Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bileşke Fonksiyon Soruları

30. İki basamaklı doğal sayılar kümesinde tanımlı
fonksiyonu,
f(ab) =
a+b
a.b
1
3
amb
a<b
kuralıyla verilmektedir.
Buna göre, (fof)(x) = 18 koşulunu sağlayan x
değerlerinin kümesi kaç elemanlıdır?
A) O
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
30. İki basamaklı doğal sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonu, f(ab) = a+b a.b 1 3 amb a<b kuralıyla verilmektedir. Buna göre, (fof)(x) = 18 koşulunu sağlayan x değerlerinin kümesi kaç elemanlıdır? A) O B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
(14)=2
9. Dik koordinat düzleminde, [0, 2] aralığında tanımlı bir f fonksi-
yonunun grafiği aşağıda verilmiştir. (2)=1
y = f(x)
2
X
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) f(0) = f(2) dir.
¹(2)
3
B) f(1) > f
C) (fof)(x) = 2 denkleminin çözüm kümesi iki elemanlıdır.
D) (fof)(x) = 1 denkleminin çözüm kümesi iki elemanlıdır.
E) (fof)(x) = 0 denkleminin çözüm kümesi üç elemanlıdır.
i
6
S
A
A
L
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
(14)=2 9. Dik koordinat düzleminde, [0, 2] aralığında tanımlı bir f fonksi- yonunun grafiği aşağıda verilmiştir. (2)=1 y = f(x) 2 X Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) f(0) = f(2) dir. ¹(2) 3 B) f(1) > f C) (fof)(x) = 2 denkleminin çözüm kümesi iki elemanlıdır. D) (fof)(x) = 1 denkleminin çözüm kümesi iki elemanlıdır. E) (fof)(x) = 0 denkleminin çözüm kümesi üç elemanlıdır. i 6 S A A L
. Şekilde (f+g)(x) ve (f-g)(x) fonksiyonlarının grafikleri veril-
miştir.
extb=y ile bulunur
f-g
-4
y
O
4
2
f+g
4
f(x) = g(x) = -1x + ²
-
f(x) + g(x) = x+¹
28
f(4) = 4
9(8)=7
Scu
28
f(x) = 114x +34
-
Buna göre, f(4)-g(8) çarpımının değeri kaçtır?
B) 14
AYT
135
→ * P ( x ) = 3/4 x
1-5
E) 56
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
. Şekilde (f+g)(x) ve (f-g)(x) fonksiyonlarının grafikleri veril- miştir. extb=y ile bulunur f-g -4 y O 4 2 f+g 4 f(x) = g(x) = -1x + ² - f(x) + g(x) = x+¹ 28 f(4) = 4 9(8)=7 Scu 28 f(x) = 114x +34 - Buna göre, f(4)-g(8) çarpımının değeri kaçtır? B) 14 AYT 135 → * P ( x ) = 3/4 x 1-5 E) 56
TEST
64
7. Doğan matematik dersinden aldığı proje ödevi için bir
fonksiyon makinesi tasarlamıştır.
8.
Giriş X
Fonksiyonlar - V
A) 3
→>>
B) 2
x + 2
f: A B
h
Giriş kısmına x sayısı yazıldıktan sonra sırasıyla f fonk-
siyonu, h fonksiyonu ve g fonksiyonu oluşuyor.
Buna göre, (gohof)(2) kaçtır?
2x
C) O
9
->
D) -2
E) -3
g: B C
olmak üzere, bire bir ve örten f ve g fonksiyonları
f(x) = 3x + 4 ve g(x) = 2x-5 şeklinde tanımlanıyor.
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
TEST 64 7. Doğan matematik dersinden aldığı proje ödevi için bir fonksiyon makinesi tasarlamıştır. 8. Giriş X Fonksiyonlar - V A) 3 →>> B) 2 x + 2 f: A B h Giriş kısmına x sayısı yazıldıktan sonra sırasıyla f fonk- siyonu, h fonksiyonu ve g fonksiyonu oluşuyor. Buna göre, (gohof)(2) kaçtır? 2x C) O 9 -> D) -2 E) -3 g: B C olmak üzere, bire bir ve örten f ve g fonksiyonları f(x) = 3x + 4 ve g(x) = 2x-5 şeklinde tanımlanıyor.
MERT HOCA
11. x²-ax+a+3>0
20
20
eşitsizliği her x reel sayısı için sağlanmaktadır.
(a - 4)x² + 2x +a+3=0
12
denkleminin kökleri ters işaretli olduğuna göre, a'nın
alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?
B) 5
D) 7
A) 4
X1 X₂ <0
X1 + X2
510
Q=13
C) 6
E) 80 = 6
4-4.(a-u). (a+3) > 2=-2
a ²+3a-ua-12
Q+3 20
a-4
a²4.1. (a+3) >>
a²-40-1200.
a
a
+2 -2
b c birer gercel savi
4-4. (a²-a-12) 70
51
+3 12
77/-ua² +40+52
4a²-49-52
-8-1
b
20
12970
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
MERT HOCA 11. x²-ax+a+3>0 20 20 eşitsizliği her x reel sayısı için sağlanmaktadır. (a - 4)x² + 2x +a+3=0 12 denkleminin kökleri ters işaretli olduğuna göre, a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? B) 5 D) 7 A) 4 X1 X₂ <0 X1 + X2 510 Q=13 C) 6 E) 80 = 6 4-4.(a-u). (a+3) > 2=-2 a ²+3a-ua-12 Q+3 20 a-4 a²4.1. (a+3) >> a²-40-1200. a a +2 -2 b c birer gercel savi 4-4. (a²-a-12) 70 51 +3 12 77/-ua² +40+52 4a²-49-52 -8-1 b 20 12970
8.
(fog)(x)=3. g(x) + 4
olduğuna göre, f(-2) değeri kaçtır?
A)-2 B)-1
C) 0
D) 1
f(glx)) = 3 glx 1 + 4
» Bir Fonksiyonun Tersi ve Bileşke İşlemi
(f. 371x)
f(x) ph/
E) 2
flxle ext 14
(9.glx/+b= 3.glx/+h
a
V
f(x)
g(x)
Yukarıdaki şemada f(x) ve g(x) makinelerine girdi
olarak verilen a değeri için f ve g işlemlerinin ardın-
dan elde edilen sonuç yeşil bölmeye yazılacaktır.
Buna göre, yeşil bölmeye aşağıdakilerden han-
gisi yazılacaktır?
A) (fog)(a)
B) (gof)
ens Yayınları
10. Bir bileşke for
m
f
Bu modellem
cunda (gof)(
Buna göre,
3
2
modeline g
A) 13
G
2
11. f(x) = 3x
olduğun
A) 7
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
8. (fog)(x)=3. g(x) + 4 olduğuna göre, f(-2) değeri kaçtır? A)-2 B)-1 C) 0 D) 1 f(glx)) = 3 glx 1 + 4 » Bir Fonksiyonun Tersi ve Bileşke İşlemi (f. 371x) f(x) ph/ E) 2 flxle ext 14 (9.glx/+b= 3.glx/+h a V f(x) g(x) Yukarıdaki şemada f(x) ve g(x) makinelerine girdi olarak verilen a değeri için f ve g işlemlerinin ardın- dan elde edilen sonuç yeşil bölmeye yazılacaktır. Buna göre, yeşil bölmeye aşağıdakilerden han- gisi yazılacaktır? A) (fog)(a) B) (gof) ens Yayınları 10. Bir bileşke for m f Bu modellem cunda (gof)( Buna göre, 3 2 modeline g A) 13 G 2 11. f(x) = 3x olduğun A) 7
2. Gerçek sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu "Her
gerçek sayıyı kendisinden küçük en büyük tam sayıya
eşleştiriyor."şeklinde tanımlanmıştır.
Buna göre (fof) ()=f(k+1) eşitliğini sağlayan k tam
sayısı kaçtır?
A) O
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
2. Gerçek sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu "Her gerçek sayıyı kendisinden küçük en büyük tam sayıya eşleştiriyor."şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre (fof) ()=f(k+1) eşitliğini sağlayan k tam sayısı kaçtır? A) O B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
7. Uygun koşullarda tanımlı bir fonksiyon için
Matematik
(fof)(x) = a.f(x) + a
eşitliği veriliyor..
A) 4
a gerçel sayı olmak üzere f¹(12) = 2 olduğuna gö-
re f(a) kaçtır?
B) 8
C) 12
for a to
+ f(t)
2=
D) 16
E) 20
f(f(n) = a₁ few ta
f(x)
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
7. Uygun koşullarda tanımlı bir fonksiyon için Matematik (fof)(x) = a.f(x) + a eşitliği veriliyor.. A) 4 a gerçel sayı olmak üzere f¹(12) = 2 olduğuna gö- re f(a) kaçtır? B) 8 C) 12 for a to + f(t) 2= D) 16 E) 20 f(f(n) = a₁ few ta f(x)
6
E) -4
(fog)(x) = 4x-3
f(x) = 2x + 1
olduğuna göre, g-¹(x) fonksiyonu aşağıdakilerden han-
gisidir?
A)2x-2
D) X + 2
B) X2²
E)
2x-3
4
C)
3x-4
2
1
*+2
15. Aşağıdaki şekilde y = f
li grafiği verilmiştir.
-3
-1
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
6 E) -4 (fog)(x) = 4x-3 f(x) = 2x + 1 olduğuna göre, g-¹(x) fonksiyonu aşağıdakilerden han- gisidir? A)2x-2 D) X + 2 B) X2² E) 2x-3 4 C) 3x-4 2 1 *+2 15. Aşağıdaki şekilde y = f li grafiği verilmiştir. -3 -1
en
18. Tam sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu,
(3x+1, x tek ise
x çift ise
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre, (fofo...of) (6) = 2 eşitliğinin sağlayan en
ntane
küçük n pozitif tam sayısı kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
f(x)= X
E) 9
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
en 18. Tam sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu, (3x+1, x tek ise x çift ise biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, (fofo...of) (6) = 2 eşitliğinin sağlayan en ntane küçük n pozitif tam sayısı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 f(x)= X E) 9
29. a negatif bir gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar
kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları,
Gia
f(x) = 2x + a
(f. g)(2) = -
= -12
(f + g)(2) = 1
f
eşitliklerini sağlamaktadır.
Buna göre, (fog)(2) değeri kaçtır?
cy/₂
Á) O
B) 1
-12-F(2)
FOO
D) 3
E) 4
31. Mur
iki c
Mu
Ma
ol
ta
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
29. a negatif bir gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları, Gia f(x) = 2x + a (f. g)(2) = - = -12 (f + g)(2) = 1 f eşitliklerini sağlamaktadır. Buna göre, (fog)(2) değeri kaçtır? cy/₂ Á) O B) 1 -12-F(2) FOO D) 3 E) 4 31. Mur iki c Mu Ma ol ta
1. Aşağıdaki şekilde ortada yazılan fonksiyonlara göre, kollarındaki soruları cevaplayıp doğru
cevapları uçlarına yazınız.
LAMA
değeri
(fog)(1)
değeri
değerl
f(x) = cosx
g(x) = arcsinx
h(x) = tanx
(gofoh-¹)(√3)
değeri
Önerilen sülret 15 dk.
9/-degeri
h(-45°)
değeri
KDS
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
1. Aşağıdaki şekilde ortada yazılan fonksiyonlara göre, kollarındaki soruları cevaplayıp doğru cevapları uçlarına yazınız. LAMA değeri (fog)(1) değeri değerl f(x) = cosx g(x) = arcsinx h(x) = tanx (gofoh-¹)(√3) değeri Önerilen sülret 15 dk. 9/-degeri h(-45°) değeri KDS
(
K
2.
a ve b gerçel sayılar olmak üzere, gerçel sayılar kümesi
ve g fonksiyonları
üzerinde
f(ax + b) = x + 3
g(a - bx) = x + a
biçiminde tanımlanıyor.
(f + g)(a + b) = f(b-a) fla+b+g(a+b)flb-asela
olduğuna göre, a kaçtır?
A)-3 B)-2
C) -1
4.
D) 0
E) 2
92
A)
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
( K 2. a ve b gerçel sayılar olmak üzere, gerçel sayılar kümesi ve g fonksiyonları üzerinde f(ax + b) = x + 3 g(a - bx) = x + a biçiminde tanımlanıyor. (f + g)(a + b) = f(b-a) fla+b+g(a+b)flb-asela olduğuna göre, a kaçtır? A)-3 B)-2 C) -1 4. D) 0 E) 2 92 A)
11. Tanım kümesi tam sayılar olan f ve g fonksiyonları,
1
-
f(n) = n +
g(n) = n +
Buna göre,
2
4
biçiminde tanımlanıyor.
A) Yalnız I
1
-
I. fofofof
II. fogof
III. gofog
fonksiyonlarından hangilerinin görüntü kümesi yalnızca tam
sayılardan oluşur?
8 Matematik
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
15
1-B 2-A 3-D 4-C 5-C 6
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
11. Tanım kümesi tam sayılar olan f ve g fonksiyonları, 1 - f(n) = n + g(n) = n + Buna göre, 2 4 biçiminde tanımlanıyor. A) Yalnız I 1 - I. fofofof II. fogof III. gofog fonksiyonlarından hangilerinin görüntü kümesi yalnızca tam sayılardan oluşur? 8 Matematik D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II 15 1-B 2-A 3-D 4-C 5-C 6
Gerçel sayılarda tanımlı, birebir f ve g fonksiyonları için
1. f+g birebirdir.
II. fog birebirdir.
III. f¹og¹ tanımlıdır.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
12
C) Yalnız III
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
Gerçel sayılarda tanımlı, birebir f ve g fonksiyonları için 1. f+g birebirdir. II. fog birebirdir. III. f¹og¹ tanımlıdır. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III 12 C) Yalnız III
eri kaç-
8. f(x) = x² - 4x
(fog)(x) = x² - 4
olduğuna göre, g(x) fonksiyonu aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) g(x)=√x + 2
C) g(x) = x + 2
B) g(x)=√x-2
D) g(x) = -x-2
E) g(x) = 2x
11. A boş olmayan bir
ya tanımlı birer for
fog ve gof bileş
na göre,
1.
APOIEMI
11.
III.
f bire birdi
g bire bire
fog örter
ifadelerinde
A) Yalnız I
D
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
eri kaç- 8. f(x) = x² - 4x (fog)(x) = x² - 4 olduğuna göre, g(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) g(x)=√x + 2 C) g(x) = x + 2 B) g(x)=√x-2 D) g(x) = -x-2 E) g(x) = 2x 11. A boş olmayan bir ya tanımlı birer for fog ve gof bileş na göre, 1. APOIEMI 11. III. f bire birdi g bire bire fog örter ifadelerinde A) Yalnız I D