Üstel Fonksiyon Soruları

2. f: R→ R* ve g: R → R* olmak üzere,
RR
f(x) = (K-2)***
2x+3
9(x) = (3-4)3
üstel fonksiyonları veriliyor.
Buna göre, k'nin en geniş değer aralığı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) (2,6)
C) [2, 6]
E) (2, 6]-{3,4}
B) (2, 6) - {3,4}
D) [2, 6]-{3,4}
71
www.netlerikatla.com
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
2. f: R→ R* ve g: R → R* olmak üzere, RR f(x) = (K-2)*** 2x+3 9(x) = (3-4)3 üstel fonksiyonları veriliyor. Buna göre, k'nin en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) (2,6) C) [2, 6] E) (2, 6]-{3,4} B) (2, 6) - {3,4} D) [2, 6]-{3,4} 71 www.netlerikatla.com
2.
1.
2
LOGARITMA
log₂ (x-2) = 2
olduğuna göre, x kaçtır?
21
B)3
3^=x=2
9=x-2
D) 3-x
C14
Satpal uzunca ninimolett-
3.
+ log 3
1
log,6
işleminin sonucu kaçtır?
A) log23
D) 1
f(x) = 3x
olduğuna göre, f¹(x) aşağıdakilerden hangisidir?
A) x³
B) 1-log3x
C) log, 3
B) log32
D) 11
X = 11
ar gol
E) log3x
E) 0
E) 29
C) 2
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
2. 1. 2 LOGARITMA log₂ (x-2) = 2 olduğuna göre, x kaçtır? 21 B)3 3^=x=2 9=x-2 D) 3-x C14 Satpal uzunca ninimolett- 3. + log 3 1 log,6 işleminin sonucu kaçtır? A) log23 D) 1 f(x) = 3x olduğuna göre, f¹(x) aşağıdakilerden hangisidir? A) x³ B) 1-log3x C) log, 3 B) log32 D) 11 X = 11 ar gol E) log3x E) 0 E) 29 C) 2
A) (-∞
A)
D) R - {7}
3-3 +3
2
8. Uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu için
f(x) = 3 + log₂ (2x - 3)
olduğuna göre, f¹(x) in eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
3x+3 - 3
2
D).
ze
3x-3-3
2
B)-
E) R
C) (7,00)
E)
219
2x-3 +3
2
C)
e
2x = 3 +3
3x+3+3
2
Yayıncılık
mmat
C
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
A) (-∞ A) D) R - {7} 3-3 +3 2 8. Uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu için f(x) = 3 + log₂ (2x - 3) olduğuna göre, f¹(x) in eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 3x+3 - 3 2 D). ze 3x-3-3 2 B)- E) R C) (7,00) E) 219 2x-3 +3 2 C) e 2x = 3 +3 3x+3+3 2 Yayıncılık mmat C
& ER-R* olmak üzere, clay (8
= (-2)*
f(x) =
+ 1
A)
olduğuna göre, f fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden
hangisidir?
C)
1-C
AY
3
-1 0
2-B
3
2
E)
AY
2
lov 140
0
B)
D)
5-B
-1
Ay
3
2
0
Ay
3
2
0 1
6-E
1.10
(201
Yayıncılık
Tammat
1:
12
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
& ER-R* olmak üzere, clay (8 = (-2)* f(x) = + 1 A) olduğuna göre, f fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? C) 1-C AY 3 -1 0 2-B 3 2 E) AY 2 lov 140 0 B) D) 5-B -1 Ay 3 2 0 Ay 3 2 0 1 6-E 1.10 (201 Yayıncılık Tammat 1: 12
4.
Aşağıda f(x) = log x fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
f(x) = log₂x
€
0
A) 18
1
2
4
B) 24
B
A ve B bulundukları yamuksal bölgelerin alanlarıdır.
6
B-A= olduğuna göre, a değeri kaçtır?
8.h
C) 27
D) 30
E) 36
MATEMATİK 91
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
4. Aşağıda f(x) = log x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f(x) = log₂x € 0 A) 18 1 2 4 B) 24 B A ve B bulundukları yamuksal bölgelerin alanlarıdır. 6 B-A= olduğuna göre, a değeri kaçtır? 8.h C) 27 D) 30 E) 36 MATEMATİK 91
2 (K-658)
33
P
3₂ (k=²1)
= 2x-3 7.
H
vo-
3-E
Aşağıda f(x) = 2x+1 + 3 fonksiyonu ile fx) fonksiyo
nunun grafiği verilmiştir.
67
f(x)
B) 340
2
B
*+1
C) 345
+3
X:
log x+1
2-3-
Buna göre, OABC dikdörtgeninin alanı kaç birim
karedir?
X
1092 :)
A) 335
E) 355
f-¹(x)
D) 350
X-3
x H
2 +3=y
X+/=
y ti
2²
+3=X 29+!
4-E
2.
10 = 5
X-
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
2 (K-658) 33 P 3₂ (k=²1) = 2x-3 7. H vo- 3-E Aşağıda f(x) = 2x+1 + 3 fonksiyonu ile fx) fonksiyo nunun grafiği verilmiştir. 67 f(x) B) 340 2 B *+1 C) 345 +3 X: log x+1 2-3- Buna göre, OABC dikdörtgeninin alanı kaç birim karedir? X 1092 :) A) 335 E) 355 f-¹(x) D) 350 X-3 x H 2 +3=y X+/= y ti 2² +3=X 29+! 4-E 2. 10 = 5 X-
1. Arda: Kökleri ve y eksenini kestiği noktalar aynı
olan sonsuz parabol çizebilirim.
Gizem: Tepe noktaları aynı olan sonsuz parabol
çizebilirim.
Faruk: Simetri oksoni v okseni olan ve tone nokta-
si y = 4 olan yalnızca bir parabol çizebilirim.
Arda, Gizem ve Faruk'un çizeceği tüm parabol-
ler x'e bağlı fonksiyonlar belirtmek zorunda ól-
duğuna göre, hangilerinin iddiaları doğrudur?
A) Valnız Arde
B) Valnız Gizem
C) Yalnız Faruk
D) Arda ve Faruk
E) Gizem ve Faruk
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
1. Arda: Kökleri ve y eksenini kestiği noktalar aynı olan sonsuz parabol çizebilirim. Gizem: Tepe noktaları aynı olan sonsuz parabol çizebilirim. Faruk: Simetri oksoni v okseni olan ve tone nokta- si y = 4 olan yalnızca bir parabol çizebilirim. Arda, Gizem ve Faruk'un çizeceği tüm parabol- ler x'e bağlı fonksiyonlar belirtmek zorunda ól- duğuna göre, hangilerinin iddiaları doğrudur? A) Valnız Arde B) Valnız Gizem C) Yalnız Faruk D) Arda ve Faruk E) Gizem ve Faruk
27. m # 1 ve m, n e R* olmak üzere,
m
L :logmn şeklinde simgeleştirilmiştir.
Buna göre, + toplamının simgesel
12
L
X
görünümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 108
L
X
C) // (L
E) 2/1/20 L
(X
L
X
B) & D £. Losy X
L
(X
D) (L
7
10
X
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
27. m # 1 ve m, n e R* olmak üzere, m L :logmn şeklinde simgeleştirilmiştir. Buna göre, + toplamının simgesel 12 L X görünümü aşağıdakilerden hangisidir? A) 108 L X C) // (L E) 2/1/20 L (X L X B) & D £. Losy X L (X D) (L 7 10 X
Aşağıda f(x) = a* fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre,
AY
1
0
f(x) = a*
1. a> 0 dir.
Il 0<a<1 dir.
III. f, artan bir fonksiyondur.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve Il
E) I ve III
MATEMATİĞİN İLACI
C) Yalnız III
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
Aşağıda f(x) = a* fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, AY 1 0 f(x) = a* 1. a> 0 dir. Il 0<a<1 dir. III. f, artan bir fonksiyondur. ifadelerinden hangileri daima doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve Il E) I ve III MATEMATİĞİN İLACI C) Yalnız III
-6=0
-si
30)
D) (-2/10,2V10) E) (3.2√10)
× 7-3
L
b₂k ²=3²) 20
A) (0, 1)
(log₂x)2-log₂x <0 eşitsizliğinin en geniş çözüm
aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
D) (2, ∞)
B) (0, 2)
2-920
G² La
2210-√√x45
a
C) (1,2)
E) (2,4)
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
-6=0 -si 30) D) (-2/10,2V10) E) (3.2√10) × 7-3 L b₂k ²=3²) 20 A) (0, 1) (log₂x)2-log₂x <0 eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? D) (2, ∞) B) (0, 2) 2-920 G² La 2210-√√x45 a C) (1,2) E) (2,4)
1
3. Derinliği her yerinde h kadar olan hirdele -
NEME
YAYINLARI
BÖLÜM 07 Test 01
3. Özge "mavi", Ezgi "kırmızı" kutulara; 1. kutudan baş-
layarak ok yönünde ve her kutuya bir önceki kutudaki
sayının karesi gelecek şekilde sayılar yazmıştır.
8 (A
Özge
Ezgi
964
4 tane mavi kutu
6 tane kırmızı kutu
Özge'nin son kutuya yazdığı sayının, Ezgi'nin son ku-
tuya yazdığı sayıya oranı 9-64 tür.
36.16
Buna göre, Ezgi'nin ilk kutuya yazdığı sayı aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) 38
B) 34
D) 3
596
conhela
9128
E) 1
216
m
1.75 Z
- 16
hadi 41+ 41
Sindstaler
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
1 3. Derinliği her yerinde h kadar olan hirdele - NEME YAYINLARI BÖLÜM 07 Test 01 3. Özge "mavi", Ezgi "kırmızı" kutulara; 1. kutudan baş- layarak ok yönünde ve her kutuya bir önceki kutudaki sayının karesi gelecek şekilde sayılar yazmıştır. 8 (A Özge Ezgi 964 4 tane mavi kutu 6 tane kırmızı kutu Özge'nin son kutuya yazdığı sayının, Ezgi'nin son ku- tuya yazdığı sayıya oranı 9-64 tür. 36.16 Buna göre, Ezgi'nin ilk kutuya yazdığı sayı aşağı- dakilerden hangisidir? A) 38 B) 34 D) 3 596 conhela 9128 E) 1 216 m 1.75 Z - 16 hadi 41+ 41 Sindstaler
21
13
8)
a = log125,= 1,Zarası
32
1
b = log₁225 ve = 8,9 -> 219₂ 25 8, 10
c = log₁ 25=109₂25 = = 415
1
2
sayıları arasındaki doğru sıralama aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) a>c>b
9)
- 3-2
=6
B) b> a>c
D) c> a>b
C) b>c>a
E) c>b>a
x = log,29 ise x in değer alabileceği en geniş
aralık aşağıdakilerden hangisidir?
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
21 13 8) a = log125,= 1,Zarası 32 1 b = log₁225 ve = 8,9 -> 219₂ 25 8, 10 c = log₁ 25=109₂25 = = 415 1 2 sayıları arasındaki doğru sıralama aşağıdakiler- den hangisidir? A) a>c>b 9) - 3-2 =6 B) b> a>c D) c> a>b C) b>c>a E) c>b>a x = log,29 ise x in değer alabileceği en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir?
A(0,2) ve B(2,0) noktasından geçen d, doğrusu, k>0
olmak üzere C(k,0) noktasından geçen d₂ doğrusu ile dik
kesişmektedir.
4
di ve d₂ doğruları ile y ekseni arasında kalan bölgenin alanı
9 birimkaredir.
Buna göre C noktasının apsisi olan k değeri kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
A(0,2) ve B(2,0) noktasından geçen d, doğrusu, k>0 olmak üzere C(k,0) noktasından geçen d₂ doğrusu ile dik kesişmektedir. 4 di ve d₂ doğruları ile y ekseni arasında kalan bölgenin alanı 9 birimkaredir. Buna göre C noktasının apsisi olan k değeri kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8
L
P
39.
22.
avs
X
xxp
A) In3-In2
144
6
13.7
10X
1
3
ex-3.ex
2.ex-ex
eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?
D) 1+In2
May-3.41
5.16
A)-4
değeri kaçt
Buna göre,
eşitliği sağlanma
f(2x-5)
P(x)=x²+1
Q(x)=-x²+ax-4₁
B) In3+In2
lax
E) 1-In2
2
Inx
(2
X12
Gerçek say
C) 1+In3
-3
Inx
inv
33
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
L P 39. 22. avs X xxp A) In3-In2 144 6 13.7 10X 1 3 ex-3.ex 2.ex-ex eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? D) 1+In2 May-3.41 5.16 A)-4 değeri kaçt Buna göre, eşitliği sağlanma f(2x-5) P(x)=x²+1 Q(x)=-x²+ax-4₁ B) In3+In2 lax E) 1-In2 2 Inx (2 X12 Gerçek say C) 1+In3 -3 Inx inv 33
SENOL HOCA
10.
10
A) e8+ 20
C) 2620 +28
O
y-In(x-4)
B
f(x)=In(x-4) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
C noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, OABC dik-
dörtgeninin çevresi kaç birimdir?
B) 20 + 20
D) 20 + 28
E) 20¹0 + 28
4 (0
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
SENOL HOCA 10. 10 A) e8+ 20 C) 2620 +28 O y-In(x-4) B f(x)=In(x-4) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. C noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, OABC dik- dörtgeninin çevresi kaç birimdir? B) 20 + 20 D) 20 + 28 E) 20¹0 + 28 4 (0
logx = 3....
logy = 6,,...
olduğuna göre,
7
D) Il ve ili
besonalti
begond!
L.
x tam sayısı 4 basamaklıdır.
il. y tam sayısı 7 basamaklıdır.
III. x + y tam sayısı 11 basamaklıdır.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız il
C) I ve Il
E) I, II ve
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
logx = 3.... logy = 6,,... olduğuna göre, 7 D) Il ve ili besonalti begond! L. x tam sayısı 4 basamaklıdır. il. y tam sayısı 7 basamaklıdır. III. x + y tam sayısı 11 basamaklıdır. ifadelerinden hangileri daima doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız il C) I ve Il E) I, II ve