Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bileşke Fonksiyon Soruları

A
26.
6
4
y
2
O
A
I
1 2 3
ens
Egitimde Niteliki Sayfa
f(x)
2
A
>X
y
Y
3
2
I
1
1
27. K = (-3, -2, 0, 1, 2, 3} olmak üzere,
1
A
Yukarıda f(x) ve doğrusal olan g(x) fonksiyonlarının gra-
fiği verilmiştir.
g(x)
Buna göre, (gof)(1) + (gof)(2) + (gof)(3) toplamı
kaçtır?
A) 14
B) 16
C) 18
D) 20
E) 22
g(fli) +g(fl₂) + g(t()
@(6) + g(u) + g(₂)
X
081
28.
isome
GIVE
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
A 26. 6 4 y 2 O A I 1 2 3 ens Egitimde Niteliki Sayfa f(x) 2 A >X y Y 3 2 I 1 1 27. K = (-3, -2, 0, 1, 2, 3} olmak üzere, 1 A Yukarıda f(x) ve doğrusal olan g(x) fonksiyonlarının gra- fiği verilmiştir. g(x) Buna göre, (gof)(1) + (gof)(2) + (gof)(3) toplamı kaçtır? A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 g(fli) +g(fl₂) + g(t() @(6) + g(u) + g(₂) X 081 28. isome GIVE
1.KUR
lunuz.
öre,
BİLEŞKE FONKSİYONDA GRAFİK OKUMA
72. Aşağıdaki birimkareli zeminde f(x) ve g(x) fonksiyonlarının
grafikleri verilmiştir.
3
2
1
H
-7 -6 5-4-3-2-1
yap
5
c) (fog)(-7)=
d) (gof)(-4)=
e) (gof)(6) =
ISINMA HAREKETLERİ
1234
-3
Buna göre, aşağıdaki ifadelerin eşitini bulunuz.
a) (fof)(-3)=
3) = (-3)) ) a bir pozitif tam sayı
f(e)
Ō
b) (gog)(-4)= (-)) g) (gof^¹)(5) =
?
9(2)=4
0 1 23 4/567
-f(x)
-g(x)
olmak
üzere (fog)(a) = 0 eşitliğini
sağlayan a değeri kaçtır?
h) (fof) (a) = -2 eşitliğini sağlayan
a negatif tam sayısı kaçtır?
k) [-7, 7] aralığında (gof)(a) = -2
eşitliğini sağlayan a tam sayısı
kaç tanedir?
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
1.KUR lunuz. öre, BİLEŞKE FONKSİYONDA GRAFİK OKUMA 72. Aşağıdaki birimkareli zeminde f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. 3 2 1 H -7 -6 5-4-3-2-1 yap 5 c) (fog)(-7)= d) (gof)(-4)= e) (gof)(6) = ISINMA HAREKETLERİ 1234 -3 Buna göre, aşağıdaki ifadelerin eşitini bulunuz. a) (fof)(-3)= 3) = (-3)) ) a bir pozitif tam sayı f(e) Ō b) (gog)(-4)= (-)) g) (gof^¹)(5) = ? 9(2)=4 0 1 23 4/567 -f(x) -g(x) olmak üzere (fog)(a) = 0 eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır? h) (fof) (a) = -2 eşitliğini sağlayan a negatif tam sayısı kaçtır? k) [-7, 7] aralığında (gof)(a) = -2 eşitliğini sağlayan a tam sayısı kaç tanedir?
13. f/g, h birebir ve örten fonksiyonlar olmak üzere, her x
gerçel sayısı için
(foh) (x) = 3x
(hog)(x) = 5x + 1
olduğuna göre,
A) 1
B) 2
Deneme 7
di
f(16)
g (3)
oranı kaça eşittir?
C) 3
D) 4
117
(.X.*^)(x-1)
E) 5
Sabr celebsus
lob Gilso
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
13. f/g, h birebir ve örten fonksiyonlar olmak üzere, her x gerçel sayısı için (foh) (x) = 3x (hog)(x) = 5x + 1 olduğuna göre, A) 1 B) 2 Deneme 7 di f(16) g (3) oranı kaça eşittir? C) 3 D) 4 117 (.X.*^)(x-1) E) 5 Sabr celebsus lob Gilso
3
göre
1
SI
g(2)
A) - 3
B) - 2
B)
3m +
C) 4
1
2
D) 5
12-9
x+m
2x - m
f(x) = 2x + 1, g(x) =
fonksiyonları veriliyor.
(gof)(1) = 2 olduğuna göre, m kaçtır?
5
D) 4x - 1
C) 1
E) 9
D) - 1
mxtm
(2x-7
2x-5
fdd MATEMATIK SORU BANKASI
32=8x-70.
8x -11
1(2(x)) = 16x-5
^-
5. (fof)(x) = 16x - 5 olduğuna göre,
f(x) aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 1 - 4x
B) 4x - 3
E) 0
PP!
8.
C) 4x + 1
E) 3-2x A
23=16
9.
(x
f
A
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
3 göre 1 SI g(2) A) - 3 B) - 2 B) 3m + C) 4 1 2 D) 5 12-9 x+m 2x - m f(x) = 2x + 1, g(x) = fonksiyonları veriliyor. (gof)(1) = 2 olduğuna göre, m kaçtır? 5 D) 4x - 1 C) 1 E) 9 D) - 1 mxtm (2x-7 2x-5 fdd MATEMATIK SORU BANKASI 32=8x-70. 8x -11 1(2(x)) = 16x-5 ^- 5. (fof)(x) = 16x - 5 olduğuna göre, f(x) aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 1 - 4x B) 4x - 3 E) 0 PP! 8. C) 4x + 1 E) 3-2x A 23=16 9. (x f A
f
a>
15. Aşağıda, f ve g fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiştir. ur
2 · (~~-11² = -1
(x+1).\X-=
650 için
Q-11)
a hatt
flaial
A) (-1, 3)
AY Q
figinal so
A fla
Buna göre, (f o g)(x) > 0 eşitsizliğinin en geniş çözüm
aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
B) (0,4)
Q
- AY
(0, 3)
1
10
E) (-∞0, 3)
C) (-1,4)
X
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
f a> 15. Aşağıda, f ve g fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiştir. ur 2 · (~~-11² = -1 (x+1).\X-= 650 için Q-11) a hatt flaial A) (-1, 3) AY Q figinal so A fla Buna göre, (f o g)(x) > 0 eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? B) (0,4) Q - AY (0, 3) 1 10 E) (-∞0, 3) C) (-1,4) X
1
D
9= (u)
1
72
TÖF
exy
36
- Sx
3x²-2xy-y²ut
8. Uygun koşullarda tanımlanmış, bire bir ve örten
f ve g fonksiyonları için,
(A
+¹ (2x+1) = g(x² - 2x)
f-1
x-3
eşitliği sağlandığına göre,
(g-¹ of ¹)(9)
değeri kaçtır?
A) -5 B) 1 C) 7
ay_y²²
D) 8
E) 12
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
1 D 9= (u) 1 72 TÖF exy 36 - Sx 3x²-2xy-y²ut 8. Uygun koşullarda tanımlanmış, bire bir ve örten f ve g fonksiyonları için, (A +¹ (2x+1) = g(x² - 2x) f-1 x-3 eşitliği sağlandığına göre, (g-¹ of ¹)(9) değeri kaçtır? A) -5 B) 1 C) 7 ay_y²² D) 8 E) 12
Uygun arak tanıma ve g fonksiyonlar için
og
²-4**8
90)-2 olduğuna göre, 13) değer kache?
A) 1
B) 2
Q3
01 4
12. Uygun aralıkta tanıml f ve g fonksiyonlan için
(fog)(x) = 3g(x) + 1
(gof)(x) = 45x)-4
fonksiyonlan veriliyor.
Buna göre, f(1) + g(-2) toplamı kaçtır?
A) -8 B)-5
C) 1
D) 2
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
Uygun arak tanıma ve g fonksiyonlar için og ²-4**8 90)-2 olduğuna göre, 13) değer kache? A) 1 B) 2 Q3 01 4 12. Uygun aralıkta tanıml f ve g fonksiyonlan için (fog)(x) = 3g(x) + 1 (gof)(x) = 45x)-4 fonksiyonlan veriliyor. Buna göre, f(1) + g(-2) toplamı kaçtır? A) -8 B)-5 C) 1 D) 2
e bir x değeri
yazılacaktır.
x)t f
x) 11
Fonksiyonlar
3. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g
fonksiyonları
f(x² + 1) = 3x² +3
g(2x) = 2x+1
biçiminde veriliyor.
Buna göre, (fog)(1) değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
f(g(1))
E) 6
18.
Öğr
1. Gerçel sayılar kümes
f(x)=²
+4
g(x)=x+
fonksiyonları
Buna göre,
tanıml
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
e bir x değeri yazılacaktır. x)t f x) 11 Fonksiyonlar 3. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları f(x² + 1) = 3x² +3 g(2x) = 2x+1 biçiminde veriliyor. Buna göre, (fog)(1) değeri kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 f(g(1)) E) 6 18. Öğr 1. Gerçel sayılar kümes f(x)=² +4 g(x)=x+ fonksiyonları Buna göre, tanıml
13. m pozitif bir gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi
üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları,
f(x) = 2x³ + m
(-2)(2) = 1/3
(fog)(2) = 128
eşitliklerini sağlamaktadır.
Buna göre, (f o g)(2) değeri kaçtır?
A) 120 B) 128 C) 132
malosa
0100 mus
D) 138
E) 144
S(A
15.
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
13. m pozitif bir gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları, f(x) = 2x³ + m (-2)(2) = 1/3 (fog)(2) = 128 eşitliklerini sağlamaktadır. Buna göre, (f o g)(2) değeri kaçtır? A) 120 B) 128 C) 132 malosa 0100 mus D) 138 E) 144 S(A 15.
3. Tanım kümesi pozitif gerçel sayılar olan f ve g fonksiyonları için,
(fog)(x) = 2 f(x) - g(x)
g(x) = 5x - 4
gkxl-.1
olduğuna göre, f(1) kaçtır?
130
A)-2
B) -1
C) 0
SX-6-1
St=71
D)
E) 3
Yukarıda y = f(x) w
Buna göre,
(fog)(4) + (gor 1
toplamı kaçtır?
A)-4
BENIM HOCAM
B)
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
3. Tanım kümesi pozitif gerçel sayılar olan f ve g fonksiyonları için, (fog)(x) = 2 f(x) - g(x) g(x) = 5x - 4 gkxl-.1 olduğuna göre, f(1) kaçtır? 130 A)-2 B) -1 C) 0 SX-6-1 St=71 D) E) 3 Yukarıda y = f(x) w Buna göre, (fog)(4) + (gor 1 toplamı kaçtır? A)-4 BENIM HOCAM B)
Örnek
Fret Im.a
+Hiz (m/s)
30
200
30-6
Zaman (s)
0
5
Doğrusal bir yolda durgun halden harekete ge-
çen bir araca ait hiz-zaman grafiği şekildeki gi-
bidir.
Buna göre, aracın ivmesi kaç m/s² dir?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
Örnek Fret Im.a +Hiz (m/s) 30 200 30-6 Zaman (s) 0 5 Doğrusal bir yolda durgun halden harekete ge- çen bir araca ait hiz-zaman grafiği şekildeki gi- bidir. Buna göre, aracın ivmesi kaç m/s² dir? A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8
m ve n tam sayı olmak üzere,
1(x)-(-x²2x-6) > 0
min
ofane tam
eşitsizliğini sağlayan (n+ m + 9) tane tam say de-
deri olduğuna göre, m kaçtır?
A)-5
9-m-1=24m+9
110=23
st
B)-4
x ²2x + b
C-3
eşitliği veriliyor.
A) 7
17 Bire bir ve örten bir f(x) fonksiyonu için
2 f¹(x) + 3f(x) = 23
30x3
9
D)-2
E)-1
4/4.1-111-61
4.-24
n/-m-d
+m
=YU =
Buna göre, (fof)(4) ifadesinin değeri kaçtır?
(6)
B) 5
C) 3
D) 1
12043b
E) -1
24
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
m ve n tam sayı olmak üzere, 1(x)-(-x²2x-6) > 0 min ofane tam eşitsizliğini sağlayan (n+ m + 9) tane tam say de- deri olduğuna göre, m kaçtır? A)-5 9-m-1=24m+9 110=23 st B)-4 x ²2x + b C-3 eşitliği veriliyor. A) 7 17 Bire bir ve örten bir f(x) fonksiyonu için 2 f¹(x) + 3f(x) = 23 30x3 9 D)-2 E)-1 4/4.1-111-61 4.-24 n/-m-d +m =YU = Buna göre, (fof)(4) ifadesinin değeri kaçtır? (6) B) 5 C) 3 D) 1 12043b E) -1 24
6.
{abict=g
aibic
Uygun şartlarda tanımlı f ve g fonksiyonları için
(gof)(x) = 3f(x) + 1
9-¹(4) =
= a
gif
EAUB
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, g(a + 2)'nin eşiti kaçtır?
A) 8
C) 10
B) 9
(albicillin
De
D) 11
E)
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
6. {abict=g aibic Uygun şartlarda tanımlı f ve g fonksiyonları için (gof)(x) = 3f(x) + 1 9-¹(4) = = a gif EAUB eşitlikleri veriliyor. Buna göre, g(a + 2)'nin eşiti kaçtır? A) 8 C) 10 B) 9 (albicillin De D) 11 E)
ce-
1-
B
f(x-1-5 (x)
+-'(*)=g(+4)
11. Tanımlı olduğu aralıklarda f ve g fonksiyonları için
f(x) +2f(x) = 14 ve (fog)(x) = x - 4 ise Allo
(g¯¹of)(5) kaçtır?
B) 6
A) 5
C) 7
D) 8
3
A^²(11=X5
f(5)+2/15/=14
A
E) 10
((5) +29
=
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
ce- 1- B f(x-1-5 (x) +-'(*)=g(+4) 11. Tanımlı olduğu aralıklarda f ve g fonksiyonları için f(x) +2f(x) = 14 ve (fog)(x) = x - 4 ise Allo (g¯¹of)(5) kaçtır? B) 6 A) 5 C) 7 D) 8 3 A^²(11=X5 f(5)+2/15/=14 A E) 10 ((5) +29 =
15.
1
1
1
Yukarıdaki şekilde grafiği verilen f(x) fonksiyonu
hangi aralıkta artandır?
A) [-221
D2-91
f(b)-f(a)
B) [2, 4]
-6
AY
ger. Da değealdigi nok
(4)
1
A) 2 (B) -
SIYONON CRTALAMA
4
anot (x) og polmo
siltison obhlaigned
C), 61
E) 9]
EH4, 91 N
-6
anstilene blebriğses uno gol (x)) stög oghend
Yukarıda grafiği verilen f(x) fonksiyonunun [-6, 0]
aralığındaki değişim hızı kaçtır?
C) 1
D) -3/1/20
AY
0
1
7-
f(x)
16. Şekilde y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafiği veril
miştir.
2
X
018
E) -/-/-
y = f(x)
80
C
1.4
8.
RSN
9.
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
15. 1 1 1 Yukarıdaki şekilde grafiği verilen f(x) fonksiyonu hangi aralıkta artandır? A) [-221 D2-91 f(b)-f(a) B) [2, 4] -6 AY ger. Da değealdigi nok (4) 1 A) 2 (B) - SIYONON CRTALAMA 4 anot (x) og polmo siltison obhlaigned C), 61 E) 9] EH4, 91 N -6 anstilene blebriğses uno gol (x)) stög oghend Yukarıda grafiği verilen f(x) fonksiyonunun [-6, 0] aralığındaki değişim hızı kaçtır? C) 1 D) -3/1/20 AY 0 1 7- f(x) 16. Şekilde y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafiği veril miştir. 2 X 018 E) -/-/- y = f(x) 80 C 1.4 8. RSN 9.
374. Meslek lisesinde okuyan Bekir aşağıdaki gibi bir fonksiyon
makinası tasarlamıştır.
Girdi
a
a+2
B)-1
f
2a
g
Girdi kısmına bir sayı yazdıktan sonra f fonksiyonu, h fonk-
siyonu ve g fonksiyonu oluşuyor.
Buna göre, (gohof)(2) kaçtır?
A)-2
C) 1
D) 2
a²-1
E) 3
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
374. Meslek lisesinde okuyan Bekir aşağıdaki gibi bir fonksiyon makinası tasarlamıştır. Girdi a a+2 B)-1 f 2a g Girdi kısmına bir sayı yazdıktan sonra f fonksiyonu, h fonk- siyonu ve g fonksiyonu oluşuyor. Buna göre, (gohof)(2) kaçtır? A)-2 C) 1 D) 2 a²-1 E) 3