Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Periyodik Problemler Soruları

DENEME-1
44. 2016 yılında M şantiyesindeki işçi sayısı kaçın
D) 19
C) 16
E) 22
B) 13
A) 10
.
43 - 45. sorulan aşağıdaki bilgilere göre birbi-
rinden bağımsız olarak cevaplayınız.
K, L, M ve N şantiyeleri bulunan bir inşaat şirketinin
2016 ve 2017 yıllarındaki işçi sayıları ile ilgili bazı
bilgiler verilmiştir:
Bu şirketin 2016 ve 2017 yıllarındaki toplam işçi
sayısı değişmemiştir.
2016 yılındaki toplam işçi sayısı, L şantiyesin-
deki işçi sayısının 5 katından 9 fazladır.
2017 yılında şantiyelerdeki işçi sayılarının 2016
yılındakine göre değişimi aşağıdaki tabloda ve-
rilmiştir.
.
K L M N
işçi sayısı değişimi +6 -3 +3 -6
2017 yılındaki işçi sayılarının şantiyelere göre
dağılımının daire grafiği ise aşağıda verilmiştir.
K
140
60°L
120° 40
Coo
yayincilik
M
N
Lise Matematik
Periyodik Problemler
DENEME-1 44. 2016 yılında M şantiyesindeki işçi sayısı kaçın D) 19 C) 16 E) 22 B) 13 A) 10 . 43 - 45. sorulan aşağıdaki bilgilere göre birbi- rinden bağımsız olarak cevaplayınız. K, L, M ve N şantiyeleri bulunan bir inşaat şirketinin 2016 ve 2017 yıllarındaki işçi sayıları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir: Bu şirketin 2016 ve 2017 yıllarındaki toplam işçi sayısı değişmemiştir. 2016 yılındaki toplam işçi sayısı, L şantiyesin- deki işçi sayısının 5 katından 9 fazladır. 2017 yılında şantiyelerdeki işçi sayılarının 2016 yılındakine göre değişimi aşağıdaki tabloda ve- rilmiştir. . K L M N işçi sayısı değişimi +6 -3 +3 -6 2017 yılındaki işçi sayılarının şantiyelere göre dağılımının daire grafiği ise aşağıda verilmiştir. K 140 60°L 120° 40 Coo yayincilik M N
Rejenerasyon - Deneme 14
19. Onur bilgisayarının video oynatma programinda ka
yıtl 1, 2, 3, .... 10 biçiminde numaralandinimus 10
adet garkryy rastgele modunda dinleyeceler
1 5 10 olmak üzere, bu modda x nolu parça çal-
diğinda hemen ardından y nolu parça çatmaktadır
y sayisi in o bölümünden kalandir
24H
3:05
3:18
2
Sans Akarsu-Gozlerin
2 Ayna-Aladas
3. Baris Manco-Ay
Clay seen - Ranger
Caldet Baca Amma
6 Coskun Sabah-Asgm Sana
Cell-Dilberim
mi-san laleler
2 Haluk Levent-Dert olur
10 el-Ah Yandim
S.
nou
pun
3:43
319
Onur ilk olarak “Rüzgar" adli parçayı dinlediğine
göre, dinleyeceği beşinci parça aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gözlerin
B) Arkadaş
C) Ayi
D) Sanalele
E) Ah yandim
N
Lise Matematik
Periyodik Problemler
Rejenerasyon - Deneme 14 19. Onur bilgisayarının video oynatma programinda ka yıtl 1, 2, 3, .... 10 biçiminde numaralandinimus 10 adet garkryy rastgele modunda dinleyeceler 1 5 10 olmak üzere, bu modda x nolu parça çal- diğinda hemen ardından y nolu parça çatmaktadır y sayisi in o bölümünden kalandir 24H 3:05 3:18 2 Sans Akarsu-Gozlerin 2 Ayna-Aladas 3. Baris Manco-Ay Clay seen - Ranger Caldet Baca Amma 6 Coskun Sabah-Asgm Sana Cell-Dilberim mi-san laleler 2 Haluk Levent-Dert olur 10 el-Ah Yandim S. nou pun 3:43 319 Onur ilk olarak “Rüzgar" adli parçayı dinlediğine göre, dinleyeceği beşinci parça aşağıdakilerden hangisidir? A) Gözlerin B) Arkadaş C) Ayi D) Sanalele E) Ah yandim N
120°
F
ABCD paralelkenar
m(ADC) = 120°
|DC| = 10 cm
IEDI = 6 cm
|FC| = 3 cm
Yukarıdaki verilere göre, EF = x kaç cm'dir?
A) V139 B) V138 C) (137
D) 2/34
E) 3115
Lise Matematik
Periyodik Problemler
120° F ABCD paralelkenar m(ADC) = 120° |DC| = 10 cm IEDI = 6 cm |FC| = 3 cm Yukarıdaki verilere göre, EF = x kaç cm'dir? A) V139 B) V138 C) (137 D) 2/34 E) 3115
4.
n tane
1. sıra
2.sıra
Eş boydaki çubuklar kullanılarak şekildeki gibi 2 sıra
olmak üzere yan yana düzgün sekizgenler ile bir
desen elde ediliyor.
Buna göre, 251 çubuk kullanılarak yukarıdaki
gibi bir desen, oluşturulduğunda, en çok kaç
tane sekizgen oluşur?
A) 32
B) 36
C) 38
D) 41
E) 44
Lise Matematik
Periyodik Problemler
4. n tane 1. sıra 2.sıra Eş boydaki çubuklar kullanılarak şekildeki gibi 2 sıra olmak üzere yan yana düzgün sekizgenler ile bir desen elde ediliyor. Buna göre, 251 çubuk kullanılarak yukarıdaki gibi bir desen, oluşturulduğunda, en çok kaç tane sekizgen oluşur? A) 32 B) 36 C) 38 D) 41 E) 44
1.
Her sırada iki kişinin oturduğu bir sinifta, kız öğrencile-
rin 'ü birer erkek öğrenci ile erkek öğrencilerin 'ü
birer kız öğrenci ile aynı sırayı paylaşmaktadır.
Bu sınıfta iki erkek öğrencinin oturduğu sıra sa-
yısı 12 olduğuna göre, sınıftaki toplam öğrenci
sayısı kaçtır?
A) 32 B) 42 C) 45 D) 56 E) 60
Lise Matematik
Periyodik Problemler
1. Her sırada iki kişinin oturduğu bir sinifta, kız öğrencile- rin 'ü birer erkek öğrenci ile erkek öğrencilerin 'ü birer kız öğrenci ile aynı sırayı paylaşmaktadır. Bu sınıfta iki erkek öğrencinin oturduğu sıra sa- yısı 12 olduğuna göre, sınıftaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? A) 32 B) 42 C) 45 D) 56 E) 60
Matematik Te
5.
Bir asker 4 günde bir nöbet tutmaktadır.
7.
5. nöbetini çarşamba günü tutan asker,
27. nöbetini hangi gün tutar?
A) salı
B) perşembe
C) cuma
D) cumartesi E) pazar
Lise Matematik
Periyodik Problemler
Matematik Te 5. Bir asker 4 günde bir nöbet tutmaktadır. 7. 5. nöbetini çarşamba günü tutan asker, 27. nöbetini hangi gün tutar? A) salı B) perşembe C) cuma D) cumartesi E) pazar
şarkının sonuna gelinir?
A) 44
B) 48
C) 52
D) 56
E) 60
18.
5. Aşağıdaki altıgen şeklindeki tabelanın ışıkları yeşil renkle
yanmaya başlayıp saatin tersi yönünde sırasıyla yanıp
sönmektedir.
Buna göre, 172. sırada yanan lamba hangi renktedir?
A) Kırmızı
B) Sari
C) Mavi
D) Mor
E) Turuncu
Lise Matematik
Periyodik Problemler
şarkının sonuna gelinir? A) 44 B) 48 C) 52 D) 56 E) 60 18. 5. Aşağıdaki altıgen şeklindeki tabelanın ışıkları yeşil renkle yanmaya başlayıp saatin tersi yönünde sırasıyla yanıp sönmektedir. Buna göre, 172. sırada yanan lamba hangi renktedir? A) Kırmızı B) Sari C) Mavi D) Mor E) Turuncu
10. 121 sayısının 19'a bölümünden kalan kaçtır?
14. a
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14
Lise Matematik
Periyodik Problemler
10. 121 sayısının 19'a bölümünden kalan kaçtır? 14. a A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14
Yukandaki şekilde birbirine paralel 7 doğru, birbirine
ralel 5 doğru ile kesişmiştir.
Bu doğruların oluşturduğu paralelkenarlardan her.
hangi biri rastgele seçildiğinde, seçilen bu paralel
kenarın renkli paralelkenarı kapsama olasılığı kartu
A);
B)
C)
D
= 18
35
Lise Matematik
Periyodik Problemler
Yukandaki şekilde birbirine paralel 7 doğru, birbirine ralel 5 doğru ile kesişmiştir. Bu doğruların oluşturduğu paralelkenarlardan her. hangi biri rastgele seçildiğinde, seçilen bu paralel kenarın renkli paralelkenarı kapsama olasılığı kartu A); B) C) D = 18 35
9.
x* + 2x2 + 9
ifadesiņin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) x? + 2x
B) x2 + 2x + 3
C) x² – x
D) x? – 2x - 3
E) x² + 2x - 3
(x24)?
x4 + 2x 2+/
(x2+1)2+ P
Lise Matematik
Periyodik Problemler
9. x* + 2x2 + 9 ifadesiņin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangi- sidir? A) x? + 2x B) x2 + 2x + 3 C) x² – x D) x? – 2x - 3 E) x² + 2x - 3 (x24)? x4 + 2x 2+/ (x2+1)2+ P
15. 321 + 32² +
... + 3243
toplamının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 0as (B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
Lise Matematik
Periyodik Problemler
15. 321 + 32² + ... + 3243 toplamının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 0as (B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
16. 5 özdeş kalem 3 çocuğa kaç farklı şekild.
He
tılabilir?
4.
Bir ço
A) 30
B) 24
C) 21 (D) 20
E),
beliri
A) 2
Lise Matematik
Periyodik Problemler
16. 5 özdeş kalem 3 çocuğa kaç farklı şekild. He tılabilir? 4. Bir ço A) 30 B) 24 C) 21 (D) 20 E), beliri A) 2
61.) ab ve cd iki basamaklı doğal sayılarının rakamları 3
azaltıldığında sayıların çarpımı 2475 azaldığına göre,
ab + cd toplamı kaçtır?
A) 108 B) 153 C) 162 D) 171 E) 189
-21
aklı doğal sayılardır
ca=187
sayısı ke
prüden tek sıra halinde geçen
adece 8 e, Veli ise sadece
iki arkadaş, köprüden
ryi geçince tekrar
Lise Matematik
Periyodik Problemler
61.) ab ve cd iki basamaklı doğal sayılarının rakamları 3 azaltıldığında sayıların çarpımı 2475 azaldığına göre, ab + cd toplamı kaçtır? A) 108 B) 153 C) 162 D) 171 E) 189 -21 aklı doğal sayılardır ca=187 sayısı ke prüden tek sıra halinde geçen adece 8 e, Veli ise sadece iki arkadaş, köprüden ryi geçince tekrar
4. Mehmet ile Cemil A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) kümesinden
rastgele farklı birer sayı seçiyorlar.
Seçtikleri sayıların çarpımının çift sayı olma olasılığı
kaçtır?
Lise Matematik
Periyodik Problemler
4. Mehmet ile Cemil A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) kümesinden rastgele farklı birer sayı seçiyorlar. Seçtikleri sayıların çarpımının çift sayı olma olasılığı kaçtır?
27. Bir öğrenci a saatte 2a.b adet soru çözüyor.
Bu öğrenci 1 saatte çözdüğü soru sayısını 4
b
arttırırsa
2
saatte kaç soru çözer?
A) a?+b
B) b?+b
C) 2b2+b
E) 2b+b2
D) 2bº+a
Lise Matematik
Periyodik Problemler
27. Bir öğrenci a saatte 2a.b adet soru çözüyor. Bu öğrenci 1 saatte çözdüğü soru sayısını 4 b arttırırsa 2 saatte kaç soru çözer? A) a?+b B) b?+b C) 2b2+b E) 2b+b2 D) 2bº+a
7. Bir de
Ortalama hızları saatte 15 km, 18 km ve 25 km olan
in arac sekildeki parkur üzerindeki A noktasından
aynı anda ve aynı yönde harekete başlıyorlar.
Saatteki hızı 15 km olan araç 3. turunu tamamladığın-
da hizi 18 km olan aracın 6. turunu tamamlamasına
84 km kaliyor.
god
Buna göre, saatteki hızı 25 km olan araç 5. turunu
tamamladığında kaç saat hareket etmiş olur?
A) 5 B) 6 C)7 D) 8 E) 9
Lise Matematik
Periyodik Problemler
7. Bir de Ortalama hızları saatte 15 km, 18 km ve 25 km olan in arac sekildeki parkur üzerindeki A noktasından aynı anda ve aynı yönde harekete başlıyorlar. Saatteki hızı 15 km olan araç 3. turunu tamamladığın- da hizi 18 km olan aracın 6. turunu tamamlamasına 84 km kaliyor. god Buna göre, saatteki hızı 25 km olan araç 5. turunu tamamladığında kaç saat hareket etmiş olur? A) 5 B) 6 C)7 D) 8 E) 9