çözeltisine kütlece %40'lık
400 gram tuzlu su, 150 gram saf su ve 150 gram tuz ekleniyor.
Oluşan yeni çözelti kütlece % kaç oranında tuz içerir?
A) 40
B) 30
C) 20
D) 10
(sims = cimi + C₂m₂---
30,300 +40.400
-
E) 5
62-1988
got 160=106₂2
250=1002
C₁ = 25
25 = x 168 x = 250
1086
F
S
Lise Matematik
Karışım Problemleri
ek- ) 50 ÖRNEK 12 Kütlece %30'lik 300 gram tuzlu su çözeltisine kütlece %40'lık 400 gram tuzlu su, 150 gram saf su ve 150 gram tuz ekleniyor. Oluşan yeni çözelti kütlece % kaç oranında tuz içerir? A) 40 B) 30 C) 20 D) 10 (sims = cimi + C₂m₂--- 30,300 +40.400 - E) 5 62-1988 got 160=106₂2 250=1002 C₁ = 25 25 = x 168 x = 250 1086 F S
Şeker oranı %25 olan 120 gram şekerli suya kaç gram geker 12
eklenirse karışımın şeker oranı %40 olur?
Low+wx = 3000
25 =
120- 25
to p
30 Setor
95 Du
12
Alleal:
Smilte
H
+X
304x
15
1WHX
noth
10+x 30+x
190
Kom inn 8.
1000 = 60x
C
140=x
Lise Matematik
Karışım Problemleri
Şeker oranı %25 olan 120 gram şekerli suya kaç gram geker 12 eklenirse karışımın şeker oranı %40 olur? Low+wx = 3000 25 = 120- 25 to p 30 Setor 95 Du 12 Alleal: Smilte H +X 304x 15 1WHX noth 10+x 30+x 190 Kom inn 8. 1000 = 60x C 140=x
El
- %40, şeker olan a litrelik şekerli su karışımıyla
%30 u şeker olan b litrelik şekerli su karışımı karış-
tırılıyor.
Yeni karışımın şeker oranı %36 olduğuna göre,
a+b
oranı kaçtır?
a-b
A)5
B)4
C)3
D)2
E)1
Lise Matematik
Karışım Problemleri
El - %40, şeker olan a litrelik şekerli su karışımıyla %30 u şeker olan b litrelik şekerli su karışımı karış- tırılıyor. Yeni karışımın şeker oranı %36 olduğuna göre, a+b oranı kaçtır? a-b A)5 B)4 C)3 D)2 E)1
n
M
R
8.
1240.30
⇒ 72 seker
120.3=36
1$$
%30
240 gram
Şekerli su
%60
180 gram
Şekerli su
18$66.
IDD
B
72 su
1685 A
Şekildeki A kabında %30 u şeker olan 240 gram şekerli su
vardır. B kabında ise %60 1 şeker olan 180 gram şekerli su
vardır.
A kabındaki karışımın yarısı B kabına boşaltıldığında,
B kabında oluşan karışımın şeker oranı % kaç olur?
A) 45
B) 46
C) 48
D) 50
E) 52
TYT PROBLEMLER SORU BANKASI
Lise Matematik
Karışım Problemleri
n M R 8. 1240.30 ⇒ 72 seker 120.3=36 1$$ %30 240 gram Şekerli su %60 180 gram Şekerli su 18$66. IDD B 72 su 1685 A Şekildeki A kabında %30 u şeker olan 240 gram şekerli su vardır. B kabında ise %60 1 şeker olan 180 gram şekerli su vardır. A kabındaki karışımın yarısı B kabına boşaltıldığında, B kabında oluşan karışımın şeker oranı % kaç olur? A) 45 B) 46 C) 48 D) 50 E) 52 TYT PROBLEMLER SORU BANKASI
9X
172
123X
(90
"
x
13 Alkol oranı 965 olan a litre kolonya ile alkol oranı %10 olan a+20 lit-
re kolonya kanştiriliyor.
Oluşan kanşımın alkol oranı %8 olduğuna göre, a kaçtır?
-
51 34
14 Sat alt
altınla, k
fırılarak
ayar old
altın
er
Lise Matematik
Karışım Problemleri
9X 172 123X (90 " x 13 Alkol oranı 965 olan a litre kolonya ile alkol oranı %10 olan a+20 lit- re kolonya kanştiriliyor. Oluşan kanşımın alkol oranı %8 olduğuna göre, a kaçtır? - 51 34 14 Sat alt altınla, k fırılarak ayar old altın er
A
23. Bir fincanın içinde bir miktar sıcak su vardır. Finca-
nın içine 3 kaşık kahve atıldığında fincandaki karı-
şımın kahve oranı %20 oluyor.
3K
X+3K
Buna göre, fincanın içine 3 kaşık yerine 4 kaşık
kahve atılsaydı fincandaki karışımın kahve ora-
nı yüzde kaç olurdu?
A) 21 B) 24
C) 25
4K
iztuk
A
?
127
D) 30
E) 35
Isk=x+3k
X=12k
WK
16W
ahovilesdered sons
Lise Matematik
Karışım Problemleri
A 23. Bir fincanın içinde bir miktar sıcak su vardır. Finca- nın içine 3 kaşık kahve atıldığında fincandaki karı- şımın kahve oranı %20 oluyor. 3K X+3K Buna göre, fincanın içine 3 kaşık yerine 4 kaşık kahve atılsaydı fincandaki karışımın kahve ora- nı yüzde kaç olurdu? A) 21 B) 24 C) 25 4K iztuk A ? 127 D) 30 E) 35 Isk=x+3k X=12k WK 16W ahovilesdered sons
4-64
arışımı ile tuz oranı % 30
vor.
oranı yüzde kaçtır?
D) 29
E) 30
6.
A ve B kaplarında bulunan tuzlu suyun tuz ve su miktarları
aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Tuz (gram)
16
5
A
20
B
50
Su (gram)
A karışımının yarısı ile B karışımının
karıştırılıyor.
2
5
i boş bir C kabında
Buna göre, C kabındaki karışımın su oranı yüzde kaçtır?
A) 40
B) 45
C) 50
D) 65
E) 75
360 gram limon suyu, 40 gram
limonata hazırlanıyor.
Buna göre, limonatanın şek
A) 20
(BY 25
60 gr.
limon suyu
Lo gr. seker
+60 91. SU
boqi. Karışım
Lise Matematik
Karışım Problemleri
4-64 arışımı ile tuz oranı % 30 vor. oranı yüzde kaçtır? D) 29 E) 30 6. A ve B kaplarında bulunan tuzlu suyun tuz ve su miktarları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Tuz (gram) 16 5 A 20 B 50 Su (gram) A karışımının yarısı ile B karışımının karıştırılıyor. 2 5 i boş bir C kabında Buna göre, C kabındaki karışımın su oranı yüzde kaçtır? A) 40 B) 45 C) 50 D) 65 E) 75 360 gram limon suyu, 40 gram limonata hazırlanıyor. Buna göre, limonatanın şek A) 20 (BY 25 60 gr. limon suyu Lo gr. seker +60 91. SU boqi. Karışım
mina 20 gram
kaçtır?
E) 14
11. Tuz oranı % 28 ve % 46 olan iki karışımdan aynı miktarda aline
rak karıştırılıyor.
Buna göre, oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır?
A) 31
B) 35
C) 37
D) 41
E) 43
2.
Buna göre, bir yıl
B) 6
A) 600
AÖğrenci sayısı
12
Buğ
6
4
;
Tiyatro
Sinema
30 kişilik bu
VA
Lise Matematik
Karışım Problemleri
mina 20 gram kaçtır? E) 14 11. Tuz oranı % 28 ve % 46 olan iki karışımdan aynı miktarda aline rak karıştırılıyor. Buna göre, oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? A) 31 B) 35 C) 37 D) 41 E) 43 2. Buna göre, bir yıl B) 6 A) 600 AÖğrenci sayısı 12 Buğ 6 4 ; Tiyatro Sinema 30 kişilik bu VA