Kümelerde İşlemler Soruları

ads/Soru Bankas/77179/485246-10 png
4 $
Aynı evrensel kümenin alt kümeleri olan A ve B
kümeleri için,
(An B) x (B\A) = {(2,3)}
(A) x (A\B) = {(3, 1), (3, 4), (5, 1), (5,4)}
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi
(A1B) x (B¹) kartezyen çarpımının bir elemanı
değildir?
A) (1, 1)
65
%
A
F5
14524-15.png (63-4
D) (4,1)
POL
2
&
6
B) (1,4)
F6
E) (5, 1)
HUAWEI
Wik
C) (1,5)
F7
1
(
7 8
D
FB
05
)
9 1 0}
IMK
F10
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
ads/Soru Bankas/77179/485246-10 png 4 $ Aynı evrensel kümenin alt kümeleri olan A ve B kümeleri için, (An B) x (B\A) = {(2,3)} (A) x (A\B) = {(3, 1), (3, 4), (5, 1), (5,4)} olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi (A1B) x (B¹) kartezyen çarpımının bir elemanı değildir? A) (1, 1) 65 % A F5 14524-15.png (63-4 D) (4,1) POL 2 & 6 B) (1,4) F6 E) (5, 1) HUAWEI Wik C) (1,5) F7 1 ( 7 8 D FB 05 ) 9 1 0} IMK F10
ploads/Soru Bankasi/8511 25323-2.png
A, B ve C kümeleri için
A B C = 0
ABO
● BC÷0
●
●
●
B\(AUC) = Ø
olduğu biliniyor.
Buna göre, B kümesinin eleman sayısı en az kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
1
96
O Ara
F5
525323-2png (711×450)
17
F6
HUAWEI
O
"
F7
FB
→))
F9
D
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
ploads/Soru Bankasi/8511 25323-2.png A, B ve C kümeleri için A B C = 0 ABO ● BC÷0 ● ● ● B\(AUC) = Ø olduğu biliniyor. Buna göre, B kümesinin eleman sayısı en az kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 1 96 O Ara F5 525323-2png (711×450) 17 F6 HUAWEI O " F7 FB →)) F9 D
26
15. Televizyon veya radyodan en az birinin bulunduğu bir
köyde yaşayan ailelerin %60'ında televizyon, %80'inde
radyo vardır.
100
Bu köyden seçilen bir ailenin televizyonu olduğu
bilindiğine göre, radyosunun da olma olasılığı kaçtır?
A)
1
4
B) -
3
60
C)
2
3
D)
2
5
E)
3
5
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
26 15. Televizyon veya radyodan en az birinin bulunduğu bir köyde yaşayan ailelerin %60'ında televizyon, %80'inde radyo vardır. 100 Bu köyden seçilen bir ailenin televizyonu olduğu bilindiğine göre, radyosunun da olma olasılığı kaçtır? A) 1 4 B) - 3 60 C) 2 3 D) 2 5 E) 3 5
A = (-4,-2, -1, 0, 1, 3)
B = {0, 1, 2, 3, 4, 5}
kümeleri veriliyor.
f: A B olmak üzere, f(x) = lxl
-
olduğuna göre,
1. f(x) örten fonksiyondur.
II. f(x) içine fonksiyondur.
Cell. f(x) birebir fonksiyondur.
tec
ifadelerinden hangileri doğrudur?
te A) Yalnız I
zam
D) Lye III
B) Yalnız II
32
tex
uzem
te
F) ve III
ce4
tec
tex C) I ve II
025
tek
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
A = (-4,-2, -1, 0, 1, 3) B = {0, 1, 2, 3, 4, 5} kümeleri veriliyor. f: A B olmak üzere, f(x) = lxl - olduğuna göre, 1. f(x) örten fonksiyondur. II. f(x) içine fonksiyondur. Cell. f(x) birebir fonksiyondur. tec ifadelerinden hangileri doğrudur? te A) Yalnız I zam D) Lye III B) Yalnız II 32 tex uzem te F) ve III ce4 tec tex C) I ve II 025 tek
13.
12
24
kümeleri veriliyor.
A)
A = {x | x = 3k, k = Z}
B = {x | x = 4t, t = Z}
C = {x | x = 6a, a = Z}
C)
Deneme - 2
3
A
Venn şemasında bulunan her bölgedé en az bir eleman
olmak şartı ile bu kümelerin Venn şemasıyla gösterimi
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
B
B
4
E)
6
B)
D)
A
A
18
A
B
O
B
B
C
K
14
2
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
13. 12 24 kümeleri veriliyor. A) A = {x | x = 3k, k = Z} B = {x | x = 4t, t = Z} C = {x | x = 6a, a = Z} C) Deneme - 2 3 A Venn şemasında bulunan her bölgedé en az bir eleman olmak şartı ile bu kümelerin Venn şemasıyla gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A B B 4 E) 6 B) D) A A 18 A B O B B C K 14 2
13. Aşağıda A, B, C kümelerindeki iki basamaklı doğal sa-
yılar ile ilgili koşullar verilmiştir.
.
●
.
3 ile tam bölünen iki basamaklı doğal sayılar
A,
4 ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal sayı-
lar B,
5 ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal sayı-
lar C
kümeleri ile gösteriliyor.
Buna göre,
18
I. 12 sayısı (An B)/C kümesinin elemanıdır.
II. 15 sayısı (A/B) n C kümesinin elemanıdır.
III. AnBn C kümesi 4 elemanlıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
13. Aşağıda A, B, C kümelerindeki iki basamaklı doğal sa- yılar ile ilgili koşullar verilmiştir. . ● . 3 ile tam bölünen iki basamaklı doğal sayılar A, 4 ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal sayı- lar B, 5 ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal sayı- lar C kümeleri ile gösteriliyor. Buna göre, 18 I. 12 sayısı (An B)/C kümesinin elemanıdır. II. 15 sayısı (A/B) n C kümesinin elemanıdır. III. AnBn C kümesi 4 elemanlıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
metin yayınları
18. A, B ve C kümeleri için
(An B)/C#Ø
(BnC)/A#Ø
(ANC)/BØ
A) 1
olduğu biliniyor.
A
B) 2
C
Buna göre, A UBUC kümesinin eleman sayısı en az
kaçtır?
(ANB) / CB
C) 3
MATEMATİK TE
1
D) 4
E) 5
20.
(X₁-X₂) (X₁²¹+ X\X₁ +X₁¹) - 2 (X₁ X
(X1-X₂)(x1+x₂)
(X₁-XX) [x₁²+X₁²+x²+x₂=
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
metin yayınları 18. A, B ve C kümeleri için (An B)/C#Ø (BnC)/A#Ø (ANC)/BØ A) 1 olduğu biliniyor. A B) 2 C Buna göre, A UBUC kümesinin eleman sayısı en az kaçtır? (ANB) / CB C) 3 MATEMATİK TE 1 D) 4 E) 5 20. (X₁-X₂) (X₁²¹+ X\X₁ +X₁¹) - 2 (X₁ X (X1-X₂)(x1+x₂) (X₁-XX) [x₁²+X₁²+x²+x₂=
on
0
28. A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesi olmak üzere;
1. (An B)' = A'UB'
II. AUB= (AUB)'
III. s(A) + s(B) = s(E)
IV. AnE=0
V. BOA = A - B
ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?
B) 2
C) 3
A) 1
D) 4
E) 5
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
on 0 28. A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesi olmak üzere; 1. (An B)' = A'UB' II. AUB= (AUB)' III. s(A) + s(B) = s(E) IV. AnE=0 V. BOA = A - B ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? B) 2 C) 3 A) 1 D) 4 E) 5
10.
A = {x | x² < 7, x tam sayı} (-2,-1,0, 1, 2)
B = {y | y < 6, y doğal sayı} (0,1,2,3,4,5)
olduğuna göre,
1. s(A-B) = 2 V
II. s(B-A) = 3
IUS(A - B) = 0
ifadelerinden hangileri doğrudur?
ss
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
10. A = {x | x² < 7, x tam sayı} (-2,-1,0, 1, 2) B = {y | y < 6, y doğal sayı} (0,1,2,3,4,5) olduğuna göre, 1. s(A-B) = 2 V II. s(B-A) = 3 IUS(A - B) = 0 ifadelerinden hangileri doğrudur? ss A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
34. m ve n birer tam sayıdır.
A = {m, 2, 3, 5, 6}
B = {n, 3, 4, 7}
s(AB) = 2
olmak üzere, A'nın elemanlarının çarpımı B'nin elemanları-
nın çarpımına eşittir.
Buna göre, AB kümesinin elemanlarının toplamı kaçtır?
sayıdır.69=28m
8 A) 34
B) 36
ST C) 38
OD) 40
E) 42
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
34. m ve n birer tam sayıdır. A = {m, 2, 3, 5, 6} B = {n, 3, 4, 7} s(AB) = 2 olmak üzere, A'nın elemanlarının çarpımı B'nin elemanları- nın çarpımına eşittir. Buna göre, AB kümesinin elemanlarının toplamı kaçtır? sayıdır.69=28m 8 A) 34 B) 36 ST C) 38 OD) 40 E) 42
3-
OKULPED-
D
I
Y
A
Y
1
N
L
A
R
11. Aşağıda bir sınıfta İngilizce kursuna gidenlerin isim liste-
x
si verilmiştir.
.
1- Ahmet
2- Arda
A
3- Beyza
4- Elif
Bununla ilgili aşağıdaki şemada;
A kümesi 5 harfli isimler
B kümesi 4 harfli isimler
C kümesi içinde a harfi olan isimleri göstermektedir.
Buna göre;
5- Ceren
6- Tuna
7- Sait
8-Kerem
B) 1
şemasındaki boyalı alanlarda toplam kaç tane ele-
man vardır?
A) O
C) 2
B
D) 3
E) 4
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
3- OKULPED- D I Y A Y 1 N L A R 11. Aşağıda bir sınıfta İngilizce kursuna gidenlerin isim liste- x si verilmiştir. . 1- Ahmet 2- Arda A 3- Beyza 4- Elif Bununla ilgili aşağıdaki şemada; A kümesi 5 harfli isimler B kümesi 4 harfli isimler C kümesi içinde a harfi olan isimleri göstermektedir. Buna göre; 5- Ceren 6- Tuna 7- Sait 8-Kerem B) 1 şemasındaki boyalı alanlarda toplam kaç tane ele- man vardır? A) O C) 2 B D) 3 E) 4
11.
Ö
4+
A = (-1,0, 1, 2, 3, 4)
kümesinin alt kümelerinden biri B'dir.
x + x² olmak üzere, x E B iken x² E B olacak şekilde
az bir x sayısı varsa B kümesine "Karesel Küme" de
Buna göre, A kümesinin alt kümelerinden kaç tanes
karesel kümedir?
zz
A) 21
B 28
X= 1
x ±0
5
214.4
C) 35
D) 42
EN
i
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
11. Ö 4+ A = (-1,0, 1, 2, 3, 4) kümesinin alt kümelerinden biri B'dir. x + x² olmak üzere, x E B iken x² E B olacak şekilde az bir x sayısı varsa B kümesine "Karesel Küme" de Buna göre, A kümesinin alt kümelerinden kaç tanes karesel kümedir? zz A) 21 B 28 X= 1 x ±0 5 214.4 C) 35 D) 42 EN i
URUMSAL DENEME YAYINLARI
5. Boş kümeden ve birbirinden farklı A ve B kümeleri
için,
(B - A)UA = B
eşitliği sağlanıyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) BCA
(B) ACB
D) ANB = B
C) AUB=A
E) ANB¹ = A
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
URUMSAL DENEME YAYINLARI 5. Boş kümeden ve birbirinden farklı A ve B kümeleri için, (B - A)UA = B eşitliği sağlanıyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) BCA (B) ACB D) ANB = B C) AUB=A E) ANB¹ = A
4.
A
4
A: A gazetesini alanlar
B: B gazetesini alanlar
E: Evrensel küme
5
6
B
3
E
Yukarıdaki şekilde kümelerin içindeki sayılar kümelerin eleman
sayılarını göstermektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) En çok bir gazete alan 13 kişidir.
En az bir gazete alan 15 kişidir.
C) En çok iki gazete alan 15 kişidir.
D) Yalnız bir gazete alan 10 kişidir.
iki
İki gazete alan 5 kişidir.
18X
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
4. A 4 A: A gazetesini alanlar B: B gazetesini alanlar E: Evrensel küme 5 6 B 3 E Yukarıdaki şekilde kümelerin içindeki sayılar kümelerin eleman sayılarını göstermektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) En çok bir gazete alan 13 kişidir. En az bir gazete alan 15 kişidir. C) En çok iki gazete alan 15 kişidir. D) Yalnız bir gazete alan 10 kişidir. iki İki gazete alan 5 kişidir. 18X
1. 38 öğrencisi olan bir sınıfta, 28 öğrenci fizik, 24 öğrenci
matematik dersinden geçmiş ve 3 öğrenci de her iki dersten
kalmıştır. 38-3=35
Buna göre, her iki dersten geçen kaç öğrenci vardır $212
-35
C) 15 D) 13
A) 19 B) 17
28+24=52
UX
E) 11
11
17
5.
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
1. 38 öğrencisi olan bir sınıfta, 28 öğrenci fizik, 24 öğrenci matematik dersinden geçmiş ve 3 öğrenci de her iki dersten kalmıştır. 38-3=35 Buna göre, her iki dersten geçen kaç öğrenci vardır $212 -35 C) 15 D) 13 A) 19 B) 17 28+24=52 UX E) 11 11 17 5.
3. Bir sınıfta futbol, voleybol veya basketbol sporlarından en az
birini oynayan 55 kişi vardır.
Bu sporlardan sadece birini yapanlar 30 kişi, sadece iki-
sini yapanlar 15 kişi ise bu sporlardan üçünü de yapan
kaç kişidir?
A) 5
(B) 10
30+15=45
C) 12 D) 15 E) 18
UĞUR
S5-us-10
Bu
Va
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
3. Bir sınıfta futbol, voleybol veya basketbol sporlarından en az birini oynayan 55 kişi vardır. Bu sporlardan sadece birini yapanlar 30 kişi, sadece iki- sini yapanlar 15 kişi ise bu sporlardan üçünü de yapan kaç kişidir? A) 5 (B) 10 30+15=45 C) 12 D) 15 E) 18 UĞUR S5-us-10 Bu Va