Binom Soruları

54 olduğuna göre,
2
D) 6
E) 7
4.
(1 - 2x). (x + 1)10
ifadesinin açılımında terimlerden biri k.x³ olduğuna göre,
k değeri kaçtır?
A) 30
B) 15
C) 10-
D) -15
E) -30
7.
X
9
3
X
ifadesinin açılımı
7. terim aşağıdak
A84x
D)
Lise Matematik
Binom
54 olduğuna göre, 2 D) 6 E) 7 4. (1 - 2x). (x + 1)10 ifadesinin açılımında terimlerden biri k.x³ olduğuna göre, k değeri kaçtır? A) 30 B) 15 C) 10- D) -15 E) -30 7. X 9 3 X ifadesinin açılımı 7. terim aşağıdak A84x D)
TYT/Temel Matematik
29. (3-1)
ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımı yapıl-
dığında elde edilen terimlerin katsayıları sırasıyla
a₁, a, a,
...ag
dir. Bir P(x) polinomu
P(x) = ax + a₂x6+ + ...:
biçiminde tanımlanıyor.
E
Buna göre, P(x) polinomunun x - 1 ile bölümün-
den kalan kaçtır?
A) 32
B) 64
3²-3
33-36
2.36 +2.0"
162
agxº
(7) 2 (0 (1)
162
+
C) 72
37+-36 +3²³-3² +3 -3
30. Şekildeki G noktası, ABC'nin ağırlık merkezidir.
3:3
3
6
t
D) 76
P()=)
2₁3² +2
E) 128
6/
31.
Nitelik Yayıncılık
Lise Matematik
Binom
TYT/Temel Matematik 29. (3-1) ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımı yapıl- dığında elde edilen terimlerin katsayıları sırasıyla a₁, a, a, ...ag dir. Bir P(x) polinomu P(x) = ax + a₂x6+ + ...: biçiminde tanımlanıyor. E Buna göre, P(x) polinomunun x - 1 ile bölümün- den kalan kaçtır? A) 32 B) 64 3²-3 33-36 2.36 +2.0" 162 agxº (7) 2 (0 (1) 162 + C) 72 37+-36 +3²³-3² +3 -3 30. Şekildeki G noktası, ABC'nin ağırlık merkezidir. 3:3 3 6 t D) 76 P()=) 2₁3² +2 E) 128 6/ 31. Nitelik Yayıncılık
1.
İrem'in attığı toplar
0000
8000
Çiğdem'in attığı toplar
Yan yana dizilmiş olan kutulara irem ve Çiğdem
belirli sayıda top atmışlardır. İrem sol baştaki ku-
tuya 1 top attıktan sonra diğer kutulara şekildeki
gibi sırası ile birer artan sayılar şeklinde, Çiğdem
ise sağ baştaki kutuya 1 top attıktan sonra diğer
kutulara sırası ile birer artan sayılar şeklinde top
atmıştır.
0000
0000
0000
Buna göre kutulardaki toplam top sayısı aşağı-
daki işlemlerden hangisi ile bulunabilir?
B) 16.17
A) 16.16
D) 17.32
C) 16.32
E) 16.33
Lise Matematik
Binom
1. İrem'in attığı toplar 0000 8000 Çiğdem'in attığı toplar Yan yana dizilmiş olan kutulara irem ve Çiğdem belirli sayıda top atmışlardır. İrem sol baştaki ku- tuya 1 top attıktan sonra diğer kutulara şekildeki gibi sırası ile birer artan sayılar şeklinde, Çiğdem ise sağ baştaki kutuya 1 top attıktan sonra diğer kutulara sırası ile birer artan sayılar şeklinde top atmıştır. 0000 0000 0000 Buna göre kutulardaki toplam top sayısı aşağı- daki işlemlerden hangisi ile bulunabilir? B) 16.17 A) 16.16 D) 17.32 C) 16.32 E) 16.33
Örnek-62
(5x-2y)6
açılımındaki terimlerin katsayıları birer karta yazılıyor ve
bir torbaya atılıyor.
to Spring
Buna göre, seçilen bir kartın 15 ile bölünebilme ola-
sılığı kaçtır?
5
A) 1/4
çözüm-62
B)
C) 1/1/2
D) 1/1/72
Lise Matematik
Binom
Örnek-62 (5x-2y)6 açılımındaki terimlerin katsayıları birer karta yazılıyor ve bir torbaya atılıyor. to Spring Buna göre, seçilen bir kartın 15 ile bölünebilme ola- sılığı kaçtır? 5 A) 1/4 çözüm-62 B) C) 1/1/2 D) 1/1/72
20+10p+
2p+k=-4
+ b-k
(a-p) x
12. m ve n tam sayılar olmak üzere,
(2x-3y)4+ (3x + 2y)4
3a-b-g
ifadesinin açılımında terimlerden biri m³nx¹y²
olduğuna göre, m değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8
10a -up +h-b = 0
Lise Matematik
Binom
20+10p+ 2p+k=-4 + b-k (a-p) x 12. m ve n tam sayılar olmak üzere, (2x-3y)4+ (3x + 2y)4 3a-b-g ifadesinin açılımında terimlerden biri m³nx¹y² olduğuna göre, m değeri kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 10a -up +h-b = 0
göre, m'nin alabileceği değerler
14
D)-21
E)-49
X²-mx +12
x4-3x³ + 9x²-27x + 81 -
x + 3
ifadesinin x = 78 için değeri kaçtır?
B) 2
C) 3
STA) 1
27x==mx
5.
D) 4
7.
8.
2bc
ifadesinin sayısal değe
lerden hangisinin bilin
A) a + b + c
D) a.b+
D
COP
b-
a
3a
Lise Matematik
Binom
göre, m'nin alabileceği değerler 14 D)-21 E)-49 X²-mx +12 x4-3x³ + 9x²-27x + 81 - x + 3 ifadesinin x = 78 için değeri kaçtır? B) 2 C) 3 STA) 1 27x==mx 5. D) 4 7. 8. 2bc ifadesinin sayısal değe lerden hangisinin bilin A) a + b + c D) a.b+ D COP b- a 3a
er sayfayı 1 dakika-
Nur'un a³. sayfayı
kuduğu biliniyor ve
göre, Nur kitabın
10.
a³ + 3a²b + 3ab² +
²+ b³ =
= 343
a³-3a²b + 3ab² - b³ = 125
olduğuna göre, a kaçtır?
A) 1
B) 2
(a+h)³-347
C) 3
D) 5
Test - !
1.
1.
=
II.
III.
a
a
20
45
15
18
b
30
36
Lise Matematik
Binom
er sayfayı 1 dakika- Nur'un a³. sayfayı kuduğu biliniyor ve göre, Nur kitabın 10. a³ + 3a²b + 3ab² + ²+ b³ = = 343 a³-3a²b + 3ab² - b³ = 125 olduğuna göre, a kaçtır? A) 1 B) 2 (a+h)³-347 C) 3 D) 5 Test - ! 1. 1. = II. III. a a 20 45 15 18 b 30 36
A) 2
N
Na
12. ABC bir dik üçgen,
B
G, ABC üçgeninin ağırlık merkezidir.
py
G
B) 7
2
9
23
H
X
119
C) 6
AB L BC, GH BC
|GH|= 2 birim, |AC| = x
Buna göre, x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri
kaç birimdir?
A) 8
D) 5
ACIL MATEMATIK
3g=
THIS
Yuka
A) 2
d
E) 4
Lise Matematik
Binom
A) 2 N Na 12. ABC bir dik üçgen, B G, ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. py G B) 7 2 9 23 H X 119 C) 6 AB L BC, GH BC |GH|= 2 birim, |AC| = x Buna göre, x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç birimdir? A) 8 D) 5 ACIL MATEMATIK 3g= THIS Yuka A) 2 d E) 4
ATIK SORU BANKASI
2) (2
413
Binoms + 10.6=60
11.
(2x - 5y + 1)5
açılımında elde edilen terimlerin katsayılar toplamı kaç-
tır?
(
A) -64
B)-32
-368
168
5
O
5
Ind
C) -16
2
32.5 16x² sy
5
↓
D) 16
555
s
42.
8.3. 25y
(203
2
E) 32
5429
B
L
G
i
S
A
A
M
A
L
Lise Matematik
Binom
ATIK SORU BANKASI 2) (2 413 Binoms + 10.6=60 11. (2x - 5y + 1)5 açılımında elde edilen terimlerin katsayılar toplamı kaç- tır? ( A) -64 B)-32 -368 168 5 O 5 Ind C) -16 2 32.5 16x² sy 5 ↓ D) 16 555 s 42. 8.3. 25y (203 2 E) 32 5429 B L G i S A A M A L
Sona
ou ilmuntur.
7.
penghid stolice
P(x)=(x-1)4+ (x-1)59able aproq
isililo me f-shana Xib id nebnissex
polinomunda x³ lü terimin katsayısı kaçtır?
INEL
UD
slo mo
E) 11
98 eli nois iğibel
-qotipibsiqs onbest yesuy nir(2012-LYS 1/MA
(6)9 monitoon ph iebniasis nels mal
adgimnelmide a
A) 4 B6 munC) 9 melin D) 10
Lise Matematik
Binom
Sona ou ilmuntur. 7. penghid stolice P(x)=(x-1)4+ (x-1)59able aproq isililo me f-shana Xib id nebnissex polinomunda x³ lü terimin katsayısı kaçtır? INEL UD slo mo E) 11 98 eli nois iğibel -qotipibsiqs onbest yesuy nir(2012-LYS 1/MA (6)9 monitoon ph iebniasis nels mal adgimnelmide a A) 4 B6 munC) 9 melin D) 10
n=2k
cift olması
6.
A
+
açılımındaki
160 tır.
m
.2
3n
+²k
sabit terim, ortanca terim olup katsayısı
2
Buna göre, m+n kaçtır?
A) 4
B) 3
34 M
(53) (1+²) ³2 (12²2)
C) 2
D)-2
E) -3
m 1³k3 (3) x6m²- x-6
myok
6k²-6k=0
6k (k-1)=0
K = 1
315
20-m=160
m = 8
3+1=1
Lise Matematik
Binom
n=2k cift olması 6. A + açılımındaki 160 tır. m .2 3n +²k sabit terim, ortanca terim olup katsayısı 2 Buna göre, m+n kaçtır? A) 4 B) 3 34 M (53) (1+²) ³2 (12²2) C) 2 D)-2 E) -3 m 1³k3 (3) x6m²- x-6 myok 6k²-6k=0 6k (k-1)=0 K = 1 315 20-m=160 m = 8 3+1=1
6
T
14. Cemil ile Kerem beraber bir soru yazıp Gökay'a soracak-
lardır. Her ikisi de soruda sormak istedikleri kısımları bir
karta yazmıştır.
Cemil'in yazdığı kart:
8
(9). .7² + +
***
(8.7
.7°+
8
9
.7+
(8).
= C
Kerem'in yazdığı kart:
6
(3). 7²-(7). 7° +...+(2).7-(7)=
6
DS
K
Kartlar yazıldıktan sonra Gökay'a sorulan soru aşağıda
ifade edilmiştir.
C.K çarpımının pozitif bölen sayısı kaçtır?
Gökay'ın cevabı aşağıdakilerden hangisi olursa soru-
yu doğru bilmiş olur?
A) 64 B) 128 C) 196 D) 217 E) 256
Lise Matematik
Binom
6 T 14. Cemil ile Kerem beraber bir soru yazıp Gökay'a soracak- lardır. Her ikisi de soruda sormak istedikleri kısımları bir karta yazmıştır. Cemil'in yazdığı kart: 8 (9). .7² + + *** (8.7 .7°+ 8 9 .7+ (8). = C Kerem'in yazdığı kart: 6 (3). 7²-(7). 7° +...+(2).7-(7)= 6 DS K Kartlar yazıldıktan sonra Gökay'a sorulan soru aşağıda ifade edilmiştir. C.K çarpımının pozitif bölen sayısı kaçtır? Gökay'ın cevabı aşağıdakilerden hangisi olursa soru- yu doğru bilmiş olur? A) 64 B) 128 C) 196 D) 217 E) 256
1101
sterim
(a-2b)4
a'nın azalan kuvvetlerine göre yazıldığında sondan üçün-
cü terim aşağıdakilerden hangisidir?
A)-32ab³
B) 32a²b²
C) -24ab³
D) 24a²b²
TEST 01
9.
235
E) -8ab3
2
1
6
(a) (25)
de 2b
26
13
Lise Matematik
Binom
1101 sterim (a-2b)4 a'nın azalan kuvvetlerine göre yazıldığında sondan üçün- cü terim aşağıdakilerden hangisidir? A)-32ab³ B) 32a²b² C) -24ab³ D) 24a²b² TEST 01 9. 235 E) -8ab3 2 1 6 (a) (25) de 2b 26 13
3.
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 15
B) 24-
C) 30
(80.60) ebob-
7
A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere
B
A
8
K
ifadesinde K = EKOK(A,B,C)'dir.
Buna göre,
12
C
120
B
A
21
D) 36
ifadesinde B değeri en az kaçtır?
A) 140
B) 180 C) 210
E) 45
D) 280 E) 420
Lise Matematik
Binom
3. ifadesinin değeri kaçtır? A) 15 B) 24- C) 30 (80.60) ebob- 7 A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere B A 8 K ifadesinde K = EKOK(A,B,C)'dir. Buna göre, 12 C 120 B A 21 D) 36 ifadesinde B değeri en az kaçtır? A) 140 B) 180 C) 210 E) 45 D) 280 E) 420
ematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
KIMYA 2
K2, MATEMA-
2, KİMYA 1 ve
ap verilmiştir.
olacak şekilde
4. (4x² - 4x + 1)^* ifadesi x in azalan kuvvetlerine göre
açıldığında sondan 3. terimin katsayısı kaçtır?
A) 224
WERD
OD4104B9
B) 112 C) -56 D)-112 E)-224
1=3
(\-(Y) - 4² "1
5. Iki zar aynı anda atılıyor.
12
Lise Matematik
Binom
ematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. KIMYA 2 K2, MATEMA- 2, KİMYA 1 ve ap verilmiştir. olacak şekilde 4. (4x² - 4x + 1)^* ifadesi x in azalan kuvvetlerine göre açıldığında sondan 3. terimin katsayısı kaçtır? A) 224 WERD OD4104B9 B) 112 C) -56 D)-112 E)-224 1=3 (\-(Y) - 4² "1 5. Iki zar aynı anda atılıyor. 12
6. Aşağıdaki şekilde daire şeklindeki tüm hücrelere pascal üç-
genindeki sayılar olduğu gibi yerleştirilmiş ve bazı hücreler
boyanmıştır.
1
1
6
A) 5
5
4
B) 6
15
3
10
ZA
2
6
C) 7
20
3
10
15
5
orego 18
(x + y) açılımındaki katsayıların kareleri toplamı, (x + y)²n
açılımındaki ortanca terimin katsayısına eşittir. Bu özellik
yukarıdaki şekilde n = 2 ve n = 3 için aynı renge boyanan
dairelerle modellenmiştir.
D) 10
6
Buna göre, (x + y)²n açılımındaki ortanca terimin katsayı-
SI 252 ise, (x + y)" açılımında baştan 3. terimin katsayısı
aşağıdakilerden hangisidir?
STU
1
E) 15
Lise Matematik
Binom
6. Aşağıdaki şekilde daire şeklindeki tüm hücrelere pascal üç- genindeki sayılar olduğu gibi yerleştirilmiş ve bazı hücreler boyanmıştır. 1 1 6 A) 5 5 4 B) 6 15 3 10 ZA 2 6 C) 7 20 3 10 15 5 orego 18 (x + y) açılımındaki katsayıların kareleri toplamı, (x + y)²n açılımındaki ortanca terimin katsayısına eşittir. Bu özellik yukarıdaki şekilde n = 2 ve n = 3 için aynı renge boyanan dairelerle modellenmiştir. D) 10 6 Buna göre, (x + y)²n açılımındaki ortanca terimin katsayı- SI 252 ise, (x + y)" açılımında baştan 3. terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisidir? STU 1 E) 15