Faktöriyel Soruları

inci
alır
B
$
£
t
3
$
F
(
1
T
6
E
3
4
3
120+21/22
14. A ve n doğal sayı olmak üzere, 44! = 8 - A
olduğuna göre,
I. n'nin en büyük değeri 13'tür.
II. n'nin en büyük değeri için A, 8 ile tam bölü-
nür.
III. n'nin en büyük değeri için A çift sayıdır.
ifadeler
Lise Matematik
Faktöriyel Soru Çözümü
inci alır B $ £ t 3 $ F ( 1 T 6 E 3 4 3 120+21/22 14. A ve n doğal sayı olmak üzere, 44! = 8 - A olduğuna göre, I. n'nin en büyük değeri 13'tür. II. n'nin en büyük değeri için A, 8 ile tam bölü- nür. III. n'nin en büyük değeri için A çift sayıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I 29(70225) B) I, II ve III C) Yalnız III E) II ve III D) I ve III 22 €111.41-(0
1. öğrenci
2. öğrenci
3. öğrenci
4. öğrenci
10.öğrenci
11 21 31
Yukarıdaki tabloda her öğrenci kendi satırındaki
T₁, T₂, ...
1. öğrenci 1! = 1 diyerek T, i buluyor.
... T₁0 toplamını şu şekilde buluyor.
10
31
41
B) 3
2. öğrenci 1! + 2! = 3 diyerek T₂ yi bu
Lise Matematik
Faktöriyel Soru Çözümü
1. öğrenci 2. öğrenci 3. öğrenci 4. öğrenci 10.öğrenci 11 21 31 Yukarıdaki tabloda her öğrenci kendi satırındaki T₁, T₂, ... 1. öğrenci 1! = 1 diyerek T, i buluyor. ... T₁0 toplamını şu şekilde buluyor. 10 31 41 B) 3 2. öğrenci 1! + 2! = 3 diyerek T₂ yi buluyor. Bu şekilde tüm öğrenciler kendi toplamlarını bula- rak "Toplam" sütununa yazıyor. Buna göre "Toplam" sütununda kaç tane tam kare sayı vardır? A) 2 C) 4 10! Toplam T₁ T₂ T3 T₁ 4 51 T 10 61 ( E) 6 D) 5 21 81 81 A regende hayat var...
egon this
10. à ve b iki basamaklı ardışık tek sayılardır.
Gul
58 (D
a + b = 5! + 4!
olduğuna göre, a sayısının rakamları toplamı kaç
olabilir?
A) 9
B) 10 C) 11
a+b = 69!
5515
D) 12
E) 13
14.02
Testokul
14
Lise Matematik
Faktöriyel Soru Çözümü
egon this 10. à ve b iki basamaklı ardışık tek sayılardır. Gul 58 (D a + b = 5! + 4! olduğuna göre, a sayısının rakamları toplamı kaç olabilir? A) 9 B) 10 C) 11 a+b = 69! 5515 D) 12 E) 13 14.02 Testokul 14
52.50...39-y
47
ÖRNEK 27
A ve B pozitif tam sayılardır.
A
[A] = A--
A+1
B =[1]. [2]. [3] ..... [20]
olduğuna göre, B sayısının sondan kaç basamağı sı-
fırdır?
olarak tanımlanıyor.
25. 28
420-12
20
26.3 27.4
Aydın Yayınla
32
Lise Matematik
Faktöriyel Soru Çözümü
52.50...39-y 47 ÖRNEK 27 A ve B pozitif tam sayılardır. A [A] = A-- A+1 B =[1]. [2]. [3] ..... [20] olduğuna göre, B sayısının sondan kaç basamağı sı- fırdır? olarak tanımlanıyor. 25. 28 420-12 20 26.3 27.4 Aydın Yayınla 32
C) 6
99.99 H
D) 7
E) 8
412-6
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
14. 281 +291 + 301 = A
olduğuna göre, 301 ifadesinin A cinsinden eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
29A
30
B)
30A
29
C)
A
29
D)
281 +28( = A-301
AE) 29A
30
L
Lise Matematik
Faktöriyel Soru Çözümü
C) 6 99.99 H D) 7 E) 8 412-6 FEN BİLİMLERİ YAYINLARI 14. 281 +291 + 301 = A olduğuna göre, 301 ifadesinin A cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 29A 30 B) 30A 29 C) A 29 D) 281 +28( = A-301 AE) 29A 30 L
16. Av
Avesembolleri,
n = (n + 1)! -n!
n = (n + 1)! + n!
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre,
so
292
6-338
1.
II.
III.
n n = 2.n!
+
n
n
+
- A
dur?
A) Yalnız I
= 2.(n + 1)!
= n+1
n
ifadelerinden hangileri her n doğal sayısı için doğru-
D) I ve III
B) Yalnız I
Lise Matematik
Faktöriyel Soru Çözümü
16. Av Avesembolleri, n = (n + 1)! -n! n = (n + 1)! + n! biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, so 292 6-338 1. II. III. n n = 2.n! + n n + - A dur? A) Yalnız I = 2.(n + 1)! = n+1 n ifadelerinden hangileri her n doğal sayısı için doğru- D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
2.
1. (8! +91) ile 143
II.
(10!-91) ile 77
III. (10! + 11!) ile 19!
IV.
(121-10!) ile 121
V. (12!+ 13!) ile 289
İfadelerinden kaç tanesinde verilen sayılar arasında
aralarında asallık vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4 E) 5
Lise Matematik
Faktöriyel Soru Çözümü
2. 1. (8! +91) ile 143 II. (10!-91) ile 77 III. (10! + 11!) ile 19! IV. (121-10!) ile 121 V. (12!+ 13!) ile 289 İfadelerinden kaç tanesinde verilen sayılar arasında aralarında asallık vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
14..
a ve b sayma sayısı
a<b
Fb = a(a + 1)-(a + 2)...b
eşitliği veriliyor.
Fb
2
Buna göre, = F
1
A) 1
B) 2
4)
2
1:
eşitliğini sağlayan a ve b
Fa
1
sayıları için a + b toplamının alabileceği kaç
farklı değer vardır?
- 2.3.
C) 3 D) 4
E) 5
Lise Matematik
Faktöriyel Soru Çözümü
14.. a ve b sayma sayısı a<b Fb = a(a + 1)-(a + 2)...b eşitliği veriliyor. Fb 2 Buna göre, = F 1 A) 1 B) 2 4) 2 1: eşitliğini sağlayan a ve b Fa 1 sayıları için a + b toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? - 2.3. C) 3 D) 4 E) 5
21
9.
24
C₁8
51-21
Aralarında hiç konuşmayan iki kişinin bulun-
duğu 5 kişilik bir ekip 7D sinemada 5 kişilik bir
koltuğa konuşmayan kişiler yan yana olmamak
üzere kaç farklı biçimde oturabilirler?
A) 96 B) 72
C) 60
D) 48
240
2.3.4.5
E) 36
NLARI
13
Lise Matematik
Faktöriyel Soru Çözümü
21 9. 24 C₁8 51-21 Aralarında hiç konuşmayan iki kişinin bulun- duğu 5 kişilik bir ekip 7D sinemada 5 kişilik bir koltuğa konuşmayan kişiler yan yana olmamak üzere kaç farklı biçimde oturabilirler? A) 96 B) 72 C) 60 D) 48 240 2.3.4.5 E) 36 NLARI 13
tari, B kutu-
cutusuna ko-
hterevallinin
3 ve C kutu-
diğer iki ku-,
göre, A ku-
e kadar kaç
351 12
4
(n-2)!-(n-3)!
1.
ens (n-2)! +(n-3)!
olduğuna göre, n doğal sayısı kaçtır?
TEST 6
5 inslö
A) 14 B) 13 C) 12
ETA
C) 12 D) 11 E) 10
5.
Temel K
741+73!
sayısı
Lise Matematik
Faktöriyel Soru Çözümü
tari, B kutu- cutusuna ko- hterevallinin 3 ve C kutu- diğer iki ku-, göre, A ku- e kadar kaç 351 12 4 (n-2)!-(n-3)! 1. ens (n-2)! +(n-3)! olduğuna göre, n doğal sayısı kaçtır? TEST 6 5 inslö A) 14 B) 13 C) 12 ETA C) 12 D) 11 E) 10 5. Temel K 741+73! sayısının sonda A) 20 B) 19
39L
kaçında
E) 60
6.5
=60
69
3-E
LIS, 28121/2
6. Üçü aynı boyda olan yedi kişi yan yana boy sırasına
göre kaç farklı şekilde sıralanabilir?
36
C) 24
4-C
A) 4
5-D
B) 12
6-B
D) 48 +
·120-60 60
Qu M
43
E) 60
5
Lise Matematik
Faktöriyel Soru Çözümü
39L kaçında E) 60 6.5 =60 69 3-E LIS, 28121/2 6. Üçü aynı boyda olan yedi kişi yan yana boy sırasına göre kaç farklı şekilde sıralanabilir? 36 C) 24 4-C A) 4 5-D B) 12 6-B D) 48 + ·120-60 60 Qu M 43 E) 60 5
endemik
11. BESTAMİ
kelimesinin harfleri yer değiştirilerek yazılabilen
anlamlı ya da anlamsız yedi harfli kelimelerin kaç
tanesinde üç sesli harf yan yana bulunur?
A) 180
B) 288
C) 360
110.6
D) 576
220
E) 720
2.
Lise Matematik
Faktöriyel Soru Çözümü
endemik 11. BESTAMİ kelimesinin harfleri yer değiştirilerek yazılabilen anlamlı ya da anlamsız yedi harfli kelimelerin kaç tanesinde üç sesli harf yan yana bulunur? A) 180 B) 288 C) 360 110.6 D) 576 220 E) 720 2.