Sayı Kümelerine Giriş Soruları

8.
a, x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere,
EBOB[a!, (a + 1)!] = x
Fyns
EKOK[a!, (a + 1)!] = y
●
A) 2
• x+y=840
abans yamie
enn
lim olduğuna göre a kaçtır?
indepevol
B) 3
mie St
bo
00
Histog 08 ays/ 08 nsxsH
Nemmav
0.9
262109
doo
ole
slo sbiet.
C) 4
ne n'asileHög snua
D) 5
a
E) 6
Lise Matematik
Sayı Kümelerine Giriş
8. a, x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere, EBOB[a!, (a + 1)!] = x Fyns EKOK[a!, (a + 1)!] = y ● A) 2 • x+y=840 abans yamie enn lim olduğuna göre a kaçtır? indepevol B) 3 mie St bo 00 Histog 08 ays/ 08 nsxsH Nemmav 0.9 262109 doo ole slo sbiet. C) 4 ne n'asileHög snua D) 5 a E) 6
8. Bir çiçekçi elindeki kırmızı ve beyaz güllerden gül de-
metleri yapıyor. Her demet 3 beyaz, 1 kırmızı gülden
oluşmaktadır.
Demetleme işlemi bitince 7 tane kırmızı gül artıyor.
Buna göre,
1. Beyaz güllerin sayısı tektir.
II. Beyaz güllerin sayısı çift ise kırmızı güllerin sayısı
tektir.
III. Kırmızı güllerin sayısı çift olabilir.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Sayı Kümelerine Giriş
8. Bir çiçekçi elindeki kırmızı ve beyaz güllerden gül de- metleri yapıyor. Her demet 3 beyaz, 1 kırmızı gülden oluşmaktadır. Demetleme işlemi bitince 7 tane kırmızı gül artıyor. Buna göre, 1. Beyaz güllerin sayısı tektir. II. Beyaz güllerin sayısı çift ise kırmızı güllerin sayısı tektir. III. Kırmızı güllerin sayısı çift olabilir. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
ES
C
b
A) 2
7
B) 5
Sa
C
8a
t
Yukarıdaki toplama tablosunda a, b ve c harfleri belli birer
sayının yerine kullanılmıştır. Buna göre c kaçtır?
⇒>C= ?
In the summation table above, the letters a, b and c each stand for
a specific number. What is the value of c
C) 7
640
D) 9
E) 11
Lise Matematik
Sayı Kümelerine Giriş
ES C b A) 2 7 B) 5 Sa C 8a t Yukarıdaki toplama tablosunda a, b ve c harfleri belli birer sayının yerine kullanılmıştır. Buna göre c kaçtır? ⇒>C= ? In the summation table above, the letters a, b and c each stand for a specific number. What is the value of c C) 7 640 D) 9 E) 11
(6
6.
2
4
5
1
3
O
+
Aralarında asal olan x)ve y sayıları için
EBOB(x, y) + EKOK(x, y) = 61
1
olduğuna göre x + y) toplam en az kaçtır?
B) 23
D) 17
A) 32
60
60
30
20
IS
12 =17
10 =16
C) 19
LOV 4/
E) 16
adal
YAYIN
8.
Lise Matematik
Sayı Kümelerine Giriş
(6 6. 2 4 5 1 3 O + Aralarında asal olan x)ve y sayıları için EBOB(x, y) + EKOK(x, y) = 61 1 olduğuna göre x + y) toplam en az kaçtır? B) 23 D) 17 A) 32 60 60 30 20 IS 12 =17 10 =16 C) 19 LOV 4/ E) 16 adal YAYIN 8.
T-
20221601
35. Aşağıdaki şekilde bir çerçeve ustasının ikizkenar yamuk şek-
lindeki parçalardan elde ettiği dikdörtgen şeklindeki çerçeve
verilmiştir.
D
A
X
H
60 cm
E
80 cm
G
Çerçevenin iç bölgesinde oluşan dikdörtgen ile dışındaki dik-
dörtgenin köşegenleri çakışıktır.
5
4
|HE| = 60 cm, |EF| = 80 cm
Buna göre, |DH| = x kaç cm'dir?
A) 15
B) 17
C) 20
B
Taralı yamuklardan oluşmuş çerçevenin alanı, içteki boş kısım
olan dikdörtgenin alanının katıdır.
D) 25
MA VIDO
E) 30
y nin
36. Aşağıdaki şekillerde açılır-kapanır bir çadır gösterilmiştir. Yan
nc yana verilmiş 11 tane ana profilin arasındaki gri ara profiller, en
fazla 60° lik açı ile açılmaktadır.
Lise Matematik
Sayı Kümelerine Giriş
T- 20221601 35. Aşağıdaki şekilde bir çerçeve ustasının ikizkenar yamuk şek- lindeki parçalardan elde ettiği dikdörtgen şeklindeki çerçeve verilmiştir. D A X H 60 cm E 80 cm G Çerçevenin iç bölgesinde oluşan dikdörtgen ile dışındaki dik- dörtgenin köşegenleri çakışıktır. 5 4 |HE| = 60 cm, |EF| = 80 cm Buna göre, |DH| = x kaç cm'dir? A) 15 B) 17 C) 20 B Taralı yamuklardan oluşmuş çerçevenin alanı, içteki boş kısım olan dikdörtgenin alanının katıdır. D) 25 MA VIDO E) 30 y nin 36. Aşağıdaki şekillerde açılır-kapanır bir çadır gösterilmiştir. Yan nc yana verilmiş 11 tane ana profilin arasındaki gri ara profiller, en fazla 60° lik açı ile açılmaktadır.
3.
a, b ve c pozitif tam sayılar olmak üzere,
a-3b=2c
eşitliği veriliyor.
Buna göre, a + b + 2c toplamının değeri aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) 15
B) 20 C) 23 D) 27
E) 30
6.
Beş doğal s
en büyüğü
A) 20
26
WA
x
3.0
Lise Matematik
Sayı Kümelerine Giriş
3. a, b ve c pozitif tam sayılar olmak üzere, a-3b=2c eşitliği veriliyor. Buna göre, a + b + 2c toplamının değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 15 B) 20 C) 23 D) 27 E) 30 6. Beş doğal s en büyüğü A) 20 26 WA x 3.0
lık or-
nunla
pildiği-
e en
erden
X-5=25
x=30
12. Alim ve Bilge kuralları aşağıda verilen bir sayı tahmin
oyunu oynamaktadır.
x-S=-25
<= -20
●
●
●
Alim iki basamaklı bir doğal sayı belirliyor.
Bilge bu sayıyı tahmin etmeye çalışıyor.
Alim belirlediği sayı ile Bilge'nin tahmin ettiği sayı-
nın onlar basamağındaki rakamların farkının mutlak
değeri ile birler basamağındaki rakamların farkının
mutlak değerinin toplamını söylüyor.
Örneğin; Alim'in belirlediği sayı 38 ve Bilge'nin tahmin
ettiği sayı 54 ise Alim, 15 - 3| + |4 - 8 = 6 sayısını
söylüyor.
●
Bilge'nin tahmin ettiği sayı 10 ise Alim 11 sayısını
söylüyor.
Bilge'nin tahmin ettiği sayı 90 ise Alim 7 sayısını
söylüyor.
Buna göre, Alim'in belirlediği sayının rakamları çar-
pımı kaçtır?
A) 48
B) 42
C) 40
10.5
D) 36 E) 35
11-C
12-E
Lise Matematik
Sayı Kümelerine Giriş
lık or- nunla pildiği- e en erden X-5=25 x=30 12. Alim ve Bilge kuralları aşağıda verilen bir sayı tahmin oyunu oynamaktadır. x-S=-25 <= -20 ● ● ● Alim iki basamaklı bir doğal sayı belirliyor. Bilge bu sayıyı tahmin etmeye çalışıyor. Alim belirlediği sayı ile Bilge'nin tahmin ettiği sayı- nın onlar basamağındaki rakamların farkının mutlak değeri ile birler basamağındaki rakamların farkının mutlak değerinin toplamını söylüyor. Örneğin; Alim'in belirlediği sayı 38 ve Bilge'nin tahmin ettiği sayı 54 ise Alim, 15 - 3| + |4 - 8 = 6 sayısını söylüyor. ● Bilge'nin tahmin ettiği sayı 10 ise Alim 11 sayısını söylüyor. Bilge'nin tahmin ettiği sayı 90 ise Alim 7 sayısını söylüyor. Buna göre, Alim'in belirlediği sayının rakamları çar- pımı kaçtır? A) 48 B) 42 C) 40 10.5 D) 36 E) 35 11-C 12-E
9. 180 cm x 300 cm boyutlarında dikdörtgen biçimindeki
bir zemin, 70 cm x 50 cm boyutlarında ve 110 cm x 60
cm boyutlarında iki farklı türdeki çinilerle kaplanacaktır.
Buna göre, toplam kaç çini gereklidir?
A) 1000 B) 11
C) 121 IED) 13
Jovilisey shy
E) 14
Lise Matematik
Sayı Kümelerine Giriş
9. 180 cm x 300 cm boyutlarında dikdörtgen biçimindeki bir zemin, 70 cm x 50 cm boyutlarında ve 110 cm x 60 cm boyutlarında iki farklı türdeki çinilerle kaplanacaktır. Buna göre, toplam kaç çini gereklidir? A) 1000 B) 11 C) 121 IED) 13 Jovilisey shy E) 14
14. 4a8b rakamları farklı dört basamaklı bir doğal sayı ve k bir tam sayı
olmak üzere, bir markete alışveriş için giden Mert, tanesi 15 TL'den
k adet çikolata almıştır. Mert'in marketten almış olduğu fiş şekilde
verilmiştir.
48mişti
AÇI MARKET
Ürün
Çikolata (kadet x 15 TL)
Toplam
4a8b TL
1500
3000
Market kasasındaki bir hata sebebiyle Mert'in ödeyeceği toplam
fiyatın bazı rakamları a ve b harfi ile basılmıştır.
Buna göre, a'nın alabileceği kaç farklı değer vardır?
A) 3
you
B) 4
D) 6
16. Bi
E) 7
bö
de
E
Lise Matematik
Sayı Kümelerine Giriş
14. 4a8b rakamları farklı dört basamaklı bir doğal sayı ve k bir tam sayı olmak üzere, bir markete alışveriş için giden Mert, tanesi 15 TL'den k adet çikolata almıştır. Mert'in marketten almış olduğu fiş şekilde verilmiştir. 48mişti AÇI MARKET Ürün Çikolata (kadet x 15 TL) Toplam 4a8b TL 1500 3000 Market kasasındaki bir hata sebebiyle Mert'in ödeyeceği toplam fiyatın bazı rakamları a ve b harfi ile basılmıştır. Buna göre, a'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? A) 3 you B) 4 D) 6 16. Bi E) 7 bö de E
den olu-
Kırmızı,
da ise
]
Z
du-
a
ekil-
ra
1
1
7.
Seviye 1
a-b-1 ve b-a+1
sayıları birer doğal sayıdır.
Buna göre,
2a +4-2b
3b-1-3a
3
1-2
Seviye 2
A) -
B)-1
Seviye 3
D
ifadesinin değeri kaçtır?
C) -1D) 1
2
E) 2
lach
Lise Matematik
Sayı Kümelerine Giriş
den olu- Kırmızı, da ise ] Z du- a ekil- ra 1 1 7. Seviye 1 a-b-1 ve b-a+1 sayıları birer doğal sayıdır. Buna göre, 2a +4-2b 3b-1-3a 3 1-2 Seviye 2 A) - B)-1 Seviye 3 D ifadesinin değeri kaçtır? C) -1D) 1 2 E) 2 lach
TO-n-4
A-30
göre, n
Krallar Karması
11. Abaküs temel matematiksel işlemlerde kullanılan eski devrin
hesap makinesidir.
●
göstermektedir. Orneğin; sayının binler basamağını I nolu
Çubuklar abaküs ile gösterilen sayının basamaklarını
çubuk, onlar basamağını III nolu çubuk göstermektedir.
Boncuk sayısı ise o çubuğun sayı değerini göstermektedir.
Örneğin; Il nolu çubukta boncuk olmadığından sayının
yüzler basamağı sıfırdır.
= 1042
Yukarıda verilen dört çubuklu abaküs örneğinde yedi
boncuğun yerleri değiştirilerek oluşturulacak dört
basamaklı rakamları farklı en büyük iki doğal sayının
toplamı kaçtır?
A) 6512
8411
B) 7025
E) 13100
C) 8330
Lise Matematik
Sayı Kümelerine Giriş
TO-n-4 A-30 göre, n Krallar Karması 11. Abaküs temel matematiksel işlemlerde kullanılan eski devrin hesap makinesidir. ● göstermektedir. Orneğin; sayının binler basamağını I nolu Çubuklar abaküs ile gösterilen sayının basamaklarını çubuk, onlar basamağını III nolu çubuk göstermektedir. Boncuk sayısı ise o çubuğun sayı değerini göstermektedir. Örneğin; Il nolu çubukta boncuk olmadığından sayının yüzler basamağı sıfırdır. = 1042 Yukarıda verilen dört çubuklu abaküs örneğinde yedi boncuğun yerleri değiştirilerek oluşturulacak dört basamaklı rakamları farklı en büyük iki doğal sayının toplamı kaçtır? A) 6512 8411 B) 7025 E) 13100 C) 8330
ma
ek
makli birbirin-
sayinin top-
en çok
en küçük de-
en büyük de-
farklı iki ba-
10 ve 12'dir.
nya medeniyetleri
denemez?
da Miser halk etki
stoplanmiştir
Teokratik bir anlayışla
Dort
Temel Kavramlar
1. Rakamlan farklı iki basamaklı iki pozitif tam
sayının toplam 102'dir.
+
Bu sayılardan en büyüğü en çok kaç ola-
bilir?
102
2. İki pozitif tam sayının toplamı 70'tir.
Bu sayılardan en büyüğü en çok kaç ola-
bilir?
4. İki ba
topla
5.
Bu s
bilir
R
zi
B
b
Lise Matematik
Sayı Kümelerine Giriş
ma ek makli birbirin- sayinin top- en çok en küçük de- en büyük de- farklı iki ba- 10 ve 12'dir. nya medeniyetleri denemez? da Miser halk etki stoplanmiştir Teokratik bir anlayışla Dort Temel Kavramlar 1. Rakamlan farklı iki basamaklı iki pozitif tam sayının toplam 102'dir. + Bu sayılardan en büyüğü en çok kaç ola- bilir? 102 2. İki pozitif tam sayının toplamı 70'tir. Bu sayılardan en büyüğü en çok kaç ola- bilir? 4. İki ba topla 5. Bu s bilir R zi B b
A) 109
9
11. a3 ve b1 iki basamaklı asal sayılar olmak üzere;
Tera
T
B) 105
83
174
T
44
15
Sekil-1
Mira
5
5
Şekil - I'deki konumda olan Tera ve Mira isimli kaplumbağalar sırasıyla birbirine doğru a3 ve b1 metre yürüdük-
lerinde Şekil - Il'deki konuma geliyorlar.
Tera
Mira
M
C) 164
Sekil - II
Kaplumbağalar şekil - Il'deki konumda iken aralarındaki mesafe, metre cinsinden tamsayı olan iki basamaklı
rakamları farklı bir asal sayı değeridir.
Verilen bilgilere göre [TM] arası uzaklık en çok kaç metredir?
A) 141
B) 154
M
D) 175
Lise Matematik
Sayı Kümelerine Giriş
A) 109 9 11. a3 ve b1 iki basamaklı asal sayılar olmak üzere; Tera T B) 105 83 174 T 44 15 Sekil-1 Mira 5 5 Şekil - I'deki konumda olan Tera ve Mira isimli kaplumbağalar sırasıyla birbirine doğru a3 ve b1 metre yürüdük- lerinde Şekil - Il'deki konuma geliyorlar. Tera Mira M C) 164 Sekil - II Kaplumbağalar şekil - Il'deki konumda iken aralarındaki mesafe, metre cinsinden tamsayı olan iki basamaklı rakamları farklı bir asal sayı değeridir. Verilen bilgilere göre [TM] arası uzaklık en çok kaç metredir? A) 141 B) 154 M D) 175
Oke
100
20153
2
aralığı 4 e
2] araligs
A, B ve C₁
göre,
C₁
B.
=ittir?
3
4
1.
6.
10
CASTELL
kitapsarayi.com
Bolme ve Bolünebilme
Kuralları
Aralarında asal olmayan iki pozitif tam sayının ikisini
de bölen en büyük asal sayı a ise bu iki sayıya "ara-
larında a-asal sayı" denir. Örneğin; 15 ile 30 sayıları
aralarında 5-asal sayılarıdır.
35 x = 5a
4 SORU DENEMESİ
35 sayısı ile aralarında 5-asal sayı en büyük iki
basamaklı doğal sayı x, 70 sayısı ile aralarında 7 asal
sayı olan uç basamak en küçük doğal sayr y dir.
Buna göre x + y toplamı kaçtır?
A) 200 B) 195 C) 190
10543k
95
Asal Sayı
/
D) 205
E) 210
7
140
77
84
91.
98
dos
OBEB OKEK
3.
uç kampus-
Aşağıda
parçaya
Sayı d
a+b
A) 1,9
Lise Matematik
Sayı Kümelerine Giriş
Oke 100 20153 2 aralığı 4 e 2] araligs A, B ve C₁ göre, C₁ B. =ittir? 3 4 1. 6. 10 CASTELL kitapsarayi.com Bolme ve Bolünebilme Kuralları Aralarında asal olmayan iki pozitif tam sayının ikisini de bölen en büyük asal sayı a ise bu iki sayıya "ara- larında a-asal sayı" denir. Örneğin; 15 ile 30 sayıları aralarında 5-asal sayılarıdır. 35 x = 5a 4 SORU DENEMESİ 35 sayısı ile aralarında 5-asal sayı en büyük iki basamaklı doğal sayı x, 70 sayısı ile aralarında 7 asal sayı olan uç basamak en küçük doğal sayr y dir. Buna göre x + y toplamı kaçtır? A) 200 B) 195 C) 190 10543k 95 Asal Sayı / D) 205 E) 210 7 140 77 84 91. 98 dos OBEB OKEK 3. uç kampus- Aşağıda parçaya Sayı d a+b A) 1,9
1.
3. a ve b birer pozitif tam sayıdır.
a³-b³ = x olup x bir asal sayıdır.
Buna göre,
II.
a² + b² - 2ab = 1
a² + b² = x+1
2
III.
P
3
a² + 2a + b² = 2x+1
3
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
8
G
6
B
Lise Matematik
Sayı Kümelerine Giriş
1. 3. a ve b birer pozitif tam sayıdır. a³-b³ = x olup x bir asal sayıdır. Buna göre, II. a² + b² - 2ab = 1 a² + b² = x+1 2 III. P 3 a² + 2a + b² = 2x+1 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I ve III 8 G 6 B
Dava bi
a ve b; reel sayı olmak üzere,
1. p: a + b = 0
II. q: a²-b² = 0
.il. r:a.b=0
önermeleri veriliyor.
Buna göre, aşağıdaki önermelerden han-
gisi kesinlikle doğrudur?
A) D q
D) r⇒ p
B) q p
v^
E) p⇒
C) pr
(q^r)
Lise Matematik
Sayı Kümelerine Giriş
Dava bi a ve b; reel sayı olmak üzere, 1. p: a + b = 0 II. q: a²-b² = 0 .il. r:a.b=0 önermeleri veriliyor. Buna göre, aşağıdaki önermelerden han- gisi kesinlikle doğrudur? A) D q D) r⇒ p B) q p v^ E) p⇒ C) pr (q^r)