Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri Soruları

PAF
28
PALME
YAYINEVÍ
16. ÖRNEK
A
B
D
br
C
şa-
ABC üçgeninde;
[BA] 1 [AC], |AB| = |AC| ve DCI = 2|BD|
olduğuna göre, tan(BAD) aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
18
65
1
A)
onl
1
5
B)
c)
D
D)
4
1
2
E)
w
17. OBOEK
PALME
YAYINEVT
A
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
PAF 28 PALME YAYINEVÍ 16. ÖRNEK A B D br C şa- ABC üçgeninde; [BA] 1 [AC], |AB| = |AC| ve DCI = 2|BD| olduğuna göre, tan(BAD) aşağıdakilerden hangisine eşittir? 18 65 1 A) onl 1 5 B) c) D D) 4 1 2 E) w 17. OBOEK PALME YAYINEVT A
AY
y = 2x
76.
y=x
B
→X
Dik koordinat düzleminde verilen yukarıdaki şekilde y = x
ve y=2x doğrulan ABCD dikdörtgeninin sırasıyla C ve D
köşelerinden geçmektedir.
ABCD dikdörtgeninin alanı 18 birimkare olduğuna
göre, çevresi kaç birimdir?
A) 12 B) 18
C) 24 D) 30 E) 36
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
AY y = 2x 76. y=x B →X Dik koordinat düzleminde verilen yukarıdaki şekilde y = x ve y=2x doğrulan ABCD dikdörtgeninin sırasıyla C ve D köşelerinden geçmektedir. ABCD dikdörtgeninin alanı 18 birimkare olduğuna göre, çevresi kaç birimdir? A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36
su
gd=36
32. Es 45 cember birbirlerine ve yarıçapının uzunluğu 1 cm
olan çembere şekildeki gibi distan teğettir.
deu
MEB 2021 - 202
Rozu
$$$8
8
= 1 cm
Buna göre es çemberlerden birinin çapının uzunluğu
aşağıdakilerden hangisidir?
2 sin 4°
2 sin 4°
2 sin 8°
B)
1 - sin 4°
1 + sin 4°
C)
1 - sin 8°
4 sin 8°
4 sin 4°
D)
E)
1 - sin 8°
1-sin 4°
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
su gd=36 32. Es 45 cember birbirlerine ve yarıçapının uzunluğu 1 cm olan çembere şekildeki gibi distan teğettir. deu MEB 2021 - 202 Rozu $$$8 8 = 1 cm Buna göre es çemberlerden birinin çapının uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? 2 sin 4° 2 sin 4° 2 sin 8° B) 1 - sin 4° 1 + sin 4° C) 1 - sin 8° 4 sin 8° 4 sin 4° D) E) 1 - sin 8° 1-sin 4°
TT
6
TT
6
2n
.
17. x * 0 olmak üzere cosx - cos2x = 0 denkleminin çözüm
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {x | x = + k. AT VX=- + k., KEZ)
5) {x / x = 27 + k.2 v x = - + k. 27, KEZ)
3
C) {x* = 2,5
21
+ K T V X = - + k., KEZ}
3
TT
TT
) D) {x|x = 7 + k· 21 v x =- 7 +k. 21, KEZ}
6
E) {x | x = + k· 21 v x = 20 + k. 21, KEZ}
.
-
TT
3
Cosy - 200s ²x-leo
ecos2x-cosx & 122
20
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
TT 6 TT 6 2n . 17. x * 0 olmak üzere cosx - cos2x = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) {x | x = + k. AT VX=- + k., KEZ) 5) {x / x = 27 + k.2 v x = - + k. 27, KEZ) 3 C) {x* = 2,5 21 + K T V X = - + k., KEZ} 3 TT TT ) D) {x|x = 7 + k· 21 v x =- 7 +k. 21, KEZ} 6 E) {x | x = + k· 21 v x = 20 + k. 21, KEZ} . - TT 3 Cosy - 200s ²x-leo ecos2x-cosx & 122 20
y
f(x) = a.cos(bx) + c
10. Şekilde f(x) = a.cos(bx) + c
fonksiyonunun grafiği veril-
miştir.
7
Buna göre, a + b + c top-
lamı kaçtır?
2
O
10
X
I
play
310
4
4
-3
C)-2
D) -4
E) -6
A) 7 B)-1
f(0) = 3
fo)=o.cos (6.0)
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
y f(x) = a.cos(bx) + c 10. Şekilde f(x) = a.cos(bx) + c fonksiyonunun grafiği veril- miştir. 7 Buna göre, a + b + c top- lamı kaçtır? 2 O 10 X I play 310 4 4 -3 C)-2 D) -4 E) -6 A) 7 B)-1 f(0) = 3 fo)=o.cos (6.0)
B
9.
E
→X
A
D
o
=
Yukarıdaki birim çemberde [AB] doğru parçası, A noktasın-
da birim çembere teğettir.
[AO] 1 [CD] ve m(BOE) = a dir.
IBCT.CD[ + ]ODIJABI
Buna göre,
oranının eşiti aşa-
JABI
ğıdakilerden hangisidir?
+
A) 1
B) sina
C) cosa
D) seca
E) coseca
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
B 9. E →X A D o = Yukarıdaki birim çemberde [AB] doğru parçası, A noktasın- da birim çembere teğettir. [AO] 1 [CD] ve m(BOE) = a dir. IBCT.CD[ + ]ODIJABI Buna göre, oranının eşiti aşa- JABI ğıdakilerden hangisidir? + A) 1 B) sina C) cosa D) seca E) coseca
tan 3x = 13
denkleminin en geniş çözüm kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
4T
-
/ = 5 – 2
ktk
Walx - - Ka, K EZ B) [xlx - 4 - Kt, K EZ
{4.10 2
ofr/x= A + Bake?! D{xlx = *4 +k%, ke z
) {2.11 2
=) [xlx = 1/2 + 237. KE 2
TT
KE
9
3
E)
TT 2kt
+ , ik
3
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
tan 3x = 13 denkleminin en geniş çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 4T - / = 5 – 2 ktk Walx - - Ka, K EZ B) [xlx - 4 - Kt, K EZ {4.10 2 ofr/x= A + Bake?! D{xlx = *4 +k%, ke z ) {2.11 2 =) [xlx = 1/2 + 237. KE 2 TT KE 9 3 E) TT 2kt + , ik 3
GEOMETRI
Doğruda Açı, Üçgende Açi, Açı-Kenar Bağıntıları
7.
. Aşağıda Şekil 1'deki ABC üçgeni, A ve C köşeleri üst üste
gelecek şekilde KL boyunca katlanarak Şekil 2'deki görünüm
elde edilmiştir.
IL
K
K
24
B
CB
Şekil 1
Şekil 2
m(BCK) = 24°, |AB| = |BKI + |BC|
Yukarıdaki verilere göre, m(BAC) = x kaç derecedir?
A) 18
B) 24
C) 30
D) 36
E) 39
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
GEOMETRI Doğruda Açı, Üçgende Açi, Açı-Kenar Bağıntıları 7. . Aşağıda Şekil 1'deki ABC üçgeni, A ve C köşeleri üst üste gelecek şekilde KL boyunca katlanarak Şekil 2'deki görünüm elde edilmiştir. IL K K 24 B CB Şekil 1 Şekil 2 m(BCK) = 24°, |AB| = |BKI + |BC| Yukarıdaki verilere göre, m(BAC) = x kaç derecedir? A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) 39
T
2
Temel Trigonometrik Özdeşlikler
4.
A
30°
a
B
C
Şekildeki ABC dik üçgeninde, BA I AC,
|BD|=|DA|, m(ABC) = 30°, m(DCB) = a veriliyor.
Buna göre, tana aşağıdakilerden hangisine eşit-
tir?
13
2
13
15
A)
5
B)
C)
C
D)
E)
5
3
3
01
5
sin33° = x olduğuna göre,
Cos 330
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
T 2 Temel Trigonometrik Özdeşlikler 4. A 30° a B C Şekildeki ABC dik üçgeninde, BA I AC, |BD|=|DA|, m(ABC) = 30°, m(DCB) = a veriliyor. Buna göre, tana aşağıdakilerden hangisine eşit- tir? 13 2 13 15 A) 5 B) C) C D) E) 5 3 3 01 5 sin33° = x olduğuna göre, Cos 330
36.
X
N
D
8
B
C
Şekildeki dikdörtgen biçimindeki televizyon ekranının üzerine
düzgün altıgen biçiminde bir örtü serilmiştir.
Örtünün görünen kısmında, |AB| = |BC| = |CD| = 8 bi-
rim ve |ND= 2 birim olduğuna göre, |AN= x kaç bi-
rimdir?
A) 4/14
B) 2/57
C) 2/59
D) 5/14
E) 15
YT062122
26
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
36. X N D 8 B C Şekildeki dikdörtgen biçimindeki televizyon ekranının üzerine düzgün altıgen biçiminde bir örtü serilmiştir. Örtünün görünen kısmında, |AB| = |BC| = |CD| = 8 bi- rim ve |ND= 2 birim olduğuna göre, |AN= x kaç bi- rimdir? A) 4/14 B) 2/57 C) 2/59 D) 5/14 E) 15 YT062122 26
DI SW150
argu
D) sin 75°
E) tan 75°
A
-
37
<<< olmak dzere; ,
4
cos(4x) = A
olduğuna göre, cos'x - sinºx ifadesinin A türünden eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 24²-1
A+1
A+1
C)
D) 1-A2
E) A+1
B) W
VAT1
ANT
9
B
Buna g
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
DI SW150 argu D) sin 75° E) tan 75° A - 37 <<< olmak dzere; , 4 cos(4x) = A olduğuna göre, cos'x - sinºx ifadesinin A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 24²-1 A+1 A+1 C) D) 1-A2 E) A+1 B) W VAT1 ANT 9 B Buna g
6. 4N, 7 N, 10 N büyüklüğündeki üç kuvvetin oluşturduğu aynı
düzlemde en küçük bileşke kuvvet R, en büyük bileşke
kuvvet R, dir.
Buna göre, , ve Ř, nin büyüklükleri kaçar N dur?
RA
R2
A)
0
11
B)
0
20
C)
0
21
D
1
20
EX
1
21
11. Sınıf Fizik Modüler Soru Bankası
7
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
6. 4N, 7 N, 10 N büyüklüğündeki üç kuvvetin oluşturduğu aynı düzlemde en küçük bileşke kuvvet R, en büyük bileşke kuvvet R, dir. Buna göre, , ve Ř, nin büyüklükleri kaçar N dur? RA R2 A) 0 11 B) 0 20 C) 0 21 D 1 20 EX 1 21 11. Sınıf Fizik Modüler Soru Bankası 7
7.
A CO
DB
Taşkın tatile gittiği bölgede şekildeki gibi kamp çadi-
rini kurmuş rüzgârdan etkilenmemesi için gergin tel-
ler ile E ve F noktalarından B köşesine sabitlemiştir.
O merkezli [AB] çaplı yarım daire şeklindeki çadırın
kapısı aynı merkezli [CD] çaplı yarım daire şeklinde-
dir. [OF]1[AB], |OE= |EF|, m(FBE)=a
Yukarıdaki verilere göre, tana ifadesinin değeri
kaçtır?
1
A) 3
B) 2
c)
1
D)
5
E)
V10
is
anlon
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
7. A CO DB Taşkın tatile gittiği bölgede şekildeki gibi kamp çadi- rini kurmuş rüzgârdan etkilenmemesi için gergin tel- ler ile E ve F noktalarından B köşesine sabitlemiştir. O merkezli [AB] çaplı yarım daire şeklindeki çadırın kapısı aynı merkezli [CD] çaplı yarım daire şeklinde- dir. [OF]1[AB], |OE= |EF|, m(FBE)=a Yukarıdaki verilere göre, tana ifadesinin değeri kaçtır? 1 A) 3 B) 2 c) 1 D) 5 E) V10 is anlon
META
Metropol Metro
Metropol Metro
tropol Metropol Mola Metro
tropol Metropol Metropol atroporos
tropiotropol Metropol Metropol metrov Metropol Metropo
to
Metropon Vetropometropometropol Metropol Metroporto Metropol Meteo
Metropol Metropol Metropol Metropol Metro retropol Meletop
ol Metropol Metropol Metropol Metabo Me Metropolitenen
hol Metropol Metropol Metropohonell operatopolis
pol Metropol Metropol Metropol Metropol Metro y ropol Mered
2
opol Metropol Metropol Metropol Metropol Metropol Metropol ve
o Metropol
po
Metropol
Metropo
or Metro
Metropol Metrop
ropol Metropol Metropol Metropol Metropol Metropol eroporto
tropol Metropol Metropol Metropol Metropol Metro
etropol Metropol Metropol Metropol Metropol Metro
letropol Metropol Metropol Metropol Metropol Metropol Metropol
Metropol Metropol Metropol Metropol Metro
Metropol Metropol Metropol Metropol Metropol Me
Metropol Metropol Metropol Metropol
of Metropol Metropol Metropol Moty
pol Metropol Metropol Metro
pol Metropol Metro
opol Metropol
ropol
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
META Metropol Metro Metropol Metro tropol Metropol Mola Metro tropol Metropol Metropol atroporos tropiotropol Metropol Metropol metrov Metropol Metropo to Metropon Vetropometropometropol Metropol Metroporto Metropol Meteo Metropol Metropol Metropol Metropol Metro retropol Meletop ol Metropol Metropol Metropol Metabo Me Metropolitenen hol Metropol Metropol Metropohonell operatopolis pol Metropol Metropol Metropol Metropol Metro y ropol Mered 2 opol Metropol Metropol Metropol Metropol Metropol Metropol ve o Metropol po Metropol Metropo or Metro Metropol Metrop ropol Metropol Metropol Metropol Metropol Metropol eroporto tropol Metropol Metropol Metropol Metropol Metro etropol Metropol Metropol Metropol Metropol Metro letropol Metropol Metropol Metropol Metropol Metropol Metropol Metropol Metropol Metropol Metropol Metro Metropol Metropol Metropol Metropol Metropol Me Metropol Metropol Metropol Metropol of Metropol Metropol Metropol Moty pol Metropol Metropol Metro pol Metropol Metro opol Metropol ropol