Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bileşke Fonksiyon Soruları

9.
Dik koordinat düzleminde, y = f(x) ve y = g(x) fonksi-
yonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir.
-2
AY
4
y = f(x)
Q
g(x) = f(x) + k
f(x) = g(x + m)
X
-5
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, k. m çarpımı kaçtır?
A) -27 B)-18 C)-9
AY/Y = g(x)
y
10
O
D) 9
X
E) 18
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
9. Dik koordinat düzleminde, y = f(x) ve y = g(x) fonksi- yonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir. -2 AY 4 y = f(x) Q g(x) = f(x) + k f(x) = g(x + m) X -5 eşitlikleri veriliyor. Buna göre, k. m çarpımı kaçtır? A) -27 B)-18 C)-9 AY/Y = g(x) y 10 O D) 9 X E) 18
kizgeni merkezi etrafında ok yönünde 135" döndürülüyor.
Dönme sonunda elde edilen sekizgenin de y eksenine gö-
re simetriği alanıyor.
Buna göre, ilk durumda A noktasının bulunduğu kö.
şeye son durumda hangi nokta gelir?
A) B
B) C
C) D
14.c
3
2
1 2 3
15.d
Yukarıda f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
A) 0 B) 1
f(x)
Buna göre, lim (fofofo...of) (x) limitinin değeri
100 adet
kaçtır?
lim (x¹ - x)².(x-1). (x+2)
X-1 (x²-1). (x²+x-2)²
limiti neye eşittir?
D) H
C) 2
E) G
D) 3
E) 4
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
kizgeni merkezi etrafında ok yönünde 135" döndürülüyor. Dönme sonunda elde edilen sekizgenin de y eksenine gö- re simetriği alanıyor. Buna göre, ilk durumda A noktasının bulunduğu kö. şeye son durumda hangi nokta gelir? A) B B) C C) D 14.c 3 2 1 2 3 15.d Yukarıda f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. A) 0 B) 1 f(x) Buna göre, lim (fofofo...of) (x) limitinin değeri 100 adet kaçtır? lim (x¹ - x)².(x-1). (x+2) X-1 (x²-1). (x²+x-2)² limiti neye eşittir? D) H C) 2 E) G D) 3 E) 4
()
x-38
f
f(x)
6.0
g
g(f(x))
Yandaki şekilde f ve g
fonksiyonlarını birbirine
bağlayan bir makine
verilmiştir.
f(x)=x²+2 ve g(x)=2x+7
olduğuna göre
makineden 29
sayısının çıkabilmesi
için makineye
girebilecek sayıların
çarpımı kaçtır?
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
() x-38 f f(x) 6.0 g g(f(x)) Yandaki şekilde f ve g fonksiyonlarını birbirine bağlayan bir makine verilmiştir. f(x)=x²+2 ve g(x)=2x+7 olduğuna göre makineden 29 sayısının çıkabilmesi için makineye girebilecek sayıların çarpımı kaçtır?
an ABC
DEF üç-
cm,
F
F
doğ-
rinin
r2
ydın Kurs
11. Sınıf Giriş Sınavı (MF)
7. Matematik öğretmeni Recep, tahtaya yazdığı fonksi-
yon sorusunu Bora'nın çözmesini söyler. Fakat Bora,
+³(x)" ifadesinin kuvvetini yanlışlıkla "+²(x)" olarak al-
gılayıp işlem yaptığında sonucu pozitif bir değer bulur.
Ders: Matematik
fR-R, g: R-R
bire bir ve örten fonksiyonlar olmak üzere,
(f¯¹og)¯¹(x) = 3f³(x) – 5 ise
g(19) kaçtır?
Bora'ya bulduğu sonucun yanlış olduğunu söyleyen
Oya, Recep öğretmene doğru cevabı vermiştir.
Buna göre, Bora ve Oya'nın bulduğu sonuçlarım
farkının mutlak değeri kaçtır?
A) 242-2 B) 3√3-3
Toluna
D) 5√5-5
E) 6√6-6
C) 4
353-3-√3
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
an ABC DEF üç- cm, F F doğ- rinin r2 ydın Kurs 11. Sınıf Giriş Sınavı (MF) 7. Matematik öğretmeni Recep, tahtaya yazdığı fonksi- yon sorusunu Bora'nın çözmesini söyler. Fakat Bora, +³(x)" ifadesinin kuvvetini yanlışlıkla "+²(x)" olarak al- gılayıp işlem yaptığında sonucu pozitif bir değer bulur. Ders: Matematik fR-R, g: R-R bire bir ve örten fonksiyonlar olmak üzere, (f¯¹og)¯¹(x) = 3f³(x) – 5 ise g(19) kaçtır? Bora'ya bulduğu sonucun yanlış olduğunu söyleyen Oya, Recep öğretmene doğru cevabı vermiştir. Buna göre, Bora ve Oya'nın bulduğu sonuçlarım farkının mutlak değeri kaçtır? A) 242-2 B) 3√3-3 Toluna D) 5√5-5 E) 6√6-6 C) 4 353-3-√3
9=x+5
PHL ZBL
X-4 = -x +
3.
f(x)=2x-6
(fog)(x) = f(x) · g(x)
C
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, (gogogo...og)(3) değeri kaçtır?
100 tane g
A) 1 B) 2
f(g(x)) = f(x)
1
D) 4
g(x) x1-5)
3
Vse tyd g
Stod hap
E) 5
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
9=x+5 PHL ZBL X-4 = -x + 3. f(x)=2x-6 (fog)(x) = f(x) · g(x) C eşitlikleri veriliyor. Buna göre, (gogogo...og)(3) değeri kaçtır? 100 tane g A) 1 B) 2 f(g(x)) = f(x) 1 D) 4 g(x) x1-5) 3 Vse tyd g Stod hap E) 5
13. a pozitif gerçel sayı olmak üzere, [0, a] aralığında tanımlı
f, g ve h fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki dik koordi-
nat düzleminde gösterilmiştir.
alorz
h
D) I ve III
a
J()-1
F(4)=2
➜X
Buna göre,
1. (fog)(x) bir fonksiyon belirtir.
II. (gof)(x) bir fonksiyon belirtmez.-
III. Her x = (0, a) için (fog)(x) < (hof)(x)
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
B) Yalnız il
f(g(x))
E) I, II ve III
Yalniz tit
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
13. a pozitif gerçel sayı olmak üzere, [0, a] aralığında tanımlı f, g ve h fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki dik koordi- nat düzleminde gösterilmiştir. alorz h D) I ve III a J()-1 F(4)=2 ➜X Buna göre, 1. (fog)(x) bir fonksiyon belirtir. II. (gof)(x) bir fonksiyon belirtmez.- III. Her x = (0, a) için (fog)(x) < (hof)(x) ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? B) Yalnız il f(g(x)) E) I, II ve III Yalniz tit
Gerçek sayılarda tanımlı f ve g
773
fonksiyonları için,
x + (gof)(x) = ((x+
g(x) = 3x - 5
x + (gof)(x)
47
olduğuna göre, f(-2) kaçtır?
C) 3
A) 3
9
=x+2 g (f(x)) = 3x+8
B)
8/0
D)
16
23
E) 7
5
3. f(x) - S = 3
-f(x) = 3x+
yapılırsa;
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
Gerçek sayılarda tanımlı f ve g 773 fonksiyonları için, x + (gof)(x) = ((x+ g(x) = 3x - 5 x + (gof)(x) 47 olduğuna göre, f(-2) kaçtır? C) 3 A) 3 9 =x+2 g (f(x)) = 3x+8 B) 8/0 D) 16 23 E) 7 5 3. f(x) - S = 3 -f(x) = 3x+ yapılırsa;
AYT DENEME SINAVI
25. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f, g ve h fonksiyonları aşağıda
verilmiştir.
f(x)=2x-3
.
g(x) =
[x²+1, f(x) <12
(2x-1, f(x)212
h(x) = (gof)(x)
Buna göre, (hoh)(0) ifadesinin değeri kaçtır?
A) 33
B) 47
C) 97
D) 143
B
E) 290
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
AYT DENEME SINAVI 25. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f, g ve h fonksiyonları aşağıda verilmiştir. f(x)=2x-3 . g(x) = [x²+1, f(x) <12 (2x-1, f(x)212 h(x) = (gof)(x) Buna göre, (hoh)(0) ifadesinin değeri kaçtır? A) 33 B) 47 C) 97 D) 143 B E) 290
15. 2 mavi, 3 sarı ve 4 kırmızı topun olduğu bir torbadan
rastgele iki top seçiliyor.
Buna göre, seçilen iki topun da farklı renkte olma
olasılığı kaçtır?
A)
13
18
AYT
B)
11
18
(2)-3.04
C)
7
18
x = 36
D)
5
18
E)
18
36-10=26= 1/3/2
36
(3)=1
(3)=3
(y) = 43=6
16. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
1
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
15. 2 mavi, 3 sarı ve 4 kırmızı topun olduğu bir torbadan rastgele iki top seçiliyor. Buna göre, seçilen iki topun da farklı renkte olma olasılığı kaçtır? A) 13 18 AYT B) 11 18 (2)-3.04 C) 7 18 x = 36 D) 5 18 E) 18 36-10=26= 1/3/2 36 (3)=1 (3)=3 (y) = 43=6 16. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 1
er
ca
B
10.
-3
y
y = f(x)
→→X
B
n8
3
B) 0 C) 2
B) 0
O
-3
^y
2
3
y = g(x)
LO
5
Yukarıdaki şekilde dik koordinat düzlemlerinde
y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri veril-
miştir.
X
Buna göre, (g¹ofog)(3) değeri kaçtır?
f
A) -3
D) 3
9^^ (~) = x
s (x)
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
er ca B 10. -3 y y = f(x) →→X B n8 3 B) 0 C) 2 B) 0 O -3 ^y 2 3 y = g(x) LO 5 Yukarıdaki şekilde dik koordinat düzlemlerinde y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri veril- miştir. X Buna göre, (g¹ofog)(3) değeri kaçtır? f A) -3 D) 3 9^^ (~) = x s (x)
24.
FONKSİYONLAR SON HAMLE
(fofofo... of)(6) = 5
15 adet
24+25+45
4
A) 8
B) 4
C) 0
D) -4
E)-8
24425 +4b
121b-8
24+6b
4+b
f: R {2} →R {2} olmak üzere f(x)
ax+b
x-a
fonksiyonu veriliyor. Yukarıda verilen eşitliğe göre b
kaçtır?
fof (6) = 6
f(0) = 5
12-
21A=0
A1R
12+b
G
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
24. FONKSİYONLAR SON HAMLE (fofofo... of)(6) = 5 15 adet 24+25+45 4 A) 8 B) 4 C) 0 D) -4 E)-8 24425 +4b 121b-8 24+6b 4+b f: R {2} →R {2} olmak üzere f(x) ax+b x-a fonksiyonu veriliyor. Yukarıda verilen eşitliğe göre b kaçtır? fof (6) = 6 f(0) = 5 12- 21A=0 A1R 12+b G
14
mi kaç-
1
E) 1
TEST 04
f(x) = x² + 3x
g(x) = x - 1
fonksiyonları veriliyor.
10.
(fog)(x) ≤0 eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin en geniş
çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) [0, 2]
D) [-3, 0]
B) [-2, 1]
E) [-3, -2]
C) [0, 3]
13.
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
14 mi kaç- 1 E) 1 TEST 04 f(x) = x² + 3x g(x) = x - 1 fonksiyonları veriliyor. 10. (fog)(x) ≤0 eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin en geniş çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) [0, 2] D) [-3, 0] B) [-2, 1] E) [-3, -2] C) [0, 3] 13.
ALT
AYT DENEME SINAVI
25. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f, g ve h fonksiyonları aşağıda
B
verilmiştir.
●
e ardh
f(x)=2x-3
• g(x) =
[x²+1, f(x) <12
(2x-1, f(x)≥12
h(x) = (gof)(x)
Buna göre, (hoh)(0) ifadesinin değeri kaçtır?
A) 33
B) 47
C) 97
GR
D) 143 E) 290
27.
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
ALT AYT DENEME SINAVI 25. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f, g ve h fonksiyonları aşağıda B verilmiştir. ● e ardh f(x)=2x-3 • g(x) = [x²+1, f(x) <12 (2x-1, f(x)≥12 h(x) = (gof)(x) Buna göre, (hoh)(0) ifadesinin değeri kaçtır? A) 33 B) 47 C) 97 GR D) 143 E) 290 27.
M
SONUÇ
YAYINLARI
27-5412
-54-181
11. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları
için aşağıdaki eşitlikler verilmiştir.
• (fog)(x) = f(x) - 2g(x)
f(x) = 2x + 6
Buna göre, (gof) (x) aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) x - 3
B) x + 3
C) x-2
D) x + 2
E) 3x
81 (A
13.
f(g(x) = f(x+=-2g(x)
2
f(g(x) = 2x+6=20
g (fa) = 47+1246
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
M SONUÇ YAYINLARI 27-5412 -54-181 11. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için aşağıdaki eşitlikler verilmiştir. • (fog)(x) = f(x) - 2g(x) f(x) = 2x + 6 Buna göre, (gof) (x) aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) x - 3 B) x + 3 C) x-2 D) x + 2 E) 3x 81 (A 13. f(g(x) = f(x+=-2g(x) 2 f(g(x) = 2x+6=20 g (fa) = 47+1246
20446
Tam sayılar kümesi üzerinde tanıml f ve g
fonksiyonian her x tam sayısı için,
(f-g)(x)=3x-8
1(x-1)=f(x)=3
2/4
1(5)-6
eşitliklerini sağladığına göre, g(4) değeri
kaçtır?
A) 3
B) 4 C) 5 D) 6
f(179(x) = 3 x-6
E) 7
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
20446 Tam sayılar kümesi üzerinde tanıml f ve g fonksiyonian her x tam sayısı için, (f-g)(x)=3x-8 1(x-1)=f(x)=3 2/4 1(5)-6 eşitliklerini sağladığına göre, g(4) değeri kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 f(179(x) = 3 x-6 E) 7
3+x
2x-1
fonksiyonları veriliyor.
Buna göre (fofofofog)(x) fonksiyonu aşağıdakiler-
den hangisidir?
15. f(x) =
A)
4x-3
x-2
D)
ve g-¹(x):
2x-4
x-3
B)
=
2x+3
X-4
2x-3
X+4
E)
g(x)=
C)
4x+3
X-22
x+3
4x-2
4x+3
X-2
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
3+x 2x-1 fonksiyonları veriliyor. Buna göre (fofofofog)(x) fonksiyonu aşağıdakiler- den hangisidir? 15. f(x) = A) 4x-3 x-2 D) ve g-¹(x): 2x-4 x-3 B) = 2x+3 X-4 2x-3 X+4 E) g(x)= C) 4x+3 X-22 x+3 4x-2 4x+3 X-2