Mutlak Değer Soruları

7.
(†) olur.
ürkiye de endemik bitkilerin dağılımı: Yarısı Ak
ositter: ₂ SO H₂PO4, HNO
Bol O₂ li ositler:
4
|x²+x-201= 2.|x + 5|
eşitliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?
A)-8 B)-3 C) 1
E) 8
Deneme Sınavı - 03
2
D) 3
Lise Matematik
Mutlak Değer
7. (†) olur. ürkiye de endemik bitkilerin dağılımı: Yarısı Ak ositter: ₂ SO H₂PO4, HNO Bol O₂ li ositler: 4 |x²+x-201= 2.|x + 5| eşitliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? A)-8 B)-3 C) 1 E) 8 Deneme Sınavı - 03 2 D) 3
6. Aşağıdaki koordinat sisteminde K, L, M ve N noktaları gösteril-
miştir.
b
M
A) 2a
y
a
b
D) 4b - 2a
K.
a
A
A noktasının apsis ve ordinat değerleri toplamının mut-
lak değeri
N
A = A noktasının apsis ve ordinat değerlerinin mutlak değer-
leri toplamı
B) 2b
şeklinde tanımlanıyor.
Koordinat sistemi ile ilgili a < b| olduğu biliniyor.
Buna göre, L+M+N işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
X
E)-2a-4b
C) O
1
1
1
Lise Matematik
Mutlak Değer
6. Aşağıdaki koordinat sisteminde K, L, M ve N noktaları gösteril- miştir. b M A) 2a y a b D) 4b - 2a K. a A A noktasının apsis ve ordinat değerleri toplamının mut- lak değeri N A = A noktasının apsis ve ordinat değerlerinin mutlak değer- leri toplamı B) 2b şeklinde tanımlanıyor. Koordinat sistemi ile ilgili a < b| olduğu biliniyor. Buna göre, L+M+N işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? X E)-2a-4b C) O 1 1 1
8.
BİLGİ
Bir eşitsizliğin garantili çözüm kümesinin bulunması için,
aşağıdaki işlemler yapılıyor.
Önce eşitsizliğin çözüm kümesi bulunuyor.
Sonra eşitsizliğin küçük olan tarafının mutlak değeri alınarak
elde edilen eşitsizliğin çözüm kümesi bulunuyor.
Bulunan çözüm kümelerinin her ikisinde de ortak olan çö-
züm kümesi eşitsizliğin garantili çözüm kümesi oluyor.
Buna göre,
A)
x > 2x-1
eşitsizliğinin garantili çözüm kümesi aşağıdakilerden han-
gisidir?
D) (-1, 1)
B) (-3,1)
E) (1, 3)
C) (-∞0, 1)
Lise Matematik
Mutlak Değer
8. BİLGİ Bir eşitsizliğin garantili çözüm kümesinin bulunması için, aşağıdaki işlemler yapılıyor. Önce eşitsizliğin çözüm kümesi bulunuyor. Sonra eşitsizliğin küçük olan tarafının mutlak değeri alınarak elde edilen eşitsizliğin çözüm kümesi bulunuyor. Bulunan çözüm kümelerinin her ikisinde de ortak olan çö- züm kümesi eşitsizliğin garantili çözüm kümesi oluyor. Buna göre, A) x > 2x-1 eşitsizliğinin garantili çözüm kümesi aşağıdakilerden han- gisidir? D) (-1, 1) B) (-3,1) E) (1, 3) C) (-∞0, 1)
3.
Şekilde verilen b₁,b₂, b, b, b, b, doğruları kendi
aralarında a,, a, a, a, a, doğrulan kendi araların-
da birbirlerine paraleldir.
3,
a
Buna göre, bir köşesi A noktası olan kaç farklı
paralelkenar vardır?
A) 20
B) 30
C) 60
D) 90
E) 150
Lise Matematik
Mutlak Değer
3. Şekilde verilen b₁,b₂, b, b, b, b, doğruları kendi aralarında a,, a, a, a, a, doğrulan kendi araların- da birbirlerine paraleldir. 3, a Buna göre, bir köşesi A noktası olan kaç farklı paralelkenar vardır? A) 20 B) 30 C) 60 D) 90 E) 150
pH bir çözeltinin asitlik derecesini gösteren bir ölçü birimidir.
Sağlıklı bir insanın tükürüğünün pH değerinin en az 6,5, en
çok 7,4 olması beklenir.
Buna göre sağlıklı bir insanın tükürüğünün pH değeri.
nin alabileceği değerler aşağıdaki eşitsizliklerin hangi.
sinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) |x-6,51 ≤ 7,4
C) |x-6,51 ≤ 0,9
B) |x-7,41 ≤ 6,5
D) |x-6,95] ≤ 0,45
EX-0,45| ≤ 6,95
Lise Matematik
Mutlak Değer
pH bir çözeltinin asitlik derecesini gösteren bir ölçü birimidir. Sağlıklı bir insanın tükürüğünün pH değerinin en az 6,5, en çok 7,4 olması beklenir. Buna göre sağlıklı bir insanın tükürüğünün pH değeri. nin alabileceği değerler aşağıdaki eşitsizliklerin hangi. sinde doğru olarak gösterilmiştir? A) |x-6,51 ≤ 7,4 C) |x-6,51 ≤ 0,9 B) |x-7,41 ≤ 6,5 D) |x-6,95] ≤ 0,45 EX-0,45| ≤ 6,95
x gerçel sayısı için
-4 <|x-1|< 2
eşitsizliğini sağlayan tüm gerçel sayıların sayı
doğrusu üzerinde gösterimi aşağıdakilerden
hangisidir? -3<x<3
-4<x-1-2-
A)
B)
C)
D)
E)
-3 -2 -1 0 1 2 3
4 5
0
-O
1
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
-O
o
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
O
O
+
+ +
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
O
-3 -2 -1 012
O
3 4
5
Lise Matematik
Mutlak Değer
x gerçel sayısı için -4 <|x-1|< 2 eşitsizliğini sağlayan tüm gerçel sayıların sayı doğrusu üzerinde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? -3<x<3 -4<x-1-2- A) B) C) D) E) -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 0 -O 1 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -O o -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 O O + + + -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 O -3 -2 -1 012 O 3 4 5
DGS/SAYISAL DENEME
12.
+
P-2
315
Yukarıdaki sayı doğrusunda bazı reel sayılar göste-
rilmiştir.
x = lpl x>
X
y=1p+q|x>₁S
A) z>y>x
+
-1 q
z=1p+q-r | 2
olduğuna göre, x, y, z nasıl sıralanır?
D) x>z>y
+2
1 r
2
B) z>x>Y
E) >x>Z
C) x>y>z
15.
a.x
b.y
old
A)
S
IS
Lise Matematik
Mutlak Değer
DGS/SAYISAL DENEME 12. + P-2 315 Yukarıdaki sayı doğrusunda bazı reel sayılar göste- rilmiştir. x = lpl x> X y=1p+q|x>₁S A) z>y>x + -1 q z=1p+q-r | 2 olduğuna göre, x, y, z nasıl sıralanır? D) x>z>y +2 1 r 2 B) z>x>Y E) >x>Z C) x>y>z 15. a.x b.y old A) S IS
9
E A
8
olduğuna
tır?
X=-
1
A) - 1
6.
ceği değerler kümesi
B) 1
C) 6
A) 4
C) (3, 10) (x-3)²-/x-3) = 6
B) 5
6
(x-3)2-|x-31-6=0
olduğuna göre, x'in alabileceği farklı değerler toplamı kaç-
tır?
D) 7
yıdır.
E) 8
A
y
19446
kaç farklı değer
Lise Matematik
Mutlak Değer
9 E A 8 olduğuna tır? X=- 1 A) - 1 6. ceği değerler kümesi B) 1 C) 6 A) 4 C) (3, 10) (x-3)²-/x-3) = 6 B) 5 6 (x-3)2-|x-31-6=0 olduğuna göre, x'in alabileceği farklı değerler toplamı kaç- tır? D) 7 yıdır. E) 8 A y 19446 kaç farklı değer
1
axing (S-x))=y oblog bisbrxu Y
6. x-3+k=6
X 3+k adganuel voedin +12
denkleminin çözüm kümesi iki elemanlı olduğuna göre, k
kaç farklı tam sayı değeri alır?
A) 12
(B) 11
(C) 10
8- D) 9
E) 8
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Mutlak Değer
1 axing (S-x))=y oblog bisbrxu Y 6. x-3+k=6 X 3+k adganuel voedin +12 denkleminin çözüm kümesi iki elemanlı olduğuna göre, k kaç farklı tam sayı değeri alır? A) 12 (B) 11 (C) 10 8- D) 9 E) 8 Diğer sayfaya geçiniz.
9.
a<0 olmak üzere,
|a-1|+|a|
Ifadesinin eşlti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2.a+1
D) -1-2.a
10. x<y<0 olmak üzere,
|x-y!+lyl
B) 2.a-1
E)-2-2.a
C) 1-2.a
engisidir?
13. a<b<0 olmak üzere,
lal-l-bl+a-b
Ifadesinin eşiti aşağıda
A) a
B) b
14. a<0<b olmak üz
lb-al-
ifadesi aşağıda
Lise Matematik
Mutlak Değer
9. a<0 olmak üzere, |a-1|+|a| Ifadesinin eşlti aşağıdakilerden hangisidir? A) 2.a+1 D) -1-2.a 10. x<y<0 olmak üzere, |x-y!+lyl B) 2.a-1 E)-2-2.a C) 1-2.a engisidir? 13. a<b<0 olmak üzere, lal-l-bl+a-b Ifadesinin eşiti aşağıda A) a B) b 14. a<0<b olmak üz lb-al- ifadesi aşağıda
13.
SOSSO
Hava sıcaklığını ölçmek için kullanılan şekildeki
derece arızalı olduğundan sıcaklığı gerçek değe-
rinden 29 farklı göstermektedir.
Buna göre şekildeki derecenin 15° gösterdiği
bir günde gerçek sıcaklığı veren denklem aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) |x-15 = 2
B) x + 15 = 2 C) |x-2| = 15
D) |x+ 2 = 15 E) |x-15 = 15
Lise Matematik
Mutlak Değer
13. SOSSO Hava sıcaklığını ölçmek için kullanılan şekildeki derece arızalı olduğundan sıcaklığı gerçek değe- rinden 29 farklı göstermektedir. Buna göre şekildeki derecenin 15° gösterdiği bir günde gerçek sıcaklığı veren denklem aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) |x-15 = 2 B) x + 15 = 2 C) |x-2| = 15 D) |x+ 2 = 15 E) |x-15 = 15
f(x)=√x + ax fonksiyonunun y = 3x - 2 doğrusu-
na paralel teğetinin olması için a'nın alabileceği
en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisi-
dir?
(A) (-∞, 3)
B) (3, ∞)
D) (-∞, -3)
C) (-3, ∞)
E) (4, ∞)
Lise Matematik
Mutlak Değer
f(x)=√x + ax fonksiyonunun y = 3x - 2 doğrusu- na paralel teğetinin olması için a'nın alabileceği en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisi- dir? (A) (-∞, 3) B) (3, ∞) D) (-∞, -3) C) (-3, ∞) E) (4, ∞)
22
lenmiştir.
10cm
Şekil 3
Şekil 3'te elde edilen tahtanın boyu y birim ol
duğuna göre, Şekil 1'deki tahtalardan birinin
boy ve y cinsinden kaç birimdir?
y lo
B)
C) y-x
58 < x≤ 66
4. Zeynep'in normal ağırlığı ortalama 63 kilogramdır.
Bir hafta boyunca günün farklı saatlerinde tartılan
Zeynep, normal kilosundan en az 1 kilogram eksik,
en çok 3 kilogram fazla çıkmıştır.
E) y - 2x
Buna göre, Zeynep'in kilo değişimini veren
eşitsizlik aşağıdakilerden hangisi olabilir?
66-BX-631-2
AX-621 ≤ 4
CYK-63| ≤ 3
604x466
58 (X
DHX 64132
-E) |x-64 <3
62 L x L 66
X62
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Mutlak Değer
22 lenmiştir. 10cm Şekil 3 Şekil 3'te elde edilen tahtanın boyu y birim ol duğuna göre, Şekil 1'deki tahtalardan birinin boy ve y cinsinden kaç birimdir? y lo B) C) y-x 58 < x≤ 66 4. Zeynep'in normal ağırlığı ortalama 63 kilogramdır. Bir hafta boyunca günün farklı saatlerinde tartılan Zeynep, normal kilosundan en az 1 kilogram eksik, en çok 3 kilogram fazla çıkmıştır. E) y - 2x Buna göre, Zeynep'in kilo değişimini veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisi olabilir? 66-BX-631-2 AX-621 ≤ 4 CYK-63| ≤ 3 604x466 58 (X DHX 64132 -E) |x-64 <3 62 L x L 66 X62 Diğer sayfaya geçiniz.
Uygulamaları
açtır?
1
E)-12
10. VIDEO
10.
A) Yalnız L
++
11
D) I ve Ill
y
Yukarıda verilen grafiklerin hangileri y = f(x)| fonk
siyonunun grafiği olabilir?
B) Yalnız II
|||
E) II ve III
CHI've II
1.
11. VIDEO
» Grafik ve
1
Şekildeki kaplar sabit hızla
yüksekliğinin zamana gör
AY
şeklinde oluşuyor.
Buna göre, hangi
Lise Matematik
Mutlak Değer
Uygulamaları açtır? 1 E)-12 10. VIDEO 10. A) Yalnız L ++ 11 D) I ve Ill y Yukarıda verilen grafiklerin hangileri y = f(x)| fonk siyonunun grafiği olabilir? B) Yalnız II ||| E) II ve III CHI've II 1. 11. VIDEO » Grafik ve 1 Şekildeki kaplar sabit hızla yüksekliğinin zamana gör AY şeklinde oluşuyor. Buna göre, hangi
a0 olmak üzere,
2-612a-61+1-4a1-16-2al
2.
9>3
3.
|3a|-|-5a|
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) -4
C) 1
D) 2
E) 4
2a-6+4a-(-(6-24)
34-a
15x1 - 2x = x + 4 + 1-4x|
olduğuna göre, x kaçtır?
A) -6
B) -4
x+xx0
2x-24x0
4x> o
4
C) -2
= 62-64/6+ (-20)
-2c
42=-2
D) 2 E) 4
Lise Matematik
Mutlak Değer
a0 olmak üzere, 2-612a-61+1-4a1-16-2al 2. 9>3 3. |3a|-|-5a| ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) -4 C) 1 D) 2 E) 4 2a-6+4a-(-(6-24) 34-a 15x1 - 2x = x + 4 + 1-4x| olduğuna göre, x kaçtır? A) -6 B) -4 x+xx0 2x-24x0 4x> o 4 C) -2 = 62-64/6+ (-20) -2c 42=-2 D) 2 E) 4
tane x tam sayısı var-
D) 4
3
E) 5
4.
Mutlak Değer
xx0 olduğuna göre,
|2x -y | + |3z-y|
toplamının en küçük değeri için aşağıdaki sıra-
lamalardan hangisi doğrudur?
A) y < x < z
B) y <z<x
D) x <z<y
C) x <y<z
E) z<y<x
www.ay
ilis
9.
Bi
D
Lise Matematik
Mutlak Değer
tane x tam sayısı var- D) 4 3 E) 5 4. Mutlak Değer xx0 olduğuna göre, |2x -y | + |3z-y| toplamının en küçük değeri için aşağıdaki sıra- lamalardan hangisi doğrudur? A) y < x < z B) y <z<x D) x <z<y C) x <y<z E) z<y<x www.ay ilis 9. Bi D